Greit å utøve vold

Det er noe alvorlig galt med rettsvesenet når man frikjenner en person for vold mot sin ektefelle med begrunnelsen "det var fremprovosert". Den frikjente medgikk sågar at han hadde sparket sin ektefelle, men rettens to legdommere mente at det var fult fortjent.

Tove Smaadahl i krisesentersekreteriatet sier i følge NRK dette om dommen: "Meddommarane meiner at han har rett til å sparke, slå og spytte på ei kvinne fordi han var ærekrenka. Dette gir heilt feil signal ut i samfunnet. Uansett kva ein mann har opplevd så har han ingen rett til å slå ei kvinne". Det er jeg fullstendig enig med henne i (det gjelder selvsagt den andre veien også). Denne dommen her sender et signal til andre potensielle voldsutøvere om at det er greit og legitimt å slå bare man mener man er blitt provosert.

Det jeg reagerte mest på (i tillegg til frifinnelsen) og som gjør denne saken dobbelt tragisk er at aktoratet mener at dommen er feil, men har alikevel bestemt seg for å la den bli stående og ikke anke. Det er helt horribelt at de ikke anker en så opplagt sak som denne her ser ut til å være. Jeg mistenker at de mener saken ikke er viktig nok til å kjøres for en høyere rettsinstans.


(Hjorten har også skrevet om denne saken)

Kommentarer:
Postet av: kynikeren

Denne gangen er jeg uenig med deg, og det kan du lese mer om her: http://www.kynikeren.com/?p=14

26.10.2005 @ 20:44
URL: http://www.kynikeren.com
Postet av: kynikeren

Nå har jeg ikke lyst til å "stjele" debatten over til min side, så jeg kommenterer her også."Denne dommen her sender et signal til andre potensielle voldsutøvere om at det er greit og legitimt å slå bare man mener man er blitt provosert."Er det virkelig relevant i denne sammenhengen? Nei, du bygger nemlig på en logisk/juridisk brist:Dersom man har hatt tid til å vurdere "signaler" tidligere dommer har sendt har man handlet i så stor grad forsettelig at (jeg vil anta - jeg er ingen jurist) provokasjonsparagrafen ikke har relevans.I denne saken tviler jeg sterkt på at mannen gikk gjennom tidligere dommer før han reagerte på den måten han gjorde (uten å unnskylde voldsbruk overhodet).

26.10.2005 @ 21:11
URL: http://www.kynikeren.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Hele det norske rettsvesenet bygger sine avstraffelser på to ting. Det ene er hevn (som jeg mener er feil grunnlag) og det andre og kanskje viktigste er den preventive effekten en dom skal ha i samfunnet.Lovteknisk vil jeg anta (jeg er ingen ekspert på dette) at den preventive effekten også gjelder i voldssaker. Man ser vanligvis i slike saker der personer blir dømt at det sies at "personen fikk en streng dom av samfunnspreventive årsaker". Man vil altså sende et signal om at slik atferd ikke aksepteres. Det betinger selvsagt at det ble gitt en streng dom, og det har det jo blitt i de senere årene.Det er ikke dermed sagt at denne mannen handlet forsettelig, men kanskje heller i affekt og på den måten kan det sies at mannen ble provosert til handlingen. Og det er som regel en formildende omstendighet, men det blir så å si aldri en frifinnelse. Det bør det heller ikke bli.Ut i fra det jeg har lest og sett om denne saken så er en fullstendig frifinnelse en helt gal dom, og burde ankes. Men aktoratet har uttalt (Dagsrevyen i dag 26.10) at de ikke vil anke selv om de mener dommen er feil.

26.10.2005 @ 22:13
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Roy

Det som kanskje bekymrer meg mest med denne saken er Tove Smaadahls uttalelser.Idèen om at det i hovedsak er menn som utøver vold mot kvinner er like gammeldags som selve voldshandlingene. Likevel er det noe som sier meg at dersom rollene hadde vært reversert ville dommen stått uten kommentar fra Smaadahl - og med atskillig mindre pressedekning.Hvorvidt en legemsfornærmelse som skjer i affekt etter æreskrenkelse eller annen alvorlig provokasjon skal kunne unlates straff, burde vi kunne diskutere uavhengig av kjønn.At en provokasjon i form av æreskrenkelse bør sidestilles med en provokasjon i form av legemsfornærmelse er jeg ikke i tvil om. Et verbalt slag kan gjøre vel så mye skade som et fysisk, og tilsvarende utgjøre en vel så stor provokasjon.Vi kan ikke tillate legemsfornærmelse som respons på legemsfornærmelse, uten samtidig åpne for at andre provokasjoner skal kunne gi samme mulighet for straffeunlatelse.Samtdidig bør vi kanskje diskutere hvilket ansvar og konsekvenser som bør følge en alvorlig handling som utroskap?

27.10.2005 @ 00:13
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja, konsekvenser og utroskap. Hva slags konsekvenser mener du at utroskap skal ha da?

27.10.2005 @ 05:13
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/341162