Norsk infrastruktur i bakleksa

"Norske veiinvesteringer har vært fordelt etter distriktshensyn, og i liten grad etter kost-nytte vurderinger og andre faglige prinsipper, dokumenter forsker Knut Boge i ny doktoravhandling. Derfor henger Norge i dag 30-60 år etter de fleste vestlige land i utbyggingen av motorveier, ifølge BI-forskeren" (forskning.no)

Det kommer ikke som noen overraskelse på meg at norsk veistandard er betydlig dårligere enn i de aller fleste vestlige landene. Enhver nordmann som har kjørt bil utenfor landets grenser ser at den norske veistandarden er en vits. Veier og veibygging blir i Norge sett på som en utgift og ikke invistering i infrastruktur.

Det er interessant det Boge har å komme med i sin doktoravhandling der han har sammenlignet de tre nordiske landene Norge, Sverige og Danmark:

"Sverige og Danmark har i dag nærmest fullført investeringene i nasjonale stam- og motorveisystemer mellom landsdelene og til de viktigste eksportmarkedene. Norge ligger fortsatt 30-60 år etter de fleste vestlige industriland når det gjelder utbyggingen av det nasjonale stam- og motorveisystemet, hevder Boge i sin doktorgradsavhandling. Boge påviser at Sverige sikret utbyggingen av et nasjonalt stam- og motorveisystem gjennom en ekspertstyrt veipolitikk, mens Danmark sikret utbyggingen av et nasjonalt stam- og motorveisystem gjennom en ministerstyrt veipolitikk. Ekspert- og ministerstyre skjermet veipolitikken mot henholdsvis Rikdsdagens og Folketingets detaljstyring.

Norge har valgt en helt annen vei enn våre svenske og danske naboer. Norske veiinvesteringer har vært fordelt etter Stortingets politiske logikk som er diktert av valgordningen, og ikke etter kost-/nytte vurderinger eller andre faglige prinsipper, slik som i de fleste andre land. Norske myndigheter frikoblet dessuten veipolitikken fra næringspolitikken etter 1945, og regnet veier mer som sosiale velferdsgoder enn en transportinfrastruktur."


Vi vanlig dødlige som bruker våre nesten ubrukelige veier kan bare håpe at politikerne innser at deres satsning(?) på veier hittil har vært feilslått i forhold til landets behov for en velfungerende og velutbygd infrastruktur.

Videre ser Boge på bompenger:

"Knut Boge retter også et kritisk søkelys mot den praksis der Stortinget siden midten av 1980-tallet har tildelt veiinvesteringene til de fylkene som er mest villige til å påta seg bompengeprosjekter. Dette skjer gjennom etablering av fylkeskommunale bompengeselskaper som hel- eller delfinansierer byggingen av statens veier med lån fra banker eller andre kredittinstitusjoner. Denne ordningen har gjort banker og andre med økonomiske egeninteresse av flest mulig bompengeprosjekter til sterke veipolitiske aktører.

I de fleste andre land betraktes stamveier og motorveier som en statsoppgave tilsvarende nasjonalt forsvar og håndhevelse av lov og rett, konstaterer Boge. Fylkenes alternativ til bompengefinansiering er å vente et uvisst antall år på skattefinansierte veier. Innføringen av allmenn bompengefinansiering etter en politisk hestehandel i 1985 sparte både stortingsrepresentantene og de politiske partiene for politisk kostbare omprioriteringer, hevder BI-forskeren."


Jeg tror desverre at politikerne ikke ønsker eller vil ta det inn over seg at vi trenger en skikkelig utbygd infrastruktur hvis vi skal opprettholde bosetninger og arbeidsplasser i distriktene. Selv ikke med Senterpartiet i regjering har jeg noe særlig tro på et skikkelig løft for veinorge.


kilde: forskning.no


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1478231