Vil stoppe egenandeler på sykdom

- Bjarne Håkon Hansen, Arbeiderpartiet, sier på partiets nettsider at de ikke vil være med på en økning i egenandelene ved sykdom. Hansen sier: "Arbeiderpartiet har programfestet at vi ønsker å holde egenandelene i helsevesenet på et lavt nivå. Vårt mål er å unngå økninger i egenandelene".

- Men Hansen sier i tillegg noe som gjør meg litt usikker på om de faktisk vil leve opp til programmet sitt. Han sier nemlig videre at han må ta et forbehold om at han enda ikke har sett budsjettforslaget fra regjeringen: "Vi må derfor se hele budsjettforslaget under ett før vi kan konkludere endelig. Men Arbeiderpartiet vil gjøre alt vi kan for å unngå økninger i egenandeler på sykdom".

- Jeg skal ihvertfall følge nøye med på hva den nye regjeringen kommer opp med når det gjelder denne saken her under budsjettforhandlingene nå i høst. Denne saken vil bli en liten prøvestein på om Stoltenbergs regjering faktisk har til hensikt å ikke gjøre det vanskeligere for de som er syke og har dårlig råd, slik de har kritisert den sittende regjering for å gjøre.

- Det burde ihvertfall ikke være vanskelig å få til dette ettersom den kommende regjeringspartner, Sosialistisk Venstreparti, vil fjerne alt som heter egenandeler på sykdom. Og på SV sine egne nettsider så sier Øystein Djupedal dette: "Økte egenandeler er Bondevik-regjeringens siste hilsen til eldre, kronisk syke og funksjonshemmede. SV reagerer sterkt. - Vi er i mot en slik økning og kommer til å gjøre vårt for at det ikke skal skje".


- I den andre regjeringspartneren Senterpartiets program for 2005-2009 står det ingen ting om egenandeler ved sykdom, men Marit Arnstad sier i følge Nettavisen til NTB at: "Det er en merkverdig holdning å gå inn for å lette skattene på inntekt, mens skatten for sykdom kan økes så mye som man bare vil".

- Alt burde derfor ligge til rette for å stoppe en økning i disse egenandelene, men det gjenstår å se. Jeg skal ihvertfall følge regjeringsforhandlingene og de påfølgende budsjettforhandlingene med argusøyne.


Kommentarer:
Postet av: October

Det triste i slike debatter er egentlig at man ved å tviholde på å ikke endre noen eksisterende ordningen ikke ser på urettferdigheter og prioriteringer innenfor velferdssystemet.Dette har jeg nylig skrevet om selv, i min egen blogg.Mine prinsipper her er følgende. La oss anta at man har et fastlagt velferdsbudsjett. Det må da være et mål å gjøre dette velferdsopplegget mest mulig rettferdig. Det har med ytelser når man trenger det, og da må man prioritere mer til de som trenger det mest. Dessuten må man se på nivået i ulike ytelser, for å se om det er forskjeller der som er urimelige. Og da kommer paradokset. Vanlige lønnsmottagere er ikke de mest trengende, og kan godt klare økte egenandeler. Dette frigjør da, innenfor de gitte rammene, midler til å prioritere på de enda mer trengende. Dette bør man faktisk kunne diskutere åpent uten å få "rasering av velferdsstaten" i trynet før man har kommet til første leddsettning. Velferdsstaten er også avhengig av at man prioriterer.Som Victor Normann var inne på, hvor rettferdig er det egentlig at jeg får 100% lønnskompensasjon dersom jeg ligger syk, men kan fortsette i jobben - mens jeg får ca 60% dersom jeg blir syk og må omskoleres? Eller at man uforskyldt mister jobben som følge av endringer i næringsstrukturen?Redselen for å ta fra noen et gode må ikke få lov til å hindre forbedringer i systemet innenfor gitte rammer. Det er harde prioriteringer. Og garantert upopulære. Det er også et slags politisk problem

20.09.2005 @ 23:02
URL: http://october.motime.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Slike prioriteringer vil være harde for politikerne å svelge, men sikkert ikke hardere enn de kamelene som går med på Soria Moria nå snart. Jeg mener det ikke er nødvendig å gjøre systemet vanskligere enn det er. Jeg tror at man innen for disse rammene faktisk har mulighet til å fjerne egenandelene helt, for alle. For som du skriver så er det ikke vanlige lønnsmottakere de som er trengende, derfor kunne man f.eks la være å øke innslagspunktet i toppskatten. Bare det ville vært nok til å dekke inn mye av utgiftene som 0-egenandel ved sykdom vil koste. For den norske stat er det egentlig småpenger det er snakk om, mellom 800 millioner og 1 milliard vil det koste å fjerne egenandelene på sykdom helt.

20.09.2005 @ 23:22
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/242005