Ferie!!!

Fra og med nå tar jeg ferie i ca. en uke! Skal på "fisketur", langt unna mobiltelefoner og pc'r og andre elektroniske duppeditter. 

 

Men jeg kommer meget sterkt tilbake.

 

:)

 

Mvh

Knut Stian Olsen


Borgerlig vingling vs sosialistisk ragnarok

Jeg har oppdaget at det nok ikke er bare er på den borgerlige siden at det blir kaos etter valget om de skulle vinne, slik Jens Stoltenberg og hans mulige regjeringspartnere vil ha det til. Stoltenberg med sine to elskerinner, Halvorsen og Haga, forsøker alt de kan å vise oss velgere at på sosialistisk side er alt bare fryd og gammen mens det på borgerlig side kun er kaos.

Slik er det selvsagt ikke.

 

Det er åpenbart ikke til å stikke under en stol at de borgerlige har et stort problem på grunn av Carl I. Hagen og Fremskrittspartiets utspill om at Kjell Magne Bondevik, uansett valgresultat, ikke er statsminister etter dette valget (jeg tror at det vil løse seg etter valget jeg, om de borgerlige får flertall. Vi kjenner jo Hagen, ikke sant).

 

Men Stoltenberg og Arbeiderpartiets (hvorfor kaller de seg det enda forresten?) skremselspropaganda mot den sittende regjeringen betyr ikke at det er et helt knirkefritt samarbeid på sosialistenes side heller.

 

De store spørsmålene på sosialistisk side, som ingen av dem hittil i valgkampen har villet svare på om de er/blir enige om er:

*For det første; oljeutvinning i nordområdene, Arbeiderpartiet er for, Sosialistisk Venstreparti er i mot. Senterpartiet? Det vet jeg ikke.

*For det andre er det forurensende gasskraftverk hvor Ap er for og SV mot, Sp er jeg ikke sikker på. I den saken er det langt fra enighet.

*Og for det tredje så er det selvsagt 6-timers dagen. Der er SV for og Ap i mot. Heller ikke her vet jeg hvor Sp står, (hmmm lurer på om det er et symptom på at de i Senterpartiet enten ikke får frem budskapet sitt på en skikkelig måte, eller så hører jeg ikke etter når Åslaug Haga sier noe. Tror jeg skal lese programmet de har for 2005-2009 en gang til)

 

En annen stor og viktig forskjell mellom de sosialistiske partiene er selvsagt utenriks og sikkerhetspolitikken. SV ble jo som kjent dannet i opposisjon til Ap's NATO-standpunkt og er fremdeles i mot NATO (og EU), Ap er for.

Og som om ikke det skulle være nok så har i tillegg sosialistene Ap og SV med seg Sp på utenrikslaget. Og Sp, som egentlig er et borgerlig parti (men bare "egentlig" tydligvis) er i mot både frihandelsavtaler og EU/EØS avtaler eller nær sagt alt som dreier seg om det store stygge utland å gjøre.

 

Nei, valget til høsten står virkelig ikke mellom borgerlig kaos og sosialistisk stabilitet slik Stoltenberg med sine elskerinner prøver å få det til å se ut som. Valget står heller mellom borgerlig vingling og sosialistisk ragnarok...!


Fremskrittspartiet er i mot noe de er for!!!

- Sykehjem som er tilrettelagt for eldre muslimer skulle man tro var klassisk Fremskrittspartipolitikk, ettersom de jo er en varm forsvarer av valgfrihet for brukerne. Men dengang ei! Jeg fatter bare ikke at Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen kan være imot dette. De er jo for likestilling mellom den offentlige og den private eldreomsorgen.

 

- Hvis det finnes noen som vil bygge og drive denne typen sykehjem for muslimer og som blir godkjente av helsemyndighetene så må da være god Fremskrittspartipolitikk at de eldre muslimene i blant oss kan velge å bo i denne typen sykehjem og at staten dekker oppholdet på der. For sykehjemsplassen vil jo Fremskrittspartiet at skal betales via rikstrygdeverket.

 

- Det er jo ganske typisk for et populistisk parti som prøver å kapre velgere i begge leire samtidig at de ikke kan ha et klart standpunkt om de er for eller mot valgfrihet for alle eldre. Fremskrittspartiet vil gjerne ha valgfrihet for noen eldre her i landet, det er ikke noe tvil om det. Men den valgfriheten skal tydligvis bare gjelde for etnisk hvite nordmenn, mens muslimer ikke skal få velge seg ett tilpasset tibud.

 

- I denne saken her så er Fremskrittspartiet med Hagen i spissen egentlig i mot noe de er for. Forstå det den som kan...

 

 

kilde: Hagens VG-blogg


Kreftfremkallende fotballbaner

- Nå må det snart bli en stopp på denne "ulv ulv" ropinga fra forskere som har alt for lite å gjøre. Skulle nesten tro de godt betalte forskerne hadde bedre ting å bruke tida på enn å finne ut at alt er kreftfremkallende. Det vet vi jo fra før. For det virker sånn på alle de forskningsresultatene som kommer at ditt er kreftfremkallende og datt er kreftfremkallende.

 

- Man mister helt respekten for forskerne når de hyler opp om alt som er farlig. Jeg mistenker at det er mer en bevisst handling fra forskerne for å få støtte til sine forskningsprosjekter enn egentlig folkeopplysning om hva som er så farlig...

 

- Siste nå er at fotballbaner blitt kreftfremkallende. Vel å merke kunstgressbaner med små gummikuler i banedekket. De er visst bare farlig hvis man "svelger" dem. Men hvem faen er det som går rundt å spiser på banedekket da? Neste blir vel at man må fjerne krittstrekene pga fare for svevestøvet

 

Kilde: VG


Trygd? Eller jobb for luselønn...

- Espen Bratberg, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen, sier til Aftenposten i dag at det er blitt mer status å få trygd enn det er å jobbe i lavtlønnsyrker. Han sier noe som får meg til å stoppe opp litt og tenke etter: (sakset fra Aftenposten) "Mer generøs uføretrygd kan friste flere lavinntektstagere til å søke"

 

- Jeg er redd for at staten her vil komme opp med en meget letvint, men diskriminerende løsning. For det er nemlig lettere å redusere trygden slik at den blir mindre såkalt attraktiv enn det er å gjøre lønningene høyere i lavtlønnsyrkene.

- Jeg forventer desverre at det er et slik tiltak som kommer på banen for å begrense antall uføretrygdede i årene som kommer. Politikerne har nemlig den uvanen her i landet at det er store ord foran en valgkamp, der de svake i samfunnet blir lovet gull og grønne skoger, så "glemmer" de løftene like etterpå når politikken skal omsettes i praksis. Da tyr de til lettvinte løsninger på store problemer.

 

- Det er et stort samfunnsøkonomisk problem at vi har så mange trygdede som vi har her i landet, 316.000, men løsningen er uansett ikke å senke trygden i forhold til lavtlønnede. Det vil være meget usolidarisk og urettferdig, det vil føles som nok et slag i ansiktet på folk som allerede sliter i fra før.

 

- Jeg tror faktisk at de aller fleste trygdede her i landet er trygdet fordi de ikke kan jobbe og ikke fordi de ikke vil...


Senterpartiets lille triks

- Senterpartiet har et morsomt lite triks i denne valgkampen. Det går ut på at de klager og syter over at det ikke lenger er transportsubsidiering ut til distriktene og at det har ført til prisforskjeller mellom f.eks Oslo og Finnmark på opptil 3 kroner literen for bensin. Dagbladet har, ved å innhente tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), påvist at dette ikke er korrekt. Det riktige avviket er i følge SSB fra 0.40 til 0.62 kroner per liter og ikke som Senterpartiet altså påstår, 3 kroner.

 

- Det er ikke noe uvanlig å se i en valgkamp at partier overdriver for å kapre velgere. Men at Senterpartiet som jo har distriktspolitikk som sitt hjertebarn blir tatt i en så åpenbar faktafeil om nettopp distriktspolitikk er nesten litt humoristisk.

- De bør faktasjekke sine påstander før de slenger dem ut som sannheter midt i en valgkamp. (Det gjelder forøvrig alle partier det, ikke bare Senterpartiet). Senterpartiets dokumentasjon for disse tallene hentet dem fra VG den 18.juli og jeg synes ikke det vitner om så veldig godt gangsyn når man baserer sine faktatall på artikler i aviser.

 

 

kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/18/440596.html


Bjørnejeger og rovdyrpolitikk

- Bjørnejeger Peder Lundemo fikk virkelig smake litt av sin egen medisin da han ble angrepet og bitt av bjørnen han skjøt. Kameratene på jaktlaget sier det er utrolig at han overlevde.

- Jeg er prinsipielt motstander av all felling av utrydningstruede rovdyr og jeg synes det var på sin plass de skadene denne jegeren fikk. Men bare så det er avklart; jeg er ikke for at mennesker skal bli drept altså. Jeg er glad han overlevde, men denne litt røffe behandlingen han fikk av bjørnen han skjøt var meget fortjent.

 

- Så over til rovdyrpolitikken. Jeg mener det er helt høl i huet at disse hjelpesløse ulldottene skal ha et slikt rettsvern som det de har. De har et strengere rettsvern enn det volds- voldtekts- og drapsoffre har her i landet. Et rovdyr blir så å si dødsdømt for å gjøre det som må til for å overleve, nemlig felle og spise byttedyr.

- Ikke alle byttedyr riktignok, men de såkalte "husdyra" som blir sluppet på utmarksbeite. Også husdyr på innmarksbeite blir tatt, men selv ikke det kan man egentlig skylde på rovdyret for. Det er rett og slett for dårlig sikring av beiteområdet det.

- Det burde være et forbud mot å slippe dyr på utmarksbeite og det burde være et påbud å sikre innmarksbeite slik at ikke rovdyr klarer å komme inn. Det bør være 0kr. i erstatning for dyr tatt på utmarksbeite og redusert erstatning der dyr blir tatt på innmarksbeite som er for dårlig sikret.

- Tiltak for å sikre innmark på en skikkelig måte er selvsagt kostbart, men det bør staten hjelpe til med å finansiere. Det blir antakelig ikke noe dyrere enn den ordningen vi har i dag heller, for med sikrere beiter blir færre husdyr tatt av rovdyr og utbetaling til erstatning går følgelig ned...


Høybråten mener det norske folk blir forvirret

- Nå har jeg fått det bekreftet det jeg har ment lenge, nemlig at Kristelig Folkepartis Dagfinn Høybråten mener at det norske folk er dumme og har lett for å bli forvirret.

- Høybråten ble spurt om det er flere alternative regjeringer på den borgerlige side etter valget: <<Er det ikke mer redelig å fortelle velgerne hva dere vil gjøre i de ulike scenariene?>> Høybråten presterer å komme med dette intelligente svaret: <<Det redeligste er å fortelle om det regjeringsalternativet man jobber for. Sekundære og tertiære alternativer forvirrer bare folk!>>

 

- Tror du virkelig det Dagfinn Høybråten at jeg er så dum at jeg ikke klarer å se forskjell på ulike scenarier/alternativer uten å bli forvirret? Det forvirrer ikke meg ihvertfall og jeg tror at brorparten av den norske befolkningen ikke lar seg forvirre slik i tide og utide.

- Men Høybråten, tror du ikke det forvirrer mer om dere går til valg (igjen) på ett alternativ og ender opp med et annet, slik dere gjorde for fire år siden? Hvis det er noe som kanskje forvirrer så er det vel heller det at vi velgere stemmer frem ett alternativ og får noe helt annet?

 

- Denne regjeringa vi har hatt i fire år nå har jo regjert på et sviktende grunnlag. Vi velgere gikk til valg på et sentrumsalternativ men fikk en sentrum/høyre-regjering (mest høyre). Nå er det ikke sånn at vi velgere har noen annen å skylde på enn oss selv for hvilke konstellasjoner vi får på stortinget, men denne regjeringa sitter på sviktende grunnlag fordi Krf sa at de IKKE ville regjere sammen med Høyre etter valget.

 

- Det samme gjør de denne gangen hvor de sier at de går til valg på en sentrum/høyre-regjering. Og de vil ikke "forvirre" oss dumme velgere med slike små trivialiteter som hva som skjer dersom valget ikke passer til den regjeringskonstellasjonen vi har i dag.

 

 

kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/17/440400.html


Usmakelig av Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets valgkampbrosjyre av en innvandrer med hagle på forsiden er rett og slett usmakelig. Den spiller på fremmedfrykt og får det til å fremstå som om alle innvandrere er potesielle kriminelle, voldtektsmenn og terrorister.

De skriver i brosjyren: "For Frp handler en strengere innvandringspolitikk og en strengere kriminalitetspolitikk om trygghet. (...) Trygghet for at folk kan gå på gaten uten redsel for å bli voldtatt eller ranet". (sakset fra Dagsavisen)

 

Det er helt ufattelig at det er mulig for et parti som liker å kalle seg seriøse å gi ut en slik usmakelig, urederlig og rett og slett usann brosjyre. Det beviser en gang for alle at dette partiet ikke er det minste seriøse. De ønsker heller ingen integrering av innvandrere i samfunnet, men spiller opp til en splittelse der mørkhudede innvandrerne er de slemme mens hvite nordmenn er de snille...

 

 

kilde: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1697962.ece


SV's "ulike mennesker - like muligheter"

"Ulike mennesker - like muligheter" er Sosialistisk Venstrepartis valgparole under årets stortingsvalg. Det høres fint ut, men er nok ikke like fint som det høres ut som.

 

Like muligheter vil si at alle skal gå på like skoler og lære det samme, det er likhetstanken som rår. Det eneste som mangler er at alle skal ha skoleuniformer også.

Individuelle ferdigheter og ønsker må vike plassen for gjennomsnittsmennesket. Den likhetstanken går begge veier vil jeg tro. Det vil si at de som er ekstra gode i f.eks matematikk må vente på gjenomsnittet og de som er dårligere i matematikk blir hengende etter. Ingen individualitet der i gården.

 

Jeg ønsker ikke en slik skole. Jeg ønsker at mitt barn (når han blir så gammel at han begynner på skole) skal få utvikle ferdighetene i de fagene han er god på og få ekstra hjelp i de fagene han ikke mestrer like godt. Jeg vil ikke at han skal få føle gjennomsnittets tyranni på kroppen, for gjennomsnittsmennesket finnes ikke.

 

Jeg stiller meg også positiv til privatskoler, selv om jeg nok aldri vil få råd til å sende min sønn på en slik skole. Men jeg vil ikke at SV og/eller andre partier skal bestemme hva slags skole foreldrene ønsker å sende sine barn på? Om foreldre som har råd til det vil sende sitt barn på en dyr privatskole fordi de mener at det er det beste for deres barn, hvorfor skal de ikke få lov til det? Vet SV alltid hva som er best for det enkelte barnet?

 

Selv om SV så fint skriver "ulike mennesker - like muligheter" så er det slik at mennesker har ikke like muligheter selv om SV tror det. Noen er gode i matematikk andre i norsk. Noen er flinke til å jobbe med hendene andre egner seg best som teoretikere osv...

 

La det individuelle mennesket få bestemme selv over sitt liv og ikke la det styres av et gjennomsnittsmenneske som ikke eksisterer. Alle mennesker er ulike og har "ulike behov og ulike muligheter."


Mer om Demokratenes "kjendiser"

Demokratene satser på lokale kjendiser står det på Demokratene sine nettsider i dag og det overrasker ikke det minste. For et parti som ikke har noen skikkelig politikk er nødt til å satse på å lokke velgere med såkalte "kjendiser".

Vi vet jo alle, og jeg har nevnt det tidligere, at på Demokratene sine lister over stortingskandidater står navn som Gry Jannice "J-Diva" Jarlum, Ole Klemetsen og Kjell Elvis. Man kan spørre seg hvor store "velgermagneter" disse tre kjendisene egentlig er da, ikke så veldig store tror jeg. Men det er et typisk trekk hos Demokratene at det ikke er politikken de fører som står i sentrum, men profilering av b-kjendiser med tilknytning til partiet.

Nå har de tatt den kjendisprofileringen ned på lokalt nivå og fronter lokale kjendiser i kampanjene sine. Altså igjen, fint lite om innholdet i politikken, men vekt på de lokale heltene de har klart å knytte til partiet.


Jamring i Jernbaneverket

Sakset fra http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/4967939.html

 

Dei tilsette i Jernbaneverket vil gjere kva dei kan for å få omgjort stortingsvedtaket om nedbemanning og konkurranseutsetjing.

Leiar for avd. 42 i Norsk Jernbaneforbund, Bjørn Larsen. Foto: NRK

For eg er heilt sikker på at nedbemanninga vil gå ut over trafikken, seier Bjørn Larsen.

- Vi er på mange måtar ein utdøyande rase, seier Larsen. Det var våre forfedre som bygde denne banen, og at det no skal komme nærast tilfeldige folk inn her og få ansvar for vedlikehaldet, det har eg rett og slett ikkje tru på, seier han.

- Stort verre enn det er no, går det ikkje an å få det for oss jernbanefolk, seier Larsen.

 

 

 

--  --  --

 

Vel, vel Bjørn Larsen. Bare fordi det var dine forfedre som bygde Bergensbanen (det er denne det gjelder her) betyr vel ikke det at du eller andre etterkommere etter de gamle rallarne har en hedvunnen rett på jobben med å vedlikeholde denne togstrekningen vel? En arbeidsplass går vanligvis ikke i arv, heldigvis får en si.

Jeg tror heller ikke at det er nedbemanningen i Jernbaneverket du egentlig er redd for, jeg tror du er redd for at du ikke klarer å konkurrere på pris og at du mister alle godene dine og at det ikke lenger er en "sikker" jobb som statsansatt. Du må faktisk begynne å bli effektiv for å klare konkurransen.

 

Er det så ille med konkurranse? Man snakker om nedbemanning i Jernbaneverket som et onde, men det er jo ikke slik at jobbene blir borte. Vedlikehold osv. må jo gjøres, det blir bare gjort av noen andre enn Jernbaneverket. Og de siste tallene på feil og mangler som Jernbaneverket selv har kommet med er jo skremmende, hele 60.000 feil og/eller mangler. Det vitner ikke om et effektivt og kvalitetssikret arbeid som Jernbaneverkets ansatte har utført. Man kan si at det er da bra at de har avdekket disse feilene/manglene og det er det. Men poenget er at de burde ikke vært der i første omgang og ihvertfall ikke i et så stort antall som 60.000...

Og dessuten kan jo de som nå er ansatt i Jernbaneverket, men som mister jobbene sine, søke seg over i de nye jobbene hos de private aktørene, hvis de er kvalifisert selvsagt, og ikke fikk den jobben de har fordi de "arvet" den.


Demokratenes kandidater...

Her er noen av stortingskandidatene til partiet Demokratene! Litt av noen politikere vi får om disse skulle bli valgt gitt...

 

Sakset fra et intervju med Vidar Kleppe:

"Med på laget har partileder Vidar Kleppe urokråka Jan Simonsen, Gry Jannicke Jarlum, også kjent under kunstnernavnet J-Diva, eks-bokseren Ole Klemetsen og Kjell Elvis"

 

Jeg tror jeg ville ha holdt medlemslista hemmelig... Har bare en ting å si jeg til dette: Lykke til Kleppe...

 

 

kilde: http://www.demokratene.info/nyheter/ny66.shtml


Bondeviks in-steder

Bondevik sier i sin tale til Kristelig Folkepartis strategikonferanse dette:

 

Som helseminister kjørte Dagfinn Høybråten igjennom en ny røykelov. Den sikrer ansatte og gjester på utestedene røykfrie miljøer. Hvem skulle trodd at det ble Dagfinn som klarte å gjøre utestedene til "in-steder".

 

Hva er det som har gjort utesteder til in steder etter at røykeloven trådte i kraft Bondevik? Vi hører jo stadig om utesteder som rapporterer om sviktende salg og om utesteder som ser seg nødt til å stenge på grunn av nedgang i omsetningen. Og hva er det de sier er årsaken til svikten? Jo røykeloven. Men det er kanskje det som var målet med røykeloven, det å få ned antall utesteder og ikke primært å beskytte de ansatte?

Utestedene blir ikke det Bondevik kaller in-steder før ikke-røykerne og festbremsene som ropte høyset om å vedta denne loven kommer seg ut på byen selv nå som dem har røykfrie steder å gå.

 

 

kilde: http://odin.dep.no/smk/norsk/aktuelt/taler_artikler/taler_statsmin/001001-090820/dok-bn.html


Mikel-saken

Lyn-spilleren(?) John Obi Mikels såkalte agent John Shittu kommer ikke til å sende Mikel tilbake til Lyn. Han sier til VG sitat: "Vi forholder oss ikke til skurker, løgnhalser og kjeltringer som Morgan Andersen" og slenger på røret.

 

 

Jeg skal si det som pressen i Akersgata ikke tør å skrive, men som de fleste sikkert tenker: Agenten John Shittu har et grep om ungutten Mikel som ikke er helt sunt for ham eller hans videre karriere.

Hvorfor har Shittu dette jerngrepet? Jo fordi at i Nigeria hvor både Mikel og Shittu kommer fra råder det ville mafiatilstander og det florerer av svindlere og annet pakk (som Shittu) som gjør alt for å presse mennesker for penger. Jeg er 100% sikker på at agenten Shittu ikke er noe annet enn ren mafia og pengeutpresser som utnytter unge fotballtalenter på det groveste for egen vinnings skyld. Det er egentlig for jævelig at en ung gutt skal være nødt til å oppleve noe slikt når han egentlig hører hjemme på fotballbanen.

Men hvorfor går da Mikel med på alt agenten hans sier? Det er selvsagt fordi han blir truet på en eller annen måte. Mest sannsynlig trues det med å drepe familien hans i Nigeria eller noe i den duren der.

Nå må det internasjonale fotballforbundet ta affære og sørge for at en mann som Shittu blir fratatt lisensen for livstid, han er en skamplett på FIFA's liste over lovlige agenter!!!

 

kilde: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=286637


Eliteuniversitet

Flere norske professorer, blant annet Thomas Hylland Eriksen, står i dag frem i media og ønsker et eliteuniversitet. Altså et universitet som de aller beste studentene kan søke seg til!

 

Ja, er det egentlig så galt å ønske seg et universitet hvor bare de aller beste kommer inn? Er vi så opphengt i likhetstanken (som jeg forøvrig mener er gal) at de aller flinkeste studentene her i landet ikke skal kunne få virkelig bryne seg?

Jeg tror ikke det er så dumt med et slikt universitet. Det er ikke et eliteuniversitet hvor barn av de rikeste skal få enerett på plassene det er snakk om, men for de som er flinkest. Altså en kunnskapselite! (bare så det argumentet er oppbrukt for sosialister)

 

Jeg antar at dette også vil bli feid av banen av sosialistene som usolidarisk osv (pjatt pjatt) men til det vil jeg si at det kan da ikke være noe i veien med å være intelligent og har lyst til å bruke evnene sine. Såpass sosial intelligens bør selv sosialistene ha!!!

 

 

kilde: http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article436240.ece


Eldreomsorg via folketrygden

Det er ikke ofte at jeg applauderer et forslag som kommer i fra Fremskrittspartiet og Carl I. Hagen, men når det gjelder statlig finansiert eldreomsorg gjennom folketrygden må jeg si at jeg er fullstendig enig med han! Ihvertfall i det jeg har sett av forslaget hittil.

 

En statlig finansiering via folketrygden sikrer at eldreomsorgen er uavhengig av den enkelte kommunes økonomi. Den sikrer også en mye større valgfrihet for den enkelte bruker. Brukeren kan f.eks velge privat eller offentlig pleie og kan også være med på å bestemme hva slags omsorg han/hun vil ha etter behov.

Man kan innvende mot forslaget og si at det blir mindre styring på lokalt plan. Og det er sant, men det oppveies mer enn nok av at alle eldre da blir sikret den behandlingen de har krav på og behov for uansett hvor dårlig råd kommunen måtte ha ellers!

 

Jeg må innrømme at ikke alle konsekvenser ved å innføre et slikt system er belyst så det kan være flere ulemper enn fordeler ved et slikt system. Men det er uansett et spennende forslag som bør gåes igjennom på en skikkelig måte og ikke avfeies så konsekvent som f.eks Arbeiderpartiet i dag har gjort.

 

kilde: http://www.frp.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14240


EU-omkamp i neste periode?

Nei til EU's leder Heming Olausen frykter at det kan bli en ren ja-regjering i løpet av neste 4-års periode på stortinget og at det da vil være fritt frem for en slik regjering å sende en ny søknad om medlemskap til EU.

 

Jeg mener at det ikke er noe å frykte, jeg sier ja takk til en slik søknad og ønsker Norge inn i EU. EU er Norges viktigste handelspartner. Vi er avhengig av en stabil markedsadgang til EU. Det har vi bare delvis gjennom EØS-avtalen og vi har ingen innflytelse der. Det så vi jo tydlig nå i våres i den mye omtalte straffetollen på norsk laks. En slik toll hadde ikke vært aktuelt om Norge hadde vært fullverdig medlem av EU.

 

Jeg føler meg også meget sterkt knyttet til Europa, jeg føler meg faktisk mer europeisk enn norsk. Jeg elsker Europa og alt det har å by på. Både på godt og vondt (mest godt)! Jeg har vært flere turer til Spania, jeg har vært i Hellas, Tyskland og selvsagt Danmark og Sverige (harryhandler). Europa har så mye å by på av kultur og spennende muligheter at et slikt fellesskap vil jeg ikke at Norge skal stå utenfor.

 

Til og med et av verdens mest folkerike muslimske land, Tyrkia, er i gang med forhandlinger om medlemskap og hvor spennende er ikke det? Her får vi se hva slags påvirkning EU virkelig har i forhold til menneskerettigheter osv. For det er et krav EU setter ovenfor Tyrkia at menneskerettigheter og demokratiske prinsipper skal følges til punkt og prikke. Hvis ikke kan de bare glemme å bli medlemmer!

 

Jeg håper det vil komme mange ja-folk inn på Stortinget etter høstens valg. For meg spiller det fint liten rolle hvilket parti de kommer fra bare de stemmer ja til EU... Jeg oppfordrer alle velgere i alle partier til å stemme frem sine EU-tilhengere!

 

 

kilde: http://www.nationen.no/nyheter/article1692997.ece


Velkommen etter VG

Hyggelig å se at VG "plagierer" meg, noen dager etter meg...

 

mitt innlegg den 8 august: 

http://knutstianolsen.weblogg.no/070805233406_kreasjonisme_og_id_stttes_av_bus.html#comment

 

VG's artikkel i dag: 

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=286493


Nordmenn overlatt til seg selv i utlandet

Faren til Rahila Iqbal, Azhar Iqbal, sitter i Pakistan uten lov til å reise hjem. Han risikerer å måtte bli i Pakistan i 3 - 6 år. Så lang tid kan det nemlig ta før saken hans kommer opp for retten. Han har ingen ting å leve av i Pakistan og han kan heller ikke forsørge barna sine som han har her i Norge. Likevel sier den norske staten nei til hans bønner om økonomisk hjelp mens han venter på at saken skal komme opp for retten.

 

Det er helt hårreisende at den norske stat mener at norske statsborgere bare kan seile sin egen sjø og være overlatt til seg selv om man av en eller annen grunn kommer ut for vanskeligheter når man er utenlands.

Staten har stoppet trygden hans fordi han befinner seg utenlands og hverken sosialkontoret eller utenriksdepartementet kan hjelpe ham i utlandet. Hva er dette for noe tøv? Kan ikke norsk UD hjelpe norske statsborgere som er utenlands og har kommet i en vanskelig situasjon?

 

Man kan mene hva man vil om Iqbal-saken, men faktum er at mannen er uskyldig inntil motsatte er bevist. Han har fire barn her hjemme i Norge og han er norsk statsborger. Barna til Azhar Iqbal lever av sosialhjelp her hjemme i Norge ettersom all stønad/hjelp til faren har opphørt. Enhver annen etnisk nordmann ville både ha forventet og krevd å få hjelp av staten. Og Azhar Iqbal er nordmann så god som noen.

 

Denne saken er dessverre ikke enestående i så henseende. Det er ikke lenge siden terroranslaget i Sharm el Sheik hvor nordmenn ikke fikk den støtten de trengte fra UD for å kunne komme seg hjem. Og for ca 1 1/2 år siden kunne vi lese i avisene om Einar Andreassen som sitter fast på Filippinene og heller ikke blir hjulpet av staten.

 

Jeg mener det er helt utrolig så firkantet systemet er her i landet for å hjelpe borgere i vanskeligheter utenlands. Det burde vært en selvfølge at nordmenn som havner i vanskeligheter utenlands og ikke har mulighet til å hjelpe seg selv skal få all den nødvendige hjelpen de trenger.

Jeg mener selvsagt ikke at alle som kommer borti problemer skal ha krav på økonomisk hjelp/kompensasjon, men det må være lov til å bruke hue og bruke skjønn, også for de som jobber i norsk utenrikstjeneste. Det bør være slik at man får den hjelpen som er nødvendig når man trenger den.

 

kilde: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=221982 (Andreassen-saken)

kilde: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=106634 (Azhar Iqbal-saken)

 

Ps: Jeg tar kun en konstruktiv debatt. Alle andre "idiotinnlegg" vil bli slettet...


Bondevik tar skylda!!!

Bondevik erkjenner i Dagsavisen i dag at det bl.a er for dårlig kommuneøkonomi som har skylden for at eldreomsorgen blir styrt med stoppeklokke mange steder i Norge i dag. Han mener at løsningen er en styrket kommuneøkonomi (noe enhver idiot skjønner) og mer overføringer til omsorgssektoren (jada, vi har hørt det før).

 

Men det er ikke det som er poenget med dette innlegget hvor mye han har tenkt å gjøre for å rette opp i skjevhetene. Poenget er hva han faktisk IKKE har gjort de siste 4 årene som landets statsminister.

Han skryter av at regjeringen har økt ressursene til eldreomsorgen med 5 milliarder kroner de 4 siste årene, men det kan da ikke være noe å skryte av det så lenge det ikke har blitt noen bedring hos de eldre. Det har i stedet gått den andre veien med bl.a stoppeklokkeomsorg.

Så vi kan spørre oss hvor de 5 milliardene ekstra har blitt av. Noe har selvsagt blitt brukt fordi det blir stadig flere eldre her i landet, men det burde jo vært en eller annen i departementene som kunne klart å regne ut hvor mye økningen i antall eldre ville komme til å koste og så økt bevilgningene deretter...

 

Og dessuten; kan vi egentlig stole på at han virkelig vil øke satsningen på eldreomsorgen slik at det monner skikkelig og at disse uttalelsene i dag ikke er kun valgflesk? Jeg tror ikke det! For hvis vi ser på resultatene i eldresektoren etter fire år med Bondevik som statsminister så er ikke det oppløftende lesning, det er heller ganske nedslående. Og han har heller ingen andre å skylde på enn nettopp seg selv og sin regjering. For det er under hans styre som statsminister at vi har fått innført det jeg vil kalle "stoppeklokkebasert omsorg"

 

kilde: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1690391.ece


Politikerkurs

For noen dager siden kunne vi lese i de aller fleste store mediene her til lands at Carl I. Hagen hadde kastet søpla si i en privat container til et eller annet hagesenter (husker ikke hvilket). I den søpla lå det også malingsspann og annet "farlig" avfall! Nå har organisasjonen "Grønn Hverdag" tilbudt Hagen kursing i hvordan man behandler slikt avfall og Hagen, som den velgerkåte politiker han er, takket ja til dette kurset.

 

Det er flott at Hagen takket ja til et slikt kurs for å lære hvordan man skal behandle "farlig" avfall, men det er ikke bare Hagen av toppolitikerne her i landet som burde kurses i ting de ikke har greie på. Jeg har noen forslag:

  • Erna Solberg: Burde kurses i medmenneskelighet, selv om hun ikke tar anstøt av Harald Eias fedmeraljering så er det mange nordmenn som sliter med dårlig selvbilde. Det blir ikke akkurat bedre av slike kampanjer ihvertfall.
  • Kjell Magne Bondevik: Kurs i riktig medisinbruk. Han har tatt så mye Valium og lykkepiller at han flyter på en evig lykkesky (heldiggrisen)
  • Dagfinn Høybråten: Et kurs i hvordan mørkemenn kan gjøre hverdagene litt lysere for vanlige folk
  • Åslaug Haga: Et kurs for å opplyse om at biologisk mangfold i naturen også omfatter rovdyr
  • Kristin Halvorsen: En studie av en globus for å vise henne at Pakistan ikke er et norsk fylke
  • Jens Stoltenberg: Noen burde kurse ham i hvorfor politiske partier ikke knuller med fagforbund (Ikke minst fordi Gerd Liv Valla antakelig er det styggeste kvinnemennesket i Norge etter Marit Breivik)
  • Lars Sponheim: Hvordan kvitte seg med Odd Einar "har jeg sagt det" Dørum
  • Torstein Dahle: Hvorfor kommunismen døde i Europa
  • Vidar Kleppe: Sy-kurs for å lage sine "fiendedrakter" til den paintballklubben som Demokratene er

 

Kunne selvsagt tatt med Carl I på denne lista også ettersom de andre partilederne er der, men han er jo allerede opptatt med ett annet kurs! Men tar gjerne i mot andre forslag til voksenopplæring og etterutdanning av våre politikere!!!


Krakk i boligmarkedet

Det britiske magasinet "The Economist" spår at det europeiske boligmarkedet snart vil synke som en stein og direktøren for kredittilsynet, Bjørn Skogstad Aamo, støtter påstanden. Han sier at den sterke økningen i boligprisene og husholdningenes økte gjeld vil føre oss til et punkt der det må komme en korreksjon og hvor boligprisene faller. Han tror at korreksjonen vil komme om en to til fire år. Boligprisene falt kraftig i 1988 og han utelukker ikke at det kan skje igjen!

 

Jeg personlig må si at jeg håper det kommer et slikt kraftig prisfall i løpet av denne tiden som Aamo spår! Det hadde passet min økonomi perfekt da jeg har satt mål av meg å kjøpe egen bolig innen fem år. Og det er ikke bare meg det vil bli lettere for på boligmarkedet om så skulle skje. Alle førstegangskjøpere (ungdom etc) som skal inn på boligmarkedet da vil få det litt lettere. Terskelen vil bli litt lavere, heldigvis!

På den annen side vil mange kanskje begynne å slite med å betjene boliglånene sine ettersom renta da antakelig vil stige, men jeg har ikke noe særlig medfølelse med de som da vil slite. Det er en situasjon som de aller fleste har kommet i (nesten) helt selvforskyldt. Alt for mange husstander i Norge i dag har faktisk lånt mye mer enn dem klarer å betjene ved en renteøkning og det er utrolig naivt å gamble med hus og hjem på den måten!

Jeg håper selvsagt ikke at renta skal stige for å gjøre det vanskelig for folk, men man burde tatt hensyn til at renta etter all sannsynlighet vil stige i løpet av låneperioden. Og ihvertfall burde bankene gi informasjon om det. Jeg mistenker at ikke alle låneselgerne i bankene har vært like åpne og ærlige om dette...

 

kilde: http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/4953739.html


Google-sjefen fanget i eget nett

Google-sjefen Eric E. Schmidt ble fanget i sitt eget google-nett da journalisten Ellinor Mills i news.com "googlet" ham. Journalisten var ute etter å vise hvor enkelt det var å finne sensitive personopplysninger ved hjelp av Google sin søkemotor. Hun fant bl.a ut privatadressen til Schmidt og formuen hans og at han hadde deltatt på en festival.

Etter artikkelen gjorde Google det klart at de vil boikotte journalister fra nettstedet news.com i 12 måneder...

 

Jeg er ikke noe særlig glad for all den informasjonen som Google lagrer om privatpersoner på nett. Mye av den sensitive informasjonen kan veldig enkelt misbrukes av mennesker som er ute etter å svindle noen,eller er ute i andre "skumle hensikter". Og dem er det ganske mange av vil jeg tro (jfr. spammere osv)...

Eric E. Schmidt fikk med denne artikkelen smake litt av sin egen medisin og jeg håper virkelig det gir ham en liten tankevekker om hva han og firmaet hans Google kan utsette andre uskyldige mennesker for...

 

Jeg personlig bruker aldri Google til noe som helst annet enn å søke etter info og det er ikke alltid at den er det beste søkeverktøyet heller. Som regel gir Alta Vista et mer presist søk enn det Google gjør (ihvertfall om det jeg søker etter).

Jeg sletter også så å si daglig cookies og har ingen Google-programmer instalert på min maskin!

 

kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/friidrett/article1093191.ece

kilde: http://news.com.com/Google+balances+privacy%2C+reach/2100-1032_3-5787483.html?tag=nl


Kreasjonisme og ID støttes av Bush

Kreasjonisme og Intelligent Design er på sterk fremmarsj i USA. Over halvparten av alle amerikanere mener at mennesket ble skapt i sin nåværende form og ikke er underlagt evolusjonen. Professor i filosofi Elliot Sober ved universitetet i Madison, Wisconsin sier at amerikanere flest er i mot evolusjonen og at det er en minoritetsoppfatning.


Kreasjonistene ønsker å omdefinere hva vitenskap er og hva den skal handle om og de vil gjenføde det amerikanske samfunnet som enda mer religiøst og kristent enn det er i dag. Også President Bush støtter kreasjonistene i det han uttaler at ID (Intelligent Design) burde undervises på skolene som et alternativ til eller tillegg til evolusjonsteorien.


Jeg mener at dette bør stoppes av den enkle grunn at det nærmer seg da et samfunn fylt med kristenfundamentalister som setter tro foran vitenskap og som da selvsagt (i deres egne øyne) er de eneste i verden som lever på den rette måten. Noen som kjenner igjen påstanden? Kristenfundamentalisme er minst like farlig som islamsk fundamentalisme. Særlig i et land som er verdens eneste supermakt og har masser av kjernefysiske våpen, nok til å svi av hele jordkloden opptil flere ganger.


Dette er en meget urovekkende vei som USA da legger ut på. Selvsagt er det ikke noe i veien for å undervise om ID, men det burde ligge under det faget der det hører hjemme, nemlig under religion og ikke under vitenskapelige fag eller samfunnsfag. Kreasjonistene vil ha dette inn i skolen som et vitenskapelig faktum og da begynner det å bli farlig. Det må ikke undervises som et vitenskaplig faktum, men som det det er, nemlig en tro.


kilder:

http://www.forskning.no/Artikler/2005/august/1123149179.62

http://www.forskning.no/Artikler/2005/mai/1116843819.96


Hva er galt i samfunnet?

I mediene i Norge hører vi stadig om stoppeklokker og nedskjæringer og privatisering i eldreomsorgen her til lands. Hos vårt broderfolk i øst vil statsminister Gøran Perrson gå motsatt veg. Persson vil ansette opptil 10000 flere mennesker i det offentlige, aller flest vil han ansette i omsorgssektoren. Sverige går med overskudd nå og han vil bruke av overskuddet til å bekjempe arbeidsløshet og til å styrke offentlig sektor.

Nå vet jeg at det er forskjeller på Norge og Sverige, men jeg tror ikke forskjellene er så store at vi ikke kan gå den samme veien og bruke noe mer av vårt overskudd til å sikre arbeidsplasser og ikke minst bruke mer penger på eldreomsorg.

En annen ting som er verdt å berømme Persson for er at han har evne til å se at han har tatt feil. Sitat fra Aftonbladet: "Persson medgav att han för ett år sedan gjorde felbedömningen att en allt starkare svensk ekonomi skulle skapa många nya jobb och ångrade att han lyssnat för mycket på ekonomer" Altså; en sterkere økonomi sa økonomene, ville skape mange nye jobber men det skjedde altså ikke og Persson angret på at han hørte for mye på dem. Det skulle jeg likt å se Kjell Magne Bondevik gjøre. Men han kommer ikke til å gjøre det for han evner ikke, eller ønsker ikke, å se hvilke feil han selv har gjort!

 

Jeg tror dette er ganske overførbart til norske forhold. Norsk økonomi har aldri vært sterkere enn nå, alikevel skapes det mindre arbeidsplasser enn det legges ned i privat og offentlig sektor. Selv om mer og mer blir privatisert og konkurranseutsatt så går rett og slett ikke arbeidsledigheten ned. Hvorfor det? Jo fordi private aktører i f.eks eldreomsorgen jobber ut i fra profitthensyn og ikke brukerhensyn og dermed kutter de ned på antall ansatte og ser seg nødt til å bruke stoppeklokkeprinsippet hos brukerne for å tilfredsstille eiernes krav om inntjening.

Eldreomsorgen burde vært styrt ut fra brukerens behov og ikke eierens krav til inntjening.

 

Samtidig som det kommer fler og fler private aktører på banen så må også det offentlige kutte og spare p.g.a elendig kommuneøkonomi mange steder. Erna Solber skryter av at flere og flere kommuner kommer seg ut av den såkalte svartelista over kommuner med "vanskjøttet" økonomi og som har blitt satt under administrasjon. Dette er egentlig ingen ting å skryte av. For det som har skjedd i de kommunene som har kommet seg ut av denne lista er at de har kuttet så mye i tjenestetilbudet til både eldre og yngre borgere at det nesten ikke er noe tilbud igjen annet en det rent livsnødvendige. Eksempler er tørrlagte svømmehaller, gjengrodde idretts- og parkanlegg, elendige kommuneveier, nedbemanninger i hjemmehjelpstjenester, færre ansatte på aldershjem osv osv... Listen kunne blitt lang som et vondt år!

 

Se til Sverige sier jeg, kanskje det ikke er så ille for sammfunnsøkonomien om vi hadde brukt litt mer penger på omsorg for de eldre og gitt flere tilbud til de yngre og hjulpet de vanskeligstilte som narkomane og sosialklienter i kommunene!!!

 

kilde: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,682165,00.html


Har vi ikke råd til begge deler Stoltenberg?

Erna Solberg vil redusere avgiftene på nye biler med 2 milliarder, eller 10 - 20000 kr. for ny bil. Slik at f.eks barnefamilier kan få råd til å kjøpe seg en sikrere bil. Men da kommer selvsagt Jens Stoltenberg på banen å sier at dette har vi ikke råd til. Det vil gå utover eldreomsorg og skole påstår han...

 

Har vi virkelig ikke råd til dette Stoltenberg? Er vi egentlig så fattige at vi ikke har råd til begge deler? Norge har i dag over 1000000000000 kroner, eller 1000 milliarder kroner på bok. En formue som bare øker og øker i takt med oljeprisene og en slik reduksjon av avgiften koster ca 2 milliarder kroner, det utgjør 2 promille av hittil oppsparte midler!

Vi har selvsagt råd til begge deler og mer til også, men det står bare på politisk vilje til å bruke litt mer av oljeformuen. Vi er ikke så fattige her i landet som de aller fleste politikerne ønsker å gi inntrykk av. Vi har råd til en god eldreomsorg og skole og helse og lavere avgifter på nye biler. Vi har råd til å bygge nye og sikrere veier uten bompengefinansiering og vi har råd til å øke barnetrygd og sosialsatsene osv osv osv...

 

Det står bare på politisk vilje til å gjøre samfunnet litt bedre og ikke spare oss til fant...

 

kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/07/439496.html


Meget kort om ytringsfrihet

"Jeg utstår ikke det du sier, men skal forsvare til min død din rett til å si det!"

Voltaire (1694-1778).


USA's hemmelige fengsler

Fra Dagsavisen: 05-08-2005

 

Holdt i hemmelig fengsel av USA

«Jeg holdt ikke ut lenger....selv hvis jeg var et dyr hadde jeg ikke holdt ut.» Slik beskriver Salah Nasser Salim 'Ali de 18 månedene han satt i det han beskriver som et underjordisk fengsel.

Amnesty International mener fortellingen til 27-åringen fra Yemen og en 37 år gammel landsmann er en liten del av et større bilde som viser hvordan USA transporterer fanger rundt til små hemmelige fengsler, for å kunne forhøre dem uten å følge internasjonale lover for behandling av fanger.

– Dette er det best dokumenterte eksempelet som viser en utvikling vi med bekymring har fulgt det siste året: Med det voldsomme fokuset på fangeleiren på Guantanamo klarer ikke amerikanerne å holde sine metoder hemmelige lenger. Så for å kunne forhøre terrormistenkte uten offentlig innsyn, transporteres fangene rundt til hemmelige mini-Guantanamoer, sier generalsekretær Petter Eide i Amnesty International Norge, til Dagsavisen.

Torturert

Salah Nasser Salim 'Ali og Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah sitter fortsatt fengslet i Yemen, selv om myndighetene bekrefter at de ikke har noen grunn til å holde på dem: Fortsatt fengsling var en betingelse da de ble utlevert fra USA. Men Amnesty International har fått intervjue de to.

Salim 'Ali forteller at han bodde i Indonesias hovedstad Jakarta med sin kone da han ble anholdt av sivilkledd politi 19. august 2003. Han hevder han ble flydd til Jordan, der han ble forhørt og torturert i fire dager av jordanske etterforskere som beskyldte ham for å stå i ledtog med terrorister. Så ble han overlatt til amerikanske etterforskere, som holdt på ham uten tiltale i 18 måneder.

Bashmillah bodde også i Indonesia, men ble arrestert da han var på besøk hos sin syke mor i Jordan. Ingen av de to fangene vet hvor de ble holdt i de 18 månedene. Familiene deres fikk de ikke kontakte, heller ikke advokater eller representanter for det internasjonale Røde Kors.

Isolat

De to forteller at de først ble transportert til et fengsel mellom 3,5 og 4,5 timer med fly fra Jordan. Fengselet var gammeldags, med høye steinvegger. Etter 6-8 måneder i isolat der ble de flydd i tre timer til et nytt og mer moderne fengsel.

De ble flyttet med bind for øynene, men begge forteller at de måtte ned flere trapper for å komme inn i de små cellene, der de aldri så dagslys. Daglig ble de forhørt av fangvoktere med ansiktene tildekket. Vestlig musikk ble spilt i cellene på begge steder 24 timer i døgnet.

Amnestys Sharon Critoph, som intervjuet de to, sier behandlingen de fikk er et klart brudd på internasjonal lov. Amnesty krever at USA forteller alt om sine hemmelige fengsler. Michael Ratner fra den amerikanske gruppen Center for Constitutional Rights, sier rapporten er det første innblikket i en «underverden av fangehull av styrt av CIA».

Amerikanske myndigheter vil ikke kommentere rapporten, men CIA-sjefen Porter Goss vitnet nylig for senatet og avviste bruk av tortur som «uprofesjonelt og lite produktivt».

Storbritannia ba nylig USA om informasjon fra fanger forhørt i «spøkelsesfengsler» med metoder britene selv ikke kan bruke, noe som bekrefter at slike fengsler finnes, mener Amnesty.

Flåtebase

Det finnes likevel en rekke historier om folk som er arrestert og ført til hemmelige steder uten at familiene har visst noe. Det viste en rapport fra den amerikanske menneskerettighetsgruppen Human Rights First i fjor.

Den amerikanske flåtebasen Diego Garcia midt ute i Det indiske hav er et av stedene som oftest nevnes som et av USAs hemmelige interneringssteder. Kun militært personell har adgang til øya, som ligger 1.600 kilometer unna nærmeste kystlinje.

– Diego Garcia er et opplagt sted for et hemmelig fengsel. De vil ha et sted som er vanskelig å rømme fra, vanskelig å angripe, ikke synlig for nysgjerrige øyne og hvor det pågår mye annen aktivitet. Diego Garcia er ideelt, sier den amerikanske forsvarsanalytikeren John Pike til avisen Toronto Star.

Ifølge Human Rights First finnes lignende fengsler både i Jordan og i Pakistan, foruten de kjente fengslene i Afghanistan og Irak. Det er i tillegg kjent at USA har overlatt fanger til allierte land som er kjent for hardhendte forhørsmetoder. Ifølge New York Times har USA overlatt fanger til land som Egypt, Marokko, Pakistan, Usbekistan, Thailand, Malaysia og Indonesia – alle land som har praktisert tortur.

 

-------------

 

Denne informasjonen som Amnesty kommer med i sin rapport er desverre ikke så veldig overraskende eller sjokkerende.

USA fengsler sine egne barn (se mitt forrige innlegg) . De arresterer og torturerer personer som er mistenkte for terrorisme eller tilknytnig til sådane nettverk og skjuler dem så lenge dem vil i "gjemte fengsler" uten dom. Osv osv...

Fy f*** sier jeg... dra de lederne ned i møkka og spytt på dem, de fortjener ikke noe bedre.


USA's organiserte barnemishandlig fortsetter

Nå har det skjedd, det som jeg har beskrevet tidligere!!! USA bedriver virkelig offentlig barnemishandlig. Denne gangen er det ei 12 år gammel jente som har fått 10 - ti års fengsel for BILTYVERI!!!

Det er nesten så jeg blir helt matt av hva dem kan få seg til å gjøre i det landet der altså!!! Det er nesten så jeg ikke finner ord. Hvordan i all verden kan en dommer i et såkalt sivilisert land få seg til å dømme ei 12 år gammel jente til 10 år i fengsel da? Jeg aner ikke hva dem forsøker å oppnå med en slik dom mot et barn. Det er rett og slett helt forkastelig. Jeg blir sint og kvalm av hvordan det amerikanske rettsvesnet fungerer.

Amerikanerne skriker opp om menneskerettigheter osv i andre land men behandler sine egne barn på en måte som er rett og slett helt for jævelig.

 

 Jeg har skrevet det tidligere, men gjentar det gjerne: Jeg har ikke annet til overs for USA enn forakt... De er forbrytere mot sine egne barn og det med loven i hånd!!!

 

kilde: http://pub.tv2.no/nettavisen/verden/article432960.ece


Bondeviks tipunktsplan

Nok en gang blir Norges fattige "glemt" av statsminister Kjell Magne Bondevik når han i dag la frem sin tipunktsplan for hva regjeringen vil satse på om de vinner valget til høsten. Det kom ikke akkurat som noen overraskelse på meg at regjeringen ikke prioriterer de svakeste i dette landet. Kampen mot fattigdom er riktignok nevnt i tipunktsplanen, men den såkalte tipunktsplanen er så generell i vendingene at den kunne passet på et hvilket som helst parti i Norge i dag bortsett fra på et par punkter som omhandler kontantstøtte og olje- og gassleting i nordområdene.

 

Denne tipunktsplanen er så generell at jeg finner det latterlig at han i det hele tatt kommer ut med den. Bondevik sier, sitat; "Vinner vi valget vil vi utforme en mer omfattende erklæring." Hvorfor Bondevik, kan ikke dere utforme en slik erklæring før valget? Slik at vi velgere ser hva vi faktisk stemmer frem (eller ikke stemmer frem)?

 

Antakelig kommer det ingen slik erklæring av den enkle grunn at regjeringspartiene ikke ønsker at vi skal få se hvor lite denne regjeringen faktisk har tenkt å gjøre for de fattigste her i landet. For i motsetning til hva Bondevik ønsker å gi i bistand/uhjelp, som han faktisk oppgir størrelsen på, så ønsker han ikke å tallfeste hvor mye han vil gjøre for å hjelpe fattige i Norge!

 

kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/valg2005/article1091834.ece


USA bedriver organisert barnemishandling

Ei 11 år gammel jente fra California, USA, risikerer 4 år i fengsel på grunn av steinkasting. Hun traff en gutt i hodet med en stein under lek og for det regnes hun som en kriminell i USA. I tillegg la politimennene som arresterte henne i jern. De la henne i bakken, satte kneet i ryggen hennes og på med håndjernene!

 

Dette er ikke annet enn ren skjær barnemishandling/barnetortur. Altså i USA (land of the free) fengsler dem barn som leker og uheldigvis skader noen! Hva slags menneskebehandling er dette da? Det er vel ganske symptomatisk for det landet. Det er desverre ikke noe enkeltstående tilfelle i et dobeltmoralistisk møkkaland som USA har utviklet seg til å bli de siste 20 årene. I USA er du enten suksessrik eller avskum!

Det var en gang da Europa så opp til USA, inkludert meg selv. Men nå har jeg ikke annet enn forrakt igjen for et land og et system som behandler sine innbyggere og ikke minst barn på en slik uverdig måte. Det er ikke det minste rart at USA har et av verdens høyeste kriminalstatistikker når barna blir behandlet slik. Tror man virkelig at denne stakkars jenta vil bli en god og lovlydig samfunnsborger etter 4 år på ungdomsanstalt? Neppe! Men amerikanerne får de innbyggerne som systemet der legger opp til!

Dessuten skulle jeg gjerne sett at f.eks Redd Barna, Human Rights Watch og Amnesty f.eks kom på banen her, men det gjør de nok ikke. Man kritiserer ikke USA selvsagt!!!

 

kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/03/439156.html


Markeringskåte politikere

Såpeoperaen om Norske Skogs papirfabrikk, Union i Skien, fortsetter som hovedoppslag i alle nyhetssendinger på tv i dag. Jeg synes det blir utrolig patetisk å se våre folkevalgte politikere i både posisjon og oposisjon løper rundt fabrikkarbeiderne i Skien som sprengkåte hannbikkjer etter ei tispe i løpetid.

 

Alle skjønner at hvis det ikke hadde vært for valgkampen og valget nå til høsten så hadde det ikke vært en eneste stortingspolitiker på banen og uttalt seg til media i denne saken. Mediene hadde nok heller ikke vist den samme interesse om ikke sprengkåte politikere med markeringsbehov hadde spradet rundt Union og vist en påtatt og falsk interesse for bedriftens skjebne...

 

Det er selvsagt synd både for alle de 380 ansatte og for Skien som samfunn at en så stor bedrift forsvinner fra lokalmiljøet, men våre politikere har jeg lite til overs for når de står i kø for å vise hvor mye de "bryr" seg... Dette er bare en påtatt interesse siden det er valg til høsten.

 

kilde: Dagsrevyen NRK, TV2 Nyhetene og Aktuellt TVNorge


Demokratene vil svekke ytringsfriheten

Demokratenes Odd Jørgensen synes at et forslag som kommer fra Dansk Folkeparti om å forby det å uttrykke støtte til terror er et godt forslag! Ham om det, dette kan ikke akkurat kalles et gjennomtenkt forslag!

For hvem er det som skal bestemme hva som skal defineres som terrorisme da? Jeg mener at amerikanernes intervensjon i Irak var statsterrorisme, men vil det med dette forslaget bli forbudt å uttrykke sin støtte til amerikanerne av den grunn? Tvilsomt.

Selvsagt ser jeg at bombingen i London og Sharm el Sheik er terrorisme og jeg støtter det ikke, men det må være lov å si hva man mener selv om man ikke mener akkurat det samme som Demokratene. Og hva med Israel-Palestina konflikten? Skal det da bli forbudt å si at man støtter Palestinerne fordi disse blir regnet som terrorister, mens man fritt kan støtte Israel fordi det er en okkupasjonsmakt?

 

Ytringsfriherten er for meg noe av det aller viktigste vi har her i landet. Det er den som skiller oss fra andre regimer vi ikke liker å bli sammenliknet med, men om vi skal få slike innskrenkninger i ytringsfriheten da er vi inne på en vei som jeg nekter å være med på!

 

kilde: http://www.demokratene.info/ og http://www.bt.dk/krimi/artikel:aid=378000/ og http://www.nbradio.no/


Nemo er død - endelig

Dagbladet i dag kan melde at selen Nemo er død. Det var sannelig på tide synes jeg. En "tam" sel som angriper mennesker ved en badeplass bør ikke få fortsette å leve. Ikke ville seler heller for den saks skyld. Til sammenligning så blir f.eks en hund som biter et menneske alltid avlivet, ihvertfall om den skadelidene ber om det.

En aggresiv sel, Nemo eller ei, ved en badestrand er ikke akkurat drømmesituasjonen til småbarnsforeldre på badetur.

Nå vet jeg ikke om menneskene som Nemo har angripet har krevd den avlivet. Men hadde den gått til angrep på meg eller mitt barn ville jeg ha krevd det, på lik linje som jeg ville ha krevd det med en hund som angriper...

 

kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/01/438918.html


Skal pårørende ha medbestemmelsesrett?

"Mer makt til pårørende" står det i en overskrift hos Aftenposten i dag! Dette er et uhyre vanskelig tema, men det er behov for en offentlig debatt om dette vanskelige emnet.

 

Skal det være slik at det er legene som har all makt i spørsmål om f.eks respirator og næringssonder skal kobles av en pasient eller skal disse tunge avgjørelsene ligge hos de pårørende? Eller kanskje en kombinasjon der enten legen eller de pårørende har vetorett!

Og hvem av de pårørende skal i så fall ha det avgjørende ordet? Ektemann/kone, samboer, foreldre eller barna? Vi husker alle Terri Schiavo-saken i USA og hvor mye krangel det ble der mellom ektemann og foreldrene til Terri og slike tilstander bør vi helst unngå...

 

Jeg skal ikke ta noen stilling til om hvem som til syvende og sist skal få ha det avgjørende ordet om en respirator eller sonde skal kobles av. Det har jeg for liten kunnskap til selv, men jeg ønsker å få noen innspill og kanskje ta en debatt her.

Alle slike etiske og moralske spørsmål må ihvertfall frem i den offentlige debatten før Stortinget skal ta stilling til et nytt lovforslag som kommer i fra helse og sosialdepartementet før jul.

 

kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1088894.ece