Arbeids- og sosialdepartementet er anmeldt for kriminelle handlinger

- Det ser ut til at vi i høst/vinter vil kunne få en svært så interessant og ikke minst alvorlig sak i rettssystemet vårt. Saken gjelder Nordsjødykker Alliansen som nå anmelder Arbeids- og sosialdepartementet for bedrageri og grov uforstand i tjenesten. Nordsjødykker Alliansen mener de har fått en svært dårlig behandling i departementet etter at Stortinget vedtok en granskning av disse dykkernes sak.
- Brynjar Meling, som er Nordsjødykker Alliansens advokat i denne saken sier til NTB: "Det har vært en rekke grove brudd på lover og regelverk i behandlingen av denne saken. Trolig er det foretatt kriminelle handlinger for å skjule det ansvaret departementets ledelse har og har hatt. Dette skal retten belyse og vurdere."
- Videre sier hovedtalsmann for Nordsjødykker Alliansen, Rolf Guttorm Engebretsen til NTB at: "I redsel for å måtte stå til ansvar for nordsjødykkernes helse har Arbeids- og sosialdepartementet bevisst unnlatt å behandle mange av bevisene vi har lagt fram. Nå vil vi at retten skal få se dokumentasjonen vår".

- Hvis det viser seg at det er blitt begått en rekke lovbrudd og/eller kriminelle handlinger fra departementets side for å dekke over det ansvaret som ledelsen i departementet har hatt i denne saken må det få alvorlige konsekvenser for den eller de det gjelder. Det er meget betenkelig og ikke minst alvorlig at Arbeids- og sosialdepartementets ledelse får en slik sak på seg og hvis det viser seg å være hold i disse påstandene fra Nordsjødykker Alliansen så er det ikke mindre enn en fulkommen skandale og må få de alvorligste følger for de impliserte personene.
- Jeg skal ikke begi meg inn på å synse om hva slags følger det eventuellt måtte få ved en domfellelse, men det er klart at slikt kan overhodet ikke godtas og bør straffes hardt. I tillegg vil en eventuell domfellelse bety at vi her står ovenfor den mest alvorlige saken for et norsk departement og dets ledelse siden Lund-kommisjonen la frem sin rapport om den ulovlige overvåkningen av den politiske venstresiden her i landet. En meget stygg sak med andre ord.


kilde: NRK

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/214450