Hva er galt i samfunnet?

I mediene i Norge hører vi stadig om stoppeklokker og nedskjæringer og privatisering i eldreomsorgen her til lands. Hos vårt broderfolk i øst vil statsminister Gøran Perrson gå motsatt veg. Persson vil ansette opptil 10000 flere mennesker i det offentlige, aller flest vil han ansette i omsorgssektoren. Sverige går med overskudd nå og han vil bruke av overskuddet til å bekjempe arbeidsløshet og til å styrke offentlig sektor.

Nå vet jeg at det er forskjeller på Norge og Sverige, men jeg tror ikke forskjellene er så store at vi ikke kan gå den samme veien og bruke noe mer av vårt overskudd til å sikre arbeidsplasser og ikke minst bruke mer penger på eldreomsorg.

En annen ting som er verdt å berømme Persson for er at han har evne til å se at han har tatt feil. Sitat fra Aftonbladet: "Persson medgav att han för ett år sedan gjorde felbedömningen att en allt starkare svensk ekonomi skulle skapa många nya jobb och ångrade att han lyssnat för mycket på ekonomer" Altså; en sterkere økonomi sa økonomene, ville skape mange nye jobber men det skjedde altså ikke og Persson angret på at han hørte for mye på dem. Det skulle jeg likt å se Kjell Magne Bondevik gjøre. Men han kommer ikke til å gjøre det for han evner ikke, eller ønsker ikke, å se hvilke feil han selv har gjort!

 

Jeg tror dette er ganske overførbart til norske forhold. Norsk økonomi har aldri vært sterkere enn nå, alikevel skapes det mindre arbeidsplasser enn det legges ned i privat og offentlig sektor. Selv om mer og mer blir privatisert og konkurranseutsatt så går rett og slett ikke arbeidsledigheten ned. Hvorfor det? Jo fordi private aktører i f.eks eldreomsorgen jobber ut i fra profitthensyn og ikke brukerhensyn og dermed kutter de ned på antall ansatte og ser seg nødt til å bruke stoppeklokkeprinsippet hos brukerne for å tilfredsstille eiernes krav om inntjening.

Eldreomsorgen burde vært styrt ut fra brukerens behov og ikke eierens krav til inntjening.

 

Samtidig som det kommer fler og fler private aktører på banen så må også det offentlige kutte og spare p.g.a elendig kommuneøkonomi mange steder. Erna Solber skryter av at flere og flere kommuner kommer seg ut av den såkalte svartelista over kommuner med "vanskjøttet" økonomi og som har blitt satt under administrasjon. Dette er egentlig ingen ting å skryte av. For det som har skjedd i de kommunene som har kommet seg ut av denne lista er at de har kuttet så mye i tjenestetilbudet til både eldre og yngre borgere at det nesten ikke er noe tilbud igjen annet en det rent livsnødvendige. Eksempler er tørrlagte svømmehaller, gjengrodde idretts- og parkanlegg, elendige kommuneveier, nedbemanninger i hjemmehjelpstjenester, færre ansatte på aldershjem osv osv... Listen kunne blitt lang som et vondt år!

 

Se til Sverige sier jeg, kanskje det ikke er så ille for sammfunnsøkonomien om vi hadde brukt litt mer penger på omsorg for de eldre og gitt flere tilbud til de yngre og hjulpet de vanskeligstilte som narkomane og sosialklienter i kommunene!!!

 

kilde: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,682165,00.html


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/166100