Kleppe vil stenge moskeer

Vidar Kleppe (D) vil stenge moskeer der Imamer/menigheter ikke tar en markert avstand fra terrorisme (VG-nett) Jeg vet ikke sikkert hva han prøver å egentlig oppnå med utspillet sitt, men det er antakelig et meget dårlig valgkamputspill. Han prøver antakelig å slå politisk mynt på en tragedie som kostet rundt 70 menneskeliv og det er ganske usmakelig...

Dessuten; hva oppnår man egentlig ved å stenge moskeer da Kleppe? Jo, det man oppnår er selvsagt ikke at muslimene slutter å tro slik du håper på. Det eneste man oppnår er at disse menighetene blir mer skjulte, mer fundamentalistiske og mer lukkede. Akkurat det motsatte av hva du håper på Kleppe.

Og som ikke det er nok, så uttaler du at, sitat: "Det er på tide at det siviliserte Norge som utdeler Nobels fredspris, går i bresjen så vi ikke blir det neste terrormålet"!!? Hva er det som er så sivilisert med å true med å stenge moskeer/menigheter som ikke mener akkurat det samme som deg da? Ganske frekt å bruke en så erverdig instutisjon som Nobelprisen er til å fremme så usiviliserte og menneskefiendtlige påstander.

Det er slike uttalelser som gir grobunn for mer rekrutering til fundamentalistiske grupperinger/terrorceller og det Kleppe, det er farlig det...


Kommentarer:
Postet av: Andreas

God lesning her - jeg setter deg opp i bokmerket øyeblikkelig.Det var en ting til - kan du ikke legge inn en link til den aktuelle saken. Noen ganger tror man liksom ikke sine egne øyne, og da er det greit å få det svart-på-hvitt :)

15.07.2005 @ 13:41
URL: http://andblogg.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Du har selvsagt rett, skal skjerpe meg :)

16.07.2005 @ 02:41
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mr Kahn

Hva er det som er så "ærverdig" ved nobelkommiteen da? Dette supperådet delte ut selveste fredsprisen til den presumtivt verste barnemorderen i det 20. århundre, Yasser Arafat.

19.07.2005 @ 11:21
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg vet ikke om Israels drap på palestinske unger er så veldig mye bedre Mr Kahn

19.07.2005 @ 19:33
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mr Kahn

Her sparker du inn vidåpne dører, Olsen. Drap på barn eller sakesløse sivile er avskyelig, uansett hvem som begår disse drapene. Men som jeg har understreket ved flere anledninger, IDF har ikke barn eller sivile som mål, snarere tvert imot. Faktum er at mange israelske soldater og offiserer nekter å utføre sin tjeneste fordi araberne bruker barna sine som gisler. Jeg har full forståelse for disse tjenestemennenes samvittighetskvaler, men Israel må forsvares, selv om uskyldige blir skadelidende. Og i den anledning bebreider jeg araberne - og bare araberne.Normale mennesker evakuerer sivile unna kampsonene.

19.07.2005 @ 23:18
Postet av: Trond

Vel leger uen grenser er av en litt annen oppfattning. Anbefaller folk å besøke deres nettsiden. Når det gjelder hvem som opptrer ukorekt i midtøsten er jammen ikke store forkjellen mellom palestinere og isrelere. Mange Israelske offiserer nekter å tjenestegjøre, men av helt andre grunner. Det fordi de ser at den linjen Sharon til nå har kjørt ikke har fungert så overhodet. Nå har takk og pris Sharon moderert seg selv en del hakk det siste året, men det er stykke igjen.Hvordan skal man evakuere mennesker bort fra kampsonene når de er i deres egent nabolag??Israelske kamhelikoptere bomber hus og folk som hevn, palestinerene bomber uskyldige på busser i Tela Viv. Like motbydelig begge deler. Kankje den ultimate løsningen hadde vært å få verden til å slutte å gi økonomisk bistand til noen av partene for dermed tvnge dem til å innse fornuft.

20.07.2005 @ 19:31
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Mr Kahn

Leger uten grenser har også et par representanter som for en tid tilbake drev ren "utenrikspolitikk" i beste NRK-stil, der Israel ble fremstilt som overgriper, nazi-nasjon og uprovosert okkupant. Det er å anføre at en av disse legene er meget aktiv på den sosialistiske venstrefløyen, der jødehaterne sitter så tett at det knapt er plass til et lag luft mellom dem.Sånn når vi snakker om motbydelig...

20.07.2005 @ 19:58
Postet av: Trond

En av legene?? Dette finnesr jeg etterhvert så fullstendig ukontruktivt at jeg vet ikke hva. Måten du argumenterer på er utrolig lik dem du egentlig kritiserer. Kritiserer du Israel, ja da er du jødehater, nazi, qusling osv.Vel nå pakker jeg sekken for dagen. Jeg har nemlig tenkt å møte en av mine terroist muslimske venner, så tenkte jeg å ta meg en øl med em del usa hatene antisamittiske nazier på pub og helt ntil slutt skal jeg kose meg litt med pk, qusling, liberale, venstrekommunistiske, psykopatiske avisene med det store håp at jeg er like hjernevakset politisk og moralsk fordervet når jeg står opp imorgen.

Postet av: Knut Stian Olsen

Mr Kahn, er ikke Israel en okkupant da? Er ikke det et overgrep i seg selv?

20.07.2005 @ 20:22
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja, kos deg Trond :)

20.07.2005 @ 20:36
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mr Kahn

Til Trond: ditt privatliv er helt uten interesse, både for meg og debatten forøvrig. "Kritikken" din av Israel er tuftet på analyser som ligger begravet under Berlinmuren, sammen med forslitte ideologier og døde paradigmer. Du må begynne å tenke nytt - på nytt.Olsen, vi kan ikke bare bruke begrepet okkupant uten å se på hvorfor Israel okkuperer. Vi må huske på hvem som angrep, hvem som startet disse krigene - og hvem som tapte dem. Når aggressorer som taper en krig skal legge premissene for en fred som daglig dreper kvinner og barn, da må vi begynne å se på saken fra litt andre vinkler: hvor i historien finner du presedens der taperne av en krig skal diktere fredspremissene?Vi snakker om Judea, jødisk kjerneland, som har vært bebodd av jøder i 3500 år sammenhengende. En annen ting: hvorfor dannet ikke araberne en palestinsk stat da Jordan okkuperte Vestbredden? De hadde 19 år på seg, fra 1948 til 1967. Israels okkupasjon av Judea og Samaria har godt fotfeste i folkeretten, så lenge araberne ikke er villig til å implementere fredsbetingelsene, har Israel sin fulle rett til å besette territoriene, som forøvrig fortsatt er i ubestemt form, flertall.Du burde egnetlig være for smart og ressurssterk til å la deg lure av den arabiske propagandaen.

20.07.2005 @ 21:09
Postet av: Knut Stian Olsen

Det kan godt hende at Israel hadde en legitim grunn til å gå til angrep på Palestina, men å si at krigen er "vunnet" er å dra det litt langt synes jeg. Den krigen er på ingen måte over selv om det ikke er noen uniformert hær de står ovenfor. Den krigen kan bare "vinnes" hvis begge parter annerkjenner hverandre og hverandres rett til byen Jerusalem som også har vært bebodd av Arabere siden den ble grunnlagt. Jeg innser det at den politikken som har vært Araberne til dels, det at de overhodet ikke har anerkjent staten Israel, nok kan sies å være en av de største årsakene til krigene der. Men de fleste arabiske statene anerkjenner nå Israel, det er bare enkelte ytterliggående grupperinger igjen som desverre ikke gjør det i tillegg til noen få land som Iran og Syria. Israel er på vei mot det eneste rette for å klare å skape fred og stabilitet i regionen og det er å dra ut alle bosetterne (som er et brudd på folkeretten) fra de okkuperte områdene, jeg håper den trenden fortsetter og at de ikke vil la seg stoppe av ekstremister (på begge sider). For det er eneste vien mot fred å la palestinerne få styre sitt eget land...Når det gjelder Jøder/Arabere i det området du beskriver, så har vel både Jøder og Arabere holdt til i disse områdene side ved side minst like lenge (om enn ikke i fred med hverandre, desverre).

21.07.2005 @ 02:16
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mr Kahn

Vi snakker ikke bare om én krig, men om 3 - tre - kriger, samtlige fremprovosert av araberne. Og Israel har vunnet alle tre; 1948, 1967 og 1973. Israel okkuperte mye større områder den gangen enn i dag, men har gitt tilbake land i bytte for fred, deriblant HELE Sinai-halvøya. Men araberne nekter fortsatt å implementere fredsbetingelsene, nedfelt i FNs res. 242 og 338. Altså handler dette om begge parters anerkjennelse, der arabisk anerkjennelse har uteblitt. I henhold til folkeretten er ikke bosettingene ulovlige så lenge dette dreier seg om en internasjonal allmenning; territorier, ubestemt form, flertall. I klartekst: det har aldri eksistert noen palestinsk stat, Israel er ikke oppstått på bekostning av verken land eller folk. Påstår man noe annet, så må det også få følger for Jordan, som ble opprettet av Folkeforbundet, FNs forløper. Det man ser pågå i Gaza nu, er etnisk renskning av jøder - i regi av andre jøder. Dette tolereres også fordi det er jøder, en tilsvarende deportasjon av arabere fra jødisk kjerneland ville endt med et forsøk på "serbisk løsning", som igjen ville lagt Midtøsten og oss i en askehaug. Vi må snart begynne å tenke konsekvenser her.Når det gjelder "anerkjennelse" av Israel som stat, så er det bare den hashemittiske klanen i Jordan som har nærmet seg denne tanken, dels fordi sønn av avdøde kong Hussein har forsøkt å knytte bånd til Israels "allierte", USA, (For de filmglade, så kan kong Husseins sønn observeres i en rolle i en science fiction serie på norsk TV, om den skulle komme i reprise.) dels fordi hashemittene er avhengig av Israels støtte i fremtiden som buffer mot Islam. Etter Saddams fall har Israel nå "bare" Syria og Egypt som hovedproblem foruten disse såkalte "palestinerne", som egentlig bare er et produkt av det gamle Sovjets trang til å skape urbane underklasser de kunne bevæpne og kalle "revolusjonære". Å tro at den arabisk/muslimske verden har anerkjent Israel er å flagge en total uvitenhet om konfliktens natur. Og for

21.07.2005 @ 13:02
Postet av: Mr Kahn

Forts...Å tro at den arabisk/muslimske verden har anerkjent Israel er å flagge en total uvitenhet om konfliktens natur. Og for å være helt klar på en ting: jeg ønsker ikke å fore deg med muslim-hat, jeg ønsker kun å gi deg et alternativ til den "sannheten" som daglig pøses ut på det norske folket, 24 timer i døgnet året rundt.Jeg kunne selvsagt bare sagt at Israels fiendebilde innbefatter FN og media/presse, men that goes without saying.Når deg gjelder byer som Jerusalem, Betlehem, Hebron etc., så ble disse grunnlagt av jødene lenge før noen visste hva en araber var, langt mindre en muslim. Jerusalem har vært en kasteball mellom kolonister og imperialister i tusenvis av år, romerne rensket byen for jøder for 2000 år siden og ga byen navnet Aelia Capitolina. Muslimene kom senere og kalte den Al Quds. Men muslimene har ingen religiøs tilknytning til byen som kan måle seg med jødene. Al Aqsa-moskeen er bygget på ruinene etter gamle jødiske helligdommer, som daglig graves opp og kjøres vekk. Hvis vi kan akseptere historisk erobring (les: plyndring) så må vi også innrømme at vi anerkjenner den sterkestes rett. Er jødene sterke nok til å ta tilbake sin kulturelle, etniske og religiøse arv, så har de rett på den.Det kommer aldri til å bli noen "palestinsk stat", nettopp fordi dette ikke er arabernes mål. Hvorfor skal de ha en egen stat, når de allikevel krever samtlige "flyktninger" fra 1948 og frem til dags dato repatriert til Israel? Som du skjønner, en trenger ingen universitetseksamen for å gjennomskue planen. Faktum er at en slik eksamen synes å være en hemsko.

21.07.2005 @ 13:04
Postet av: Knut Stian Olsen

Det er en del faktiske feil her... Jødene stammer fra Abraham, araberne stammer fra Abraham... altså ikke jøder før noen visste hva arabere var...Om den sterkestes rett: uten amerikansk støtte ville araberne ha klart å kaste Israel langt ut i middelhavetDet er flere arabiske stater som i dag anerkjenner Israel, du forsøker bare å tegne et fiendebilde som ikke eksisterer i dag. Og at Israel er de eneste "snille" i regionen og araberne de slemme...

21.07.2005 @ 13:11
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Og en ting til, i henhold til folkeretten så bruker du bare Israelteknisk propaganda for å forsvare bosetterne... Bosetterne er et brudd på folkeretten...

21.07.2005 @ 13:13
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Meg selv

Det blir for teit å kun kritisere én av partene.

01.09.2005 @ 00:15

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/135149