Aktiv dødshjelp? Ja takk

I en meningsmåling i Danmark viser tallene at 86 prosent er for at legen skal kunne yte aktiv dødshjelp ved uhelbredelig syke mennesker. Dette reagerer Marie Aakre, leder for Faglig etisk råd i Norsk sykepleierforbund, på.

Aakre sier til VG: "Vi ser at det er en tendens til at flere sier ja til aktiv dødshjelp i Norge også. Men jeg er skeptisk til hvem de er som har svart på undersøkelsen. Det er kjekt å svare ja når man er ung og frisk. Spør man de syke viser undersøkelser at de ville svart nei, og de har jo en større grunn til å svare"

Dette er flertallstyrrani Aakre. Det kan ikke være slik at flertallet av de uhelbredelige syke skal ha bestemmelsesrett over et mindretall syke som ønsker å avslutte sine liv når det likevel ikke finnes noe håp lenger. Uansett vil det ikke være slik at pasienter som ikke ønsker aktiv dødshjelp likevel skal få det, det handler om å gi den hjelpen til de som ønsker aktiv dødshjelp. I så måte er hva de som ikke ønsker aktiv dødshjelp mener uten betydning. Det gjelder nemlig ikke dem.

Min Mening er for aktiv dødshjelp til uhelbredelig syke - særlig i de situasjoner der pasienten vil ha store smerter den siste tiden. Det er pasientens ønsker som skal stå i fokus og pasienten burde selv ha rett til å be om livsavsluttende hjelp i slike situasjoner der man uansett ikke vil overleve og bli frisk.

Aakre sier videre: "Jeg tviler på at vi vil få en lov om aktiv dødhjelp her til lands. Det er stor enighet blant sykepleier og leger om akkurat dette. Vi er forpliktet på respekten for liv". Vel er dere forpliktet av respekten for liv, men innebærer ikke det også respekten for ønskene til de pasientene dere behandler? Er dette kun en etisk respekt eller er det en menneskelig respekt for pasientenes ønsker innbakt også? Jeg tror det er den etiske respekten som ligger til grunn og ikke ønsket en pasient har om livsavsluttende hjelp.

Når pasientens behandlig (eller fravær av behandling) kun er med på å forlenge smertene frem mot det uungålige kan ikke jeg se at det er respekten for livet som ligger til grunn for å ikke hjelpe til med å avslutte livet, men en kvasimoralsk legeetikk som ikke tar hensyn til den døendes ønske om en verdig avslutning av sitt liv.

Vel skal leger ha respekt for liv, det skal vi alle, men den respekten innebærer også å respektere døden som en naturlig del av livet. Det å hjelpe noen uhelberedelig syke som ønsker å dø er ikke et brudd på respekten for liv, snarere tvert i mot.

"Hva vil vi vinne på å ha aktiv dødshjelp? Og hvem vil vinne? Undersøkelser fra Nederland viser at under fem prosent begrunner valget med smerte, men med meningsløshet og mangel på livsmot" sier Aakre avslutningsvis til VG.

Svaret gir seg selv, pasientene som ønsker aktiv dødshjelp har alt å vinne og det er  også de du jobber for Aakre, ikke bare de som ikke ønsker aktiv dødshjelp. Meningsløsheten og mangel på livsmot henger sannsynligvis sterkt sammen med smerte. Når man vet at resten av livet kun vil være et smertehelvete så blir livet meningsløst og man mister livsmotet.

Derfor sier Min Mening ja til aktiv dødshjelp.

Kommentarer:
Postet av: Tiqui

Jeg er langt på vei enig med deg. Det virker i utgangspunktet meningsløst å skulle la mennesker lide unødig, når det likevel ikke finnes mulighet for overlevelse og/eller smertelindring.Men jeg synes også man må ta et hensyn til i tillegg til de terminale pasientenes ønsker. Og det er til personellet som skal måtte utføre denne aktive dødshjelpen. Det er sikkert noen som ikke vil ha problemer med å utføre denne "tjenesten", men jeg vil også tro at det er mange som ville vegre seg for det å ta livet til noen - uansett. Det er noe annet når noen dør tross at man har gjort alt for å redde dem - enn å aktivt ta et liv.Hvem vil ha barmhjertighetsdrap som jobb?Dessuten - hvem skal vurdere om pasienten er ved sine fulle fem og faktisk mener det når vedkommende sier han/hun vil dø? Skal de pårørende ha noe å si? Skal legen ta avgjørelsen alene?Dette er en vanskelig sak, som man ikke kan ta for lett på - det gjelder tross alt et uskyldig menneskeliv.

07.08.2006 @ 19:07
URL: http://tiqui.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Unntaksbestemmelser har vi allerede når det gjelder abort. Leger og jordmødre kan reservere seg mot abortinngrep, så det burde ikke by på de helt store spørsmålene når det kommer til aktiv dødshjelp heller.Hvem som skal avgjøre når og om aktiv dødshjelp skal finne sted er et vanskeig spørsmål, men jeg tror ikke det er vanskeligere enn at det går an å finne en løsning på det.

07.08.2006 @ 21:19
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Brustruls

I forhold til menneskerettighetenes forståelse av retten til liv, kan det ikke innfortolkes noen rett til å dø. Såvidt jeg husker er dette slått fast i EMD's avgjørelse i saken Pretty vs. UK.Når du tar opp livsforlengende behandling, er jo ikke det å la være å gi slik behandling aktiv dødshjelp. Dette betegnes som passiv dødshjelp.

08.08.2006 @ 10:32
Postet av: Tiqui

Brustruls: Ja, det stemmer, det er forskjell på aktiv dødshjelp og å ikke gi livsforlengende behandling. En pasient har rett til å nekte å ta imot behandling og kan på den måten avgjøre om han eller hun vil forkorte dødsleiet.Problemet oppstår vel bare i vurderingen om pasienten er ved sine fulle fem og i stand til å kommunisere ønsket sitt når en slik behandling er aktuell.For de som har vært reflekterte rundt egen sykdom før stadiet er kommet så langt er det mulig å lage et dokument som sier at hvis vedkommende befinner seg i en slik eller slik situasjon skal livsforlengende behandling ikke gis. Det er allerede ordninger for. Men i de tilfeller der slikt ikke er avgjort på forhånd er det vanskelig å skulle vurdere pasientens ønske dersom vedkommende ikke er i stand til å kommunisere det, eller det er mistanke om at man ikke kan regnes som tilregnelig.

08.08.2006 @ 11:37
URL: http://tiqui.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Brustruls: Jeg skrev "Når pasientens behandlig (eller fravær av behandling) kun er med på å forlenge smertene frem mot det uungålige" så betyr det at fravær av behandling er livsforlengende i forhold til aktiv dødshjelp...Og menneskerettighetene Brustruls, de tar ikke inn over seg at mennesker skal dø. Du har en rett til å leve, men det er ingen plikt å leve...

08.08.2006 @ 16:41
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Brustruls

og jeg som syntes du diskuterte hvorvidt man skulle ha krav på å bli ytet aktiv dødshjelp. I en slik diskusjon ville det ikke vært interessant om man har rett til å ta livet av seg selv (selv om det naturligvis er en forutsetning).

08.08.2006 @ 17:07
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja jeg mener man skal ha krav på å få hjelp til å dø når man er så syk at man ikke klarer det selv.

08.08.2006 @ 17:26
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Tiqui

Knut Stian skriver:"Ja, jeg mener man skal ha krav på å få hjelp til å dø når man er så syk at man ikke klarer det selv".Ehm.. å ta livet av seg selv er faktisk straffbart. Dvs, selvmord er ulovlig og ingen rett. Men ikke spør meg om hvordan de har tenkt å håndheve straffen dersom man lykkes med det. Poenget er bare at man har ikke rett til å dø for egen hånd eller etter egen vilje.

09.08.2006 @ 15:17
URL: http://tiqui.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Selvmord er ikke straffbart Tiqui, man blir f.eks ikke straffedømt hvis man mislyktes med et selvmordsforsøk. Man kan bli tvunget til psykiatrisk behandling, men man blir ikke dømt til slik behandling.

09.08.2006 @ 15:38
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Tiqui

Det ville vel heller ikke hatt særlig effekt å straffe, behandling er nok eneste mulighet for å hindre gjentagelse :)

16.08.2006 @ 20:29
URL: http://tiqui.blogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1761620