Utfordring til Rød Ungdom

Rød Ungdom skriver på sine nettsider: "Forskjellen på Rød Ungdom og RV og alle de andre partiene er at vi ikke går med på si ja til å forverre livet til folk flest for å oppnå mer personlig makt. Så hvis du heter Kjell Inge, Kjell Magne eller styrer ditt eget firma, så får du oftest nei hos oss."

Så hvis det er noen Rød Ungdom der ute som kan svare meg på følgende blir jeg fornøyd.

1. Hva har Rød Ungdom som målsetting når det gjelder alle de private selskapene i Norge? Det gjelder alt fra enkeltmannsforetaket med en ansatt og opp til de virkelig store selskapene som har tusener av ansatte. De skriver bl.a: "Galskapen fortsetter fordi vårt samfunn er et klassesamfunn. Det er et klassesamfunn fordi de viktigste ressursene – fabrikker, selskaper, banker, naturressurser – er eid og kontrollert av en liten gruppe mennesker; eierklassen. Disse ressursene blir ikke brukt til fellesskapets beste, men for å gjøre de rike rikere."

2. Hvordan tenker Rød Ungdom seg at man skal skape nye arbeidsplasser når det ikke lenger skal finnes noen som helst form for privat initiativ?

3. Hvor tror Rød Ungdom at inntekter til staten skal komme fra når det ikke lenger finnes private aktører?


Her er noen tall fra SSB: "Det var i alt 455 392 bedrifter i Norge per 1. oktober 2005. De fleste bedriftene finnes innen forretningsmessig tjenesteyting, utleievirksomhet og eiendomsdrift (22 prosent), varehandel (15 prosent) samt jordbruk og skogbruk (14 prosent)."

"Norsk næringsliv består av vel 300 000 aktive føretak i privat sektor, 99,5 prosent av føretaka har under 100 tilsette"

Utfordringen til Rød Ungdom går da ut på å gi meg en skikkelig forklaring på hvordan de har tenkt å løse disse "problemene" med det private næringslivet.


Kommentarer:
Postet av: Martin

Godt poeng. Håper noen av dem har et svar å komme med på det. Men jeg forventer ikke at det skal være noe å skryte av. For meg virker det som om de har et helt barnslig forhold til bedrifter og folk som tør å starte noe for seg selv. Vi trenger ikke færre slike folk i Norge. Vi trenger FLERE av dem.

18.11.2005 @ 18:21
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Martin

Forresten..skal vi gjøre en avtale? du leser alle mine artikler så leser jeg alle dine?(forutsatt av at begge også legger igjen kommentarer til hverandre )

18.11.2005 @ 18:25
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Martin

Da mener jeg også eldre artikler..

18.11.2005 @ 18:28
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg leser alle artiklene dine jeg, det har jeg gjort helt siden det første innlegget ditt...Skal prøve å skerpe meg med kommentarene. Jeg har ikke vært noe spesielt flink til å kommentere på noen blogger egentlig...:o)

18.11.2005 @ 18:34
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: -tea

1. "målsetning når det gjelder ALLE (min uthev.) selskapene i Norge"? RV/RU har ikke noen målsetning når det gjelder alle de privateide selskapene i landet, og det tviler jeg på at V har også. Det er snakk om et mylder av temmelig forskjelligartede bisnisser vi snakker om her. Men i tekstutdraget du siterer ligger det et godt clue: "et klassesamfunn fordi de viktigste ressursene - fabrikker, selskaper, banker, naturressurser - er eid og kontrollert av en liten gruppe mennesker; eierklassen. Disse ressursene blir ikke brukt til fellesskapets beste, men for å gjøre de rike rikere"Med andre ord: det er dypt udemokratisk at privat kapital kontrollerer samfunnsmessig viktig produksjon. RV/RU vil at de store selskapene - med eierskap over viktige ressurser ? skal være folkestyrt. I mange tilfeller vil dette bety statseie, men ikke nødvendigvis i alle. 2. Det finnes ingen naturlov som sier at det må finnes en stor kapitalistisk privatsektor for å skape arbeidsplasser. Snarere tvert i mot så betyr privateie av arbeidsplassene ofte at jobben blir langt mer usikker, fordi bedriftseierne kan bestemme seg for å flytte bedriften fra Norge til Sri Lanka ? og derfra videre til Filippinene - når de måtte ønske, uten å ta hensyn til de ansatte. 3. Hvorfor er det gitt at bare kapitalistiske privatforetak er i stand til å skape verdier? Hvis det overhodet skal være mulig å føre noen meningsfylt dialog tror jeg du er nødt til å ta et oppgjør med dette dogmet først.Ellers kan det hende du finner følgende artikkel interessant:http://www.stiftelsenmanifest.no/html/dahle.html

18.11.2005 @ 20:45
URL: http://klammefavntak.blogspot.com
Postet av: Andreas

Okey jeg har svart på utfordringen (se trackback), selv om jeg ikke er medlemm av RU

18.11.2005 @ 22:36
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

-tea:1 - Du skriver "Med andre ord: det er dypt udemokratisk at privat kapital kontrollerer samfunnsmessig viktig produksjon. RV/RU vil at de store selskapene - med eierskap over viktige ressurser - skal være folkestyrt. I mange tilfeller vil dette bety statseie, men ikke nødvendigvis i alle".Udemokratisk, javel, men det er konkurranse mellom private eiere og også det offentlige som gjør at prisene holdes så lave som mulig.Med folkestyrt regner jeg med at det er folket som skal velge hvem som skal sitte i styret. Lønnsomheten settes på spill fordi det er en politisk agenda som skal bestemme hvilke disposisjoner bedriften skal gjøre.2 - Nei det finnes ingen naturlov som sier det, men det finnes heller ingen naturlov som sier det motsatte. Dessuten svarte du ikke på spørsmålet i det hele tatt...3 - Nei det er ikke gitt at det bare er kapitalistiske privatforetak som er i stand til å skape verdier. Men hittil så er det de kapitalistiske som greier det best.Jeg har ikke noen forestilling om at kapitalisme er frelse for verden, ei heller motsatt. Jeg bare utfordret RU for å få til en debatt og den tar jeg gjerne videre om det er ønskelig.Takker også for linken. Skal følge den nå!!!

18.11.2005 @ 22:59
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

-tea:I stiftelsesmanifestet så sto det ikke ett eneste ord om hvordan den sosialistiske økonomien er ment å fungere. Desverre, for det vil jeg gjerne lese mer om, om hvordan RU mener at den skal fungere.

18.11.2005 @ 23:24
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Terje

Stiller meg undrende til påstanden om at det er "konkurransen mellom private eiere og også det offentlige som gjør at prisene holdes så lave som mulig." Når vi skal på jobben, kjører vi hver vår bil, og vi har mer enn ett utbygd mobilnett i landet. Sammenhengen mellom lave priser og denne dobbelt-bookingen har jeg vanskelig for å se. Ville det ikke vært billigere med én buss for 40 personer, og kun én nettverksutbygging?Hvordan kan det bli billigere å utvikle og produsere det samme produktet mange forskjellige ganger, i stedet for én? Tenk alt det de bortsløste ressursene kan brukes på.Jeg hørte en historie en gang. Om to personer som bygde hver sin 5km lange vei fra hovedveien til hytta. På hver sin tomt. Hyttene lå 50m fra hverandre, og veiene gikk på hver sin side langs det samme gjerdet. "Adgang forbudt! privat vei" stod det. Hvem er det egentlig vi lurer?

18.11.2005 @ 23:33
Postet av: Knut Stian Olsen

Om mobilnettet. Hvis vi kun hadde hatt ett mobilnett her i landet, hvor reell konkurranse som presser prisene nedover tror du vi hadde hatt da?Om utviklingen og produksjonen. Hvis vi kun hadde hatt en produsent av f.eks mobiltelefoner hadde den produsenten altså hatt monopol og kunne tatt omtrent hvilken pris de hadde villet og de hadde ikke vært nødt til å f.eks effektivisere produksjonen fordi ingen andre hadde konkurrert med dem.

18.11.2005 @ 23:42
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: -tea

Problemet er jo at det er vanskelig å gi svar som tilfredsstiller den markedsliberalistiske dogmatikken i spørsmålene. Du må forstå at sosialisme ikke egentlig dreier seg om offentlig vs. privat, sosialismen prøver å overskride denne problemstillinga. Derfor er det også litt fåfengt å dundre til med at de kapitalistiske bedriftene "hittil" er best på å skape verdier. Selvfølgelig er de best, vi lever under kapitalismen! Hele samfunnet er organisert sånn at privatkapital skal kunne formere seg så smertefritt som mulig og at andre typer produksjon skal kunne isoleres og overvinnes. Det er jo derfor RU er sosialister og ønsker seg et samfunn som fungerer helt grunnleggende annerledes. Ditt begrep om "lønnsomhet" er f.eks utrolig lite kreativt. Lønnsomhet for aksjonærer er EN ting, men det er gjerne noe ganske annet som lønner seg for de ansatte - som mest av alt ønsker seg en trygg jobb, ei lønn å leve av, og gjerne litt innflytelse over hva som skjer på jobben. Og sånt måles ikke på NHO-måten.Jeg forstår at dette ikke er svaret du er ute etter, men jeg har ikke tid til mer nå. Det får bli siden.

18.11.2005 @ 23:52
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg tar deg på ordet at det kommer mer senere. Jeg ser frem til det...:o)

18.11.2005 @ 23:58
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Terje

Hvorfor ville de tatt så høy pris de bare maktet? Jo, fordi den eneste drivkraften bak det samfunnet vi opplever i dag er profitten. De senere åra har vi sett at tannleger, sykehus, eldrehjem, ja til og med skoler nå tenker profitt profitt profitt, i stedet for å tenke på et godt tilbud. Hva med idéen om et godt produkt, som alle kan benytte seg av?Telefonkiosker på hvert gatehjørne, som alle kan benytte uten at man bruker ressurser på pengeinnkreving. Busser som tar deg gratis til kameraten din, uten å bli forsinket på grunn av veksling av penger, og uten at bilettkontrollører må finansieres. Gode tjenester, uten at store deler av kostnaden går til reklame for å føre til flere kjøpere.Beklager at jeg drømmer meg ut i ville fantasier, men jeg tror noe av problemet er at alt i dagens samfunn bygger på en dyrking av egoismen. Hvorfor skal denne dystre delen av det å være menneske være vår kjæreste egenskap? Hva skjedde med å dele?

19.11.2005 @ 00:16
Postet av: Knut Stian Olsen

Trenger ikke å beklage drømmer :o) Ihvertfall ikke i denne bloggen...Jeg er enig i at det er alt for mye egoisme som driver samfunnet i dag, men jeg tror ikke på at et sosialistisk "arbeiderparadis" er den rette løsningen.Jeg har større tro på liberalismen.

19.11.2005 @ 00:25
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Terje

Velformulerte ord. For meg virker det umulig å finne en ikke-egoistisk form for liberalisme, men jeg ønsker deg lykke til på letingen. En mindre egoistisk verden er en bedre en.Pass bare på at du ikke står for ordninger som virker mot sin hensikt. Det kan være vanskelig å oppdage slike, men de eksisterer overalt. Jeg vil tro hos alle partier. God natt.

19.11.2005 @ 00:40
Postet av: Trond

Meg å Knut Stian har funnet den løsn8ingen for lenge siden. Det er derfor vi stemmer Venstre, noe der andre også er hjertelig velkommen til å gjøre.

21.11.2005 @ 00:32
URL: http://trond.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Det er helt riktig Trond :o)

21.11.2005 @ 00:36
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/409813
Private selskaper

Knut Stian Olsen har en blog han kaller \"min mening\" der har han <a href=\"http://knutstianolsen.weblogg.no/181105165053_utfordring_til_rd_ungdom.html\" title=\"u...

Andreas sin blog
18.11.2005 @ 20:25