Svar fra Krf

Jeg vil ta meg den friheten å publisere et svar jeg fikk av politisk rådigver i Kristelig Folkeparti, Kjell-Olav Gammelsæter, på mitt tidligere innlegg om bostøtten. Jeg hadde ikke forventet noe svar fra noen så det var ikke desto mindre hyggelig at han faktisk tok seg tid til å svare meg på mail...

HEI!
Vi har stor respekt for de som har lave inntekter og som kjemper for å komme ut av en situsjon som din. Å kalle dette sutrete osv, slik en skriver på bloggen din, er respektløst og noe vi tar klar avstand fra!
Å ta stilling til en slik konkret sak over mail/nettet er ikke alltid like enkelt. Men det kan se ut som om du ligger helt på grensen når det gjelder å få utbetalt bostøtte. Det er likevel slik at bostøtteregelverket er endret til det bedre for mange i det siste.
Vi er helt klar på at vi har mer å gjøre i spørsmålene rundt fattigdom i Norge. Men en skal være klar over at frem til denne regjeringen kom til makten, var det få tiltak og planer for hvordan en skulle hjelpe de fattige i Norge. I hele etterkrigstiden har en laget generelle ordninger som har løftet middelklassens kår i Norge. Det er bra, men en har aldri klar å fange opp de som virkelig sliter på en skikkelig måte. Derfor startet denne regjeringen med utarbeidelsen og gjennomføringen av en egen fattigdomsplan. Det er første steg på veien, men det er selvfølgelig et godt stykke igjen i mange tilfeller. I mange tilfeller finnes det heller ingen enkel "fix-it" løsning som gjør at vi kan ordne opp i ting på kort tid. Dette er et langsiktig og krevende arbeid.
Ser også at en del omtaler skattelettesler på bloggen din. Derfor tar jeg meg frihet til å kommentere dette litt også.
Når det gjelder dette med skattelettelser, så skal en være klar over at her er budskapet formet mye ut fra et politisk ønske om å skifte regjering. Det som betyr noe for de som har mellom 100 000 og 175 000 kroner i inntekt, er prosentsatsen i minstefradraget. Dette er økt fra 22 prosent i 2001 til 31 prosent i 2005. At noen får dette til å bli skatteskjerpelser er underlig. Skulle dette være en skatteskjerpelse måtte en jo redusere denne prosentsatsen og ikke øke den. Saken er at dette er en historisk økning.
Når det blir argumentert med at de rike vil få mange titusener i skattelettelser, skal en også være klar over at disse faktisk betaler mest skatt. Det mener vi er helt riktig - og slik skal det fortsatt være! Men skulle en som har 100 000 i inntekt få like mye i skatelettelser som en med 500 000 kroner i inntekt, så ville han kanskje ikke betalt skatt i det hele tatt, kanskje ble staten skyldig penger...  En kan gjerne diskutere om det bør betales skatt av innteker f.eks under 100 000 kroner, men det er en annen debatt. Vi tror det er fornuftig at alle betaler skatt fordi det gir en tilknytning til samfunnet. Men det skal selvfølgelig være forskjell på fattig og rik også når det gjelder skattebyrden - de rike både betaler og skal fortsatt betale mest skatt!
Det andre faktum er at det fra og med neste år vil bli økt skatt på de som virkelig er rike, de som henter inntekten sin fra aksjeinntekter. De får skatten sin økt fra 28 prosent til vel 48 prosent. Men dette hører en sjelden noe om fra Ap, LO, SV m.fl. Hvorfor? Jo fordi det passer ikke inn i budskapet om at denne regjeringen har gitt skattelettelser til de som har mest fra før.
Til slutt ønsker vi å understreke at vi setter pris på slike tilbakemeldinger som du har sendet. For vi klarer aldri å løse disse utfordringene ved å isolere oss fra de som kjenner hvor skoen trykker!
Uansett hva du stemmer på ønsker vi deg et godt valg!
mvh
Kjell-Olav Gammelsæter
Politisk rådgiver for KrF
Var ikke det hyggelig, kjære lesere? Vi trenger flere slike politikere/rådgivere som faktisk tar seg tid til å svare en "menigmann"...

Kommentarer:
Postet av: Fredrik

Nå er det jo en viss risiko for at Gammelsæter så en mulighet for at svaret helt eller delvis kom til å bli publisert på bloggen din, og at han dermed kunne nå ut til flere velgere. :) Men det er uansett positivt at de tar seg tid til å svare.

09.09.2005 @ 20:17
URL: http://bokami.net/
Postet av: Lasse G. Dahl

I svaret skriver rådgiveren: «Det andre faktum er at det fra og med neste år vil bli økt skatt på de som virkelig er rike, de som henter inntekten sin fra aksjeinntekter. De får skatten sin økt fra 28 prosent til vel 48 prosent.»Alle bør merke seg at regjeringa her lover skatteøkning. Det rød-grønne alternativet lover å holde det skattetrykket som var i fjor.Ellers er det litt skremmende å se hvordan rådgiveren ikke greier å skille mellom generelle tiltak som sørger for at færre FØLER seg fattige (som fravær av egenandeler på sykdom), og tiltak MOT en fattigdom man selv har skapt.Man er fattig når man føler at man ikke får ta del i de basistjenestene de andre deler (tro meg - jeg har vert der). Fattigdom bekjempes best ved å fjærne egenbetalinger!

09.09.2005 @ 22:29
URL: http://www.lassedahl.com/
Postet av: Knut Stian Olsen

Lasse G... Jeg vet akkurat hvordan det føles også, tro meg!!!

09.09.2005 @ 22:40
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: October

Når det gjelder skatteøkningen på kapitalinntekter blir den motsvart med endringer i skattesystmetet slik at nettoeffekten blir skattelette på rundt 10 mrd, slik man regner dem. (Dvs ikke medregnet usikre dynamiske virkninger, men statisk beregnet)

11.09.2005 @ 19:47
URL: http://october.motime.com

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/218860