Hva skjer med Audun Automat

Det er ett eller annet som ikke stemmer helt med kulturminister Trond Giskes argumentasjon for å innføre automatforbud fra 1.juli 2007. Hvorfor forby automater er for meg et stort mysterium. Det er nemlig slik at i befolkningen er det større helseproblemer knyttet til alkohol og tobakk uten at staten innfører forbud mot disse varene. Men automatene altså, de vil man forby.

Giske uttalte 02.06 i år: "Spilleavhengighet er blitt et alvorlig samfunnsproblem som må møtes med målrettede tiltak fra myndighetenes side". Ja det har han rett i, men hvorfor i all verden skal det gå utover meg og andre som liker å spille uten å bli idioter i huet? Det er lite målrettet å dra alle over en kam og forby spilleautomater. Det er en kollektiv "avstraffelse" fordi noen spiller bort alt de eier og har.

Og det er faen ikke mitt problem...

Fra Foreningen mot spilleautomater sine sider: "Kulturministeren har lagt seg flat for automatentreprenørene, og gitt de tillatelse til fortsatt å ruinere enkeltpersoner og familier i Norge i ytterligere 6 måneder i første omgang. Dette fordi de frykter millionsøksmål mot staten i påvente av en avgjørelse i EFTA-domstolen. Hva med oss spilleavhengige og våre pårørende? Tar de oss ikke på alvor? Det virker ikke slik!"

Hvorfor faen kan ikke dere i denne idiotiske foreningen ta ansvar for deres egne handlinger og legge dere inn til "avrusning" slik som andre avhengige her i landet må? Som alkohollikere etc. Hvorfor faen skal alle vi andre straffes med forbud for deres feil? Er dere så mye bedre eller værre enn alkohollikerne på Vangseter? Trenger dere et forbud for å slutte å spille?

Det er ikke noe forbud mot alkohol selv om mange blir alkohollikere, så hvorfor forbud mot spilleautomater? Det er ikke noe forbud mot tobakk selv om mange dør av sykdommer relatert til tobakk, så hvorfor forbud mot spilleautomater? Det er ikke noe forbud mot sukker og fett selv om mange dør av fedme og fedmerelaterte sykdommer, så hvorfor forbud mot spilleautomater? Det er ikke noe forbud mot biler selv om mange dør og skades i trafikken hvert år, så hvorfor forbud mot spilleautomater?

Er de spilleavhengiges liv verdt mer enn alkohollikerens, røykerens, den feites eller bilistens liv ettersom de må ha særforbud for å takle sin lidelse?

I think not...

På Dagsrevyen i dag opplyste de om at nordmenn i fjor spilte bort 5.2 milliarder kroner. Spilte bort? Forsvinner disse pengene opp i røyk når de blir sluppet på en automat? Er det derfor de ble "spilt bort"? Nei, det aller meste av disse 5.2 milliardene gikk faktisk til et godt formål. Som f.eks Redningsselskapet, Norsk blindeforbund, Norges Røde Kors og mange andre lokallag og foreninger.

Og sist; hva skjer med Audun Automat nå?


Kommentarer:
Postet av: Victoria

Dette temaet interesserer meg. Jeg skulle gjerne sett at hver bidige spilleautomat forsvant. Selv har jeg ikke noe forhold til disse maskinene, spiller aldri, men jeg har sett hva spilleavhengighet kan gjøre. Det er restriksjoner i forhold til tobakk og alkohol. For begge gjelder aldersgrense, for alkohol gjelder i tillegg restriksjoner på når man kan få kjøpt øl, og hvor og når man kan få kjøpt vin og sprit. Det skal jo være en 18-årsgrense på spilleautomater nå, men dette er nok vanskeligere å følge opp enn å spørre om leg ved alkohol- og tobakkskjøp. For organisasjonene betyr ikke dette så mye. De får kompensasjon. Flere org. vil motta det samme i statlig støtte (i tillegg til det de får uansett), som tilsvarer spilleinntekter fra (jeg tror det er) 2002. Siden spilleinntektene har blitt høyere og høyere for hvert år, vil dette bety mindre penger for org. Men, de store rammes ikke så hardt. Dessuten, selv om det blir noe mindre penger, blir det mer kred.

19.08.2006 @ 21:21
URL: http://vic.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Det er restriksjoner på spill også, selv om aldersgrensen har vært til tider meningsløs. Tiltaket med seddelforbud mener jeg var et godt tiltak som begrenser mye av spillingen. Men derfra til forbud er for langt synes jeg

19.08.2006 @ 21:34
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Hans

Hvis du ser på det som en avstraffelse å ikke få spille mer, bør du kanskje tenke over om du virkelig har et sunt forhold til din egen spilling.

19.08.2006 @ 21:51
Postet av: Lasse G. Dahl

Bare en tanke:Spilleautomatene var forbudt til langt inn på åttitallet uten at noen så ut til å ta skade av det. Men legaliseringen av de mest agressive automatene har altså skadet, noe man nå tar konsekvensen av, ved å forby dritten.Men når jeg leser din varme forsvarstale for idiotboksene, slår det meg: Støtter du også legalisering av alt annet vi forbyr fordi det er skadelig? Tunge narkotiske stoffer, for eksempel?Eller er det slik at den narkomanes liv er mer verdt enn alkoholikeren, røykerens, den feites, bilistens eller den spilleavhengiges liv?

19.08.2006 @ 22:13
URL: http://www.lassedahl.com/
Postet av: trond

Automatene må dere gjerne fjerne, men rør ikke alkoholen! Noe må vi ha igjen, for å dempe den sydende trangen til å gi alle de mannlige og kvinnelige variantene av Miss Ratched en saftig en på tygga...

Postet av: Knut Stian Olsen

For det første så handler dette om frihet og liberalisme. Staten skal ikke være den som skal bestemme hva vi borgere velger å bruke livet vårt og pengene våre til.Hans: Alt som er en innskrenknig av frihet for de mange på grunn av misbruket til de få er en avstraffelse.Se det slik Hans: Det sitter 5 menn rundt et bord. Alle bruker tangatruser, men plutselig får den ene mannen store gnagsår av disse tangatrusene. Han med gnagsårene bestemmer seg for at de tangatrusene, ja de er så farlige at de bør forbys for alle.Denne ene med gnagsårene jobber hard og lenge for å få til dette forbudet og han allierer seg med kulturministeren og forbudet trer i kraft. Dermed går det ut over de 4 som IKKE får gnagsår av disse tangatrusene...Lasse: sjekk hva jeg mener her: http://knutstianolsen.weblogg.no/180706234243_ja_til_gratis_heroin_til_narkoma.html

20.08.2006 @ 01:01
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Even

Hmmm... Dette er et veldig vanskelig tema. Du har så absolutt et poeng mht. alkohol og tobakk. Nå synes nå jeg at et tobakksforbud kanskje ikke er helt dumt, men det er en annen historie.Jeg synes vel egentlig at et automatforbud kunne vært en god ide. Men da må man jo også tenke på at mange organisasjoner lever til en viss grad på automatpenger.Et veldig vanskelig tema, og jeg ser absolutt poengene dine.

20.08.2006 @ 09:52
URL: http://www.seadna.net
Postet av: Hans

Den tangatruse-analogien din var virkelig en høydare, Knut Stian. Vi snakker altså om et alvorlig samfunnsproblem, mens du snakker om tangatruser. Jeg skjønner det er en illustrasjon, men ikke særlig treffende.I ytterste konsekvens betyr den 'friheten' du stort sett forsvarer alt med at vi ikke kan ha regler som regulerer atferden i et samfunn, fordi det vil oppfattes som en avstraffelse av de glade liberalister.Jeg lar meg friste til å komme med en sammenligning på tangatruse-nivå: For Knut Stian Olsen regnes det som en avstraffelse at han blir tvunget til å kjøre på høyre side av veien.

20.08.2006 @ 11:35
Postet av: Knut Stian Olsen

Hans: Det er stort sett lov til å kjøre på venstre siden av veien, bortsett fra der hvor det er hel delelilnje og midtdelere. Konsekvensene av å alltid kjøre på venstreside vil nok inntreffe ganske snart, men det er altså ikke forbudt...Men prinipiellt sett Hans: Hvorfor skal noen få sine problemer legge begrensninger på de mange som ikke får problemer?

20.08.2006 @ 12:03
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Hans

La oss forsøke et eksempel med tangatruse og teskje: For Knut Stian Olsen regnes det som en avstraffelse at midtdelere hindrer ham i å kjøre på venstre siden av vegen enkelte steder på det sentrale østlandsområdet.Så til det prinsippielle spørsmålet: Man bør kunne legge små begrensninger på seg selv som et bidrag til at samfunnet samlet sett oppnår en gevinst. Her må det foretas konkrete vurderinger på hvert enkelt område. Sånn sett kommer man til forskjellige konklusjoner om man diskuterer spilleautomater eller tangatruser.Siden du har et (etter sigende) avslappet forhold til spillingen din, kan det ikke være et stort tap for deg med et forbud, sett i forhold til den enorme gevinsten dette vil medføre for de mange som sliter med spilleavhengighet. Så får vi håpe at de spilleavhengige ikke har råd til å holde seg med internettilgang :D

20.08.2006 @ 13:55
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg spiller ikke, det er det prinsipielle spørsmålet om forbud mot ditt og forbud mot datt.Du skriver: "Man bør kunne legge små begrensninger på seg selv som et bidrag til at samfunnet samlet sett oppnår en gevinst" - selvsagt, dette er jeg enig i, men HVEM skal bestemme hva slags begrensninger den enkelte skal legge på seg selv? Er det en enkelt minister? er det kommunestyrene? eller er det folket (forbrukerne? etc...Ettersom disse automatene genererer 5.2 milliarder i året så vil jo folk ha disse automatene. Hvis ikke hadde man ikke fått så mye inn...Personlig mener jeg det bør være flere restriksjoner enn det er per i dag, f.eks er det for dårlig kontroll med aldersgrense osv. Dessuten kunne Giske ha ventet litt og sett hva resultatet av at man innførte seddelfobud blir.

20.08.2006 @ 15:09
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Victoria

Jeg har selv sett folk veksle store sedler for å få en bunke 20-kroninger å putte på maskinen..

20.08.2006 @ 15:33
URL: http://vic.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja, det har jeg sett også. Men likevel rapporterer bransjen at det har vært en kraftig nedgang, opptil 50 % enkelte steder. Så tiltaket har da hjulpet litt...

20.08.2006 @ 15:39
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Hans

Knut Stian, jeg mener slike spørsmål bør avgjøres etter de sedvanlige demokratiske prinsipper. Jo større begrensninger det er snakk om, jo høyere bør avgjørelsesmyndigheten flyttes opp. Etter hva jeg har forstått, har ministeren et bredt stortingsflertall bak seg i denne saken, selv om det vel ikke er fattet noe formelt vedtak i stortinget. Dersom ministeren har myndighet til å forby automatene, er det fordi stortinget har gitt ham denne myndigheten.Etter det jeg forstår var det ikke ministerens opprinnelige ønske å totalforby spilleautomater, men EØS-medlemskapet forhindrer trolig en monopolordning.At spilleautomatene genererer 5.2 milliarder i året er i alle fall ikke noe som taler _mot_ et forbud. Det er nesten bare trist.

20.08.2006 @ 15:41
Postet av: Peter Walseth

Spørsmålet om et forbud er vanskelig.Hvor langt skal man gripe inn i den personlige frihet, og hvor mye annsvar skal staten ta fra individer?I saken ifht automater synes jeg det er rimelig enkelt. 90% av inntektene påspilleautomatene kommer fra de spilleavhengige. Det finns 71.000. spilleavhengige i Norge. En australsk studie viser at for hver person som er spilleavhengig er det 7 andre som blir direkte rammet. De spilleavhengige har selv et annsvar, men det har også samfunnet.Dersom man er avhengig av automatspilling er det vanskelig å ikke kunne gå å handle brød uten å se en automat. Når et monopol er lovstridig er et forbud et godt tiltak. Hvorfor? Fordi vi ikke har kapasitet til å behandle 71.000 for spilleavhengighet! Og samfunnet har et grunnleggende annsvar for de svakeste.Automatene tar liv - Vi som spiller for noen kroner nå og da, bør kunne avstå fra dette i solidaritet med de spilleavhengige!

21.08.2006 @ 09:05
URL: http://peterwalseth.blogspot.com
Postet av: ronny m

hvorfor gjøre lov-boka tykkere en det den er?? men når skal lotto lappene bli borte pga automatspillerne bytter beite? når kommer oksygen skatten? må man betale for å puste ut co2 i tilleg?? om det kommer flere forbud nå blir folk gale og opprørske pga det de ikke får lov til!

22.08.2006 @ 18:55

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1846608