Politisk svadapjatt om fattige i Norge

Sosialhjelpen er en skjønnsbasert ytelse og skal ta utgangspunkt i individuelle behov. Fordi folk som oppsøker dette nye kontoret er ulike individer, så er ikke en statlig minstestønad svaret på utfordringene sier statssekretær Laila Gustavsen på Ap's nettsider.

Vel, slik ordningen er i dag der staten kun anbefaler en minstesats er i hvertfall ikke svaret på utfordringene vi står ovenfor når det gjelder fattigdomsproblematikken i Norge i dag. For det første så er den statlige anbefalingen latterlig lav, i tillegg så avgjør kommunene selv om de vil gi mer eller mindre i stønad.

Det er forsåvidt greit nok, men det som er så ufattelig tragisk med den ordningen vi har i dag er at kommunene, etter sitt eget forgodtbefinnende, kan velge å trekke engangsstønad ved barnefødsel, barnebidrag, kontantstøtte, bostøtte og alle andre økonomiske støtteordninger fra sosialstønaden. Er det med på å gi folk et verdig liv?

For en på sosialen så er det faktisk ikke meningen at man skal kunne leve et verdig liv. Sosialkontorer flest gir IKKE rom for skjønn til fordel for klienten, det skjer så å si aldri, alt handler om kommunens utgifter og et vanvittig regelrytteri som må gjøre både den ene og den andre av sosialkontorets ansatte såre i rævva.

For å ta litt mer om bostøtte. Hvis du ikke er sosialklient og mottar bostøtte så er det ikke noe problem, men er du sosialklient derimot, ja så trekker de deg i sosialstøtte tilsvarende det du får i bostøtte. Det offentlige gir med den ene hånda og tar tilbake med den andre. Er det å gi folk muligheter til et verdig liv?

Og som om ikke det skulle være nok så trekker også sosialkontorene av på stønaden hvis du tilfeldigvis skulle få noen kroner av familien for å kunne ha litt mer å rutte med en måned. Eller hvis du har et barn som besteforeldrene sparer til på egen konto i navnet til barnet, ja da krever de at også de pengene, barnets penger, må brukes før man har krav på støtte. Er det med på å gi folk et verdig liv?

Makan til pissprat fra politikerne. Å gi innbyggere i en vanskelig situasjon et verdig liv er kun innholdsløst politisk svadapjatt fra glatte politikere som ikke evner å sette ord ut i handling. Alle partier på stortinget sier de vil gjøre noe med fattigdom i Norge, men ingen gjør faktisk noe som hjelper de fattige.

Mail er avsendt til alle partiene og til alle partienes stortingsgrupper og til statsministeren og sosialministeren...

Kommentarer:
Postet av: Andreas

Helt enig for å ta eksempel fra Oslo, så får sosialklienter 4400 kroner etter husleie og strøm, mens SIFO (statens institutt for forbruksforskning) mener at en mann som bor alene mellom 20 og 50 år bør ha 6580 i måneden etter husleie og strøm for å leve et nøkternt liv.Med andre ord gir Oslo sosialklienter over to tusen kroner mindre per måned enn SIFO mener man bør ha.

07.01.2006 @ 01:38
URL: http://erbest.com
Postet av: sveiners

helt og fullt enig med deg knut.. da vi for endel år siden måtte oppsøke sosialen fikk vi beskjed om og selge hunden vår fordi den var renraset og muligens verdt noen tusenlapper..

08.01.2006 @ 12:00
URL: http://sveiners.weblogg.no
Postet av: October

Sosialhjelp er nødhjelp. Det er der problemet ligger. Folk skal ikke lever på sosialhjelp over lengre tid. Kan de ikke jobbe skal de på attføring, uføretrygd osv. Er de frisk, men ikke får jobb så har man større problemer - men da bør (om)skoleringstiltak komme inn.Er de friske men ikke i stand til å delta i arbeidslivet av andre grunner så har vi problemer med å finne adekvate virkemidler dersom heller ikke skoleringstiltak gjør dem i stand til å få jobb. Jeg er enig i at varige trygdeordninger skal følge anstendige satser. Nødhjelp blir en litt annen sak.Det gjelder å finne de rikte virkemidlene. Sosialhjelp skal ikke være en varig inntektskilde, er det en varig situasjon må man finne andre virkemidler.

08.01.2006 @ 16:41
URL: http://october.motime.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Selv om man ikke skal leve av sosialhjelp over lengre tid så betyr vel ikke det at man i den perioden man ser seg nødt til å oppsøke sosialen skal straffes skikkelig økonomisk og ikke ha nok til å leve et verdig liv?Det kan da ikke være meningen at man som sosialklient ikke har rett på et verdig liv i den perioden man er nødt til å oppsøke sosialen?Dessuten er det desverre slik at mange er nødt til å gå på sosialen på tross av at de har varige trygdeordninger som pensjon, attføring etc...

08.01.2006 @ 16:53
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: October

I sistnevnte tilfelle er problemet de andre trygdeordningene. Permanente sikringsordninger skal kunne gi en permanent anstendig inntekt.Selvsagt må dette avgrenses opp mot incentivmekanismer, og virkningene opp mot samfunnet for øvrig. Det har jo ved flere anledninger kommet eksempler på at man ikke tjener på å gå over i arbeidslivet. Noe som skaper problemer siden kontrollen med hvem som blir tilkjent tilgang på en del velferdsordninger er noe diskutabel. (Har bl.a. vært leger som har hevdet at man blir tilkjent f.eks. uføretrygd for lett, på vanskelig kontrollerbare sekkepost-diagnoser nærmest o.l.)Når det gjelder sosialhjelp, så skal ikke den gi verdighet. Den skal gi nødhjelp i kortere perioder.Dette blir normative argument, selvsagt. Og i praktisk politikk må man naturligvis se på hvordan sosialhjelpen faktisk brukes. Det kan i blant åpne for andre konklusjoner. Trygde- og velferdspolitikk er et område med vanskelige vurderinger, informasjonsproblemer, kontrollproblemer, ulike hensyn (og politiske hensyn mellom skattebetaler og velferdsmottagere, for den del, selv om den diskusjonen heldigvis er på et moderat nivå i Norge) osv.Til sist vil jeg si at reguleringen av sosialtrygden er under stor grad av kritikk det siste tiåret.

08.01.2006 @ 21:03
URL: http://october.motime.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja jeg forstår til dels incentivmekanismene, det jeg derimot ikke forstår er at den som UFRIVILLIG havner blant sosialklientenes rekker skal straffes så blodig urettferdig. Man blir da, med de incentivmekanismene, sett på som en potensiel sosialsnyter og derfor må straffes ekstra hardt økonomisk for å tvingen tilbake i jobb (som kanskje ikke engang eksisterer).

09.01.2006 @ 01:56
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: October

Er man ufrivillig havnet på sosialhjelp skal man komme videre derfra. Er man ikke i stand til å få arbeid, så skal man ikke gå på sosialtrygd i årevis.Men jeg forstår problemet. Det er jo det store dilemmaet, at man ikke er klarer å lage et finmasket velferdssystem som fanger opp hvem som som er i systemet av ulike grunner, alltid.Så vi kan da konkludere med at vi begge forstår dels både incentivmekanismer og behovet for anstendige trygder. (Den norske sosialtrygden var vel heller ikke lav sammenlignet med andre land, for øvrig).Informasjons- og kontrollproblemer er samfunnets svøpe!

09.01.2006 @ 18:22
URL: http://october.motime.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Slutter meg til konklusjonen din... :)

09.01.2006 @ 18:32
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: hennie filllingsnes

Hei i Molde komune er det 3600 en får leve av fra sosialen:.

09.03.2006 @ 18:12

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/571460