Konsekvenser av skolepolitikken

I ei lita bygd, Svullrya, noen mil utenfor Kongsvinger by ligger det i dag en skole som er foreslått nedlagt av Kongsvinger kommune for at kommunen skal spare penger. Foreldrene i denne lille bygda ønsker å bevare en lokal skole i stedet for å sende ungene med buss flere mil hver vei. Det kan de bare se langt etter nå.

De har i følge Djupedal og kompani nemlig gjort en døddssynd; de vil ta disse ungene ut av den offentlige skolen og starte opp en privat grendeskole i de samme lokalene som den kommunale skolen ligger i.

Dette er altså med på å svekke den offentlige skolen i følge Djupedal. Disse elevenes trivsel og gode miljø er nemlig underordnet når det gjelder skolepolitikken. Den offentlige skolen er det eneste saliggjørende for de rød-grønne, selv om de altså ikke klarer å opprettholde en offentlig lokal grendeskolene.

Det er synd at disse barna blir skadelidende under Djupedal som den øverste sjefen for skolene og at foreldre som vil ta vare på lokalmiljøet og redde de lokale skolene blir avvist med at de ødelegger den offentlige skolen.

Det gjør de ikke, det er heller motsatt, nemlig at det offentlige ikke klarer å gi et skikkelig tilbud i de midre lokalmiljøet og foreldre som vil gi barna det tilbudet kommunen ikke klarer blir nektet.

Konsekvensen av denne politikken er at lokalmiljøene mister skolene sine og barna blir alle plassert i digre enhetsskoler...


Kommentarer:
Postet av: Martin

Herlighet så idotisk. Og dette rød-grønne diktaturet skal vi leve under i 4 år...

14.12.2005 @ 08:36
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Jarle

Dette handler om rå ideologi for Djupedal, ikke om hva som er best for de små. Staten alene skal oppdra barna dine. Se på Djupedals syn på foreldre kontra barnehage. Han betrakter barna dine som elever fra de er 1 år. Nå må vi ikke la oss dupere av storebror, som luller ned folk med at det offentlige tar hånd om alt så bra...Nei, vi må kjempe for valgfrihet i landet vårt!

14.12.2005 @ 10:40
URL: http://steens.weblogg.no
Postet av: Morten

Den nye skoleloven kommer til å ta høyde for grendeskoler, så ikke vær redd! Det skal fortsatt være lov å starte grendeskoler hvis skoletilbud faller bort.

14.12.2005 @ 10:54
URL: http://www.dragni.no
Postet av:

..."så ikke vær redd!" byssanlull...

14.12.2005 @ 11:14
Postet av: Knut Stian Olsen

Morten: Det tror jeg ikke før jeg får se det...

14.12.2005 @ 12:34
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: ronny m

jo større klasser jo bedre evne har lærere til og hjernevaske ungene til og bli slik dem vil, siden det er lettere og utøve gruppepress med større klasser, sikkert derfor alle på død og pine skal inn på samme sentrale skole milevis fra hjemmet!??politikere er vel ikke fornøyde før alle norges barn samles i oslo på en skole!!!!vi er da vel ikke fattigere nå en før?? det har da fungert med slike skoler før????

14.12.2005 @ 13:28
Postet av: Tormod Romestrand

Hvorfor sier du: "Det tror jeg ikke før jeg får se det" ? Fordi du er forutinntatt ift. den nåværende regjeringen ? Det stemmer at den rødgrønne regjeringen fremdeles vil åpne for godkjenning av private grendeskoler, så Svulrya har større sjanse for å få godkjent en slik skole enn med forrige regjering, jf. Fjerna Solbergs aggressive sentraliserings- og sammenslåingspolitikk for kommunene.

14.12.2005 @ 14:08
Postet av: Knut Stian Olsen

Med den friskoleloven som gjaldt frem til i går så var det faktisk lov for foreldre å starte opp en friskole der kommunenen la ned den lokale grendeskolen. Nå er det ikke lov lenger...

14.12.2005 @ 16:00
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Trond

Saken er at friskoleloven gjelder fortsatt så Djubedal kan faktisk ikke gjøre det han gjør før loven er endret. Nå vil vel det skje rimlig snart, men allikevel.

14.12.2005 @ 19:45
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Tor Andre

Folks grunner for å opprette og bruke privatskoler er langt mer variert enn sosialister ser ut til å forstå. For å forsvare endringen i praksis rundt privatskoler er det nødvendig å barbere ned virekeligheten til en gjeng med rike kapitalister som lager skoler for rikbarn. Bedre å forme virkeligheten i eget ideologisk bilde enn å skape et skole-Norge tilpasset ulike behov.

14.12.2005 @ 23:29
URL: http://www.typiskta.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Trond: Det skal bli spennende å se hva som skjer. Det er ikke akkurat full enighet på Stortinget om hva som er gjeldende lov. Det må nok bli opp til rettssystemet å finne ut avTor Andre: Det kan ikke sies på en bedre måte enn det tror jeg...

15.12.2005 @ 02:49
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Tormod Romestrand

Flere uavhengige jus-eksperter og Justisdepartementet har konkludert med at statsråden kan stoppe nye friskoler pga. at disse vil binde opp store ressurser i mange år framover, og at dette vil ha en ødeleggende effekt for den offentlige skolen mange steder. Kristin Clemet godkjente mange skoler med tusenvis av elevplasser like før hun gikk av, selv om disse hadde fått godkjent bare en brøkdel av plassene av Utdanningsdirektoratet (pga. at kommuner og fylkeskommuner ikke ville tilrå så mange plasser fordi dette ville få katastrofal virkning for skolestrukturen lokalt) - en klassisk "drittpakke" eller "snubletråd" for den nye regjeringen. Clemet flyttet selv saksbehandlingen til direktoratet for at skiftende politikk ikke skulle ha innvirkning på resultatet, men da klagene fra disse skolene kom overprøvde hun anbefalingene fra Udir fordi de ikke passet hennes politiske syn. Knut Stian, her er et klipp fra UFDs pressemelding ang. stopp av friskolene: "Departementet gis hjemmel til å gjøre unntak i særlige tilfeller, dette for å unngå uheldige utslag av den midlertidige godkjenningsstoppen. Unntaket vil først og fremst være aktuelt ved etablering av såkalte grendeskoler". Grendeskolen din har større sjanse for å gå gjennom nå pga. at spesielt SP er opptatt av å opprettholde bosetningsmønsteret i distriktene.

16.12.2005 @ 14:46
Postet av: Tormod Romestrand

Til Tor Andre: Du skriver "for å forsvare endringen i praksis rundt privatskoler... osv.". Clemet tok bort privatskoleloven og fikk inn friskoleloven der kravet til at privatskoler skulle være et religiøst eller pedagogisk alternativ ble fjernet, dvs. at det ble frislepp for kommersielle skoler. Det er den forrige regjeringen som har stått for en stor endring i praksis, og nå blir dette reversert for å begrense skadevirkningene.

16.12.2005 @ 14:56
Postet av: Knut Stian Olsen

Tormod: du skriver: "vil ha ødeleggende effekt på den offentlige skolen..."Hvis det er slik at den offentlige skolen vil miste elever i så stort antall betyr det bare at den offentlige skolen ikke gir et godt nok tilbud fra før. Hvis den offentlige skolen har et godt tilbud fra før så behøver de ikke å frykte friskoler. Da vil elevene søke seg til de offentlige skolene. Men er tilbudet derimot utilfredsstillende, da er det kanskje like greit at elevene kan velge seg et bedre tilbud da.

16.12.2005 @ 15:22
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Tormod Romestrand

Trodde bekymringen din var nedlegging av skolen på Svulrya ? Men det er visst ikke så interessant å snakke om det siden du tok feil. Det var jo det denne bloggen startet med. Men siden du heller vil snakke om noe annet: Jeg har ingen tro på at kommersielle skolekjeder kommer til å bety et bedre tilbud for elevene, f.eks. for elever med spesielle behov, dvs. de ressurssvake. Men de er nok interessert i å skumme fløten og ta for seg både av de flinkeste lærerne og elevene. Pengene bør settes inn på forbedringer i de offentlige skolene, noe det utvilsomt er rom for (forbedringer altså). Skole, helse og omsorg er dårlige arenaer for markedseksperimenter.

16.12.2005 @ 16:20
Postet av: Knut Stian Olsen

Bekymringen gjelder alle skoler som er truet av nedleggelse, grunnen til at Svullrya var den jeg nevnte er fordi hjeg kjenner til den fra før...Det er bra at regjeringen har bestemt seg for å la grendeskolene bestå selv om det blir med private eiere...Jeg tror ikke den offentlige skolen blir bedre når den ikke har noen å konkurere med. Grunnen til at private skoler ofte er bra er jo nettopp konkurranse og det trenger den offentlige skolen. Den offentlige skolen er i dag en sovepute og trenger strengt tatt ikke å forbedre seg ettersom elevene uansett ikke kan velge bort den offentlige skolen...

16.12.2005 @ 16:31
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Tormod Romestrand

Grendeskolene som blir godkjent blir privateid, ja, dvs. foreldreeid. Noe som betyr at eierne er interessert i elevenes beste, både de svake og sterke, framfor profitt. Jeg synes det er flott at disse skolene kan få fortsette (et visst elevgrunnlag må det jo være) uavhengig av politiske/økonomiske prioriteringer i en kommune. Skolene har etter hvert et stort press på seg for forbedringer bl.a. gjennom sammenligninger med andre land (PISA), og større foreldremedvirkning er også positivt. Tror de fleste skoleledere føler krav til forbedringer fra både foreldrehold og media/politikere. Private skoler trekker til seg de de flinkeste elevene med de mest ressurssterke foreldrene, og får naturlig nok gode resultater - på bekostning av de som sitter igjen med de mest ressurskrevende elevene.

16.12.2005 @ 16:53
Postet av: Knut Stian Olsen

Profittargumentet holder ikke. Det burde du vite som er i UfD at privatskoleloven slik den har vært til nå ikke tillater disse skolene å tjene penger på driften...Private skoler vil trekke til seg de elevene med mest ressurser når man endrer loven slik at ikke disse skolene lenger får statsstøtte. Da er det bare de elevene med de rike og ressurssterke foreldrene som har mulighet til å velge privat skole. Alle andre må ta til takke med det offentlige tlbudet...

17.12.2005 @ 03:54
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/494122