Dødsstraff

VG har i dag en avstemming om det var riktig eller galt å henrette Saddam Hussein. I skrivende stund er resultatet slik:


Dødsstraff


Selv om dette ikke er noen vitenskapelig måling så gjør det meg litt betenkt. For i følge denne målingen så er over 51 prosent av de som stemmer for dødsstraff. Det er bekymringsfult, for de er vel ikke bare for dødsstraff andre steder? Det er i så fall hyklersk av dem...

Jeg trodde faktisk at de fleste innbyggerne i Norge hadde et humanistisk syn og at de var motstander av dødsstraff, men det er de altså ikke.

Og hvis noen skulle være i noen som helst tvil: Jeg er under ALLE omstendigheter motstander av dødsstraff.

Kommentarer:
Postet av: Nicolas

Kan jo trøste deg med at balansen nå er 69% som sier "nei". Og uansett tror jeg ikke VGnett-leserne er helt representative for det norske folk: 70% er "enige med FrP i innvandringsdebatten."(en kompis av meg som studerer sosialantropologi og skrev oppgave på Vigrid, fant ut at Vigrid legger ganske mye arbeid i å være overdreventsynlige på internettfora - der har du forklaringen på alle idiotene som kommenterer saker på nettet...)

04.01.2007 @ 22:02
URL: http://ars-ethica.blogspot.com/
Postet av: Sosialdemokrat som er født på 40-tallet.

Fasisten Saddam kunne sikkert levd 10 år til.Jeg ber imidlertid Nicolas om at han spør noen familiemedlemer som er over 80 år om de mente at Qvisling burde vært skånet i 1945-46 ?Her er det lesning som ikke er kommet på pensumlistene til de dogmatiske retroende invandrertilhenger.Fremskrttspartiets fremste og nyttigste idioter finner du blant ryggklapperne til RV og SV som forige bidragsyder åpenbart tilhører.Om vi fortsetter å stemple Hege Storhaug og Owe som rasister, vil mange nordmenn etter hvert føle at de ikke blir lyttet til. Istedenfor blir de puttet i bås med destruktive grupperinger de ikke identifiserer seg med. Jeg tviler på at intellektuelle som Thomas Hylland Eriksen møter drapstrusler i sitt nabolag. Som godt betalt professor kan han velge å ikke bo på steder som Romsås, Holmlia og Stovner. Dette valget er det mange innvandrere og etnisk norske som ikke har. Men det er selvfølgelig lett å forholde seg til et problem som slett ikke angår en selv.

Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg kan svare på Quisling-spørsmålet jeg... NEI han burde ikke blitt henrettet. Det burde heller ikke Henry Oliver Rinnan eller andre landssvikere.Ingen burde bli henrettet i et sivilisert samfunn

04.01.2007 @ 22:49
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Sosialdemokrat som er født på 40-tallet.

Du er ikke bestefar til Nicolas. Henrettelsen av Quisling ble sett på som nødvendig da for å unngå opptøyer og lynsjemommtilstander.Jeg personlig mener også at dødstraff ikke er nødvendig i fredstid.Jeg ser at Christopher Hitchens skriver at President Jalal Talabani er motstander av dødsstraff ,men hele sirkuset var fremskynet for å tilfredstille lynsjemobben til Muqtada Sadr, som også drepte den liberale og demokratisk innstillte Abdul Majid al-Khoei i Najaf,uten noen rettsak.Elektiske driiller blir brukt til å borre gjennom hodet på fanger at hans lynsjemobb.

05.01.2007 @ 03:05
URL: http://www.slate.com/id/2156776/
Postet av: Martin

Som kristen er det like skremmende for meg som for deg at så mange kan tillate dødsstraff..vi burde ha kommet lengre enn dette.

05.01.2007 @ 07:29
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: LK

Det er nok et poeng her at VG ikke spurte om folk var for eller mot dødsstraff generelt, men om det var riktig å henrette Saddam Hussein. Du vil alltid får en annen svarfordeling i konkrete saker enn i generelle spørsmål.

05.01.2007 @ 08:59
Postet av: Knut Stian Olsen

LK: Det er jeg enig i, og det er det som er så hyklersk. Man er mot dødsstraff men mener likevel det er riktig å henrette Saddam...

05.01.2007 @ 09:11
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Sosialdemokrat som er født på 40-tallet.

Beklager skrivefeilen lynsjemommtilstander.Det hykleriske er å tro at politiske mord uten rettsak er noe man kan kvitte seg med lovgivning."krig er politikk fortsatt med andre midler"Personer henrettet i Norge etter krigenPersoner dømt for landsforræderi.

05.01.2007 @ 14:35
URL: http://oddd.org/no/Landssvikoppgjøret
Postet av: Sosialdemokrat som er født på 40-tallet.

BEDRE LINK

Postet av: Sosialdemokrat som er født på 40-tallet.

Man må ha evnen til å se tømmerstokken i sitt eget øye før man komenterer flisa i andres øye.Debatten om dødsstraffen I Norge etter krigen- Til det norske rettsoppgjørets mest kontroversielle side hører gjeninnføring av dødsstraffen, som var opphevet i 1902. Til sammen la påtalemyndigheten ned påstand om dødsstraff i rundt 200 saker (Dahl 1987). Domstolen fulgte aktors påstand i bare 30 saker, hvorav 25 kom til fullbyrdelse (pluss 12 i krigsforbrytersaker mot tyskere). Gjennom hele rettsoppgjørets aktuelle periode 1945-48 løp en meget omfattende debatt om denne straffereaksjonen, dels i pressen, dels i bokutgivelser, og ikke minst i Stortinget selv, der det etter hvert reiste seg en sterk opinion blant representantene mot å fullbyrde slike straffer Debatten kan tolkes på bakgrunn av et paradoks som går igjen i mange land i tilsvarende situasjon og på mange områder (f.eks. også i spørsmålet om bruk av spesialdomstoler eller om lover med tilbakevirkende kraft). På den ene side var det et ønske om å straffe de som en samlet opinion utpekte som skyldige. På den annen side var det et ønske å markere klar avstand fra de metoder som NS og tyskerne hadde brukt - derunder dødsstraff. I noen land og i noen situasjoner har det første ønsket vært sterkest, i andre land og andre situasjoner har det andre veid tyngst.

05.01.2007 @ 14:55
Postet av: Knut Stian Olsen

Og hvem har flis eller tømmerstokk i øyet? Jeg mener fortsatt at man ikke burde ha henrettet Saddam eller Quisling for den saks skyld.Jeg er prinsipiell motsander av dødstraff, og denne motstanden gjelder for ALLE MENNESKER OG ALLE FORBRYTELSER TIL ALLE TIDER UANSETT... Derfor mener jeg det var feil å henrette Saddam, eller noen andre mennesker.

05.01.2007 @ 23:40
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Sosialdemokrat som er født på 40-tallet.

Om du har flis eller tømmerstokk i øyet vet ikke jeg.I krig der 100 vis av mennesker dør hver dag,blir prioriteringene og vurderingene snudd på hodet.Saddam har jo kontinuerlig ført krig mot sine naboer og sin egen befolkning siden han kom til makten.Man kan også si at han falt for eget grep, som kriger.Prinsipiellt er jeg også motstander av alle kriger.Derfor mener jeg det var feil å føre krig, men blir det fred i Irak av det ?

Postet av: Conad

"Til det norske rettsoppgjørets mest kontroversielle side hører gjeninnføring av dødsstraffen, som var opphevet i 1902."Det er vel ikke helt riktig. Såvidt jeg vet ble dødsstraff opphevet i den sivile straffeloven i 1902 - men i for landsvik i krigstid ble ikke dødstraff opphevet før i 1979. Men, det er uansett ett sidesprang.Dødsstraff mener jeg er fulstendig uakseptabelt av flere grunner. For det første finnes det ingen retrettmulighet - justismord er katastrofale om den dømte er blitt henrettet. Dessuten bruker vi da de samme metoder vi idømmer dødstraff for. Det er ikke forsvarbart etter mitt syn å straffe ett mord ved å myrde.Dessuten, er døden en straff? Vi skal alle dø før eller siden, og uansett hvilken tro eller ikke tro man har er det hevet over enhver tvil at om mennesker skal straffe en forbrytelse må det skje før den som skal straffes dør. Etterpå tar muligens andre over, men det er uansett utenfor vår kontroll....

07.01.2007 @ 18:39

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3411990