OECD-rapporten om kontantstøtte er feil!!!

Dagbladet skriver i dag om den såkalte OECD-rapporten som Kristin Clemet benekter at finnes. Jeg skal ikke uttale meg noe om Clemets benektelse, men ta for meg et meget viktig punkt i den rapporten, nemlig kontantstøtten. Jeg har selvsagt ikke lest selve rapporten selv, men refererer til det som har kommet fram i mediene. Rapporten skal leses med argusøyne når den blir offentliggjort.

- "Rapporten setter regjeringens kontantstøtte i kritisk lys, fordi den ikke hjelper de svakeste barna" er et av punktene som Dagbladet skriver om. Og da lurer jeg; hvilke barn er det som er de "svakeste barna"? Jo det er barn av foreldre med lave inntekter og innvandrerbarn. Det står videre i rapporten: "Kontantstøtten er et av punktene som får mest kritikk i rapporten. Barnehagene blir betraktet som et viktig lærings- og integreringssted for barn fra innvandrerfamilier og familier med lave inntekter, men rapporten understreker at kontantstøtten hindrer denne utviklingen. En konsekvens er at mange barn blir satt utenfor det norske samfunnet".
 -Nå er det ikke sånn at alle foreldre faktisk ønsker at barna deres skal gå i barnehage 5 dager i uka året rundt. Mange ønsker kanskje at barna skal gå 2 eller kanskje 3 dager i uka, men dette har mange (inkludert meg selv) ikke råd til uten kontantstøtte.
- En selvmotsigelse kanskje, men kan kontantstøtten faktisk hjelpe foreldre og barn i denne situasjonen? Ja det kan den. Hvis et barn for eksempel går 2 dager i uka i barnehage så reduseres kontantstøtten med 40 prosent. Man får da utbetalt 60 prosent av denne støtten. De 60 prosentene hjelper da faktisk lavtlønnede og/eller arbeidsledige/trydede økonomisk slik at de får råd til å sende barnet i barnehage 2 dager i uka, denne problemstillingen hører vi aldri noe om i media eller av våre politikere.
- Jeg mistenker at dem ikke har tenkt på denne fantastiske muligheten som kontanstøtten gir. Kontantstøtten kan da hjelpe barn ut i barnehage og ikke "holde dem utenfor samfunnet" slik rapporten hevder. Jeg ville ikke hatt muligheten til å sende min sønn i barnehage i det hele tatt uten denne siden ved kontantstøtten.
- Et annet moment ved kontantstøtten er at foreldre med dårlig råd uansett IKKE har mulighet til å sende barna i barnehage. Det er ikke slik at kontantstøtten er til hinder for at barn blir sendt i barnehage, ihvertfall ikke hos foreldre med dårlig råd. For de barna blir ikke sendt dit UANSETT på grunn av økonomien. Så i stedet for å straffe de som har dårlig råd med å ta fra dem en velferdsgode, så burde man utvide denne støtten til å gjelde frem til barna er i skolepliktig alder.
- Når det gjelder barn av innvandrere så er det mye bedre å sette inn målrettede tiltak for nettopp disse barna og ikke skjære alle småbarnsforeldre over en kam. Innvandrer eller ei. Og er det egentlig sånn at alle barn av innvandrere blir holdt hjemme på grunn av kontantstøtten? Det har jeg ikke noe særlig tro på. Det ser ikke slik ut når man går forbi en barnehage i en av storbyene våre ihvertfall. Ei heller her hvor jeg bor. Der går det heldigvis barn av innvandrere sammen med mange etnisk norske barn...

Kommentarer:
Postet av: Hans

Hovedproblemet med kontaktstøtten er at det ikke er valgfrihet, som Høybråten&co så fint kaller det. Valgfrihet hadde det vært dersom det var mulig å velge enten kontantstøtte eller barnehageplass. Slik det er nå blir mange foreldre tvunget til å ta imot kontantstøtte og være hjemme fra jobb, fordi de rett og slett ikke får barnehageplass. I de fleste tilfeller er dette mor i forholdet som blir hjemme, som da fører til at hun blir mer akterutseilt i arbeidslivet og mister pensjonspoeng, for å nevne noe.Pengene som svis av på kontantstøtte bør brukes til utbygging av barnehager og dertil hørende tiltak for førskolelærerutdanningen. Høyere lønn og bedre arbeidsforhold for førskolelærerne hadde også hjulpet på rekrutteringen.

10.09.2005 @ 13:59
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg er helt uenig med deg at det ikke gir valgfrihet. Jeg har mer valgfrihet nå enn det jeg ville ha hatt om det var såkalt full barnehagedekning, for jeg ville ikke hatt råd til å sende ungen i barnehage i det hele tatt. Heller ikke to dager i uka, slik som jeg har VALGT å gjøre nå fordi jeg finansierer de to dagene med kontantstøtten jeg får for de tre dagene ungen ikke er i barnehage. Jeg kunne også ha valgt å ha ungen hjemme hele tiden og motta full støtte.

10.09.2005 @ 14:04
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: October

Kristin Halvorsen har selv uttalt at 3/4 av barna det gis kontantsstøtte til ellers ville ha hatt barnehageplass. Det er god grunn til å tvile på at man tjener så fælt mye på å fjerne kontantsstøtten og heller subsidiere barnehageplasser til dem.Uansett så er det jo feil enda å begynne. Det blir svært galt å trekke kontanttstøtten til dem som ikke får barnehageplass. Det er dobbel "straff".

11.09.2005 @ 19:43
URL: http://october.motime.com

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/219748