Dagbladets angrep på ytringsfriheten

Dagbladet skriver en leder i dag som jeg er veldig enig i, bortsett fra Dagbladets konklusjon. De skriver: "Men vi vil samtidig ikke være med på et forsvar av ytringsfriheten som stopper ved selve retten til å ytre seg. Et slikt forsvar er også en form for fundamentalisme som, i likhet med religiøs fundamentalisme, truer det liberale og demokratiske byggverket ytringsfriheten er en del av".


Hvorfor jeg ikke er enig i dette er nettopp fordi ytringsfriheten er en fundamental RETT vi har til å både bruke og misbruke. Ytringsfrihet er ikke noe vi har kun for å ytre oss om ting alle liker eller for å ha et budskap eller en mening. Ytringsfriheten er også retten til å ytre seg om meningsløse ting, og provoserende ting også kun for provokasjonens del eller rett og slett svada, noe våre politikere gjør til stadighet.

Det er en rett vi alle i ett fritt og åpent demokrati har og at Dagbladet setter spørsmålstegn ved at denne retten er mye mer skremmende enn de flaggbrennerne nede i Palestina og andre deler av midtøsten. For det er nemlig slik med ytringsfriheten at også de som er fundamentalistiske, om det er kristne, islamister eller "ytringsfrihetsfundamentalister", har de lov til å ytre seg om hva de mener uten å komme med eller bli utsatt for trusler om drap, vold etc.

Så når Dagbladet skriver i sin leder: "Men vi vil samtidig ikke være med på et forsvar av ytringsfriheten som stopper ved selve retten til å ytre seg" så angriper Dagbladet retten vi har til å ytre oss fritt om saker som Dagbladet ikke liker. Jeg liker ikke Magazinets trykking av disse bildene, Dagbladet gjøre det heller ikke, forskjellen på meg og Dagbladet er at jeg vil forsvare ytringsfriheten mot slike som Dagbladet, som kun ønsker å begrense den til "kloke og meningsbærene" ytringer.


(e-post er sendt til Dagbladets redaksjon for en kommentar)

Kommentarer:
Postet av: Pleym

Bra!Liberaleren har fulgt opp.

31.01.2006 @ 18:02
Postet av: fakeandfabulous

Jeg må si meg noe uenig i din tolkning av Dagbladets leder artikkel. Ytringsfriheten er på ingen måte eller har noensinne vært total. Når Dagbladet skriver som de gjør forstår jeg ikke det som at de vil innskrenke denne rettigheten, de diskuterer snarere for viktigheten av å forvalte dette ansvaret fornuftig, slik at det kan fortsette å fungere som fundament i et fritt og demokratisk samfunn, og ikke som redskap og talerør for mennesker som ukritisk og på ulike måter undergraver demokratiske grunnprinsipper. Ytringsfrihet er en skjør sak, og forskjellen mellom denne, intoleranse og respektløshet er ikke alltid stor. At Jyllandsposten og Magazinet stregt tatt hadde lov å publisere tegningene er vel de fleste i grunnen enige om, spørsmålet er hva de egentlig ville ytre med det? Ytringsfrihet handler vel ikke strengt tatt om å kunne ytre seg for ytringens skyld. Det blir for lettvint og naivt. ..men det er nå bare MIN tolkning, som sagt!

31.01.2006 @ 19:17
Postet av: Knut Stian Olsen

Du har rett i at det ikke bare handler om å ytre seg for ytingens skyld, men det handler om det også...

31.01.2006 @ 19:30
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Bare for å ha det på det rene:Du vet at ytringsfriheten ikke er absolutt, og har forståelse for at det må være begrensninger i ytringsfriheten?

31.01.2006 @ 20:22
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja, og det har vi også i dag...

31.01.2006 @ 20:26
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Conad

Jeg leser lederen igjen og igjen - og dette henger ikke på greip. Sorry, men her er det noe fundamentalt galt. Dagbladet skriver at denne aktuelle ytringen ikke har noen verdi utover provokasjonen (og det kan jeg være enig i). Videre at "en ytring kan ikke bedømmes uavhengig av ytringens verdi, og sammenhengen den framsettes i" og "vi vil samtidig ikke være med på et forsvar av ytringsfriheten som stopper ved selve retten til å ytre seg". Slik jeg tolker det er denne provokasjonen dermed ikke en "verdiløs" ytring som ikke bør omfattes av yttringsfriheten.Nå har jeg lest nok til å være så sinna at jeg har mest lyst til å mene at denne lederartikkelen ikke er verdig nok til å stå på trykk. Hvem skal avgjøre om en ytring har verdi nok til å kunne godtas - eller om den kunne støte en eller annen. At Dagbladet forsvarer prinsipper som lett kan videreutvikles til full sensur er nok til å få det til å koke her....Men, det koker nok litt mye - det er nok noe jeg har misforstått. Dagbladet skriver også "vi forsvarer Jyllands-Postens rett til å provosere, men innholdet i selve provokasjonen finner vi tankeløs". Og vips er vi tilbake til normalen, og jeg sitter igjen som ett spørsmålstegn. Slår denne artikkelen ihjæl seg sjøl?

31.01.2006 @ 20:38
Postet av: Martin

"Vi må stå opp og slåss for ytringsfriheten hver eneste dag. Ytringsfrihet er ikke noe som kommer i tillegg til de andre menneskerettene, den er forutsetning for at de andre rettene skal eksistere. Hvis vi ikke klarer å si med tydelighet hva vi aksepterer og ikke aksepterer, kan vi en dag våkne til en livsform vi ikke vil ha. Vi må vise klart den holdning at enhver må kunne ytre seg uten å bli henrettet for sine meninger."- Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk presseforbund..Jeg tror ikke kunne sagt det bedre selv.

31.01.2006 @ 20:48
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Conad: Det hele koker egentlig ned til denne ene setningen: "Men vi vil samtidig ikke være med på et forsvar av ytringsfriheten som stopper ved selve retten til å ytre seg", hvor Dagblafet gjør det klart at de ikke vil være med på å forsvare ytringsfriheten når det er ytringer de ikke liker."Jeg utstår ikke det du sier, men skal forsvare til min død din rett til å si det!"Voltaire (1694-1778)De ordene burde ligge til grunn for forsvaret av ytringsfriheten, ikke hva som Dagbladet liker eller ikke, eller hva som er tullete uttalelser osv.

31.01.2006 @ 21:02
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Conad

Jah, Voltaire's ord burde vært satt inn i grunnloven.... De ordene sier egentlig alt om ytringsfriheten.Ser det at Dagbladet kun vil forsvare ytringer de liker - men samtidig gjør de det også klart at de forsvarer JP's rett til provosere. Ja, ja - det er en veldig farlig vei de legger inn på om de vil vurdere om ytringen er verdig nok til å forsvares. Jeg synes dette ligner på en kniv vi fikk i ryggen (det var ikke noe klapp på skuldra ihvertfall). Logisk sett må det være myndighetene som vurdere om en ytring er verdig nok - og da tror jeg Dagbladets kamp for ytringsfriheten i verden er vunnet for lenge siden.... Eller, vet du om noen land der det er ulovelig å si seg enig med myndighetene?

31.01.2006 @ 21:15
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg husker ingen slike land sånn på sparket nei hehe

31.01.2006 @ 21:17
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Tøffnos

Men hva var intensjonen med innlegget...? Eller tør jeg bytte ut ordet "innlegg" med "provokasjon"? Hva vil man si? Hva er formålet? Og jeg vil i samme åndedrag trekke inn blasfemiparagrafen... Hva ville nettopp de som ønsker å trykke dette sagt om de samme tegningene omhandlet DERES profet..?

31.01.2006 @ 23:32
URL: http://hurbrasomhelst.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Det er totalt likegyldig hva som ligger til grunn for Magazinets innlegg/provokasjon.Hvordan de ville ha reagert er egentlig også likegyldig...

31.01.2006 @ 23:49
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg og alle andre som forsvarer ytringsfriheten forsvarer retten Magazinet har til å trykke disse tegningene...

31.01.2006 @ 23:52
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Conad

Tøffnos, jeg tror at grunnen til at dette er trykket, er å provosere og krenke muslimer slik at man får en reaksjon. Man får da en situasjon der de slemme muslimene står mot oss snille kriste. Denne polariseringen er selfølgelig gunstig når man sitter ytterst på en fløy.Selfølgelig vil ingen innrømme noe sånt, men Magazinet's folk kjenner de muslimske miljøene godt nok til å kunne forutse denne reaksjonen (selvom de hadde kanskje ikke trodd på fullt så stor effekt).Du kan bla. se på de patetiske beklagelsene de har kommet med. De vil ikke beklage at de har trykket tegningene fordi det har dem rett til, men de beklager at muslimer oppfatter dem som krenkende. Selvfølgelig oppfatter muslimer blasfemiske tegninger som krenkende! Hvis de ikke ønsket å krenke muslimer burde de ikke trykket disse tegningene. Bomma de her burde de nå beklage at de trykket dem.Det at jeg tror de bruker ytringsfriheten som ett skjold for å kunne krenke Islam forhindrer på ingen måte at jeg forsvarer ytringsfriheten 100%. Jeg mener Magazinet's oppførsel er patetisk og dobbeltmoralsk - men jeg forsvarer demmes rett til å være nettopp det (dobbeltmoralsk fordi Magazinet er en sterk forkjemper for å bevare og styrke blasfemiparagrafen for å beskytte kristendommen mot krenkende ytringer).

01.02.2006 @ 00:16
Postet av: Tøffnos

Til Knut Stian: Du mener altså at man skal få trykke akkurat det man vil uten å få reaksjoner?

01.02.2006 @ 06:44
URL: http://hurbrasomhelst.weblogg.no
Postet av: Nils Kristian

Provokasjoner er en helt nødvendig del av ytringsfriheten, det dreier seg da om en øvelse i toleranse. I Norge trenger vi ikke gå lenger enn til Monty Pythons´s Life of Brian som ble forbudt i norge for å være blasfemisk - men heldigvis er vi kommet litt lengre siden dengang, fordi toleransen i det norske samfunnet har øket litt. Vi har fortsatt en blasfemiparagraf, og streng regulering av hva filmer får vise eller ikke vise, men vi er kulturellt kommet videre gjennom provokasjoner og såkalt verdiløse ytringer. Tegninger av Muhammed er jo fortsatt bare tegninger helt til noen sier det skal forestille Muhammed, og dersom noen er så idiot at de tror tegningene er faktiske avbildninger av profeten, så trenger de virkelig å oppøve sin evne til toleranse, eller kanskje heller sin evne til realitetstesting. Ytringsfriheten bør være absolutt. Jeg tåler å se det norske flagget brennes, selv om jeg kjenner et visst ubehag ved det. Men verden går videre når vi tåler vold mot symboler, så lenge ytringene ikke utarter til vold mot personer og andres eiendom. Håper at mange nok muslimer klarer å le av de reaksjoner som enkelte av deres religionsfeller klarer å oppvise (og som ikke er så ulikt kjerneskaren av Magazinets humorløse lesere)

01.02.2006 @ 09:05
Postet av: Knut Stian Olsen

Tøffnos: Ja, så lenge det ikke er direkte og sjikanerende angrep på privatpersoner, eller oppfordring til vold og drap etc så skal man kunne trykke nesten hva det skal være.Men også her finnes det unntak, f.eks statsledere og offentlige personer med sterke meninger må finne seg i å tåle mer enn den vanlige mannen i gata når det gjelder karikering mm.

01.02.2006 @ 16:25
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Forøvrig så er jeg veldig enig med Nils Kristian her...

01.02.2006 @ 16:26
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: gilgul

Uten forkleinelse av de arabiske samfunn kan det godt hende at ved å trykke disse tegningene har man lagt kimen til en ny forståelse for menigmann innen islam. Nemlig retten til fritt å uttrykke egne tanker og meninger.

02.02.2006 @ 00:57
Postet av: fakeandfabulous

hva med sjikane av en hel folkegruppe i vesten? en gruppe som allerede lider av stigmatisering og fordommer!vi er så selvgode her i norge og tror vi sitter på eneretten og makten til å definere hvilke regler som gjelder, og hva andre mennesker skal tåle.

02.02.2006 @ 01:39
URL: http://fakeandfabulous.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

jasså så det er kun muslimer som blir stigmatisert og/eller karikert?Tror ikke det, hva med kristne, homofile, samer, sigøynere, tatere, arbeidsledige, sosialklienter...De aller færreste angriper ytringsfriheten vår pga stigmatisering, bortsett fra en del muslimer da selvsagt...

02.02.2006 @ 01:43
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Det komiske her er jo at de som sier de ikke utstår disse tegningene i Knut Stian Olsens øyne også sier at de er motstandere av ytringsfrihet.Du kritiserer altså regjeringen fordi den gir uttrykk for at de ikke støtter opp om ytringene, men at de støtter opp om ytringsfriheten. Du har åpenbart bare forstått halvparten av Voltaires utsagn. Litt merkelig, med tanke på hvor flittig det er brukt hos deg.Men du blir vel ikke fornøyd med regjeringen før UD har karikaturtegninger av Muhammed på brevpapiret sitt.

02.02.2006 @ 12:48
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg tror ikke du helt har lest hva jeg mener. Jeg har ikke ment at regjeringen ikke står opp for ytringsfriheten. Jeg kritiserer at de ikke står nok opp om ytringsfriheten.Regjeringen er svært flinke til å si at de beklager og er motstander av disse tegningene, men de har ikke vært like flinke til å få frem budskapet om ytringsfriheten. Vel, de har klart det her hjemme, men ikke der det er viktigst, nemlig i de muslimske landene og til de fundamentalistiske kreftene som er motstander av ytringsfriheten.

02.02.2006 @ 16:28
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Så det er bare gradsforskjeller som får deg til å bruke ord som 'feige faen'?

02.02.2006 @ 16:52
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja det er det, for gradsforskjellene er så store. I dag igjen så står det om Gahr Støre og hans beklagelse i VG. Regjeringen er mer opptatt av å beklage tegningene enn å forsvare ytringsfriheten. Da er de feige.

02.02.2006 @ 16:58
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Hvordan kan du si at de er mer opptatt av det ene enn det andre, når begge sidene av det konsekvent blir sagt i samme åndedrag?

02.02.2006 @ 17:38
Postet av: Knut Stian Olsen

Det vet du selv at ikke er sant...E-posten som ble sendt ut innehold nesten bare en beklagelse over tegningene, og så å si ingenting om ytringsfriheten.Samme fortsetter i dag, de beklager og beklager tegningene, men berører bare så vidt ytringsfriheten...

02.02.2006 @ 17:46
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Si meg, var du tilstede på pressekonferansen, eller er det vg sin journalistikk du bygger dette på?

02.02.2006 @ 17:50
Postet av: Knut Stian Olsen

Jeg bygger det på de ca. 30 norske OG utenlandske avisene jeg er innom nesten daglig.Hva bygger du ditt forsvar av regjeringen på???

02.02.2006 @ 17:58
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av:

Jeg har ikke vært tilstede på pressekonferansen, derfor uttaler jeg meg ikke om hva som ble mest vektlagt på pressekonferansen. Mitt forsvar av regjeringen bygger jeg på de balanserte uttalelsene til Gahr Støre, hvor han beklager ytringene og forsvarer ytringsfriheten.

02.02.2006 @ 18:20

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/679242