Viktige påminnelser om ytringsfrihet

Det har i de siste dagene vært et stort fokus på ytringsfriheten. Derfor finner jeg det nødvendig å minne om et par viktige ting i denne debatten som enkelte av motstanderne av Magazinets publisering av Muhammed-karikaturer ser ut til å glemme eller er villige til å overse.Fra innledningen i "Verdenserklæringen om menneskerettighetene"

da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål [...] kunngjør generalforsamlingen:


Artikkel 19.

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.


Artikkel 30.

Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

---

Grunnlovens § 100.

      
Ytringsfrihed bør finde Sted.

Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

Grlbest. 29 okt 2004 nr. 1402


Det er flere medbloggere som tar opp ytringsfrihetsspørsmål i dag, bl.a VamPus, Eric Mortensen og Morten Drægni


Kommentarer:
Postet av: Vegard

Det er vel ingen som har sagt at Magazinet ikke skal få LOV til å trykke hva de vil? Det som har blitt sagt er at selv om man har RETT til å gjøre noe så betyr det ikke at man har noen PLIKT til å gjøre det. Magazinet trykket disse tegningene utelukkende for å provosere og lage kvalm, det synes jeg de kunne holdt seg for gode til.

31.01.2006 @ 09:04
URL: http://smuss.org
Postet av:

Olsen er åpenbart ute av stand til å forstå disse nyansene, Vegard.Jeg tør også minne om at ytringsfriheten ikke er absolutt, selv om de aktuelle tegninger nok er innenfor ytringsfrihetens grenser.

31.01.2006 @ 12:09
Postet av: Lasse G. Dahl

Det morsomme i dette er at det faktisk ER noen som har hevdet at Magazinets redaktør ikke skal få lov til å trykke hva de vil. Blant de hardeste forkjemperene for blasfemiparagrafen her til lands, finner vi nettopp Magazinets redaktør Vebjørn K. Selbekk. Les om dette for eksempel her:http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/01/31/456377.htmlStraffelovens paragraf 142 («Blasfemiparagrafen») lyder slik som dette:"Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder. Påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det."Ut fra dette, kan man ikke forstå annet enn at Selbekk mener at han selv bryter loven. Kristelig gjort av ham.Når det er sagt, mener jeg selv at blasfemiparagrafen bør bort, at ytringene det her er snakk om befinner seg godt innenfor loven og at de er et godt eksempel på manglende folkeskikk. Men det er ikke ulovlig.

31.01.2006 @ 12:41
URL: http://www.lassedahl.com/
Postet av: Martin

At Selbekk er sterk tilhenger av blasfemiparagrafen samtidig som han nekter å unnskylde for det han har gjort, viser bare hans hykleriske tankegang.

31.01.2006 @ 13:20
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Vegard: Det har aldri vært meningen fra min side å ta en debatt om hvor klokt det var av Magazinet å trykke disse tegningene, men jeg regner med at både du og her anonym her har fått med dere den ytringsfrihetsdebatten det har vært i mediene de siste dagene.Som Lasse skriver så er det faktisk noen som mener at Magazinet ikke skulle fått lov til åå trykke disse bildene, det er det jeg skriver om.Martin: Ja det har du helt rett i...

31.01.2006 @ 13:54
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Jeg synes lederen i dagens Dagbladet oppsummerer saken ganske bra:http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/01/31/456352.html

31.01.2006 @ 15:19
Postet av: Knut Stian Olsen

Et svar på denne kommer som eget innlegg snart

31.01.2006 @ 17:41
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Vegard

Hvor er det mulig å se disse karikaurene?? Har lett litt nå uten å finne dem er det noen som tør si??Hilsen Jallah

09.02.2006 @ 20:44

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/676159