Hva vil rød/grønn regjering gjøre for de svakeste i samfunnet?

Leste den såkalte handlingsplanen som det rød/grønne regjeringsalternativet la frem i dag og det var skuffende lesning... De har ingen punkter som omhandler mennesker som er i en vanskeligstilt posisjon, som f.eks sosialklienter og mennesker med psykiske lidelser. De har et punkt som omhandler sosialklienter og det er sosialklienter med barn (se punkt 77) Det er selvsagt vel og bra, men altså, har du ikke barn så trenger du ikke å få mer hjelp enn det du har nå, selv om satsene for enslig forsørgende er latterlig lave. For rusmisbrukere er målet kun å opprettholde 2004 nivået selv om det er et enormt stort behov for videre utbygging og oppfølging av narkomane i landet vårt. (se punkt 41) Og når det gjelder de kuttene som er gjort ovenfor mennesker på dagpenger så sier de rød/grønne ikke noe mer enn at det skal de rette opp i (se punkt 48)...

 

De har 5 punkter som omhandler forsvaret, 4 punkter som omhandler integrering, 13 punkter om samferdsel, 4 om kultur, 9 punkter om kriminalitet/justispolitikk, 9 punkter om miljø, hele 23 punkter om næringspolitikk, 7 om kommunepolitikk, 22 om arbeidsliv, 16 om helse, og 16 om skole, utdanning og forskning.

 

Blandet inn blant disse punktene så finner vi altså 3 fattige punkter om mennesker som har det aller vanskligst her i landet. Det er jammen noe til solidaritet det, som partilederne i særlig SV men også Sp og Ap forsøker å gi inntrykk av at de vil ha her i landet...

 

 

Her er de tre punktene:

 

41 - Sikre at opplæringstilbudet knyttet til de private behandlingsinstitusjonene innen den private rusomsorgen opprettholdes på minst samme nivå som for 2004 inntil et nytt og stabilt finansieringssystem er på plass, samt at det i budsjettet for 2006 legges fram et nytt finansieringssystem som sikrer kvalitet, kontinuitet og stabilitet i opplæringstilbudet knyttet til private rusbehandlingsinstitusjoner [Revidert nasjonalbudsjett 2005, Innst S nr 240 (2004-2005), heretter REV].

48 - Kuttene i dagpengeordningen skal rettes opp [PM]

77 - For å unngå at fattigdom rammer barn og ekskluderer dem fra sosiale fellesskap trengs det flere sosiale boliger, sosialhjelpssatser det går an å leve et verdig liv med, fjerning av avkortingen av barnetrygden mot sosialhjelpen, rimelig SFO og en god og gratis skole, samt kultur og fritidstilbud uten egenandeler. (KP)


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/136702