Skattefradrag for støtte til okkupasjon

Både fra SV- og Ap-hold kreves det nå at organisasjoner som samler inn penger og gir dem videre til støtte for økt bosetting i Gaza og på Vestbredden, mister retten til å utløse skattefritak. (Vårt Land)

Det skulle da bare mangle også om dette ikke får gjennomslag i regjeringen og på Stortinget (men man vet aldri med folkevalgte dessverre). For denne støtten er en direkte støtte til fortsatt okkupasjon og ufred på  Vestbredden (I Gaza er det som kjent ikke flere bosetninger igjen, men det har visst ikke Vårt Land fått med seg).

Det hadde vel blitt litt av et spetakkel om man kunne fått skattefradrag for støtte til Hamas eller Hizbollah vil jeg tro, for ikke å snakke om hvis man fikk skattefradrag for penger gitt til Osama bin Laden og hans organisasjon.

Kommentarer:
Postet av: Vox populi

Det er vel ikke utenkelig at de organisasjonene du nevner har fått støtte med skattefradrag. Islamsk Råd i Norge og Palestinakomiteen står på listen over godkjente organisasjoner. Hvordan de disponerer pengene har man vel egentlig ingen kontroll med? Listen finner du her: http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=8742&epslanguage=NO

01.08.2006 @ 08:36
URL: http://voxpopulinor.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Uansett hvilken side man støtter i en krig, burde ikke det belønnes med skattefradrag. Jeg skulle nok ha vært litt mer presis i innlegget.

01.08.2006 @ 10:50
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Conad

Hmmm... Skjønner poenget, men dette kan lett skli ut. Så lenge det er lovlig å sende penger til Israel, blir det vanskelig å holde kontroll med hvilke organisjasjoner som står bak støtten (uten urimelig overvåkning). Dessuten ser jeg poenget til enkelte KrF'ere som har hylt opp om "meningspoliti". Hvis mynighetene straffer organisjasoner / menigheter økonomisk hver gang de av en eller annen grunn er uenig med dem har vi en uholdbar situasjon - også de gangene mynighetene "innlysende har rett".Jeg personlig har ikke veldig sansen for at staten skal gi meg skattefradrag om jeg velger å støtte enkelte organisjasjoner, men ikke andre - så min løsning ville være å avvikle hele skattefradragsordningen. Skal du støtte disse organisjasjonene så kan du gjerne det - men uten at staten holder en gulrot foran deg.

01.08.2006 @ 23:16
Postet av: Peter Walseth

Jeg er jo en av "disse KrF-erne" Jeg er enig i at det ikke skal belønnes å drive med støtte til krigførende parter. Men samtidig er det en del fakta som bør på bordet.IKAJ, den største av de nevnte organisasjonene driver ikke med flytting av folk til bosetningene. De gir økonomisk støtte til fattige jøder som vil slå seg ned i Israel. Uansett hvor. Jeg har ikke konkludert hva jeg synes om det, men det er greit å vite.Palestinakomiteen har, i følge en av nestlederene jeg hørte i debatt, gått inn for en en-stats-løsning. Et palestina. Dvs at Israel og Palestina erstattes av Et "Stor-Palestina"(er jo begrenset hvor stort det kan bli)I forhold til skattefradrag for gaver til frivillig arbeid er jo dette en kinkig sak. Av flere grunner. Vi ønsker jo at folk skal oppmuntres til å gi til humanitære organisasjoner. Disse får økte gaver, til å gjøre hverdagen bedre for mennesker, ved denne ordningen. Samtidig ønsker vi vel at miljøvernorganisasjoner, holdningskapende organisasjoner o.l. skal få støtte? Dersom dette er ønskelig, er det vanskelig å si hvilke meninger, holdninger og politisk syn som skal godkjennes for dette skattfritaket. Det blir, på en eller annen måte meningsdiktatur, som jeg kan garantere at hdde blitt like feil om det var Kristelig folkeparti som skulle definere og administrere. Det vil kunne bli et mindretall som styrer over de mange, men faren er også til stede for at flertallet kan undertrykket minderetallet. Jeg tror derfor at en mest mulig ok løsning, dersom man skal ha skattefritak, er å gi dette til alle som velger å registrere sin gave til frivillige organisasjoner.Dette koker, for meg, ned til spørsmålet om vi ønsker dette skattefritaket. Jeg tror det er positivt. Av flere grunner. De frivillige organisasjonene er med til å bidra til et levende og mangfoldig demokrati. Ved å gi skattefritak er det enkeltmennesket som blir stående i sentrum. Det vil selv måtte ta stilling til hva det vil velge å støtte. I tillegg er det positivt for norsk økonomi. At mennesker gir mer penger til frivillige organisasjoner, bidrar til mindre privat forbruk, og et større handlingsrom for offentlige oppgaver. Med andre ord. Flok kunne jo heller brukt pengene på en båt, men bruker dem på noe annet i stedet.Jeg har ofte sterke meninger ifht hva frivillige organisasjoner mener, og gjør. Men dersom disse holder seg innenfor norsk lovgivning annser jeg dem som et viktig supplement til "det offentlige Norge" og noe vi bør etterstrebe å bevare. det bidrar vi til gjennom regelen for skattefritak for gaver til disse organisasjonene.

02.08.2006 @ 00:42
URL: http://peterwalseth.blogspot.com
Postet av: Peter Walseth

P.S.Jeg legger en link til siden din på bloggen min, jeg!

02.08.2006 @ 00:42
URL: http://peterwalseth.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Når det gjelder båt kontra støtte så tror jeg de aller aller fleste kjøper båten først og så ser om det kanskje kan bli noe igjen å gi bort ;O)Forøvrig tror jeg at jeg må si meg enig med Conad her og at vi heller bør fjerne alt skattefradraget for å få et mest mulig rettferdig system. Jeg tror ikke folk vil gi mindre av den grunn, jeg tror nemlig ikke det er skattefradraget som får folk til å gi, men formålet med det de velger å gi til.Tusen takk for link, og linker tilbake.

02.08.2006 @ 01:02
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Peter Walseth

Hei Knut. De frivillige organisasjonene(jeg er selv annsatt i en av dem) opplever at man får inn mer penger som et direkte ressultat av skattefritaket.Røde Kors, Norsk Folkehjelp, IKAJ, de drar alle nytte av det. Dersom man fjerner skattefritaket rammes de frivillige organisasjonene. Da må man spørre seg om man er villig til det, i kampen for "rettferdighet"(jeg annser det jo i stor grad som meningssensur(jeg ville aldri støttet IKAJ altså))

02.08.2006 @ 01:10
URL: http://peterwalseth.blogspot.com
Postet av: Knut Stian Olsen

Det kan selvfølgelig godt hende du har rett, jeg har jo ikke noe tallmateriale å støtte meg på her. Bare min egen vurdering, og for meg er skattefradraget uten betydning for om jeg vil gi eller ikke. Det eneste som teller for meg er formålet til mottakeren.

02.08.2006 @ 01:44
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Conad

Slik situasjonen idag er, straffes små lokale organisjasjoner (både lokale hjelpekorps i Røde Kors / lokale sanitetslag i Folkehjelpa selvom de riksdekkende moderorganisjasjonene er med på lista) og andre små lokale foreninger (samt evt. riksdekkende organisjasjoner som ikke står på den lista). Her har vi flere organisjasjoner som ikke står på den lista (og slik er det vel de fleste steder) - selv om den var lenger enn jeg trodde. Hvis skattefradraget fjernes ville kanskje de lokale få penger på bekostning av de riksdekkende organisjasjonene?Uansett, jeg mener at ett slik system blir både urettferdig og byråkratisk - i tillegg til at det blir prisnippielt feil at jeg skal få en belønning for å støtte enkelte organisjasjoner. Det må da være bedre å la befolkninga disponere en større del av egen inntekt slik at de kan finne råd til slike gaver uten belønning?

02.08.2006 @ 20:27
Postet av: Peter Walseth

"Det må da være bedre å la befolkninga disponere en større del av egen inntekt slik at de kan finne råd til slike gaver uten belønning"Nå er det ikke slik at du tjener penger på å gi. Dersom du gir 100 kr, og har en skatt på 30% blir det 30 kr mindre i skatt. "Tapet" blir på 70 kr.Dessuten er jo skatteletter, og fritak, en måte å la folk disponere slikt.Ordningen er svært lite byråkratisk. Den fungerer meget godt. Problemene oppstår når man skal sensurere hva de frivillige organisasjonene skal gjøre og mene. Dette er en ordning som fungerer, som styrker demokratiet og som bør bestå.

02.08.2006 @ 22:07
URL: http://peterwalseth.blogspot.com
Postet av: Conad

Litt fleipete må jeg vel si at den kommentaren var, men ikke uten alvor. Jeg mener at Staten har i overkant med fingrer innblanda i folk's liv. Er klar over at man ikke tjener på å gi, men skal man kverulere så er det vel igrunn den generelle skatten man "slipper" - dvs. 28%. Trygdeavgift, toppskatt og formueskatt må man betale i fulle drag (for de det gjelder).Dessuten, jeg er ikke så sikker på at det er ubetinga positivt for demokratiet. "Lette penger" kan også være passiviserende for foreningslivet, og det lokale engasjementet er ikke uvesentlig.

02.08.2006 @ 22:30
Postet av: Sindre Th

Jeg er en norsk nordmann, 41 år gammel, stemmer partiet Venstre og STØTTER demokratiet Israel og det jødiske folket inklusive bosetningsretten de har i Judea og Samaria i hht gjeldende folkerett (San Remo) Jeg sier også nei til en palestinsk terrorstatStopp dette SV-våset !

03.08.2006 @ 08:18
Postet av: Knut Stian Olsen

SV-vås? Jeg er medlem av Venstre jeg.Det du mener skaper nok bare mer ufred og terror enn fred Israel og Palestina...

03.08.2006 @ 11:19
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: - O.

Alltid godt å høre at man ikke er alene som medlem/sympatisør med Venstre. Litt mer seriøst; Den eneste fornuftige løsningen her er selvsagt å fjerne skattefradrag for gaver, fagforeningskontingent og temmelig mye annet.

03.08.2006 @ 14:33
URL: http://odd.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

Odd: Er vel seriøst nok å være medlem av Venstre vel ;)

03.08.2006 @ 15:24
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no
Postet av: Martin

Til - O og Knut Stian: Synes dere virkelig at vi skal fjerne skattefradraget for gaver? Jeg er dypt uenig. Jeg er av den oppfatning at det hjelper på folks sjenerøsitet når man belønner dem ved skattefritak. Skattefritaksordningen er en oppfordring til folk flest om å være solidariske med de dårligere stilte. Vi må huske på at selv om noen av de jødene som kommer til Israel bosetter seg i de ulovlige bosettingene, så er svært mange av disse borgere som har en innvirkning på Israels demokrati. De kan sette seg inn i f.eks undertrykte palestineres situasjon, da selv kommer ifra steder hvor de selv har blitt undertrykt- f.eks Russland. Jeg mener helt definitivt at vi skal hjelpe jødene hjem- til et land der de slipper å bli undertrykt eller diskriminert fordi de er jøder. Dette blir de nemlig i alle andre land.

03.08.2006 @ 15:58
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: - O.

Mulig det. Slik at i steden for at det offentlige skal bestemme hvem som skal få våre skattepenger, skal altså mer av dem tilfalle de organisasjoner som den enkelte vurderer som verdig trengende. Nei, la offentlige midler underligges demokratisk kontroll, og la private støtte hvem de vil på egen regning.

09.08.2006 @ 10:19
URL: http://odd.blogg.no
Postet av: - O.

Mulig det. Slik at i steden for at det offentlige skal bestemme hvem som skal få våre skattepenger, skal altså mer av dem tilfalle de organisasjoner som den enkelte vurderer som verdig trengende. Nei, la offentlige midler underligges demokratisk kontroll, og la private støtte hvem de vil på egen regning.

09.08.2006 @ 10:20
URL: http://odd.blogg.no
Postet av: Knut Stian Olsen

De blir ikke undertrykt i alle andre land Martin, f.eks er det så å si ingen land i Europa hvor jøder i dag blir undertrykt, og de blir det ihvertfall ikke i USA.

09.08.2006 @ 15:42
URL: http://knutstianolsen.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1720641