Lite verdt som mishandlet

Jeg har lyst til å bringe en liten sammenligning over hvor enorme forskjeller det er satt på hvor mye verdt man er som menneske, fastsatt av norske domstoler.

---

VG i dag:

En kvinnelig leder i Yara International er blitt utsatt for grove krenkelser og trakassering

Det fastslår Oslo tingrett i en dom der den eneste formildende omstendigheten for toppledelsen i selskapet er at krenkelsene kan være påført ved grov uaktsomhet og ikke bevisst.

Marianne Øverlie ble tilkjent en erstatning på 750.000 kroner, og Yara må i tillegg betale saksomkostningene hennes på 360.356 kroner. Oppsigelsen av Øverlie ble kjent ugyldig, og Yara er pålagt å ta henne inn i en direktørstilling, men ikke den samme stillingen som hun hadde.Bergens Tidende i dag:

Da kvinnen ikke klarte å finne rett tv-kanal slik at samboeren kunne se fotball, ble han så rasende at han dengte hodet hennes mot en stolpe og sparket henne i magen.

Nå er den 36 år gamle bergensmannen dømt til fengsel i åtte måneder for mishandling og krenkende atferd overfor samboeren.

I retten fortalte kvinnen om lang tids trakassering. Mot slutten av det fire år lange forholdet ble hun utsatt for vold nesten daglig. I tillegg ble hun også utsatt for psykisk mishandling og fornedrende behandling.

Mannen nektet i retten for at han hadde mishandlet sin tidligere samboer, men ble ikke trodd. I tillegg til fengselsstraffen må han betale 20.000 kroner i erstatning til kvinnen.


---

Altså, bli trakasert på jobben og du kan få 750.000 kroner i oppreisning + jobben tilbake. Mishandling i flere år ga grunnlag for 20.000 kroner i oppreisning.

Hva faen er det som skjer egentlig når en person i en høy stilling får 750.000 kroner mens ei som blir mishandlet i hjemmet kun blir avspist med 20.000.

Det er mulig jeg har et helt forvaklet syn, men det burde strengt tatt vært motsatt. 750.000 til den mishandlede og 20.000 til den trakaserte...


Naser Kader og Muhammedkarikaturene

Hos Øyvind Strømmen fant jeg dette:

Hvis nogen skal sige undskyld, er det Saudi-Arabien. Undskyld for sin åbenlyse foragt for menneskerettigheder, for sin foragt for religionsfrihed og for sin systematiske bekæmpelse af ligestilling. For at fratage kvinder deres stemmeret, for at nægte dem et pas uden mandens samtykke, for kun at regne deres vidneudsagn for det halve af en mands og for at forbyde dem noget så banalt som at køre bil. For at de fattige underbetalte filippinske kristne gæstearbejdere fængsles blot for at besidde en personlig Bibel. Undskyld for sharia-straffe. For håndsafhugning for tyveri og pisk for indtagelse af alkohol. For stening til døden for utroskab og homoseksualitet, ja, jeg kunne blive ved.

Saudi-Arabien burde skamme sig, og en undskyldning for at have krænket det land med satiriske tegninger er kort og godt et knæfald for fundamentalismen.

Mit budskab til Saudi-Arabien og de andre muslimske lande, der har tilsluttet sig boykotten, lyder derfor: I krænker mig på min demokratiske overbevisning. Sig undskyld.

Det er den danske innvandringspolitikeren Naser Khader som skriver dette i dag. Det setter det vel litt i perspektiv den boikotten og flaggbrenningen og trusler om vold og drap vi ser komme fra land som Saudi-Arabia på grunn av disse karikaturene av Muhammed.Karikaturen er hentet hos Dagbladet

Dagbladets angrep på ytringsfriheten

Dagbladet skriver en leder i dag som jeg er veldig enig i, bortsett fra Dagbladets konklusjon. De skriver: "Men vi vil samtidig ikke være med på et forsvar av ytringsfriheten som stopper ved selve retten til å ytre seg. Et slikt forsvar er også en form for fundamentalisme som, i likhet med religiøs fundamentalisme, truer det liberale og demokratiske byggverket ytringsfriheten er en del av".


Hvorfor jeg ikke er enig i dette er nettopp fordi ytringsfriheten er en fundamental RETT vi har til å både bruke og misbruke. Ytringsfrihet er ikke noe vi har kun for å ytre oss om ting alle liker eller for å ha et budskap eller en mening. Ytringsfriheten er også retten til å ytre seg om meningsløse ting, og provoserende ting også kun for provokasjonens del eller rett og slett svada, noe våre politikere gjør til stadighet.

Det er en rett vi alle i ett fritt og åpent demokrati har og at Dagbladet setter spørsmålstegn ved at denne retten er mye mer skremmende enn de flaggbrennerne nede i Palestina og andre deler av midtøsten. For det er nemlig slik med ytringsfriheten at også de som er fundamentalistiske, om det er kristne, islamister eller "ytringsfrihetsfundamentalister", har de lov til å ytre seg om hva de mener uten å komme med eller bli utsatt for trusler om drap, vold etc.

Så når Dagbladet skriver i sin leder: "Men vi vil samtidig ikke være med på et forsvar av ytringsfriheten som stopper ved selve retten til å ytre seg" så angriper Dagbladet retten vi har til å ytre oss fritt om saker som Dagbladet ikke liker. Jeg liker ikke Magazinets trykking av disse bildene, Dagbladet gjøre det heller ikke, forskjellen på meg og Dagbladet er at jeg vil forsvare ytringsfriheten mot slike som Dagbladet, som kun ønsker å begrense den til "kloke og meningsbærene" ytringer.


(e-post er sendt til Dagbladets redaksjon for en kommentar)

Blasfemi igjen?

Her ser dere grunnen til at korset står den veien det gjør i dag.

Hvorfor korset ikke står oppned

Altså, Jesus var litt glemsk så man måtte snu ham for å gjemme visse kroppsdeler når man skulle reise opp korset. Oj oj oj for en flause...

Snipp, snapp, snute -  så var opp ned-korset ute

Viktige påminnelser om ytringsfrihet

Det har i de siste dagene vært et stort fokus på ytringsfriheten. Derfor finner jeg det nødvendig å minne om et par viktige ting i denne debatten som enkelte av motstanderne av Magazinets publisering av Muhammed-karikaturer ser ut til å glemme eller er villige til å overse.Fra innledningen i "Verdenserklæringen om menneskerettighetene"

da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål [...] kunngjør generalforsamlingen:


Artikkel 19.

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.


Artikkel 30.

Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

---

Grunnlovens § 100.

      
Ytringsfrihed bør finde Sted.

Ingen kan holdes retslig ansvarlig på andet grundlag end Kontrakt eller andet privat Retsgrundlag, for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

Grlbest. 29 okt 2004 nr. 1402


Det er flere medbloggere som tar opp ytringsfrihetsspørsmål i dag, bl.a VamPus, Eric Mortensen og Morten Drægni


Breaking news monday...

Her publiseres det aller, aller, aller siste bildet som ble tatt kun sekunder før Muhammeds fødsel. All avbildning av denne kjente og kjære profeten etter hans fødsel er som kjent forbudt...

Muhammeds fødested

Jeg har en mistanke om at dette fødestedet tilhører en viss Børre Knutsen som jeg har omtalt tidligere. Muligens var det den "klø deg i rævva"-aksjonen som trigget denne fødselen...

Bildet er tatt eksklusivt for Min Mening. All eventuell gjenbruk koster en mynt til min numismatikersamling.

Kvotering

Kvotering er blitt det store mantraet for mange av våre politikere og partier. Man skal kvotere kvinner inn i styrerommene, man vil kvotere innvandrere inn i arbeidslivet, IA-avtalen er en form for kvotering av syke eller delvis arbeidsuføre inn i arbeidslivet, man kvoterer kvinner inn i politiske verv etc etc.

Snart blir det så mye kvotering inn i arbeidslivet og i styre og stell at den "vanlige mann i gata" også blir nødt til å kvoteres. Man får snart ikke jobb hvis man ikke er kvotert...

neger, neger, neger

I Bærum har vi ikke fordommer. Vi blir ikke skremt av en neger, sa Odd Reinsfelt, ordfører i Bærum

Og han blir selvsagt kritisert for den språkbruken.

Jeg kjenner ikke ordføreren personlig. Men for meg var det litt uvanlig. I komiteens arbeid bruker vi aldri slike ord, sier Ib Thomsen (Frp)

Hvilke ord bruker dere for svarte afrikanere i komiteen da Thomsen? Svarting? Kølsekk?

De fleste nordmenn betrakter det ikke som et skjellsord. Men nettopp derfor er det viktig at samfunnstopper er særlig bevisst slike ting, sier Saera Khan (Ap)

Den skjønte jeg ikke Khan. Hvis det ikke er et skjellsord (noe det ikke er) hvorfor kritisere at det blir brukt da? Skulle han muligens sagt at " vi blir ikke skremt av svartinger" i stedet? Ville det ha vært en bedre språkbruk kanskje?

Det er en rasistisk bemerkning, som man ikke bør bruke. Alle kan fleipe med slikt, men når man er en offentlig person, bør man ikke si slik i et offentlig forum, sier Terje Akerhaug (SV)

Når ble "neger" et rasistisk yttrykk? Jævla neger kanskje, men ikke neger. Litt typisk SV å dytte alt under rasisme. Å kalle en neger for en neger kan vanskelig sies å være rasistisk...

Som ordfører må han være seg bevisst at hans uttalelser er meningsbærende på flere plan. Neger er et begrep veldig mange oppfatter som nedverdigende, og tilhørende en annen tid, sier Mari Linløkken, Antirasistisk Senter

Hvilken tid da Linløkken. Neger har aldri vært nedverdigende i norsk språk.

Alt dette i følge Aftenposten. Hva sier så jeg? Jeg sier:

neger, NEGER, NEGER, NEGER, NEGER, NEGER

Har man ikke bedre ting å ta seg til som politikere enn å kritisere en helt vanlig betegnelse for, ja nettopp negere, da bør man kanskje finne på noe annet å gjøre. Alle politikere fra alle partier sier da muslimer om muslimer, så hvorfor kritisere ordet neger for neger...

VamPus røyka på senga...?

Søndag formiddag klokken 14.00 brant det i den øverste etasjen i Sannergata 10, som ligger på Grünerløkka i Oslo. (Aftenposten)

Hmmm er det VamPus som har røyka på senga tro? Og sovnet utslitt etter et langvarig nachspiel?

Hjorten om fattigdom

"fattigdom er et populært tema i bloggebyen om dagen", skriver Hjorten...

Jeg sier bare: les det han skriver. Hjorten burde vært noe annet enn en nattevakt på et hotell spør du meg. F.eks bareier på Røros

Isralesk motstand mot Hamas

"Vi akter ikke å gjøre noe som kan legitimere gruppen" sier Israels forsvarsminister, Shaul Mofaz, til israelsk fjernsyn ifølge Nettavisen. Saken handler om forhandlinger med Hamas etter brakvalget Hamas gjorde.

Men desverre for Israel så er allerede Hamas legitim. Hamas er legitimt og demokratisk valgt til å bli palestinernes nye regjering.

Jeg skjønner at det er vanskelig å akseptere Hamas, men hvis man ikke aksepterer de demokratiske prosessene som ligger til grunn for at Hamas nå blir et regjerende parti så undergraver man også eget demokrati. Man "driter altså i eget rede".

Det hjelper fint lite at f.eks Frp og Carl I. Hagen skryter av at Israel er det eneste fungerende demokratiet i Midt-Østen hvis dette demokratiet som Israel jo er ikke klarer å forholde seg til andre demokratier.

Mofaz sa også at Israel ikke utelukker flere attentat mot Hamas-ledere, slik landet har gjennomført tidligere (Nettavisen).

Hvis Israel skal ut på tokt å drepe demokratisk valgte ledere for Hamas så vil det reiret de har begynt å drite i meget snart renne over av møkk.

Man får rett og slett ingen fred ved krig. Det gjelder forøvrig også for palestinerne så vel som for israelerne.

Unnskyld Jan Åge Torp

Ååå fy faen altså... Unnskyld uttrrykket men jeg trodde jeg skulle le meg platt ihjel når jeg leste dette hos Nettavisen i dag:

---

Det bør være bedre ting å bruke skattebetalernes penger til enn å arrangere en utstilling som skal legitimere homoseksualitet ved å vise hva som skjer i dyreverdenen, sier Jan Åge Torp til TV 2 Nettavisen.

- Det er to unike kjønn, som fra naturens side er ment for å produsere barn, sier Torp.

- Men hva da med dyrene som fra naturens side er homofile?

- Bare fordi denne såkalte forskeren sier dette på TV 2 vet ikke jeg om det stemmer. Jeg regner med at andre forskere nå vil etterprøve dette, men om så var tilfelle betyr ikke det at dette er noe bra. Det kan være en pervertering eller skjevhet vi heller burde hjelpe dyrene til å kurere, sier Torp.

---

At Jan Åge Torp ikke var riktig vel bevart hadde jeg mistanker om fra før, men når han uttaler at vi heller burde sette krefter inn på å kurere homosexualitet hos dyr enn å vise at det faktisk finnes, ja da skjønte jeg at mine mistanker om "en skrue løs" hos den mannen var berettiget.

Jeg har tidligere skrevet "måtte du brenne i det helvetet du tror på" om den mannen, men det trekker jeg tilbake nå. Mannen er jo splitter pine gal og gale mennesker er ikke strafferetslig tilregnelig.

Unnskyld Jan Åge Torp, jeg visste ikke at du var så syk som det du er...

Numismatiker

Hei alle sammen. Jeg er en numismatiker og jeg trenger all den hjelp jeg kan få.

Hvis det er noen her som har lyst til å hjelpe en numismatiker kan hjelpen sendes til meg på denne adressen:

Skansveien 16
7374 Røros

På forhånd takk...!

EDIT:

På oppfordring fra Martin så legger jeg ut bilde av kronjuvelen i min numismatikersamlig. Forøvrig den eneste juvelen foreløpig   :O)

Kronjuvel

Det er en tikrone fra 1964, altså orginal jubileumsmynt. Det ser jo unektelig litt stusselig ut med kun denne mynten i ...ehh... samlingen, så alle som har muligheter eller lyst til å utvide denne spede samlingen er jeg veldig glad for bidrag fra   ;O)

I tillegg er det en juvel til her i huset. Nemlig denne:

Mikael

Orddeling

Det er ikke så ofte jeg finner blogger som tar orddelingsreglene så på alvor som denne bloggen. Orddeling er og blir en uting i det norske språket.

Ord deling
Flagg stang
Raspe baller
Marsipan pølser
Annanas ringer
Jule tre
Vei skilt
Blink lys
Snø vær
Fot baller
Under liv

Listen kunne nesten vært uendelig lang over elendig norskspråk. Har dere noen morsomme eksempler så kom med dem :O)

Mer om ytringsfrihet

I denne situasjonen fant utenriksminister Jonas Gahr Støre det klokt å la departementet sende en e-post til de norske ambassadene i Midtøsten med liste over hva ambassadørene skal si når de blir spurt om de formastelige tegningene. Det er her alt går galt. Alle prinsipper bryter sammen under tyngden av den ene hensikten, å berolige den islamske verden ved deres regjeringer.

De har målbåret protesten mot Jyllands-Posten og med det fastholdt politikk og religion som to sider av samme sak. Deretter tilslører den norske regjeringen skillet mellom vårt lands politiske myndigheter og ytringsfriheten ved at man beklager enkeltes bruk av den, fordi det ikke behaget en tredjepart. Det er forbløffende at utenriksministeren ikke ser blunderen.

---

Det er Bergens Tidende (BT) som skriver dette i en leder. Jeg kan bare slutte meg helt og fult til BT i denne saken. Ytringsfriheten må under ingen omstendigheter kunne ses på som noe staten skal kunne styre og/eller kontrollere. Desverre er det nettopp det som skjer når Gahr Støre skriver denne e-posten til de muslimske landene etter at Magazinet trykket bilder av Muhammed.

Man kan mene hva man vil om det var klokt eller ikke av Magazinet å publisere disse tegningene, men sett i ytringsfrihetsperspektivet så har ikke den norske stat noe med å beklage seg ovenfor de muslimske landene eller andre som reagererr mot denne grunnleggende retten vi har til fri ytring.

Gahr Støres e-post er med på å svekke kampen for ytringsfrihet og menneskerettigheter i disse muslimske landene. De har nå nemlig fått en gyllen mulighet til å si "look to Norway" når det er snakk om slik ytringsfrihet. Hvorfor? Jo fordi den norske utenriksministeren sier til sine muslimske venner at vi beklager slike ytringer og det på tross av at disse ytringene er fullstendig legale.

Vi skal aldri måtte beklage at vi i Norge har ytringsfrihet og at den blir brukt. Vi kan like eller mislike ytringen, men vi skal aldri beklage den. Dette har desverre ikke Gahr Støre skjønt viktigheten av.

Negre i fjellet

Kan være mange grunner til det.. Men for meg gjør det ikke noe... Dem kan sitte hjemme å sope - Ole Martin

Ja, la oss inderlig lyve og si "vi savner innvandrere i fjellet" når vi ikke gjør det. Det er heller du som bør skjerpe deg, som oppfordrer andre til uærlighet, og som prøver å tvinge alle inn i politisk korrekte A4-meninger - Tom

Integrering er en god ting, men noen særtrekk synes jeg det er hyggelig at vi, den norske urbefolkning (ikke kom med babbel om samer og annet nå, er dere snille - dere skjønner hva jeg mener), har noe for oss selv - Tom (igjen)

Jeg har ikke tidligere hatt noen problem med andre hudfarger eller framende kulturer. Problemet oppstår når en konfronteres med personer der utviser dårlig oppførsel, så som å kjefte opp på arabisk på supermarked, går med kniv og har et forkvaklet forhold til kvinner - Bjarne Lindholt (Danmark)

Al den snakk om rasisme er bortforklaring fra det som er saken. Det er ikke rasen eller hudfarge der er problemet. Feilen er i religionen - det er en forkvaklet oppfatning av religionen deres, som gjør dem til skrullet - Bjarne Lindholt (igjen)


Altså, jeg fant denne saken på Dagbladet og den debatten som har rast på Fjellforum viser ganske klart at det er helt utrolig hvilke holdninger enkelte har til det som kalles allemannsretten i Norge. Allemannsretten skal tydligvis kun gjelde for etniske nordmenn og feite turister, mens innvandrere som er bosatt i Norge ikke skal få ta del i den norske fjellheimen. Og grunnen? Fordi disse innvandrerne "forringer" naturopplevelsen til slike som Tom her.

Jeg leste hele debatten på dette forumet og når sant skal sies så var det heldigvis mange som forsvarte denne allemannsretten og synes det er flott at innvandrerne kommer seg ut for å oppleve vår vakre natur. Men desverre så finnes det slike "elementer" som Tom, Ole Martin og Bjarne Lindholt. Jeg kan bare si at jeg vil mye heller møte negere, pakistanere og andre innvandrere i fjellet enn mennesker med et slikt syn som de tre nevnte.

Til alle innvandrere vil jeg si at dere er hjertelig velkomne til å gå på fjellet, i skogen eller hvor dere måtte ønske i den norske naturen og for å komme med en anbefaling så er fjellet og naturen rundt Røros et flott sted å starte  :O)

Også Trond har skrevet om denne saken i dag

Likestilling for alle?

"Ved høgskolene var kvinneandelen 62,9 prosent", skriver forskning.no

Med disse tallene på bordet vil jeg innstendig be likestillingsministeren Karita Bekkemellem om straks å innføre kvotering av menn inn på disse høyskolene. Det er jo bare 37.1 prosent menn på disse høyskolene og en slik utvikling er ikke bra i et likestillingsperspektiv.

Hvis likestillig ikke bare gjelder kvinner da selvsagt...

Klø dere i rævva...!

"Biskop Børre Knudsen og hans prester i «Den norske kirke i eksil» lyser statskirkens biskoper i bann" skriver den kristne avisa Dagen på nett i dag.

Jeg, yppersteprest og spirituell leder i "kirken som ikke eksisterer" ler meg i hjel av Børre Knutsen og hans bannlysing. Jeg vil også oppfordre alle medlemmene i "kirken som ikke eksisterer" til å klø seg i rævva for Børre, som en gest til hans holdniger til mennesker...

Børre Knutsen

Målet er å få Børre til å klø litt selv og bare vi klør hardt nok så kan Børre helbredes til å klø også. Så hva venter vi på? Gå gjerne ut og klø for å spre budskapet...!

(bildet er stjålet fra NorgeIDAG)


EDIT:

Aksjonen "klø deg i rævva" er selvsagt startet for å få Børre Knutsen til å innse at han er et rasshøl

Fattigdom(men)

Det er sjelden at en regjering som endog holder seg med en kunnskapsminister, sier at språklig presisjon ikke har noen hensikt. Forskjellen mellom bestemt og ubestemt form i norsk kan være ganske vesentlig. Sier en hytteeier at hytta hans står på fjellet, mens en annen sier at den står på fjell, er det nok minst 800 meters høydeforskjell. Sier et foreldrepar at ”nå må du se å komme deg på skolen”, er det en replikk som de fleste med tenåringer i huset har brukt noen ganger. ”Nå må du se å komme deg på skole” betyr noe helt annet.Det er to grupper dette er vanskelig for: 1) Utlendinger som skal lære norsk på grunnlag av et morsmål hvor det ikke skilles mellom bestemt og ubestemt form (bl.a. slaviske språk). 2) Regjeringsmedlemmer.Det var altså ikke meningen at avskaffelse av fattigdommen skulle få varig –men.

Det er Per Egil Hegge i Aftenposten som skriver dette i dag under spalten "Språket vårt". Det er altså en ikke ubetydelig forskjell i retorikken og målsettingen til regjeringen om å avskaffe fattigdom(men).


Gravøl

(Aftenposten) "Festen skal ha foregått i obduksjonsrommet, som ligger vegg i vegg med kjølerommet der likene er oppbevares og med sykehuskapellet. Obduksjonsbenken fungerte som bord, og var pyntet med et hvitt laken til duk og levende lys. På dette provisoriske bordet hadde festdeltagerne også ølflasker."

Dette gir nytt liv (om man kan bruke det uttrykket) til begrepet gravøl.


Henrette fanger på Guantanomo...?

Jeg hadde tenkt å ta en liten pause på noen få dager i bloggingen nå, men det var før jeg kom over denne saken her i Dagbladet: "En endring av det amerikanske militærets regler åpner for at fanger som sitter fengslet utenfor USA, kan henrettes. Det spekuleres på om dette betyr at USA vil begynne å henrette Guantánamo-fanger".

Dette kommer desverre ikke overraskende på meg at de vil endre reglene slik at de kan begynne å henrette fanger utenfor USA. George W. Bush er jo en av de mest henrettelseskåte presidentene USA har hatt på mange år.

Henrettelser er og blir forkastelig uansett hvilket motiv som ligger bak en slik beslutning. Særlig forkastelig blir det hvis man har tenkt å henrette fanger på f.eks Guantanomo. Åpenhet og innsyn i de "rettsprosessene" som ligger til grunn for de innsatte ved Guantanomo er påfallende fraværende, og å begynne å henrette disse fangene er "helt på jordet".

Vi vet nemlig ingenting om disse fangene har fått en rettferdig rettssak, om de har hatt skikkelige muligheter til å forsvare seg og om de har hatt skikkelige forsvarere eller om det kun har vært summariske rettsaker, hvis det har vært rettsaker overhodet...

---

Sånn...! Nå tar jeg forhåpentligvis noen dager bloggfri...

Til informasjon...

Denne bloggeren tar seg en aldri så liten pause, mest sannsynlig frem til fredag.

Hmmm... Merker jeg litt frustrasjon blant mine faste lesere nå? Vel det er ikke lenge til fredag så dere får smøre dere med litt tålmodighet og i mellomtiden kan dere jo lese litt i det rikholdige arkivet hvor det i øyeblikket ligger 354 innlegg og 1587 kommentarer...

Jøss, 354 innlegg! Jaggu mener jeg mye om det meste gitt... Fornøyelig lesning...!


SV vil rasere velferdsnorge

Under overskriften "SV har hemmelig kuttliste" bringer VG i dag opplysninger om hvordan SV vil skaffe "nye penger til gode formål". Der foreslår en arbeidsgruppe i SV at man bl.a skal innførere skatt på barnetrygd, fjerne kontantstøtten, øke egenandelene i helsevesenet, kutt i sykelønnsordningen etc.

Jeg merker at jeg blir litt "pissed off" når jeg leser hva SV foreslår for å skaffe penger til gode formål. SV har da altså tenkt å kutte i en masse gode formål, rasere velferden, for å finansiere andre gode formål i stedet for å bygge videre på den velferden vi har i dag. Dem det vil ramme aller hardest er de som har det trangt fra før, nemlig barnefamiliene.

SV har i mange år beskyldt FrP for å ville rasere velferdstilbudet vi har i Norge i dag, men de opplysnngene VG kommer med i dag viser jo at den største trusselen mot norsk velferd i dag er nettopp SV selv og det mest skremmende er at dette partiet faktisk sitter i regjering i dag.

---

Oppdatering:

Hele rapporten finner dere ved å følge denne linken (pdf-format)

SAS driter seg ut

Informasjonssjef Kenneth Vikse i SAS sier til TV2-nyhetene (Nettavisen) om hvorfor 99 prosent av de innstilte flyene fra Kastrup flyhavn var SAS sine fly: "Det høres ut som et veldig dramatiske tall. Årsaken er at SAS blir veldig berørt. Vi flyr i et sånt mønster at når vi får en kansellering, så får vi mange kanselleringer, sier Vikse".

Det er ærlig talt den mest latterlige unnskyldningen jeg har hørt på svært svært lenge. Hvis SAS forsøker å være profesjonelle så lykkes de svært dårlig med det.

Det er vel ikke noe poeng i å legge opp flymønsteret på en slik måte at det kollapser som en rekke med dominobrikker hvis man får en kansellering? Hvis det virkelig er slik som Vikse sier at SAS får mange kanselleringer hvis de får en kansellering så er det noe fundamentalt galt med måten de organiserer flyvningene sine.

Alle andre flyselskaper klarer det fint, men ikke SAS som hadde 144 av de 146 kanselleringene på Kastrup flyhavn...


Gladnyhet

Dagens gladnyhet fant jeg på Dagbladet.no. Jeg skal presentere artikkelen i sin helhet her.

---

(Dagbladet.no): Alle de tolv hagegnomene som like før jul siden ble kidnappet fra hagene sine i det vestlige Sverige, er nå funnet i god behold ved byen Kil i Värmland, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

De snøkledde gnomene ble funnet inne i skogen, stående i en ring ved siden av et tent bål og ei lita hytte.

- Det så veldig koselig ut, sier politimann i Kil Bo Larsson til TT.

Et brev fra «Hagegnomenes Frigjøringsarme» har påtatt seg ansvaret for forsvinningen. De hevder at de små nissene ønsket frihet.

Likevel opplyser politiet at hagegnomene nekter å samarbeide.

- De vil ikke si et ord til oss, sier Larsson.

Fredag holdt politistasjonen langåpent, slik at eierne kunne komme og hente gnomene sine.

---

Ja ja, så fikk da den saken et lykkelig utfall, i hvertfall for eierne av disse gnomeme. Hva gnomeme selv mener er mer usikkert...

Vi har ikke råd til å la være

Aftenposten i dag: Hun blir alvorlig syk hvis ikke kroppen får sin daglige dose. Derfor måtte jeg hjelpe henne med å skaffe nok heroin til et par dager i Brevik. Først da det var ordnet, kunne jeg kjøre hjemover. Med stoff, nye sprøyter og en sliten, men glad jente i passasjersetet. Ikke akkurat det man forbinder med jul, kommer det fra Frode Varn.Frode Vam er far til ei jente, Gina, som er heroinmisbruker. Jeg kan bare si at jeg føler meget sterkt med Frode Varn og datteren. Etter en del år selv som narkoman i et meget rusbelastet miljø forstår jeg bare så altfor godt hva dette dreier seg om.

Det er nemlig ikke slik som de "vellykkede" tror at det jo bare er å slutte, eller det er jo kun opp til en selv, eller at man kan skylde seg selv osv. Virkeligheten til en rusmisbruker og familien rundt er mye tøffere enn det man kan forestille seg hvis man ikke har opplevd det samme selv.

Jeg er fullstendig enig med Frode Varn når han sier til Aftenposten at "dessverre er det altfor mange politikere og saksbehandlere som ikke forstår at narkomani er en sykdom, og at den medfører ufattelige belastninger, både fysisk og psykisk."

Narkomani er en sykdom. Det er kroppen som forteller deg at den må ha det stoffet for å fungere. Man klarer bare ikke å ignorere det kroppen forteller at man må gjøre. Årsaken til sykdommen kan nok diskuteres, men når man først er blitt narkoman, da er man syk.

For å ta en jævla dårlig sammenligning så kan du jo forsøke å nekte kroppen å fjerne avfallsstoffer, dvs drite på godt norsk. Det går bra en stund, noen timer, men etterhvert vil kroppen ta over kontrollen og du driter uansett om du vil eller ikke... Det er litt sånn med narkotika også. Selv om du sier til deg selv at nå er det slutt og du er bestemt på at det er slutt, så har du ingen fri vilje til å styre det selv. Kroppen må ha det stoffet, koste hva det koste vil.

Å sitte med abstinenser er det desidert verste jeg har vært med på, aldri har jeg vært så desperat noen gang som de gangene jeg ikke fikk tak i narkotika og abstinensene kom krypende. Det er en ekstrem fysisk og ikke minst psykisk påkjenning som jeg ikke unner noen å oppleve.

All støtte og honør til Frode Varn og datteren Gina som tør å stå frem på den måten de gjør i Aftenposten i dag, for narkomani kommer litt i samme kategori som psykisk helse, det snakker man gjerne ikke om.

Og jeg har også en oppfordring til Jens Stoltenberg; du har selv en narkoman søster Jens, du vet hvordan dette sliter på både den narkomane og familien rundt. Oppfordringen blir: Bruk mer penger og ressurser på behandling og ikke minst oppfølging av de narkomane og deres familier. Vi har råd til det, staten Norge har råd til det. Vi har faktisk ikke råd til å la være...

e-post er avsendt...

Om trafficking, horer og horekunder

Hjorten skriver i kveld en "kjapp lørdagspost" om et svært viktig tema, nemlig om kriminalisering av horekundene, horer og trafficking.

Bl.a skriver han dette: Det er ikke selve sexkjøpet som plager meg. I de tilfeller som sikkert også finnes hvor denne, skal vi kalle det forretningstransaksjonen, foregår mellom en kjøper og en selvstendig selger som handler av egen vilje og på eget initiativ så gjerne for meg. Det som imidlertid plager meg ganske mye er den delen av prostitusjonsmarkedet som vi gjerne kaller for trafficking. Dere skjønner hva jeg mener. Vår tids slaveri, menneskehandel, Lilja4ever og alt det der faenskapet [...] Det er mulig å bli dømt for uaktsom voldtekt her i landet, for eksempel ble jo en black metal-gitarist dømt nettopp for dette i en mye omtalt sak. Hvorfor skulle vi ikke kunne ha en lignende lovgivning rettet mot dem som kjøper sex av jenter, eller gutter for den saks skyld, som de burde skjønt var ofre for trafficking?Til å være en "kjapp post en lørdagskveld" synes jeg du får frem problemene og mulighetene på en glimrende måte.

For det er en veldig stor forskjell på det som tradisjonelt har blitt sett på som hore og det som utspiller seg med trafficking i dag.

Det er en viktig detbatt å ta, men hvis man ikke klarer å se de prinsipielle forskjellene på den "vanlige hora" og traffickingproblemet så er jeg redd man ikke kommer noen vei i det hele tatt.

Trafficking er helt klart noe som bør og skal bekjempes med alle midler, men den tradisjonelle slitne junkihora er ikke en del av dette problemet.

Så man bør altså se forskjellen på de to fenomenene. Forslaget ditt er i så måte helt utmerket ved at man kriminaliserer de som vet eller burde ha visst at den man kjøper sex av er utsatt for tvang eller trafficking.

Hvis man ikke gjør det, men kriminaliserer horekunden generelt så vil prostitusjonsmiljøet gå "mer under jorda", det blir mer skjult, mer vold, mer voldtekter, mer sykdom blant de prostituerte.

Og det er vel ikke meningen...

Gledelig utvikling i Israels politikk

Jerusalem og alle dens jødiske bydeler vil være den evige hovedstad i staten Israel, og alle hellige jødiske steder skal forbli på israelske hender, heter det i det Israelske Arbeiderpartiets nye program. "Med dette mener vi at vi er villige til å gi slipp på de muslimske bydelene i Jerusalem for å styrke den jødiske majoriteten", sa Arbeiderpartiets nestleder Yuli Tamir til avisen Haaretz (Aftenposten)

Det er bra at Arbeiderpartiet i Israel nå ser ut til å være villig til å finne løsninger som kan bidra til å skape fred i Midt-Østen. Jerusalem har hittil overhodet ikke vært et tema for forhandlinger fra israelsk side, men nå ser det altså ut til at i hvertfall ett av de store partiene i Israel ønsker å gå inn for slike forhandlinger.

Haaretz skriver: The party will work to renew peace negotiations with the Palestinians, which will be based on a two-state solution [...] Labor's platform was not different in many ways from that of the centrist Kadima party, which is poised to win the elections by a large margin.

Dette er ganske oppløftene for en videre fredsprosess mellom palestinere og israelere for selv om det nystartede Kadima ser ut til å vinne valget i Israel om et par måneder så får de ikke flertall alene. Men sammen med Arbeiderpartiet så kan de kanskje få flertall og med det bringe fredsprosessen inn i et nytt spor.

Også palestinske politikere ser med blide øyne på Arbeiderpartiets "nye kurs" for å bruke et norskt Ap-utspill. Haaretz skriver: Saeb Erekat, the chief Palestinian peace negotiator, welcomed the new Labor Party position, saying it was a reflection of the changing positions among both Israelis and Palestinians. "That's a step in the right direction, that means that we are heading to a two-state solution," Erekat said. "Irrespective of the difficulties and the pains of Palestinians and Israelis, now I think we are moving forward."

Så nå er det bare å krysse fingrene og håpe på en markant fremgang i prosessen for å oppnå fred mellom de to folkene...

Ikke blitt mindre terror med Republikanerne

"Republicans have a post-9/11 view of the world. And Democrats have a pre-9/11 view of the world. That doesn't make them unpatriotic, not at all. But it does make them wrong -- deeply and profoundly and consistently wrong." Sa Karl Rove til republikanske tilhengere ifølge CNN.

Jeg er ikke så sikker på om "the republican way in war on terror" er den rette måten å bekjempe terror og terrorister. Hittil har det nemlig vist seg helt fåfengt. Det er ikke blitt mindre terror i verden, det har ikke blitt færre terrorister i verden, rekruteringen til terrororganisasjoner øker og det har ikke blitt mer "peace and democracy" i verden.

Jeg setter nå min lit til at flertallet av amerikanerne også ser dette og at Demokratene, og ikke Republikanerne, vil gå av med valgseieren i november. Uansett blir det et spennende valg som jeg ser frem til å følge med på.

Ny blogg

Jeg har nettopp opprettet enda en blogg hvor jeg vil dele med alle fra mitt sitatarkiv på rundt 1500 sitater av både kjente og ukjente.

Sitatbloggen finner dere ved å følge denne linken. Ellers kan dere jo også følge denne linken og lese dikt jeg har skrevet som narkoman.

Sitat

Et lite sitat som Bushadministrasjonen burde ta til seg:


"They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety
deserve neither liberty nor safety."

Benjamin Franklin


Stakkars, stakkars Lars Bleken

Klassekampen i dag: Lars Bleken (63) reagerte med vantro da Aetat ba ham jobbe som renholder. Nå får Aetat beskjed av arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen om å slutte å sette de eldste arbeidsledige til tungt kroppsarbeid [...] Bleken har vært arbeidsløs i over fem år, etter å ha jobbet mange år i Forsvaret og seinere som både markedsdirektør og administrerende direktør. I fjor sommer syntes Bleken Aetat gikk over til å trakassere ham med stadige pålegg og krav. Da Bleken til slutt ble bedt om å vaske gulv på en skole hvis han fortsatt skulle få ventestønad, sprakk det. Og han tok til slutt initiativ til en aksjonsgruppe for eldre arbeidssøkere.

Lars Bleken (Klasekampen)

Bleken, Bleken, Bleken... Stakkars, stakkars Bleken som ble bedt om å jobbe med renhold. Tidligere direktør å greier. Skikkelig synd på deg altså. Du er jo sååå mye bedre enn andre du siden du har jobbet som direktør og jobbet i Forsvaret og all ting...

Det er klart at en renholdsjobb ikke er fint nok for deg, du skulle vel helst ha hatt en jobb der du kunne sitte å sjefe over andre i stedet du, med den bakgrunnen du har. Og at store slemme Aetat kunne finne på å stille krav til DEG da, det er jo helt uhørt ikke sant. Nei, ned med Aetat som våger å stille krav til slike som deg...

Årets selvfølgelighet

Nationen skriver i dag under overskriften "Rånere sier nei til billig taxi": Ved å subsidiere taxi for ungdom som skal hjem fra fest, har en rekke småkommuner fått færre trafikkulykker. Men i bygder med sterk rånekultur har ungdommen vendt tommelen ned for ordningen.

Til samme avis sier TØI-forsker (Transportøkonomisk Institutt) Pål Ulleberg: Såkalt rånekultur er et etablert fenomen, og vi vet at tilbudet ikke har fungert like bra alle steder. For mange unge er det en del av identiteten å kjøre bil.

I en rekke av selvfølgeligheter som blir uttalt til mediene så er dette en sterk kandidat til årets selvfølgelighet, og det allerede etter 20 dager av dette året. Råne med taxi liksom, blir ikke helt det samma det, gjør det vel...? Selvsagt tar ikke rånere taxi, de kjører selv...

Såre tær

I følge Tanums store rettskrivningsordbok er pamp en ”velnært tillitsmann i en organisasjon”. De fleste lesere forbinder noe klart negativt med begrepet pamp [...] Hvorfor bruker så Aftenposten pamp i en ingress om IA-avtalen? Var det noe i teksten eller intervjuet med den tillitsvalgte ved Nordox som gjorde det journalistisk riktig å benytte et slikt negativt ladet ord?

Dette står det på LO-aktuelt sine nettsider... Aner jeg en smule såre tær her?

...put them out of business

CNN: White House spokesman Scott McClellan said. "We do not negotiate with terrorists. We put them out of business."

Måtte nesten le litt når jeg hørte McClellan sa akkurat de ordene der. For når sant skal sies så har vel ikke akkurat USA vist at de lykkes så godt med å "put them out of business".

Men det er klart det høres "tøft" ut i patriotiske amerikanske ører, men i mine ører så lyder det litt platt...!

Denne hyggelige karen her har dem i hvertfall ikke gjort arbeidsledig riktig enda, han har nok å henge fingrene i...

story.vert.bin.laden.filer.jpg

Sitat

Her følger nok et sitat i min rikholdige samlig på rundt 1500 sitater.


"Jeg er sterkt i mot at Charles drar på den reisen med Beagle. Det fører ikke til annet enn dagdriveri og lediggang"

Charles Darwins far R. Darwin...


Free the weed

Slik ser de altså ut, de vakre eviggrønne potteplantene, eller skal vi si potplantene av familien Cannabis.Selv har jeg vært med på å ha politibesøk mens planten sto å slikket sol i kjøkkenvinduet uten at det ble oppdaget av den grunn.

Nå hører det med til historien at den ble oppdaget etterhvert likevel, men at politiet gikk rundt og "snoket" etter ulovligheter uten å oppdage denne potteplanten i vinduet har jeg i ettertid hatt det litt morsomt av.

"Good plant, bad law... Free the weed"

Live and let die

Skal det være slik at det er legene som har all makt i spørsmål om f.eks respirator og næringssonder skal kobles av en pasient eller skal disse tunge avgjørelsene ligge hos de pårørende? Eller kanskje en kombinasjon der enten legen eller de pårørende har vetorett! [...] Jeg skal ikke ta noen stilling til om hvem som til syvende og sist skal få ha det avgjørende ordet om en respirator eller sonde skal kobles av...

Dette skrev jeg etter Terri Schiavo-saken i USA i fjor sommer da Aftenposten hadde en artikkel om "Mer makt til de pårørende", og saken har desverre igjen blitt høyaktuell.

Men under debatten i Redaksjon 1 i dag så kommer det opp en del kommentarer via sms og enkelte av disse vitner om svært lite gangsyn og kunnskap. Det sto bl.a: "Vil vi ha leger som dreper våre barn?", "Aktiv dødshjelp på sitt verste", "Barmhjertighetsdrap er forbudt" og "Legene vil ta livet av Kristine". Etter mitt syn blir det å føre debatten på et slikt lavmål mer til skade enn til gavn for den det virkelig gjelder, Kristine selv. Etter min oppfatning så dreier det seg egentlig ikke om pappan til Kristine eller andre pårørende til den stakkars jenta. Den eneste denne saken dreier seg om er Kristine selv og hennes rett til å leve og også hennes rett til å dø en verdig død.

Det er helt åpenbart at faren til Kristine ikke ønsker at den lille datteren skal dø, det sier seg selv. Antakelig ville jeg ha gjort som han i samme situasjon og kjempet for at barnet skulle få "livsopprettholdende" behandling. Han gjør det eneste en forelder i hans situasjon kan gjøre og det er å håpe og kjempe.

Det er nettopp derfor jeg nå mener at det er legene som i siste instans skal ta den endelige avgjørelsen og ikke de pårørende. Å fjerne det presset det er å skulle ta en avgjørelse om livsopprettholdende behandling fra de pårørende er helt klart en fordel. Man får da en medisinsk begrunnelse i stedet for en følelsesmessing begrunnelse for hva som skal skje videre.

Vi ville ikke ha hatt en slik sak som dette hvis det hadde vært helt klare rettningslinjer og lover som regulerte dette i den ene eller andre retningen. I artikkelen i Aftenposten i sommer så sto det at et endelig lovforslag om nettopp dette temaet skulle sendes Stortinget før jul, det er nok blitt forsinket for jeg finner det ikke i hvertfall. Men at det er viktig med en klar lovregulering på dette området er hevet over enhver tvil.


Oljeberget

Blåblogg skriver: Politisk TV-reklame er forbudt i Norge, men en helaftens propagandafilm og Jensemann betalt av staten er tilllatt, og Arbeiderpartiet slipper til og med å belemre sine egne budsjetter med produksjonskostnadene. Så gjenstår det å se hvor lang tid det går før også Statskanalen vier en helaften til filmen om Statsministeren, så vi alle kan få et innblikk i hvor fantastisk han er. I dag tror jeg Martin Kolberg hopper opp og ned av yr begeistring på kontoret sitt mens han roper FILMFONDET, FILMFONDET, FILMFONDET, kamerater!

Hallo...! Det er en dokumentar om Jens Stoltenberg. Om Jensemann altså, ikke om motstanderne til samme person så om denne filmen presenterer Jensemann er vel den mest naturlige tingen i verden. At den er sponset av filmfondet er vel heller ingen grunn til å kritisere ettersom det var en borgerlig regjering da prosjektet startet.

Liberalist? Javisst! skriver dette: Nå er det altså Jens som skal bygges opp til hennes verdige efterfølger - i jobben som statsminister såvel som i vervet som partileder. Filmen river ned mytene om Jens, og gir Nettavisen-anmelderen styrket tro på fellesskapet. Goebbels kunne ikke gjort det bedre.

Å sammenligne det med nazitysklands Goebbels er et lavmål Pleym. Svært lite liberalistisk også.

VamPus: Dersom den amerikanske staten hadde sponset en film som viste et mer nyansert og positivt bilde av president George Bush ville kritikken haglet.

VamPus; hva har denne flmen her med Bush å gjøre? Og dessuten høster jo denne filmen allerede kritikk her på berget, så hvorfor klage?


Jeg gleder meg til å se denne filmen, jeg skal se den på kino når den kommer opp hit på fjellet og det skal bli interessant å se om det er noe i den filmen jeg vil benytte anledningen til å kritisere. Men inntill jeg har sett den, lar jeg kritikken ligge. Det burde flere andre også gjøre...! Og hvis noen skulle være noe som helst i tvil så stemmer jeg IKKE Arbeiderpartiet, men Venstre.

Inntektsøkning på 18 prosent

Lønnsoppgjøret kan sprekke melder Aftenposten i dag med et intervju av DNBs sjefsøkonom Øystein Dørum. Han mener at lønnsveksten årlig vil ligge på rundt 4.5 prosent fra og med i år og frem til og med 2009. Det vil si at man forventer en lønnsøkning på ca 18 prosent på fire år.

Jeg er ikke noen økonom, men dette vil da selvsagt konkurranseutsatt næringsliv merke godt. 18 prosent er svært mye på så få år og jeg vil oppfordre arbeidstakerorganisasjonene om å vise litt moderasjon. Vi trenger ikke en inntektsøkning på 18 prosent for de med en "normal" lønn i dag. Arbeidstakerorganisasjonene burde, etter min mening, heller sette kreftene inn på å bedre lønna til de i lavtlønnsyrker så kan de med en grei inntekt heller vente og få en lønnsøkning noe tilsvarende inflasjonen eller prisstigningen.

Det vil avhjelpe den konkurranseutsatte delen av næringslivet, det vil hjelpe de med lav inntekt og det vil gjøre arbeidsinntektene mer sosialt rettferdig nettopp fordi de lavtlønnede vil spise litt inn på de med en grei inntekt.

Nå venter jeg bare på en kommentar fra October om at jeg tar feil, eller en mer utfyllende forklaring kanskje  :O)

39 års ekteskap er straffeskjerpende...!

NRK melder i dag om en dom i en familievoldssak. De skriver: "Mannen skal i september i fjor ha slått kona si flere ganger i hodet og kroppen slik at hun fikk massive blodutredelser". Mannen fikk 90 dager på vann og brød. Men så står det videre fra dommen: "Retten mener det er straffeskjerpende at volden har skjedd mellom to som har vært gift i 39 år".

Straffeskjerpende å være gift lenge? Dette stiller jeg meg noe undrende til. For hvis det er straffeskjerpende å være gift i 39 år og mannen fikk 90 dagers fengsel. Hvor lang, eller kort straff får man da hvis man bare har vært gift i 10 år?

Lengden på et ekteskap kan vanskelig sies å være hverken formildende eller skjerpende, det er faktisk totalt likegyldig. Det som har noe å si er graden av vold og ikke antall år man er gift.

Så hvis du har tenkt å banke kona bør du begynne med det før dere har vært gift i så mage år, for da er det ikke straffeskjerpende...

Oppfordring fra Trond

Trond har en oppfordring til oss alle om å spre budskapet og slutte opp om en solidaritetsaksjon for Hviterussland. Det var i følge han skuffende oppmøte ved den forrige aksjonen som gikk av stabelen mandag kveld.

Trond skriver: "Den 16 februar setter vi i gang igjen og da håper vi at enda flere møter opp. Om du er til høyre eller til venstre i det politiske landskapet spiller ingen rolle. Du trenger ikke en gang definere deg innfor denne skalaen eller tilhøre noen som helst organisasjon så overhodet, bare møt opp".

Alle som har mulighet burde stille opp i den aksjonen og alle burde også spre budskapet om denne aksjonen videre slik at så mange som mulig møter opp. Desverre Trond så ahr jeg ikke mulighet til å møte selv pga lang avstand til både Bergen og Oslo, men jeg følger oppfordringen din om å spre det videre i hvertfall...

30.000 besøkende

Akkurat nå, i skrivende stund er det 30.000 besøkende som har vært innom min blogg siden oppstarten i juni i fjor. De første 10.000 passerte jeg på valgdagen i fjor, 20.000 passerte jeg 24 november og altså 30.000 i dag. Det tror jeg at jeg skal feire med en liten karsk...

Tusen takk til alle som gidder å lese det jeg skriver, antalle lesere er langt over forventet men ikke desto mindre gledelig.


Kristen kjernefamiliekjærlighet har aldri eksistert

Jeg fikk et anonymt svar under mitt innlegg "Brenn i helvete" som jeg har lyst til å bringe frem til flere lesere.


Vi definerer nok ordet kjærlighet litt forskjellig. Jeg har lagt merke til at dette uttrykket brukes friskt i homodebatten, og da kan det like gjerne bety "sexuell lyst" eller "begjær". Altså det folk tenner på er altså kjærlighet. Og da høres det jo veldig fint og attraktivt ut å bli homo. Jeg kjenner tilfeldigvis noen, og de har fortalt meg om baksiden av medaljen.

Når kristne definerer kjærlighet, handler det om et livslangt forhold, av ansvar - gi sitt liv og selv for andre. Det er ikke egoistiske lyster som står i sentrum for en kristen definisjon av ordet kjærlighet.

Men i vårt seksualiserte samfunn er ikke det som har fungert i generasjoner godt nok, det er mer spennende med russisk rulett....alt annet er jo intoleranse,?


Mitt svar til denne kommentaren er som følger:

Jeg kjenner flere selv og min fetter tok livet sitt pga intoleranse i samfunnet generelt og blant andre spesielt.

Det er nok bare motstandere av homofili som definerer homosexuelle som kjærlighetsløse og at det i stedet er sexuelle lyster og at det kun er de kristne som har monopol på kjærlighet.

Du skriver "fungert i generasjoner", ja det er riktig det fordi mannen har i alle disse generasjonene hatt all makt også rett til å tukte den man var gift med. Altså banke kona. Eneste grunnen til at det "fungerte i generasjoner" er at det aldri har vært snakk om likeverdige partnere.

Idealisert kristen kjærlighet har ikke eksistert i generasjoner. Det er bare noe kristenfolket har funnet på i den senere tid og lukket øynene for det brutale mannsdominerte samfunnet som tidligere var vanlig praksis.

Menn banket kona etter at de hadde hatt sex fordi kvinnen i følge datidens prester og bibeltolkninger var fristerinnen som ledet mennene ut i synd.

Kristen kjernefamiliekjærlighet? Pissprat, det har aldri eksistert...

Knull hvem du vil og hvor mange du vil og på hvilken måte du vil og med hvilket kjønn du vil så lenge alt foregår på frivillig, lovlig basis

Dikt igjen

Del 3 av trilogien "Melankoliens fengsel" er publisert i min diktblogg.

Enjoy   :-)

Gåte

Gåte: Hva er det denne kalkunen hvisker Bush et tips i øret om som overrasker Bush???

- Jeg spår at denne administrasjonen i historisk perspektiv vil bli sett på som en av de verste som har styrt landet vårt, sa Hillary Clinton om George W. Bush i talen.

Svar: Stuff me with TNT and I will blow up a family...


Velferdskontrakt

Individuelle velferdskontrakter snakket Bjarne Håkon Hansen varmt om i kveldens Standpunkt. Jeg vil ta en liten titt på hva en slik velferdskontrakt vil kunne bety for en rusmisbruker og komme med en liten spådom om denne kontraktens fremtid.

Jeg tør satse ganske mye på at i en slik individuell kontrakt vil et at kravene til en rusmisbruker være at man nettopp er rusfri. Straffen for ikke å ha holdt seg rusfri er mindre penger av sosialen.

Det fører ikke til at rusmisbrukeren prøver å holde seg rusfri, men snarere til at man ruser seg enda mer. Det er nemlig ofte slik at det er samfunnets krav som fører mennesker ut i rusmisbruk. Krav man ikke klarer å oppfylle.

Så når misbrukeren får nedsatt utbetaling på grunn av rusmisbruk så må man skaffe pengene på et annet område, kriminalitet. Og så har vi det gående og Hansens velferdskontraktsystem spiller falitt og rusmisbrukere får det enda vanskeligere enn de har det i dag...

Skilt ved fødselen

I beste Se&Hør-stil presenterer jeg her "Skilt ved fødselen". Det er Torbjørn Røe Isaksen og Morten Drægni.

15170-2215170-21

Akk så like, men dog så forskjellige politisk... No offence...

PEN-klubben svikter de som lyver

NRK-nyheter i dag: I tirsdagens leder i Klassekampen peker redaktør Bjørgulv Braanen på likhetene mellom sakene mot Orhan Pamuk i Tyrkia, og David Irving i Østerrike. Begge er tiltalt for å ha kommet med ulovlige ytringer: Pamuk for å ha ytret seg om tyrkiske overgrep mot armenere og kurdere, mens Irving er beryktet for å ha fornektet Holocaust, og risikerer ti års fengsel for det. Irving har fått svært lite oppmerksomhet, noe Braanen mener han burde fått. [...] PEN-klubben prioriterer heller Orhan Pamuks sak, sier leder Kjell Olaf Jensen. "Grunnen til at vi behandler de to sakene så forskjellig er at den ene, nemlig Irving, er arrestert for å ha ytret en ganske avskyelig løgn, mens den andre, Pamuk, er arrestert og tiltalt for å ha uttalt en selvfølgelig historisk sannhet. Så sier det seg selv at i praksis bruker man sine begrensede ressurser atskillig mer på den som forteller en vesentlig sannhet, enn på den som forteller en avskyelig løgn". (min uth.)

Løgn? Javel, det kan vi alle være enige om. Men nettopp derfor er det ekstra viktig at ytringsfriheten settes i førsetet. At PEN-klubbens leder ikke innser dette er nesten ubegripelig. Begge sakene er viktige for ytringsfriheten, men saken til David Irving er enda viktigere enn Orhan Parmuks sak. Grunnen til det er nettopp at Irving farer med løgn.

Alle vil stå opp for Parmuk fordi han fortalte sannheten og ble tiltalt, men ingen vil stå opp for Irvings rett til å ytre seg fritt fordi han lyver...! For PEN-klubben er det lettere å forsvare en som har sagt sannheten enn en som lyver, men hvis det hadde vært litt ryggrad i PEN-klubbens leder, Kjell Olaf Jensen, og dets medlemmer så hadde de stått opp for den som lyver.

Å forsvare ytringsfriheten handler ikke bare om å forsvare sannheten eller de politisk korrekte sakene som man liker. Det handler i enda større grad om å forsvare selve retten til fri ytring, også de ytringene man finner avskyelige og løgnaktige. Og når PEN-klubbens leder sier at det er en selvfølge å forsvare den som forteller sannheten fremfor løgnen så har han ikke forstått hva ytringsfriheten innebærer og handler om.

Nok en gang finner jeg det derfor passende å minne Jensen om et sitat jeg har brukt et par ganger tidligere av Voltaire (1694-1778) "Jeg utstår ikke det du sier, men skal forsvare til min død din rett til å si det!". Det burde være PEN-klubben og Jensens ledestjerne og mantra, men det ser ut til at de har glemt det...

Brenn i helvete

Jan-Aage TorpTrond skriver til Jan Åge Torp: "Du er en gigantisk drittsekk, med mer blod på hendene en guttene i Nokas ranet. Hvor mange mennesker må ta selvmord eller havne på psykriatisk klinikk på grunn av trakassering for at du og dine sauer skal bli fornøyde".

Jeg kan bare slutte meg til Trond her og vil også få legge til at min fetter tok livet av seg som 19-åring nettopp på grunn av slike holdninger i samfunnet. Måtte du brenne i det helvetet du tror på til evig tid Jan Åge Torp...

Blasfemi igjen

Siden det ble lite med respons fra fundamentalister etter den forrige "blasfemiposten" ser jeg meg nødt til å forsøke igjen. Det er en tegning av Doug Marlette denne gang...

Mohammeds kjøretøy

Snikinnføring av obligatorisk barnehage...?

"Det er viktig å ta en diskusjon om åpningstidene. Det er uaktuelt at barna våre skal være i barnehagen over et lengre tidsrom, men det kan diskuteres når barna skal være i barnehagen som ikke er en barnevakt", skriver Karita Bekkemellem i et av sine svar på VG-nettmøte i dag.

Unnskyld meg hvis det er noe jeg har gått glipp av her, men når sluttet barnehagene med å være "barnevakter". Er ikke det hele poenget med barnehagene at barna skal ha noen til å passe på seg når foreldrene ikke har tid selv?

Er det slik at man driver en snikinnføring av obligatorisk barnehage her ettersom barnehagene ikke lenger skal være en barnevakt, men et pedagogisk tilbud til barna? Vel er det pedagogiske tilbudet svært viktig, ingen tvil om det, men primæroppgaven til barnehagen er vel å passe barna mens foreldrene er i jobb...!

Tidsklemme...?

Mitt svar til VamPus sitt innlegg om tidsklemma var av en slk art at jeg, som den narssisten jeg er :-) så at jeg måtte ta det med her også:

"Tidsklemma er oppkonstruert av feminister som først kjempet seg ut av kjøkkenet og ut i arbeidslivet og plutselig fant ut at det hadde de visst ikke tid til likevel..."

Samtale med Gud

Link til denne nettsiden fikk jeg av en kamerat. Den beskriver i det fulle og hele en samtale med Gud. Svært fornøyelig lesning og mange gode spørsmål og svar. Her følger et lite utvalg fra begynnelsen av samtalen:

...

I met god the other day. I know what you’re thinking. How the hell did you know it was god? Well, I’ll explain as we go along, but basically he convinced me by having all, and I do mean ALL, the answers. Every question I flung at him he batted back with a plausible and satisfactory answer. In the end, it was easier to accept that he was god than otherwise.

]...[

So then we got down to business…

‘Are you human?’
No

‘Were you, ever?’
No, but similar, Yes

‘Ah, so you are a product of evolution?’
Most certainly – mainly my own

‘and you evolved from a species like ours, dna based organisms or something equally viable?’
Correct’

so what, exactly, makes you god?’
I did’

‘Why?’
Seemed like a good idea at the time’

‘and your present powers, are they in any way similar to what the superstitious believers in my species attribute to you?’
Close enough. ’

So you created all this, just for us?’
No. Of course not’

‘But you did create the Universe?’
This One. Yes

‘But not your own?’
This is my own!

‘You know what I mean!’
You can’t create your own parents, so No

‘So let me get this straight. You are an entirely natural phenomenon.’
Entirely

‘Arising from mechanisms which we ourselves will one day understand and possibly even master?’
subject to a quibble over who "we ourselves" may be, but yes

‘meaning that if the human race doesn’t come up to the mark, other species eventually will?’
in one.

‘and how many other species are there already out there ahead of us?’
surprisingly few. Less than fourteen million

‘FEW!?’

‘Phew!’

‘And how many at or about our level?’
currently a little over 4 ½ billion

...

Hele denne samtalen kan dere lese på Ragged Trousered Philisopher


Djupedals logiske brist

"Barnehagen er et frivillig tilbud, det er en viktig forskjell", sier Øystein Djupedal til Vårt Land om den prisipielle forskjellen på på private barnehager og private skoler. Det utsagnet har en alvorlig logisk brist all den tid Djupedal forbyr private videregående skoler også. For alle videregående skoler er jo også av frivillig karakter.

Uttalelsen viser også Djupedals og SVs holdninger til hva de anser som frivillig. Det er altså greit at foreldre frivillig kan velge privat eller offentlig barnehage, men når det kommer til skole skal alle tvinges inn i den offentlige enhetsskolen. Ikke noe frivillighet der i gården nei!

Anita Apelthun Sæles åpenbaring

Dette står det om eks-stortingsrepresentant Anita Apelthun Sæle i avisa Vårt Land i dag: «Be om fred for Jerusalem,» seier røysta i bilen. Stortingsrepresentanten forstår ikkje kva som skjer. Radioen var i orden då ho nokre dagar før hadde forlate bilen for å fly til Oslo. No er ho tilbake på parkeringsplassen, og radioen er ute av drift.
Ho gjer seg klar til å køyre ut av parkeringshuset. No er stemma der att. Det er ei venleg og tydeleg stemme, og det er umogleg å seie om det er ei manns- eller kvinnerøyst: «Be om fred for Jerusalem.» Ho køyrer bort frå flyplassen, passerer ein bensinstasjon og prøver å få inn «Alltid nyheter».
I staden kjem stemma tilbake endå ein gong: «Be om fred for Jerusalem.» Anita snur seg. Kan det sitje nokon i baksetet? Det gjer det ikkje, og den neste halvtimen blir det bedt om fred for Jerusalem. – Eg trudde den gong, og eg trur den dag i dag at det var Gud som talte direkte til meg.

Takk eeh... Gud for at hun ikke lenger er på Stortinget og måtte eeh... Gud forby at hun kommer dit igjen...

Bombing av uskyldige sivile

Nå må snart verden få øynene opp for amerikanernes brutale drap på sivile mennesker under sitt dekke av krigen mot terror. Det er helt klart at amerikanernes bombing i dag ikke traff de målene de var ute etter, og det er igjen såkalt etterretningsinformasjon som har ført til at amerikanerne igjen har drept totalt uskyldige mennesker. Amerikanerne driver ikke lenger en "war on terror" men en "war with terror".

Amerikanerne er virkelig på ville veier hvis de har tenkt å bekjempe terror og terroristrekrutering med drap på uskyldige sivile mennesker. Her vil jeg komme med en spådom: Det vil etterhvert slå tilbake på amerikanerne selv med mer nyrekrutering til terrororganisasjoner som igjen fører til enda mere terror. Det igjen fører til enda mer feilbombing av uskyldige som igjen fører til enda flere terrorister og mer terror.

Jeg vil derfor hevde at amerikanernes krig mot terror kun vil føre til mer terror, hvertfall hvis de ikke klarer å finne virkemidler som ikke rammer uskyldige sivile mennesker som Shah Zaman, han mistet to sønner og en datter i bombeangrepet som tilsammen drepte 18 mennesker.

Det gir noe å tenke på de ordene Zaman kom med etter angrepet: "Amerikanerne slapp bomber fra fly. Vi hadde ingen mulighet til å stoppe dem. Vi hadde ingen mulighet til å fortelle dem at vi er uskyldige" (Dagbladet).

Bush sa at "enten så er dere med oss eller så er dere mot oss". Vil vi være med på drap på uskyldige mennesker? Vil vi være med på tilfeldig bombing? Vil vi være med på tortur og ulovlig fengsling? Jeg vil i hvertfall ikke være med på det. Da er jeg heller mot dem og gjemmer terrorister i kjelleren her. Da er de trygge for amerikanerne, for de bomber jo feil hus...

Svar på Rune Gerhardsens innlegg i Dagsavisen

Rune Gerhardsen skriver i Dagsavisen i dag: "Byrådet sier de vil ha fritt skolevalg i Oslo. Det vil de aldeles ikke. De vil ha fritt skolevalg for elever med gode karakterer. Det er et greit standpunkt, men det er altså ikke fritt skolevalg".

Jeg vil bare opplyse alle om at slik Gerhardsen her beskriver "fritt skolevalg for elever med gode karakterer" overhodet ikke er noe nytt i skolenorge. Det har alltid vært slik at de med best karakterer stiller foran de med dårligere karakterer i køen når det gjelder tildeling av skoleplasser i den videregående skolen. At Gerhardsen forsøker å score politisk poeng på noe som arbeiderpartiet var med på å innføre og videreføre i årevis vitner om en meget selektiv hukommelse eller tap av sådan.

Gerhardsen skriver også: "For meg betyr valgfrihet i eldreomsorgen at folk skal få velge om og når de vil ha plass på sykehjem. Hvis folk som ønsker å være på sykehjem ikke får plass, har vi ikke valgfrihet".

Kjære Rune Gerhardsen, når begynte arbeiderpartiet å fordele plasser på sykehjem og/eller institusjoner etter brukernes ønsker? Det er da slik at plasser fordeles etter behov og ikke ønsker. Hvis arbeiderpartiet mener at det er brukernes ønsker som skal bestemme tildelingen av plasser vil nok AS Oslo, for ikke å snakke om AS Norge gå ganske fort på rævva, for å bruke et gammelt norskt uttrykk.

Urettferdig utbetaling

Det er et stort paradoks når statsrådene går av og mottar en måneds ventelønn, mens man for småbarnsforeldre fjerner den siste måneden med kontantstøtte.

For meg som far til et lite barn så oppleves det som blodig urettferdig at fett betalte statsråder får lønn en måned lenger enn de faktisk er i jobb selv om de samtidig mottar lønn og diettpenger som stortingsrepresentanter, mens foreldrene mister en måneds utbetaling av av både kontantstøtten og barnetrygden.

Siste års utbetaling av disse stønadene er av en eller annen grunn bare på 11 måneder, mens siste års lønn for statsråder er på 13 måneder. Det er nesten så jeg mistenker at denne ekstra måneden til statsrådene er finansiert av den minusmåneden i kontantstøtte og barnebidrag.

Ytringsfrihet for alle

Det er ikke ofte jeg finner grunn til å forsvare kristne her i denne bloggen, men jeg skal gjøre et viktig unntak nå. Det gjelder ytringsfriheten her i landet.

Den kristne avisa Vårt Land skriver: Hilde Halvorsen (styremedlem i Norgeskirken) sa følgende til Aftenposten 28. desember: "Homofili er en legning på linje med andre lyster som vi mennesker har lyst til å leve ut, som pedofili, utroskap, flerkoneri og pyromani". Henning Høholt, som er redaktør i Kulturkompasset, står bak anmeldelsen. "En ting er hva man mener inne i seg selv, og eventuelt prater om med sine aller nærmeste, en annen ting er å utbasunere dette for hele folket", skriver Høholt i anmeldelsen i følge Fædrelandsvennens nettutgave.

Som den varme forsvarer av retten til fri ytring jeg er så kan jeg ikke la være å kommentere denne saken her. Selv om jeg overhodet ikke er enig i det Halvorsen sier så har hun da rett til å ytre seg slik likevel. Det er faktisk værre det Høholt mener om at slike ytringer skal begrenses ved lov.

Ytringsfriheten er for meg en fundamental menneskerett som alle har, eller burde ha. Det gjelder også for fundamentalistiske muslimer, kristenkonservative, nazister, rasister, facister, antirasister, blitzere etc. Desverre er det slik at det ligger visse begrensninger på den retten vi har til fri ytring og det er synd. Man bekjemper ikke dem man ikke liker ved å hindre dem i å ytre seg fritt, man bekjemper dem ved å slå deres argumenter i hjel.

Jeg er fristet til å gjenta et siat av Voltaire (1694-1778) jeg har publisert tidligere: "Jeg utstår ikke det du sier, men skal forsvare til min død din rett til å si det!"

Det er en menneskerett å få lov til å leve

For et par dager siden kom jeg over en sak på CNN om henrettede Roger Keith Coleman som muligens var uskyldig. Jeg hadde tenkt å skrive om den umuligheten man har til å omgjøre en henrettets dom, men ville vente på svaret fra DNA-undersøkelsen.

Det gikk mange spekulasjoner i amerikanske medier om at Coleman var uskyldig henrettet i 1992 og man har lenge ventet på DNA-undersøkelse som enten kunne bevise hans skyld eller motsatt. Ettersom Coleman allerede var blitt henrettet ville det hjulpet ham fint lite om han ble funnet uskyldig av DNA-undersøkelsen.

I dag så kom resultatet av DNA-undersøkelsen og heldigvis, hvis man kan bruke et slikt uttrykk, så viste det seg at Roger Keith Coleman faktisk var skyldig og at han dermed ikke ble uskyldig henrettet i 1992. Men denne saken her, og alle andre saker der dødsstraff blir gitt, har et visst usikkerhetsmoment ved seg, og hvis man blir uskyldig henrettet så er det ingen muligheter for bøddelen (staten) å omgjøre en slik dom.

Det er ikke bare ved dødsstraffsaker det hersker en viss usikkerhet, det gjelder selvsagt i alle andre saker også. Det er bare det at ved en dødsstraff så er dommen endelig, uansett om man senere finner ut at en person er uskyldig er dømt.

Det er en av grunnene til at jeg er prinsipiell motstander av dødsstraff. Den andre er at det ikke ser ut til at dødsstraff virker prevantivt, slik det er meningen at den skal gjøre. Selv om USA har hatt dødsstraff siden 1976 har også drapsstatistikken økt. Vi ser altså at gjeninnføring av dødsstraffen ikke førte til færre drap i USA.

For det tredje er det mitt syn at vi mennesker ikke under noen omstendighet skal ha lov til å ta liv, annet enn i nødverge eller under krig, og helst ikke da heller hvis det kan unngås. At det da skal kunne sitte mennesker i en jury og peke på en gjerningsmann å si at "du får ikke lov til å leve lenger" strider helt fundamentalt mot det menneskesynet jeg har.

Det er en menneskerett å få lov til å leve, selv for drapsmenn og kvinner...

Bush administration of torture and lies

Tortur og umenneskelig behandling lever i beste velgående på den amerikanske basen Guantanamo Bay på Cuba. Amnesty rapporterer stadig om slike hendelser fra denne basen, selv etter at Condi forsikret Europa og verden om at amerikanerne ikke utfører tortur eller umenneskelig behandling av fanger.

BBC-NEWS skriver om amnestyrapporten: The group highlighted the case of Jumah al-Dossari - a 32-year-old Bahraini who was taken to Guantanamo Bay in January 2002. His lawyer said Mr Dossari had been urinated on, threatened with rape and had his head repeatedly smashed against the floor. The claims have been denied by the US government. He had reportedly attempted to commit suicide 10 times, the rights group said.

Another detainee, Sami al-Hajj - a Sudanese cameraman for Arab satellite TV network al-Jazeera - had been subjected to severe physical, sexual and religious abuse over the last four years, his British lawyer Clive Stafford-Smith said.


Utenriksminister Condis ord er med andre ord ikke verdt en dritt. Til og med gørra i kjeften til en alligator har mer troverdighet enn de gurglelydene som presser seg ut av det løgnaktige råttne trynet hennes, uten at det kom som noen overraskelse egentlig. Det er i det hele tatt en ganske stor mengde verdiløst pissprat som har kommet fra Bush-administrasjonen de årene CowboyGeorge har sittet ved makten.

Begrunnelsen til Bush-administrasjonen for å opprette og opprettholde Guantanamo? BBC skriver: The Bush administration argues that it needs flexibility in dealing with the war on terror and terrorists cannot be treated as if they are just another criminal defendant.

Det er mulig at terrorister ikke kan behandles på lik linje med "vanlige kriminelle" selv om jeg har store problemer med å se hvorfor. Det store problemet er nemlig de som eventuelt sitter i Guantanamo og andre steder som overhodet ikke har hatt noe med terror å gjøre. Uskyldige altså! De må bare bli sittende der de også, for å prøve saken deres for retten er visst ikke så veldig interessant. Å bevise skyld eller uskyld er ikke et tema for Bush-administrasjonen, de har jo en krig eller to å føre ved siden av å bryte grunnleggende menneskerettigheter...


Hvor tar Jens tiden i fra?

Jens Stoltenberg i muntlig spørretime i Stortinget i dag: "Jeg kan forsikre at jeg bruker all tid på å styre landet. Når jeg ikke gjør det, slapper jeg av"

Hvor tar du tiden i fra Jens? For det er en kjennsgjerning at hvis du bruker "all tid" på noe så har du ikke tid til overs annet enn i relativistiske og kvantemekaniske begreper om tid...

Offentlig sektors eksistensberettigelse

Jens Stoltenberg skriver: Velferdsstatens verste fiender er de som er mot fornying. Offentlig sektor må hele tiden være i bevegelse for å møte nye tider og behov. Lykkes vi ikke med dette vil privatiseringsentusiastene få rett. En sterk offentlig sektor med universelle velferdsordninger må forsvare sin eksistensberettigelse hver dag.

En offentlig sektor som hver eneste dag må kjempe for å bevise at den er levedyktig i et moderne samfunn viser vel på den andre siden at det kanskje er tid for å se på nye og bedre løsninger som kan bruke tiden sin til det beste for brukerne og ikke hele tiden bevise at den trengs?

Jeg ser helt klart en sammenheng mellom å bevise sin levedyktighet og tjenestetilbudene til brukerne, men spørsmålet er om det burde være slik. Burde det ikke heller være slik at tjenestene til brukerne skulle fungere knirkefritt, uten at man i offentlig sektor måtte bevise sin eksistensberettigelse hver dag.

Det at offentlig sektor er så sårbar som Stoltenberg skriver er også helt klart dets store svakhet. Hvis ikke offentlig sektor er i stand til å rette seg etter brukernes krav og forventninger så vil det tape i kampen mot de store stygge privatiseringsspøkelsene. For privat sektor MÅ hele tiden fornye og forbedre seg for å dekke brukernes (kundenes) krav, hvis ikke går kontrakten over til noen andre.

I offentlg sektor er det ikke slik. Hvis brukerne (også kunder) ikke er fornøyde med det tilbudet det offentlige gir så må de likevel ta til takke med det ettersom offentlig sektor ikke trenger å fornye seg og forbedre seg i samme grad som det private er nødt til.

En delvis privatisering av offentlig sektor er derfor til brukernes beste. Akkurat hvor og hvordan denne delvise privatiseringen skal kunne foregå er et åpent spørsmål som vi nok desverre ikke vil få se svaret på i denne perioden ettersom denne regjeringen mener det offentlige er det reneste Nirvana.

Nok et dikt

Del II av min triologi "melankoliens fengsel" er nå publisert i min diktblogg. For eventuelle nye lesere så kan jeg fortelle at alle diktene jeg har skrevet er skrevet i ruset tilstand i mitt liv som narkoman...

Kaosets kunst

Sosialistisk Venstreparti har i de siste dagene virkelig bevist at de behersker det å skape kaos til det fulle.

La oss begynne med begynnelsen. Kristin Halvorsen sier i et intervju med Dagbladet at hun støtter boikott av israelske varer. Så får hun litt kjeft av Jensemann og Jonas, og som finansminister i en regjering så støtter hun ikke boikott likevel og må gå offentlig ut å beklage uttalelsene. Så er det møte i SV's sentralstyre og her stemmer hun jammen for en boikott av Israel igjen.

SV's sentralstyre, med Kristin i spissen går dermed inn for en boikott av Israel, men SV's stortingsrepresentanter går ikke inn for denne boikotten. De stiller seg bak Kristin Halvorsen i denne saken... Hmmm, hvem av Kristin Halvorsen mon tro? Hun som stemte for boikott i sentralstyret eller hun som er i mot boikott som finansminister?

At ikke Kristin Halvorsen blir schizofren av denne saken her er jo et under. Det samme må vel kunne sies om SV's stortingsrepresentanter som stiller seg bak Kristin Halvorsen, altså finansministerHalvorsen, ikke partilederogsentralstyremedlemHalvorsen... piuh...

Og Jensemann som lovet oss stø kurs da gitt...!

Den irakiske drømmen...?

"Ali Fadhil ble arrestert bare få dager etter at amerikanerne fikk opplyst at han arbeidet med en dokumentar om misbruk av hundrevis av millioner kroner, som amerikanerne og britene beslagla etter invasjonen (i irak). Soldatene tok med seg opptak til filmen, og avhørte Fadhil i flere timer, før han ble sluppet løs igjen. Opptakene ble ikke levert tilbake", skriver Klassekampen.

Hvorfor overrasker ikke slike opplysninger meg? Det er antakelig fordi amerikanerne og til dels britene ikke akkurat har vist at demokratiske verdier og retten til fri presse og ytringsfrihet står så høyt i kurs når det gjelder kritikk av koalisjonsstyrkene i Irak. I tilleg til å ha bedrevet tortur systematisk har amerikanerne også plantet informasjon i irakiske medier.

Det hele blir litt patetisk når Bush sier: "Irakerne trenger hjelp for å få oppfylt drømmen sin" (Stavanger Aftenblad), for det er da vitterlig Bush sin drøm som blir oppfylt i Irak, ikke irakerne sin. Å beslaglegge materiale til en kritisk journalist er ikke akkurat det jeg vil se på som så veldig demokratifremmende, snarere tvert i mot.

Bush sa i en tale til Veterans of Foreign Wars (USA Today) "We also have an opportunity this year to show the Iraqi people what responsible debate in democracy looks like". Ansvarlig debatt i et demokrati? Tror ikke Fadhil synes det samme etter arrestasjonen og beslagleggelsen av kritisk materiale, hvis da ikke Bush mener knebling av kritikere er noe som hører til i en ansvarlig demokratisk debatt.

Her finnere dere forøvrig Ali Fadhils egne ord om det som skjedde (mp3-fil)

Bushiansk blasfemi

Jeg har tenkt å følge Tronds oppfordring om å bryte blasfemiparagrafen, men i motsetning til Trond så velger jeg også å "forbryte" meg mot Islam i tillegg til de Kristne og selvsagt Bushianerne her på berget...


Kristne:
7


Muslimer:Kristne bushianere:
6


Bushianere:
Fine bilder av jesus

Disse blasfemiske bildene er hentet fra Tronds "Antikonservativt forum" og "Jyllandsposten"

Nå er det bare å vente på en anmeldelse fra de kristenkonservative og kanskje også en og annen drapstrussel fra fundamentalistiske muslimer. Spennende...

EDIT

Hos den eminente skribenten, VamPus, fant jeg dette fine bildet som jeg rappet umiddelbart til listen over blasfemiske uttrykk (forgive me VamPus)...

GiskeJesus fra Trøndelag:

Rett til å forsvare seg...

Dette innlegget skal handle litt om retten til å forsvare seg og sin familie mot truende og/eller voldelige personer. Bakgrunnen for innlegget er saken der Tommy Haugen stikker ned og dreper en annen mann som trengte seg inn i boligen der Haugen satt sammmen med sin 8 år gamle datter å så på barneTV.

"Tommy Haugen har hele tiden hevdet at han handlet i nødverge da han i sommer angrep en mann som banet seg vei inn i huset der han og datteren (8) satt og så på barne-TV. Han ble siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge. Men i dag ble Haugen trodd. Statsadvokaten besluttet å henlegge saken", skriver TV 2-Nettavisen

Denne saken fikk et svært tragisk utfall i og med at inntrengeren måtte bøte med livet. Det må oppleves som svært vanskelig for Haugen og han har selvsagt vært stilt ovenfor et nesten umulig valg. Jeg må si at det er helt på sin plass å ikke tiltale Haugen for drap. I en slik situasjon er det antakelig kun en ting som står i hodet på en og det er å forsvare seg selv og ikke minst sitt eget barn mot en person som oppleves som direkte truende og livsfarlig og som atpåtil truer med å drepe dem. All støtte til Tommy Haugen i denne saken.

Men det er nå engang slik at også den drepte hadde familie, nærmere bestemt 4 barn, og for dem er det naturligvis også en svært tung belastning å få sin far drept, nesten uansett årsak. Nettavisen skriver videre: "Det er selvfølgelig ikke noe gledens dag for de som har mistet faren sin. Her gjelder det tre tenåringsbarn og en gutt på 21 år, sier Inger Marie Søtne, bistandsadvokat for drapsofferets familie".

Nei det er nok ingen gledens dag for disse barna, men jeg må nesten spørre meg selv om det hadde vært en gledens dag om Haugen hadde blitt tiltalt i denne saken. Jeg tror ikke det. Dessuten, hvor brutalt det enn måtte høres, så er det ene og alene faren til disse ungene som må bære både ansvar og skyld i denne saken. Tommy Haugen kan i mine øyne vanskelig lastes for å ha forsvart seg selv og sin datter mot en mann som truet med å drepe dem.

Som en parantes vil jeg også si at om denne mannen hadde ett, fire eller hundre barn er revnende likegyldig i forhold til denne saken. Man setter ikke en mann, Haugen i dette tilfellet, på tiltalebenken bare fordi det er mange barn med i bildet.

Konklusjon? Nødvergeretten står heldigvis på rett sted i norsk rettssystem og i norsk rettspraksis, det er lov å forsvare seg mot personer som fysisk truer med å drepe deg eller din familie. Det er bra og søik bør det også være.

Lokaldemokrati og basistjenester

Sakset fra Aftenposten: Solberg påpeker Fr.p.s ønske om å bruke mer av statens penger og om redusert lokaldemokrati som grunnleggende barrierer for samarbeide.

Jeg er for et godt og inkluderende lokaldemokrati, men da bare hvis lokaldemokratiet fungerer tilfredsstillende. Det gjør det på langt nær i dag, desverre. I dag er det nemlig slik at det er stor forskjell på hvilke tilbud en kommune gir sine innbyggere i forhold til en annen kommune. Det er uheldig og ikke tilfredsstillende.

Nå er det ikke slik at jeg forventer at hver eneste kommune skal prioritere eksakt de samme sakene til enhver tid, til det trenger vi ikke et lokaldemokrati. Neida, det jeg mener er at innbyggerne i Norge burde ha en viss basisrettighet som går på tvers av komunale og/eller fylkesvise grenser og så er det opp til kommunene å yte service i tillegg til disse basistjenestene.

Eksempler på basistjenester er barnehage, skole, sykehus og eldreomsorg. I dag så dekkes ikke eldreomsorg av en interkomunal basistjeneste. Eldreomsorg kan være og er til dels en salderingspost hos "fattige" kommuner.

Det er trist, for en så grunnleggende tjeneste som det eldreomsorg burde være skulle vært satt utenfor kommunale budsjetter og finansiert av staten...

Mest populære såpeserie?

Nå venter kjendistilværelse for dere begge - hvordan har dere forberedt dere på å bli stjerner i Norges mest populære såpeserie? spør TV2-Nettavisen retorisk vinnerne av "Jakten på en Cæsarstjerne"...

Norges mest populære såpeserie? Javel, men den eneste grunnen er da også ganske åpenbar; nemlig at Cæsar er den ENESTE norske såpeserien. I så måte er det den eneste grunnen til at Cæsar er den mest populære norske såpeserien...

Hiortpub på Røros???

Jeg har bodd på Røros i over 2 år, men plutselig får jeg øye på et skilt jeg ikke har lagt sånn nevneverdig vekt på tidligere...

Hiortpubskilt

Hiortens egen pub... Og se hvem som jobber der..!

Hiortdama

Skal vedde på at Flopsy blir gæærn nå...

Sorry for avsløringene Hiorten  :-)  (Ikke se så mye på i & j forskjellene...)

Prestisje i norske rettssaler

Det som er observert av dere gjennom media er helt rett. Har selv vært i rettsalen og har bekjente på tiltalebenken.Dommeren i denne saken viser tydelig og ofte at han slett ikke er objektiv.I tillegg har media med politiet i ryggen framstilt alle de tiltalte i saken som monstere i mange måneder og jeg må si at det er trist at rettsikkerheten blir praktisert på samme måte her som i uland.. Aktor sier høyt og tydelig at "nokasgutta" er en trussel for samfunnet..Jeg bekymrer meg mer over at det legges ned påstander om forvaring for vinningsforbrytelser. Riktignok fikk dette ranet et tragisk utfall men, å sidestille ran med syke seksualrelaterte drap? Det er virkelig en trussel for samfunnet ! Hvor skal det ende? skal vi kappe fingre av barn som stjeler? For oss som ikke lar oss lurre av medieoppslag så har Nokas-saken bevist at politiet ikke alltid er så interessert i å oppklare men snarere å dømme..Politiet vet at en mann drepte Klungland. Hvor er rettsikkerheten til de som ikke sier hvem som skjøt av frykt for represalier ? Den skal altså være bak en mur i ti ekstra år... Slik jeg ser det finnes det vel ingen større trussel mot sammfunnet enn at rettsikkerheten forsvinner og det er nettopp det som skjer hvis politiet skal få lov å drive hevn gjennom norske rettsaler!

Dette skrev Vivian i en kommentar til mitt innlegg "er NOKAS-dommeren nøytral". Jeg kan bare si at jeg er så enig med Vivian her som det går an å bli. Jeg har fulgt NOKAS-saken med stor interesse siden ranet skjedde og jeg må få si at rettsikkerhetsprinsippene blir satt veldig til side i denne saken. De tiltalte skal dømmes for enhver pris og det til samfunnets strengeste straff. 21 års forvaring. Den hittil strengeste straffen for væpnet ran med døden til følge er 9 års fengsel...!!! Men NOKAS-saken er altså 21 års forvaring den "rette straffen"

Jeg har selv (i mitt tidligere liv som jeg pleier å kaller det) vært en del av det såkalte "hardbarka ransmiljøet" på østlandet. Dvs at jeg personlig kjenner en del av de personene det har vært skrevet om i mediene uten at jeg personlig har vært involvert i de store ranssakene. Og jeg må si at jeg kjenner overhodet ikke igjen de beskrivelsene vi ser i mediene nå for tiden om at det er kaldblodige ranere og/eller mordere uten tanke på annet egen vinning.

For meg så er det lett å se at aktor Dommersnes har latt det gå veldig mye prestisje i NOKAS-saken. Det er synd og det er en svakhet ved dagens rettssystem. Det er selvsagt slik at alt som lukter av prestisje ikke har noen ting som helst i den norske rettssalen å gjøre,men likevel så ser vi at prestisje skjer, særlig fra politi og påtalemyndighets side.

Skyldig eller ikke skyldig er ikke noe jeg skal ta stilling til i NOKAS-saken, jeg vil heller si litt om prestisje i norske rettssaler. Da vil jeg starte med Liland-saken, der Per Liland ble først dømt og senere frikjent for drap han angivelig skulle ha begått i det mye omtalte "helvete" en gang på slutten av 60-tallet eller begynnelsen av 70-tallet. Han ble frikjent midt på 90-tallet fordi det ikke kunne bevises at han var drapsmannen, snarere motsatt. Per Liland satt 13 år inne for et drap han ikke har begått. Ergo ble han den gang han ble dømt,  dømt pga. prestisje.

Noen år før Liland-saken hadde vi en annen drapssak, som enda ikke er prøvd skikkelig for en norsk rett. Jeg snakker selvsagt om Fredrik Fasting Torgersen-saken. Fredrik Fasting Torgersen fortjener å få sin sak prøvd for norsk rett igjen, men må kjempe en unøvendig hard kamp for å få det til. Hva er det som gjør en slik gjennoptakelse vanskelig? Selvsagt prestisje.

Og for ikke å glemme saken med Fritz Moen i Trondheim. Det var døvstumme og handikapede Moen som i sin tid ble dømt til 18 års fengsel for to drap på unge jenter begått på tidlig 70-tallet. I 2003 eller var det 2004 ble Moen frikjent for det ene drapet, takket være utrettelig arbeid av Se&Hørs privatetterforsker Tore Sandberg (som også fikk Per Liland frikjent). Og nå rett før jul så sa en mann som lå for døden at det var han som drepte de to jentene Fritz Moen ble dømt for. Grunnen til at han ble dømt i første omgang? Prestisje...

Den sista store saken jeg vil ta opp i denne omgang er det som er blitt kalt norgeshistoriens største spionsak. Jeg var 11 år da Arne Treholt ble dømt til 21 år for spionasje til fordel for en fremmed makt (Sovjetunionen). Den saken fasinerte meg allerede da og jeg har lest det meste som er å lese om den saken etterpå. Det som slår meg med Treholt-saken er at de bevisene (som er offentlige) som ble ført i saken er uhorvelig tynne. Det er helt utrolig at han faktisk kunne bli dømt på de bevisene synes jeg. Og når vi i disse dager (20 år etter domfellelse) får vite at aktoratet enten har rotet bort domsavsigelsen eller kastet den så spør jeg meg selv om det er en bevisst handling eller ei. Dommeren og meddommeren i saken sier at domsavlesningen ble tatt opp på bånd. Arne Treholt skriver i boken "Gråsoner" at dommen ble tatt opp på bånd. Advokat Arne Haugestad sier at dommen ble tatt opp på bånd. Aktoratet sier dommen ikke ble tatt opp på bånd.  Hvem skal vi tro på? Dommerne i saken eller aktoratet? I mine øyne så har det helt klart gått prestisje også i denne saken...

Norsk rettssystem lider under sin egen "ufeilbarilghet". Norsk rettssysten evner ikke å inrømme eventuelle feil som tidligere er blitt begått og det er i mine øyne ett av de største utfordringene norsk rett står ovenfor. Desverre kan det se ut som om de NOKAS-tiltalte blit ofret på dette "ufeilbarlighetens alter"...

Ord blir fattige

Et bilde sier mer enn tusen ord sies det. En film er et enda sterkere virkemiddel. Denne filmen her er virkelig ikke for sarte sjeler, den er grotesk og grusom og taler helt for seg selv. Jeg hadde tenkt å komme med noen ord om denne filmen, men ord blir fattige. Se den og døm selv!

Takk til Sveiners i Weird World for link...

Oljeboring i nord

VG's nettsider har de i dag hatt en avstemming om det bør åpnes for oljeboring i Barentshavet. I skrivende stund er det 4875 som har stemt, og ikke overraskende er det hele 83.46 prosent som sier ja til slik boring. Det gjør også undertegnede.

Nå vet jeg jo at en slik måling ikke er en vitenskapelig måling og dermed ikke utgjør et representativt utvalg av befolkningen, men tallene er likevel ganske klare. Når en så stor del av befolkningen sier et klart JA til oljeboring i nordområdene så burde det da i anstendighetens navn åpnes for en slik boring.

"Miljøpartiet" SV og miljøorganisasjonene som er i mot slik boring vil antakelig mene at den overveldende delen av den norske befolkningen som er for slik boring ikke vet sitt eget og verdens beste, er miljøfiender eller i lomma på oljeindustrien, men vi lever tross alt i et demokrati og det er da naturlig at det er det norske folks flertall som burde ha et avgjørende ord med i laget når det gjelder denne oljeboringen i nordområdene.

Andre argumenter i tillegg til miljøspørsmålet jeg har hørt når det gjelder motstanden mot slik oljeboring i nordområdene er at vi burde la disse ressursene ligge til kommende generasjoner. Hva? Har vi ikke et oljefond, eller pensjonistfond som det heter i dag, som også går til disse generasjonene?

Jeg klarer ærlig talt ikke å se de helt store problemene med denne oljeboringen i nordområdene, ihvertfall ikke sett opp mot alle de fordelene det vil innbringe både til Nord-Norge og til Norge som helhet og ikke minst som energileveranser til verdensmarkedet.
 
Miljøforkjemperne snakker i store ord om å ødelegge verden og gjøre det umulig for livet på jorden. Det er rett og slett tullprat. Selvsagt kan miljøet bli påvirket av menneskeskapte hendelser og kanskje også forandret, men at det vil ødelegge planeten totalt slik miljøforkjemperne sier er utopisk. Det vil ikke skje.

For noen år siden var det atomvåpen som var det store mantraet for disse miljøforkjemperne, i dag er det oljeindustrien. Det kan se ut som om disse miljøorganisasjonene klamrer seg til det beste de har for hånden bare for å ha en grunn til å overleve som organinsasjon og at det ikke er miljøhensyn som ligger til grunn, men ren overlevelse...

Politisk svadapjatt om fattige i Norge

Sosialhjelpen er en skjønnsbasert ytelse og skal ta utgangspunkt i individuelle behov. Fordi folk som oppsøker dette nye kontoret er ulike individer, så er ikke en statlig minstestønad svaret på utfordringene sier statssekretær Laila Gustavsen på Ap's nettsider.

Vel, slik ordningen er i dag der staten kun anbefaler en minstesats er i hvertfall ikke svaret på utfordringene vi står ovenfor når det gjelder fattigdomsproblematikken i Norge i dag. For det første så er den statlige anbefalingen latterlig lav, i tillegg så avgjør kommunene selv om de vil gi mer eller mindre i stønad.

Det er forsåvidt greit nok, men det som er så ufattelig tragisk med den ordningen vi har i dag er at kommunene, etter sitt eget forgodtbefinnende, kan velge å trekke engangsstønad ved barnefødsel, barnebidrag, kontantstøtte, bostøtte og alle andre økonomiske støtteordninger fra sosialstønaden. Er det med på å gi folk et verdig liv?

For en på sosialen så er det faktisk ikke meningen at man skal kunne leve et verdig liv. Sosialkontorer flest gir IKKE rom for skjønn til fordel for klienten, det skjer så å si aldri, alt handler om kommunens utgifter og et vanvittig regelrytteri som må gjøre både den ene og den andre av sosialkontorets ansatte såre i rævva.

For å ta litt mer om bostøtte. Hvis du ikke er sosialklient og mottar bostøtte så er det ikke noe problem, men er du sosialklient derimot, ja så trekker de deg i sosialstøtte tilsvarende det du får i bostøtte. Det offentlige gir med den ene hånda og tar tilbake med den andre. Er det å gi folk muligheter til et verdig liv?

Og som om ikke det skulle være nok så trekker også sosialkontorene av på stønaden hvis du tilfeldigvis skulle få noen kroner av familien for å kunne ha litt mer å rutte med en måned. Eller hvis du har et barn som besteforeldrene sparer til på egen konto i navnet til barnet, ja da krever de at også de pengene, barnets penger, må brukes før man har krav på støtte. Er det med på å gi folk et verdig liv?

Makan til pissprat fra politikerne. Å gi innbyggere i en vanskelig situasjon et verdig liv er kun innholdsløst politisk svadapjatt fra glatte politikere som ikke evner å sette ord ut i handling. Alle partier på stortinget sier de vil gjøre noe med fattigdom i Norge, men ingen gjør faktisk noe som hjelper de fattige.

Mail er avsendt til alle partiene og til alle partienes stortingsgrupper og til statsministeren og sosialministeren...

Voldsmonopol

I Tyskland har staten det som kalles "voldsmonopol" oppdaget jeg på Dagbladet sine nettsider i dag. Der står det nemlig en liste over 30 spørsmål som muslimer må besvare for å kunne få tysk statsborgerskap. Jeg skal ikke si så veldig mye om akkurat den praksisen med disse spørsmålene, annet enn at den er helt forkastelig og unødvendig og et brudd på enkeltmenneskets frihet til å tenke og mene hva man vil.

Det jeg skal se litt på er nettopp dette voldsmonopolet. Under det første spørsmålet står det å lese: "Staten har voldsmonopol. Det betyr at uten staten har ingen lov til å utøve vold mot en annen. Staten kan bare utøve vold etter juridisk fullmakt."

Det er verdt å merke seg hva dette utsagnet kan bety for synet på menneskerettighetene i Tyskland (og andre land som har en slik bestemmelse i lovgivningen). Bare det at staten kan utføre vold etter fullmakt fra rettsapparatet er meget betenkelig og kan føre til at personer kan bli utsatt for voldelige torturmetoder bare man får en rettslig kjennelse til det.

Nå kjenner ikke jeg til saker i Tyskland der denne bestemmelsen er blitt brukt, antakelig skjer det svært sjelden eller aldri, men bare det at de faktisk har anledning til det er svært uheldig i mine øyne. Ingen, ikke engang staten burde ha noen som helst form for monopol på å utøve vold mot egne og andre borgere.

Jeg ser at denne bestemmelsen nok kan brukes mot voldelige demonstranter etc, men mener likefult at den ikke burde eksistere, ihvertfall ikke i den formen som blir beskrevet i Dagbladet. Det vil lett kunne slå tilbake mot styresmaktene da den kan være med på å legitimere voldelige demonstrasjoner ettersom staten har voldsmonopol og lov til å utføre vold.

Vold burde i all henseende være forbudt, ikke bare for innbyggerne i landet, men også for staten og statens tjenestemenn.

Hvem kontrollerer dine penger?

Jeg har skrevet om det tidligere men gjør det gjerne igjen. Det er SV's Magnar Bergo som denne gangen uttaler seg om å begrense norske borgeres rett til å bruke sine penger på den måten de selv ønsker, for på SV's egne nettsider står det nemlig: Ser man på de negative konsekvensene spilleavhengighet får for tusenvis av nordmenn, er det ingen tvil om at dette markedet må begrenses. Løsningen er å hindre norske kredittinstitusjoner å foreta pengetransaksjoner, både med kredit- og debetkort til utenlandske spillselskaper (...) Magnar Bergo har nå bedt regjeringen utrede muligheten for et slikt transaksjonsforbud i Norge. - Lignende systemer er allerede på plass i andre land, da bør vi også klare det, avslutter Bergo.

Det første som slår meg når jeg ser at også andre land har lagt restriksjoner på hva folk har lov til å gjøre og ikke har lov til å gjøre på internett er Kinas og Irans begrensninger på folks bruk av internett til både å lese og skrive hva de vil. Jeg antar i disse "medieneforfølgerKristinHalvorsentider" og "stakkarsmisforståtteØystenDjupedaltider" at en slik begrensning kan være ønskelig for SV innimellom. Det kan være greit kanskje å beskytte finansministeren og eh... kunnskapsministeren(???) for idiotutspill fra seg selv.

Det som derimot ikke er like greit er at SV skal bestemme hva jeg skal få lov til å bruke mine egne penger på, selv om det er fint lite av dem så vil jeg da for svarte svingende bestemme selv hva jeg velger å bruke dem på. At det finnes mennesker her i landet som spiller seg til fant skal da ikke gå utover meg eller andre som ikke spiller seg til fant...! Ikke det at jeg spiller på nett, jeg gjør ikke det, men jeg vil ha den muligheten til å gjøre det hvis det noensinne skulle bli aktuelt.

Jeg mistenker at bakgrunnen for disse utspillene egentlig ikke er en rørende omtanke med de få som driter seg ut. Jeg mistenker at det heller er SV's politikk om at alt skal statsmonopoliseres og kontrolleres av det evinnelige offentlige som ligger til grunn for Bergos uttalelse. Til og med når vi velger å bruke våre penger utenfor landets grenser skal SV ha et ord med i laget, eller kanskje spesiellt derfor.

Nå skal det også sies at SV ikke er alene om å ville legge begrensninger på hva vi som borgere velger å bruke våre egne penger på, også puritanerne i Krf ønsker disse begrensningene, dog med en annen begrunnelse enn det jeg har beskrevet her. For Krf er det moralen som ligger til grunn, for SV er det kontrollen som ligger til grunn.

Fruktbarhetstest

Britiske forskere har utviklet en gjør-det-selv test som kan påvise om mannen er fruktbar eller ei hjemme i sin egen stue, eh eller soverom kanskje hvis man har svigermor på besøk skriver BT.

sæd sædceller spermier spermDette kan nok utvikle seg til å bli den neste hypen på guttas utdrikningslag tror jeg, for ikke å snakke om hvor moro man kan ha det i pausa under tippekampen, hehe... Man kan ha veddemål om hvem som er mest fruktbar og man kan også litt mer vitenskapelig undersøke hvor mye ei kasse pils har å si på de små artige skapningenes svømmeegenskaper i fylla.

For min egen del så utførte jeg denne testen for over 2 år siden, på min egen kone vel å merke og for de som er interessert i slike data; ja jeg er fruktbar :)

Ensidig utpeke Israel?

"Et vedtak som dette legger i sin helhet byrden og ansvaret kun på en av sidene i den vedvarende konflikten mellom palestinerne og Israel. Dette vedtaket er derfor ensidig og utpeker Israel spesielt. Med en slik posisjon blir kompleksiteten i konflikten tilsidesatt og hjelper ikke fredsprosessen", sier den Israelske ambassanden i Oslo om finansminister Kristin Halvorsens (SV) utspill om boikott av Israelske varer og tjenester.

Å ensidig utpeke Israel er på sin plass mener jeg, for det er Israel som er okkupasjonsmakt, det er Israel som undertrykker palestinerne, det er Israel som bryter folkeretten ved sine bosettinger på Vestbredden og det er følgelig Israel som sitter med nøkkelen til fred. Det er kun ved en ensidig tilbaketrekning av sine styrker og bosettere på Vestbredden til grensene av 1967 at det kan bli håp om fred i området.

I Tabloid på TV2 i dag sa ei jødisk talskvinne at dette utspillet om boikott minnet henne veldig om det jøder var utsatt for i Norge på 30-tallet der jødene ble boikottet og fikk tagget ned butikkviunduer etc. Det provoserer meg litt, for det ser ut til at jødene tror de kan undertrykke palestinere og bruke WW2 som unskyldning for de overgrep de selv utfører mot det palestinske folk.

Jeg vil på det sterkeste anbefale alle å lese boken "Krig & diplomati" av Odd Karsten Tveit for å få et lite innblikk i hvilke brudd på menneskerettighetene og hvilke grusome handlinger Israel har gjort mot palestinske sivile i bl.a flyktningeleire i Libanon. Det er sterke scener han beskriver og som han selv har sett den israelske hæren og de israelskstøttede falangistene utførte mot uskyldige sivile kvinner og barn. I det hele tatt minner det veldig mye om beskrivelser jeg har lest fra nazistenes herjinger mot jødene før og under WW2.

Overbeskyttende barnepsykologer

"Veldig mange tiåringer kan klare seg alene, men det er ikke fordelaktig for dem. Barna har behov for å fortelle om dagen sin til noen, og veldig mange barn trenger mer voksenkontakt for å føle seg trygge", sier barnepsykolog og forfatter Berit Waal i følge VG i dag.

Jeg lurer da på når i all verden det er trygt å la barnet sitt få være litt for seg selv, når det er på tide å la barna bli litt selvstendige. Jeg husker godt fra min egen barndom, da var aldri mor eller far hjemme når jeg kom hjem fra skolen. Det var faktisk litt befriende å komme hjem og få litt tid helt alene før mor og far kom hjem fra jobb.

Vel, helt alene er nok ikke sant da, for jeg har jo ei søster også. Men jeg kan ikke si at det var noe som plaget meg at foreldrene mine ikke var hjemme når jeg kom hjem fra skolen. Barna av i dag blir så utrolig overbeskyttet og forstått ihjel av slike barnepsykologer som Waal. Nå er det barn i 10 års alderen hun gjerne vil overbeskytte, men hva blir det neste? 12 år? 15 år? eller kanskje 20?

Opportunistene rider igjen..

Morten Drægni skriver i et blogginnlegg Opportunistene rider igjen: "Men hvis man først skal svi av 80 milliarder kroner fra oljefondet, så er det vel kanskje noen andre formål man burde bruke disse pengene på istedenfor å fylle opp de allerede stappfulle lommebøkene til Ola og Kari Nordmann?"

Hvem sin stappfulle lommebok er det du snakker om da Drægni? Det er tydelig at dere sosialister ikke ser at det finnes mennesker i dette landet som ikke har stappfulle lommebøker. Alt dere tenker på er å få nok inn til det evig saliggjørende fellesskapet, samma faen om det går på bekostning av den delen av den norske befolkningen som ikke har stappfulle lommebøker.


Kom å ta en titt i lommeboka mi så skal du få se at de 18000 kronene utgjør over 10% av den samlede årlige inntekten til denne husstanden. Det hadde virkelig hjulpet det. Men for slike ungsosialister som deg med rævva full av penger så er vel fattigdom et ikketema i Norge bare dere får sendt penga til Hugo Chavez og Fidel Castro...


Mindretallsdiktatur i praksis

Pokerspilling blir heftig debattert i Standpunkt på NRK i kveld og et gjennomgående tema for motstanderne av slike spill er at det skaper avhengighet og flere tapere enn vinnere. Selvsagt skaper det flere tapere enn vinnere, det sier seg selv, men er det egentlig så utrolig kontroversielt da? Nei det mener jeg helt klart at det IKKE er.

Det er ikke så merkelig at poker skaper flere tapere enn vinnere, alt som har preg av konkurranse gjør nemlig det. Skihopp, håndball, fotball, skøyter, langrenn, friidrett, seiling, bridge you name it. Det er mange flere dårlige sjakkspillere enn det er gode sjakkspillere. Nesten ingen vil noensinne klare å bli den nye Simen Agdestein eller Magnus Karlsen. Også de færreste som går langrenn vil bli den nye Bjørn Dæhli eller Marit Bjørgen.

Det er mange flere dårlige golfspillere enn det er gode golfspillere, og det på tross av de høye premiene man kan oppnå i golf. Det er da likevel ikke snakk om å forby golfturneringer her i landet hvor det utbetales pengepremier til vinneren. Men slik er det altså når det gjelder poker. Poker er forbudt på grunn av pengeelementet og det alene. 

Hvis du spiller golf 6 timer hver eneste dag, ja da trener du da, men spiller du poker 6 timer hver dag, da er du avhengig. Pisspreik. Her i landet skal alt som er farlig for de få som blir avhengig forbys for oss alle som klarer å ha en normal tilnærming. Mindretallsdiktatur kalles det. Det at mindretallet driter seg skikkelig ut skal gå ut over det store flertallet somm ikke driter seg ut.

Det er de aller færreste pokerspillere her i landet som blir avhengig og spiller seg fra gård og grunn, de aller fleste spiller poker som et morsomt tidsfordriv hvor de vet at de mest sannsynelig vil tape på det og de satser ikke mer enn at de faktisk kan tape det.

Men selvsagt skal staten passe på oss dumme nordmenn som ikke vet vårt eget beste. Ihvertfall skal staten passe på at vi bruker pengene våre på noe fornuftig og ikke på pengespill på nett eller automater eller hvor det måtte være vi gambler med "statens" penger. For det er slik staten ser på pengene våre, staten ser på det som at de eier pengene og at vi bare  har pengene på lån, og da gjelder det for staten at vi ikke sløser dem bort på "tull og fanteri"

Vi vanlige oppegående mennesker her i landet blir mer og mer styrt av at korttenkte, men velmenende politikere som lar et lite mindretall av folket få sette agendaen for hva som skal være lov og hva som ikke skal være lov. Slik vil ikke jeg ha det.

Sp's Rune Skjælaaen sier til TV2-Nettavisen om fyrverkeri: "Jeg synes det blir meningsløst og si at dette kan fortsette når en ser og vet hvilke tragedier dette fører med seg". Skjælaaen står som et godt eksempel på hva jeg mener med korttenkte politikere. Biltrafikk fører til tragedier, men vi forbyr ikke biler av den grunn. Stearinlys fører til tragedier, men blir likevel ikke forbudt. Det er Skjælaaens holdninger som er tragiske i det han lar seg diktere av mindretallsdiktaturet og ikke evner å se at de langt fleste i Norge er oppegående mennesker som fint klarer å håndtere fyrverkeri, pokerspilling eller hva det måtte være.

Kameler, akevitt og Cowboy-Laila

Det er et veldig spennende prosjekt som er planlagt startet i den kjente aquavitae bygda, eller akevittbygda Løten.

Der planlegger de nemlig å importere og starte produksjon av kamelmelk, kamelkjøtt, kamelull og andre produkter man kan få fra dette dyret. Noe som burde begeistre golfere fra Montebello i sine kamelhårsfrakker.

Dette forsøkes blant annet for å lettere sysselsette innvandrere i kommunen. Jeg mener dette er et prosjekt som burde få all mulig støtte for å kunne realiseres. Det er positivt både for lokale bygdefolk, Cowboy-Laila inkludert, og for innflyttere fra både fjern og nær.

Løten har mye å by på, jeg har nevnt Cowboy-Laila og Løitens linie (et must i jula). Løten har også en bonde som rir på kuer og kan nå altså kanskje smykke seg med tittelen kamelbygda. Spennende synes jeg.

Jeg ønsker Løten kommune all lykke til videre med dette prosjektet og håper det viser seg å være fruktbart for alle parter.


USA inn i menneskerettighetsråd???

USA krever at de fem faste i FN's sikkerhetsråd skal få plass i det nye menneskerettighetsrådet som Kofi Annan vil opprette.

De fem faste medlemmene er USA, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland og av de fem landene er det vel bare ett som jeg husker sånn i forbifarten som IKKE bryter menneskerettighetene, nemlig Frankrike.

Det er det samme som å sette fangevokterne til å kontrollere seg selv og disse fem faste landene har også vetorett så ingen ting vil bli vedtatt hvis en av dem går i mot en innstilling i det nye rådet.

For å få et demokratisk rettferdig FN så må den totalt udemokratiske vetoretten disse fem faste landene har bli fjernet. Man må også fjerne disse landenes faste plass i sikkerhetsrådet for å bringe FN fremover og for å gi FN mer demokratisk legitimitet enn det har i dag.

FN er i praksis handlingslammet så lenge disse fem landene hver for seg har mulighet til å blokkere ethvert vedttak i FN's sikkerhetsråd. Selv om alle landene stemmer for et vedtak så kan altså en av disse fem landene blokkere dette vedtaket.

FN har per i dag en menneskerettighetskommisjon som består av 53 land og Aftenposten skriver: "Ifølge Bolton ønsker Bush-administrasjonen med dette utspillet også å forhindre en gjentagelse av det ydmykende som skjedde i 2001, da USA ikke ble innvalgt som medlem av den 53 land sterke menneskerettighetskommisjonen".

Jeg er overhodet ikke overrasket over at USA med Bushadministrasjonen i spissen føler seg ydmyket over ikke å bli innvalgt i denne kommisjonen, for USA evner ikke å se at verden ikke godtar deres overgrep under det sedvanlige dekket "war on terror".

USA har faktisk ingenting i en menneskerettighetskommisjon å gjøre all den tid de ikke følger menneskerettighetene selv. Det vil være et slag mot menneskerettighetene om USA sammen med Kina og de andre med fast plass skal sitte i dette nye rådet.

Anbefaling

Dette er et innlegg som anbefales på det sterkeste til alle som er opptatt av ytringsfrihet her i landet: 01.01.2006 - Da ytringsfriheten forsvant

Faen ta overformynderirasshøla

Fest og moro i overformynderilandet Norge nærmer seg slutten. Nå vil Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB, se på om det skal bli forbudt for privatpersoner å kjøpe og sende opp fyrverkeri på nyttårsaften fordi det angivelig skjer så mange skader på personer. Sist nyttårsaften ble det registrert 21 personskader som følge av nyttårsraketter og dette mener altså DSB er mange.

DSB burde heller se på hvor mange som blir skadet på grunn av glatte fortau, for jeg er ovverbevist om at det er mange flere enn de 21 som ble skadet av fyrverkeri. Det kommer de selvsagt ikke til å gjøre, for glatte fortau er ikke fest og moro og følgelig er det ikke nødvendig å legge begrensninger på dette.

Det er verdt å spørre seg hvor det neste forbudet vil komme når det gjelder begrensninger på folks fest og moro. Kanskje blir det forbudt å drikke alkohol på nattklubber og puber siden dette medfører at folk blir beruset og kranglete (jfr. Hemsedal). Det forårsaker mange flere skader enn de 21 som ble skadet av raketter. (Ops, håper ingen overformynderiidioter leser dette og får en idê nå)

DSB og andre som ønsker slike forbud har overhodet ikke gangsyn når det gjelder hva vi som borgere av overformynderilandet må beskyttes mot. Det sitter antakelig noen inne på kontorene til DSB som er litt redd for å bli overflødig og dermed må komme opp med slike totalt meningsløse forslag og begrunne det med SAMFUNNSSIKKERHET(????) DSB burde da ha andre og viktigere ting å ta seg til enn å bekymre seg over 21 personskader.

21 personskader som følge av nyttårsraketter er et forsvinnende lite antall i forhold til antallet nyttårsraketter som blir sendt opp og burde ikke en gang være verdt en notis i annet enn de lokale menighetsbladene. Det er absolutt ikke noe tall som burde bekymre idiotene i DSB.

Til slutt vil jeg bare legge til at jeg selv ikke har kjøpt nyttårsraketter til meg selv på mange år, så et slikt forbud vil ikke ramme meg personlig, men jeg blir så forbannet på det jævla overformynderihysteriet som vi finner i det offentlige Norge at hvis et slikt forbud kommer så vil jeg kjøpe raketter i Sverige og stå på svenskegrensa og sende dem inn i Norge.

Norge blir mer og mer et land hvor hver eneste detalj ved innbyggernes liv skal gjennomreguleres og kontrolleres av statlige/offentlige organer. Vi er helt klart i ferd med å bli den siste sovjetstat.


EDIT:

Jeg vil bare legge til at kanskje det er bedre å gå motsatt vei enn å totalforby privates rakettoppskytninger. Kanskje det er bedre om vi alle kan ha mulighet til å sende opp raketter også til andre tider av året, som f.eks 17.mai og bursdagsfeiringer etc. Slik det er nå så har vi kun lov til å sende opp raketter noen minutter rundt midnatt en natt i året. Vi hadde kanskje hatt et litt annet forhold til disse fyrverkeriene om vi hadde hatt denne muligheten også til andre tider...

Virkelighetsfjerne stoppeklokkemotstandere

"Dette handler om sunn fornuft. Å bruke stoppeklokka på menneskelige behov er jo totalt uegnet" sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet til Dagsavisen (LO-aktuelt). Hvis det å bruke denne mye omtalte stoppeklokka er totalt uegnet så kunne jeg godt tenke meg en forklaring på denne problemstillingen jeg skal beskrive her:

En hjemmehjelper har i løpet av dagen 7 brukere som skal ha sine tjenester. For å gjøre det enkelt her så sier vi at hver bruker har fått 1 time hver. Det betyr at hvis denne hjemmehjelperen ignorerer den grusomme stoppeklokka en dag og blir hos en av brukerne i hele 2 timer så vil den brukeren som hjemmehjelperen skal til på slutten av dagen ikke få besøk i det hele tatt. For arbeidsdagen til hjemmehjelperen er da over.

Det er nemlig slik at kommunene ikke har ubegrensede midler de kan sette inn på bruk av overtid eller ekstra mannskaper på grunn av at noen brukere også vil ha en kaffekopp og en prat i tillegg til de behovsstyrte tjenestene de har fått tildelt. Selv ikke under denne regjeringen vil det noensinne komme til å skje at hjemmehjelpere bare kan sette seg ned ut over den tiden som er beregnet på hver bruker uten at det går ut over tiden andre brukere skulle ha fått.

At dette er så vanskelig å forstå for sosialistene er helt utrolig og vitner om at de overhodet ikke har begrep om hvordan verden er innrettet. Man kan nemlig ikke si til en hjemmehjelper at i dag skal du innom 7 brukere og alle skal ha den tiden de ber om uansett hvor lang tid det tar hos hver enkelt bruker samtidig som at alt skal skje innenfor de tidsrammene som er gitt, både i forhold til brukerne og til arbeidstiden til hjemmehjelperen. Begrepsbildet til sosialistene henger rett og slett ikke på greip.

Stoppeklokken er nok kommet for å bli uansett hva sosialister og andre måtte mene om den saken. I så å si alle andre grupper med arbeidstakere er det slik at det er klokka som styrer arbeidsdagen, både når man begynner på jobb, tar lunsj og når man avslutter arbeidsdagen. Slik bør det også være for hjemmehjelpere, selv om det betyr at de må se på klokka når de er hos den enkelte brukeren.

Drømmen om mangfold

Før jeg starter med den sedvanlige jamringen over den sosialistiske regjeringen så vil jeg benytte anledningen til å ønske alle mine lesere og alle andre et riktig godt nytt år for året 2006. Måtte det bringe dere mange gleder og oppfylte drømmer.

Så over til jamringen! "Veien til et varmere samfunn går gjennom mer fellesskap. Sterke fellesskap gir hver enkelt større mulighet til å søke lykken. Ved å ta i bruk alles evner og anlegg får vi mangfold i fellesskapet" sa Jens Stoltenberg i sin nyttårstale i kveld. Mangfold i fellesskapet har han selvsagt helt rett i, men det blir ikke noen flere mangfoldige eller rikere fellesskap av den grunn.

Stoltenbergs drøm for samfunnet går gjennom mangfold i fellesskapet (les offentlig styrte fellesskap), min drøm for samfunnet er mange mangfoldige fellesskap. Det er en stor forskjell. I Stoltenbergs drøm må du tilpasse deg det store statlige/offentlige fellesskapet for å oppnå lykke og samhørighet, i min drøm kan du skape deg et eget fellesskap og lykke og samhørighet på egen hånd.

Sosialistregjeringa vil at staten skal bestemme for deg og styre livet ditt til det beste for "fellesskapet", jeg vil at hver enkelt skal styre sitt liv så mye som mulig med minst mulig statlig innblanding. I min samfunnsdrøm så er staten noe du skal kunne henvende deg til når du har havnet i problemer som f.eks sykdom, fattigdom, alderdom osv og du trenger hjelp. Staten skal ikke styre dine egne private valg som f.eks skole til barna osv.

"Hver og en av oss har seire som venter. Det skal bli mer rom for store drømmer" fortsatte Stoltenberg i nyttårstalen sin. Jeg tror det blir vanskeligere med de store drømmene hvis det kolliderer med den sosialistiske ideologien der statens fellesskap er det eneste saliggjørende. Hvis man f.eks vil at ens barn skal kunne gå på en privatskole så passer det veldig dårlig inn i Stoltenbergs drøm om mangfold i fellesskapet. Fellesskapets enhetsskole er av en eller annen uforståelig grunn sosialistenes drøm om mangfold, min drøm er et mangfold der foreldrene selv skal kunne velge hva slags skole barna skal gå på uavhengig av inntekt.