700 stengsler i strandsonen i en kommune

Akershus Amtstidene skriver at det er registrert hele 700 stengsler i strandsonen i Nesodden kommune. 700 altså, og det bare i en kommune. Det er jo helt tragisk at det i det hele tatt har kommet opp så mange stengsler uten at det har blitt reagert tidligere. Noen i kommunen har tydligvis ikke gjort jobben sin her.

Når det er sagt så er det ikke sikkert at alle de 700 stengslene er ulovlig satt opp, men likefult er det et betydlig tankekors at det er så mange. Hvis det viser seg at mange av disse stengslene er lovlige, så er jo det et eksempel på at Nesodden kommune er alt for slepphendte men å gi dispensjasjon fra friluftsloven.

Nå tror jeg ikke at dette tallet er representativt for resten av kystkommunene i dette langstrakte landet, men det viser en utvikling og holdning hos grunneiere som ikke hører hjemme noe sted. Grunneierne tenker tydligvis "det er mitt og bare mitt, ingen andre skal få lov til å bruke det som er mitt". Helt horribelt spør du meg.

Grunneierne viser også med all tydelighet en betydlig mangel på respekt for friluftsloven som sier at; "allmennhetens rett til fri ferdsel reguleres av friluftsloven, hvor det står at alle kan ferdes fritt i utmark. Gjerder, plattinger og andre privatiserende tiltak er ikke tillatt i slike områder. For innmark gjelder andre regler. Gjerder og plattinger kan være fullt lovlige der, men retten har nylig slått fast at ferdselen i innmark bare kan hindres i nærheten av hytter og bolighus". (fra Amta).

Det må antakelig settes på plass mye strengere straffetiltak mot disse grunneierne som bare anker alle avslag inn for rettssystemet, hvor de kan versere i årevis før en endelig dom faller. Det er uheldig.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/222424