Fremskrittspartiet er i mot noe de er for!!!

- Sykehjem som er tilrettelagt for eldre muslimer skulle man tro var klassisk Fremskrittspartipolitikk, ettersom de jo er en varm forsvarer av valgfrihet for brukerne. Men dengang ei! Jeg fatter bare ikke at Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen kan være imot dette. De er jo for likestilling mellom den offentlige og den private eldreomsorgen.

 

- Hvis det finnes noen som vil bygge og drive denne typen sykehjem for muslimer og som blir godkjente av helsemyndighetene så må da være god Fremskrittspartipolitikk at de eldre muslimene i blant oss kan velge å bo i denne typen sykehjem og at staten dekker oppholdet på der. For sykehjemsplassen vil jo Fremskrittspartiet at skal betales via rikstrygdeverket.

 

- Det er jo ganske typisk for et populistisk parti som prøver å kapre velgere i begge leire samtidig at de ikke kan ha et klart standpunkt om de er for eller mot valgfrihet for alle eldre. Fremskrittspartiet vil gjerne ha valgfrihet for noen eldre her i landet, det er ikke noe tvil om det. Men den valgfriheten skal tydligvis bare gjelde for etnisk hvite nordmenn, mens muslimer ikke skal få velge seg ett tilpasset tibud.

 

- I denne saken her så er Fremskrittspartiet med Hagen i spissen egentlig i mot noe de er for. Forstå det den som kan...

 

 

kilde: Hagens VG-blogg


Kommentarer:
Postet av: October

Ja, det strider mot egen retorikk.Problemet her er bare at de krever assimilering, og ikke integrering. Da blir dette et veldig dårlig scenario

19.08.2005 @ 23:39
URL: http://october.motime.com
Postet av: EsarH

Dette er sikkert gammelt nytt og mange nordmenn jubler over at Oslo bystyre er blitt mer islamsk enn noen gang. 12 av 59 bystyrerepresentanter er overveiende muslimer noe som gleder de frossne og bleikfeite nordmennene som ser med stor lykke på at de blir vitamininnsprøytet med en høyverdigere kultur fra mer eksotiske og spennede land full av duftende krydder og en mer hjertelig og varm medmenneskelig omgangsform. Dette er imidlertid ikke nok, 12 av 59 bystyrerepresenanter er fremdeles for lite. Skal det bli noe mer fart i den bleikfeite norske graut- kulturen bør man minst få en tyvetalls ekstra innsprøyting fra den høyere islamske kulturen.I Drammen ble det stor glede blant de bleikfeite og kulturløse nordmenn etter at de ble islamberiket med 5 muslimer blant 14 av APs representanter i bystyret noe som sier at dette heldigvis kommer til å øke med tiden. Det er store muligheter for at det kan bli muslimske sykehjem med følgende innhold:*Halalmat *Fjernsyn, aviser på arabisk/urdu *Bønnerom på sykehjem *Tilpassede bad eller lignende for bønnevask *Tilbud om pleiere av samme kjønn *Opplysningsarbeid overfor norske eldre om innvandrere *Egne innvandreravdelinger *Imamer tilknyttet sykehjemmet *Separate tilbud for kvinner/menn *Personell som kjenner kultur og språk Og alt dette skal selvsagt betales av felleskassa som muslimene har puttet en stor slant inn i, skal vi tro de som har rede på det.Det har vært innvandrer-boom flere steder i landet. Personer med minoritetsbakgrunn har rast fra bunnplasseringer og inn i kommunestyresalene. Yosef, Sebiha, Arif, Haydar og Shahid jubler vilt etter kommunevalget. Fem av Arbeiderpartiets 14 folkevalgte i Drammen bystyre er nå muslimer!http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=76640Skal vi addere til at mange nordmenn sammen med "DakoPrince" hopper i taket av glede sammen med Yosef, Sebiha, Arif, Haydar og Shahid?

20.08.2005 @ 13:55
Postet av: Knut Stian Olsen

Nå vet jeg ikke vor mange det sitter i bystyret i Drammen, men 5 av 14 fra Ap er vel ikke så mange. Det kommer an på hvor mange det er i bystyret fra de andre partiene også. Dessuten så er vel de muslimene valgt inn på Ap sitt program...Forøvrig så mener jeg at også muslimer bør være representert i styre og stell (ihvertfall der det bor mange muslimer). Vi lever da i et demokrati og å ta fra en stor gruppe mennesker retten til å inneha politiske verv er ikke i tråd med det jeg oppfatter som demokrati og menneskerettigheter...

20.08.2005 @ 14:06
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: EsarH

Knut Stian Olsen mener jo det er helt greit med de kravene som Saera Khan fremsatte og ville sikkert ikke nøle med å godta at dette skal finansieres av skattebetalerenes penger. Det er selvsagt intet galt i å ønske seg en stat i staten slik samene har klart og jeg ser heller ingen grunn til at muslimer ikke skal ha sine egne landområder med egne lover her i Norge slik samene har fått sin administrative del. Alle steder hvor det finnes muslimske "minoriteter" kommer det slike "ønsker" som manifesterer seg i krav i form av bomber da kravene blir høflig avvist etter en viss tid. Vi må imidlertid se på et nytt konsept i denne følelsesladede innvandrerdebatten hvor ordet "integrering" ikke lenger kan brukes til et eneste praktisk formål. Det er bare å innse at muslimer ikke kan integreres inn i et samfunn noe som en del "rasister" har pekt på allerede på 80 tallet og heller se på et nytt og nyttigere begrep: "Kultursegregering" ville vært mer i tråd med de herskende "ønsker" eller krav fra de muslimske invasjonsstyrkene og kolonistene.Alle ting, fra barnehagenivå via opplæringen til arbeidslivet og til sist i eldreomsorgen peker på en religiøs retning i muslimenes liv og vi ser at muslimer flest ikke vil finne seg i å bli "undertrykt" av de statene de er i ferd med å kolonisere. Man må likevel innse at når ordet "integrering" kommer fra de frekke og siklende politikertungene må de lyde ganske så hule når man nå innser at "integrering" av muslimer aldri vil finne sted hvis vi ikke vil kalle et paralellsamfunn som "integrasjon".

20.08.2005 @ 14:11
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg merker meg at du glatt hopper over det jeg skrev om alle mennesker i Norge skal få inneha politiske verv eller om det kun skal gjelde for "den overlegne" etniske norske mann/kvinne...Jeg tror et med ett styre på dine premisser ville ha vært å innføre aphartaid for en stor del av innbyggerne i Norge.

20.08.2005 @ 14:20
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Må legge til litt om den første kommentaren din...*Halalmat-Hva er galt med å servere muslimer mat dem spiser*Fjernsyn, aviser på arabisk/urdu-Hva er galt med å ha et TV og avistilbud til muslimer*Bønnerom på sykehjem-Hva er galt med bønnerom for muslimer så lenge det finnes kapeller for kristne der?*Tilpassede bad eller lignende for bønnevask-Hva er galt med renslighet?*Tilbud om pleiere av samme kjønn-Ser ikke noe problem med dette ønsket heller jeg altså*Opplysningsarbeid overfor norske eldre om innvandrere-Hva er feilen med å opplyse mennesker om andre da*Egne innvandreravdelinger-Jeg ser ikke noe problem med at det er egne avdelinger for innvandrere, vi har allerede forskjellige avdelinger på sykehjemmene...*Imamer tilknyttet sykehjemmet-Det er prester tilknyttet hvert eneste sykehjem i Norge, så hvorfor ikke imamer*Separate tilbud for kvinner/menn-Spørs hva de mener med dette, hvis det er meningen at menn skal ha et friere og bedre tilbud er jeg i mot, men alle sykehjem må godkjennes av helsetilsynet så det er egentlig ikke et problem i det hele tatt*Personell som kjenner kultur og språk-Det er en stor fordel å kunne komunisere med pasienten. Den ble for dum altså...

20.08.2005 @ 14:29
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: EsarH

Siterer KSO:"Jeg merker meg at du glatt hopper over det jeg skrev om alle mennesker i Norge skal få inneha politiske verv eller om det kun skal gjelde for "den overlegne" etniske norske mann/kvinne..."--------------For det første har jeg allerede skrevet at det er for få muslimske representanter i bystyrene hvis vi skal se det ut i fra multikuturelle(islamske) øyne på tross av at de er relativt sett overrepresentert i henhold til SSB. For det andre ser jeg ikke noe overlegent hos den bleikfeite grautspisende nordmannen hvis eneste "kultur" er binders, pizza grandiosa og knivkamper på bygda. Slik jeg ser det i dag er de aller fleste nordmenn kulturløse, har ingen stolt tradisjon som kan danne deres selvbilde og skiter på sin egen bakgrunn. I motsetning til dette har vi en invasjon med muslimer med en selvbevisst kultur og knallharde tradisjoner som de er stolt av og med rette kan kalle seg overlegne den bleikfeite og forfrossne norske "kulturen".Når det gjelder de punktene du ramser opp som du ikke ser noe galt i, viser jeg til at ordet "integrasjon" er et selvbedrag. Ingen muslim med respekt for seg selv, sine aner og tradisjoner vil la seg inkorporere i et sekulært, amoralsk og seksualisert samfunn med grautspisende bleikfeite nordmenn som hovedbestanddel.La oss si det slik at det er antall barnefødsler kombinert med kulturell og religiøs selvbevissthet som som bestemmer vitaliteten i et samfunn på lengre sikt og på den måten har muslimer som har invadert Europa vist at de er lang mer overlegen enn den kuturløse og ettergivende nordmannen som ikke kan vise til noe som helst å være stolt av.Med dagens innvandringsrate sies det at Norge vil få et muslimsk flertall innen 100 år, dette er ikke annet enn en selvfølgelig konsekvens av overbefolkning i muslimske land, generøse velferdsordninger, urinnbyggernes mangel på tradisjoner, kultur og deres likegyldighet til å bli kolonisert. Urinnbyggerne stemmer på partier som ikke stopper fremmed kolonisering, mange forsvarer endog muslimenes rett til å kolonisere denne kulturløse steinrøysa og man får inntrykk av at koloniseringsvennene ser på de få innvandringsmotstandere som deres fiender, noen verdiløse "rasister", moralsk forkvaklede og mindre verd enn de som koloniserer Norge.Med andre ord har vi to hovedblokker. Det lille mindretallet som ser på kolonisering som en trussel for det samfunnet som i dag eksisterer versus det store likegyldige flertallet som føler seg moralsk overlegen et lite mindretall ved å akseptere at fremmede folkelsag med en sterk familietradisjon, sterk klantradisjon og sterk religiøs binding slår seg ned i Norge. Innvandringsmostanderne har egentlig tapt denne kampen, derfor er det like greit at man åpner de norske portene på vidt gap slik at det uungåelige skjer mye rasksere enn en hundreårsperiode slik at konsekvensene av innvandringene blir følt av den store majoriteten som av ulike årsaker ønsker seg et samfunn med forskjellige nasjonaliteter bundet sammen av en eneste religion, islam.Dette er på ingen måte noen fare for konservative kristne menn i og med at muslimer har ganske så like holdninger til en guddom og synet på kvinner. De kan i grunn danne en allianse som setter kvinnene i en sekundær samfunnsrolle hvor de blir satt til å forvalte familiens kjærneverdier som å oppdra barn, husholdning, forplantning og får de vekk i fra offentligheten, med andre ord usynliggjøre kvinnene.De som imidlertid vil lide mest under en slik islams-kristen dominans er de kvinnene som ynder å kle seg umoralsk, søke karrierer og inbille seg at de er frie. Deres frihet er, slik som en muslim og en kristnefundamentalist ville uttrykt det, å være i hjemmet til støtte for sin arbeidssomme og gudfryktige mann, holde orden i huset og være villig til å føde mange barn istedet for å stimulere sin egoisme til skade for samfunnet.De andre som vil lide under islamsk-kristen dominans er drukkenboltene, ateister, Budhister og Hinduister (avgudsdyrkere) noe som i seg selv er et gode. Man forbyr den skadelige alkoholen som er medvirkende årsak til vold og skitten umoral noe som er samfunnsnedbrytende og skaper sosial oppløsning. Imamene i Norge har talt om at norske barn knapt vet hvem sine foreldre er og de har på sett og vis rett. Noen mødre har jo barn med flere menn, homoer har barn sammen, lesber har barn sammen og mye annet umoralsk som utvilsomt er nedbrytende for et samfunn. En muslim og en kristenfundamentalist har langt mer samfunnsbyggende holdninger som den gode tradisjonen i å leve sammen i en stor familie hvor barna kjenner sine mødre og sine fedre og homoseksualitet er selvfølgelig forkastelig, enda værre er selvsagt at homoer og lesber låner sæd og eggceller av hverandre slik at det barnet som kommer av dette blir totalt forvirret og aner ikke hva slags røtter og tradisjon det har eller kommer fra.

20.08.2005 @ 15:16
Postet av: EsarH

Vi fortsetter:I Danmark leste vi om en Imam som kalte kvinner som satans redskap og bør kle seg moralsk, ikke bruke parfyme og holdes nede. Dette synes muligens noe konservativt, men er det feil å ha slike holdninger når vi ser konsekvensene av hva kvinnenes egoisme har ført til i den vestlige sivilisasjonen? De har intrådt i næringslivet og i det offentlige for på egoistisk vis "realisere" seg selv og neglisjert sin plikt i å føde barn slik at man opprettholder folketallet. Imaene i Norge har kritisert dette umorlake samfunnet.Når de kritiserer det norske samfunnet for å være umoralsk, kan det først synes som om dette er stigmatisering og hån mot et samfunn som åpner sine kuturberikende dører for fremmede. Tenker man seg nøyere om, kan de ha rett på sin måte. Hva er det de ser? Kvinner kler seg halvnakne som pornografiske "babes" og tilsynegjør en tangatruse mellom bare rumpeballer. De ser den norske familieoppløsningen og menn som har mistet herredømmet over sin kone og sine barn. Reklamen er ofte dominert av halvpornografiske bilder som fremstiller kvinner i undertøy og lengtende blikk etter tilfredsstillelse. Likeledes ser imamene den løsluppne livsstilen som nordmenn fører gjennom skillsmissene, partnerbytter, fedre som har unger med forskjellige kvinner og vice versa. Trykker de på TV-knappen, ser de billige amerikanske såpeoperaer og agentserier sammen med den pornografiske MTV som viser halvnakne folk som stikker underlivet frem mot seerene med simuleringer av samleier.Når norske barn drar hjem fra skolen, er det ingen hjemme til å ta imot ungen og denne blir da sittende foran en TV-skjerm og blir dopet ned av billige amerikanske serier og den nevnte kvasi-pornografiske MTV.På skolene lærer ungene at alle er vi like snille og er vi snille nok mot andre, vil dette bli gjengjeldt. Ja selv av de som kommer fra en annen kultur som er vant med knallhard justis og respekt for øvrigheter. I Norge finnes det ikke serlig respekt for øvrighetene. De blir latterliggjort og angrepet av alle. Prester og politikere, blir stadig kritisert og gjort narr av, noe som er uhørt i mange samfunn hvor mange av "våre nye landsmenn" kommer fra. Ja, enkelte steder blir slikt straffet med døden. Kan ikke dette vekke forundring hos våre nyankomne?Kvinnebevegelsen har redusert mannen til en godtakende godfjott som danser etter kvinnenes pipe. Et eksempel på dette har vi når kvinner ikke ønsker seg for begavede menn. Det hører heller til unntaket. Kvinner ønsker helst middelmådige menn og menn gjør seg middelmådige for å få seg en kvinne. De ender opp som passive ulldotter foran fjærnsynsskjermen i stedet for å være handlende menn. Dette blir tydelig når Ingunn Yssen står frem i media og anser det som en skandale, hvis ikke kvinnene blir representert med 40 % i en regjering og vil vekke sterk resonans ute i verden(!).Likeledes får de et innblikk i hva de norske "kulturverdiene" er fordi PK'ene danser etter nykommerenes pipe og avviser at det skal finnes noe særpreget norsk kultur. De som danser etter de fremmedes toner, er ikke sene om å latterliggjøre norsk kultur med kjøttkaker, binders, voldsaktivitetene til vikingene(som egentlig er et overopphauset fenomen skapt av kristne som fryktet disse "barbariske gudløse" som pesten. Sannheten om vikingenes virke har dessverre blitt utvisket av poulære fremstillinger som fenger massene).Andre forsøk på latterliggjøring av sin egen kultur, er å trekke frem busseruller, "knivkamper" på byggda, "helgefylla", og OL-nasjonalisme. Dette gjør de enten for å være "kuule", av ren kunnskapsløshet, eller av frykt for å bli stigmatisert som primitive nasjonalister. Et av høydepunktene var underholdningsprogrammet TTV Fredag 11 Januar'02, hvor vi ser et "multikulturellt par" hvor den norske gutten skal presentere sin familie for sin "fjernkulturelle" kjæreste. Her skulle liksom den norske gutten vise et eksempel på norsk "kultur". Denne kulturen og tradisjonen blir fremstilt som bondetamper som kommer luskende frem fra busker med en høygaffel i hånda, og utrykker meningsløse svinerier. Senere ser vi "slekta" til nordmannen presentert som, svin spisende grøt som spyes ut på fatet, til alle PK'enes "selvironiske" applaus.Er det rart at noen ler av nordmenn? Fortjener disse som neglisjerer norske kulturverdier og taler om "integrering" uten å stille det minste krav, noe annet enn at de blir villedet, lurt opp i stry og forstått som umoralske barbarer? I følge den arabiske reisende Ahmad Ibn Fadlan som var på sendeferd fra Kaliffen i Baghdad (921-922), skriver han om nordiske kjøpmenn som han møtte ved Volga "...De er de skittenferdigste av Guds skapninger. De gjør seg ikke rene etter å ha tømt ekskrementene og ikke etter å ha latt vannet, og ikke vasker de seg etter sæduttømming. Heller ikke vasker de hendene etter måltidet. Ja de er som villfarne esler..."Mon tro om ikke det er slik litteratur de lærde imamene bærer med seg fra sin kultur når de kommer fra sine hjemland, og inntrykket blir ihvertfall ikke mildnet av den kuturrelativistiske PK'en som i sin flerkulturelle (u)bevissthet gjør narr av angivelige norske "kulturverdier" og nasjonalbevisste nordmenn. De få som våger å kalle seg nasjonalbevisste, blir dyttet inn i en utedass og stengt inne med ordet Nazist malt over hele døren! Der blir de stående til spott og spe for den politisk korrekte massen som applauderer i sin selvforherligende multikulturalisme.Skal man få respekt, bør man være bevisst sin egen nasjonale kultur og opprinnelse, vise at man er stolt av sin nasjon og sine aner istedet for å latterliggjøre dette som nasjonalisme og opposisjon mot den moderne "multikulturelle" tiden. Norges historie og kultur har ærerike stunder...gå og finn frem din historiebok og lær hva du kommer fra. Kanskje du da kan få respekt og beundring. Ingen liker en nordmann som degraderer seg selv med binders kjøttkaker og gryntende svin. Våre nye landsmenn er knallbevisste sin kultur og tradisjon. Derfor med en viss rett kan de se ned på de "selvironiske" kjøttkakespiserne med høygaffelen i hånda!

20.08.2005 @ 15:20
Postet av: Knut Stian Olsen

En meget bra kommentar, det må jeg si...Men det debatten egentlig jo handler om er hvor vidt muslimske eldre skal få den samme "friheten til å velge" sykehjemsplass og/eller hjemmehjelpstilbud som de selv ønsker...De er allerede her i landet, de er ikke "nye" innvandrere. Jeg er, i likhet med Frp, for en strengere innvandringspolitikk. Men jeg er også for at de som er her allerede og de som eventuelt kommer også skal kunne få den valgfriheten som Frp så fint snakker om ellers...

20.08.2005 @ 15:28
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: JACOBS!

HMMMM NEI DU HADDE FINT LITE VIKTIG Å SI, BORTSETT FRA EN MASSE POLITISK KORREKT SVADA

20.08.2005 @ 18:20
Postet av: Trond

Eller kanskje politiske meninger?? Vet at dette ikke er en kommantar Knut Stian, men hvordan kommer du deg inn på weblogg. fra min maskin kommer jeg ikke engang til innloggingssiden.

20.08.2005 @ 19:06
Postet av: Knut Stian Olsen

Trond...Jeg bare logger på som vanlig jeg... skjønte ikke helt hva du mener..

20.08.2005 @ 19:49
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: SS

EsarH, hva mener du med at 12 av de 59 we'overveidende muslimer'???

20.08.2005 @ 20:01
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: SS

Det at FRP er for noe de er imot er jo ikke første gang da ... en gjennomført politisk linje har jo ikke akkurat kjennetegnet hagens parti noen sinne ... :)

20.08.2005 @ 20:22
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: VamPus

Uten å tillegge andre noen egne meninger, så oppfattet jeg Knut Stians poeng som at FrP har en politikk for noen og en politikk for andre.En gang i tiden var FrP for brukerstyring, privat finansierte sykehjem, sykehus etc. De mistet all sin ideologi (og troverdighet??) en gang på nittitallet. Hva om staten kun sørger for et helt minimum av hjelp (skattefinansiert) og så må den enkelte selv spare til egen alderdom?Eller vil VamPus kunne få vegetarmat fordi hun er hvit, mens nabokjerringa ikke får halal fordi hun er muslim? Begge deler er "spesialtilpassinger" og koster antakeligvis noe mer enn standard servering.Dessuten - VamPus vil også ha bar, spa og lettkledd underholdning med unge menn. Mon om man kan få det på skattebetalernes regning?

22.08.2005 @ 14:47
URL: http://vampus.blogspot.com
Postet av: Trond

Moro med FRP og valgfrihet. Alle skal få velge fritt, men ikke når det gjelder tiing de ikke liker. Når det gjelder FRP sin forhold til Libralisme så har partiet blitt nektet medlkemskap i den liberale internasjonalen en rekke ganger.

Postet av: Torkill

Noen her som har spurt seg hvor reell en tilsynelatende motsetninger er noen gang?

30.08.2005 @ 05:54

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/186247