Min Mening svarer Kapitalismus

"Tufsen fikk derimot medhold i saken mot MTU om ugyldig oppsigelse, hvilket er alvorlig angrep på eiendomsretten", skriver Kapitalismus om saken der et Vigrid-medlem fikk først sparken for å ha ytret sine ekstreme meninger, deretter jobben tilbake fordi oppsigelsen var ulovlig.

La det være helt klart, Min Mening støtter ikke Vigrid eller andre ekstremister, men Min Mening støtter deres rett til å mene hva de vil. I ytringsfrihetens navn.

Kapitalismus: Det er kanskje et angrep på eiendomsretten, men det er en enorm seier for ytringsfriheten. Og den setter jeg høyere enn eiendomsretten. Jeg trodde også at kapitalister gjorde det, men det gjør tydligvis ikke Kapitalismus.

I kjennelsen står det: "Ingen arbeidstaker skal i utgansgpunktet kunne sies opp om meningene er aldri så bisarre eller ekstreme. Enhver skal i sin fritid fritt og uten konsekvenser for arbeidsforholdet kunne fremkomme med slike"

Denne kjennelsen støtter Min Mening 100 prosent opp om.

Kommentarer:
Postet av: Arild Holta

Eiendomsrett/eiendomsfrihet (= bestemmelsesrett) til seg selv er grunnlaget for både avtalerett/-frihet og ytringsfrihet/-rett.To parter har en arbeidsavtale - muntlig eller skriftlig. Avtalen går ikke ut på "vigrid-sympatisører-pell-dere-bort".Eiendomsretten er ikke en rett til avtalebrudd!

19.07.2006 @ 04:49
URL: http://r-b-v.net
Postet av: Kapitalismus

Jeg har tatt debatten på tronds orakel: http://trond.weblogg.no/010606193650_kan_man_sparke_en_p_grunn_av_at_.html#commentMen for å oppsummere. Kapitalismus støtter fullt opp om ytringsfrihet. Vigridmedlem Øyvind Heian må gjerne få publisere, ytre, diskutere, agitere omkring sine perverterte synspunkt, ingen skal ha rett til å dømme han pågrunn av dette. Men han kan ikke forvente å inneha en hvilken som helst jobb som følger. Argumentet til de som mener dette dreier seg om ytringsfrihet er absurd. Det blir det samme som å si at dersom jeg er gift eller sammen med en person, og benytter meg av muligheten til å ytre meg fritt, f.eks om rasisme eller om dumme kvinner, med den følge at hun ikke vil være sammen med meg betyr det at jeg ikke har ytringsfrihet? Eller hvis Bernander på fritiden drev nazistisk agitasjon, så skulle ikke NRK kunne gjøre noe med dette. Eller Klassekampens redaktør. Og nei, det er ingen prinsipiell forskjell mellom MTU som arbeidsgiver eller NRK som arbeidsgiver. For å oppsummere dette er ganske enkelt:Ytringsfrihet er en ubetinget rettighet, men man kan ikke forvente at uttalelser ikke får konsekvenser, dette forstår verken dommerne eller Knut Stian Olsen. Beklageligvis!

20.07.2006 @ 00:47
URL: http://kapitalismus.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Der tar du nok feil Kapitalismus. Hvis vi skal ha et samfunn hvor ytringsfriheten er begrenset av hva arbeidsgiver måtte mene om diverse ytringer foretatt på fritiden og som ikke er jobbrelatert, da har vi ikke lenger et demokrati eller ytringsfrihet.Det vi får da er en arbeidsgiverstyrt offentlig debatt og ingen ansatte tør ytre seg åpent om sine meninger, populære eller upopuløre, politiske eller annet, som går på tvers av det arbeidsgiver mener...

20.07.2006 @ 00:59
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Kapitalismus

Dette er tøv. Det finnes de arbeidsgivere som setter stor pris på gode tilbakemeldinger, konstruktiv kritikk der man har ganske "harde tilbakemeldinger" er ikke uvanlig. Problemet er når en ansatte etter "arbeidsgiversvurdering" opptrer illojalt eller i utakt med bedriftens verdier. F.eks om leder eller sentrale tillitsvalgte i Røde Kors skulle drive nazivirksomhet på fritiden. Det måtte de gjerne gjøre drive nazivirksomhet på fritiden altså, men de kunne da ikke forvente å beholde jobben. Dette medfører selvsagt ingen brudd på ytringsfriheten, men kompatibel med avtale og eiendomsrett.

20.07.2006 @ 10:13
URL: http://kapitalismus.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

"kompatibel med avtale og eiendomsrett", skriver du.Helt enig, man kan selvsagt sparke en ansatt som opptrer illojalt i forhold til hva den ansatte og bedriften har AVTALT PÅ FOHÅND.Så var ikke tilfelle i MTU-link saken.Konstruktiv kritikk-setningen din har ingen ting med saken å gjøre. Dette handler ikke om kritikk av arbeidsplassen, men en politisk ytring på fritiden.

20.07.2006 @ 11:34
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Kapitalismus

Det sto sannsynligvis ingenting om dette i arbeidskontrakten. Det sto ingenting om at Arbeidsgiver IKKE kunne sparke arbeidstager pågrunn av nazistisk aktivitet som pågår på fritiden.I det tilfelle det ikke står noe burde selvsagt arbeidsgiver som leder ha retten til å drive ledelse. I mange tilfeller vil en politisk ytring på fritiden få konsekvenser på arbeidsplassen, veldig tydelig er dette i f.eks Røde Kors, VG, eller politiske partier. Ytringsfrihet dreier seg om retten til å si ting uten å bli straffet av staten, ytringsfrihet innebærer ikke retten til å si hva en vil, og samtidig forvente å inneha enhver posisjon til tross for uttalelsen.

20.07.2006 @ 15:35
URL: http://kapitalismus.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

"Det sto sannsynligvis ingenting om dette i arbeidskontrakten. Det sto ingenting om at Arbeidsgiver IKKE kunne sparke arbeidstager pågrunn av nazistisk aktivitet som pågår på fritiden."Der er du ute på tynn is Kapitalismus. Det du sier betyr egentlig i klartekst at en person ansatt i en bedrift der lederen stemmer Frp kan få sparken dersom den ansatte engasjerer seg politisk og jobber for SV's politikk på fritiden...

20.07.2006 @ 16:28
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Kapitalismus

Glimrende Knut Stian du har forstått poenget!En bedriftsleder bør ha retten til å ivareta sin bedrifts interesse, hvilket som regel er grunnen til å at denne bedriften ansetter noen, og burde naturlig nok også være grunnen til at man kan sparke noen. F.eks hvis en israelsk bedrift er etablert i Norge, og en av dens ansatte involverer seg i SV, med hovedfokus på boikott av israelske varer, som igjen kan tenkes å få oppslutning med den konsekvens at bedriften går konkurs, og alle ansatte miste jobben, så ville det ikke være unaturlig at bedriftslederen gav SV aktivisten sparken (beskyttelse av eiendomsretten), det som bedriftseieren ikke kunne hindret var at denne tillitsvalgte i SV forsatte å engasjere seg (beskyttelse av ytringsfriheten), denne forskjellen mellom ytringsfrihet og eiendomsrett er essensiell. Et siste eksempel som går på det Knut Stian sa, det er naturlig å tro at lederen i Frp, Siv Jensen stemmer Frp, dersom en ansatt, la oss si en ansatt i stortingsgruppen jobber 8-16 for Frp, men engasjerer seg og jobber for SV på "fritiden" så vil jeg kunne si at det må være legitimt for Frp å kunne si opp rådgiveren, selv om det ikke sto noe i kontrakten om at vedkommende ikke kunne jobbe for SV på fritiden.Er i grunnen rart at dette skulle være så kontroversielt å mene, men det får nå være så.

20.07.2006 @ 20:23
URL: http://kapitalismus.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Selvsagt er det kontroversiellt når du mener at alt som ikke er regulert i arbeidsavtalen skal bedriften selv avgjøre om er passende adferd på fritiden."å drive ledelse" som du kaller det...

20.07.2006 @ 20:40
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

"En bedriftsleder bør ha retten til å ivareta sin bedrifts interesse"Hvilket i dine øyne betyr at en bedriftseier som stemmer Høyre kan sparke sine ansatte hvis de jobber aktivt for et annet parti enn Høyre på fritiden...!Hva slags demokrati er det da kapitalismus?

22.07.2006 @ 02:35
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1650341