Bønner i den offentlige skolen!

- Den kristne avisen Norge IDAG har på sin nettside en lengre artikkel om fjerning av bønn for elevene i den offentlige skolen. Loven trådte i kraft den 17.juni i år.

- En noe oppgitt lærer i Etne i Hordaland, Sissi Kringlebotten sier til avisen: "De har fjernet enhver mulighet for barna til å få kjennskap til hvordan kristenlivet fungerer i praksis. Målet for undervisningen er generell kunnskap. Lærerne på skolen har fått føringer på hva vi kan og ikke kan gjøre. Etter lovendringen trådte i kraft, har vi ikke lov til å synge en salme eller be Fadervår i den offentlige skolen."
- Vel Kringlebotten, det er noe av poenget med den nye loven det. Barn skal ikke påvirkes av den offentlige skolen til å gå i en bestemt trosretning.
- Og i tillegg så skal den offentlige skolen være en inkluderende skole for barn av ikke troende foreldre og også for barn av alle andre trosretninger som måtte forekomme.
- Jeg vet ikke hvordan det er med andre trosretninger i Etne eller om det finnes mennesker der som ikke er religiøse, men det ser ut til at Kringlebotten ikke har sett eller opplevd at det finnes flere religioner enn den kristne.

- Også pastor Gunnar Jeppestøl i Filadelfia i Vennesla reagerer på forbudet: "Om dette er tilfellet, så har norske politikere sovet i timen. Jeg trodde at de folkevalgte skulle verne om våre kristne grunnverdier, selv om det blir et sosialistisk flertall. Det skulle ikke være lov. En skulle håpe at det hele var en misforståelse. Her bør politikerne bli konfrontert med resultatet av en lemfeldig behandling av vår kristne kulturarv, for her har de ikke gjort jobben sin".
- Selsagt har politikerne gjort jobben sin ved å endre lovteksten fra å lyde: "...målet for kristenlivsopplæringen er å gi elevene en grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv og evangelisk luthersk tro", til å lyde: "Gi grundig kjennskap til Bibelen og kristendommen som kulturarv".
- Det ser ut som om kristenfolket og pastor Jeppestøl ikke har tatt inn over seg at den norske befolkningen i større og større grad består av mennesker som ikke tror i det hele tatt og av mennesker som har en helt annen tro enn kristendom.
- Vi har i dagens Norge et multikulturelt og multireligiøst samfunn, så hvis Jeppestøl kunne tatt en titt ut av vinduene i sin egen menighet så ville han kanskje ha oppdaget det selv også.

- Vår kristne kulturarv betyr ikke at vi skal påtvinge våre barn en kristen eller annen religiøs tro. Kulturarven betyr at vi bygger samfunnet vårt på de kristne verdiene, ikke på den kristne tro som sådan.
- Hvis noen foreldre absolutt vil gi ungene deres en religiøs trosopplæring så kan de fint gjøre det på hjemmebane, eller sende barnet til en eller annen religiøs livssynsskole.
- Det skal ikke være en jobb for den offentlige norske skolen å belære alle barn om kristendom via bønner og salmesang etc.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/247702