SAS-Braathenstiltalen

Selv om jeg altså er opptatt med fotball-VM presenterer Min Mening i dag tiltalen mot SAS-Braathens i sin helhet samt noen synspunkter. Noen saker er rett og slett for viktige til at jeg kan la de passere. VM til tross....
ØKOKRIM tiltaler SAS Braathens AS

ØKOKRIM har i dag tiltalt SAS Braathens AS v/styrets formann for uberettiget tilgang til data og misbruk av forretningshemmeligheter som tilhørte Norwegian Air Shuttle ASA.

I februar 2002 inngikk Norwegian Air Shuttle AS (NAS) en avtale med Braathens ASA om kommersiell bistand til driften av ruten Stavanger - Newcastle. I denne forbindelse fikk ansatte i Braathens tilgang til NAS' bookingsystem for å kunne booke/selge billetter på vegne av NAS på nevnte rute.

Den 1. september 2002 startet NAS virksomhet som selvstendig operatør i norsk innenriks luftfart i konkurranse med SAS/Braathens. Avtalen om at Braathens skulle levere kommersielle tjenester til NAS opphørte senest 1. desember 2002. Etter denne datoen hadde de ansatte i Braathens ingen legitim rett til å logge seg inn i NAS' bookingssystem, som inneholdt konkurransesensitive opplysninger.

Flere av Braathens' (senere SAS Braathens AS') ansatte fortsatte etter 1. desember 2002 og frem til 18. november 2005 å benytte tilgangen og innhentet opplysninger fra NAS' bookingsystem. Informasjonen omfattet bl.a. NAS’ passasjerlister, opplysninger om ulike billettyper (prisklasser) og antall passasjerer i hver prisklasse. Dette var forretnings-/bedriftshemmeligheter som tilhørte NAS.

Etter påtalemyndighetens syn ble informasjonen ulovlig innhentet og senere benyttet av SAS/Braathens i selskapets egen forretningsstrategi i konkurransen med NAS for bl.a. å kunne matche priser og kapasitet og derved få mulighet til å ta markedsandeler.

Tiltalen gjelder overtredelse av straffeloven § 294, 1. ledd nr. 3 og straffeloven § 145, 2. og 3. ledd.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf. 932 19 628.
§ 145a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som
1. 
2.ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran nevnt eller av forhandlinger i lukket møte som han enten ikke selv deltar i, eller som han har skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg inn, eller
3.anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i øyemed som foran nevnt.

§ 294.
Med Bøder eller Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, som
1. 
2. 
3.uberettiget gjør bruk av en bedrifts forretnings- eller bedriftshemmelighet som han har fått kjennskap til eller rådighet over i egenskap av teknisk eller merkantil konsulent for bedriften eller i anledning et oppdrag fra den, eller uberettiget åpenbarer en slik hemmelighet i den hensikt å sette andre i stand til å gjøre bruk av den, eller som ved forledelse eller tilskynding medvirker til dette.
Det er en alvorlig tiltale SAS-Braathens her har mot seg, men den er desverre ikke overraskende. I mine øyne er SAS-Braathens en desperat bedrift som stadig taper markedsandeler og hele SAS-konsernet under ett sliter med milliardgjeld selv om SAS-Braathens gikk med overskudd.

Desperate selskaper gjør desperate ting for å overleve i et meget tøft marked. Det unskylder ikke handlingen SAS-Braathens her er tiltalt for og Min Mening ser frem mot rettsaken som etter planen starter 28.august.

I mellomtiden oppfordrer Min Mening at man velger et annet selskap enn SAS-Braathens der det er mulig.

Kommentarer:
Postet av: ToDolan

N er det vel fortsatt slik i dette landet at det er forskjell p det vre tilltalt for noe, og det vre skyldig?

19.06.2006 @ 00:41
URL: http://todolan.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Jepp, jeg har ikke skrevet at de er skyldige heller

19.06.2006 @ 00:52
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1467453