Subsidier i landbruket

Jeg ba for en tid tilbake Landbruks- og matdepartementet om tallene for hvor mye staten subsidierer landbruket. Og hvor mange gårdsbruk det er her i landet som mottar subsidier. Tallene er som følger:

 

* Subsidier totalt: 10.768,000,000

* Antall jordbruksforetak: 53.000

 

Disse to tallene gir oss den nette sum av ca 203.000 kroner i subsidier i gjennomsnitt per gårdsbruk. Man får kanskje et noe riktigere bilde hvis vi ser på antall årsverk i stedet for antall bruk.

 

* Årsverk 67.000

 

Det gir oss litt over 160.000 kroner i støtte per årsverk i gjennomsnitt. Med disse tallene i bakhodet så er det en ting jeg ikke får helt til å stemme for i følge Norges Bondelag så tjente bøndene i gjennomsnittsnitt 171.300 kroner i året i 2004. Altså uten subsidier så ville bøndene hatt en inntekt på noe over 10.000 kroner i året…? Og enda verre blir det hvis vi tar med skjermingsstøtten på ca 10 milliarder kroner.

Er det rart at bøndene er livredde for WTO?


Men er vi egentlig tjent med å ha et landbruk der gjennomsnittsinntekten uten subsidier ligger på rundt 10.000 kroner? Burde ikke landbrukets egne organisasjoner ta det innover seg at bøndene er en gruppe ”sosialklienter” som har en stønad langt over det en vanlig sosialklient bare kan drømme om?

Her er tallene jeg fikk fra LMD. Dere kan gjerne tolke dem annerledes enn det jeg gjør og jeg tar gjerne i mot innspill fra dere
  1. Beløpet for hvor mye staten subsidierer landbruket er avhengig av vilken definisjon man ønsker å bruke på subsidiebegrepet. Videre må man også ha en klar oppfatning av hva som er landbruket. Det enkleste svaret er å angi hvor mye som bevilges over jordbruksavtalen (kapittel 1150 på statsbudsjettet) som for 2005 er beregnet til 10 768 mill. kroner (10,8 mrd. kroner). En vesentlig del av dette er direkte tilskudd, men det omfatter også f.eks. BU-milder (bygdeutvikling), tilskudd til RÅK og matkorn som er en nedskriving av råvarekostander for næringsmiddelindustri. I tillegg er det også en rekke andre bevilgninger på landbruksdepartementets budsjett til landbruksforvaltning, skogtiltak, mattilsyn, reindriftsforvaltning etc.  Det kan anbefales å studere St.prp. nr. 1 (2005-2006) fra LMD. http://odin.dep.no/lmd/norsk/dok/statsbudsjett/ . Ut over dette tas det også ofte med som subsidier det som kalles skjermingsstøtte. I OECD  sine PSE-beregninger, basert på laveste verdensmarkedspriser, er skjermingsstøtten beregnet til i størrelsesorden 10 mrd kroner. Dette er en måte å beregne verdien av tollvernet, og er altså ikke noe mål på hva disse matvarene kunne vært omsatt for i Norge.
  2. Spørsmålet om antall gårdsbruk i Norge trenger også en definisjon. Antall landbrukseiendommer er regnet til ca. 180.000. På svært mange av disse er jorda leid bort til andre, de er rene skogeiendommer eller er ikke i vanlig produksjon. I forhold til retten på å motta produksjonstilskudd snakker vi defor heller om landbruksforetak som er registrert i Brønnøysund, og driver vanlig jordbruk med en omsetningsgverdi på mer enn 30.000 kroner pr. år. Med en slik avgrensning er antallet jordbruksforetak ca. 53.000 i 2005. Antall årsverk i jordbuket er totalt beregnet til ca. 67.000. I tillegg til dette kommer altså alle som driver bare skog og det som kalles tilleggsnæringer (leiekjøring, turisme med mere). Det er helt avhengig av formålet hva men her ønsker å bruke.

Kommentarer:
Postet av: Trond

En ting jeg finner meget pussig og vet du hva det er?? Hvordan kan enkelte familier i dette landet s utrolig rike p selge og produsere maten, mens bonden m f stnaden av staten?? tenkt p det.

27.11.2005 @ 01:16
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Knut Stian Olsen

Aner jeg et snev av missunnelse her Trond :o)Det er vel ikke akkurat produksjonsleddet som beriker Reitan og andre, det er nettopp den subsidieringa som gjr at familier som Reitan og Hagen har kunnet berike seg p matvarer.Ettersom bonden tjener s lite som det de gjr s ere det jo klart at inntektene til Reitan/Hagen med flere ikke kommer fra bndene, men fra staten.

27.11.2005 @ 01:49
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Martin

Dette henger ikke p greip, Knut. Nr vi er inne p det - ikke det at det har noe med denne saken gjre- men hva nyaktig er det som gjr at FRPs politikk gjr at fattige forblir fattige mens Venstres politikk gjr noe med det? skjnner jo at det ene partiet er konservativt "liberalt" og det andre er sosialliberalistisk. Hva er egentlig forskjellen p det omrdet?

27.11.2005 @ 19:08
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Hva er det som ikke henger p greip? forklare hva forskjellen p Frp og V er p det omrdet overlater jeg til andre besvare. Jeg har rett og slett ikke nok kunnskap p det omrdet dessverre...

27.11.2005 @ 20:13
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Martin

Det at de skal f s mye penger.

27.11.2005 @ 22:04
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Trond

Jeg er ikke missunelig, men det er en del ting som ikke helt kommer med i slike analyser. Nordmenn bruker mindre av sine penger p mat i dag enn de gjorde for elleve r siden.Markedet tar det markedet kan ta. Gjerne kvitt deg med norske bnder, men det e rikke sikkert at norske matvarer blir billigere av den grunn.Nr det gjelder forskjellen p venstre og frp kan jeg i all ydmykhet si at jeg harr tatt for meg dette p en nytral og saklig mte. Men jeg kan gi dere noen klare stikkord.- Asyl/ flyktning politikk- Miljpolitikk- Syn p lokalt selvstyre- Bistandspolitikken- Skattepolitikken

28.11.2005 @ 23:54
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg er ikke for at vi skal kvitte oss med alle bnder, men jeg mener at en omlegging av landbruket til mer effektiv og levedyktig drift er noe som m til. Vi kan ikke fortsette ha et landbruk der 7 - 8 prosent av bndenes inntekter kommer av salg av produktene, mens resten er overfringer og subsidier. Da kunne vi like gjerne sendt alle bnder p sosialen og likevel hatt nesten de samme utgiftene :o)

29.11.2005 @ 00:08
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Martin

Just detSer at du har vrt tidligere FRPer Knut.( du skrev det i bloggen min ) Hvilke ting tiltalte deg med dem? Og hvilke ting gjr det fortsatt? Hvis det er noe som gjr det da..

03.12.2005 @ 20:13
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Vanskelig sette fingeren p noe spesielt, men jeg synes f.eks at Frp har et litt for strengt syn p innvandring og innvandrere, 0 kroner i bistand er heller ikke noe jeg liker.Og ikke minst synes jeg helheten i Venstres politikk er bedre enn Frp...

03.12.2005 @ 20:24
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/435131