Orddeling

Det er ikke så ofte jeg finner blogger som tar orddelingsreglene så på alvor som denne bloggen. Orddeling er og blir en uting i det norske språket.

Ord deling
Flagg stang
Raspe baller
Marsipan pølser
Annanas ringer
Jule tre
Vei skilt
Blink lys
Snø vær
Fot baller
Under liv

Listen kunne nesten vært uendelig lang over elendig norskspråk. Har dere noen morsomme eksempler så kom med dem :O)

Kommentarer:
Postet av: Andreas

annanas biterdet er farlig annans det :P

28.01.2006 @ 17:30
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

hehe det er jeg enig i

28.01.2006 @ 18:02
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Tøffnos

Tunfisk biter i vann

28.01.2006 @ 18:16
URL: http://hurbrasomhelst.weblogg.no
Postet av: Martin

Fiske kake. Å fiske kaker faktisk.Da tror jeg mange flere hadde fisket =D

28.01.2006 @ 18:17
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Tøffnos

Rimelige fly reiser til hele verden...

28.01.2006 @ 18:18
URL: http://hurbrasomhelst.weblogg.no
Postet av: Tøffnos

Spise og drikke gjester...

28.01.2006 @ 18:20
URL: http://hurbrasomhelst.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

hahaha... Hva skal jeg si..."Spise og drikke gjester" er utrolig bra tøffnos

28.01.2006 @ 18:23
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Tøffnos

Tine Appelsin med fruktkjøtt

28.01.2006 @ 18:27
URL: http://hurbrasomhelst.weblogg.no
Postet av: Tøffnos

(en konkurrent til mikrobølgeovnen?)

28.01.2006 @ 18:32
URL: http://hurbrasomhelst.weblogg.no
Postet av: TirNa(Noir)

Jeg liker meg godt:Mellom romjeg

28.01.2006 @ 18:54
URL: http://www.enjoydiary.com/TirNa
Postet av: Kvinne i Kamp

Hva med INTIM BARBERING ? ;-)

28.01.2006 @ 20:01
URL: http://melk.weblogg.no
Postet av: Anders Brenna

Ja til frivillig orddeling!Det har jeg sagt en stund nå, og jeg må stadig rykke ut til nye blogginnlegg der folk av en eller annen grunn irriterer seg over orddeling.Det er et problem med det norske språk at vi på død og liv skal skrive lange krøkkete sammensatte ord. Vi gjør det fordi vi er vant til det og fordi det alltid har vært sånn.Det er i mine øyne et stort problem at mange unge nordmenn regelrett foretrekker engelsk fremofor morsspråket fordi språket er så krøkkete. Lange sammensatte ord har endel av skylden for dette. Norges lengste sammensatte ord er på hele 63 tegn!Det er et kjennetegn ved gode lesere at de ikke leser hver enkelt bokstav, men at de istedenfor kjenner igjen ordene. Tilsvarende er det et tegn på dårlige lesekunnskaper når man leser bokstavene i et ord.Selv har jeg brukt en stund på å lære meg å lese raskere. Istedenfor å lese hver enkelt bokstav eller hvert enkelt ord, så fokuserer jeg på 2-3 punkter på hver linje avhengig av bredden på teksten jeg leser. Da går det raskt å lese og jeg får med meg mye på kort tid.Desverre fungerer denne lesestilen mye dårligere på norsk enn på engelsk. Grunnen til det er at vi har for mange lange sammensatte ord. Gjerne ord som er satt sammen av tre eller flere ord. Noen av dem kjenner man raskt igjen, men mange av dem fremstår på en slik måte at man faktisk må stoppe opp for å se hva slags ord det egentlig er. Norsk er derfor et tunggrodd språk som gjør oss alle til trege lesere. Ikke bra!Når dere leser min kommentar her så ser dere at jeg stort sett lar være å dele opp sammensatte ord. Jeg er ikke ute etter å tvinge igjennom en syntaks der alle ord deles opp, men jeg tar til ordet for at vi åpner for frivillig orddeling i det norske språk. For noen vil dette se rart ut til å begynne med, men med mindre man er helt språkfanatisk så har man ingen problemer med å lese meningene ut av eksemplene nevnt ovenfor.Mitt forslag er derfor å tillate frivillig orddeling i det norske språk. Vi kan begynne i det små å tillate deling der sammensatte ord består av tre eller flere ord.Stritt i mot så mye dere vil. Det vil skje og dere kommer ikke til å være mer negativ til det om noen år, enn dere er negativ til V-stilen i hopping.

28.01.2006 @ 20:06
URL: http://abrenna.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Anders: La meg utfylle (ut fylle) ett av de eksemplene jeg viste i innlegget (inn legget).Jule tre: Skal man jule opp (banke) tre stykker eller er det et juletre? Det er et godt eksempel på hvorfor vi ikke har orddeling (ord deling) i det norske språket.F.eks: Ord deling er en u tingVil man ikke da stoppe opp mellom ord og deling og særlig mellom u og ting?Frivillig orddeling (ord deling) som du er for vil bare være med på å skape problemer for de som faktisk skal lære seg norsk. Problemet oppstår (opp står) fordi vi da vil ha hele fire offisielle måter å skrive norsk på, nemlig "bokmål og nynorsk, med og uten orddeling". Eller "bok mål og ny norsk, med og uten ord deling"Skal man bruke en av skrivemåtene (skrive måtene) må man selvsagt (selv sagt) bruke det konsekvent. Og jeg vil tro at å dele det opp i fire skrivemåter (skrive måter) bare er mer forvirrende (for virrende) enn det er forståelig.

28.01.2006 @ 21:05
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Åja, Anders! Forklar (for klar) denne: Over moden...

29.01.2006 @ 00:27
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Og ja jeg vet at mange av de ordene jeg har delt her ikke er såkalte sammensatte ord. Men hvordan forklarer man forskjellen på en grei måte?For klar...

29.01.2006 @ 00:29
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Forklar gjerne dette også:Under stell

29.01.2006 @ 00:29
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Og en siste ting nå.Du skriver at norsk språk er krøkkete, da særlig i forhold til engelsk.For å si det sånn, for meg er ikke norsk språk krøkkete (hva nå det måtte bety). Det er ikke engelsk heller. Men å sammenligne norsk og engelsk blir helt feil.Norsk og engelsk måte å uttale ordenes rekkefølge på er totalt forskjellig. Det er jo en av grunnene til at mange sliter med engelsk, ikke at man deler ordene på engelsk og ikke deler ordene på norsk.La meg vise det med et eksempel: "Freedom of speach" på engelsk blir "Ytringsfrihet" på norsk, altså er ordene i en annen rekkefølge.Er man norsk og skal lære seg "ytringsfrihet" på engelsk vil det mest nærliggende bli "speachfreedom". Dette er selvsagt ikke riktig.Det hjelper altså ikke på engelskkunnskapene om vi deler opp ytringsfrihet i ordet "ytrings frihet" for å tilpasse oss engelsk bedre. Vi må faktisk snu totalt på måten å snakke på og må da si "frihets ytring" eller noe i den duren.At unge tar til seg engelske ord og uttrykk har fint lite med at norsk er så "krøkkete" å gjøre. Sannheten ligger nok nærmere at det er litt "kult" å bruke disse uttrykkene samt at engelsk er "internett sitt universalspråk".Litt om lesehastighet også. Ordet "høyesterettsjustitiarius" leser jeg mye raskere enn ordene "høyeste retts justitiarius"... Selv om dette ikke er korrekt orddeling så illustrerer det ganske godt hva jeg mener. Lange ord begrenser ikke lesehastigheten hvis man kan norsk og norske ord på en tilfredsstillende måte. Ikke behøver jeg å lese hvert av de tre ordene "høyeste retts justitiarius" for seg selv heller, fordi jeg vet at det eneste lange ordet som begynner på "hø" og slutter på "arius" er nettopp høyesterettsjustitiarius.Jeg tror (uten å være noen lesepedagog) at problemet ditt Anders er at du leser så mye på engelsk at det påvirker din norske måte å lese på. De aller fleste nordmenn leser mest på norsk...

29.01.2006 @ 01:14
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Anders Brenna

Beklager at jeg ikke tar meg tid til å forklare alle ord forslagene.Jeg er primært opptatt av de lange sammensatte ordene, gjerne de med 3 eller flere ord sammensatt til et. Selvsagt er det lett å dra frem såkalte håpløse eksempler på orddeling, men jeg ser ikke noe problem i disse på sikt. Les gamle tekster og dere vil se at språket har forandret seg ganske mye. Vi ler litt av hvor tunggrodd det norske språket var i gamledager da det var mer nærliggende til dansk. Hvis en person fra den gangen hadde lest dagens norsk ville vedkommende ha reagert enda kraftigere enn det dere gjør, selv uten orddeling.Jeg anser meg selv for å lese relativt raskt og det har hjulpet meg endel de siste årene. Det har gått opp for meg hvor viktig det er og jeg håper på å lære opp ungene mine i de samme teknikkene.Knnut Stian: "Litt om lesehastighet også. Ordet "høyesterettsjustitiarius" leser jeg mye raskere enn ordene "høyeste retts justitiarius"... Selv om dette ikke er korrekt orddeling så illustrerer det ganske godt hva jeg mener."Her er jeg sterkt uenig med deg. Det tar meg lengre tid å lese dette sammensatte ordet enn å lese det når det er delt opp. Nå villle ikke jeg ha delt det opp i tre ord, men jeg ville delt det opp slik: "høyesteretts justitiarius". Jeg vet det ikke er riktig etter dagens norskregler, men jeg håper og tror at det bare er et spørsmål om tid før det blir det. Justitarius er et ord vi ikke bruker eller hører så mye. Å sette det sammen med mer kjente ord og uttrykk uten å skillle med mellomrom gjør det enda verre å plukke det raskt opp.Lange ord reduserer definitivt lesehastigheten! Når man leser ordentlig skal man ikke engang lese hvert enkelt ord. Man skal kunne se flere ord i samme blikk. Når man leser en setning så går ikke øynene med jevn flyt over linjen. Blikket hopper bortover i små rykk. Dette er noe forskerne har målt med et spesiellt apparat som registrerer hvor øynene ser. Hvis man stopper på hvert ord så stopper man for ofte. Hvis man i tillegg må gå tilbake for å se hva som egentlig står der så går det enda tregere og det må man ofte med lange sammensatte ord som høysesterettsjustitarius.Lesehastighet er et av de viktigste kriteriene for våre ungers evne til å lære det de skal på skolen. Da er det synd at de skal måtte slite ekstra mye fordi vårt tunggrodde språk hemmer dem med tunge lange sammensatte ord.Jeg vet at jeg pr. i dag er i et mindretall med dette synet, men jeg utfordrer dere til å tenke litt nøye igjennom denne problemstillingen. Eksperimenter gjerne litt med å lese forskjellige tekster. Hvis dere etter å ha gjort det fortsatt mener at orddeling er en uting, så respekterer jeg det. Problemet er at jeg opplever altfor mange av dere som klager over orddeling til ikke å ha sett ordentlig på problemstillingen.Forandring fryder og språk blir bedre med tiden når det får muligheten til å utvikle seg.

29.01.2006 @ 11:51
URL: http://abrenna.blogspot.com
Postet av: Japps73

Miraklenes tid er i hvert fall ikke over "Grillet okse lever"

21.05.2006 @ 17:32
Postet av: Eivind

Ananas biter...

24.11.2006 @ 15:44

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/664661