Seier for miljøet, Djupedal?

Øystein Djupedal mener at den nye regjeringsplatformen er en seier for miljøet. På SV's nettsider skriver han: "Med den nye regjeringsplattformen er 15 års debatt om gasskraftverk avsluttet, og saken har fått sitt miljøpunktum".

Jeg synes det er en aldri så liten overdrivelse som Djupedal kommer med her, for i SV's program for 2005-2009 heter det:

- Løsningen på de miljøproblemene vi står overfor på energiområdet er en tung satsing på energisparing og på miljøvennlig, fornybar energi. Gasskraftverk med CO2-deponering kan vedtas som et supplement til dette dersom disse inngår i en langsiktig og helhetlig strategi for en miljøvennlig energipolitikk som tar sikte på både å redusere det totale energiforbruket, og å gjøre Norge til en nettoeksportør av miljøvennlig energi.

- SV vil arbeide for å trekke tilbake konsesjonene for de tre planlagte gasskraftverkene uten CO2-løsning, og om nødvendig gi tilbud om offentlig støtte til rensing og deponering.
[...]

- Norge bør gjøre seg mindre avhengig av olje og gass. SV vil gå imot petroleumsaktivitet i Barentshavet og rundt Svalbard, og foreslå at Lofoten skal være et petroleumsfritt område

Og nå vi sammenligner det med hva som går frem av regjeringserklæringen fra Soria Moria så ser vi at det er betydelige forskjeller mellom SV's ønsker og den faktiske politikken de kommer til å føre i regjering:

- Staten skal gjennom et statlig selskap delta i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass, sammen med kommersielle aktører. Gjennom dette skal det legges til rette for CO2-fjerning og transport.


- Et statlig selskap får ansvaret for å skape en verdikjede for transport og injeksjon av CO2. Staten skal bidra økonomisk til å realisere dette.


- Konsesjonene som er gitt for gasskraftverk skal stå ved lag. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraftverkene om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig.


- Forskningen på miljøvennlige gasskraftverk økes og innovasjonsselskapet Gassnova tilføres tilstrekkelige midler til dette formålet. Dette selskapet må også få ansvar for å utvikle petrokjemi og industriell utnyttelse av naturgassen.


- Nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-fjerning.


- Systemet for CO2-avgift skal gjennomgås, for å hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlig alternativer.


Konsesjonene til de tre gasskraftverkene blir altså ikke trukket tilbake, slik SV egentlig ønsket. Det ble også åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet, også det mot SV's vilje. Det kan nok hevdes at denne erklæringen fra de rødgrønne er en seier for miljøet, så i så måte har Djupedal helt rett, men den er ikke en seier for SV's politikk. Selvsagt er det klart at i slike forhandlinger må man både gi og ta, men at Djupedal så varmt forsvarer det SV som parti egentlig er helt imot bør gi ham en litt emmen smak i munnen.


Kommentarer:
Postet av: Trond

Hardt å komme å oppdage at det ikke er like lett i posisjon som i opposisjon.

Postet av: Knut Stian Olsen

Det er nok ikke det, og det fryder meg at SV og Djupedal nå skal finne det ut

18.10.2005 @ 02:03
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/298192
Seier for miljøet, Djupedal?

Øystein Djupedal mener at den nye regjeringsplatformen er en seier for miljøet. På SV's nettsider skriver han: "Med den nye regjeringsplattformen er 15 års debatt om gasskraftv...

782
16.10.2005 @ 01:23