Norske bompengeveier

Vi har mange bompengeveier i Norge og for en turist på bilferie (i dette fattige landet som ikke har råd til å bygge ut en skikkelig infrastruktur uten å flå innbyggerene) må ut med en del kroner i bompenger i løpet av ferieturen. For ikke å snakke om alle de som må pendle gjennom en bom hver dag.

Her følger en liten oversikt:

Fatima
Beskrivelse: Fastlandsforbindelse til Magerøya
Ev 69.
Består av: Nordkapptunnelen, Honningsvågtunnelen og Veidnesbrua
Toveis innkreving
Takster: 4 kategorier: kr 65, kr 135, kr 430, kr 725 (+ passasjerer)
Rabatt: Kjøretøy/passasjerer 40 turer: 40 %, passasjerer 20 turer 20%
Bompengeselskap: Nordkapp Bompengeselskap AS
Naustdalstunnelen
Beskrivelse: Forbindelse mellom Naustdal og Svarthumle
Rv 5
Består av: Naustdalstunnelen
Tovegs innkreving
Takster: 3 kategorier: kr 25, kr 40 og kr 125
Rabatt: 50 turer 30%, 150 turer 40%, 300 turer 50%
Bompengeselskap: Sunnfjordtunnelen AS
Rv9 Setesdal
Utbygging og utbedring av rv. 9 mellom Evje og Hovden, tofeltsveg
Toveis innkreving, ubetjent, AutoPASS
(Innkreving fra 01.06.03)
Takster: 2 kategorier, kr. 25 og 50
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: Setesdal Vegfinans AS
Driftsoperatør: Bro- og Tunnelselskapet AS
Helgelandsbrua (ikke medlem)
Beskrivelse: Sammenbinder Leirfjord og Alstenøya
Rv 17
Består av: Helgelandsbrua
Tovegs innkreving
Takster: 4 kategorier: kr 32, kr 78, kr 163, kr 315
Rabatt: 40 turer 40%
Bompengeselskap: AS Alsten fastlandsforbindelse
Nordhordlandsbrua
Beskrivelse: Forbinder kommunene Bergen og Meland
E39.
Består av: Flytebru, lengde 1614 m, krysser Salhusfjorden
Toveis innkreving
Takster: 4 kategorier: kr. 20, kr 45, kr 140 og kr 280.
Rabatt: Ved 40 turer 40%
Bompengeselskap: Hordaland Fylkeskommune er ansvarlig for bompengeordningen.
E18 Kristiansand
Beskrivelse: Ny E18 gjennom Kristiansand fra Bjørndalssletta til Gartnerløkka
Beregnet ferdig årsskiftet 2004-2005.
E18.
Består av: Ny firefelts E18, Baneheitunnelen, Oddernestunnelen
Bomstasjoner: Bjørndalssletta, Falconbridge, Gimlekollen, Setesdalsveien, Sødal.
Enveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 13 og kr 20
Rabatt: Måneds-, halvårs-, og årsabonnement
Bompengeselskap: Kristiansand Bompengeselskap AS
Skarnsundbrua (ikke medlem)
Beskrivelse: Forbinder Mosvik Kommune med Inderøy
Rv 755
Består av: Skarnsundbrua
Tovegs innkreving
Takster: 4 kategorier: kr 31, kr 62, kr 185, kr 308
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: AS Skarnsundbrua
Osterøybrua
Beskrivelse: Fastlandsforbindelse mellom Osterøy og Bergen
Rv 566.
Består av: Osterøybrua
Tovegs innkreving
Takster: 4 kategorier, kr 30, kr 40, kr 150 og kr 300 (+ pr. passasjerer)
Rabatt: 12 turer 17% (passasjerer), 40 turer 40% (kjøretøy)
Bompengeselskap: Osterøy Bruselskap AS
E18 Aust-Agder
Prosjekt med paralellinnkreving.
Bomstasjon: Svennevig (Grimstad kommune) og Østerholtheia (Gjerstad kommune)
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 20, 40.
Mini-abonnement 10 turer, ingen rabatt
Rabatt ved 50 turer: 30%
Rabatt ved 250 turer: 40%
Rabatt ved 500 turer: 50%
Ved passering av begge bomstasjoner innen seks timer betales kun ved en bomstasjon.
Bompengeselskap: Aust-Agder Vegfinans AS
Driftsoperatør: Agder Bomdrift AS
R769 Namdalsprosjektet
Består av: Ny veg Spillum-Namdalsvegen m/ ny Namsosbru og Vikatunnelen
Rv 769
Envegs innkreving (mot byen) mellom 06-18 man-fre - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 13, 26
Rabatt: 25 turer 30%, 175 turer 40%, 350 turer 50%, samt
etterskuddsbetaling giro 20%
Bompengeselskap: Namdal Bompengeselskap AS
Driftsoperatør: Trøndelag Veifinans AS
Askøybrua
Bro mellom Askøy og Bergenshalvøen
Rv. 562
Består av: Askøybrua m/tilførselsveger
Bomstasjon: Olsvikdalen, døgnbetjent
Envegs innkreving
Takster: 3 kategorier, kr. 50, 100, 250
Rabatt ved 20 turer: 40%
Bompengeselskap: Askøybrua AS Driftsselskap: Bro & Tunnelselskapet AS
E18 Vestfold
Ny E18 gjennom nordre Vestfold
Består av: 35 km. firefelts motorveg m/ bruer og tunneler
Tovegs innkreving- AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 20 og kr 40
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: E18 Vestfold AS
E6 Stjørdal
Ny motorveg kl. B mellom Trondheim og Stjørdal (Værnes)
Består av 3 bomstasjoner, Ranheim, Hommelvik og Leistad
Tovegs innkreving hele døgnet – AutoPASS
Takster, 2 kategorier: Ranheim kr 25 og kr 50 – Hommelvik/Leistad kr 10 og kr 20
Rabatt: fra 30 % til 50 % rabatt
Bompengeselskap:Trøndelag Bomveiselskap AS
Driftsselskap: Trøndelag Veifinans AS
Bompengeringen i Bergen
Beskrivelse: Bomring rundt Bergen by
Består av: 7 bomstasjoner rundt Bergen
Enveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 15 og kr 30 (fra 01.02.04)
Rabatt: 20 turer 20% rabatt, + måneds-, 3, 6 og 12 mnd. abonnement
Bompengeselskap: Bergen Bompengeselskap AS
Driftsselskap: Bro- og Tunnelselskapet AS
Tønsbergpakken
Bomring rundt Tønsberg
Består av: 6 bomstasjoner
Innkreving inn mot sentrum - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 15, kr 30
Rabatt: Forskuddsbetaling 25-175-350 passeringer, gir 30-40-50% rabatt
Bompengeselskap: Tønsberg Hovedvegfinans
Driftsoperatør: Bro- og Tunnelselskapet AS
Bompengeringen i Trondheim
Beskrivelse: Bompengering rundt Trondheim, til utbygging av hovedveinettet
Består av: 14 bomstasjoner
Enveis innkreving (mot sentrum) kl. 06.00-1800 - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 15, kr 30
Rabatt: fra 20% til 40% rabatt
Bompengeselskap: Trøndelag Bomveiselskap AS
Driftsselskap: Trøndelag Veifinans AS
Fastlandssamband Bjorøy
Forbinder Bjorøy og Tyssøy til Bergenshalvøen v/ Ytre Laksevåg.
Fv 207
Består av: Bjorøytunnelen, undersjøisk tunnel
Enveis innkreving
Takster: 1 kategori: kr 120
Rabatt: 20 turer 40% rabatt
Bompengeselskap: Fastlandssamband Tyssøy Bjorøy AS
Driftsselskap: Bro & Tunnelskapet AS
Hvalertunnelen (ikke medlem)
Forbindelse mellom Skjærhalden og Hvaler
Rv 108
Består av: Undersjøisk tunnel
Envegs innkreving
Takster: 2 kategorier, kr 50, kr 100
Rabatt: Ved 50 turer 10%
Bompengeselskap: AS Hvalertunnelen
E39 Øysand-Thamshamn
Beskrivelse: Ny E39 Øysand-Thamshamn
Nytt veganlegg (ferdig 2005-2006) med to bomstasjoner: Øysand og Thamshamn
Tovegs innkreving hele døgnet - AutoPASS
Takster: 2 kategorier: kr 15, kr 30
Rabatt: 40 turer 30 %, 200 turer 40 %, 400 turer 50 %
Bompengeselskap: E39 Øysand-Thamshamn AS
Driftsselskap: Trøndelag Veifinans AS
Trekantsambandet
Fastlandssamband for øyene Bømlo og Stord til Sveio på Haugalandet.
E-39 og Rv. 542.
Består av: Bømlafjordtunnelen, Stordabrua, Bømlabrua, Spissøybrua og Digernestunnelen.
Bomstasjon: på Føyno, betjent hele døgnet.
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 3 kategorier, kr. 80, 240, 480.
Rabatt: Ved 40 turer - 40%
Bompengeselskap: Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap
Driftsselskap: Bro- og Tunnelselskapet AS
E6-Østfold v/ Moss
Beskrivelse: Ny to- og firefelts E18 samt firefeltsutbygging av E6 gjennom Østfold
Ev 6/Ev 18/Fv 311
Består av: Veganlegg og bomstasjoner
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 15 og kr 30.
Rabatt: v/ 50 pass. 30%, 350 pass. 40%, 700 pass. 50%
Bompengeselskap: Østfold Bompengeselskap AS
Fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya-Fjellværøy
Beskrivelse: Undersjøiske tunneler Hitra-fastlandet og Hitra-Frøya og
bruforbindelser Hitra-Fjellværøy og Hitra-Hemnskjel
Toveis innkreving
Takster: Sandstad bomstasjon: 4 kategorier, kr 40, kr 70, kr 220, kr 420 (+passasjerer)
Rabatt: 40 turer 40% rabatt (kjøretøy), 10 turer 20% rabatt (passasjerer).
Bompengeselskap: Hitra-Frøya Fastlandssamband AS
Folgefonntunnelen
Forbinder Kvinnherad og Odda Kommune
Rv 551
Består av: 11 km tunnel under Folgefonna
Toveis innkreving
Takster: 3 kategorier, kr 20, kr 60 og kr 120.
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: Folgefonntunnelen AS
Driftsselskap: Bro & Tunnelskapet AS
E18 Østfold v/ Askim
Beskrivelse: Ny to- og firefelts E18 samt firefeltsutbygging av E6 gjennom Østfold
Ev 6/Ev 18/Fv 311
Består av: Veganlegg og bomstasjoner
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 15 og kr 30.
Rabatt: v/ 50 pass. 30%, 350 pass. 40%, 700 pass. 50%
Bompengeselskap: Østfold Bompengeselskap AS
Krifast
Beskrivelse: Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse
E39
Består av: Bersøysundet flytebru, Gjemnessundet hengebru, Straumsundet bru og Freifjordtunnelen
Toveis innkreving
Takster: 4 kategorier, kr 35, kr 63, kr 210, kr 350 (+ passasjerer)
Rabatt: 12 turer 17%, 40 turer 40%
Bompengeselskap: Fastlandsfinans AS
E134 Rullestadjuvet (tidligere Åkrafjordvegen)
Videreføring av Åkrafjord-prosjektet med bygging av ny veg forbi Rullestadjuvet.
E134.
Består av: Rullestad bomstasjon
Tovegs innkreving
Takster: 2 kategorier, kr 40 og kr 80
Motorsykkel/moped kr. 15.
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: Hordaland Fylkeskommune er ansvarlig for bompengeordningen
Driftsselskap: Bro & Tunnelskapet AS
Oslofjordforbindelsen (Oslofjordtunellen)
Knytter sammen E6 i Akershus med E18 i Buskerud.
Rv. 23.

Består av: 5 tunneler, 5 veibroer, 4 overgangsbroer og en bomstasjon.
Tunnelen under Oslofjorden ved Drøbak utgjør den største enkeltdelen.
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 55 og kr 120
Rabatt v/forskuddsbetaling: 50 turer: 30 %, 150 turer 40 %, 250 turer 50 %
Bompengeselskap: Oslofjordtunnelen AS
Skålavegen (ikke medlem)
Beskrivelse: Landfastforbindelse mellom Molde og Åndalsnes
Rv 64.
Består av: Bolsøybrua og Fannefjordstunnelen
Tovegs innkreving
Takster: 4 kategorier: kr 30, kr 55, kr 185, kr 345 (+ passasjerer)
Rabatt: 12 turer 17%, 40 turer 40%
Bompengeselskap: Molde Tunnel- og Bruselskap AS
Rennesøy fastlandsforbindelse
Rennfast - Vegforbindelse mellom Rennesøy og Randaberg
E39
Består av: Mastrafjordtunnelen, Askjesundet bru, Åmøybrua og Byfjordtunnelen
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 3 kategorier, kr 90, kr 280, kr 475.
Rabatt: Ved 40 turer 40% rabatt
Bompengeselskap: Tungenes Ferjeterminal AS
Bompengeringen i Oslo
Bomring rundt Oslo
Består av: 19 bomstasjoner
Enveis innkreving, alle dager - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 20 og kr 40
Rabatt: Klippekort 25-175-350 klipp, og periodekort måned - halvår - år.
AutoPASS brikke.
Bompengeselskap: Fjellinjen AS
Ålesund og Giske - fastlandssamband
Beskrivelse: Fastlandssamband mellom Ålesund og Giske Kommune
Rv 658
Består av: Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Godøytunnelen og Giske Bru
Toveis innkreving, brikkesystem PREMID
Takster: kr 30, kr 55, kr 120 og kr 250 (+ passasjerer)
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS
Nord-Jæren (bomring Stavanger)
Bompengering Stavanger
Består av: Bomstasjoner på Nord-Jæren, rundt Stavanger
Innkreving inn mot sentrum, maks. betaling 1 pass. pr. time - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 10 og kr 20 (halv avgift utenom rushtid)
Rabatt: forskjellige rabattordninger
AutoPASS
Bompengeselskap: Nord-Jæren Bompengeselskap AS
Rv 35 Lunner-Gardermoen
Ny riksveg 35 Lunner-Gardermoen
Innkreving starter i november 2003, i bomstasjon
v/ Brovoll i Lunner Kommune
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier: kr. 30, kr. 60
Rabatt: 50 turer 30%, 350 turer 40%, 700 turer 50%
Bompengeselskap: Hadelandsvegen AS
Driftsselskap: Bro & Tunnelselskapet AS
Sykkylvsbrua
Beskrivelse: Bru mellom Ikornes og Aure
Består av: Bru
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 3 kategorier: kr 20, kr 31, kr 93 (pr. 16.06.03)
Rabatt: 50 turer 30% rabatt
Bompengeselskap: Sykkylvsbrua AS
Driftsoperatør: Sykkylven Reknskapskontor AS
Rv. 45 Gjesdal
Utbedringsprosjekt
Består av: 1 bomstasjon på Øvstabø
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 40, kr 75
Bompengeselskap: Gjesdal Bompengeselskap AS
Rv4 Oppland
Består av: 13 km ny veg mellom Reinsvoll og Hunndalen
Rv 4
Fra 1. juli 2003: Midlertidig opphør av innkreving, i påvente av ferdigstillelse av ny veg. Beregnet å starte igjen i 2006.
Bompengeselskap: Oppland Bompengeselskap AS
Driftsoperatør: Bro- og tunnelselskapet AS
Fjærland-Sogndal (ikke medlem)
Beskrivelse: Tunnel mellom Fjærland og Sogndal
Rv 5
Består av: Fjærlandstunnelen
Toveis innkreving
Takster: 4 kategorier, kr 65, kr 150, kr 450, kr 700
Rabatt: 40 turer 40%
Bompengeselskap: AS Fjærlandsvegen
Listerpakken
Består av: Ni små og store vegprosjekter, OPS prosjektet E39,
Lyngdal-Flekkefjord er størst
E-39 (og Rv 65, Fv 651 og 656)
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 20, 40
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%, samt etterskuddsbetaling
giro 20%
Bompengeselskap: Lister Bompengeselskap AS
Driftsoperatør: Q-Free.Com AS
(kilden er her)

Ny E6 gjennom Melhus (Sør-Trøndelag) får også bompenger, om dem ikke har fått den enda, Svinesund har bompenger.

I tillegg får vi også ny bomvei (RV2) mellom Kløfta og Kongsvinger, Ryfast (Stavanger), og Hardangerbroen.

Er det flere da, som jeg ikke har nevnt? Kom med dem.

Kommentarer:
Postet av: Mathias

I 1984 var det kun en bompengering i Norge, og den lå i Bergen. Den første av sitt slag i verden (bortsett fra broer og tuneller), og det er bra at resten av Norge har fulgt etter. Omtrent samtidig som den åpnet i Bergen, var det en større internasjonal tennisturnering i Bergen, og de utenlandske spillerne holdt på le seg i hjel når de hørte at man måtte betale for å komme inn i byen. Problemet i dag er at det er for billig å kjøre bil inntil de største byene. I London koster det nå 60 kronr å komme inn med bil, noe slikt burde vært innført i de største norske byene, og London har visst et konservativt byråd såvidt jeg vet. For øvrig er jo ikke dette med bompenger noe nytt i historisk sammheng, man hadde det i alle de største norske byer frem til 1700-tallet, derfor har man jo Byporten i Bergen som var betalingssted for å komme inn til Bergen frem til 1700-tallet en gang, om det ikke var før.

01.03.2006 @ 16:18
URL: http://ldf-ap.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Det finnes vel svært få bomveger i Norge som er bygd for trafikkregulering? De er bygd for vegfinansiering og det er en helt annen sak.Bompenger for trafikkregulering i belastede områder kan jeg klart se nytten av, men ikke vegfinansieringsbompenger

01.03.2006 @ 17:17
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mathias

Problemet da blir at for å få bygd en veg vil det ta to til tre tiår ekstra. Argumentasjonen for å få bompenger er å få bygget veiene raskere. Noen vi sikkert mene at regjeringen burde bruke mer penger på veier, de har sikkert rett, men alle regjeringene vi har hatt de siste 2 tiårene har vært like ille. Det har ikke vært noe forskjell om det har vært Arbeiderpartiet eller Høyre som hadde regjeringensmakten. Så jeg vet ikke hvilket alternetiv du har? Alternativet er å ikke bygge veier eller å forsette i evig tid med den gamle fergeforbindelsen. Bompengefiansiering er kommet for å bli, uansett hvilken regjering vi har, så sant ikke Frp skulle komme i regjering alene, men det er jo reneste utopi.

01.03.2006 @ 20:18
URL: http://ldf-ap.blogspot.com
Postet av: Mathias

Jeg kan også føye til, uten bompengerfinansiering i Bergen, hadde vi i Bergen hatt det samme vegnettet som på 1970-tallet; ingen Fløyfjellstunnel, ingen Damsgårdstunnel, ingen Askøybro, ingen bro til Oseterøy, ingen Nordhordalandsbro, ingen 4-feltsveger i hele Bergen. Så det du kommer med er ganske tafatt prosjekt, som gangner ingen, selv de mest ihuga biliser.

01.03.2006 @ 20:21
URL: http://ldf-ap.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg har ikke lagt "skylda" for disse bomvegene på noen regjering, alle regjeringer har vært like dårlige...At ikke disse veiene du snakker om rundt og i Bergen ikke hadde blitt bygget uten bompengefinansiering viser jo bare at problemet ligger hos politikerne. De vil ikke betale det det koster å ruste opp veinettet slik det er behov for. De vil ha nye veier, men de vil ikke betale for disse veiene.Og bare for å ha nevnt det også så er ikke jeg en av de "ihuga bilistene" du snakker om. Jeg har hverken bil eller førerkort (det har ikke kona heller), men vi klarer å få gjort det vi skal for det. ;O)

01.03.2006 @ 20:45
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mathias

Stian! Du skriver: "Og bare for å ha nevnt det også så er ikke jeg en av de "ihuga bilistene" du snakker om. Jeg har hverken bil eller førerkort (det har ikke kona heller), men vi klarer å få gjort det vi skal for det." Da er vi to, vi har heller ikke bil eller førerkort noen av oss. Jeg skal være enig i at alle regjeringe har vært like dårlige, men spørsmålet er om vi skal svi av en masse oljepenger for å få bygd disse veiene eller skal brukerne betale for bruken, for uansett, er det ikke småpenger som trengs for å bygge alle disse vegene. Samtidig som de finansierer bygging, er bompenger også trafikk begrensene, det viser alle undersøkelser, sist i forbindelse med Norhordalandsbroen som stengte bomstasjonene ved nyttår, og meg bekjent har trafikken økt. Det er det som ofte skjer når bompengene forsvinner, så uansett hva som er det opprinnelige motivet for bompenger, så blir det trafikkbegrensene. Folk lar være å reke rundt alle steder. Problemet i byene er at folk "de bare skal noe", "de bare skal noe", hvorfor skal de det da, kan de ikke holde seg mer hjemme da, eller planlegge sine ærender litt bedre. Det er det som er problemet folk nekter å planlegge. I stedet for å kjøpre 5 ganger til butikken, kan de klare seg med en gang, og samtidig besøke onkelen som bor mitdt mellom hjemmet og butikken. Litt mer logistisk planlegging av den enkelte hadde redusert trafikken. Hadde folk der det går kollketivtrafikk og de skal bare fra A til B, reist mer kollketiv, så hadde dette også redusert trafikken. F.eks. der jeg bor i Loddefjord i Bergen, tar det 10 minutter til sentrum og 8 minutter med bil, men allikevel skal folk absolutt ta bilen, hvorfor skjønner jeg ikke? Folk vil ha for mye fleksibilitet, og det er jo dette vi egentlig betaler for, og når de ikke er villige til å innstille seg, hvorfor skal alle andre som ikke har bil eller som reiser kollektivt også betale for dette gilde som vegutbygging koster. Noen må jo kunne si at det er vi busspassasjerer som betaler for at veger bygges, det er en minst like legitim argumentasjon som at det er "vi bilister som må betale". Eller er det ikke?

01.03.2006 @ 22:27
URL: http://ldf-ap.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg mener at alle skal være med på å betale for veiene og da over skatteseddelen.Vi snakker om nasjonal infrastruktur her, ikke kun et lokalt gode...

01.03.2006 @ 22:50
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Mathias

Dette ville bety økte skatter garantert eller økt bruk av oljepenger, hvor det siste gir inflasjon. De som bruker bil må betale for det særlig i byene. I distriktene er jeg litt mer skeptisk fordi kollektivtrafikken er vanligvis ganske dårlig. Sikkert ikke veldig god i Røros-traktene? Men det kommer jo litt ann på, sparer man f.eks. bare en mil ved en ny tunnel eller ny veg, burde den være gratis, men er det snakk om f.eks. 50 km bør man kanskje betale fordi å kjøre 50 km ekstra kommer jo fort opp i 40-50 kr, og hvis bomavgiften er omtrent det samme så er det jo greit. Det samme gjelder "trekant-sambandet" i Sunhordaland, der bilistene sparer enormt med denne tunnelen. Videre et annet moment som du ikke tar med, er at mange lokalsamfunn langs kysten ville ikke fått sin bro eller undersjøiske tunnel uten bompenger, f.eks. Bjorøy utenfor Bergen som har undersjøisk tunnel, men det bor vel knapt tusen innbyggere. En full offentlig finansiert tunnel et slikt sted får man bare ikke gjennomført uten bompenger.

02.03.2006 @ 23:06
URL: http://ldf-ap.blogspot.com

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/835410