Heia marxsismen og Audun Lysebakken

Hvem f*** stemte på kommunistene under dette valget? Jeg har alltid sett på SV som et normalt oppegående parti som bare var hobbykommunister men nå viser uttalelsene til Audun Lysbakken at de plasserer seg minst like langt til venstre i norsk politikk som det RV er.

Her følger noen av uttalelsene Lysbakken kom med til VG:

"Jeg er revolusjonær i den forstand at jeg mener vi trenger et mer demokratisk samfunn enn kapitalismen. Mitt personlige grunnsyn er at jeg er sosialist og marxist. Jeg mener at kapitalismen som system står ansvarlig for fryktelige overgrep på menneskene i verden gjennom den ulikheten og fattigdommen den skaper, og den driver oss mot økologisk katastrofe"

Som den uttalte marxisten du er Lysbakken så vil jeg gjerne få opplyse deg om at marxismen ikke akkurat har vist seg å være helt plettfrie når det gjelder overgrep mot mennesker og miljø. Skal vi se, husker jeg noe i farta da? Ja selvsagt: Invasjonen i Afghanistan, Tsjekkoslovakia, Ungarn er et godt eksempel. Det samme er alle de fine sommerleirene de kalte GULAG. Miljøet da? Ja da har vi selvsagt uttørringen av verdens nest største innsjø, eller det som var verdens nest største, Aralsjøen. Eh, også har vi Tsjernobyl og byen Nikel!

"Nøkkelen er å gjøre noe med den eiendomsretten som noen få mennesker i dag har til penger, verdier og teknologi. Makten er samlet hos en liten norsk og global overklasse som sitter på enorm makt. Røkke, Stray Spetalen og de andre må få mindre makt, og så må mer makt underlegges demokratisk kontroll. Sånn kan vi få et samfunn som er i stand til å løse de utfordringene vi står overfor, som er avgjørende for menneskehetens overlevelse"

Så Lysbakken vil da selvsagt også ta fra alle folk hus og hjem og sparepenger. Ingen skal eie noe her gitt. Staten vet selvsagt best og gir deg det du trenger. Samme systemet benytter de seg av i Nord Korea og på Cuba og det ser jo ut til å fungere knirkefritt.

"Jeg mener at det langsiktige målet er et samfunn som ikke har behov for en børs der arbeidsplasser spekuleres vekk. Hvis eiendomsretten står i veien for demokratiet, er det demokratiet som skal gå foran. Det betyr at vi skal ha demokrati på mange områder hvor demokratiet ikke gjelder i dag"

Samme som ovenstående. Ta fra folk hus og hjem og fordel det likt til alle. Det gjelder ikke bare de rikeste selvsagt for det må jo være likt for alle, så om du har sparepenger så bruk dem opp fort, før Lysbakken slår kloa i dem...

"Er det en ting som historien har lært oss på venstresiden, så er det at å sitte med ferdige samfunnsmodeller og kart for hvordan noen få på toppen skal bygge et nytt samfunn, det er forferdelig farlig. Ikke særlig realistisk heller"

Kanskje det eneste "vettuge" han kommer med er nok denne siste her, selv om jeg antakelig tolker det litt annerledes enn Lysebakken selv. Selv ikke i det marxsistiske grunnsynet som Lysbakken har er det umulig å styre et land godt uten at det "sitter noen på toppen."

Les også hva Liberaleren skriver om denne saken

Kommentarer:
Postet av: Joachim

Det er forkastlig at en nestleder i et parti kommer og forteller at han vil fjerne Børsen(vel, jeg kan gå med på å slå sammen med de andre skandinaviske, det kan jeg) og ikke minst den grunnleggende eiendomsretten samfunnet vårt er tuftet på. Jeg kjenner jeg blir opprørt, han er tross alt nestleder, og har etter sigende takket nei til statsrådpost. Oisann.Man kan jo håpe at han en gang for alle slår spikeren i kisten SV - men fornuften er antagelig større enn håpet... Det skremmer meg.

29.11.2005 @ 18:48
Postet av: Andreas

Først av alt jeg stemte på kommunistene, jeg stemte RV! tenker mange ble overasket nå :PSå til eiendomsrett, jeg skal ikke utale meg på Lysebakkens vegne, men på mine egene, jeg er ikke i mot privateiendomsrett, men i mot privateiendomsrett over produksjonsmidler.Med andre ord jeg synes det er feil at Røkke skal eie Aker Kverner, jeg liker ikke at Olav Thon eier hotelkjeder, jeg liker ikke at folk eier andres arbeidsplasser og arbeidsverktøy.Men selvfølgelig skal du selv få eie de klærne du trenger leiligheten du bor i, maten i kjøleskapet ditt, men kornåkeren og mølla får du ikke eie. Det er en stor forskjell..Så hopper jeg glatt over mye av propagandaen din, men har lyst å si noen småting som du kansje er enig i1. Partiet "Venstre" er ikke et venstreparti2. Arbeiderpartiet er ikke et parti som gagner arbeiderklassen3. Et tilbakeskritt for fremskritspartiet er et fremskritt for menneskeheten4. _Senter_partiet som er for distriktet.5. Rød Valgallianse, som er et parti og ikke en allianse.6. Abortlista som er MOT abort. (abortliste er jo logisk sett en liste for abort)7. _Senter_partiet som er for distriktet.8. Kristelig samlingsparti som nettopp splitta i to8 fine eksempler på at alle er det de kaller seg for...

29.11.2005 @ 20:10
URL: http://erbest.com
Postet av: Martin

Til Andreas: Du må da gjerne også forklare hvorfor det Knut kommer med angivelig skal være "propaganda".Den som hevder at Karl Marx var noe å se opp til, må samtidig hevde at han/hun er mot religionsfrihet, mot individualisme og for antisemittisme. ( Marxister er ikke glad for at det trekkes frem men Karl Marx var ikke noe glad i jøder, ettersom han så på dem som drivkraften bak kapitalismen )

29.11.2005 @ 20:21
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Morten

Til Martin. Sist jeg sjekka så var Karl Marx jøde selv, dog en ikke veldig troende.Og sånn ellers til innlegget. Det må være mulig å ha en diskusjon rundt samfunnssystemer, revolusjon og sosialisme uten at man med en gang begynner å rope "SE PÅ SOVJET! LYSBAKKEN VIL TA FRA DEG TANNBØRSTA DI!!!11 DERE VIL DREPE BARN". Det blir ikke en seriøs diskusjon av det.SVs sosialistiske tradisjon står forplantet i strømningen "demokratisk sosialisme". Det betyr at vi i forskjell fra f.eks AKP og RV aldri har støttet oppom diktaturer og undertrykkende regimer. Vår kamp handler om å utvide demokratiet og gi folk muligheten til å styre mer over sine egne liv.

29.11.2005 @ 20:31
URL: http://www.dragni.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Lysbakken erklærer seg som marxist, han er nestleder i SV...marxisme, bet. på Karl Marx' filosofi og historiesyn og på de økon. og pol. teorier han utledet av dette i samarb. med Friedrich Engels. Ifølge Marx' teori om den historiske materialisme er det produktivkreftene som bestemmer den historiske utvikling. Fenomener som kultur, moral, religion, politikk osv. er bare overbygninger over de underliggende materielle og økon. realiteter. I sitt syn på den historiske utvikling viderefører Marx Hegels dialektikk, om enn så å si med omvendte fortegn, idet han anvender den på de materielle forhold, dialektisk og historisk materialisme. Ifølge m. er det den kapitalistiske borgerklasse som har eiendomsretten til produksjonsmidlene og siden fremveksten av industrialismen har utbyttet de eiendomsløse, proletariatet. Dette er bakgrunnen for klassekampen, og situasjonen kan bare bringes til opphør ved at arbeiderne selv gjennom en revolusjon overtar eiendomsretten og kontrollen og innfører proletariatets diktatur. Når produksjonsmidlene blir felleseie, faller klasseskillet bort; maktmidlene blir overflødige, og staten dør av seg selv. Dermed oppstår det klasseløse, kommunistiske samfunn, der enhver yter etter evne og får etter behov.(kilde caplex.no)

29.11.2005 @ 20:44
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Akbar

Lysebakkens standpunkt før og nå og hans egen fortolkning av dem blir en lang historie. Denne regjeringa som så mange har trodd skulle vare i minst 48 måneder tar inn vann og går en usikker framtid i møte. Lysebakkens oppfatninger av privat eiendomsrett, revolusjonær sosialisme osv er rett og slett ikke forenlig med å være en viktig tredjedel i en norsk flertalls regjering i 2005.

29.11.2005 @ 21:17
Postet av: Andreas

Først av alt:Til Andreas: Du må da gjerne også forklare hvorfor det Knut kommer med angivelig skal være "propaganda".__Ganske enkelt fordi jeg ikke anser sovjet, kina, kombotsja (du kan sikkert regla bedre enn meg) som verken som kommunistiske eller sosialistiske land, ja det var forsøk, men de mislyktes.__Den som hevder at Karl Marx var noe å se opp til, må samtidig hevde at han/hun er mot religionsfrihet, mot individualisme og for antisemittisme. ( Marxister er ikke glad for at det trekkes frem men Karl Marx var ikke noe glad i jøder, ettersom han så på dem som drivkraften bak kapitalismen )__ Okey, jeg har lest lite av Marx, dette fordi jeg er sterkt svaksynt og lite finnes i på et medium som jeg får lest, men jeg har lest AKP sitt partiprogram og utfra det kaller jeg meg kommunist, jeg har aldri betegnet meg selv verken som marxist, lenist, maoist, stalinist, troskist, castroist eller noen av ismene etter enkeltpersoner. Marx har utalt at "religion er opium for folket", det betyr ikke at man er mot religionsfrihet, men at man ser på religion som en måte å herske over folk, se bare på hvor mye makt diverse religioner har og har hatt. Det med individualismen og antisemitismen får du bevise før jeg tror deg.Greit nokk at jeg er for fellesløsninger men det betyr ikke at enkeltmennesker ikke skal få utfolde seg. Antisemitismen gidder jeg ikke å diskutere, Marx's holdninger til jøder vet jeg fint lite om, bortsett fra at han selv var jøde, og at jeg ikke ser bort fra at han fikk "slengt en del kjipe ting" etter seg fra de jødiske miljøene.

29.11.2005 @ 22:06
URL: http://erbest.com
Postet av: Andreas

Foresten trodde jeg åtte punktslista mi forklarte godt nok hva jeg mente med propaganda :P

29.11.2005 @ 22:23
URL: http://erbest.com
Postet av: anon

Virker på meg som om du hele tiden angriper en innbilt fiende istedet for å argumentere for det han faktisk sier.I USA er over 90% av selskapene kontrollert av 1% av befolkningen. Dette er feil og urettferdig, og disse verdiene og selskapene bør i større grad forvaltes i fellesskap.At du er så positiv til idéen om at et lite mindretall i så stor grad skal bestemme over (og berike seg på) deg og meg er jeg forundret over.At Lysbakken vil ta noe makt fra en liten elite og la den være under demokratisk kontroll er vel ikke noe å bli sjokkert over? Dine paraleller til Cuba og Nord Korea er noen saftige kvantesprang og jeg ser rett og slett ikke sammenhengen i forhold til dine Lysbakken-sitater.

29.11.2005 @ 22:43
Postet av: Knut Stian Olsen

anon: er ikke uttalelsen om at han er marxsist nok til å trekke frem slike sammenligninger? Cuba har marxistisk dtyre, Nord Korea det samme...

29.11.2005 @ 23:51
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Andreas

Vel om det er hva marx skrev om, så er jeg litt forundret (fremdeles bare lest manifestet), når folk jeg kjenner og andre folk jeg ser på som fornuftige har vært med på og forme AKP sitt partiprogram (http://www.akp.no/program/gjeldende-program.html) og som også har lest mye marx framstiller ting så forskjellig så blir jeg litt forundret....test

30.11.2005 @ 01:27
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Beklager at jeg må skrive dette Andreas, men i dette partiprogrammet så står det:"Men kapitalismen er også ansvarlig for død og ødeleggelser, folkemord og kriger i et omfang som savner sidestykke i historia. Daglig dør titusener av mennesker som følge av levekåra systemet tvinger dem inn i, mens rikdommene hoper seg opp i hendene til de få."Er drapet på millioner under PolPot kapitalsitenes skyld? Er Stalins drap på millioner i Russland kapitalistenes skyld? bare for å nevne noen hendelser som kommunisnem selv har påført mennesker...Når AKP angriper kapitalismes (som ikke er et perfekt system) så får de f*** i meg tørke seg sjøl i rævva før de går løs på andre...Det er ikke rettet mot deg Andreas, men mot AKP's totale hukommelsestap om hva kommunismen har gjort mot menneskeheten...

30.11.2005 @ 01:45
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Piuh... Når det var luftet ut så må jeg også si at jeg har ikke lest hele enda, det kan hende de kommer med litt andre uttalelses lenger ned i dokumentet...:o)

30.11.2005 @ 01:50
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Andreas

Ja ventet litt på den så får vel svare :)Først av alt om du leser litt historie så vil du finne ut at AKP ble dannet i opposisjon mot sovjet, og aldri støtta sovjet.Pol-pot og kambotsja ja... sosialismens fyrtårn i Europa kalte Mao kambotsja, og norske AKP (ml) var dumme nokk til å høre på hva kineseren sa.Ja det har blitt gjort mye faenskap i navnet til kommunismen, men som jeg skrev noe lenger opp her jeg anser ikke de landa som kommunistiske eller sosialistiske.Jeg tok et kjapt søk på partiets nettsider etter pol-pot og fant en glimrende artikkel Pål Steigen har skrevet. Den sier ting mye bedre enn jeg kan :)Og en utalelse fra partiet fra 1999Jeg vil si AKP har tatt et grundig oppgjør og erkjent faenskape som skjedde der.Foresten hvor er beklagelsene fra Høyre over at de støttet bombinga av Hannoi?Hvor er beklagelsene fra Fremskritspartiet over at de støttet Saddams gassing av kurdere i '88?Hvorfor er det bare vi på ytterste venstre som gang på gang skal unnskylde dumme ting som vi har gjort tidligere?Foresten tror du det hadde dødd flere i kambotsja under pol-pot om det lille partiet AKP i det lille landet Norge hadde kritisert pol-pot ?

30.11.2005 @ 05:26
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Du har selvsagt rett i at det er flere som har svin på skogen enn bare vanstre sida...Jeg tror ikke det hadde hjulpet stort på situasjonen i Kambodija uansett hva AKP hadde gjort her hjemme...

30.11.2005 @ 13:13
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Andreas

Den største forskjellen på AKP og de fleste andre partiene er at vi gjentate ganger har beklaget de dumme tinga våre...

30.11.2005 @ 16:27
URL: http://erbest.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja det er sant...

30.11.2005 @ 18:16
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Trond

Når rett skal være rett så var ikke akkurat unge høyre på 70 tallet demokratiets forpost heller. Titt på historien og du skal finne mye inntresant.

30.11.2005 @ 22:49
URL: http://trond.weblogg.no/
Postet av: Martin

Det stemmer nok at Karl Marx var av jødisk ætt men han var ikke fullstendig jøde men hadde jødisk blod i seg. Han var heller ikke jødisk religiøst sett ( noe som sier seg selv siden han var imot alle former for religion og gjorde religion ulovlig ). Men Karl Marx så på spesielt jøder som et problem fordi han mente at de var årsaken til det han så på som ondt i verden - nemlig kapitalismen. Det er jo temmelig ironisk at Karl marx ikke likte jødene ettersom Hitler betegnet Karl Marx som et godt eksempel på en jøde, men i Hitlers øyne var jo alt som var skadelig for det tyske folk jødisk, om det så var kapitalister, kommunister, frimurere etc.I ettertid er det jo mange på venstre-siden som har latt seg inspirere av Karl Marx forhold til jøder - noe man ser tydeligere idag.( Jødisk konspirasjons-teori har vært i manges sinn f.eks ).Folk har også såklart latt seg inspirere av Hitlers forhold til jødene, men den store forskjellen er venstre-sosialister har fritt spillerom på det politiske plan- derfor blir antisemittismen i enkelte kroker og land stue-ren. Dessverre

03.12.2005 @ 20:06
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Martin

Se linken...

Postet av: Vegard

Hei Knut Stian.Jeg vet dette er en gammel post og jeg vet ikke om du kommer til å lese svaret.Men jeg tenkte jeg skulle ta å rette opp i feilene som er her.Det er paradoksalt at alle de nevnte "sosialistiske" revolusjoner har skjedd i land som ikke er modne for dette, ut fra Marx' historiefilosofi. En samfunnsformasjon går ikke under før den har utviklet hele sitt potensiale, er en fri formulering av Marx' syn. Dette potensialet omfatter hele spektret av juridiske, politiske, organisatoriske og tekniske muligheter. Ingen av landene som ble sosialistiske i navnet hadde kommet så langt som til å innføre parlamentarisme og borgerlig-demokratiske rettigheter, slik samtidige land i Vest-Europa og Amerika hadde. Det er naturlig å spørre seg hvorfor kommunistpartiene hadde forlatt Marx' teori om sammenhengen mellom historisk utviklingsnivå og innføring av sosialisme. På Lenins tid var det i alle fall ikke slik. I boka To taktikker for sosialdemokratiet fra 1905, er Lenin helt klar på at målet for det bolsjevikiske parti er å spille en så viktig rolle som mulig ved innføringen av parlamentarisme i Russland. En sosialistisk revolusjon er foreløpig bare en vag fremtidsdrøm, på grunn av Russlands tilbakeliggenhet.Den store forandringen, altså revisjonen av Marx' syn, er det Lenin som best målbærer. I 1917 skriver han Staten og revolusjonen. I tiden fra 1905 har det skjedd en del som har betydning. Det nasjonale borgerskapet i Russland har skuffet Lenin og andre som kjemper mot tsarens enevelde. Lenin skriver at borgerskapet like gjerne er troendes til å slutte fred med tsaren, som å delta i alliansen for å styrte eneveldet. I turbulensen som følger av det totale russiske nederlaget i krigen, er det istedenfor bolsjevikene som styrter Tsaren, nærmest ved statskupp. Det er i tiden etter dette at Lenin lanserer sin løsning på historieproblemet. Han slår den borgerlige og den sosialistiske revolusjonen sammen. Fra å være to etapper i samfunnets utvikling, skal begge etapper finne sted samtidig. Noen av de eldre bolsjevikene reiser spørsmålet om Lenin er blitt gal, om han ønsker å overta anarkisten Bakunins trone som lenge har stått tom. Det er slik det skjer at Marx' syn blir erstattet av Lenins innenfor "marxismen".Det er dette som kalles marxisme-leninisme.Og det er dette man har sett i alle landene som har vært så kallt sosialistiske.Men hvis man nå skal se det Lysebakken sier i sammenheng,så i følge Marx så ville man først få sosialisme som så gikk over i kommunisme.Dette var en langsiktig plan Marx utviklet med bakgrunn fra hvorfor tidligere samfunn hadde kollapset.Når vi så ser på Lysebakkens uttalelelser anngående børsen så må også dette sees i sammnheng med at når Marx da mente at verden var klar for kommunisme så ville man heller ikke lengre ha behov for børsen siden man ikke lengre skulle spekulere i menneskers arbeidsplass.Bare en viktig liten ting til.Marx sin versjon av kommunisme skulle ikke være en eneveldig person,men det handlet rett og slett om at landegrenser og regjeringer ble overflødig.Samfunnet gikk av seg selv.Selvfølgelig dette er langt inn i tid,men Marx sa aldri noe om hvor lang tid han trodde det ville ta før man nådde dette punktet.Forøvrig bra blogg,stå på.

22.01.2006 @ 02:54
URL: http://v-litangen.blogspot.com/
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg leser alle svar jeg får i min blogg jeg. Det er noe av det geniale med weblogg at jeg får beskjed om alle svar som kommer i min blogg, uavhengig av alder på innlegget.. :O)Så over til det du skriver. Jeg kjenner nok ikke godt nok til hverken Marx eller Lenins ideologi til å kunne argumentere mot deg. Men det jeg vil si er at det svaret du ga her er noe av det bedre jeg har sett på lenge.Selv om jeg ikke tror at et samfunn vil "kunne gå av seg selv" (til det er menneskets natur for egoistisk) så var det likevel flott å lese en kommentar som dette hvor det er mer fakta enn følelser og ideologi som spiller inn...

22.01.2006 @ 03:45
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Vegard

Takk for det.Som regel er fakta og det å bruke hodet en mye bedre løsning en bare å krangle om detaljer:)Hvis jeg skal anbefalle deg litt lesing sånn raskt for å vite mer om sosialismens grunntanker etc.Så anbefaller jeg deg å lese på http://www.stiftelsenmanifest.no/bibliotek.htmlDer har de ganske god,kort innføring innen for en del temaer(selvfølgelig jeg kjenner jo til deler av grunntankene bedre en det du sannsynligvis gjør men her får du i det minste vite litt mer).For øvrig så anser ikke jeg Lenin som noe jeg vil sette som et forbilde.Marx derimot synes jeg har fått et meget stygt rykte på seg,et rykte han ikke har fortjent å få.Marx var svært opptatt av individets rettigheter,noe man ikke skulle tro når man leser litt overfladisk om Marx i historiebøkene.

23.01.2006 @ 04:06
URL: http://v-litangen.blogspot.com/
Postet av: Ghost

Jeg bemerker at det ikke èn gang blir nevnt at "arbeiderklassen" eller "folket" er mennesker, med menneskelige svakheter og umoral. Det er ikke maskiner som blindt lystrer ordrer det er snakk om, men mennesker som uansett styresett vil gjøre det de ser som i sin egen beste interesse, selv om de ikke er optimalt rasjonelle eller perfekt informert. Kommunismen tar ikke hensyn til dette og er således ikke på noen måte en realistisk teori for hvordan et samfunn best burde organiseres. Planøkonomien, som er underforstått i kommunismen, fjerner menneskets håp om en bedre fremtid ved å fjerne muligheten til å få det bedre. Uansett hva et menneske bidrar med, uansett hvor hardt en jobber for seg selv og sine, vil man ikke nyte godt av det. Det er nøyaktig derfor disse samfunnene er gjennomkorrupt, og således dømt til å råtne innenfra.

16.03.2006 @ 10:11
URL: http://szorza.blogspot.com
Postet av: Anne Olsen

Den nye klassen vi skal kjempe for er her.Leve innovative ansvarlige småkapitalister.


Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/445457
motgift mot høyrepropaganda!

Jeg skal ikke forsvare hr. Lysbakken det regner jeg nesten med at Morten Drægni kommer til å gjøre, og ikke liker jeg å forsvare SVere, men noen...

Andreas sin blogg
29.11.2005 @ 21:52