WTO og norsk landbruk

- Det er spennende tider norsk landbruk går i møte under de pågående WTO-forhandlingene. Landbruksæringen risikerer å tape milliarder på opptil 50 prosent lavere tollsatser fra mateksporterende u-land.

- Det betyr at norske bønder vil få store utfordringer for å bevare norsk landbruk slik vi kjenner det, siden u-landenes bønder klarer å produsere matvarene til en mye lavere pris enn det norske bønder klarer.

- Dette møter selvsagt sterk motstand hos bondeorganisasjonene og ikke minst Senterpartiet her til lands. For dette kommer til å svi og det noe veldig også.

- Men hvor brutalt det enn måtte gå utover norsk landbruk så mener jeg at det problemet egentlig burde stille i andre rekke. Det handler her ikke om norske bønders rett til å drive et fordyrende landbruk for oss konsumenter, men om å stille oss solidariske med de fattige landene i verden og åpne våre markeder for deres produkter slik at de har en mulighet til å komme seg ut av den fattigdomsknipa de er i.

- Vi, som en rik nasjon, har råd til å la vårt landbruk blø litt for å bedre livene til fattige mennesker i andre land. De kan ikke fortsette å leve av nødhjelp (les. sosialhjelp) og dyre lån fra de rike landene, men trenger å komme seg ut av fattigdom ved å få lov til å selge sine varer i våre butikker.

- Jeg har hele tiden ment at de høye norske tollbarrierene er meget usolidariske med de fattige landene og nå ser det ut til at det endelig kan bli en slutt på disse, selv om det vil koste norske bønder dyrt.

- Men det har Norge råd til...

Kommentarer:
Postet av: Knut Sparhell

Norske bønder bør ikke være mer verneverdige enn norske industriarbeidere. Både norsk landbruk (og norsk industri) kan leve videre, men omstillingene til et globalt marked må gå sin gang. All toll er diskriminering og rammer dessuten forbrukeren i toll-landet og produsenten i fremmed-landet.Vårt fortinn i verden er kunnskap, ikke billig produksjonsarbeidskraft. Det er på kunnskap (utdannelse) vi må satse. Dette gjelder også landbruket. Antall bønder er uinteressant i seg selv.

09.10.2005 @ 07:04
URL: http://www.sparhell.no/knut/log/
Postet av: Mediekritiker

Du sier at "Vi, som en rik nasjon, har råd til å la vårt landbruk blø litt for å bedre livene til fattige mennesker i andre land."Unnskyld meg: I dag har vi NULL TOLL på import fra de fattigste landene, men HØY TOLL på import fra rike I-land. Vi forskjellsbehandler altså U-landene positivt.Til tross for dette kommer det aller meste av matimporten fra EU og USA... en allmen tollreduksjon i tråd med det som antydes fra WTO-forhandlingene vil jo faktisk åpne det norske markedet for rike I-land, ikke for U-landene, og svekke U-landenes konkurransedyktighet i forhold til I-landene... Jeg er helt enig i at handel er et av tiltakene som trengs for å bekjempe fattigdom, men løsningen er ikke FRI handel men RETTFERDIG handel.

09.10.2005 @ 20:24
Postet av: Knut Stian Olsen

Mediekritiker:Vi har IKKE fri import fra u-land når det gjelder matvarer som jo er så å si det eneste u-landene produserer. Hvis jeg tar feil på det er det fint om du kan dokumentere det...

09.10.2005 @ 20:46
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: October

Det stemmer at vi har svært få handelshindre på mat fra de fattigste landene, MUL-landene.Dette er faktisk et svært betydningsfullt element, fordi man uten dette i minnet, kan argumentere for en politikk som gir negative effekter for MUL-landene.Hva skjer dersom Norge åpner for full frihandel, dvs ingen tollbarriere?For det første må dette være noe vi gjør sammen med andre rike land, i motsatt fall vil gjennomsubsidierte varer fra spesielt EU ta markedsandelen fra norske bønder. Men anta at hele den rike verden gjør dette.Norsk landbruk vil møte stor konkurranse, og miste mange arbeidsplasser direkte og indirekte tilknyttet landbruket. For det andre vil en del av gevinsten også komme fra EU som følge av lavere transaksjonskostnader derfra. Men også EU-landbruket vil tape betydelig.Vinnerne blir mellominntektsland som Brasil og Argentina, som har en brukbar infrastruktur, brukbar tilgang på investeringskapital og et lavt kostnadsnivå.De fattigste landene vil kunne tape. Selv uten tollbarrierer klarer de så vidt eksportere forholdsvis beskjedne mengder til vesten. (Noe kan tilskrives markedsforhold og ikke kostnadsforhold, jeg har tidligere referert til muligheter for markedsføring og merkevarebygging).Problemet deres er at deres mulighet til å selge i alle fall litt til det vestlige markedet fort kan undergraves av at man, ved full nedbygging av tollmurer, vil bli konkurrert ut av mer effektive mellomrikeland. De fattigste landene kan altså tape, fordi de har dårligere infrastruktur, dårlige tilgang til investeringsmidler som kan bidra til økt effektivitet o.l.Med dette i minnet så blir argumentasjonen om at tollmurer dreper fattige bønder i Afrika noe mer diffus, og langt fra veldig slagkraftig.

11.10.2005 @ 14:16
URL: http://october.motime.com
Postet av: Knut Stian Olsen

October:Takk for litt mer info om MUL-landene. Det er selvsagt svært viktig at dette også settes på dagsorden under de pågående WTO-forhandlingene og det håper jeg de gjør. Det skal bli spennende å se resultatet av de forhandlingene.Forøvrig så er min mening med dette innlegget å sette søkelys på at vi ikke skal sette norsk landbruks særinteresser foran fattige bønder i u-landene.

11.10.2005 @ 20:30
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: October

Jeg vil heller ikke sette norske bønder fremfor fattigdomsbekjempelse i de fattigste landene.Men det er defintivit betimelig å spør seg selv hvor selvutslettende politikk vi bør føre, når gevinsten ikke engang tilfaller de fattigste landene. Skal vi ofre oss for de mellomrike landene, for europeiske bønder o.l.? Det er det grunn til å tenke over.Og jeg skal innrømme at jeg gjerne burde lest mere analyser om dette feltet. Men det burde også mange de som roper om både full- og ingen frihandel.

11.10.2005 @ 23:26
URL: http://october.motime.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Burde ha studert mer analyser selv jeg:)

12.10.2005 @ 00:10
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/278930