En kvinnelig rørlegger tjener ikke mindre enn en mannlig rørlegger (oppdatert)

Mihoe skriver at menn tjener 40% mer enn kvinner i innlegget "Min forakt for menn". Men Mihoe tar feil. Ikke i det statistiske tallmaterialet kanskje, men i måten tallene leses på.

En mannlig og kvinnelig snekker tjener akkurat like mye gitt de samme forholdene (ansenitet, utdanning etc), det samme gjør mannlige og kvinnelige sykepleiere, industriarbeidere, politi, butikkarbeidere, bilmekanikere, renholdere etc etc.

Det som egentlig er problemet til Mihoe (tror jeg) er at de såkalte kvinneyrkene har lavere lønn enn de mannsdominerte yrkene, men en løsning på det problemet er jo bare for kvinner å ta seg jobb innen disse mannsdominerte yrkene så vil den statistiske skjevheten jevne seg ut av seg selv.

Hvis Mihoe sikter til styrerommene og lederlønninger når hun skriver: "Slike som ikke tåler at kvinner syter og klager over at menn fremdeles tjener rundt 40 % mer enn kvinner", blir det bare patetisk. Det er en forsvinnende liten del av den norske befolkningen som har slike stillinger.

For de aller fleste menn og kvinner har helt vanlige jobber og i de jobbene er lønna lik for likt arbeid. En kvinnelig rørlegger tjener ikke mindre enn en mannlig rørlegger og en kvinnelig septikktømmer tjener ikke mindre enn en mannlig septikktømmer.

Man bør jobbe for å øke lønna i de lavtlønnsyrkene, men å si at menn der tjener 40% mer enn kvinner er feil. Også menn i disse stillingene har den samme lave lønna som kvinnene.

Mihoe, det er faktisk ikke mannen det er noe galt med, men lønnssystemet. Menn og kvinner tjener akkurat like lite i lavtlønnsyrker og de tjener akkurat like mye i høytlønnsyrker. Det er altså lønnsforskjellene mellom yrker som er problemet, ikke at menn tjener 40% mer enn kvinner i de samme yrkene.

PS: Her i huset er det faktisk kona som har den høyeste lønna


Oppdatering:

Jeg føler for å utdype litt mer hvorfor jeg mener som jeg gjør!

Vi har en lov om lik lønn for likt arbeid her i Norge, i Likestillingslovens §5 heter det:

§ 5. (Lik lønn for arbeid av lik verdi)

       Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn.

       Retten til lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi gjelder uavhengig av om arbeidene tilhører ulike fag eller om lønnen reguleres i ulike tariffavtaler.

       Om arbeidene er av lik verdi avgjøres etter en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold.

       Med lønn menes det alminnelige arbeidsvederlag samt alle andre tillegg eller fordeler eller andre goder som ytes av arbeidsgiveren.

       Kongen kan i forskrifter gi nærmere regler for hva som regnes som samme virksomhet i stat og kommune.

Om loven virker etter sin hensikt er et annet spørsmål. Jeg tror den gjør det i det store og det hele (men med enkeltunntak). Men i de tilfeller hvor det er forskjeller mellom menn- og kvinners lønn for likt arbeid må jo det bli en oppgave for arbeidstilsynet eller politiet å påse at loven virker. De må anmeldes.

Så vidt jeg kan huske har det vært svært få slike saker. Om det skyldes underrapportering eller om det faktisk er lik lønn for likt arbeid vet jeg ikke, men jeg er ganske sikker på at det ikke finnes en eneste en mannlig sykepleier som har høyere lønn enn en kvinnelig kun fordi han er mann. Hvis det er det, er det i så fall et lovbrudd som skal rapporteres til rette instans.

Samme påstand vil jeg komme med når det gjelder Statoil-ansatte, Aker-ansatte, Hydro-ansatte, Rimi-ansatte, Skanska-ansatte, Mesta-ansatte, Veidekke-ansatte, offentlig ansatte osv osv.

Hvis jeg tar feil og forskjellsbehandling er svært utbredt for likt arbeid (noe jeg tviler på); anmeld lovbryterne. Det er ikke værre enn som så...


Kommentarer:
Postet av: Vegard

Så kan man selvsagt spørre seg hvorfor "kvinneyrker" er dårligere betalt enn "manneyrker".

22.09.2006 @ 13:23
URL: http://smuss.org
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja selvsagt kan man det, men du skal ikke komme å fortelle meg at det er menn i høytlønnsyrker som har undertrykket kvinner i lavtlønnsyrker.Grunnen er vel snarere at lavtlønnsyrkene stort sett er offentlige stillinger og det er stat og kommune som må gjøre sitt for å rette opp i den skjevheten som de har latt utfolde seg...Menn og kvinner har lik lønn for likt arbeid i dag, det er bare verdsettingen av de forskjellige yrkene som er skjev. Og DET er et problem...

22.09.2006 @ 13:28
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mihoe

Det er nok ikke så enkelt som bare å skylde på at kvinner jobber i kvinneyrker eller redusert heller: "Mange studier konkluderer med at det eksisterer en forskjell i lønn mellom kjønnene som ikke lar seg forklare når det kontrolleres for andre variabler som arbeidstid, utdanningslengde, ansiennitet og stillingsnivå." (Likestillingsombudet)Det finnes også tall som beviser at kvinner får lavere lønn enn menn når de utfører samme jobb. Så det er ikke fullt så enkelt.

22.09.2006 @ 13:46
URL: http://mihoe.org
Postet av: Kristine

Mihoe har rett, og heldigvis vet regjeringen og fagforeningene at hun har rett.ref. http://www.absentia.no/artikkel.asp?action=display_artikkel&kategori_id=3&subkategori_id=16&id=1213Det er ikke lik lønn for arbeid av lik verdi.Det er ikke lik lønn for arbeid kontrollert for arbeidstid, utdanningsnivå og ansiennitet.Og det er IKKE lik lønn for likt arbeid.Dessverre.

22.09.2006 @ 14:04
Postet av: Penge-Gaute

"mange studier" , "finnes tall" osv. Kan du opplyse litt om disse studiene og tallene. Jeg hadde vært interessert i å lese dem da jeg trodde likestillingen i Norge fungerte.

22.09.2006 @ 14:15
URL: http://www.hvordansparepenger.com
Postet av: Mihoe

Penge-Gaute: Jeg regner med at den kommentaren var til meg. Sjekk Likestillingsombudets hjemmesider under punktet likelønn som er det jeg siterer. Du kan også se på den nye likelønnskommisjonen som er opprettet.

22.09.2006 @ 15:33
URL: http://mihoe.org
Postet av: Knut Stian Olsen

- - - Innlegget er oppdatert - - -

22.09.2006 @ 16:34
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Kristina Jullum Hagen

Hei,interessant debatt, dette!Jeg håper mange av dere kan ha interesse av å klikke dere inn på Likelønnskommisjonens nye nettside www.likelonn.noVi gikk på lufta i går.Hilsen Kristina, utredningsleder i Likelønnskommisjonen

25.10.2006 @ 15:59
URL: http://www.likelonn.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2119128