Har vi ikke råd til begge deler Stoltenberg?

Erna Solberg vil redusere avgiftene på nye biler med 2 milliarder, eller 10 - 20000 kr. for ny bil. Slik at f.eks barnefamilier kan få råd til å kjøpe seg en sikrere bil. Men da kommer selvsagt Jens Stoltenberg på banen å sier at dette har vi ikke råd til. Det vil gå utover eldreomsorg og skole påstår han...

 

Har vi virkelig ikke råd til dette Stoltenberg? Er vi egentlig så fattige at vi ikke har råd til begge deler? Norge har i dag over 1000000000000 kroner, eller 1000 milliarder kroner på bok. En formue som bare øker og øker i takt med oljeprisene og en slik reduksjon av avgiften koster ca 2 milliarder kroner, det utgjør 2 promille av hittil oppsparte midler!

Vi har selvsagt råd til begge deler og mer til også, men det står bare på politisk vilje til å bruke litt mer av oljeformuen. Vi er ikke så fattige her i landet som de aller fleste politikerne ønsker å gi inntrykk av. Vi har råd til en god eldreomsorg og skole og helse og lavere avgifter på nye biler. Vi har råd til å bygge nye og sikrere veier uten bompengefinansiering og vi har råd til å øke barnetrygd og sosialsatsene osv osv osv...

 

Det står bare på politisk vilje til å gjøre samfunnet litt bedre og ikke spare oss til fant...

 

kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/07/439496.html


Kommentarer:
Postet av: Mennesket

Jeg må i likhet med Stoltenberg si meg imot lavere bilavgifter og faktisk gå så langt som å påstå at det ville vært til alles beste dersom de økte. Dog jeg er enig i utsagnet om at Norge har råd til dette og mere til, samt at mange av våre sosiale problemer kunne vært løst dersom politikere hadde vært litt mindre hysteriske når det gjaldt oljeressursene, er grunnen til at jeg er i mot lavere bilavgifter er impelthen det at privatpersoner flest rett og slett ikke har bruk for biler. For folk flest er det en luksus, ikke en nødvendighet! De forgifter kloden vår og destabiliserer miljøet på en slik måte at det på lengre sikt vil koste oss millioner av menneskeliv. De eneste som virkelig er behov for dem er industrien og utrykningstjenestene, samt en og annen handicappet. Et bilfritt samfunn kompensert med økt og mer effektivisert tilbud innen kollektivtrafikken er mye bedre enn lavere avgifter og økt tilgang. Flere biler betyr ikke bare økt forurensing, men også økt oljekonsum. Økt oljekonsum er en stor bidragsyter til økt striding om svinnende oljeressurser, hvilket igjen er en av hovedårsakene til tragedien vi ser i midtøsten osv. Så, det å være for lettere tilgjengelighet på privateid bil og samtidig kritisere regjeringer og bedrifters kyniske jakt på oljekilder; er i grunn ganske selvmotsigende. Her henger alt sammen, skjønner dere; og statsoverhoders kynisme i jakten på olje er utelukkende en refleksjon av folkets konsum. Dere konsumerer uten vett og ettertanke, og de dreper hverandre slik at de kan spise seg fete på konsumet deres. Kort sagt kan man altså si at bilen er roten til mye ondskap per i dag, og vil fortsette å være det frem til den elektriske eller hydrogendrevne bilen er tilstrekkelig velutviklet og sosialt akseptert til å kunne erstatte den bensindrevne. Inntil dette skjer: Ikke øk bilparken, men bidra til å minske den.Nå må jeg forsåvidt påpeke at dette overhodet ikke er ment som en tillitsærklæring til Stoltenberg, da hans begrunnelse for sine utsagn og mine egne overhodet ikke hviler på noe felles fundament; men selv om mannens prioriteringsevne best kan sammenliknes med gjødsel av den svært likvide sorten, er hans standpunkt på dette faktisk helt korrekt til tross for at han selv ikke vet hvorfor.

07.08.2005 @ 18:21
URL: http://mennesket.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg er ikke enig med deg i at for folk flest er bilen en luksus... Bygdenorge er ikke tilpasset et kollektivt tilbud. Det er rett og slett umulig å bo mange steder i Norge uten bil. Desverre... Og nyere og mer brenselseffektive biler er bedre for miljøet enn gamle og ineffektive. Ikke mye, men litt.Ellers er jeg helt enig med deg!

07.08.2005 @ 20:11
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mennesket

Nei jeg må si meg enig i at biler og bygdenorge nok hører sammen, spesielt for voksne med småbarnsfamilier; men da jeg selv er oppvokst i den minst tettbefolkede delen av landet, nemlig mitt elskede Finnmark; kan jeg utfra egen erfaring si at alle jeg kjente som ikke hadde bil og som samtidig bodde milesvis fra nærmeste tettbebyggelse, og det var svært mange; klarte seg helt fint til tross for dårlige kollektivtilbud. Dette var stort sett tenåringer og folk i begynnelsen av tyveårene da, og det var vel igrunn denne gruppen samt byfolk jeg siktet til da jeg litt unøyaktig skrev "folk flest." Unge folk har godt av å bevege seg og byfolk har alt de trenger i form av kollektivtilbud. Jeg glemte forsåvidt å nevne et tredje aspekt ved bilens "ondskap," nemlig de mange hundre som omkommer i ulykker som følge av dens utbredelse. Den dreper faktisk flere på årlig basis enn både vold og narkotika til sammen, og i tillegg er det helt tilfeldig hvem som rammes; uten at folk tar dette til etteretning... Nei... Jeg må nok stå fast ved at bilen i de aller fleste sammenhenger er overflødig, men hederlige unntak finnes selvfølgelig. Når det gjelder brenselseffektive biler skal jeg innrømme at de har nådd langt, men det vil til syvende og sist være for lite og for sent... Det de har klart å minske i form av utslipp per bil, har blitt overgått med det tidobbelte grunnet antall biler i drift. Jeg har imidlertid håp om at akkurat denne negative siden ved bilens historie vil være en saga blott når hydrogendrevne motorer blir innført, selv om det nok er noen år til enda ettersom verdens oljegrossister er svært lite imøtekommende til å sponse forskning på områder som kan utfordre deres monopol på drivstoffsmarkedet og i tillegg i stand til å betale de kjente bilprodusentene milliarder for å unngå slik teknologi i produktene sine.Trist men sant...

07.08.2005 @ 21:14
URL: http://mennesket.blogspot.com

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/165542