Svar fra finansdepartementet om miljøavgift

Finansdepartementet svarer meg på innlegget om "Norske avgifter 1"


Knut Stian Olsen
Miljøavgiften på drikkevareemballasje skal prise kostnadene ved at emballasjen havner som søppel i naturen. Drikke som en til nå har antatt at primært drikkes i hjemmet og som dermed havner i husholdningsavfallet, for eksempel melk og juice, er derfor unntatt fra avgiften. Det synes å ha skjedd en endring i forbruksmønsteret som innebærer at en større andel melk og juice mv. drikkes utenfor hjemmet enn tidligere. Siden dette øker sannsynligheten for at emballasjen havner som søppel i naturen, er det ikke grunnlag for å opprettholde avgiftsunntaket for disse drikkevarene. Det er derfor foreslått at at fritaket fra miljøavgiften på drikkevareemballasje for juice og melk mv. fjernes.
Miljøavgiften reduseres etter fastsatt returandel når drikkevareemballasjen inngår i et godkjent retursystem. Ved en returandel på 95 pst. faller miljøavgiften bort. Graderingen etter returandel stimulerer bransjen til å utvikle retursystemer som sikrer en høy innsamlingsgrad. Returandelen for drikkekartonger er fra 1. juni 2005 fastsatt til 65 pst. En returandel på 65 pst. vil gi en miljøavgift for drikkekartonger på om lag 40 øre pr. enhet i 2006. Dersom melk og juice mv. tas med i avgiftsgrunnlaget, er det rimelig å anta at dette motiverer bransjen til å bedre retursystemene slik at returandelen for drikkekartonger øker. Det vil i så fall innebære en ytterligere reduksjon av miljøavgiften.
Mvh
Anders Lande
Informasjonsenheten
Finansdepartementet
Telefon ** ** ** ** 
Mob: ** ** ** ** 
http://odin.dep.no/fin


Kommentarer:
Postet av: Martin

Jaja,godt å få svar på det da! heh

03.12.2005 @ 20:09
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/441784