Fattigdom(men)

Det er sjelden at en regjering som endog holder seg med en kunnskapsminister, sier at språklig presisjon ikke har noen hensikt. Forskjellen mellom bestemt og ubestemt form i norsk kan være ganske vesentlig. Sier en hytteeier at hytta hans står på fjellet, mens en annen sier at den står på fjell, er det nok minst 800 meters høydeforskjell. Sier et foreldrepar at ”nå må du se å komme deg på skolen”, er det en replikk som de fleste med tenåringer i huset har brukt noen ganger. ”Nå må du se å komme deg på skole” betyr noe helt annet.Det er to grupper dette er vanskelig for: 1) Utlendinger som skal lære norsk på grunnlag av et morsmål hvor det ikke skilles mellom bestemt og ubestemt form (bl.a. slaviske språk). 2) Regjeringsmedlemmer.Det var altså ikke meningen at avskaffelse av fattigdommen skulle få varig –men.

Det er Per Egil Hegge i Aftenposten som skriver dette i dag under spalten "Språket vårt". Det er altså en ikke ubetydelig forskjell i retorikken og målsettingen til regjeringen om å avskaffe fattigdom(men).


Kommentarer:
Postet av: Martin

Her er et godt eks. på at språklig presisjon i høøøøyeste grad har en hensikt:"Skal vi henge ham nå eller vente?"Heng ham ikke vent til jeg kommer", er en kjent setning for alle som er opptatt av språk. I denne setningen er det lille tegnet komma (,) viktig ikke bare for oss, men i iallfall for ham som skal henges...Det kan skje mye rart om vi ikke er nøyaktige med språket vårt.Per Egil Hegge har skrevet en bok om temaet språk. Han forklarer på en lett og morsom måte hvorfor man skal være bevisst på dette. I boka venter Hegge med å henge fyren vi innledet om. Da blir setningen til "heng ham ikke, vent til jeg kommer".Husk to ting: Les korrektur på alt du sender fra deg og følg våre anbefalte skriveregler:1. Forkortelser brukes ikke. Unntaket er kjente forkortelser av navn på partier, organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Eksempler: LO og FN. Skriv navnet i sin helhet første gang du nevner det med forkortelsen i parentes. Eksempel: Den norske Bank (DnB). Deretter kan vi bruke forkortelsen i resten av teksten. Arbeiderpartiet=Ap/Det norske Arbeiderparti=DnA, Frp, KrF, H, SV, Sp, V, RV.2. Tall skrives med bokstaver til og med ni. Deretter tall.3. Språkformen skal være konsekvent. Om en velger fremtiden, framtiden eller framtida må den samme formen brukes gjennom hele artikkelen.4. Bindestrek brukes i sammensatte ord bare når det er nødvendig for unngå feillesing.5. Apostrof brukes ikke ved genitiv. Ikke Kari´s bok, men Karis bok eller Kari sin bok. Unntak: Navn som slutter på s, z og x: Marx´ lære.6. Anførselstegn brukes ved direkte sitat: "Det går bra", skriver Solveig. Ved navn på kunstverk, bøker og program: "Skriket" , "Garps bok", "Samråderett". Ved ord som avviker fra gjengs språkbruk eller brukes i en ironisk betydning: Han er helt "groggy". Hun er "lur". I journalistiske saker brukes talestrek: - Det går bra, mener Solveig.7. Aksenter utelates når det ikke er fare for misforståelser, og brukes ikke i bestemt form: Allé/alleen, komité/komiteen. Utenlandske (steds-)navn skrives med korrekte aksenter.8. Store bokstaver brukes bare ved egennavn, og ikke ved ordsammensetninger knyttet til navn på institusjoner. Stortinget, men stortingsvalg, stortingsrepresentant, stortingsdebatt. Regjeringen når vi mener akkurat den bestemte Regjeringen (i bestemt form). Arbeiderpartiet, men landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, kvinnepolitisk styre (Arbeiderpartiets kvinnepolitiske styre), kvinnebevegelsen, arbeiderbevegelsen, fagligpolitisk (i ett ord). Grunnloven, men likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, lov om ... Dessuten oppfordres alle til å lese boka til Hegge!"Dette er faktisk hentet ifra AP sin nettside. Unge SV har NOK en ting å lære fra det gamle DNA.

27.01.2006 @ 14:19
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Takk for tipset om boka til Hegge. Den har jeg ikke fått med meg desverre, men det skal jeg rette på snarest.Spalten til Hegge er forøvrig noe jeg leser hver dag. Det er alltid noe morsomt språklig sett i den spalten

27.01.2006 @ 14:24
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/659384