Verdens største konsentrasjonsleire

Den israelske advokaten, Eran Shahar, har anlagt sak mot han ved en domstol i Tyskland, samtidig med at en internasjonal gruppe av sakkyndige i folkedrap-saker slår alarm i FN over Ahmadinejads «aggresive politiske erklæring». Shahar representerer israelere som blant annet anklager den iranske presidenten for å benekte Holocaust, for opphisselse til hat og rasistiske krenkelser av FNs konvensjoner og resolusjoner.

Domstolen er forfatningsretten i Karlsruhe, som anses for å være den sterkeste forfatningsdomstolen i Europa. Israelerne bak rettssaken bestemte seg for å gå til en tysk rett på grunn av tyske domstolers sterke stilling i Holocaust-saker. Shahar sier at de israelere han representere, ikke ønsket å henvende seg til Den internasjonale Domstol i Haag, fordi de anser den for «maktesløs».
(NorgeIDAG)

At israelere anser Haag-domstolen som maktesløs kom ikke som noen bombe for å si det mildt. Israel følger nemlig ikke den domstolen når de har blitt anklaget/dømt for brudd på menneskerettighetene og FN-konvensjoner og resolusjoner.

Og det er et betydelig paradoks at israelere vil bruke FN's konvensjoner likevel i denne saken, all den tid de selv velger å ikke følge disse konvensjonene.

Dobbeltmoralistiske israelere som fremdeles søker sympati i resten av verden med sin holocaust-historie mens palestinerne lever under israelsk okkupasjon og undertrykking i verdens største konsentrasjonsleire, Vestbredden og Gaza...

Nå har riktignok Israel trukket seg ut av Gaza, men grensene er det fremdeles Israel som kontrollerer.


Hold sosialistene opptatt

Nederlandske studier viser at man er best på å ta beslutninger når hjernen er opptatt.

Ifølge studien som presenteres i forskningsbladet Science, har forskerne målt hvor fornøyde folk er etter at de har gjort en handel. Og svaret er slående.

Det viser seg nemlig at det ikke lønner seg å bruke tid og krefter på å fundere over komplekse beslutninger.
(Adresseavisa)


Jøss, kan noen være så snille å holde sosialistenes hjerner opptatt med ett eller annet slik at de kan ta litt fornuftige beslutninger i stedet for det røret vi har sett til nå?

Norske bompengeveier

Vi har mange bompengeveier i Norge og for en turist på bilferie (i dette fattige landet som ikke har råd til å bygge ut en skikkelig infrastruktur uten å flå innbyggerene) må ut med en del kroner i bompenger i løpet av ferieturen. For ikke å snakke om alle de som må pendle gjennom en bom hver dag.

Her følger en liten oversikt:

Fatima
Beskrivelse: Fastlandsforbindelse til Magerøya
Ev 69.
Består av: Nordkapptunnelen, Honningsvågtunnelen og Veidnesbrua
Toveis innkreving
Takster: 4 kategorier: kr 65, kr 135, kr 430, kr 725 (+ passasjerer)
Rabatt: Kjøretøy/passasjerer 40 turer: 40 %, passasjerer 20 turer 20%
Bompengeselskap: Nordkapp Bompengeselskap AS
Naustdalstunnelen
Beskrivelse: Forbindelse mellom Naustdal og Svarthumle
Rv 5
Består av: Naustdalstunnelen
Tovegs innkreving
Takster: 3 kategorier: kr 25, kr 40 og kr 125
Rabatt: 50 turer 30%, 150 turer 40%, 300 turer 50%
Bompengeselskap: Sunnfjordtunnelen AS
Rv9 Setesdal
Utbygging og utbedring av rv. 9 mellom Evje og Hovden, tofeltsveg
Toveis innkreving, ubetjent, AutoPASS
(Innkreving fra 01.06.03)
Takster: 2 kategorier, kr. 25 og 50
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: Setesdal Vegfinans AS
Driftsoperatør: Bro- og Tunnelselskapet AS
Helgelandsbrua (ikke medlem)
Beskrivelse: Sammenbinder Leirfjord og Alstenøya
Rv 17
Består av: Helgelandsbrua
Tovegs innkreving
Takster: 4 kategorier: kr 32, kr 78, kr 163, kr 315
Rabatt: 40 turer 40%
Bompengeselskap: AS Alsten fastlandsforbindelse
Nordhordlandsbrua
Beskrivelse: Forbinder kommunene Bergen og Meland
E39.
Består av: Flytebru, lengde 1614 m, krysser Salhusfjorden
Toveis innkreving
Takster: 4 kategorier: kr. 20, kr 45, kr 140 og kr 280.
Rabatt: Ved 40 turer 40%
Bompengeselskap: Hordaland Fylkeskommune er ansvarlig for bompengeordningen.
E18 Kristiansand
Beskrivelse: Ny E18 gjennom Kristiansand fra Bjørndalssletta til Gartnerløkka
Beregnet ferdig årsskiftet 2004-2005.
E18.
Består av: Ny firefelts E18, Baneheitunnelen, Oddernestunnelen
Bomstasjoner: Bjørndalssletta, Falconbridge, Gimlekollen, Setesdalsveien, Sødal.
Enveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 13 og kr 20
Rabatt: Måneds-, halvårs-, og årsabonnement
Bompengeselskap: Kristiansand Bompengeselskap AS
Skarnsundbrua (ikke medlem)
Beskrivelse: Forbinder Mosvik Kommune med Inderøy
Rv 755
Består av: Skarnsundbrua
Tovegs innkreving
Takster: 4 kategorier: kr 31, kr 62, kr 185, kr 308
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: AS Skarnsundbrua
Osterøybrua
Beskrivelse: Fastlandsforbindelse mellom Osterøy og Bergen
Rv 566.
Består av: Osterøybrua
Tovegs innkreving
Takster: 4 kategorier, kr 30, kr 40, kr 150 og kr 300 (+ pr. passasjerer)
Rabatt: 12 turer 17% (passasjerer), 40 turer 40% (kjøretøy)
Bompengeselskap: Osterøy Bruselskap AS
E18 Aust-Agder
Prosjekt med paralellinnkreving.
Bomstasjon: Svennevig (Grimstad kommune) og Østerholtheia (Gjerstad kommune)
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 20, 40.
Mini-abonnement 10 turer, ingen rabatt
Rabatt ved 50 turer: 30%
Rabatt ved 250 turer: 40%
Rabatt ved 500 turer: 50%
Ved passering av begge bomstasjoner innen seks timer betales kun ved en bomstasjon.
Bompengeselskap: Aust-Agder Vegfinans AS
Driftsoperatør: Agder Bomdrift AS
R769 Namdalsprosjektet
Består av: Ny veg Spillum-Namdalsvegen m/ ny Namsosbru og Vikatunnelen
Rv 769
Envegs innkreving (mot byen) mellom 06-18 man-fre - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 13, 26
Rabatt: 25 turer 30%, 175 turer 40%, 350 turer 50%, samt
etterskuddsbetaling giro 20%
Bompengeselskap: Namdal Bompengeselskap AS
Driftsoperatør: Trøndelag Veifinans AS
Askøybrua
Bro mellom Askøy og Bergenshalvøen
Rv. 562
Består av: Askøybrua m/tilførselsveger
Bomstasjon: Olsvikdalen, døgnbetjent
Envegs innkreving
Takster: 3 kategorier, kr. 50, 100, 250
Rabatt ved 20 turer: 40%
Bompengeselskap: Askøybrua AS Driftsselskap: Bro & Tunnelselskapet AS
E18 Vestfold
Ny E18 gjennom nordre Vestfold
Består av: 35 km. firefelts motorveg m/ bruer og tunneler
Tovegs innkreving- AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 20 og kr 40
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: E18 Vestfold AS
E6 Stjørdal
Ny motorveg kl. B mellom Trondheim og Stjørdal (Værnes)
Består av 3 bomstasjoner, Ranheim, Hommelvik og Leistad
Tovegs innkreving hele døgnet – AutoPASS
Takster, 2 kategorier: Ranheim kr 25 og kr 50 – Hommelvik/Leistad kr 10 og kr 20
Rabatt: fra 30 % til 50 % rabatt
Bompengeselskap:Trøndelag Bomveiselskap AS
Driftsselskap: Trøndelag Veifinans AS
Bompengeringen i Bergen
Beskrivelse: Bomring rundt Bergen by
Består av: 7 bomstasjoner rundt Bergen
Enveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 15 og kr 30 (fra 01.02.04)
Rabatt: 20 turer 20% rabatt, + måneds-, 3, 6 og 12 mnd. abonnement
Bompengeselskap: Bergen Bompengeselskap AS
Driftsselskap: Bro- og Tunnelselskapet AS
Tønsbergpakken
Bomring rundt Tønsberg
Består av: 6 bomstasjoner
Innkreving inn mot sentrum - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 15, kr 30
Rabatt: Forskuddsbetaling 25-175-350 passeringer, gir 30-40-50% rabatt
Bompengeselskap: Tønsberg Hovedvegfinans
Driftsoperatør: Bro- og Tunnelselskapet AS
Bompengeringen i Trondheim
Beskrivelse: Bompengering rundt Trondheim, til utbygging av hovedveinettet
Består av: 14 bomstasjoner
Enveis innkreving (mot sentrum) kl. 06.00-1800 - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 15, kr 30
Rabatt: fra 20% til 40% rabatt
Bompengeselskap: Trøndelag Bomveiselskap AS
Driftsselskap: Trøndelag Veifinans AS
Fastlandssamband Bjorøy
Forbinder Bjorøy og Tyssøy til Bergenshalvøen v/ Ytre Laksevåg.
Fv 207
Består av: Bjorøytunnelen, undersjøisk tunnel
Enveis innkreving
Takster: 1 kategori: kr 120
Rabatt: 20 turer 40% rabatt
Bompengeselskap: Fastlandssamband Tyssøy Bjorøy AS
Driftsselskap: Bro & Tunnelskapet AS
Hvalertunnelen (ikke medlem)
Forbindelse mellom Skjærhalden og Hvaler
Rv 108
Består av: Undersjøisk tunnel
Envegs innkreving
Takster: 2 kategorier, kr 50, kr 100
Rabatt: Ved 50 turer 10%
Bompengeselskap: AS Hvalertunnelen
E39 Øysand-Thamshamn
Beskrivelse: Ny E39 Øysand-Thamshamn
Nytt veganlegg (ferdig 2005-2006) med to bomstasjoner: Øysand og Thamshamn
Tovegs innkreving hele døgnet - AutoPASS
Takster: 2 kategorier: kr 15, kr 30
Rabatt: 40 turer 30 %, 200 turer 40 %, 400 turer 50 %
Bompengeselskap: E39 Øysand-Thamshamn AS
Driftsselskap: Trøndelag Veifinans AS
Trekantsambandet
Fastlandssamband for øyene Bømlo og Stord til Sveio på Haugalandet.
E-39 og Rv. 542.
Består av: Bømlafjordtunnelen, Stordabrua, Bømlabrua, Spissøybrua og Digernestunnelen.
Bomstasjon: på Føyno, betjent hele døgnet.
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 3 kategorier, kr. 80, 240, 480.
Rabatt: Ved 40 turer - 40%
Bompengeselskap: Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap
Driftsselskap: Bro- og Tunnelselskapet AS
E6-Østfold v/ Moss
Beskrivelse: Ny to- og firefelts E18 samt firefeltsutbygging av E6 gjennom Østfold
Ev 6/Ev 18/Fv 311
Består av: Veganlegg og bomstasjoner
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 15 og kr 30.
Rabatt: v/ 50 pass. 30%, 350 pass. 40%, 700 pass. 50%
Bompengeselskap: Østfold Bompengeselskap AS
Fastlandsforbindelsen Hitra-Frøya-Fjellværøy
Beskrivelse: Undersjøiske tunneler Hitra-fastlandet og Hitra-Frøya og
bruforbindelser Hitra-Fjellværøy og Hitra-Hemnskjel
Toveis innkreving
Takster: Sandstad bomstasjon: 4 kategorier, kr 40, kr 70, kr 220, kr 420 (+passasjerer)
Rabatt: 40 turer 40% rabatt (kjøretøy), 10 turer 20% rabatt (passasjerer).
Bompengeselskap: Hitra-Frøya Fastlandssamband AS
Folgefonntunnelen
Forbinder Kvinnherad og Odda Kommune
Rv 551
Består av: 11 km tunnel under Folgefonna
Toveis innkreving
Takster: 3 kategorier, kr 20, kr 60 og kr 120.
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: Folgefonntunnelen AS
Driftsselskap: Bro & Tunnelskapet AS
E18 Østfold v/ Askim
Beskrivelse: Ny to- og firefelts E18 samt firefeltsutbygging av E6 gjennom Østfold
Ev 6/Ev 18/Fv 311
Består av: Veganlegg og bomstasjoner
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 15 og kr 30.
Rabatt: v/ 50 pass. 30%, 350 pass. 40%, 700 pass. 50%
Bompengeselskap: Østfold Bompengeselskap AS
Krifast
Beskrivelse: Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse
E39
Består av: Bersøysundet flytebru, Gjemnessundet hengebru, Straumsundet bru og Freifjordtunnelen
Toveis innkreving
Takster: 4 kategorier, kr 35, kr 63, kr 210, kr 350 (+ passasjerer)
Rabatt: 12 turer 17%, 40 turer 40%
Bompengeselskap: Fastlandsfinans AS
E134 Rullestadjuvet (tidligere Åkrafjordvegen)
Videreføring av Åkrafjord-prosjektet med bygging av ny veg forbi Rullestadjuvet.
E134.
Består av: Rullestad bomstasjon
Tovegs innkreving
Takster: 2 kategorier, kr 40 og kr 80
Motorsykkel/moped kr. 15.
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: Hordaland Fylkeskommune er ansvarlig for bompengeordningen
Driftsselskap: Bro & Tunnelskapet AS
Oslofjordforbindelsen (Oslofjordtunellen)
Knytter sammen E6 i Akershus med E18 i Buskerud.
Rv. 23.

Består av: 5 tunneler, 5 veibroer, 4 overgangsbroer og en bomstasjon.
Tunnelen under Oslofjorden ved Drøbak utgjør den største enkeltdelen.
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 55 og kr 120
Rabatt v/forskuddsbetaling: 50 turer: 30 %, 150 turer 40 %, 250 turer 50 %
Bompengeselskap: Oslofjordtunnelen AS
Skålavegen (ikke medlem)
Beskrivelse: Landfastforbindelse mellom Molde og Åndalsnes
Rv 64.
Består av: Bolsøybrua og Fannefjordstunnelen
Tovegs innkreving
Takster: 4 kategorier: kr 30, kr 55, kr 185, kr 345 (+ passasjerer)
Rabatt: 12 turer 17%, 40 turer 40%
Bompengeselskap: Molde Tunnel- og Bruselskap AS
Rennesøy fastlandsforbindelse
Rennfast - Vegforbindelse mellom Rennesøy og Randaberg
E39
Består av: Mastrafjordtunnelen, Askjesundet bru, Åmøybrua og Byfjordtunnelen
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 3 kategorier, kr 90, kr 280, kr 475.
Rabatt: Ved 40 turer 40% rabatt
Bompengeselskap: Tungenes Ferjeterminal AS
Bompengeringen i Oslo
Bomring rundt Oslo
Består av: 19 bomstasjoner
Enveis innkreving, alle dager - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 20 og kr 40
Rabatt: Klippekort 25-175-350 klipp, og periodekort måned - halvår - år.
AutoPASS brikke.
Bompengeselskap: Fjellinjen AS
Ålesund og Giske - fastlandssamband
Beskrivelse: Fastlandssamband mellom Ålesund og Giske Kommune
Rv 658
Består av: Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Godøytunnelen og Giske Bru
Toveis innkreving, brikkesystem PREMID
Takster: kr 30, kr 55, kr 120 og kr 250 (+ passasjerer)
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%
Bompengeselskap: Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS
Nord-Jæren (bomring Stavanger)
Bompengering Stavanger
Består av: Bomstasjoner på Nord-Jæren, rundt Stavanger
Innkreving inn mot sentrum, maks. betaling 1 pass. pr. time - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 10 og kr 20 (halv avgift utenom rushtid)
Rabatt: forskjellige rabattordninger
AutoPASS
Bompengeselskap: Nord-Jæren Bompengeselskap AS
Rv 35 Lunner-Gardermoen
Ny riksveg 35 Lunner-Gardermoen
Innkreving starter i november 2003, i bomstasjon
v/ Brovoll i Lunner Kommune
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier: kr. 30, kr. 60
Rabatt: 50 turer 30%, 350 turer 40%, 700 turer 50%
Bompengeselskap: Hadelandsvegen AS
Driftsselskap: Bro & Tunnelselskapet AS
Sykkylvsbrua
Beskrivelse: Bru mellom Ikornes og Aure
Består av: Bru
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 3 kategorier: kr 20, kr 31, kr 93 (pr. 16.06.03)
Rabatt: 50 turer 30% rabatt
Bompengeselskap: Sykkylvsbrua AS
Driftsoperatør: Sykkylven Reknskapskontor AS
Rv. 45 Gjesdal
Utbedringsprosjekt
Består av: 1 bomstasjon på Øvstabø
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr 40, kr 75
Bompengeselskap: Gjesdal Bompengeselskap AS
Rv4 Oppland
Består av: 13 km ny veg mellom Reinsvoll og Hunndalen
Rv 4
Fra 1. juli 2003: Midlertidig opphør av innkreving, i påvente av ferdigstillelse av ny veg. Beregnet å starte igjen i 2006.
Bompengeselskap: Oppland Bompengeselskap AS
Driftsoperatør: Bro- og tunnelselskapet AS
Fjærland-Sogndal (ikke medlem)
Beskrivelse: Tunnel mellom Fjærland og Sogndal
Rv 5
Består av: Fjærlandstunnelen
Toveis innkreving
Takster: 4 kategorier, kr 65, kr 150, kr 450, kr 700
Rabatt: 40 turer 40%
Bompengeselskap: AS Fjærlandsvegen
Listerpakken
Består av: Ni små og store vegprosjekter, OPS prosjektet E39,
Lyngdal-Flekkefjord er størst
E-39 (og Rv 65, Fv 651 og 656)
Toveis innkreving - AutoPASS
Takster: 2 kategorier, kr. 20, 40
Rabatt: 50 turer 30%, 250 turer 40%, 500 turer 50%, samt etterskuddsbetaling
giro 20%
Bompengeselskap: Lister Bompengeselskap AS
Driftsoperatør: Q-Free.Com AS
(kilden er her)

Ny E6 gjennom Melhus (Sør-Trøndelag) får også bompenger, om dem ikke har fått den enda, Svinesund har bompenger.

I tillegg får vi også ny bomvei (RV2) mellom Kløfta og Kongsvinger, Ryfast (Stavanger), og Hardangerbroen.

Er det flere da, som jeg ikke har nevnt? Kom med dem.

Makabert?

"Man trenger ikke vise frem dette offentlig. Jeg synes det er en indikasjon på at kulturen blir grovere, når noe som er så makabert blir kalt kunst" sier Sadie Field i organisasjonen Georgia Christian Coalittion om at menneskedeler blir presentert som kunst i sørstatene i USA den 4.mars.


(foto: AFP/Scanpix)

Makabert? Vel, er dette makabert er også menneskekroppen makaber. Men at konservative kristne synes dette er makabert overrasker ikke i det hele tatt. Konservative kristne har jo hatt som tradisjon å fordømme alt som har med menneskekropp å gjøre.

Jeg synes ikke dette er makabert, jeg synes det er interessant og spennende og hvis jeg ikke husker helt feil så har også denne utstillingen blitt vist i Norge tidligere.

Det er Nettavisen som skriver om denne utstillingen i dag.

Viggo. Johansen.

Viggo. Johansen. Får. Jeg. Eeh. Spørre. Deg... Eeh. Hvordan. Klarer. Du. Å. Eeh. Snakke. Med. Et. Punktum. Etter. Eeh. Hvert. Ord. Du. Eeh. Fremfører...

Eeh. Du. Er. Utrolig. Ehh. Slitsom. Å. Høre. På. I. Ehh. Lengden.

Kan. Du. Ikke. Prøve. Å. Eeh. Få. Eeh. Litt. Mer. Flyt. I. Tale(eeh)strømmen. Din.? Slik som dette her?


Over til noe helt annet. Som dere nå kan se er jeg tilbake etter Rørosmartnan. Rørosmartnan vil si 5 dager med øl til frokost, middag og ikke minst til kvelds og jeg har ikke følt meg helt i form til å skrive noen innlegg her under den tiden.

Og ja jeg har hatt barnevakt under denne martnan. Bestemor er god å ha i slike øltider...

Foreløpig er det kommet reklame opp på denne siden, men det skyldes en misforståelse tror jeg. Den vil ihvertfall bli fjernet så snart Blogsoft lar høre fra seg  ;O)

Rørosmartnan

For spesielt interesserte: Slik så det ut under åpningen av årets Rørosmartnan. Nr.153 i rekken hvis jeg ikke husker helt feil.

Foto: Privat

Rørosmartnan varer frem til lørdag...

Idiotpolitikk

FrPs utenrikspolitiske talsmann, Morten Høglund reagerer kraftig på at Hamas har gjentatt sin motstand mot fredsforhandlingene og aktivt fortsetter å forsvare selvmordsbomberne. Han krever nå at Norge isolerer Hamas. (Norge IDAG)

Idiotpolitikk kaller jeg dette. Israelernes ran av palestinske skattepenger, handelsblokkade og USA's og EU's bistandsboikott ovenfor palestinerne fører til at Hamas blir en enda mer ekstrem organisasjon. Grunnen til det er selvsagt at Iran lover å støtte Hamas der vi i vesten trekker oss ut.

Større Iransk innflytelse i Palestina = mer vold og terror.

Jeg fatter ikke at vestlige ledere ikke ser at det er dette som blir følgende av vestens politikk. Selvsagt vil Hamas ta i mot Irans penger og støtte med åpne armer, hva skal de gjøre ellers? La palestinerne sulte? Samtidig mister vesten sin påvirkningskraft i de palestinske områdene.

Vesten vil ikke lenger støtte palestinerne, for palestinerne valge feil parti under valget. Det kaller jeg idiotpolitikk...

Tips

Les historien om "sletting fra folkeregistret" i bloggen Weird World.

loRdx visdomsord

"Hvis jeg var instruktør på et sinnemestringskurs som startet klokka 19.00 så ville jeg møtt opp klokka 19.20 bare for å se hva som hadde skjedd."
loRdx

Oslo Sporveier i bakvendtland

"Til Østlandssendingen sier Oslo Sporveier at grunnet stor trafikk i rushtiden, ønsker de å sette opp prisene i de mest trafikkerte periodene. På den måten vil de lokke folk å reise på andre tidspunkt." (Oslopuls)

I bakvendt land kan vist alt gå an har jeg hørt, slik er det nok også i Oslo Sporveier. For det å sette opp prisene i rushtrafikken for å lokke folk til å reise til andre tider høres unektelig bakvendt ut.

Ihvertfall så lenge det er et uttalt mål at flest mulig skal reise kollektivt.

Jeg tror ikke at man står opp om morran, hutrer seg ned til holdeplassen/stasjonen og klemmer seg inn i en overfylt buss eller t-banevogn frivillig. Man gjør det for det man må og til det tidspunktet man må. Og hvis man øker prisene i rushtrafikken, ja da vil flere se at det er mer hensiktsmessig å ta bilen.

Følgene blir da; færre kollektivreisende, mer biltrafikk og mer forurensing.

Når vi samtidig ser at Oslo Sporveier øker prisene på denne måten:

1. mars blir prisen 12 prosent dyrere for dem som tidligere har valgt å kjøpe tremånederskort.

Siden 1999, da halvtårskortet forsvant, har prisen for å kjøre et helt år med Oslo Sporveier økt med nesten 70 prosent. I 1998 kostet to halvtårskort 4800 kroner. Nå koster 12 månedskort 8040 kroner.

Flexi-kortet øker til 160 kroner for åtte reiser, og gir dermed ikke lenger noen rabatt i forhold til å kjøpe enkeltbillett.

Da sier det seg selv at målsettingen om å få flere til å bruke kollektivt ikke henger helt sammen med strategien de har på sine priser.

For det er pendlerne som må lokkes over på kollektivt hvis det skal ha noen merkbar effekt på luftforurensingen i Oslo, og pendlerne lokker man ikke ved å drastisk øke prisene på de kortene pendlerne har behov for.

"Sannsynlig vil prisstrategien lønne seg økonomisk for Oslo Sporveier. Vi vet at økte takster har en viss negativ innvirkning på etterspørselen, men de vil ikke miste flere passasjerer enn at de tar tapet igjen gjennom de økte prisene. De faste kundene som reiser i rushtiden, er i hovedsak en ressurssterk gruppe. For de fleste av disse passasjerene er det punktlighet og frekvens som betyr mest, mens takstene betyr mindre", sier Nils Fearnley i Transportøkonomisk Institutt (Oslopuls).

Det har han kanskje rett i når det gjelder de som allerede er faste kunder hos Oslo Sporveier, men det er en lite gjennomtenkt taktikk for å hente inn nye brukere.

For Fearnley er det tydligvis et økonomispørsmål og ikke et traffikk- og miljøspørsmål, (litt rart ettersom han jobber for TØI). For som han sier; men de vil ikke miste flere passasjerer enn at de tar tapet igjen gjennom de økte prisene. Ergo er det også for TØI likegyldig om det blir noen færre kollektivbrukere, flere biler på veiene og mer forurensing, bare Oslo Sporveier tar inn igjen de tapte kronene på høyere priser.

Luftkvaliteten i Oslo er i dag svært dårlig og  man er nødt til å få flere over på kollektivt. Da er ikke veien å gå å øke prisene på "pendlerkortene". Det vil gi bilpendlerne enda en grunn til ikke å velge et kollektivt alternativ.

Irving for retten

I dag stilles David Irving for retten i Østerriket, tiltalen er holocaustfornektelse. Irving holdt to foredrag i 1989 der han benektet at det fantes gasskammere i Auschwitz.

"Rettssaken mot Irving har stor symbolsk betydning i Østerrike, som ønsker å vise verden at landet er fundamentalt forandret siden naziperioden", sier professor i statsvitenskap Fritz Plasser (NTB-Aftenposten).

Dette viser at Østerriket kanskje tar et oppgjør med nazitiden, men de benytter nazitidens metoder der ytringsfrihet var et fremmedord.

Jeg synes ikke dette er noe Østerriket kan slå seg på brystet av...

Takk til ESA

EFTAs kontrollorgan ESA kan sette bom stopp for ytterligere innkreving av bompenger på veiforbindelsen over Rennesøy nord for Stavanger. Regelverket i EU er nokså klar på dette punktet, og skal hindre at myndighetene i EU-land belaster tungt trafikkerte gjennomfartsårer med bompenger for å finansiere annen veibygging, sier jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Ola Mestad.

[...]

Hele komiteen skal til Brussel på tirsdag for å møte ESA, og her kommer jeg til å ta denne saken opp. Dette er et ønsket veiprosjekt. Hvis ESA skal drive og regulere norsk politikk på denne måten, må vi spørre oss om vi trenger dette kontoret, sier Hallgeir Langeland, SV (VG)


Ja Hallgeir Langeland, vi trenger helt klart dette kontoret for å beskytte oss vanlige borgere av Norge mot slike ekstreme avgiftsfundamentalister som deg.

Takk og lov for at vi har ESA som til en viss grad har litt kontroll på SV's avgiftsønsker. ESA er nestbest, EU-medlemskap er best. Ja til EU

Helbredende telefoner

"Folk kan legge en hånd på telefonen, mens han ber om helbredelse. Til slutt er det spørsmål om noen vil bli frelst. Også da skal man svare ved å taste et nummer på telefonen." (Dagen)

Misjonen Jesus Leger går nye veier i å helberede mennekser med en eller annen form for sykdom eller andre plager. Kunne de ikke bare fått nummeret til Jesus i stedet?

Alexander Graham Bell ville vært stolt over sin oppfinnelse om han hadde visst hva man kan bruke den til i dag. SMS, MMS, TV og videooverføringer og nå sist helbredelse. Fantastisk...

Kan man tro litt?

Nettavisen har i dag en avstemming om man tror på gud. Svaralternativene er som følger:

1. Ja, går i kirken hver søndag (17%)
2. Ja,men bare litt (21%)
3. Ja, men tror på allah (1%)
4. Jeg er religiøs, men tror ikke på gud eller allah (6%)
5. Nei det finnes ingen gud (52%)

Jeg stusser litt på svaralternativ 2. her. Hvordan kan man bare tro litt på gud? Enten tror man på gud eller så tror man ikke på gud vel? Det er da ikke mulig å kun tro litt? Og hele 21% tror altså bare litt...

(tallene er slik i skrivende stund)

Israels ran av palestinere

"Israels regjerning har allerede varslet flere tiltak for å knuse den allerede haltende palestinske økonomien. Israel planlegger å holde tilbake overføringer på rundt 50 millioner dollar (nesten 340 millioner norske kroner) fra skatter og tollavgifter som månedelig samles inn på vegne av palestinerne." (VG)

Dette er det jeg vil kalle et ran det den israelske staten her vil gjøre, og de har null respekt for et helt legitimt folkevalgt styre. Det eneste en slik ranspolitikk vil føre med seg er enda større oppslutning om Hamas, mer rekrutering til terrororganisasjoner, fler selvmordsbombere etc. Altså det stikk motsatte av hva de håper å oppnå.

For det vil bli slik at jo mer fortvilt situasjonen blir for palestinere desto større blir motivasjonen til å yte motstand mot den folkerettsstridige israelske okkupasjonen, og dermed øker rekruteringsgrunnlaget til terror.

For ikke bare er israelerne ulovlige okkupanter land- og pengeranere, de vil også vurdere å blokkere all handel med palestinske varer for på den måten å gjøre livet enda vanskligere for palestinere. Følgene av dette? Enda mer terror.

Jeg vil si det så sterkt at det er fult fortjent hvert eneste terrorangrep som påføres Israel...


Oppdatering:

"USA og Israel planlegger å samle verdens ledere om en bistandsboikott av Palestina, fortalte kilder i den israelske regjeringen og i det amerikanske utenriksdepartementet til avisa New York Times tidligere denne uken. De to landene ønsker å gjøre leveforholdene i det palestinske samfunnet så uutholdelige at president Mahmoud Abbas ser seg nødt til å utlyse nyvalg, og at Hamas vil miste flertallet i parlamentet, som de vant ved valget i januar i år." (Dagbladet).

Er en slik behandling av sivile palestinere en god måte å løse problemer på? Hva om det blir nyvalg og Hamas får enda større oppslutning enn i dag? Skal de gjøre livene til sivile palestinere enda mer miserabelt? Er det meningen å sulte palestinere til lydighet eller død?

Dette er en grotesk utpressingstaktikk der de skyver sivile mennesker i nød foran seg. Det ser ut som om taktikken er å gjøre Palestina om til en enorm konsentrasjonsleir full av nød og elendighet for å få viljen sin.

Om jeg ikke hadde forakt for amerikansk og israelsk politikk overfor palestinere fra før så har jeg ihvertfall ikke noe mer til overs for dem nå. Dette er rett og slett avskyelig.

Saksøker oljeprodusentene

Sure amerikanere som klager over høye bensinpriser saksøker nå de norske selskapene Statoil og Hydro. Og ikke nok med det, de saksøker jammen Norge, Oman, Angola og Mexico også.

Dagens Næringsliv skriver:

– Norge og andre ikke-Opec-aktører samarbeider med Opec om å begrense oljeproduksjonen for å sørge for høyere priser, sier Gary M. Osen i advokatfirmaet Osen & Associate. Osen er advokaten som har ført søksmålet i pennen for de tre privatpersonene som har gått til sak.

– Så dine klienter mener at Norge og enkelte andre oljeproduserende ikke-Opec-aktører er skyld i at bensinprisene i USA etter deres mening er for høy?
– Ja, absolutt, sier Osen.

Massesøksmålet er tatt ut i en distriktsdomstol i Florida og i den 35 sider lange stevningen går det frem at saksøkerne ser på Norge, Statoil og Hydros påståtte samarbeid med Opec som en hvilket som helst ulovlig kartellvirksomhet.

Dette er så typisk amerikansk reaksjon det at jeg tror jeg ler meg ihjel. "Jepp vi er litt sure, men vi saksøker dem" HAHAHA, latterlige amerikanere altså, men bare la dem holde på så vi får noe å le av her i Europa...

Nytt dikt

Det er en stund siden sist nå, men nå har jeg publisert nok et dikt i min diktblogg. Dette diktet heter "Extacy"

Farlige terrorister

"Husk at det er farlige terrorister det dreier seg om her, FN foretar mange seriøse granskninger av brudd på menneskerettighetene. Dette er ikke en av dem" Scott McClellan.

Og en av dem (terroristene altaå) sitter som sjef i det hvite hus...!

Heikki Holmås og rettferdig fordeling

Det åpenbare målet til SV i regjering er ikke å hjelpe de som har minst fra før, men å skattlegge de som tjener mest enda mer. Det er konklusjonen jeg trekker etter Heikki Holmås sine uttalelser til Aftenposten

For det er mantraet "rettferdig fordeling" Holmås ivrer for, og det viktigste med rettferdig fordeling vil være å ta litt mer fra de som har mest.

Det som er rettferdig med det er at forskjellene blir litt mindre, men vil det hjelpe de som har lite fra før? Nei det vil det ikke. Det vil ikke hjelpe noen verdens ting.

"Vi jobber for et mer rettferdig skattesystem der de som har mest og tjener mest, skal bidra mer. Det er folk som fikk skattelette i fjor som ikke hadde behov for det. Skattereformen ligger fast, men vi må snu de steiner som det er mulig å snu. Det må vi bare få til", sier Holmås.

Ville det ikke da vært en idë å begynt i den andre enden og forsøkt å hjelpe de som har minst før man skal "ta de rike?"

Det vitner mer om en "misunnelsespolitikk" overfor de rike enn en "solidaritetspolitikk" overfor de fattige disse uttalelsene til Holmås.

"Betyr det mer skatt til de som har mest fra før?" spør Aftenposten. Holmås svarer: "Det er åpenbart målet".

Det åpenbare målet er altså ikke å hjelpe de som har minst, men å ta fra de som har mest.

Rettferdighet ville vært å gi mest til de som har minst, ikke å ta fra de som har mest...

Nettavisen er driti ut

"Helt siden SV inntok regjeringskvartalet etter valget i høst, har det ikke vært et pip å høre fra Audun Lysbakken. I sitt første intervju advarer han nå SVere mot å true med at partiet vil trekke seg ut av regjeringen", skriver Nettavisen i dag under overskriften "SV-topp bryter tausheten".

Dette er et meget godt bevis på at Nettavisen ikke følger med på hva som skjer. Lysbakken var da vitterlig ute den 29.november med uttalelsen om at han ville fjerne børsen (VG) og som jeg skrev om samme dag.

Altså; enten så tror Nettavisens journalist(?) at SV inntok regjeringskontorene mye senere enn Ap og Sp, eller så har denne journalisten(?) gjort et meget slett arbeid med denne artikkelen.

Jeg tror det siste er mest riktig...

Journalisten(?) heter Berit Almendingen (berit.almendingen@tv2.no) og hun har (på godt norsk) "driti på legga sine". Antakelig trodde Berit her at hun hadde gjort et scoop og vært først ute med Lysbakken-intervju, men dengang ei...!

Barn og sex

"Barnet mitt kom hjem og fortalte at en jente puttet en manns penis i munnen. Barnet mitt spurte om man ikke får bakterier i munnen, og om jenta ville skade mannen. Det er svært vanskelig for oss å besvare disse spørsmålene fra et lite barn", sier en fortvilt forelder (Nettavisen).

Saken handler ikke om barneporno eller pedofili, men en uheldig hendelse på en skole i Stocholm der barn egentlig skulle lære litt om sjakk.

Uhellet i seg selv er ikke så farlig, men jeg reagerer litt på foreldrenes hysteriske reaksjon på dette. For ifølge Nettavisen så har flere av foreldre kontaktet profesjonell hjelp til sine barn, og vurderer å anmelde hendelsen.

Dette gjaldt barn i tredje og fjerde klasse, altså barn i 9, 10-års alderen. Det er tidlig, alt for tidlig å innvies i sexuallivets gleder (i praksis), men å true med anmeldelse av skolen og profesjonell hjelp til barna? Tross alt varte seansen kun noen få sekunder og jeg tviler sterkt på om noen av disse barna ble skadet av dette.

Om det, mot all formodning, skulle bli noen senskader av dette uhellet så er nok det heller foreldrenes hysteriske reaksjon samt "profesjonelles" ihjelforståelse av hendelsen som påfører skadene på barna.

Jeg skjønenr at det er vanskelig for den fortvilte forelderen å forklare opphavet sitt om sex (oralsex i dette tilfellet), men slike samtaler og spørsmål kommer gjerne før eller siden uansett.

Så spørsmålet jeg stiller meg selv er: Når er det en passende alder å snakke med barna om sex?

Jeg skal forsøke å svare litt på det.

Er det passende når barnet kommer å spør selv? Eller er det en aldersgrense for det også? Er "blomsten og bien" en grei forklaring? Eller er det storken vi skal skylde på?

En vesentlig ting er jo hva som trigger slike spørsmål, for det er klart at det kommer ikke av seg selv sånn uten videre. "Det er svært vanskelig for oss å besvare disse spørsmålene fra et lite barn", sier denne fortvilte forelderen. Ja det er det helt sikkert, men hadde det vært lettere å besvare om poden hadde vært 15 år? Eller 17 år? Jeg tror ikke det.

Jeg tror at det beste er å besvare disse spørsmålene den dagen de kommer, på en ærlig måte. Trussler om synd og skam og blindhet og hår i hånda osv er enkle løgner, men de besvarer ikke barnets naturlige nysgjerrighet.

Om avkommet er 7, 8, 9, 10 eller 16 år er uviktig. Å begynne å kalle inn profesjonell hjelp fordi avkommet spør om sex, oralsex eller andre former for sex og sexualitet eller hva det måtte være er et feilgrep. Unntaket er selvsagt der det er mistanke om overgrep og det er det ikke i denne saken her.

At disse barna fikk se sexscener i noen få sekunder er selvsagt uheldig og skulle ikke ha skjedd, men at det er skadelig tror jeg ikke noe på. Pinlig derimot? Ja helt sikkert, for foreldrene, men skadlig for barna? Neppe. Det mest skadelige er foreldrenes hysteri...

Ville tilstander for demente i Grue kommune

Det er, for å si det mildt, ville tilstander ved en demensavdeling på et sykehjem i Grue kommune litt nord for Kongsvinger.

Sakset fra avisa Glåmdalen i dag:

* Kvinnen satt og spiste middag med avføring på begge hendene. Avføring var også smurt utover golv og vegger.

* Kvinnen ble også funnet på golvet ved et senere besøk. En annen beboer gikk forstyrret rundt og var fortvilet fordi hun ikke klarte å hjelpe kvinnen, og hun fant heller ingen pleier. Pleierne ble funnet igjen i spisesalen et helt annet sted i bygget. Dette skjedde ei helg, og avdelingen var uten pleier.

* I dag klarer hun ikke å gå, hun skriker i fortvilelse, klarer ikke å utløse alarmen, får ikke hjelp, kommer seg ikke på toalettet og gjør i buksene. Det kommer også andre beboere inn til henne, ofte nakne, mens de klager over at de ikke finner sine egne toaletter. Da har det ikke vært betjening tilgjengelig for å hjelpe beboerne. Dette skal visstnok ha skjedd flere ganger.

Det er helt ufattelig og ikke minst uforståelig at slikt kan foregå på et norskt sykehjem. Det vitner om et stort vanstyre og også stor fravær av kontrollrutiner for å fange opp slike hendelser. Denne saken er sendt videre til fylkesmannen og fylkeslegen og jeg forventer at de tar et skikikelig oppgjør med rutinene til Grue kommune for å forhindre slike tilfeller i fremtiden.

Personlig boikott

"Jeres afskyelige handlinger i Kina er en skændsel. Jeg fatter ikke, hvordan jeres chefer sover om natten"  (Politiken)Tom Lantos, demokratisk politiker om bl.a Google, Yahoo og Microsoft sin satsing i Kina der de bøyer seg for sensurkravene og lukker øynene for brudd på menneskerettighetene.

Jeg synes det er helt forkastelig av disse selskapene å bedrive en slik form for virksomhet der de setter profitthensyn foran menneskerettighetene. De kunne like gjerne tjent penger på å drive torturleire.

Særlig Yahoo har utmerket seg ved at de har hjulpet kinesiske myndigheter med å spore opp en "aktivist" som senere fikk 10 års fengsel: "Og her og nå er for eksempel saken til den kinesiske journalisten Shi Tao. Han er dømt til ti års fengsel for å «røpe statshemmeligheter» (alle diktaturers favorittanklage). Hemmelighetene handlet om hvordan det offisielle Kina ville forsøke å tone ned 15-års dagen for opprøret på Den Himmelske Freds Plass. Forbrytelsen var at han vidresendte et direktiv avisen hans hadde mottatt. Men så kommer det: Shi brukte selvfølgelig ikke arbeidsgiverens postsystem, han gikk via sin egen web-baserte adresse. De fleste av oss bruker noe slikt, det er trygt, det er effektivt, og det beskytter privatlivet ditt. I alle fall her i landet. I Kina gikk leverandøren – Yahoo! – til myndighetene og fortalte om det. «Vi vet allerede at Yahoo! samarbeider entusiastisk med det Kinesiske regimet om sensur. Nå vet vi at de er politiinformanter også,» uttalte en representant for «Journalister uten grenser,» etter den groteske hendelsen", skrev Dagsavisen 13.november i fjor.

Så hva bør vi som forbrukere gjøre med den saken? Vel jeg har i hvertfall begynt å teste ut alternativer til Microsoft, nemlig Linux-Ubuntu. Når det gjelder søketjenester er det vanskelig å finne gode alternativer til Google og Yahoo så hvis noen vet om gode alternativer så vil jeg gjerne vite om det.

Jeg er (i tillegg til å bytte ut Microsoft) også i ferd med å kutte ut g-mail fra Google og jeg har for lengst kuttet ut hotmail. Av praktiske årsaker vil det ta noe tid, men det vil skje...

Linux-Ubuntu er foreløpig kun instalert på en gammel bærbar maskin jeg har liggende, men den vil etter all sannsynlighet også bli å finne på den stasjonære om ikke lenge. Linux-Ubuntu er jeg svært positivt overrasket over.

Goodbye til Microsoft og Google. Yahoo har jeg aldri brukt.

Hvem er dette?

Jeg hadde tenkt å totalt overse OL i denne bloggen, men gjør et lite unntak.

Min favoritt

Dette bildet er av min favorittdeltager i dette OL. Noen som vet hvem hun er?

EDIT:

Som Vegard skrev i kommentaren så er dette Kati Wilhelm, tysk skiskytter. I dag tok hun gull på jaktstarten

Amerikanernes torturpolitikk

Vi har undersøkt alle argumentene den amerikanske regjeringen bruker veldig, veldig nøye. Konklusjonene er ikke enkle, men vi har kommet fram til at situasjonen bryter folkeretten og konvensjoner om menneskerettigheter og tortur på flere områder, sier FNs spesialutsending for menneskerettigheter, Manfred Nowak om forholdene på Guantanamo.

Flere av fangene som er løslatt fra Guantanamo, har fortalt om tortur. Blant dem er 32 år gamle Jumah Dossari fra Bahrain, som ble tatt til fange i Pakistan i 2001. Han har fortalt Amnesty at han er blitt banket opp, urinert på, fått sigaretter stumpet på kinnet, fått elektriske sjokk, blitt svøpt med israelske og amerikanske flagg og måttet se på fangevoktere ha sex og urinere på Koranen.
(Dagsavisen)

Amerikanernes respons på dette er slik: "Well, yes, we know that Al Qaeda is trained in trying to make wild accusations and so forth" [...] "But the president has made it very clear what the policy is, and we expect the policy to be followed. And he's made it very clear that we do not
 
condone torture, and we do not engage in torture."
(LA Times) Det er Det hvite hus-representant Scott McClellan som sier dette til avisen.

Videre i LA Times står det: The International Red Cross is the only party allowed by the U.S. government to have access to prisoners and monitor their physical and mental health, but the organization is forbidden from making its findings public.

For å si det slik så stoler jeg fint lite på den amerikanske administrasjonen under Bush. Hvis det faktisk er slik at fangene på Guantanamo ikke lider noen overlast eller blir torturert etc. Hvorfor i all verden har ikke FN-utsendingene fått tillatelse til å intervjue fanger der? Hvorfor har Røde Kors forbud mot å rapportere om fangebehandlingen? Er det virkelig slik at både Amnesty, Human Rights Watch og nå FN har misforstått hva som foregår på Guantanamo? Jeg tror ikke det...

USA hevder fangene på Guantanamo er "ulovlige krigere" og ikke har krav på samme rettsvern som krigsfanger, står det videre i Dagsavisen. Det er vel heller en tvilsom argumentasjon, for hvem og hva er det som avgjør om en "kriger" er lovlig eller ulovlig? Jo det er det amerikanerne selv som definerer og de kommer selvsagt til den konklusjonen som passer best inn i deres umenneskelige behandling av fanger.

USA er per i dag et demokratisk land som styrer og steller etter totalitære prinsipper utenfor sine egne grenser. Og det er desverre tre år igjen av Bush sin regjeringstid...

Intellektuelle Sæle?

"Hvis det blir krig, kan ikke vi intellektuelle ta ansvar for ekstremistenes handlinger"
Finn Jarle Sæle, redaktør Norge IDAG (uttalelse til Dagbladet)

Finn Jarle Sæle som intellektuell? Noe skurrer litt

Let the picture speak

American war on terror? In pictures...! American terror in Abu Graib...

Foto: Reuters

Foto ReutersFoto: AFP

Foto: Reuters

Disse bildene, angivelig fra Abu Graib, taler for seg selv når det gjelder amerikanernes tortur av fanger. Jeg sier ikke mer...


(bildene er hentet fra VG)

Yusuf al-Qaradawi og beklagelsen

Ifølge Nettavisen sier den høyt respekterte muslimske lederen Yusuf Al Qaradawi dette etter et møte med den norske(?) delegasjonen: "Beklagelsen fra Norge er en midlertidig beklagelse [...] Den norske regjeringen må komme med en ny lov som gir forbyr at personer eller medier skal kunne angripe religioner, uansett om det er islam, kristendom eller jødedom".

Unnskyld meg, men kan noen vennligst fortelle den jævla fundamentalistiske terroriststøtteren og svinepelsen at han krenker mine verdier ved å komme med slike krav? Høyt respektert meg opp i rævva. Fundamentalistiske tullinger finnes det mer enn nok av og Josef Al Qaradawi er så definitivt en av dem.

"Al Qaradawi godtok beklagelsen" proklamerer Dagbladet nå i kveld. Og jeg bøyer meg i støvet av takknemmelighet og beundring ovenfor denne vismannen som ville nedverdige seg selv til å godta en beklagelse fra lille Norge.

"Å møte Yusuf al-Qaradawi i dagens situasjon er det samme som å gi ytterliggående islamister og forsvarere av terror medbestemmelse i hvordan Norge skal styres" sier Walid al-Kubaisi (Dagbladet)

Jeg er helt enig med al-Kubaisi, men det aller verste er ikke dette møtet i seg selv. Det som er virkelig ille er at reisen er sponset av den norske regjering ved Utenriksdepartementet. Den norske regjeringa legger seg langflat for fundamentalister. Jeg har aldri tidligere vært så flau over å være norsk som det jeg er i dag.

Jeg klarer ikke helt å se hva regjeringen mener de oppnår ved å sponse en slik "beklagelsesferd". Det de ihvertfall oppnår er at denne religiøse lederen kan slå seg på brystet å si "Hei, se på meg. Den norske regjeringen sendte en delegasjon til meg for å beklage disse karikaturene".

Sutrete piloter

"Nestleder Jens Lippestad i Norske SAS-piloters Forening ber nå alle SAS-kundene planlegge nøye når de skal ut å reise i april, og advarer om at det kan bli problematisk å reise i tiden etter at den nåværende avtalen går ut 1. april" (VG) Dette kan såre enkelt løses ved å velge bort dette selskapet der det er mulig. SAS-Braathens pilotene skyter seg selv i foten ved å opptre på den måten de gjør. SAS-Braathens vil miste passasjerer og tape markedsmakt og må følgelig på sikt nedbemanne.

Lippestad sier til VG: "I de første forhandlingene mente vi at SAS-ledelsen satte pistolen mot tinningen. I disse forhandlingene trakk de av". Oi oi oi så synd det er på de stakkars pilotene nå. Fått ei kule i hodet da gitt. Det forklarer kanskje hvorfor de blir så lett sykemeldte disse pilotene, de har jo gjennomtrekk i hodet. Man blir lett forkjølet av slikt.

"Jeg er redd for å miste jobben min", sa en SAS-Braathens pilot til Kveldsnytt på NRK i kveld. Det tror jeg ikke noe på, det eneste denne piloten og de andre pilotene i SAS-Braathens er redde for er å miste de godene disse overbetalte sutreungene har i dag.

Og hvis denne piloten er så redd for å miste jobben sin så kanskje han burde komme seg på jobb og yte den servicen som passasjerene forventer fra et selskap som SAS-Braathens. Det er med på å trygge arbeidsplassene. Slik det er per i dag er det andre selskaper som vinner passasjerene og passasjerenes tillit. Det er egentlig bare av det gode, for SAS-Braathens er per i dag for dominerende.

Det er også verdt å merke seg at denne sutringen kun kommer fra SAS pilotene. De tidligere Braathens-pilotene klager ikke.

Heia Norwegian, heia Coast Air og heia alle andre flyselskaper som kjemper mot SAS-Braathens om passasjerenes tillit (skulle gjerne tatt med Widerøe her også, men de er eid av SAS desverre).

Iransk tegnekonkurranse

De første fire tegningene i konkurransen en Iransk avis satte i gang som svar på muhammedkarikaturene er nå klare.
 
Disse første tegningene er faktisk litt morsomme, ihvertfall noen av dem. Hele konkurransen varer frem til mai-måned og jeg ser frem til å følge denne konkurransen.

Her følger tre av tegningene og så får vi se om noen norske og europeiske medier tar opp tråden i ytringsfrihetens navn. Det bør de gjøre synes jeg.

Djeveltegner

Fredsdue

15170-34

Konkurransen kan dere følge selv ved denne linken.

Svensk ytringsfrihet

Ifølge Aftonbladet i Sverige ble ei 17 år gammel jente dømt for hets mot en folkegruppe med denne ytringen: "Skicka hem alla jävla svartingar dit dom hör hemma. Då har man löst det lilla problemet som blivit så stort."

Jeg synes det er et groteskt bevis på hvor langt man er villig til å gå i Sverige for å få noen dømt for ytringer. Vel er det en dårlig ytring, men den er langt fra så grov at den, etter mitt syn, kvalifiserer til straff. Svenske domstoler mener det desverre annerledes.

Jeg tror at en slik domfellelse heller vil virke mot sin hensikt i lengden. Det er ikke en særdeles grov ytring som er egnet til å støte noen. Denne jenta oppfordrer hverken til voldshandlinger eller drap. Hun bare sier at "svartinger burde sendes ut av landet".

At ytringsfriheten ikke står sterkt i Sverige vitner også saken der det svense sikkerhetspolitiet stengte en nettside med denne tegning av Muhammed:Tegningen er hentet fra Hodjas blog ved denne linken. En stor takk til Hjorten for link til denne tegningen.

Torp er en skam for menneskeheten

Den alltid like blide og menneskekjære pastoren Jan åge Torp er strålende fornøyd etter at LLH trekker anmeldelsen mot ham. Torp sier til Norge IDAG: "Nå er det fastslått at i Norge kan man forkynne at homoseksualitet er synd, og at denne perversitet har negative konsekvenser for samfunnet som helhet og for individers liv. Det er også fastslått at vi har lov til å formidle til unge mennesker at det er mulig å få hjelp til å endre sin legning fra homofil til heterofil. Dette er en stor seier for ytringsfriheten og religionsfriheten i Norge, både i nåtid og fremtid!"

Skammens ansikt

Jeg må nok gi Torp rett i at det er en seier for ytringsfriheten, men det er ikke en seier for homofile mennesker her i landet. Jeg synes det er synd at LLH nå har valgt å trekke tilbake anmeldelsen av Torp, for uansett om han skulle blitt dømt eller ikke så hadde debatten en slik sak ville skapt vært av det gode (jeg må nok legge til at jeg ikke ville ha vært for en eventuell domfellelse, nettopp fordi ytringsfriheten står så sterkt hos meg).

Jeg har tidligere skrevet om denne mannen. Blant annet dette: "min fetter tok livet av seg som 19-åring nettopp på grunn av slike holdninger i samfunnet. Måtte du brenne i det helvetet du tror på til evig tid Jan Åge Torp..."

Jan Åge Torp er også mannen som sa dette om homosexualitet i dyreverdenen: "Bare fordi denne såkalte forskeren sier dette på TV 2 vet ikke jeg om det stemmer. Jeg regner med at andre forskere nå vil etterprøve dette, men om så var tilfelle betyr ikke det at dette er noe bra. Det kan være en pervertering eller skjevhet vi heller burde hjelpe dyrene til å kurere"

Jan Åge Torp er en gal, gal mann som burde vært sperret inne sammen med de homofile dyrene han vil helberede, på ubestemt tid. Da kunne Torp ha forsøkt å lære disse dyrene at homofili er pervertering og synd, slik at disse dyrene ville blitt hetero før de kunne slippes ut i naturen igjen som normale, naturlige skapninger.

Et par digre, homofile krokodiller tenker jeg hadde vært litt av en utfordring for Jan Åge Torp, men ved hjelp av bønn og helberedelse så ville han nok ha fikset den saken lett.

Jan Åge Torp er en skam for menneskeheten, Jan Åge Torp er en skam for planeten jorden, Jan Åge Torp er faktisk en skam for hele universet og livet selv. Jeg tror ikke engang Djevelen Torp tror på, ville tatt i Jan Åge Torp med en ildtang...

Terningkast til SV

Slik ser resultatet ut etter denne månedens avstemming blant Nettavisens lesere:Kristin Halvorsen (SV)
Helen Bjørnøy (SV)
Øystein Djupedal (SV)
Heidi Grande Røys (SV)


Ikke så veldig oppløftende for SV'erne, men desto mer morsomt for oss andre. I tillegg kan jeg jo nevne at Erik Solheim, SV's femte mann i regjeringen, får terningkast tre. Ufortjent treer til Solheim synes jeg, han burde hatt en femmer...

Walid al-Kubaisi

Som en foreløpig avslutning på debatten om muhammedkarikaturene og ytringsfriheten vil jeg komme med et par sitater av den norsk.irakiske skribenten Walid al-Kubaisi.

"Det er kortsynt å hylle enigheten mellom Magazinets redaktør og Islamsk Råd. Jeg er redd for at regjeringens applaudering av Selbekks beklagelse har lagt farlige premisser for framtida. Nå kan islamister vifte med trusler og tenne ilden hver gang de mener de blir såret."

"Statens støtte til fundamentalistene Selbekk og Hamdan er et dolkestøt mot oss som omfavner liberale verdier som ytringsfrihet og likestilling. Vi står nå svakere i det norske samfunnet fordi regjeringen nå har styrket de som skriker og brøler i nevrotiske demonstrasjoner mot vestens verdier"

Også et sitat av TV2-sjefen Kåre Vallebrokk som al-Kubaisi støtter er på sin plass: "Heretter er det ikke vi redaktører som har enerett til å redigere våre TV-stasjoner og aviser. Vi har fått Islamsk Råd som medredaktør. Hvis muslimene ikke liker det vi viser og skriver, er det bare å sette fyr på en ambassade eller to for å få oss til å legge oss flate"

Disse tre sitatene oppsummerer ganske godt mitt eget syn på hvordan denne debatten har utviklet seg de siste ukene. Vi har to tapere i denne saken og det er de moderate muslimene og redaktørenes selvsensur i forhold til islam. Det er ikke lenger et spørsmål om hva man bør trykke, men hva man tør trykke (som jeg skrev i et tidligere innlegg)

Vinnerene er islamske fundamentalister og innvandringsmotstanderne. Det er trist, for ingen av disse ønsker at vi skal ha et velfungerende flerkulturelt samfunn. De ønsker konfrontasjon fremfor dialog og fredlig sameksistens.

Det store flertallet som ønsker fred og sameksistens er taperne i denne saken, mens de ytterliggående kreftene på begge sider er vinnerne. Foreløpig. Jeg skal ihvertfall kjempe mot disse kreftene...


(sitatene er hentet fra Dabladet)

islam og demokrati

Imamen i al-Haram-moskeen i Mekka, Sjeik Abdul Rahman al-Seedes: Under fredagsbønnen talte al-Seedes om at det internasjonale samfunnet burde vedta lover som forbyr fornærmelser mot profeten Muhammed. "Tegningene av Muhammed er en latterliggjøring av islam og vår profet. De som har tegnet tegningene og publisert dem, bør straffes"

Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono: "Tegningene har sendt en beskjed til muslimene om at det i det demokratiske samfunnet er lov til å ydmyke islam. Dette er med på å ødelegge håpet om at islam og demokrati fungerer sammen"

Ingen av disse to kan vel sies å være så veldig opptatt av demokrati og ytringsfrihet og de har ihvertfall ikke forstått hvilke menneskerettsverdier ytringsfriheten innebærer. F.eks påstanden til Indonesias president om at det er lov å ydmyke islam er ganske interessant i denne sammenhengen.

Ja det er lov å ydmyke islam. Det er også lov å ydmyke alle andre religioner på samme måte. Det er ikke noe som er spesielt for islam, troende islamister behøver ikke å føle seg spesielle i så måte.

Hvis islam og demokrati skal kunne fungere sammen så er det ikke demokratiet som må tilpasse seg islam, men islam som må tilpasse seg demokrati, ytringsfrihet, kvinners rettigheter og menneskerettigheter.

Meninger som avstraffelse av de som har brukt eller misbrukt sin ytringsfrihet hører ikke hjemme i demokratiske land. At imam Sjeik Abdul Rahman al-Seedes ikke forstår dette er ingen bombe egentlig. Men holdningen vitner om at det er en svært lang vei å gå før menneskene i midtøsten får den respekten, ytringsfriheten og friheten de fortjener.

Amerikanernes drøm om demokrati i midtøsten vil nok desverre være en utopi i mange, mange år fremover.


(uthevet tekst er fra Dagbladet)


Respekt for religioner...?

"Integriteten vår angripes daglig. Vi er fredelige mennesker og vil at alle skal respektere vår religion", sa Issam Kahloul (21) til Dagbladet.

Jeg beklager så mye Issam Kahloul, men jeg klarer bare ikke å mobilisere noen som helst respekt for hverken islam eller noen annen religion. Jeg klarer ikke å resptektere noe jeg anser for å være utopisk overtro uten et snev av forankring i virkeligheten.

Jeg klarer ikke å respektere religioner så lenge jeg ikke tror at det finnes noen overopphøyd gud. Jeg klarer ikke engang å forstå at mennesker trenger religion eller at mennesker tror på noe annet enn livet selv.

jeg respekterer mennesker som har en religion, men jeg kommer aldri til å respektere religionen i seg selv. Issam Kahloul; hverken du eller noen annen kan få meg til å respektere din religion. Jeg kan respektere deg, men aldri religionen din.

Min reaksjon på Selbekks beklagelse

Det er realt av Selbekk å beklage at han har såret muslimer, men jeg får en litt vond smak i munnen for måten en slik beklagelse er blitt presset frem på.


Drapstrusler, vold, ambassadebrenning etc er ekstreme muslimers måte å bekjempe ytringer de ikke liker og desverre har det ført frem. Slike ekstreme handlinger fører nå altså frem og legger føringer på, ikke hva vi bør trykke, men hva vi tør å trykke.


Å skremme mennesker til taushet er noe vi kjenner godt fra de totalitære statene og fra diktaturene (og i kriminelle miljøer her i landet). At jeg skulle få oppleve at dette skjer og at det virker også her i landet gjør meg svært betenkt for fremtiden.


En annen ting jeg reagerte på var hva en av imamene sa til arabisk TV etter denne pressekonferansen. Han sa noe sånt som at i vesten er det desverre slik at ytringsfriheten står sterkere enn religionen. Han beklaget at vi har ytringsfrihet som ikke kan kontrolleres av religionen og han beklaget at religionen ikke står over ytringsfriheten.


Oppdatert: Ifølge NRK var det lederen for Islamsk råd, Norge, Mohammen Hamdan som sa bl.a: "De tror på pressens frihet mer enn vi tror på Gud. Dessverre er ytringsfriheten deres religion".

Jonas Gahr Støre, slutt å lyv

Jonas Gahr Støre gir seg ikke med å servere løgner om "toneangivende" norske medier. Under dagnes nettmøte hos VG fikk Gahr Støre dette spørsmålet fra Tommy "Har du en kommentar til at media (aviser samt TV og radio) konsekvent skyver Magazinet foran seg i denne saken. Alle vet jo at Magazinet hverken var først eller de eneste som trykket Muhammed tegningene i Norge. Dagbladet, Aftenposten og Stav. Aftenblad gjorde det i høst. Er det mindre provoserende at store Norske aviser, med 10-30 ganger så stort opplag som Magazinet, trykker disse bildene".

Gahr Støre svarte: "Det er galt å utpeke syndebukker i slike sammenhenger og jeg vil ta avstand fra de som sier at Magazinet har skyld i de ødeleggelsene vi ser ute, som på våre ambassader. Men det er forskjell på skyld og årsak, med det mener jeg at karrikaturene har utløst sterke reaksjoner. Men ingen redaktør kan skyves fram som ansvarlig for at andre bruker vold. Når Magazinet er oftest nevnt skyldes det vel at det var her man ga bred omtale av tegningene og at de toneangivende redaktørene har avvist å trykke dem".

Jeg lurer på hvilke aviser Jonas Gahr Støre anser blant de toneangivende i Norge. Ikke Dagbladet eller Aftenposten ihvertfall. Enten så mener utenriksministeren at disse avisene ikke er såkalt toneangivende, eller så tviholder han på sitt eget nett av løgner om hvilke aviser som trykket disse karikaturene.

Selv om jeg ikke har hatt så store forhåpninger til denne regjeringa, så hadde jeg tiltro til at Jonas Gahr Støre ville gjøre en god jobb. Men en utenriksminister som fortsetter å lyve gang på gang, selv lenge etter at han har blitt tatt i løgn har ingen troverdighet igjen. Det hele blir bare patetisk av Gahr Støre, og en løgn blir ingen sannhet selv om løgnen gjentas til det kjedsomlige...

Jonas Gahr Støre, slutt å lyv. Ha baller nok til å si at "ja to av Norges tre største aviser trykket disse karikaturene", for det er det som er sannheten.

(e-post er avsendt)

Bursdag

Tenkte egentlig jeg skulle overraske dere med å si at jeg har bursdag i dag, 31 år. Men det har visst allerede lekket ut (se kommentarer under min nye verdensreligion).

Alle som føler at de har noe å bidra med kan gjøre det på denne kontoen: 1870.11.69.243  ;O)

På forhånd takk  :O)

Min mening lanserer en ny verdensreligion

"Ærlig talt forstår jeg ikke hvorfor noen publikasjoner vil trykke tegningene i dag. Det er ufølsomt. Det er krenkende. Det er provoserende, og man ser hva som skjer rundt i verden" ]...[ "Man skal ikke angripe uskyldige sivile. Man skal ikke angripe dem som ikke er ansvarlig for publiseringen av tegningene" sier Kofi Annan (Nettavisen).

Hva...? Betyr dette at øverste sjefen i FN mener at man skal kunne angripe dem som er ansvarlige for trykkingen? Mener Kofi Annan at man skal bøye av for de ekstremistene som bruker vold ettersom han sier "man ser hva som skjer rundt i verden?

Jeg tror det, for Kofi Annan vil ha en blasfemiparagraf inn i menneskerettighetene.

Da ser ikke jeg noen annen utvei enn å lansere en ny verdensreligion. Det er troen på at mennesket står over religionene og de falske profetene (Jesus, Muhammed, you name it) og gudene. All annen religion er en krenkelse av min religion. All offentlig utøvelse av andre religioner ser jeg på som en grov krenkelse av min religion og er dermed blasfemisk.

All privat utøvelse av en annen religion er godtatt (under tvil), mens all offentlig utøvelse av andre religioner er dypt krenkende og blasfemiske. Jeg vil ha slutt på Hare Krishna-drakter i det offentlige rom, det krenker meg. Hijab er også en krenkelse av min religion, kalotten til jødene og flettene deres er også dyp krenkende for min tro. Kristne kors og symboler er blasfemiske, davidstjernen er krenkende. Grønne islamske flagg er blasfemi og korset i det norske flagget er en skrekkelig blasfemisk uting.

Kirker, synagoger og moskeer er svært krenkende å passere, lyden av kirkeklokker og fra minareter støter og krenker min tro. Hellige kuer er meget blasfemisk og paven er direkte frastøtende for min tro og dermed blasfemisk og krenkende. Frastøtende er også imamer og prester, bønnerop og kneling og foldede hender. Det krenker meg veldig.

Onsdager og torsdager er blasfemiske dager (oppkalt etter Odin og Tor), fredager er krenkende (muslimsk helligdag) og for ikke å snakke om hvilken krenkelse og prøvelse det er å oppleve søndager. Fysj og fysj. Og hele marsmåned er en prøvelse å komme igjennom, mars er en blasfemisk måned.

Jul, påske, himmelspretten, pinse, ramadan, pilegrimsferder, olsok osv gjør meg kvalm og krenker meg på det groveste i min tro. For ikke å snakke om de religiøse programmene man sender på TV. Egil Svartdal, grøss og gru. Gudstjenestene på NRK, spy og spy...


Piuh... jeg blir helt satt ut av all denne blasfemien i verden. Tror jeg må gå å legge meg nedpå litt til denne kvalmen går over, før jeg skal gå å anmelde verden for blasfemi og krenkelser i morgen...

Og gå ut og spre dette budskapet til alle jordens folk...

Dødelig reke

Amerikanere finner på de utroligste ting i forsøket på å skaffe seg noen mill på bok. Les og le...

27. januar 2001 kastet en kokk, på en av restaurantene i Benihana Japanese steakhouse-kjeden, en reke mot den da 47 år gamle Jerry Colaitis fra Old Brookville i New York. Nå hevder Colaitis enke at rekekastet var det som førte til mannens død ti måneder seinere, og saksøker kjeden for ti millioner dollar. (Dagbladet)

Det hører med til historien at rekekasteren ble frikjent selv om Dagbladet ikke skriver noe om det, men hvis journalisten Bjørn K. Bore (bbo@dagbladet.no) hadde tatt seg litt bedre tid på denne artikkelen ville han fått med seg dette:

A jury took two hours Thursday to reject a widow's claim that her husband's death resulted from an injury he suffered while ducking a piece of flying shrimp at a Benihana steakhouse (ABC News)

Om Heikki Holmås og en egen innrømmelse

Heikki Holmås synes ikke det er noe kritikkverdig i at han bruker jobbaddressen og sitt kjente navn til å prøve å skaffe seg billetter til en konsert som har vært utsolgt i lang tid. "Nei, det der må være greit. Jeg klarer ikke å se det noe feil i det", sier Holmås (Dagbladet)

Dette er ingen stor sak, men litt morsomt er det. For prinsippet om at alle er like og at vi skal tilstrebe oss et klasseløst samfunn er et sosialistisk mål. Men i iveren etter å få tak i biletter til Depeche Mode (forståelig det for DM er knallbra) så bruker Holmås sin "høye samfunnsstilling" for å forsøke å få tak i disse bilettene.

At Heikki Holmås også bruker jobbadressen (altså e-postadressen han har på Stortinget) er per definisjon det samme som å bruke Stortingets brevpapir til samme formål. Og så vidt jeg husker er SV vanligvis de første til å rope opp både høyt og lenge om slikt misbruk av sin stilling om andre bruker Stortingets brevpapir til lignende formål.

En liten historie tilslutt: I 1994 var jeg i militæret, tillitsvalgt faktisk, for 8 mann ved LKI Kongsvinger. Som tillitsvalgt ble jeg innkalt til Landskonferansen for tillitsvalgte i forsvaret og det året ble den lagt til KNM Harald Hårfagre (tidl. Madlamoen). Der var også Heikki Holmås og han ble valgt inn i TMOs Landssekreteriat. (Tillitsmannsordningen i Forsvaret). Og nå må jeg komme med en innrømmelse: Jeg stemte på Heikki Holmås... Jeg gremmes...!   ;O)


Integrering

"Konflikten er her allerede. Mange oppfatter at det er brytning mellom kulturer. Det dreier seg om manglende respekt hos mange av vår nye landsmenn. Om respekt for verdier som menneskerettigheter, kvinnesyn og ytringsfrihet", sier Siv Jensen (Frp) til Aftenposten.

Det Siv jensen lar være å nevne er at den respekten må gå begge veier. Hvis vi skal klare å bygge et flerkulturelt samfunn som fungerer må ikke bare innvandrerne lære seg å respektere norske verdier og norske lover, også vi etnisk norske må i aller høyeste grad lære oss respekt for andre kulturer og tolerere at andre (innvandrerne) lever ut sin kultur, selvsagt innenfor rammene av det loven tillater.

Siv Jensen tar til orde for at vi må ta denne debatten her i landet og det er jeg enig i. Det er en viktig debatt, men det må ikke bli slik at det er "dem mot oss"-debatt slik Frp har holdt på i årevis. Hvis vi skal kunne høste noen frukter av en slik debatt må det bli en debatt om hvordan integreringen skal kunne fungere, begge veier.

Og begge veier er viktig. Det er nemlig ikke nok at vi stiller krav til innvandrerne om at de må integreres mest mulig i samfunnet (slik Frp later til å tro), altså bli mest mulig norske. Det er ikke enkeltmennesket som må integreres alene, men de forskjellige kulturene i sin helhet. Vi får ikke et flerkulturelt samfunn som fungerer hvis innvandrerne skal bli så norske som mulig, vi får et fungerende flerkulturelt samfunn hvis kulturene integreres i storsamfunnet og storsamfunnet aksepterer disse forskjellige kulturene. Innenfor rammene av lovverket selvsagt (menneskerettigheter, ytringsfrihet, kvinnesyn og likestilling bl.a).

"Konflikten er her allerede" sa Siv. Man må minst være to parter for å skape en konflikt og det er viktig at vi alle, nordmenn som innvandrere, gjør alt vi kan for at våre forskjellige kulturer skal kunne leve side om side i storsamfunnet. Ensidige krav fra storsamfunnet er ikke med på å løse konflikter, gjensidige krav og rettigheter er en mer riktig måte å finne en løsning på disse gryende konfliktene vi har mellom de forskjellige kulturene.

Om meg selv som far

Å bli far har gjort noe med meg som person. Jeg merker det spesiellt godt de gangene jeg leser om saker som involverer små barn, totalt forsvarsløse og 100 prosent avhengige av andre mennesker for å overleve.

I dag sikter jeg spesiellt til den tragiske saken fra England der lille Troy (bildet) forsvant fra hjemmet sitt natt til mandag. Politiet i England har nå funnet et barnelik i nærheten av der Troy bodde.

Troy (foto: EMPICS)

Men det er egentlig ikke denne saken alene denne posten handler om. Den handler om hvordan jeg har forandret meg etter at jeg ble far 24.juli 2004.

Før den tid når jeg leste om slike saker i avisene så tenkte jeg bare "ja ja, det var da tragisk" og så tenkte jeg ikke noe mer på det, men etter at jeg ble far så kjenner jeg at det gjør skikkelig vond å tenke på den lille gutten som aldri vil få oppleve livet.

Jeg synes utrolig synd på barn som ikke får oppleve livet og da særlig på barn som dør pga omsorgssvikt eller blir utsatt for drap. Dødsfall ved ulykke eller sykdom kan lettere aksepteres, men dødsfall ved omsorgssvikt og drap er helt fullstendig meningsløst.

Det gjør vondt langt inn i hjertet å lese om slike saker. Jeg har ikke fantasi til å klare å forestille meg hvordan et voksent menneske kan få seg til å gjøre slike ting mot små forsvarsløse barn.

Hvilket minner meg om denne lille prematurbabyen fra Polen:

Polsk sykepleier med barnet i lomma

Denne lille babyen døde også kort tid etter at dette bildet var tatt. Jeg fatter ikke hva det er som får voksne mennesker til å utføre slike handlinger mot barn. Jeg begriper ikke at noen kan få seg til å gjøre noe sånt i det hele tatt mot små forsvarsløse barn.

Så hva har det gjort med meg å bli far...? Jo jeg har blitt mer følsom for andre barns skjebner, som de to nevnte. Det gjør meg svært vondt å høre om disse barna og jeg synes utrolig synd på dem.

Og jeg har blitt mer tolerant når det gjelder barn enn det jeg var tidligere. F.eks så gjør det meg ingenting om det er urolige, støyende og gråtende barn på kafe. Tidligere tenkte jeg; "kan ikke noen stoppe kjeften på den jævla skrikerungen", det gjør jeg ikke i dag.

Alt i alt føler jeg at jeg har blitt et bedre menneske etter at jeg ble far.

Stoltenbergs plikt og rett

"Derfor må man også akseptere at det kommer ytringer man er uenig i. Men ytringsfriheten er ingen plikt, og ytringsfriheten medfører ingen rett til å vise ringeakt for andres religiøse overbevisning. Jeg forsvarer Magazinets rett til å trykke tegningene, men jeg har også rett til å mene at det er uklokt" (Stoltenberg til Nettavisen)

Helt riktig Stoltenberg. Men som du selv sier så har heller ikke du noen plikt til å mene noe om disse karikaturene, du har en rett til det, men ingen plikt. Selv om jeg ikke har en plikt til å mene det så mener jeg det var uklokt av Stoltenberg å mene noe som helst om disse karikaturene...

;O)

Gratulerer barbariske muslimer

"Disse menneskene og karikaturtegningene av Muhammed skaper hat mot muslimer". sier den syriske ministeren for syrere i utlandet, Bouthaina Shaaban, ifølge Nettavisen.

Jeg vet ikke jeg, men enten så har denne ministeren vansklig for å forstå virkeligheten, eller så vil hun ikke forså...

Det er IKKE disse karikaturene som skaper hat mot muslimer, hvis det er noe som skaper hat så er det de fundamentalistiske muslimenes ekstreme reaksjon på disse karikaturene.

Hvis muslimene ikke hadde reagert på disse karikaturene i det hele tatt, ville ingen andre enn JP's lesere sett disse karikaturene. Men på grunn av muslimers trussel- volds- og herværksreaksjon så ble disse tegningene verdenskjent....

Gratulerer til muslimene som ødelegger for seg selv ved å reagere som barbarer...

Støtte til RADA

I Trond sin blogg fant jeg denne:

LNUs(landsrådet for norges barne-og ungdomsorganisasjoner) tilsvarende organisasjon i Hviterussland RADA har nylig vært i retten og ble blant annet dømt for:
- feil bruk av sitt eget navn
- feil bruk av brevhode
- å ha brutt sine egne vedtekter
- å ha samarbeidet med uregistrerte organisasjoner
- å ha en politisk agenda

I går ble de formelt tvangsoppløst. Les vedlegg for mer info om saken.

 

Press-release

 

February 06,2006

 


BUYCPA «RADA» WAS LIQUIDATED


 

Today, on the 6'th of February, 2006, according to the decision of the Supreme Court of the Republic of BelarusÑåãîäíÿ, Belarusian Union of Youth and Children's Public Associations "RADA" was liquidated.
Supreme Court recognized sufficiency of all the charges that the Ministry of Justice of the Republic of Belarus has previously put against the Union. The only accusation (out of more than 20) that was proven unjust was that of instigation of interference into state affairs.

We should mention blazing nature of the court procedures. The process itself started on the 28'th of January, and on the 6'th of February already the Union is liquidated. No doubt, this process is a very thoroughly planned political campaign. In accordance with the latest changes of Belarusian legislation, a sound show trial was needed. BUYCPA "RADA" was chosen, eventually, as the first "victim" …

 

For further information, please contact us at +375172348343 or via email rada@rada.by


Trond har helt rett når han skriver at denne saken er for viktig til å overses...

Holocaust-tegninger

Den iranske avisa Hamshahri har bedt om holocausttegninger i en tegnekonkurranse som motaksjon til muhammedkarikaturene. VG skriver"Billedredaktør Farid Mortazavi sier ifølge Times Online at den opplagt provoserende konkurransen vil teste hvor overbevist europeere egentlig er om prinsippet for ytringsfriheten. Vestlige aviser har trykket disse krenkende tegningene med påskudd om ytringsfrihet, så nå skal vi se om de mener det de sier og om de også vil printe Holocaust-tegninger, sier Mortazavi".

Et ganske interessant utspill egentlig og det skal bli spennende å se om noen vestlige medier vil vise disse tegningene. Jeg tror faktisk det... ikke av mangel på respekt for holocaust og dets ofre, men som en folkeopplysning.

Det er i hvertfall den grunnen flere europeiske medier (bl.a BBC) brukte når de viste muhammedkarikaturene.

Jeg vil faktisk bli svært skuffet over hvor lite prinsippfaste disse mediene er hvis de nå velger å ikke vise disse tegningene.

Og tilsvarende hyklerske er de mediene som viser disse tegningene uten at de har vist muhammedkarikaturene tidligere.

Slik skal det gjøres

Mye har blitt skrevet og mye har blitt sagt om ytringsfriheten de siste ukene, både i denne bloggen og en hel drøss andre.

Men ingen kommer opp mot denne måten å uttrykke seg på: "Narkotikadømte Omar Khayam (22) vakte stor oppsikt da han møtte opp til en demonstrasjon i London utkledd som en selvmordsbomber." (VG)

En utmerket måte for å vise hva man mener. Khayam får frem poenget sitt på en måte som vekker kraftige reaksjoner. En genial måte å bruke sin ytringsfrihet for å markere et standpunkt.

Bra Omar Khayam, slik skal det gjøres...

Hvorfor lyver du Jonas Gahr Støre

"Tidligere i dag talte utenriksminister Støre til millioner muslimer verden over på de arabiske TV-kanalene Al-Jazeera og Al-Arabya. Sistnevnte TV-stasjon har 200 millioner seere. I det rundt 15 minutter lange intervjuet forklarte Støre blant annet at det bare er en norsk avis som har trykket de omstridte tegningene." (Dagbladet)

Kjære Jonas Gahr Støre, hvorfor lyver du om muhammedkarikaturene og sier at det kun er en norsk avis som har trykket disse tegningene?

Det er en regelrett løgn å si at det kun er Magazinet som har trykket disse tegningene. Dagbladet har også gjort det samme den 10.januar. Samme dagen som Magazinet trykket disse karikaturene...

Også Aftenposten gjorde det samme før jul en gang, men de har fjernet linken til disse tegningene fra sine nettsider.

Hvilken agenda har du for å lyve om dette Gahr Støre? Du mister all troverdighet når du lyver om en så viktig sak. Og når du kan lyve om dette; når vil du da komme med den neste løgnen Jonas Gahr Støre...

Kan vi stole på en utenriksminister som lyver i så viktige spørsmål?


(e-post er avsendt)

Linkoppfordring

Trond oppfordrer til å spre denne linken til "We are sorry Norway and Denmark" videre. Den oppfordringen tar jeg gjerne. Også Andreas har publisert denne linken.

David Irving og William Nygaard

"Aschehoug-direktøren er en av Norges fremste forkjempere for ytringsfriheten, en innsats han i 1994 mottok Fritt Ords pris for. Året før måtte han nær betale den høyeste personlige kostnad for denne kampen, da en attentatmann skjøt og alvorlig skadet Nygaard utenfor hans hjem i Oslo", skriver Vårt Land...

At Nygaard har vært og er en viktig forkjemper for ytringsfriheten hersker det liten tvil om. Derfor synes jeg det er ekstra ille at P.E.N-klubben, der Nygaard sitter i styret, ikke er villige til å kjempe for David Irving som sitter fengslet i Østerrike.

Jeg har skrevet om P.E.N-klubben og David Irving-saken tidligere, men jeg synes den saken er for viktig til at jeg vil la den gå rett i glemmeboka.

Etter det forrige innlegget sendte jeg mail til flere i P.E.N-klubben med spørsmål om en kommentar til nettopp denne saken. Det var blant andre til:

Leder: Kjell Olaf Jensen (k-o-jens@online.no)
Nestleder: Bente Christensen (pen@norskpen.no)
Styremedlem William Nygaard (william.nygaard@aschehoug.no)

Ingen av dem svarte.

Jeg håper de vil ta seg bryderiet med å komme med en kommenntar denne gangen. Jeg vil gjerne vite hvorfor P.E.N-klubben mener det er viktigere å forsvare Orhan Parmuk enn David Irving.

I mitt forrige innlegg om denne saken skrev jeg:

"Alle vil stå opp for Parmuk fordi han fortalte sannheten og ble tiltalt, men ingen vil stå opp for Irvings rett til å ytre seg fritt fordi han lyver...! For PEN-klubben er det lettere å forsvare en som har sagt sannheten enn en som lyver, men hvis det hadde vært litt ryggrad i PEN-klubbens leder, Kjell Olaf Jensen, og dets medlemmer så hadde de stått opp for den som lyver.

Å forsvare ytringsfriheten handler ikke bare om å forsvare sannheten eller de politisk korrekte sakene som man liker. Det handler i enda større grad om å forsvare selve retten til fri ytring, også de ytringene man finner avskyelige og løgnaktige. Og når PEN-klubbens leder sier at det er en selvfølge å forsvare den som forteller sannheten fremfor løgnen så har han ikke forstått hva ytringsfriheten innebærer og handler om."

Det er fremdeles dette jeg ønsker å få et svar på fra P.E.N-klubben og jeg kommer til å ta opp denne saken med jevne mellomrom, helt til de vil nedverdige seg til å svare en ubetydelig blogger...

Ironisk av NFF

Jeg la merke til en liten, men ironisk sak når jeg så på nyhetene på NRK nå i kveld (Dagsrevyen 19:00). Det gjaldt trussel e-posten til islamsk råd som angivelig er sendt fra "Norsk frigjøringsfront".

Ikke det at slike trusler er ironiske i seg selv, det er dem ikke. Men det som er ironisk er at Norsk frigjøringsfront (som regnes som nynazister) bruker en e-post tjeneste fra Israel.

Jeg la merke til at denne e-posten hadde @walla.com som endelse, og det er jo en israelsk gigamailtjeneste. 3 giga for å være nøyaktig (jeg har en slik walla e-postkonto selv)

At nynazister bruker israelske tjenester er intet mindre enn ironisk...

Oppfordring

Hos Fr.Martinsen fant jeg denne:

"Tænd stearinlys i vinduerne i aften for at symbolisere tolerance og mane til besindighed i den aktuelle debat. Send så denne beskjed til så mange som muligt."

Oppfordringen støttes og er herved videresendt...

Jeg svarer på or sin kommentar

or skrev en kommentar til meg under innlegget "Naser Kader og Muhammedkarikaturene". Han/hun skrev: "hva er probet med de tegningene da? er d noe å bli så sur får da, å når de truer med ting så er d jo bare begynne på samme måten tilbake da, brenne flagge demmes, brenne ambasaden demmes, å rødde opp i norge å hive de på hue å ræva ut av lande de som er ute etter bråk.!!!"

Jeg velger å svare i et nytt innlegg:

De aller fleste skjønner at muslimer blir provoserte av disse tegningene, så også jeg.

Grunnen til at jeg publiserte disse tegningene har ikke noe med provokasjon å gjøre, men et forsvar av ytringsfriheten.

Skjønner du viktigheten av denne retten or?

Hevnaksjoner, slik som du beskriver, hører ikke hjemme i et opplyst demokrati med ytringsfrihet. Det minner mer om totalitære prinsipper som jeg vil ta svært sterk avstand fra.

Å gå ut å brenne ned andre lands ambassader og å "rydde opp" i Norge på den måten du beskriver vitner mest om en "pubertal reaksjon" (som jeg selv har blitt beskyldt for å ha)...

Tror du at du blir sett på som en "tøffing" og "forsvarer av Norge" ved å utføre slike handlinger? Da tar du heldigvis skammelig feil. Man bygger ikke et samfunn på hevn over annerledestenkende. Man bygger et samfunn på toleranse, forståelse, respekt og ytringsfrihet...

Jeg ser at jeg lett skyter meg selv i foten med å skrive dette, men sannheten er at jeg ikke la ut disse tegningene for provokasjonens skyld, men for ytringsfrihetens skyld. Om det skaper en provokasjon så er det faktisk til ytringsfrihetens beste, for det skaper en meget viktig debatt om ytringsfriheten. Provokasjon er faktisk en viktig del av ytringsfrihetens overlevelse i dagens Norge der ytringsfriheten blir sett på som noe man automatisk har som en medfødt rett...

At jeg blir angrepet for det er helt legitimt, så lenge disse angrepene er innen for rammene av ytringsfriheten.

Jeg krever ikke respekt for meg selv, jeg krever ikke at mine ytringer skal omfavnes eller hylles av noen, jeg hverken krever eller forventer at alle skal være enige med det jeg skriver. Det eneste jeg krever er at man respekterer min rett til å ytre meg på den måten jeg gjør uten å komme med trusler om vold eller drap etc til gjengjeldelse.

Skjønner du forskjellen or? Vi bruker ikke hevn, vold og drap for å forsvare oss selv. Da legger vi oss på samme nivå som disse menneskene som brenner ambassader og kommer med drapstrusler etc.

Kort sagt or, jeg er fullstendig uenig med deg i at hevn er den rette veien å gå for å skape et samfunn vi alle skal leve i uansett om man er ateist, muslim, kristen, jøde, hindu eller hva det måtte være...

Respekt er viktig, men respekt står ikke over retten til fri ytring, det er faktisk lov å være respektløs også i Norge...

Mitt store forbilde

Denne muslimske jenta er den tøffeste personen jeg vet om. Hun heter Ayaan Hirsi Ali, muslim og somalisk innvandrer til Nederland, hun er parlamentspolitiker, filmskaper, forfatter og ikke minst ytringsfrihetsforkjemper og forkjemper for muslimske kvinners rettigheter. Hun var bl.a ansvarlig for idê og innhold i Theo van Goghs film "Submission".


null
(foto: Arne Ove Bergo)


Hun har nettopp vært her i landet for å promotere sin bok "Krev din rett", den boken er den neste jeg skal ha i bokhylla. I forbindelse med at hun promoterer denne boken intervjuet Dagsavisen henne, og jeg skal bringe noen utdrag fra dette intervjuet.

Om tegningene av Muhammed og publiseringen av disse sier hun: "Jeg støtter avistegnerne helt og holdent. Jeg skulle ønske George Orwell var i live, for han ville sagt at det er fullstendig irrelevant om en politiker sier at en tegning av Profeten er smakløs. Man skal ikke blande spørsmålet om smak inn i kravet til total ytringsfrihet"

"Jeg mener tegningene skal trykkes. Jeg mener at hvis man kompromisser med ytringsfriheten, vil man steg for steg komme dit hvor man lar seg sensurere, hvor man ikke tillates å si noe om Profeten, ikke gjennom tegninger, ikke gjennom filmer. Ytringsfriheten kan man ikke forhandle med"

"Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen er den eneste statslederen jeg vet om etter 2. verdenskrig, som har satt så klare grenser. Europeiske ledere har generelt gått til det skritt å beklage det hver gang det har vært forsøk på å kneble ytringsfriheten, gjennom diplomatiske forhandlinger som har vist at ytringsfriheten er noe som kan forhandles. Det er helt galt, for det kan den ikke"

Om "Submission" og at den ikke har blitt vist etter drapet sier  Hirsi Ali: "Etter at Theo van Gogh ble drept er ikke filmen blitt vist noe sted. Dette er en skam. Europeiske myndigheter, aviser og intellektuelle har med dette sendt en beskjed om at hvis muslimer lager så mye bråk de bare kan, så vil alt ordne seg. Alt jeg gjorde da vi lagde «Submission» var å åpne Koranen. Der fant jeg de relevante tekstene og tegnet dem på kvinners kropper. Majoriteten av muslimene som fornekter filmen «Submission», fornekter den på grunnlag av at den hellige teksten er blitt utsatt for blasfemi, men de fornekter ikke innholdet i tekstene, som sier at du kan slå kvinnen når du vil og ha sex med henne når du vil, enten hun vil eller ikke. Dette viser hvilket nivå sivilisasjonen i den muslimske verden ligger på i dag"

Ayaan Hirsi Ali er for meg et av verdens største forbilder. Hun har min fulle støtte i sin kamp for muslimske kvinners rettigheter og for ytringsfriheten. Hele intervjuet med Ayaan Hirsi Ali kan dere lese ved å følge denne linken.

Støtter ikke SMS-aksjon

Akkurat nå pågår det i følge Dagbladet en SMS-aksjon som oppfordrer til boikott og er rettet mot muslimer og muslimska varer og tjenester. "Alle oppfordres til å boikotte muslimer! Drosje, Butikker osv.! Pga flaggbrenning i Palestina og massive trusler mot Norge og nordmenn! SEND DENNE SMS VIDERE!" står det i denne meldingen.

Jeg vil overhodet ikke være med på, eller støtte en slik boikottaksjon mot muslimske varer og tjenester. Jeg vil derfor oppfordre til IKKE å sende denne SMSen videre hvis man skulle motta den.

En slik boikottaksjon er kun en hevnaksjon og det fortjener ingen støtte...

Les Alpeluens innlegg om ytringsfrihet

Alpeluen skriver et meget glimrende innlegg i dag som jeg vil anbefale alle som er opptatt av ytringsfrihet å lese.

Et lite uttdrag:

"Det uangripelige poenget er at dette er totalt uakseptable holdninger i et sekulært samfunn, hvor ytringsfrihet, og dermed religionsfrihet er det mest grunnleggende samfunnsbyggende prinsippet. Dette - og her kommer rettferdiggjøringen av Jyllands-Postens brannfakkel - har selv ikke representantene for de muslimske miljøene i Europa forstått. Zahid Mukhtar, lederen for Muslimsk Råd i Norge, kalte ytringsfriheten for et totalitært prinsipp direkte på NRK. Det samme prinsippet som gir ham lov til fritt å kunne praktisere sin religion i full offentlighet, skal altså hindre resten av samfunnet i å kritisere innholdet i hans praksis"

Når andre aviser og bloggere publiserer bildene og faksimilen, er det ingen dystre underliggende årsaker. Vi - fra den jevne blåblogger til feirede medieinstitusjoner som Le Monde, Die Welt, Le Figaro, France Soir og BBC - er ikke høyreekstremister. Vi ønsker ikke å oppfordre til gruppetenkning og adskillelse. Vi ønsker ikke å trampe på mennesker som praktiserer sin religion, som tolker og analyserer verden gjennom sitt religiøse paradigme. Tankekorset er nettopp at så mange faktisk følte seg trampet på, i Danmark, Norge, Frankrike og verden ellers. Illustrerer ikke dette på - unskyld uttrykket - forbilledlig måte hvor relativ et stort antall muslimer mener at ytringsfriheten er?Alle gå å les hele dette innlegget

Torry Pedersen begrunner...

Jeg fikk en mail av Torry Pedersen om begrunnelsen for den sensurpolitikken de fører på VG-bloggene.
Litt av Torry Pedersens (VG-redaktør) begrunnelse for VG-sensurering ser dere her:

Det er tusenvis av blogger på VG Nett. Fordi vi utgangspunktet har tiltro til at den regelen er svært enkel å forstå har vi som praksis å   fjerne bilder som bryter med opphavsretten når vi får melding fra opphavsrettseier eller andre bloggere.

Mer komplisert er det ikke, men du er selvsagt i din fulle rett til ha en masse konspiratoriske meninger om sensur.Mange bloggere har en tendens til å tro verden forøvrig snurrer rundt deres akse
.

Konspiratorisk Torry??? Er deres selektive sensurering av muhammedtegningene konspiratorisk? Som jeg skrev sist så hadde deres sensurering vært legitim HVIS dere hadde vært konsekvente. Det er dere ikke, dere er inkonsekvente...

Skuffende inkonsekvente er dere VG... Dere roper opp om ytringsfrihet, men når det gjelder som mest å forsvare denne retten, da tar dere halen mellom bena og stikker...


(de som vil ha hele begrunnelsen må sende meg en mail på (dakoprince [a] gmail.com)

En mot en

Vi vil aldri gå med på kompromiss om vår profet,
Abu Laban (Danmark)

Jeg vil aldri kompromisse om min ytringsfrihet,
Knut Stian Olsen (Norge)

Sosialistisk ytringsfrihet

Morten Drægni: Jeg bruker ytringsfriheten til hva jeg vil. Jeg ønsker at alle skal bruke ytringsfriheten til hva de vil, uten begrensning, uansett om det er politisk korrekt eller om det er godkjent av IS, SU RU eller hva dere kaller dere...

Men desverre så finnes det enkelte i Norge (og verden) som ønsker å begrense ytringsfriheten til å gjelde ytringer som passer alle og som er godt likt og som "flertallet stiller seg bak"...

Bl.a gjelder dette GOOGLE, YAHOO og MICROSOFT som har tilpasset sine søkemotorer til det kinesiske markedet. Hyklere og feige møkkafolk er det de er...

Men i tilegg Morten, så har jeg (unskyld uttrykket) faen ikke sett en jævla sosialist stå opp for retten til å ytre seg fritt. Dvs stå opp på en skikkelig måte.

Den sosialistiske (politiske venstre) siden er mest opptatt av å angripe VamPus og andre som står opp for ytringsfriheten, men å vise litt baller selv tør faen ikke dere rødsosialistgardistene...

Dere skriver "JA VI ER FOR YTRINGSFRIHET; MEN...)
Dere sier alle "jada vi er for ytringsfrihet" men viser dere det? Ikke faen om dere gjør.

Dere støtter Castro (fredspriskandidat i følge Langeland, SV), dere støtter Chaves (Venezuela). Demokratisk valgt (yeah right) sier dere, men kun 25 prosent av landets befolkning stemte...

Jeg kommer aldri, aldri noensinne, til å kysse rasshøla til disse (folkets ledere...?) statsoverhodene som dere sosialster er så full av nesegrus beundring for...

Og for å konkludere: Sosialisme versus ytringsfrihet = sosialismen dreper deg. Ytringsfrihet (menneskerettigheter) og sosialisme fungerer desverre ikke sammen

Ismail Hassan

"Alle som krenker vår profet må drepes", sa den 37 år gamle skredderen Ismail Hassan (Dagbladet)

Muhammeds fødested

Ismail Hassan, jeg håper du kutter av deg hodet med saksa og at din elendige profet, Muhammed DRITER I HULLET, der hodet ditt skulle være...

Gigantisk kommunal sløsing

Stavanger kommune fikk etter avsetninger et overskudd på vel 200 millioner kroner. Et meget godt resultat, for å si det mildt. Men desverre ser det ut til at minst halvparten av disse pengene ikke vil komme brukerne av offentlige tjenester som sosialtjenester og eldre- og omsorgstjenester til gode.

Rådmann i Stavanger, Ole Hetland, foreslår nemlig å sette av 100 millioner til et nytt konserthus, altså halvparten av overskuddet. Og så kommer det aller dummeste. Avisa Stavanger Aftenblad spør om det ikke blir fest på rådhuset og rådmannen svarer: "Nei, her holder vi oss til pulverkaffe i pappkrus".

Jepp, pulverkaffe i pappkrus og 100 mill i konserthus...


Gråt som ei lita jente

I disse ytringsfrihetsdebatt-tider er det godt å kunne lese om noe virkelig festlig.

Adresseavisa skriver i dag dette om en råkjøringssak i fra Oppdal: "Her forklarte oppdalingen at han ikke satte pris på å bli fratatt førerkortet. Han innrømmet samtidig at han hadde kjørt over fartsgrensen.
- Jeg gråt som ei lita skolejente da førerkortet mitt ble beslaglagt. Bilen er livet mitt, sa 22-åringen i retten".


Hva skal man si. Jeg synes det var litt festlig å lese i hvertfall...

VG-bloggen er nedlagt

Min VG-blogg er nedlagt med øyeblikkelig virkning. Jeg godtar ikke at VG skal sensurere meg og mine innlegg.

VG unskylder seg med opphavsretten. De skriver:

Grunnen er at moderator mener det bryter med følgende punkt i regelverket:

- Du er forpliktet til å følge norske opphavsrettsregler.

- Publisering av tegningene er brudd på opphavsrett.

mvh
VG Blogg modteam


Det er veldig lett for VG å gjemme seg bak reglene om opphavsrett. Legitimt også, hvis de hadde fulgt disse reglene konsekvent, men når de følger reglene om opphavsrett så vanvittig inkonsekvent som det de gjør så er det selvsagt ikke opphavsretten som er den egentlige grunnen til at de sensurerer innlegget.

Er f.eks opphvavsretten ivaretatt her, her eller her? Jeg vet ikke, men tviler sterkt på at den er det i disse tre VG-bloggene. Dette er bare tre jeg fant nå i farta. Det ligger sikkert hundrevis, om ikke tusenvis av bilder med opphavsrett som ikke er ivaretatt i VG-blogger. Hva gjør VG med det? Jo de sensurerer muhammedtegninger konsekvent, mens alle andre brudd på opphavsretten passerer... Inkonsekvente feiginger...

Ok, VG-bloggen har hele tiden bare vært en tilleggsblogg, hvor jeg har publisert utvalgte innlegg fra denne bloggen, så noen katastrofe er det jo ikke. Innlegget som VG sensurerte finner dere i sin helhet ved å følge denne linken.


Ytringsfrihet dreier seg om...

"Jeg forsvarer ikke Selbakk sin trykking, jeg forsvarer Selbakks rett til å trykke. Det burde flere gjøre, for dette dreier seg ikke lenger om Magazinets dumhet, men om Magazinets rett til å være dumme"

Dette skrev jeg i en kommentar i bloggen til Trond. For det å forsvare ytringsfriheten dreier seg først og fremst om å forsvare ytringer man ikke liker, ytringsfrihet er å provosere, ytringsfrihet er å utfordre vedtatte sannheter, ytringsfrihet er å utfordre folks følelser og menneskers makt, ytringsfrihet er å stå opp for det man mener uansett om man blir truet eller ikke.

Full støtte til VamPus og alle andre som fører en viktig debatt om ytringsfriheten. For denne debatten dreier seg ikke lenger om muhammedkarikaturer. Jeg skrev videre i Tronds blogg: "Hadde de fundamentalistiske muslimene holdt seg til kun å debattere og kritisere trykkingen ville denne saken her vært en ikke sak, men når de angriper vår rett til å ytre seg fritt så er det en viktig ytringsfrihetssak..."

Nå ser vi at også en jordansk avis trykker disse muhammedkarikaturene. I den avisens leder står det: "Hva er det egentlig som skaper mest fordommer mot islam; disse karikaturene, bilder av gisseltakere som kutter halsen på sine ofre foran kameraene eller en selvmordsbomber som sprenger seg i lufta under et bryllup i Amman", skriver sjefredaktør Jihad Momani i avisen Al-Shihan (VG)

Kloke ord...


Oppdatering:

Ikke fult så kloke ord kommer EU-kommisjonens nestleder Franco Frattini med. Han sier: "Slike hendelser fremmer ikke dialogen mellom trosretninger og kulturer og bremser integreringen som medlemslandene i EU har forpliktet seg til".

Fremmer ikke integrering? Hva slags integrering er det det ikke fremmer? Fremmer trusler om vold og drap integrering? Fremmer bombetrusler mot avisredaksjoner integrering? Er det EU som skal tilpasse seg fundamentalistiske grupperingers ønske om ytringsfrihetskontroll eller er det muslimske innvandrere som skal tilpasse seg EUs regler om retten til fri ytring?

Det er visst ikke bare den norske regjering og norske "toneangivende" medier som er klare til å ofre ytringsfriheten for litt fred, men også EU-kommisjonens nestleder.

Heldigvis er det flere europeiske medier som tar dette på alvor. BBC har i følge Dagbladet tenkt å vise disse tegningene i kveld. "Ledelsen i BBC uttaler at de har bestemt seg for å vise tegningene, på tross av advarsler fra muslimer, av hensynet til allmennhetens interesse", skriver Dagbladet.


Oppdatering !!

Flere karikaturer finnes her: http://islamcomicbook.com/comics/norwegian/index.htm og the prophet of løøøve her: http://melk.weblogg.no/020206223318_the_profet_of_lve_.html?cache=2CE747D5D48970A28A1EE87083C61A03#comment

Har Dagbladet endret oppfatning?

Det kan se ut til at Dagblafet har tatt inn over seg kritikken som har kommet mot avisa etter lederen de hadde for noen dager siden og som ble kritisert av bl.a Liberaleren og undertegnede i dette innlegget.

Dagbladet har nemlig i dag publisert denne kommentaren. Hvorvidt den er et uttrykk for Dagbladets meninger vet jeg ikke, men det er lov å håpe at de har tatt kritikken inn over seg. Artikkelforfatteren er i hvertfall ansatt i Dagbladet...

De ofrer vår frihet...

Debatten om ytringsfrihet har rast ganske mye nå i bloggeverdenen og jeg vil tillate meg å komme med min teori om hvorfor nettopp denne saken engasjerer så mye som den gjør.

Hovedgrunnene er slik jeg ser det:

1) At vi som blogger rett og slett er nødt til å stå på for ytringsfriheten selv, av den enkle grunn at vår statsminister og utenriksminister, altså vår egen regjering, IKKE gjør det. De er utrolig unnfallende ovenfor tyranniske regimer og fundamentalistiske grupperinger. De forsvarer ikke vår mest grunnleggende rett med rak rygg, men står med lua i hånda og nikker og beklager. FAENS FEIGINGER Stoltenberg og Gahr Støre...

2) Og heller ikke våre rksdekkende medier velger å stå på ytringsfrihetens side. De sitter nede i Akersgata og er indignerte over hvor unnfallende vår regjering har vært i denne saken, men de har faen ikke baller nok til å stå opp for denne vår helt grunnleggende rett. FAENS FEIGIGNER Dagbladet, VG, Aftenposten og Nettavisen samt TV2 og NRK...

Jeg kommer aldri til å gjøre knefall på ytringsfrihetens alter, slik disse feigingene har gjort det. Konsekvensene er nemlig mye verre over tid enn trusler om vold og terror i dag. Vi skal ikke bøye oss for trusler fra fundamentalister og vi skal ikke bøye oss for totalitære regimers angrep på vår frihet til å ytre oss om hva vi vil. Desverre har alle disse jeg nevnte gjort nettopp det, de ofrer vår frihet for et minutts trygghet...


(e-post er avsendt til alle de nevnte redaksjoner og til SMK og UD)

Sur Mohammed"Ikke klag, Muhammed. Alle vi er blitt karikert her."

Beklageligvis fikk redaktøren sparken nå i dag for denne utrolig morsomme forsiden, som virkelig tar muslimenes forargelse skikkelig på kornet.

VG er selvsagt for feige til å vise dette bildet selv, ikke engang som faksimile, men JyllandsPosten tør. Og jeg tør selvsagt...

Muhammedtegninger

En oppfordring om å publisere tegningene av Muhammed som VamPus kjører, skulle jeg gjerne ha fulgt opp.

Det er bare det at jeg allerede har publisert dem, to ganger faktisk. Første gangen 10.januar og andre gangen 31.januar, så å publisere dem enda en gang blir for dumt.

Hjorten skriver i en kommentar til VamPus at Øyvind Strømmen var først ute, men det var den 13 januar, så jeg må i all ubeskjedenhet ta på meg det ansvaret det er inntil jeg får vite om andre som var enda tidligere ute...

Dere finner disse tegningene her og her.


EDIT

Pga en liten feil her hos meg ble dette innlegget publisert 5 ganger. Jeg beklager og har slettet de fire andre.

EDIT II

VamPus sin VG-blogg var sensurert pga disse bildene. Foreløpig har ikke VG sensurert min blogg der disse bildene ligger ute.

http://www.vgb.no/782/perma/28264/

State of the Union

Som lovet i det forrige innlegget skal jeg her komme med noen betraktninger i og rundt president Bushs "State of the Union"-tale.

Det hele startet med en aldri så liten skandale. Cindy Sheenan som var invitert til denne talen av Californias representant Lynn Woolsey (Demokrat) ble arrestert i forkant av talen fordi hun nektet å dekke til en t-skjorte med påskriften: "2,245 Dead. How many more?". Ytringsfriheten står altså ikke så sterkt i USA at de godtar t-skjorter med slike ytringer under presidentens tale.


Så til selve talen. Over halve denne "State of the Union"-talen omhandlet USAs fortreffelighet i "War on terror" og "freedom in the world". Det er alt for mye til at jeg kan gå skikkelig inn på her, men jeg har plukket ut enkelte sitater.

Bl.a sa Bush at: "Abroad, our nation is committed to an historic, long-term goal -- we seek the end of tyranny in our world.  Some dismiss that goal as misguided idealism.  In reality, the future security of America depends on it" [...] "Every step toward freedom in the world makes our country safer -- so we will act boldly in freedom's cause." [...] and millions of Iraqis marking their liberty with purple ink...

"purple ink"? Jeg vil nok heller kalle det "Iraqi blood" eller "the blood of american troops and iraqi civilians"

Jeg skal ikke bruke for mye tid på å kritisere denne talen og dets utenrikspolitiske innhold. Jeg synes faktisk at det var en god tale, som forventet veldig nasjonalistisk og med en ekstrem tro på USAs fortreffelighet og ufeilbarlighet i verden. Det var en god tale for republikanske amerikanerne, og det var jo først og fremst for dem at denne talen ble holdt. Det var desverre ingen tale for hele det amerikanske foket (som det burde være), men for hele den republikanske delen av befolkningen. I så måte var "State of the union"-talen litt skuffende.

Noe jeg fant svært oppløftende ved denne talen var hans "Advanced Energy Initiative". Bush sa: "To change how we power our homes and offices, we will invest more in zero-emission coal-fired plants, revolutionary solar and wind technologies, and clean, safe nuclear energy. We must also change how we power our automobiles.  We will increase our research in better batteries for hybrid and electric cars, and in pollution-free cars that run on hydrogen.  We'll also fund additional research in cutting-edge methods of producing ethanol, not just from corn, but from wood chips and stalks, or switch grass.  Our goal is to make this new kind of ethanol practical and competitive within six years".

Forhåpentligvis er dette noe man virkelig ønsker å satse på, men som en CNN-kommentaror uttalte rett etter talen så pleier mange av disse initiativene og løftene i "State of the Union"-talen å bli glemt eller gjemt bort etter kort tid.

Presidenten forsøkte sågar å være morsom under denne talen. Bare en gang altså. Han sa: "This year, the first of about 78 million baby boomers turn 60, including two of my Dad's favorite people -- me and President Clinton". Mange i salen lo av denne uttalelsen bortsett fra Hillary Clinton, men hun hadde et undertrykt smil i ansiktet.

Ellers inneholdt talen litt om skole, helse, kriminalitet, forskning og alt annet som en slik tale bør inneholde. Totalt uinteressant for oss europeere men viktig for amerikanerne.

Bush avsluttet med dette: "Before history is written down in books, it is written in courage.  Like Americans before us, we will show that courage and we will finish well.  We will lead freedom's advance.  We will compete and excel in the global economy.  We will renew the defining moral commitments of this land.  And so we move forward -- optimistic about our country, faithful to its cause, and confident of the victories to come. May God bless America..."

Akk så nasjonalromantisk og vakkert!!! Klapp, klapp klapp...


(for spesielt interesserte kan hele talen leses her)


Førsteinntrykk

Nå i natt holdt vår alles kjære president George Bush sin årlige "State of the Union"-tale. Talen er akkurat avsluttet når dette skrives, så jeg skal ikke gå inn på enkeltsaker i dette innlegget. Bare et lite førsteintrykk.

Og tro det eller ei, førsteinntrykket er at det faktisk var en knakende god tale, hvis man er amerikaner vel å merke. Talen var svært nasjonalistisk og bar preg av (selvsagt) amerikas ufeilbarlighet og amerikas fortreffelighet. "There's nothing like America, land of the free" og alt det der...

Bortsett fra at Cindy Sheehan (krigsmotstanderen) ble arrestert rett føre talen skulle holdes så gikk dette "arrangementet" knirkefritt. Kun avløst av (litt for ofte og unaturlig) stående applaus fra republikanerne.

Et mer utfyllende innlegg om nattens "State of the Union" vil komme senere i dag. Nå skal jeg sove noen timer...! (Sheenan kommer jeg også tilbake til senere i dag)

Ola Tulluan (NLM)

Nettavisa Norge IDAG: "Det å velge mellom en kirke der folket bestemmer og en kirke der politikerne bestemmer, er som å velge mellom pest eller kolera". Det sier generalsekretær Ola Tulluan i Norsk Luthersk Misjonssamband i en kommentar til innstillingen fra det offentlige stat-kirke-utvalget.

Ja ja... folket er som pesten, mens politikerne er som kolera... Ola Tulluan ser vel helst for seg en kirke der han selv er enerådende, enevoldig hersker og er den eneste som formidler Guds sannhet på den rette måten.

Det er jammen fint å være ikke-troende...