Abort og menns rettigheter

Dagbladet Magasinet har i dag satt en meget viktig sak på dagsordenen. Artikkelen heter "All makt hos mamma" og tar opp viktige spørsmål om dagens abortlovgivning og hvilke rettigheter mannen har i abort/ikke abortspørsmålet. Eller rettere sagt fravær av rettigheter hos mannen.

Nå skal ikke Min Mening påstå at han har løsningen på disse vanskelige spørsmålene. Men Min Mening mener at man bør bestrebe seg på å finne en løsning der også mannen er inkludert i en avgjørelse. Det er nemlig slik at mannen er involvert uansett hvilket valg kvinnen faller ned på i spørsmålet om abort eller ikke.

Jusprofessor Aslak Syse sier til Dagbladet Magasinet: ”Loven er helt klar. Fosterets biologiske far er ikke gitt noen rettigheter etter dagens lovgivning. Han har verken medbestemmelsesrett, innsynsrett eller klagerett”. Det er altså kun pliktene mannen sitter igjen med hvis kvinnen velger å beholde barnet og motsatt, hvis kvinnen tar abort og mannen ønsker å beholde barnet så sitter mannen igjen uten å kunne være med på å bestemme over skjebnen til sitt eget barn, som han altså ønsker.

Slik er det dessverre og det ønsker Min Mening at man skal gjøre noe med. Det må kunne gå an på ett eller annet vis også å inkludere mannen i disse vanskelige beslutningene som abort jo er, men som sagt så har ikke Min Mening noe svar på hvordan dette skal kunne løses. Innspill fra dere lesere er derfor svært så velkomment.


Kommentarer:
Postet av: Jennika

Tja. Om fedre skal ha medbestemmelsesrett i abortspørsmål, må det også foreligge omsorgsplikt for far. Altså ikke lettvinne barnebidrag, men plikt til å være heltidspappa.

31.07.2006 @ 16:27
Postet av: Knut Stian Olsen

Pliktene burde vi menn ha uansett innflytelse over abortspørsmålet, men plikt til å være heltidspappa? Hva skal mor være da? Ikke tilstedeværende? ;)

31.07.2006 @ 16:38
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Martin

Jeg synes dette er en vanskelig sak å diskutere, ettersom det er et svært følsomt tema for mange. Jeg håper uansett hva som skjer at folk flest vil sørge for tiltak som gjør at det blir så få aborter som mulig. Abort er en u-ting.

31.07.2006 @ 17:09
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Sexy Sadie

Niks, det er bare kvinnen som skal bestemme om det blir noe av det eller ei.

31.07.2006 @ 17:30
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: Knut Stian Olsen

Sexy Sadie: Hvorfor? Jeg er ikke ute etter bastante meninger, men årsaken til meningene :)

31.07.2006 @ 17:42
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Sexy Sadie

Fordi det er hennes kropp. Og hun vil uansett ha hovedansvaret for barnet de neste 18-årene.

31.07.2006 @ 17:45
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: Knut Stian Olsen

En slik argumentasjon utelukker jo mannen helt, selv om han er nødvendig for å lage barnet. Det er også et likestillingsproblem i samfunnet i dag at det nesten er automatikk i at moren skal ha hovedomsorgen for barnet. Kvinnene vil gjerne at mannen deltar mer, men å gi mannen de rettighetene det vil de ikke, bare pliktene...Dessuten går også abortspørsmålet ut på at mannen kanskje vil beholde barnet mens kvinnen vil ta det bort. Jeg ville følt det som om kvinnen tok livet av mitt barn hvis jeg hadde vært i den situasjonen.

31.07.2006 @ 17:51
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Sexy Sadie

Hvis du leser statistikken fra SSB så ser du at i rettsaker så får menn hovedomsorg for større barn. Gjerne argumentert med "likestilling". Uansett så kan man ikke se det heller som et likestillingsspørsmål. Det mennesket som har hovbedansvaret og vil stå for de største byrdene er den som skal bestemme. Og det er mor.

31.07.2006 @ 17:55
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: Knut Stian Olsen

MEn dette handler ikke om større barn, ikke små barn heller så jeg er enig i at likestilling ikke har så mye med saken å gjøre.Det handler om mannen også skal ha rettigheter ved et spørsmål om abort eller ikke. Du argumeterte for "kvinnens kropp", jeg vil hevde at det også er mannens kropp selv om mannen ikke bærer barnet frem.Også mannen vil ha følelser for et ufødt barn og uansett hvilket valg kvinnen faller på får det konsekvenser for mannen. Det er derfor jeg mener at mannen også burde ha rettigheter ved abortspørsmål uten at jeg i dag klarer helt å se hvordan.Derfor er denne debatten viktig

31.07.2006 @ 18:04
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Sexy Sadie

Mannen var ferdig med å jobbe med kroppen etter at han har levert så det er ikke noe "mannens kropp", her nei.

31.07.2006 @ 19:01
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: Martin

Til Sexy Sadie: Men det som er inni kroppen til moren, tilhører også faren. Ihvertfall i følge logikken til dem som hevder at "det er moren sin kropp-derfor må hun bestemme." De de da egentlig sier, uten å VILLE si det, er at det som er inni hennes kropp er hennes eiendom og hvis det stemmer, så er det da er det selvsagt også farens eiendom. Om man tenker motsatt- altså at det hverken er moren eller farens eiendom men, da blir jo abort uetisk uansett situasjon og derfor fullstendig illegitimt. Så jeg foreslår at du bestemmer deg for hva du mener.

31.07.2006 @ 19:12
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Sexy Sadie

Martin: Barna tilhører bare seg selv.

31.07.2006 @ 20:13
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: Knut Stian Olsen

Du kommer desverre ikke med noe nytt Sexy Sadie, jeg spurte om årsaker til at du mener som du gjør.Så la meg spørre på en annen måte: Hvorfor skal ikke mannen ha noen rettigheter?

31.07.2006 @ 21:37
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: saccarina

Man kan diskutere prinsippene rundt dette og kanskje komme til den konklusjon at ideelt sett burde mannen ha medbestemmelsesrett, men man kommer ikke bort fra det faktum at det er en praktisk umulighet. I de tilfeller der mannen og kvinnen er et par som er glade i hverandre og som tar felles avgjørelser til felles beste tror jeg nok at avgjørelsen om abort eller ikke abort i stor grad tas i fellesskap. De store problemene oppstår først og fremst i de tilfeller der de ikke er et par, enten fordi det er slutt eller fordi de aldri har vært det. Og der kan jeg ikke se noen praktisk løsning på at mannen skal ha like mye å si som kvinnen. Hvordan skulle det kunne gå an?

01.08.2006 @ 00:19
URL: http://saccarina.net
Postet av: Knut Stian Olsen

Saccarina: Det er jo det som er litt av dilemmaet ikke sant? Hadde jeg hatt løsningen på det ville jeg ha skrevet det med en gang, men det har jeg altså ikke :O)

01.08.2006 @ 00:26
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Martin

Til Sexy Sadie: Akkurat. Og da er det en illusjon om at det skal være opp til kvinnen om hun vil ta abort eller ikke.

01.08.2006 @ 00:40
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: saccarina

Det jeg prøver å si er vel at dette er en uløselig sak. Hvor urettferdig det enn måtte slå ut for enkelte menn, så finnes det nok ingen annen løsning. Alle alternativer blir i praksis helt uspiselige.

01.08.2006 @ 00:44
URL: http://saccarina.net
Postet av: Knut Stian Olsen

Saccarina: Jeg prøver alikevel jeg. Hvorfor blir det uspiselig?

01.08.2006 @ 00:47
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Peter Walseth

Hva med flere tilbud om veiledning før en evt abort. Med fokus på å få med barnefar. Amathea, som tilbyr gratis rådgivning ifht abort gav i fjor rådgivning til 24.900 kvinner. Og 4 menn.. Mer penger til Amathea, og mer fokus på menns mulighet til medbestemmelse er jo et godt forslag, selv om det er lite konkret.

01.08.2006 @ 01:37
URL: http://peterwalseth.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Ja, hvorfor ikke Peter. Menn blir jo i dag ikke sett på som verdige til å ha ett eneste ord med i saken utover akkurat det som skjer ved unnfangelsen og etter fødsel.

01.08.2006 @ 01:48
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Sexy Sadie

Knut: Det blir uspiselig fordi det handler om kvinnens kropp og hennes rett til å bestemme over seg selv og sine reproduktivitet selv.

01.08.2006 @ 02:53
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: Knut Stian Olsen

Sexy: Og en total forrakt for den som har 50% av skylden for at kvinnen er reproduktiv. Uansett hvor mye du vrir og vender på det Sexy så har ikke kvinnen mer enn 50% av barnet hun heller.Og hennes reproduktive evner er 100 % avhengig av mannen.Det er ikke bare kvinnen som er reproduktiv Sexy, kvinnen alene er like infertil som en mann alene.Svar meg på dette Sexy: Hva tror du en mann som ønsker seg et barn som en kvinne tar bort vil føle? Jeg ville ha følt det som et drap på mitt barn og ville gjerne hatt ihvertfall litt å si. Selv om det kanskje ikke hadde hjulpet noe. Avmakt, slik det er i dag er for mange menn i dag er blodig urettferdig for mannen. Uansett så handler ikke en abort bare om kvinnen, det handler også om mannen...... eller i hvert fall burde det gjøre det.

01.08.2006 @ 04:29
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Et spørsmål til Sexy Sadie: Skal ikke mannen få lov til å bestemme over sitt reproduktive selv?

01.08.2006 @ 04:31
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Jennika

En mann som ikke vil at hans barns mor skal ta abort må da være villig til å ta på seg det hele og fulle ansvaret for barnet. Det var bare det jeg mente. Jeg synes ikke "det er kvinnens kropp" er noe godt argument. Det er et embryo som i løpet av få uker blir et eget liv - som vel og merke befinner seg i kvinnens kropp, men på samme måte som man må kunne forvente at kvinner tar ansvar for å forhindre at de blir gravide, må man kunne forvente det samme av menn. Og er graviditeten først et faktum som begge har ansvar for (og det har begge så lenge samleiet har vært frivillig) bør ansvaret ligge på begge parter - skulle den ene ønske å beholde barnet mot den andres vilje tilfaller barnet den som vil beholde det. Å kreve å få abortere et barn som for den andre er ønsket er rimelig ufint. Jeg har våknet på post-op på gyn. på Ullevål (tok ikke selv abort) ved siden av ei gråtende jente som hadde tatt abort fordi kjæresten ville det. Magasinet trekker fram eksempler på menn som gjerne ville beholdt barna. Det er viktig med debatter som denne. Begrepet celleklump blir meningsløst om et foster som nærmer seg tolv uker.

01.08.2006 @ 10:03
Postet av: Knut Stian Olsen

Jennika: Beklager at jeg misforsto deg ;) Jeg tror jeg ligger ganske tett opp til det du mener selv. I hvert fall foreløpig i debatten

01.08.2006 @ 10:47
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: saccarina

Jeg synes det skulle være ganske opplagt hvorfor alternativene til dagens ordning er uspiselige, men jeg skal svare likevel. Etter det forventer jeg noe konstruktivt fra deg også - du kan ikke bare utfordre andre på deres meninger. Spørsmålet om abort er et spørsmål om enten eller. Det går ikke an å si at mannen bestemmer f.eks 40 %, og så tar kvinnen 40% abort eller beholder 40% av barnet. Om de skal bestemme like mye og er uenige, så vil enten nødvendigvis den ene eller den andre få det avgjørende ordet. Når situasjonen er slik er det etter min mening det eneste riktige at kvinnen er den som har avgjørende makt, ettersom det er hennes kropp det handler om.Som du sikkert har forstått har jeg sympati for menn som føler seg overkjørt i slike saker, jeg ser bare ikke at det kan finnes noe alternativ til dagens ordning.Man kan se for seg noen virkelig groteske utslag dersom det er menn som skal bestemme hva kvinnen skal gjøre med kroppen sin så snart hun er blitt gravid med hans barn (rent bortsett fra at det strider mot alle prinsipper om menneskeverd):Case 1: En kvinne er blitt voldtatt. Mannen er tiltalt, men ennå ikke dømt (om han noen gang blir det etter dagens rettspraksis). Hun ble gravid som resultat av voldtekten, og ønsker abort. Mannen motsetter seg det, og kvinnen blir tvunget til å bære frem et barn som er resultat av en voldtekt. Det går i praksis ikke an å gjøre unntak for tilfeller av voldtekt, fordi det tar lang tid før saker kommer opp for retten. I tillegg, dersom en fellende voldtektsdom ikke var nødvendig, ville en slik ordning kanskje føre til ubegrunnede påstander om voldtekt fra fortvilte kvinner som ikke ønsker å bære frem et barn mens mannen ønsker at barnet skal bli født.Case2: Et ektepar venter barn etter lang tids prøving og prøverørsbehandling. De nærmer seg alderen der de blir ansett som for gamle. Mannen forelsker seg i en annen kvinne, og forlanger at kona skal ta abort. Dette er sannsynligvis hennes eneste mulighet til å få barn. Dette er selvfølgelig ganske ekstreme utslag, men slike ting ville helt sikkert skje dersom vi skulle gå over til en praksis der mannen skal bestemme. Og som allerede sagt: Det finnes ingen mellomting. Bestemmelsesretten må ligge hos en av partene. Mener du at den burde ligge hos mannen?

01.08.2006 @ 18:48
URL: http://saccarina.net
Postet av: Knut Stian Olsen

Case2 er helt opplagt etter mitt syn. Mannen skal aldri kunne tvinge en kvinne til abort uansett...Det er motsatt tilfelle som er vanskeig der mannen vil beholde barnet, mens kvinnen vil ta abort.Og med det kommer vi over til Case1 som er en mye vanskeligere problemstilling som vil være vanskelig å finne en annen løsning på enn det vi har i dag.Grunnen til at jeg utfordrer andre er jo nettopp at jeg ikke har svarene selv og ønsker innspill fra andre, uansett ståsted, slik at jeg eventuelt kan trekke en konklusjon senere. Det er i hvert fall målet mitt med å starte denne debatten.Om jeg kommer i mål eller ikke er et annet spørsmål :)

01.08.2006 @ 19:48
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Peter Walseth

Det utføres 14.000 aborter årlig i Norge. Av disse er 7-10 et ressultat av overgrep(voldtekt, incest)Det blir litt fordummende når man skal la utgangspunktet i debatten bli en promilles unntak.Det er et kjempeproblem at menn ikke taes med på råd. Jeg sier ikke at jeg har en lovmessig endring. Men den arrogante holdningen om at dette kun anngår kvinnen, er bare trist. Den viser liten evne, eller kansje vilje, til innse at dette er et problem.Som tidligere, vil jeg forslå mer rådgivning. Helst som et tjenestetilbud. Det har også tidligere vært foreslått obligatorisk rådgivning før abort, men jeg tror ikke det er veldig aktuelt.Det finnes andre løsninger enn at man skal si at mannen skal bestemme. Rådgivning. Fokus i seksualundervisning ifht menns plikter og rettigheter ved graviditet, er noen eksempler på dette.Ros til Knut Stian som tar opp et følsomt tema på en god måte!

01.08.2006 @ 23:02
URL: http://peterwalseth.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Peter: Takk for ros. Ja det er et følsomt og vanskelig tema for mange, derfor håper jeg på så mange innspill som mulig fra flere forskjellige synspunkter...

02.08.2006 @ 00:02
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1717334