Litt om tiltredelseserklæringen

- I regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring er det et par punkter jeg vil ta opp. Det første punktet er miljøspørsmål og fornybar energi og det andre er organisasjoners innflytelse på regjeringens politikk.

- I denne erklæringen som Stoltenberg leste opp i Stortinget i dag sier han: "Vefsnavassdraget skal vernes fra kraftutbygging." Det er kanskje bra, den saken kjenner jeg ikke så godt til. Men det blir litt merkelig at en miljøvennelig og ikke minst ren energiforsyning ikke skal bygges her i landet.
- Ihvertfall blir det merkelig når Stoltenberg fire setninger lenger ned i tiltredelseserklæringen sier: "Vi vil satse på nye, fornybare energikilder, og vi skal stille miljøkrav til annen energiproduksjon." Og i neste setning igjen sier: "Vi vil finne løsninger som reduserer utslippene av klimagasser."
-
Det Stoltenberg her sier er at ren og fornybar energi fra Vefsnavassdraget vil vi ikke ha, mens han samtidig vil satse på ren og fornybar energi! Det finner jeg litt merkelig egentlig.
- En utbygging av Vefsnavassdraget vil faktisk kunne redusere utslipp av klimagasser ettersom vi ikke trenger å importere like mye elektrisitet fra forurensende kullkraft.

- Når det gjelder organisasjoners innflytelse på regjeringens politikk så sier Stoltenberg: "Også organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner må engasjere seg i hvordan vi skal utvikle Norge."
- Jeg spør meg selv da hvordan i all verden skal organisasjoner som ikke er under LO's Vallaparaply eller tilhører Transportarbeiderforbundet og Per Østvold få noen innflytelse over arbeidet til Stoltenberg og hans regjering all den til Stoltenberg og Ap er i lomma på Valla, og SV nesten i lomma på Østvold? Østvold sitter som kjent i SV's sentralstyre og Valla i Ap's sentralstyre.
- Det kom jo også ganske klart frem at Stoltenberg og Ap er i lomma på LO da regjeringen tiltrådte på mandag. Da sa Stoltenberg i et intervju til NRK's Siste nytt at: "LO hadde godkjent hans liste med statsråder på søndag." Trenger vel ikke ytterligere kommenterer den siste setningen der

Kommentarer:
Postet av: EarlGrey

Når det gjelder uttalelsene om Vefsnavassdraget, så er vel det et uttrykk for at "noen" mener vi fortsatt bør ha et antall urørte vassdrag her i landet, og at disse har en stor verdi i seg selv. Det vil jo alltid være en balansegang hvor mye av vår frie natur vi ønsker å "legge i rør", og denne regjeringen setter altså grensen her. Ser ikke noe merkelig i det.At de samtidig ønsker å satse på alternativ energi (regner da vannkraft som "tradisjonell energi") ser jeg ikke som noen selvmotsigelse, men tvert i mot som et helt nødvendig bidrag til å frigjøre oss fra en helt vanvittig oljeavhengighet. Det går an å ha to tanker i hodet på samme tid, også for en regjering heldigvis.Det er i tillegg bevist at man kan få kraftige energigevinster ved å ruste opp et noe tilårskommet ledningsnett, skifte ut utdaterte turbiner osv, så jeg ville kanskje satset på dette i første omgang. Men jeg sitter ikke i regjering da..og hvem vet; kanskje de har en plan for dette også ;o)

20.10.2005 @ 09:00
Postet av: Morten

Ser heller ikke noe merkelig i det å verne Vefsna. Som "EarlGrey" sier er det hele tiden en balansegang mellom å bevare uberørt norsk natur og det å f.eks ødelegge store vassdrag for å få mer strøm. Tiden for store kraftutbygginger i vassdrag er nok forbi, og personlig er jeg glad for det. Regjeringa har sagt i erklæringen at eksisterende vannkraftverk skal opprustes, det skal satses mer på vindkraft og det skal brukes mer penger på forskning med hydrogen som energikilde. Ledningsnettet skal også regjeringa gjennomgå :) Og når det gjelder LO, Valla osv; Hakk i plata?

20.10.2005 @ 09:38
URL: http://www.dragni.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Takk for gode innspil om Vefsnavassdraget og energispørsmålet...Morten: Når det gjelder valla og LO og hakk i plata, så kommer jeg til å trekke det frem hver eneste gang det samrøret er verdt å kritisere :o)

20.10.2005 @ 17:23
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Trond

Kritikken av LO hakk i palta?? Javel Morten det ser ikke ut til at verken du eller SU generelt sett har noe imot samrøre så lenge dere selv for delta. Men det er som det alltid er i SV, målet helliger midelet.

20.10.2005 @ 18:30
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Morten

Nå har faktisk jeg rettet et kritisk søkelys mot det tette samarbeidet mellom LO og AP før, nemlig her. Det starter selvfølgelig å bli en stund siden, men jeg står inne for det fortsatt. Så din reaksjon faller liksom litt igjennom selv om jeg selvfølgelig forstår at du gjerne skulle sett at det fantes en enorm skummel konspirasjon mellom LO og SV.Representanter fra Venstre og høyresida skal ihvertfall være forsiktige med å kritisere såkalt samrøre og pengegaver. Dere får rimelig mye penger fra diverse rikinger som ser seg tjent med lavere kapitalbeskatning og mer høyrepolitikk. Det er jo også slik at sentrale statsråder i deres regjering deltok på middager og brylluper med noen av landets rikeste menn. Men selvfølgelig... det heter ikke samrøre med mindre fagbevegelsen er inne i bildet.I et demokrati er det naturlig at organisasjoner og enkeltpersoner støtter oppom de partiene de mener kjemper for deres interesser. At LO ikke støtter dere og høyresida burde alle kunne forstå. Det er nemlig de færreste som frivillig velger å skyte seg selv i tinningen.

20.10.2005 @ 23:06
URL: http://www.dragni.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Det er en rimelig stor forskjell på å gå i et eller annet bryllup enn det det er å sitte i sentrealstyrene. Stein Erik Hagen ble aldri tilbudt noen plass i sentralstyret til noen av de forrige regjeringspartiene selv om han støttet dem økonomisk. Ei heller fikk Idar Vollevik noen plass i sentralstyret til Venstre selv om han støttet Venstre under valgkampen. Men altså, både Valla og Davidsen fikk plass i sentralstyrene til hhv Ap og SV... Det er den store forskjellen.At LO støtter Ap økonomisk er i og for seg helt i orden, men "belønningen" med sentralstyreplasser (to hvis jeg ikke tar helt feil) er uheldig og kritikkverdig

20.10.2005 @ 23:15
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Morten

Jan Davidsen har aldri sittet i sentralstyret til SV. Han er ikke SVer engang. Jeg regner med at du sikter til Per Østvold, mangeårig medlem av SV og leder av Transportarbeiderforbundet. Jeg mener å huske han var vara til Stortinget og stortingskandidat lenge før han ble leder for Transportarbeiderforbundet.

20.10.2005 @ 23:25
URL: http://www.dragni.no
Postet av: Trond

Det er ikke pengegavene i seg selv jeg kritiserer. Men atde inneholder bindene politiske føringer og at en organisasjon får styre en ny regjerin.Venstre har selv fått penger, det har vi heller aldri lagt skjul på. Det var faktisk vi som foreslo at at pengegaver skuylle offentliggjøres. Vi får penger av folk som ønskler en anderledes politikk. At arbeidsplaser skal skapes og at demokratiet skal være åppent og dessentralisert.Jeg ser du bruker den samme gamle taktikken alle SVere bruker, når ting ikke kan forklares så angrriper dere. Vi har vært på middager med norges rikeste menn?? ja hva så, det har aldri vær en hemmlighet. Man skal faktisk lydhør for flere miljøer ennn toppene i Lo.Jeg har ingen problemer med å kritisere LO og sammrøre. Har du noen bevis på at Venstre har latt seg kjøpe?? har du bevis for at Venstre noen gang har endret politikk på grunn av pengegaver?? har du noe som helst bevis på at vår politikk har vært bundet opp av pengegaver?? har du noen bevis på at sentrale mennesker i næringslivet hadde vedtorett ovenfor ministre og rådgivere som skulle velges??Det er i et demokrati naturlig at organisasjoner støtter partier, selvfølgelig det er det tro du jeg er dum. Men det å støtte og det å styre er to forskjellige ting.

20.10.2005 @ 23:29
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Knut Stian Olsen

Mener selvsagt Østvold ja... Det skal bli redigert slik at det blir riktig nå med en gang...Ellers slutter jeg meg til det Trond skriver her

20.10.2005 @ 23:35
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Morten

AP og LO driter jeg egentlig langt oppi - det får de forklare og stå for selv:). Hvis Trond hadde tatt seg tid til å lese innlegget mitt ser han at også jeg er kritisk til den tette sammensveisingen mellom LO og AP, og da spesielt at LO-lederen skal ha fast plass i APs sentralstyre. Det jeg reagerer på er påstanden om at "SV nesten er oppi lomma på LO". Jeg skulle likt å få noen fler eksempler enn at Østvold sitter i styret SV ergo er SV kjøpt og betalt av fagbevegelsen. Østvold er mangeårig SV-medlem og sitter i sentralstyret i SV fordi han er SVer og fordi han har gjort en god jobb for partiet, og IKKE fordi han er fagforeningsmann vedsiden av.

20.10.2005 @ 23:57
URL: http://www.dragni.no
Postet av: Trond

Jeg har aldri nevnt sv med et ord egentlig. Her kommer det store dillemaet ditt?? AP er nå deres regjeringspartner?? I likehet med at vi i Venstre ble kritisert og linket opp til høyre blir dere lenket opp slik nå. Hva har dere tenkt å gjøre med det??Hva vil dere i SV eller SU gjøre for å rydde opp i deres regjeringspartner og samrøret deres?? Det hjelper ikke å kritisere opposisjonen nå , bordet fanger.

21.10.2005 @ 00:57
Postet av: Knut Stian Olsen

Morten: Det at Østvold sitter i sentralstyret til SV og er leder for et fagforbund er like problematisk som at Valla gjør det. Valla kunne godt ha sittet i sentralstyret til AP hun, hvis hun ikke hadde vært leder for LO samtidig. Samme gjelder for Østvold.Det gjelder forøvrig like mye næringslivsaktører også og ikke kun fagforbundene...

21.10.2005 @ 16:05
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/316152
Litt om tiltredelseserklæringen

- I regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring er det et par punkter jeg vil ta opp. Det første punktet er miljøspørsmål og fornybar energi og det andre er organisas...

782
20.10.2005 @ 03:29