Sosialistisk ytringsfrihet

Morten Drægni: Jeg bruker ytringsfriheten til hva jeg vil. Jeg ønsker at alle skal bruke ytringsfriheten til hva de vil, uten begrensning, uansett om det er politisk korrekt eller om det er godkjent av IS, SU RU eller hva dere kaller dere...

Men desverre så finnes det enkelte i Norge (og verden) som ønsker å begrense ytringsfriheten til å gjelde ytringer som passer alle og som er godt likt og som "flertallet stiller seg bak"...

Bl.a gjelder dette GOOGLE, YAHOO og MICROSOFT som har tilpasset sine søkemotorer til det kinesiske markedet. Hyklere og feige møkkafolk er det de er...

Men i tilegg Morten, så har jeg (unskyld uttrykket) faen ikke sett en jævla sosialist stå opp for retten til å ytre seg fritt. Dvs stå opp på en skikkelig måte.

Den sosialistiske (politiske venstre) siden er mest opptatt av å angripe VamPus og andre som står opp for ytringsfriheten, men å vise litt baller selv tør faen ikke dere rødsosialistgardistene...

Dere skriver "JA VI ER FOR YTRINGSFRIHET; MEN...)
Dere sier alle "jada vi er for ytringsfrihet" men viser dere det? Ikke faen om dere gjør.

Dere støtter Castro (fredspriskandidat i følge Langeland, SV), dere støtter Chaves (Venezuela). Demokratisk valgt (yeah right) sier dere, men kun 25 prosent av landets befolkning stemte...

Jeg kommer aldri, aldri noensinne, til å kysse rasshøla til disse (folkets ledere...?) statsoverhodene som dere sosialster er så full av nesegrus beundring for...

Og for å konkludere: Sosialisme versus ytringsfrihet = sosialismen dreper deg. Ytringsfrihet (menneskerettigheter) og sosialisme fungerer desverre ikke sammen

Kommentarer:
Postet av: Andreas

Nå farer du med løgn og du veit det!Ja jeg forsvarer ytringsfrihet, selv om jeg ikke gadd å legge ut bildet av muhammed på min blogg, for å være ærlig så synes jeg den saken er blitt blåst utrolig opp, mye mer enn den fortjente.Du nevner to personer i dette innlegget og påstår at jeg er full av beundring for dem, det er bare surr, ja jeg veit at det skjer overtramp mot ytringsfrihet og at ikke opposisjonen har de beste forholla som tenkes kan på Cuba, men det betyr ikke at det ikke finnes positive ting med Cuba, f.eks. helsevesnet og veldig lav andel av analfabetisme. Men dette forsvarer ikke mangelen på demokrati.Chaves, jeg har ingen mening om mannen, men jeg synes det er litt spennende å følge med på hva som skjer i Venezuela, men det betyr ikke at jeg vil forsvare brudd på menneskerettigheter.Om du mener at jeg er motstander av ytringsfrihet fordi jeg ikke vil ha bilde av muhammed på min nettside og fordi jeg liker enkelte ting på Cuba og synes det som skjer i Venezuela er spennende så gir jeg egentlig faen i det.

04.02.2006 @ 01:38
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

At folk ikke vil legge ute muhammedkarikaturene på hjemmesidene sine, eller i bloggene sine, er helt greit...Poenget mitt var at alle de som angriper de som legger ut dise bildene stort sett er sosialiser.Hvis man da følger "statistiske regler" så vil det si at de fleste ytringsfrihetsforsvarere er "blåblogger" mens de som ikke vil forsvare ytringsfriheten er "sosialister".Jeg vet ikke om du så dagens "først og sist" på NRK. Hvis du gjorde det så fikk du se at det var ei (muslimsk jente og EU-parlamentiker) som fotalte at det beste veien for å oppnå frihet innen islam er konfrontasjon...

04.02.2006 @ 01:50
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Morten

Uff og uff. Ser vi en tidligere så seriøs blogger i fritt fall? Eller er det bare helgefylla som har skylda?Trokke jeg skal gidde å svare så langt på dette her, men jeg vil heller henvise folk til min egen side. Der er det to innlegg om hva jeg mener om denne muhammeds-saken. Ja, man skal forsvare ytringsfriheten, men man kan helt fint forsvare den uten å legge ut bilder av Muhammed. Verden er ikke svart/hvitt og det er lov å ha flere tanker i hodet samtidig.Det du sier om at sosialister aldri har stått opp for ytringsfrihet er bare bullshit. Allmenn stemmerett, stemmerett for kvinner, velferdsstaten osv. er alle saker som i hovedsak har blitt kjempet fram av kamerater på venstresida.Mesteparten av de andre "beskyldningene" dine blir for det meste vrøvl. For en stund tilbake kalte du meg en "ungsosialist med rævva full av penger". Da sa jeg at jeg hadde trodd høyere tanker om deg. Nå virker det dessverre som om useriøsiteten har kommet for å bli. Det er synd.God natt.

04.02.2006 @ 01:50
URL: http://dragni.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Og Andreas... Jeg vet at du er mot det som skjer på Cuba etc... Det står det respekt av, men poenget er at nesten alle andre på din side av politikken IKKE gjør det... Desverre

04.02.2006 @ 01:52
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Vegard

Knut Stian dette er toppen av lavmål.Jeg tror ikke jeg gidder å lese på bloggen din med det første.Det er en forskjell mellom ordentlig krtikk av Islam slik Irshad Manji kommer med i sin bok "Hva er galt med Islam" og det du og Vampus kommer med.Derre ødelegger faktisk for en ordentlig debatt ved å senke debatt nivået til dette,hvor du forsøker å fremstille derre som forsvarer av ytringsfriheten.Med ytringsfriheten følger et ansvar,dette er et ansvar du og Vampus løper fra når dere driver på denne måten.Blasfemi er ytringer som krenker andres religiøse følelser.I norsk straffelov heter det i § 142 den dag i dag at "den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse" straffes med bøter eller fengsel.En lignende bestemmelse finnes i den nylig reviderte rasismeparagrafen i straffeloven § 135a.Denne forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer, som presiseres til å "true eller forhåne noen,eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres . . . religion eller livssyn".Blasfemien gjør et inngrep i ytringsfriheten,på samme måte som forbud mot pornografi, formidling av militære hemmeligheter og ærekrenkelser.Dette viser at ytringsfrihet rettslig sett ikke er noen ukrenkelig størrelse.Europarådets menneskerettighetskonvensjon sier i artikkel 10 at "enhver har rett til ytringsfrihet",men bestemmelsen fortsetter slik:"Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar,kan den bli undergitt slike formregler,vilkår, innskrenkninger eller straffer".Slike inngrep må være nedfelt i lov,de må være nødvendige i et demokratisk samfunn,og de må søke å nå visse opplistede formål.Disse opplistede formålene er blant annet å beskytte offentlig trygghet,forebygge uorden,beskytte moral eller verne andres rettigheter.Tross den vide inngrepshjemmelen er bestemmelsen så absolutt ikke tannløs:det gis rom for ytringer som kan oppleves som sjokkerende,fornærmende og foruroligende.

04.02.2006 @ 01:59
URL: http://v-litangen.blogspot.com/
Postet av: Knut Stian Olsen

Venstresida...? Morten skrev: "Det du sier om at sosialister aldri har stått opp for ytringsfrihet er bare bullshit. Allmenn stemmerett, stemmerett for kvinner, velferdsstaten osv. er alle saker som i hovedsak har blitt kjempet fram av kamerater på venstresida.Ja jøss... kameratnene på venstresida har ikke i ett eneste eksempel vist at de kan skape det perfekte samfunn, snarere motsatt...Venstresida? Hmmm... kjempet fram rettigheter???Når da Morten? Hvilken rettighet er det vi har i dag som "venstresida" har kjempet fram? Hvilke rettigheter er det vi har i dag som er venstresida sitt hjertebarn???"ungsosialist med rævva full av penger"-sitatet glemmer du å fortelle bakgrunnen for. Jeg skal gjøre det jeg..."Men hvis man først skal svi av 80 milliarder kroner fra oljefondet, så er det vel kanskje noen andre formål man burde bruke disse pengene på istedenfor å fylle opp de allerede stappfulle lommebøkene til Ola og Kari Nordmann?"(skrev du Morten)Hvem sin stappfulle lommebok er det du snakker om da Drægni? Det er tydelig at dere sosialister ikke ser at det finnes mennesker i dette landet som ikke har stappfulle lommebøker. Alt dere tenker på er å få nok inn til det evig saliggjørende fellesskapet, samma faen om det går på bekostning av den delen av den norske befolkningen som ikke har stappfulle lommebøker.Kom å ta en titt i lommeboka mi så skal du få se at de 18000 kronene utgjør over 10% av den samlede årlige inntekten til denne husstanden. Det hadde virkelig hjulpet det. Men for slike ungsosialister som deg med rævva full av penger så er vel fattigdom et ikketema i Norge bare dere får sendt penga til Hugo Chavez og Fidel Castro...Du svarte: "Vel, 18000 kroner hadde utgjort ca. 20% av husholdningen min sin inntekt for et år"På din eneinntekt eller forsørger du en familie på tre personer Morten??? Jeg forsørger en familie på tre jeg Morten så jeg står ved "rævva full av penger"-sitatet...Inntil ditt parti (som nå er i regjering( kommer opp med noe som faktisk hjelper fattige her i landet så vil jeg stå ved "rævva full av penger"-sitatet.

04.02.2006 @ 02:21
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Vegard: Ingen har blitt tiltalt etter den blasfemiparagrafen siden Arnulf Øverland i 1931...Har du problemer med den retten til å ytre seg "SO SUE ME"...Lavmål å publisere disse tegingene og bildene...? Ja det kan hende det, men det lavmålet er en grunnleggende rett vi har her i landet...Eller kanskje du synes at lavmålsinnlegg bør sensures Vegard...?Hvem er det dessuten som bestemmer hva som er lavmål og hva som ikke er lavmål, Vegard? Er det deg? Er det fundamentalistiske kristne? Er det fundamentalistiske muslimer? Eller er det retten til fri ytring som avgjør hva som er "lavmål"???

04.02.2006 @ 02:30
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Vegard

Først av alt så var det i 1933 at Arnulf Øverland ble tiltalt.Men norsk filmsensur forbød filmen "Life of Brian" så sent som på 1980-tallet,med henvisning til dens blasfemiske innhold.En sak kan likevel nevnes, den såkalte Wingrove-saken mot Storbritannia fra 1996.Saken gjaldt videoen "Visions of Ecstacy",en løssluppen og såkalt eksplisitt film om nonnen St.Teresa av Avilas erotiske fantasier om blant annet en korsfestet Kristus-figur.Filmen ble forbudt i England fordi den krenket blasfemilovgivningen,og menneskerettighetsdomstolen slo fast at forbudet ikke var i strid med ytringsfriheten.En annen sak ble sluppet inn for behandling høsten 2005 (Klein mot Slovakia).Denne saken gjelder en filmkritiker som ble dømt for blasfemiske utsagn som rammet katolisismen.Når jeg skrev lavmål så referert jeg til tråden du her startet.Med fri ytring følger et ansvar og det er et ansvar man ikke kan stikke unna(les forrige innlegg).

04.02.2006 @ 02:43
URL: http://v-litangen.blogspot.com/
Postet av: Hjorthen

Uenigheten med VamPus er da slettes ikke bare begrenset til venstresiden, og er det noen (bloggere) som har angrepet henne da? Ganske mange har gitt uttrykk for at de er uenige i aksjonsformen, mener du det er det samme som å angripe VamPus? Faktisk så synes jeg da debatten har vært ganske så sober og på sak her i bloggsfæren? Når det gjelder Chavez så tar du feil, han ble valgt til president med ca 55 prosents stemmedeltagelse, og i folkeavstemningen som opposisjonen krevde ble han gjenvalgt med overveldende flertall og ca 65 prosents valgdeltakelse. Valget du sikter til med 25 prosents oppmøte var valg til nasjonalforsamlingen hvor Chavez sin stilling overhodet ikke var tema. Etter hva jeg har skjønt så er det vanlig med lav deltagelse i disse valgene i Venezuela. Uansett hva man ellers måtte mene om Chavez så er han valgt på demokratisk vis.

04.02.2006 @ 02:52
URL: http://hjorthen.blogspot.com
Postet av: Andreas

Hvordan rettigheter venstresida har kjempet fram?Streikeretten?Sjølbestemtabort?8 timersdagen?Retten til tariffavtale?Det var fire på rappen klokka tre om natta ikke dårlig, du kan få flere i morgen, men nå skal jeg sove :)

04.02.2006 @ 03:01
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Hjorten: Jeg har lest de fleste av kommentarene hos VamPus, og de aller fleste er konstruktive, men som VamPus selv skriver "Tør man påpeke at det er blåbloggere som foreløpig går foran her?" så er det lett å se at hun nok har rett, og det undergraver ikke det faktum at det er flest såkalte blåbloggere som står opp for ytringsfrihetenVegard: Hva slags ansvar følger med fri ytring?Er det det ansvaret at man skal være fintfølende? er det kun å skrive "kloke og meningsbærende" ytringer som er ansvar?Er det altså forbudt å være "idiot" og er det forbudt å skrive "idiotiske innlegg?"Hvem er det som skal begrense/kontrollere at eventuelle innlegg ikke er "i strid med loven" om idioti?

04.02.2006 @ 03:04
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Andreas

Og anngående pengedebatten 18000 hadde vært omentrent 20% ekstra inntekt for meg, nå forsørger ikke jeg andre enn meg selv men det hadde hjulpet godt alikevel.Men den jevne nordmann har mye bedre råd, og penga kan brukes til andre ting som kan komme folk til bedre måte enn at de skal brukes på festing i utlandet slik denne FrPern foreslo...

04.02.2006 @ 03:07
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Andreas:Streikeretten??? Det vil si at Arbeiderpartiet fra nå av er et tydelig "venstresideparti... Eller er det bare SV som vil score billige poenger på det???... nÅ skal jeg sove også, men i moorgen ettermiddag skal jeg se litt op de andre punktene du nevner;O)

04.02.2006 @ 03:08
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Andreas

Nei arbeiderpartiet er ikke et tydeligvenstreparti, men en gang var de kommunister og hadde revolusjon i programmet sitt, arbeiderpartiet har vært venstre raddiser selv om de i dag er mer skaphøyre.

04.02.2006 @ 03:18
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Faen... Får jo aldri tid til å sove her... ;O)Ap-raddiser? Jo, ja, kanskje har du rett i det. Er for trøtt til å "faktasjekke" nå i natt...God natt...

04.02.2006 @ 03:23
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Morten: Det er en dårlig debatteknikk å skylde på "helgefylla" hos motdebattanten...I hvertfall når du ikke vet om det er et faktum eller ikke...;O)

04.02.2006 @ 03:26
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Han steike

Ohhh, jeg har ytringsfrihet. Jeg kan skrive om hva jeg vil, jeg driter i om det saarer andre. Jeg har ytringsfrihet.Vi lever ikke i en svart\hvit verden.

04.02.2006 @ 06:13
Postet av: Øyvind, Mechelen

Hei Knut Stian,Jeg er sosialist og jeg utfordrer deg til å finne et eneste "men" når det gjelder ytringsfriheten i det jeg har skrevet om denne saken, se min blogg. Du forsøker nå å gjøre ytringsfriheten til ytringsplikt:"Se på dem, de har ikke publisert bilder av Muhammed, da må de være mot ytringsfrihet. Fy og fy, og Castro og Pol Pot, dessuten".Jeg har faktisk publisert bilde av Muhammed på min blogg, riktignok lenge før "Norges beste blogger" gjorde det, og før blåbloggkampanjen starten (men du var før meg). Når jeg ikke har publisert karikaturene fra Jyllandsposten er det først og fremst av to grunner:1. Jeg liker dem ikke. Jeg synes ikke de er morsomme, og et par av dem synes jeg er direkte motbydelige. Jeg ville ikke gå i nazitog for å vise at jeg mener Terje Sjølie har lov å komme med sitt rasistiske nonsens, jeg har ikke tenkt å publisere Muhammed med bombehode for å vise at jeg støtter Jyllandpostens rett til å gjøre det. Dersom du liker dem og vil trykke dem, så sett i gang, men jeg 2. De er beskyttet av opphavsrett; en ting diverse blåblogger og liberalister merkelig nok ikke ser ut til å bry seg videre om. Selv om jeg er motstander av dagens tåpelige kopirettlover, betyr det ikke at jeg er motstander av retten til å selv bestemme over sitt eget åndsverk. Per dags dato ber Dansk Journalistforbund og tegnerne om 250 euro for publisering, fordi tegningene likevel er spredt så vidt. Jeg har bedre ting å bruke 250 euro på og bedre ting å ta meg til enn å stjele bilder for å fornærme muslimer.Øyvind

04.02.2006 @ 10:59
URL: http://www.oyvindstrommen.be
Postet av: Hjorthen

"det er flest såkalte blåbloggere som står opp for ytringsfriheten"Nei, det er flest såkalte blåbloggere som har hevet seg på en aksjonsform som mange andre, og ikke bare venstresiden, synes er tullete. Det finnes jo faktisk andre måter å stå opp for ytringsfriheten på enn å publisere bilder av Muhammed.

04.02.2006 @ 12:49
URL: http://hjorthen.blogspot.com
Postet av: Martin

Til Hjorthen: Helt enig. Jeg har selv skrevet et innlegg om akkurat dette på bloggen min.

04.02.2006 @ 12:55
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Lasse G. Dahl

Sosialister som bruker ytringsfriheten til noe nyttig, ved blant annet å åpent og med rak rygg demonstrere mot sine partifeller og kamerater ved å stå på plenen utenfor Stortinget når regjeringen bestemmer seg for å sende fredsbevarende bombefly til Afganistan, blir harselert med etter noter i blåbloggene, da slikt ikke "passer seg", mens en hyperkonservativ kristen fundamentalist som tramper på andres følelser, er liberalistenes fremste ledestjerne.Godt at vi selv kan velge hvilke kamper vi skal kjempe.

04.02.2006 @ 21:48
URL: http://www.lassedahl.com/
Postet av: Vegard

Knut Stian.Dette her er på kanten av latterlig men uansett.Som jeg skrev tidligere:Europarådets menneskerettighetskonvensjon sier i artikkel 10 at "enhver har rett til ytringsfrihet",men bestemmelsen fortsetter slik:"Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar,kan den bli undergitt slike formregler,vilkår, innskrenkninger eller straffer".Ytringsfriheten ble lagd for å beskytte minioritetene men her så misbruker folk den for å rake ned på minioritetene.Det er sinsykt mye jeg kan si er feil med Islam men av alle idiotiske forsøk på å skape en debatt om dette så kommer dette våset.

05.02.2006 @ 01:29
URL: http://v-litangen.blogspot.com/
Postet av: Tromp

Knut Stian Olsen skreiv: "Streikeretten??? Det vil si at Arbeiderpartiet fra nå av er et tydelig "venstresideparti... "Svar: Well. Streikeretten er kjempa fram av "arbeiderbevegelsen" der ein god del av krava rett nok blei støtta av AP. AP var den gangen eit klart sosialistisk venstreparti korav dei radikale kreftene forlot partiet på 60-70-talet og danna etterkvart SV.

05.02.2006 @ 17:13
URL: http://tromp.blogspot.com
Postet av: Arild

Der har du mista meg som leser ihvertfall. Bruk hodet Knut Stian.

05.02.2006 @ 20:32
Postet av: Trond

Hva med å diskutere sak istedenfor for å beskylde hverandre for alt mulig. Rød, blåd finnes frihetsmoitstandere i mange leire og kjøre mot Dragni på denne måten skjønner jeg ikke.

05.02.2006 @ 23:27
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Knut Stian Olsen

Enig Trond.Innlegget ble skrevet pga frustrasjon over alle angrepene VamPus ble utsatt for i sin blogg.Drægni og andre sosialister: Beklager hvis jeg ble litt "skarp i kantene" med dette innlegget og dere ble litt støtt...

06.02.2006 @ 00:02
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Trond

Alle kan gjøre feil av og til knut Stian. Godt råd skriv gjerne frsutrasjon, men vent til dagen etterpå med å sende det ut. Tro meg man ser en del ting anderledes når man har fått sovet på det.

06.02.2006 @ 01:44
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: smyg

Lufta er for alle?Karikaturer av profeten Muhammed i den danske avisa Jyllands Posten, har fått sinnene til å koke. Å avbilde profeten er som å banne i kirka. Riktignok finnes det bilder som skal forestille profeten, men i all hovedsak respekterer muslimer bildeforbudet. Når en dansk avis tegner karikaturer av profeten, kan det bare ses på som en provokasjon, siden de var klar over dette bildeforbudet før bildene kom på trykkKristendommen har blitt harselert med gjennom tidene. Et eksempel er Monty Python?s ?Life of Brian?, som av enkelte kretser ble kalt blasfemisk og spottende. Det at kristendommen har måttet tåle noen sleivspark fra humorister og filmskapere, legitimerer vel ikke at kristne skal kunne rakke ned på andre religioner? Når den muslimske verden reagerer på provokasjonen, lener redaktørene seg utelukkende på sin suverene rett til å trykke, og peker samtidig på at ytringsfriheten har vært presset i Danmark den siste tiden.Ja vel.Jeg for min del, fikk noen pussige assossiasjoner til da jeg gikk i barnehagen. Det var der man lærte uttrykk som ?fus?, ?sistemann som...?, og ?lufta er for alle?, den siste en universell redningsskøyte for den freidiges slengbemerkninger. Dette minner mer enn noe annet om en ?pappaen min er sterkere enn pappaen din?- konkurranse. Banal og triviell sammenligning kanskje, men det har mange av debattene vært også.Ytringsfriheten er en bautastein i demokratiet, og det blir brukt som en motpol til den undertrykkende islamske statsreligionen, som attpåtil krever respekt fra andre. Norge er jo en langt mer fremskreden sivilisasjon, med fantastiske muligheter for alle- påstår noen, og snakker liksom for hele folket. Like rettigheter, og her er det ingen slør på damene. Så rart å høre, i et land som fortsatt praktiserer statsreligion selv.

08.02.2006 @ 13:17
Postet av: Nilsen

Greit at man burde ha lov til å legge ut muhammed-karikaturene på nettet. MEN HVORFOR I HÆLVETTE TRENGER DU Å GJØRE DET? ANSKAFF DEG MAGE AV GLASS SÅ DU SLIPPER Å DRA HUET UT AV RÆVA HVER GANG DU SKAL SE HVOR DU GÅR!

08.02.2006 @ 23:23
Postet av: snorre

Hm. Ingen har kjempet mer mot blasfemiparagrafen enn venstresida. Jeg så ikke "båbloggerne" forsvare forrige regjerings kamp for å bevare nevnte paragraf sist gang den var oppe til debatt. Da var visst ikke ytringsfriheten særlig viktig.Å hevde at sosialister er mot ytringsfrihet bare fordi mange (og som Hjorten påpeker, ikke bare sosialister) har påpekt det ukloke i å provosere bare for å provosere, er fullstendig avsporing. Jeg lurer: Har dette sirkuset 1. fremmet de millioner av sekulære, liberale muslimers sak? eller 2. trengt de sekulære og liberale muslimene (som det er haugevis av) opp i et hjørne og latt despotiske regimer i øst misbruke folks følelse av å være krenket?Mitt stalltips er nr. 2.Ytringsfriheten er kostbar, og går fort tapt om mennesker misbruker den til å polemisere mot sine medborgere på et vis som ødelegger respekten for ytringsfriheten i seg selv.Hva ville reaksjonene vært om en norsk avis tok fram jødekarikaturene fra 30-tallet, i all sin brungrums? Hva skiller tegninger der profeten Muhammed knyttes til terror og der islam forveksles med islamisme, fra 30-tallets smakløse jødehets?Jeg er ikke troende, og jeg er sekularist. Men det betyr ikke at jeg tar meg friheten til å krenke andres tro som det passer meg. Det er i praksis å ødelegge kampen for ytringsfriheten og en religionsfri stat - fordi det mobiliserer alle kreftene som vil det motsatte, det være seg kristenfundamentalistene i Magazinet, eller ytterliggående islamister med gevær i hånd. Den debatten ligger ikke på høyre/venstreaksen. Det er urederlig å angripe navngitte SVere som fiender av ytringsfriheten bare fordi de ikke vil delta i Magazinets hyklerske hets-kampanje.

08.02.2006 @ 23:57
URL: http://snorre.urbanturban.no
Postet av: Jenter

Dette med disse tegingene er tull!!

15.03.2006 @ 09:58
Postet av: lennart

Tegningene fikk i gang en debatt om hva et demokrati faktisk er. Det er forresten stor forskjell på jødehets og kritiske fremstillinger av religion.

23.10.2006 @ 12:10
URL: http://kokomati.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/696480