Legg ned kullgruvene på Svalbard

NRK skriver i dag at Store Norske Spitsbergen Kullkompani antagelig vil starte opp igjen driften etter gruvebrannen den 1.februar neste år.

Store Norske er svært viktig for Svalbard, men er den så viktig at vi, som liker å se på oss selv som miljønasjon, er tjent med å drive med denne forurensende kulldriften? Er miljøet tjent med det? Burde ikke vi sendt et signal til resten av verden at forurensende kull vil ikke vi som nasjon være med på å utvinne?

Jeg synes det er litt underlig at utvinning av kull på Svalbard er totalt fraværende i miljødebatten her i landet. Vi er flinke til å kritisere kineserne for deres kulllutvinning og også amerikanernes kullgruver blir nevnt i miljødebatter, men Svalbards kullgruver er det ingen som nevner.

Kull tilhører fortidens energikilde og kull er ekstremt forurensende. Vi ville gått foran med et godt eksempel om vi stengte gruvene på Svalbard. Ikke er staten avhengig av inntektene fra denne gruvedriften på noen som helst måte heller.

Det eneste som kan sies om kulldriften i positiv retning er at den sysselsetter mange mennesker på Svalbard, men det er en liten pris å betale ved å stenge disse gruvene med tanke på hvilke signaler det sender ut i verden og på hvilke miljøbesparelser vi får ved å stenge disse gruvene.


EDIT:

Rett etter publiseringen av dette innlegget fikk jeg en mail fra Odin om en tale som Miljøvernminister Helen Bjørnøy holdt på BI tidligere i dag.

Der sier hun blant mye annet dette: "Vi har forurenset atmosfæren med klimagasser. Vi har tært på grunnvannsreserver og lagt press på skoger og naturlandskap. Vi har forurenset havområder og latt arter spre seg til regioner der de ikke hører hjemme. Dette viser at ”jorda trenger hjelp”. Vi må produsere på en mer miljøeffektiv måte og endre vårt miljøbelastende forbruksmønster. Vi må sikre en bærekraftig forvaltning av naturressursene og det biologiske mangfoldet. Vi må redusere utslipp av klimagasser og stanse spredingen av miljøgifter til jord, luft og vann. Vi må sikre velferd for en økende befolkning med mindre bruk av ressurser, mindre utslipp av klimagasser og færre miljø- og helseskadelige kjemikalier."

I tillegg sier hun mye fint om miljøvern og samfunns- og miljøbevisste bedrifter i Norge og hvilket miljøansvar private bedrifter har. Men Store Norske blir skuffende nok ikke nevnt. Ikke at det kom som noen overraskelse.

Jeg synes at staten som satser så mye på CO2-rensing av gasskraftverk også burde ta på seg det ansvaret for miljøforurensing som Store Norske står for. Store Norske er statseid og det er dermed ikke noe problem å legge den ned, det står bare på miljøpolitisk vilje.

Hele Bjørnøys tale finner dere her

Kommentarer:
Postet av: Martin

Før eller siden må vi vel ta i bruk gruven?..

27.11.2005 @ 19:10
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Må vi egentlig det? Jeg tror ikke det...

27.11.2005 @ 20:16
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Hans

Du Bjørnøy har ikke gjort leksa di,skjerp deg

15.02.2006 @ 22:28
Postet av: Trond

Hva med at hun nedlegger atomreaktoren i Halden i samme slengen.

16.02.2006 @ 00:06
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg er faktisk litt for atomkraft...

16.02.2006 @ 00:14
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/432777