Foreslått endring av lovens § 54 D

Likestillings- og diskrimineringsminister Karita Bekkemellem ønsker å endre loven som gir trossamfunn rett til å forskjellsbehandle og diskriminere mennesker ved ansettelser. Saken har aktualisert seg de siste dagene med den svært triste degraderingen av en offiser i Frelsesarmeen.

Dette forslaget har selvsagt ikke gått helt upåaktet hen i de kristne menighetene og organisasjonene i det ganske land. For eksempel så sier Espen Ottosen, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) til den kristne avisa Vårt Land at: "Jeg tror de fleste kristne organisasjoner vil bryte en slik lov. Tradisjonelt er kristne blant de mest lovlydige borgere i landet, men vi kan nå stå overfor en historisk situasjon der kristne må lyde Gud mer enn mennesker. Dette handler ikke om hvorvidt man er for eller imot homofili, men om anledningen kristne organisasjoner har til å kreve av sine medarbeidere at de eksempelvis er forpliktet på De ti bud"

For meg er det helt uforståelig at noen er så utrolig trangsynte og fordømmende ovenfor mennesker som lever ut sin kjærlighet. Kjærligheten står jo vanligvis sentralt i det kristne budskap, men skal altså ikke gjelde for alle. Loven om at trossamfunn skal få lov til å diskriminere andre mennesker burde aldri ha eksistert.

Videre hevder Ottosen i følge Vårt Land at det er absurd å tenke seg at disse bestemmelsene om rett til å diskriminere og forskjellsbehandle skulle falle bort. Han sier: "I så fall kan heller ikke Arbeiderpartiet spørre etter politisk tilhørighet når de skal ansette medarbeidere i partiet."

Det utspillet var å virkelig bomme på målet. Arbeiderpartiet kan spørre om partipolitisk tilhørighet like mye som de kristne menighetene kan spørre og kreve at man er kristen. Men den store forskjellen slik loven er nå er at Arbeiderpartiet ikke har lov til å diskriminere eller forskjellsbehandle sine ansatte og/eller medlemmer på grunn av f.eks sexuell legning, det har nemlig de kristne menighetene og organisasjonene lov til.

Derfor håper jeg virkelig at dette forslaget fra Bekkemellem om å oppheve dette fritaket får flertall både i regjeringen og ikke minst på Stortinget.


Slik lyder arbeidsmiljøvoven §54D i dag: (Lovdata)

"Arbeidsgiveren kan ved ansettelse innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål eller om de er medlemmer av lønnstakerorganisasjoner dersom slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter eller dersom det inngår i formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet. Tilsvarende skal gjelde opplysninger om søkerens eventuelle homofile legning eller homofile samlivsform. I tilfelle slike opplysninger vil bli krevd, må dette angis i utlysingen av stillingen."

Kommentarer:
Postet av: saø

Har vi ikke trosfrihet her i landet lengre? Er vi i ferd med å bli "den siste soviet-stat"? Er det Karita Bekkemellem (eller andre) som skal bestemme hvordan kristne orginisasjoner skal kunne tolke bibelen? Frelsesarmeen er en FRIVILLIG orginisasjon og alle som ønsker å bli medlem der får vite hvilket syn de har på praktiserende homofili. Skal en ateist kunne melde seg inn i F.A og skrive under på reglene, for deretter kreve at de ikke skal tro på Gud, fordi han føler seg diskriminert når han blir fratatt medlemskapet? Det neste blir vel at kristen orginisasjoner også må akseptere flerkoneri o.l seksuelle legninger p.g.a at Karita Bekkenellem og andre "forstå seg på det" vil lovpålegge, at seksuell legning ikke skal være grunn til å nekte dem jobb i slike orginisasjoner? Er det jeg som er gammeldags? eller er det nå også aksept for at kristne orginisasjoner skal tvinges til å ansette forkynnere, som lever i flerkoneri (eller for å sette det på spissen pedofili) p.g.a at seksuell legning IKKE skal kunne være en grunn til å nekte å ansette arbeidstakere på? Aksepterer vi alle som deler vårt syn? men ikke de som har en annen mening? Ps. jeg er ikke medlem i noen orginisasjon, verken Frelsesarmeen eller andre, men jeg mener at det MÅ være valgfritt hva man velger å tro på her i livet. Vi bor da i et fritt land?27.nov.2005 @ 20:25:07

27.11.2005 @ 21:09
Postet av: Knut Stian Olsen

Trosfrihet betyr ikke at organisasjoner skal bestemme hvem som skal ha lov til å tro. Trosfrihet betyr at det er den enkelte persons rett til å tro hva man vil...

27.11.2005 @ 21:25
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: saø

Mener du virkelig at en frivillig orginisasjon, ikke skal ha lov til å ha sine egne retningslinjer på hvordan de mener at bibelen skal tolkes? Hvem er det som skal bestemme hva disse organisasjonen skal ha lov til å tro på? Dette er jo diktatur på sitt verste. Hvis du er homofil, så velger du vel å melde deg inn i en frivillig orginisasjon som deler ditt syn på homofile, du melder deg da ikke inn i en orginisasjon, som klart sier ifra om hvordan de ser på praktiserende homofili. Hvis du er uenig med dem om dette spørsmålet, så kan du ikke forlange at orginisasjonen skal tilpasse seg dine meninger?

30.11.2005 @ 21:31
Postet av: Knut Stian Olsen

saø: Det er forskjell på å ha egne retningslinjer og å bryte norsk lov. Det gjør de ikke per i dag, men heldigvis ser det ut til at den loven nå blir endret.Hvis man skal følge din retorikk så tenk deg dette eksempelet: "Jeg starter en frivillig organisasjon for konebankere og som støtter hjelpearbeide etter jordskjelvet i pakistan. Alle medlemmene må følge disse retningslinjene og en av dem er at kona skal bankes minst 3 ganger i uka!!!"Skal dette da være godtatt så lenge man følger retningslinjene?

30.11.2005 @ 23:33
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: saø

Vel.. Mener du at heretter er det staten som skal bestemme alt vi har lov til å mene og tro og at man heretter ikke har lov til å ha egne meninger? Heretter er alle frivillige organisasjoner som ikke deler statens meninger (tros-spørsmål)forbudt med lov?? (Lover skifter jo som kjent, alt etter hvem som sitter med makten.) Dette er det jo som kjennetegner diktatoriske stater. Angående "Din orginisasjon" så oppfordrer den jo til vold mot en tredje person" som jo ifølge norsk lov er forbudt. Jeg håper aldri at det kommer til å gå så langt, at vi ikke har lov til å ha våre egene meninger, så lenge dette ikke fører til vold mot andre. Et annet spørsmål som jeg lurer på er hvorfor F.A skal akseptere andres meninger, mens toleransen den andre veien er lik null? De homofile "i denne saken" aksepterer ikke Frelsesarmeens syn, men de forlanger at F.A MÅ akseptere deres (homofiles) syn på saken??

01.12.2005 @ 14:27
Postet av: Knut Stian Olsen

les innlegget mitt om "skal det være lov å banke kona" så ser du hva jeg mener...

01.12.2005 @ 14:31
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/411942