David Irving og William Nygaard

"Aschehoug-direktøren er en av Norges fremste forkjempere for ytringsfriheten, en innsats han i 1994 mottok Fritt Ords pris for. Året før måtte han nær betale den høyeste personlige kostnad for denne kampen, da en attentatmann skjøt og alvorlig skadet Nygaard utenfor hans hjem i Oslo", skriver Vårt Land...

At Nygaard har vært og er en viktig forkjemper for ytringsfriheten hersker det liten tvil om. Derfor synes jeg det er ekstra ille at P.E.N-klubben, der Nygaard sitter i styret, ikke er villige til å kjempe for David Irving som sitter fengslet i Østerrike.

Jeg har skrevet om P.E.N-klubben og David Irving-saken tidligere, men jeg synes den saken er for viktig til at jeg vil la den gå rett i glemmeboka.

Etter det forrige innlegget sendte jeg mail til flere i P.E.N-klubben med spørsmål om en kommentar til nettopp denne saken. Det var blant andre til:

Leder: Kjell Olaf Jensen (k-o-jens@online.no)
Nestleder: Bente Christensen (pen@norskpen.no)
Styremedlem William Nygaard (william.nygaard@aschehoug.no)

Ingen av dem svarte.

Jeg håper de vil ta seg bryderiet med å komme med en kommenntar denne gangen. Jeg vil gjerne vite hvorfor P.E.N-klubben mener det er viktigere å forsvare Orhan Parmuk enn David Irving.

I mitt forrige innlegg om denne saken skrev jeg:

"Alle vil stå opp for Parmuk fordi han fortalte sannheten og ble tiltalt, men ingen vil stå opp for Irvings rett til å ytre seg fritt fordi han lyver...! For PEN-klubben er det lettere å forsvare en som har sagt sannheten enn en som lyver, men hvis det hadde vært litt ryggrad i PEN-klubbens leder, Kjell Olaf Jensen, og dets medlemmer så hadde de stått opp for den som lyver.

Å forsvare ytringsfriheten handler ikke bare om å forsvare sannheten eller de politisk korrekte sakene som man liker. Det handler i enda større grad om å forsvare selve retten til fri ytring, også de ytringene man finner avskyelige og løgnaktige. Og når PEN-klubbens leder sier at det er en selvfølge å forsvare den som forteller sannheten fremfor løgnen så har han ikke forstått hva ytringsfriheten innebærer og handler om."

Det er fremdeles dette jeg ønsker å få et svar på fra P.E.N-klubben og jeg kommer til å ta opp denne saken med jevne mellomrom, helt til de vil nedverdige seg til å svare en ubetydelig blogger...

Kommentarer:
Postet av:

Dette kan kanskje være nyttig lesing for Olsen, så han kan få et litt mer balansert inntrykk av ytringsfrihet som menneskerett (eller så han kan sende en mail til Høstmælingen og fortelle ham og Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen hvordan EMK art. 10 EGENTLIG skal tolkes) :http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1212200.ece

07.02.2006 @ 11:21
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg har lest den før...Og når det gjelder EMK så tolker jeg den ikke. Jeg er for en friere ytringsfrihet enn det EMK er...

07.02.2006 @ 14:23
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Dessuten handler den kronikken i all hovedsak om blasfemi og har følgelig fint lite med dette innlegget å gjøre...Bare så også det er helt klart; Jeg er motstander av blasfemiparagrafen.Jeg klarer ikke å se hvilken rett religioner skulle ha for beskyttelse mot kritiske eller ironiske ytringer eller hva som skulle legitimere en slik beskyttelse...

07.02.2006 @ 14:31
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Så det er ikke menneskerettigheten ytringsfrihet du er forkjemper for, det er noe mer?

07.02.2006 @ 15:08
Postet av: Knut Stian Olsen

Artikkel 19 i "Verdenserklæringen om menneskerettigheter" (FN).Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.Det er dette det dreier seg om. EMK legger mer begrensninger på ytringsfriheten enn denne erklæringen gjør...Hvis du antar at det er en mer "skjult agenda" så er jeg redd jeg må skuffe deg...

07.02.2006 @ 15:16
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Så du mener at EMK bryter med verdenserklæringen?

07.02.2006 @ 15:23
Postet av:

SP art. 19 (3) stadfester vilkårene for å gripe inn i ytringsfriheten. Juridisk teori antar at at inngrepsvilkårene i det vesentlige er parallelle med vilkårene etter EMK art. 10(2) (se f.eks. Kyrre Eggen, Ytringsfrihet, s. 239-240). Det utelukkes dog ikke at 'nødvendighetskriteriet' for et inngrep i ytringsfriheten kan falle annerledes ut, men dette er knapt noen prinsippiell forskjell.Disse oppdagelsene dine om de store prinsippielle forskjellene mellom SP art. 19 og EMK art. 10 må du snarest bringe til folket og menneskerettighetsekspertene. Opplys oss, Knut Stian Olsen!

07.02.2006 @ 15:34
Postet av: Knut Stian Olsen

Trenger du å bli mer opplyst om mine meninger om ytringsfrihet så bør du kanskje gå igjennom alle innleggene jeg har skrevet om nettopp dette temaet en gang til.Kan du f.eks vise til ett eneste sted hvor jeg har hevdet at EMK bryter med Verdenserklæringen? Det finner du ikke...

07.02.2006 @ 15:41
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Når du mener at ytringsfriheten går lenger etter SP art 19 enn etter EMK art 10, må ikke det logisk sett innebære at EMK gjør inngrep i ytringsfriheten som det ikke er anledning til etter SP art 19?

07.02.2006 @ 15:46
Postet av: Knut Stian Olsen

Art 10. Freedom of expressionEveryone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.---Articla 19.Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.---

07.02.2006 @ 15:56
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Er det svaret ditt? Jeg tror ikke forskjellen på deg og f.eks. Kyrre Eggen er at du kan lese, mens han ikke kan det.

07.02.2006 @ 15:58
Postet av: Knut Stian Olsen

Hvis du ikke ser at EMK legger mer føringer enn Verdenserklæringen er det nok flere som har problemer med å lese...

07.02.2006 @ 16:06
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Ja, Høyesterett, EMD, eksperter på menneskerettigheter. Ingen av disse kan lese.Jeg tror du har et litt naivt syn på prosessen fra ordlyd til rettsregel. Men det er jo blitt sånn at enhver person anser seg skikket til å løse vanskelige juridiske og folkerettslige problemstillinger på to minutter.

07.02.2006 @ 16:31
Postet av: Knut Stian Olsen

Hva er det du egentlig kverulerer på???At jeg er uenig med EMD og synes at de er for strenge mot ytringsfriheten?Folk har blitt dømt for blasfemiske ytringer i EMD og det er jeg motstander av. Jeg er motstander av blasfemiparagrafen som legger begrensninger på ytringsfriheten.Men jeg lurer på en ting: Er det du eller de du kaller eksperter som argumenterer her?Det er jammen synd at ikke verden er styrt av disse ekspertene, så kan alle andree dumme naut og stemmekveg som deg følge etter nesegrus full av beundring for ethvert ord disse ekspertene kommer med, uten svev av kritisk sans...

08.02.2006 @ 02:28
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Jeg refererer jo til en av disse ekspertene med sidetall og det hele. Hvem tror du argumenterer?Det jeg 'kverulerer' på er at EMK og SP gir ytringsfriheten det samme vern. Dette nekter du for, og argumentet består av å klippe ut og lime inn de aktuelle bestemmelser.For opplysningens skyld kan jeg også vise til Høyesteretts uttalelse om dette spørsmål i Rt. 1997 s. 1821:"Også FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter oppstiller et krav om ytringsfrihet. Under henvisning til at utøvelsen av denne rettighet medfører "særlige forpliktelser og et særlig ansvar", angis at visse begrensninger kan fastsettes ved lov, når dette er nødvendig av hensyn blant annet til respekten for andres rettigheter eller omdømme. Jeg viser til artikkel 19 nr 2. Jeg kan ikke se at denne konvensjonen gir ytringsfriheten et annet eller sterkere vern enn EMK".Du må gjerne være kritisk til Høyesterett og ekspertene, så lenge du kan argumentere for ditt syn på en overbevisende måte.Nå er det en gang slik at både folkerettslig og juridisk metode i stor grad blir styrt av autoritative rettskilder, og for en del av synspunkter i juridisk teori. At du oppfatter meg som et dumt naut og stemmekveg av den grunn, får stå for din egen regning. Når Høyesterett dømmer i siste instans uten først å sjekke om de har fått mail fra Knut Stian Olsen, er vel de også dumme naut og stemmekveg?Som sagt, du må gjerne ha synspunkter på hvordan folkeretten er å forstå, men det er kanskje ikke så dumt å benytte seg av argumentasjon?

08.02.2006 @ 12:30
Postet av:

Forresten; personer blir ikke dømt i EMD, stater blir dømt eller frikjent.

08.02.2006 @ 14:00
Postet av:

Ser forresten at vi snakker om to forskjellige bestemmelser (Verdenserklæringen art 19 og FNs erklæring om sosiale og politiske rettigheter art 19), uten at det har noen beytdning for konklusjonen. Det er utenkelig at FN skal vedta en erklæring som tillater større innhugg i ytringsfriheten enn hva som er tillatt i henhold til verdenserklæringen. Da er det mer naturlig å tolke SP art. 19 som en klargjøring og presisering av korresponderende rettigheter etter verdenserklæringen.

08.02.2006 @ 15:15
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg mener at ytringsfriheten har litt for mye begrensninger i lovverket enn det jeg er for.At jeg vil ha blasfemiparagrafen opphevet er ganske åpenbar, og når stater er blitt frikjent i EMD for å ha brukt blasfemiparagrafen, ja da er det noe galt (min mening). Det har ikke med tolking av lovverk å gjøre, men lovverket i seg selv. Loven er altså for streng etter mitt syn.Og når jeg skriver om David Irving i dette innlegget så er det fordi jeg mener ytringer som han har kommet med (holocaustfornektelse etc) heller ikke burde burde vært ulovlige. Det eneste jeg kan se at han gjør galt er å lyve, og det er ingen forbrytelse.Det er i det hele tatt svært få ytringer jeg kan se at vi som samfunn burde beskyttes mot. Akkurat nå kommer jeg ikke på en eneste ytring som burde vært ulovlig å komme med i det offentlige rom (Da regner jeg ikke med drapstrusler, oppfordring til drap eller andre alvorlige kriminelle handlinger og slike ting som rammes av straffeloven i dag).

08.02.2006 @ 15:36
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Ok, da har vi fått klarlagt at det egentlig ikke dreier seg om verdenserklæringen art. 19 (slik du tidligere skrev), men om ditt personlige syn på hvor ytringsfrihetens grenser bør gå. Mao. er du tilhenger av en større ytringsfrihet enn hva menneskerettighetene står for. Dette er selvsagt et helt legitimt syn, så lenge det fremgår at det dreier seg om en personlig mening uten støtte i verdenserklæringen. Tidligere har dette vært høyst uklart, siden du da (i alle fall tilsynelatende) har vist til verdenserklæringen som et argument for ditt syn.

08.02.2006 @ 15:51

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/711303