EU-utfordringen

Martin Drange utfordret meg til å skrive litt om hvorfor vi bør bli medlemmer av EU. Den utfordringen kunne jeg ikke bare la ligge, så her er mitt tilsvar.


EU

Vi er med i EØS, det vil si at vi har en svært omfattende handels- og samarbeidsavtale med EU. Vi har f.eks passfrihet, vi kan reise hvor vi vil i EU-landene, vi kan bosette oss hvor vi vil innen EU og vi kan ta oss arbeid hvor vi vil innen EU. Vi kan selge varer og tjenester, vi har Europol etc. Men denne avtalen betyr også at vi må tilpasse oss EUs regelverk, uten at vi har en påvirkningskraft for utformingen av dette regelverket.

De fleste beslutninger som tas i EU angår også oss. For å sikre innflytelse og påvirkning over vår hverdag, må vi være der beslutningene tas. EU har 25 medlemsland som er med på å ta beslutninger som påvirker oss, men som vi ikke kan påvirke i samme grad. Disse landene er Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland, Luxemburg, Belgia, Italia, Portugal, Spania, Hellas, Storbritannia, Irland, Nederland, Østerrike, Sverige, Estland, Latvia, Litauen, Polen, den tsjekkiske republikk, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Malta og Kypros.

EØS-avtalen ivaretar mange av våre viktigste økonomiske interesser, men EØS-avtalen gjør oss i praksis til medlem av EU uten stemmerett. Det betyr at vi ikke er med på de demokratiske beslutninger som tas! Norge må bli medlem av EU for å sikre norsk medbestemmelse i beslutninger som vi likevel vil følge.

EU er også soleklart vår største og viktigste handelspartner og en stabil markedsadgang er helt livsviktig for flere, om ikke alle, våre eksportnæringer. EU er overhodet ikke avhenging av det lille norske markedet med 4.5 millioner innbyggere, men for Norge er EUs marked med 455 millioner innbyggere helt avgjørende.

Også følelsesmessig og kulturelt føler jeg meg mer som en europeer enn som en nordmann. Og den utviklingen Europa er i gang med ønsker jeg at Norge skal være en del av. Ikke som en passiv tilskuer, men som en aktiv deltaker.

EU favner over et stort område med enorme variasjoner i klima og ikke minst kulturer, fra det varme middelhavsklimaet til iskalde samiske vinternetter og fra alpene og ned til det danske Himmelbjerget. Men det er noe som mangler i dette europeiske fellesskapet og det er de norske fjordene...

Europa har gjennomgått en ekstrem utvikling siden andre verdenskrig. Både den kalde krigen, murens fall og opprettelsen av kull og stålunionen (EUs forløper) samt EU-utvidelsen til 25 land har vært og er viktige for Europa, så også for Norge og flere land er i gang med forhandlinger om medlemskap deriblant Tyrkia og Romania.

Men vi er ikke med enda dessverre og blir det ikke på en del år heller ser det ut til. Det er synd for jeg skulle virkelig ønske at vi var en fullverdig medlem av den europeiske familien…

EU

Kommentarer:
Postet av: Trond

ja dete r flere av oss ja folk. Kommer til å skrive en del innlegg om Eu fremovcer i min blogg og. Skal bli gøy med litt skikkelig EU debatt igjen.

06.12.2005 @ 02:42
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Knut Stian Olsen

ja det er jeg helt enig i...

06.12.2005 @ 02:57
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Andreas

En bedre løsning er å si opp EØS avtalen, det første som da vil skje er at vår gamle handelsavtale med EU (fra 1972) vil gjelde siden denne ikke er sagt opp. Så vil det garantert bli forhandlinger om en ny avtale mellom Norge og EU, rett og slett fordi både EU og Norge vil tjene på og ha en avtale. Da må vi være helt klare på hva vi ikke vil akseptere blant annet at EU kan komme med direktiver. Jeg synes Sveits sine avtaler med EU er en mye bedre løsning enn EØS avtalen. Foresten så er det i følge wikipedia 45 land i europa, og da kalle EU med sine 25 medlemsland for europa blir direkte galt... Men det er jo veldig typisk ja folk å gjøre.Jeg ønsker en ny EU debatt velkommen om ja folka virkelig vil ha et nytt nei skal de få det.Det tredje (og endelige?) nei til EU vil komme av to grunner:1. Nei-folka har de beste argumentene.2. Nei-folka har den beste organisasjonen, med best skolerte medlemmer :)

06.12.2005 @ 03:23
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja, si opp EØS-avtalen er lurt. Hvor bra avtale tror du vi er i stand til å oppnå når det er mange flere land som skal ha sitt å si til en ny avtale da? Det er gambling med eksportnæringen.Jeg har tatt en titt på de resterende landene. Vi finner bl.a Albania, Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Tyrkia, Serbia, Makedonia og Ukraina som alle ønsker seg inn i EU.Andre land er Hviterussland, Andorra, Vatikanstaten, Monaco, San Marino, Russland, Moldova, Kazhakstan.Så har vi de landene som er medlemmer: Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland, Luxemburg, Belgia, Italia, Portugal, Spania, Hellas, Storbritannia, Irland, Nederland, Østerrike, Sverige, Estland, Latvia, Litauen, Polen, den tsjekkiske republikk, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Malta og KyprosOg de fire EFTA-landene: Island, Lichtenstein, Sveits og NorgeJeg kan ikke se noen grunn til at vi skal hode oss utenfor EU fordi andre er det, så lenge EUs marked er så utrolig viktig for oss.Men det er klart at for en som er mot alt som heter av marked og kapitalisme så er ikke EU det idielle å gå i kompaniskap med...:o)

06.12.2005 @ 03:45
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Martin

Hvor mye mer penger tror du Norge hadde tjent hvis vi hadde blitt med i EU. Tenker på eksport. Er det da slik at all toll fjernes landene imellom?Hadde vi blitt med i EU hadde vi fått innflytelse. Men den hadde vel ikke vært så mye å skryte av tatt i betraktning at vi er et veldig lite land?Og forstår jeg riktig plikter vi oss til å ta inn så og så mange innvandrere hvert år hvis vi er med i EU? var det ikke 5000 eller noe..?

06.12.2005 @ 12:25
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Trond

Syntes det er en savsporing og hele dttiden snakke om penger i det hele. Folk må vel ha større visjoner enn kun penger innteresser. Sveits sine avtler er fullstendig udemookratiske. Var slag demokrati får du da. Jo et slikt dem0krati som EØS avtalen der juruister bestemmer bestemmer det som sakl til, pluss at det mangel instusjoner som kan sette politikken i gang. 1: Neisdein har de beste argumentene??Svar: dere har ihvertfall de fleste pengende, siden både TIne og Bondeorganisasjonene pumper inn milllionvis av kroner så de kan beholde monopolkapitalismen sin.2: De best skolerte medlemmene??Svar: Ja kanskje det, men det gjør ikke argumentene sterke eller hva?? 10.000 nei folk som snakker i takt som et korps fra DDR. Jeg skal skrive et lenger innlegg om EU i moin blogg. Kom med de gode nei argumentene så skal jeg rive de i stykker en etter en.

06.12.2005 @ 13:41
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: HERVE

l'Europe, c'est une bonne idée, très bonne. Cependant j'ai un peu peur que les nationalismes ne s'exacerbent.../ Ja, det er veldig viktig å snakke mange språk! Hva er proporsjonen av nei til Eu i Norge?

06.12.2005 @ 14:27
URL: http://GRENOUILLE.WEBLOGG.NO
Postet av: Knut Stian Olsen

Martin skrev: "Hvor mye mer penger tror du Norge hadde tjent hvis vi hadde blitt med i EU. Tenker på eksport. Er det da slik at all toll fjernes landene imellom?"Jeg vet ikke hvor mye mer vi evt kunne eksportert, men vi hadde fått en mye mer stabil markedsadgang til EU. Slik det er nå kan EU gi oss straffetoll nesten uten begrunnelse, slik som med laks i våres.Martin skrev: "Hadde vi blitt med i EU hadde vi fått innflytelse. Men den hadde vel ikke vært så mye å skryte av tatt i betraktning at vi er et veldig lite land?"Litt innflytelse er mye bedre enn ingen innflytelse slik situasjonen er nå...Martin skrev: "Og forstår jeg riktig plikter vi oss til å ta inn så og så mange innvandrere hvert år hvis vi er med i EU? var det ikke 5000 eller noe..?"Vi plikter allerede å ta i mot kvoteflyktninger fra FN og antallet bestemmer vi selv så vidt jeg vet. Tror det ligger på ca 1500 nå. Det vil nok ikke endre seg med EU-medlemskap.

06.12.2005 @ 21:20
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: October

Det jeg savner i den svært oppskrytte EU-debatten er praktiske konsekvenser. Man snakker varmt for prinsippet om å ha stemmerett der beslutninger som angår oss tas. Men det er mer en prinsippsak enn noe som gir praktisk innvirkning i særlig grad. Vi får en forsvinnende liten del av stemmene, naturlig nok, og disse blir vi jo støtt fortalt vil organisere seg i partigrupperinger på tvers av landene også.Dertil kommer argumentent om at vi bør være med i det europeiske fellesskap. Ja vel, men det er vi for så vidt på andre måter også. Praktiske konsekvenser?Til slutt har vi de alltid like artige argumentene om hvordan vi mener EU bør være, og visjoner for europasamarbeidet. Hyggelig det. Men det kan jo greit å forholde seg til hva man faktisk melder seg inn i.Dette er de vanligste linjene fra ja-siden i Norge, de gangene de har prøvd å overbevise meg. Jeg er i den beryktede tenkeboksen. Litt fordi jeg ikke syns EU er en så viktig sak at jeg har engasjert meg så mye i saken. Men dertil også fordi det er klin umulig å få ja-folk til å faktisk snakke om hva som i praksis vil endres. Stemmerett javel. Prinsipiell, men kanskje av relativ liten praktisk betydning. Euroen, javel. Men der spriker argumentene til begge sider.Og nå skal jeg ikke si at nei-folk er så veldig mye mer treffende i sine kommentarer. Som oftest har det å gjøre med at de tilsynelatende glemmer at diskusjonen i første omgang handler om fullt medlemsskap vs EØS-tilknytning til EU. Og ikke om for eller mot noen tilknytning til EU.

07.12.2005 @ 08:24
URL: http://october.motime.com
Postet av: Andreas

Jeg tror vi har muligheten til å få en bedre avtale med EU enn hva EØS avtalen er, EØS avtalen ble forhandlet fram av Ap regjeringa som Gro ledet og var ment som en midlertidig avtale til vi ble medlemmer i 94, ikke som en langvarig avtale.Sveits sine avtaler er mye mer demokratiske enn EØS avtalen, først og fremst fordi den ene parten (eu) ikke kan forandre avtalen underveis. For det andre må har avtalene vært ute på folkeavstemning noe de også må etter at de er reforhandlet, det kan man heller ikke si om EØS avtalen. Det er også litt påfallende at Sveits sitt svar på norske NHO heller vil ha de avtalene Sveits har enn fult medlemskap.@Trond:Mest penger fordi tine og bondeorganisasjonene støtter nei til eu? Ja for de har mer penger enn NHO og de andre arbeidsgiverforeningene og alle bedriftene som støtter ja bevegelsen, og det er jo slik at nei folk får komme like mye fram i media som ja folk....Jeg snakker ikke i takt med andre, jeg snakker ikke i kor med andre, og hva har det å blande inn DDR her?Usaklig kaller jeg det.

07.12.2005 @ 15:15
URL: http://erbest.com
Postet av: Trond

Vel deg om det. Problemer har man allerede i Sveitrs per i dag fordi eu forandrer seg såpass at avtalene er udatert. Dette hare flere kantoner i Sveits.Det blitr veldig mange avtaler og Eu sier klart per i dag at dette kommer de ikke til å priorotere. Hva er bar med vtalene Sveits har?? Er det virkelig demokrati at jurister og domstoler skal regulere forhold mellom lamnd eller er det folkebvalgete og demokratiske organer sm bør det. Hvis det er førstnevnte er jeg virkelig nervæs for hva slags anderledesland man ønsker å ha. Hva NHO vil er evnene klikegyldig egentllig. Mitt Ja og mande andres ja dreier seg om langt mer en pkroner å øre, men om solidaritet og medbestemmelserett i det nye Europa.

08.12.2005 @ 00:46
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Andreas

Nå tror jeg du har misforstått et og annet her.EFTA domstolen kan dømme Norge for brudd på EØS avtalen, den kan ikke dømme Sveists, Sveits sine avtaler har vært ute på folkeavstemning det har ikke EØS avtalen.Sveits sine avtaler er fremforhandlet av folkevalgte for å så bli godkjent av folket.Jeg skjønner ikke hvor du får domstoler og jurister med i avtalene sveits har, når det vitterlig er EØS avtalen som har slike....

08.12.2005 @ 02:22
URL: http://erbest.com
Postet av: Trond

Fordi avtalene hele tiden må reforjhandles fordi EU fornaderer seg. Dette krever et satdig arbeid og ro meg folkevalgte driver ikke med dette hele tioden i Sveits. Kantonene klager nesten alle sammen fordi de finer dette slitsomt. Når det gjelder tolkninger av avtaler så er det jurister som tolker dem.. EØS domstolen er ikke et organ norske politikkere kan gå å overprøve domemene til.Sveits har i tillegg Europas mest motbydelige bankssytem på den måten et lite kort ekstra i ermet.Men hjelpe meg jeg kan virkelig ikke se at masse kompliserte avtaler heller ikke kan erattes av medinnbflytelse og medbestemmelse.

08.12.2005 @ 12:45
URL: http://trond.weblogg.no/

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/466351