Gerard Depardieu

Den franske skuespilleren Gerard Depardieu sier i følge Dagbladet - Yahoo News at han pensjonerer seg i en alder av 56 år. "Jeg har ingenting å tape. Jeg har gjort 170 filmer. Jeg har ikke mer å bevise og kommer ikke til å holde på som en dust" sier han til det franske tidsskriftet "Le Parisien Dimanche" (jeg kan ikke fransk og har ikke kunnet dobbeltsjekke Dagbladet i denne saken her)...

Hvis det viser seg å være hans oppriktige mening og at det er sant så mister Europa og verden en stor skuespiller.

I Norge er kanskje Depardieu mest kjent for sin rolle som Obelix i filmatiseringen av Asterix og Obelix møter Cleopatra. Jeg vil hevde at den filmen er langt fra en av de beste Depardieu har spilt inn. Veldig langt unna faktisk.

Jeg personlig heller mer til en norsk film Depardieu spilte inn, nemlig filmen "Jeg er Dina". Og for ikke å glemme hans tolkning av Christopher Colombus i den fantastiske storfilmen "1492 - Conquest of paradise" (musikken av Vangelis)

Jeg er nok ikke helt objektiv i valget av "best of" film til Gerard Depardieu, men filmen Jeg er Dina er en av mine absolutte favoritter som Depardieu har spilt inn (ihvertfall som jeg har sett av han).

Han har også spilt i 102 dalmantinere, Mannen med jernmasken, Les Miserables og Napoleon bare for å nevne noen av de 170 filmene Depardieu har medvirket i. Jeg har ikke sett alle filmene han har spilt inn, men de jeg har nevnt har jeg sett.

Depardieu er i mine øyne en av de aller største skuespillerne Europa har fostret. Vi har selvsagt skuespillere fra Europa som har gjort suksess i store "blockbustere" som Ringenes Herre-triologien (Viggo Mortensen, Danmark) eller Leon (Luc Besson, Frankrike) eller The mask of Zorro (Antonio Banderas, Spania) 

Det er sikkert en hel masse andre også som er verdt å nevnes som jeg ikke har tatt med her (er det forresten noen som husker Viggo Mortensens rolle i Young Guns II) og som kanskje er større også, men å ta med alle sammen er ikke poenget med dette innlegget. Poenget er å fremheve Gerard Depardieu og hans filmer jeg mener er gode og bør ses av så mange som mulig.

Jeg kunne helt sikert ha nevnt en rekke andre filmer som Depardieu har deltatt i, men jeg lar dette stå som avslutning: Gerard Depardieu; du vil bli savnet av meg ihvertfall...

Siv Jensen kritiserer regjeringen

Fremskrittspartiets Siv Jensen går hardt ut mot den nye regjeringas "unnfallenhet" i den mye omtalte Krekar-saken.

Jensen sier på Frp's egne nettsider: "Det har vært gitt garantier fra Iraks justisminister for at Krekar ikke risikerer dødsstraff ved tilbakesendelse. Derfor ser jeg overhodet ingen grunn til at Krekar ikke overlates til irakiske myndigheter. Norge har intet ansvar for denne mannen". Det Siv Jensen ser ut til å glemme er at Irak's nåværende regjering kun hadde som mandat å utforme en ny grunnlov og at det i den grunnloven ikke står noe om at det ikke er dødsstraff i Irak.

Dermed har vi et ansvar for denne mannen og andre som risikerer dødsstraff i hjemlandene. Det norske lovverket er nemlig slik at vi heller ikke ville ha sendt en drapsmistenkt amerikaner til USA hvis han kunne ha fått dødsstraff i USA og det er en av grunnene til at vi ikke har noen utleveringsavtale med USA.

Hun sier også på samme sted: "Krekar burde vært sendt ut for lengst. At han fremdeles kan gå fritt omkring i Oslos gater, er en hån mot rettsstaten og mot den norske befolkning. Krekar er jo karakterisert som en trussel mot rikets sikkerhet". Der begår Siv Jensen en aldri så liten bommert, for å si det sånn. Det er ikke et hån mot rettstaten at rettstaten faktisk fungerer, snarere tvert imot, for det er det den gjør i denne saken her.

Så lenge det er den minste risiko for at Krekar risikerer dødsstraff i Irak så skal nettopp rettsstaten virke slik at den beskytter mennesker mot den slags konsekvenser.

Jensen sier også at han er en trussel mot rikets sikkerhet, noe også tingretten kom frem til i saken Krekar hadde mot staten. Kanskje er han det, men hvor mange er det som tror at den mannen ikke per i dag er Norges mest og best overvåkede mann?

Jeg er hellig overbevist om at Krekar; ja den mannen har PST full kontroll på. Hvis ikke gjør faktisk ikke PST jobben sin. Hvis det hadde vært slik at Krekar hadde utgjort en alvorlig trussel mot rikets sikkerhet per i dag så skulle han ha sittet i varetekt og det gjør han ikke. Ergo er kanskje ikke denne trusselen så stor alikevel.

Endelig et bra forslag fra SV

Det er ikke så veldig ofte jeg finner grunn til å applaudere et forslag fra Sosialistisk Venstreparti, men nå har det endelig kommet et forslag på bordet som jeg mener er verdt å utrede og se litt nærmere på.

Det er SV som kommer med forslaget om at det skal bli mulig å binde fastrentelån i inntil 20 år ad gangen. SV's finanspolitiske talsmann, Heikki Holmås, sier til Aftrnposten at: "Hensikten er at folk flest skal få en mer forutsigbar økonomi". I tillegg til fastrente i 20 år vil også Holmås foreslå at boliglånet skal følge boligen og ikke lånetageren.

Jeg mener disse forslagene er gode forslag og at de bør ses grundig på. Et boliglån med den samme betalingen hver måned i 20 år er mye enklere å bedre for lånetakere å forholde seg til, enn om man kun får f.eks 5 års fastrente.

Jeg ser frem mot å få vite hva konklusjonen blir etter en utredning i finansdepartementet, jeg tror den vil komme lånetagerne til gode og dermed også bankene.

Mahmoud mot sionister

På en "anti sionistisk konferanse" i Irans hovedstad Teheran sist onsdag kom Irans president Mahmoud Ahmadinejad med uttalelsen: "Israel bør fjernes fra kartet". Det er en meget sterk uttalelse fra et lands president og på grunn av denne uttalelsen ønsker Israel å kaste Iran ut av FN.

Reaksjonene til Israel er på en måte forståelig. Men, og det er et stort men, mener Israel at retten til å ytre seg skal kun gjelde så lenge det ikke er ytringer som går i mot Israel eller sionismen? Det kan se ut som om Israel sitt ønske er å "kneble" alle offentlige ytringer som er kritiske og/eller anti sionistiske.

Jeg personlig er vel det som kan kalles antisionistisk hvis det å være antisionist betyr å være mot den religionen eller mot det "folket". Jeg er ikke bare i mot sionistene eller jødedommen, jeg er i mot alle religioner, trosretninger eller menneskeklassifiseringer. Jeg klarer bare ikke å fatte det at mennesker føler et behov for å tilbe noe annet enn livet selv. - Jeg sier det samme som Piet Hein: "Husk å elske mens du tør, husk å leve mens du gjør".

Jeg er; som kjent for mine faste lesere; en meget sterk tilhenger av ytringsfriheten. Jeg mener at retten til fri ytring også skal gjelde for statsledere (i tillegg til oss alle andre). Uansett om den retten praktiseres i det enkelte land eller ei (eller kanskje spesielt derfor).

At Israel ønsker å stoppe slike ytringer er forståeligen, men desto vanskeligere blir det da å forstå at de dermed ønsker å praktisere en "ytringsfrihet" som begrenser retten til fri ytring. Israel er da et demokratisk land og det er ytringsfrihet i Israel, eller det var det inntil nå, jeg velger å tro at det er det fremdeles. Det kan alikevel se ut som om Israel ønsker å hindre retten til å ytre seg fritt imot Israel.

Israel er altså for ytringsfrihet så lenge det ikke er antisionostiske ytringer og det vitner om en betydelig dobbeltmoral når det gjelder ytringsfriheten.

Jeg skal komme med en liten allogi som ikke må ses på som en fullstendig sannhet, men som alikevel kan vise hva jeg mener: Se for dere de tre statsministerene Stoltenberg, Persson og Rasmussen (Norge, Sverige og Danmark) De møttes en gang i et grisehus. Først feis soa (hunngrisen) og Rasmussen løp ut. Så dreit rånan (hanngrisen) og Persson løp ut. Til slutt slapp Stoltenberg en liten luring og både soa og rånan løp ut.

Jeg vet at dette var en liten avsporing, men slik har vi lov til i ytringsfrihetens navn. Vel kan ytringsfriheten misbrukes, slik som Mahmoud (og jeg) gjør, men det betyr alikevel ikke at vi, FN, eller andre skal innskrenke den retten bare fordi ytringene er upopulære eller upolitisk korrekte, UK (har ikke sett UK før :o)...)

Nok en avsporing. Jeg skal prøve å dra innlegget inn på rett spor igjen.. Uttalelsene til president Mahmoud har selvsagt vakt sterke reaksjoner fra "verdenssamfunnet". Det mener jeg er riktig og ikke minst viktig at skjer. Problemet er Israels ønske om å kaste Iran ut av FN på grunn av disse uttalelsene.

Hva er det Israel håper å oppnå med en slik utestengelse? En eventuell utkastelse av Iran fra "FN's gode selskap" er nok det minst produktive tiltaket for å prøve å oppnå en eller annen form for aksept eller fred eller godkjenningt av Israels eksistens i midtøsten. (Før spørsmålet blir stilt av kritiske lesere; jeg er for den israelske staten og dens eksistens og jødenes rett til en egen stat).

En slik eventuell utkastelse av Iran fra FN vil bare gi Irans ledelse (les prestestyret) og/eller andre som kjemper mot Israel/USA mer blod på tann. Effekten vil være den at f.eks Osama Bin-Laden får enda et rekruteringsgrunnlag til sin organisasjon. Ergo vil effekten av en slik utkastelse/utestengelse fra FN bli det stikk motsatte av Israels ønsker og håp.

Det er bare å se på Israels "gjengjeldelsespolitikk" ovenfor palestinske terrorister og terrororganisasjoner for å skjønne at en type politikk IKKE fungerer. Det er bare to land i verden som ikke har innsett det og det er nettopp Israel og dets nærmeste allierte, USA.

Det er ikke dermed sagt at jeg mener at vi, "vesten", skal gi etter for press fra hverken Iran, Bin-Laden eller andre terrororganisasjoner, men det er et faktum at Iran med sine nesten 70 millioner innbyggere er en suveren stat, uansett om vi liker det eller ei, og det må og skal aksepteres og respekteres uansett hva det landets ledelse måtte komme med av uttalelser.

Finn Kalvik

Har bare lyst til å si at noen av de vakreste sangene jeg vet om er spilt inn av vår alles Finn Kalvik sammen med svenskenes Caisa-Stina Åkerstrøm. Det gjelder sangene TRØSTEVISE og LILLE VAKRE ANNA...

Jeg mener det at Finn Kalvik er en av de aller største norske visesangere. Han har vært upopulær og slaktet av kritikere i Norge, men for meg er han en av de største. Sammen med Vidar Sandbæk

Dere (mine lesere) kan si hva dere vil, men jeg finner de to sangene fantastisk vakre...

Frankrike er det største hinderet mot en ny WTO-avtale

Frankrike er i dag det største og alvorligste hideret for å komme frem til en WTO-avtale som også vil komme de fattigste landene i verden til gode. Frankrikes president Jaques Chirac truer med å nedlegge veto mot en avtale som senker tollsatsene mer enn det EU allerede har gitt i innrømmelser i WTO-forhandlingene.

Han sier i følge NRK: "I desember må EU enstemmig, jeg gjentar enstemmig, godta eller avvise de siste forslagene. Frankrike står på sin posisjon. Og dersom de forslagene ikke respekterer den felles landbrukspolitikken fullt og helt, vil ikke Frankrike slutte seg til en avtale". Frankrikes landbruk er i likhet med det norske meget sterkt overbeskyttet av høye tollsatser og subsidier. Både innenlandske subsidier og eksportsubsidier.

Chirak påstår også at EU og Frankrike er de eneste landene som står på de fattige landenes side i disse forhandlingene. Han sier: "EU og Frankrike er de eneste som forsvarer u-landenes interesse". Jeg kan vanskelig se at Frankrike står på u-landenes side ettersom de overhodet ikke er villige til å gi mere i innrømmelser når det gjelder subsidieringen av landbruket sitt.

Det er helt på det rene at tollsatsene på importert mat og ikke minst subsidiene på eksport av mat solgt til u-landene er det største hinderet for fattige land til å komme seg ut av fattigdom ved egen hjelp. I lys av dette er Chiracs utspill noe underlig og jeg tror ikke engang han selv for alvor mener det han sier.

Innsamlig til drapsdømt

Innsamlig til drapsdømtNRK skriver i dag på sine nettsider
at det er startet en innsamlingsaksjon til støtte for en mann som er dømt for å ha skutt og drept en biltyv. Innsamlingen skal gå til å betale erstatningen på 187.000 kroner som mannen ble dømt til å betale de etterlatte.

Lensmannen i Froland, Øystein Krogstad, sier til NRK dette: "Vi har ikke funnet noe lovstoff som sier dette er ulovlig. Hvis noen personer ønsker å hjelpe han på den økonomiske sida så får det står for folk sin egen regning, men jeg forstår at de pårørende synes det er vondt å høre". Jeg er enig i denne konklusjonen som lensmannen kommer med her. Det hverken er eller bør bli ulovlig å hjelpe straffedømte på denne eller andre (legale) måter.

Det jeg reagerer litt på er de som står bak denne innsamlingen og hvilke motiver de har. Hvis motivet kun er å hjelpe en person som har havnet i en vanskelig situasjon (selvforskyldt eller ei) så har jeg full forståelse for det. Verre er det hvis tanken bak denne hjelpen er å støtte opp under retten til å faktisk drepe for å forsvare egen eiendom.

Hvis tanken bak denne støtten er å forsvare den uretten denne mannen har gjort så er det både moralsk forkastelig og etisk uforsvarlig. Hvis tanken er den at en materiell eiendel kan man forsvare ved å drepe et annet menneske så vitner det om at man har et forvrengt syn på verdien av menneskeliv. Den materielle gjenstanden blir dermed mer verdt en det en menneske er.

Moren til den avdøde biltyven, Anne Lise Halvorsen sier: "Jeg vil ikke ha de pengene som de har tigget av andre folk. Dette er så feil fokus som det kan bli. Nå venter jeg bare på at de averterer etter om noen vil sone straffen for han". Det er en meget forståelig reaksjon på denne innsamlingen og jeg deler dette synet, til en viss grad.

Som jeg skrev litt tidligere så er det etter mitt syn helt greit med denne aksjonen hvis målet er å hjelpe en mann i en vanskelig situasjon. Han skal jo leve etter at dommen er ferdigsonet også, men hvis motivet er at det er greit å forsvare egen eiendom  med drap så er jeg fullstendig imot.

Greit å utøve vold

Det er noe alvorlig galt med rettsvesenet når man frikjenner en person for vold mot sin ektefelle med begrunnelsen "det var fremprovosert". Den frikjente medgikk sågar at han hadde sparket sin ektefelle, men rettens to legdommere mente at det var fult fortjent.

Tove Smaadahl i krisesentersekreteriatet sier i følge NRK dette om dommen: "Meddommarane meiner at han har rett til å sparke, slå og spytte på ei kvinne fordi han var ærekrenka. Dette gir heilt feil signal ut i samfunnet. Uansett kva ein mann har opplevd så har han ingen rett til å slå ei kvinne". Det er jeg fullstendig enig med henne i (det gjelder selvsagt den andre veien også). Denne dommen her sender et signal til andre potensielle voldsutøvere om at det er greit og legitimt å slå bare man mener man er blitt provosert.

Det jeg reagerte mest på (i tillegg til frifinnelsen) og som gjør denne saken dobbelt tragisk er at aktoratet mener at dommen er feil, men har alikevel bestemt seg for å la den bli stående og ikke anke. Det er helt horribelt at de ikke anker en så opplagt sak som denne her ser ut til å være. Jeg mistenker at de mener saken ikke er viktig nok til å kjøres for en høyere rettsinstans.


(Hjorten har også skrevet om denne saken)

Diskriminering av jenter i de norske hjem

VG skriver i dag om en sak som burde passet bra på bordet til likestillingsminister Karita Bekkemellem. Etter all mediaomtale og debatter om likestilling i regjering så trenger hun en sak å fronte for å få litt "goodwill".

Saken er den at jenter stjeler mer alkohol fra foreldrene enn det gutter gjør. MMI har utført en undersøkelse for Sosial- og helsedirektoratet og der går det frem at halvparten jentene stjeler alkohol fra foreldrene, mens det for guttene bare er en tredel som gjør det samme.

Årsaken er ifølge VG-NTB at jentene antakelig har strengere regler hjemme og at de sjeldnere enn gutter får alkohol av foreldrene for å ta med på fest.

Jeg forventer at likestillingministeren tar tak i denne saken og sørger for at også jentene får med seg nødvendig mengde med alkohol på fest. Dette er en soleklar diskriminering av jenter i hjemmene som likestillingsministeren må ta tak i umiddelbart.

Regjeringens løfter vs. ansvarlig økonomisk politikk

Arbeiderpartiets Hill Martha Solberg trekker frem noen punkter hvor den nye regjeringen vil omarbeide statsbudsjettet frem til budsjettet skal legges frem. ”Det vil helt klart gi politiske endringer som vil merkes” sier hun på Arbeiderpartiets egne nettsider.


Jeg tviler overhodet ikke på at vanlige lønnsmottakere vil merke at det er blitt et skifte av regjering her i landet. Et av punktene hun trekker frem er dette: "Den nye regjeringen vil legge fram et nytt skatte- og avgiftsopplegg, hvor det kommer endringer i forhold til det foreslåtte”. Den nye regjeringen har som kjent sagt at de vil gå tilbake til det skatte- og avgiftsnivået vi hadde i 2004. Det betyr noe høyere skatter og avgifter for folk flest, desverre. Det skal bli spennende å se hvor vi vil merke denne økningen mest.


Og i neste punkt sier Solberg: ”Den nye regjeringen vil styrke kommunenes økonomi med flere milliarder kroner slik at disse kan skape en god skole og en trygg eldreomsorg”. Og med det er hele den skatte- og avgiftsøkningen opp til 2004-nivå spist opp.


Utfordringen blir da å finne inndekning for alle de andre gode formålene de har lovet oss i regjeringserklæringen fra Soria Moria. Blant mye annet så står det: ”Verdiskapingen og sysselsettingen må styrkes i alle deler av landet, blant annet gjennom økt innsats på forskning og utvikling og gjennom å styrke samfunnets evne til å sikre alle tilgang til sentrale velferdsordninger som barnehage, utdanning, omsorg og helse”. En del av disse løftene finansieres med  å styrke kommuneøkonomien, men langt fra alt. Hvor vil de hente inn pengene til disse formålene?


De lover også mer til veger og samferdsel i regjeringserklæringen: ”Regjeringen mener godt utbygde veger er en nødvendig rammebetingelse for å kunne opprettholde strukturen i bosetningen og næringslivet. Regjeringen vil øke bevilgningene til vegformål. For å utløse større verdiskaping, må det satses mer offensivt på det sekundære riksvegnettet. Det er også behov for opprusting av fylkesvegene”.


Videre lover de mer penger til jernbane: ”Jernbanen skal være en attraktiv, tidsmessig, miljøriktig og god transportløsning for personer og gods. For å utløse det potensialet som ligger i denne transportformen må det en betydelig styrking til. Dette medfører at dagens skinnegang rustes opp og utbygging av dobbeltspor, særlig rundt de største byene, prioriteres”.


Også det digitale nettet vil regjeringen bruke penger på: ”Norge skal være av de land i verden som er først i å ta i bruk og utvikle elektronisk kommunikasjon. Regjeringen vil øke ambisjonsnivået for bredbåndsutbyggingen. Utbygging av bredbånd til hele landet gir store muligheter for næringsetablering og utvikling, og opphever i stor grad de avstandsulemper som måtte eksistere. For Regjeringen er det et mål at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et fremtidsrettet høyhastighetsnett til lik pris i hele landet. For å stimulere til en raskere utbyggingstakt, må det offentlige bidra økonomisk. Offentlig sektor skal være ledende når det gjelder å etterspørre nye teknologiske løsninger. Regjeringen vil få til en mer samordnet utbygging av de ulike digitale nett i Norge”.


Dette, i tillegg til en hel rekke av andre gode formål regjeringen vil bruke penger på (bl.a 10000 flere ansatte innen eldreomsorg), får meg til å spørre meg selv; hvor i all verden skal de hente inn penger til alle disse formålene? Ikke skal skatter og avgifter være høyere enn 2004 nivå og handlingsregelen for bruk av oljepenger skal følges. Når de i tillegg skal reversere kutt i arbeidsledighetspengene og til trygdede er det vanskelig å se at de kan gjennomføre alt dette.


Alle disse lovnadene er av forståelige grunner ikke tallfestet i regjeringserklæringen, men at det dreier seg om mange milliarder er hevet over enhver tvil.


Det går rett og slett på troverdigheten løs at de lover så mye mer til alle gode formål, enda de må vite at løftene ikke kan holdes uten en kraftig økning i skatter og avgifter eller med et utstrakt overforbruk av oljepengene.


Stoltenberg sa i tiltredelseserklæringen at regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det samsvarer dårlig med alle de løftene regjeringen ga i Soria Moriaerklæringen.


Selv om alle disse områdene trenger et løft så vil det ikke være ansvarlig økonomisk politikk å innfri alle disse løftene. Derfor burde de heller ikke ha kommet med dem.


Jeg ser frem til budsjettet blir lagt frem. Det skal bli spennende å se om regjeringen er ansvarlige i pengepolitikken eller om de skal bygge seg det luftslottet de lovet oss på Soria Moria.


Det norske folk vil innskrenke ytringsfriheten

- En undersøkelse Aftenposten refererer til som Norsk Respons har utført blant nordmenn viser at hele 60 prosent av befolkningen aksepterer innskrenkninger i yttringsfriheten og at så mange som 69 prosent godttar overvåkning av internettbruk.
- Jeg synes det er litt underlig at det er så mange av oss som godtar innskrenkninger i det som vi ser på som selve grunnsteinen i vårt fria demokrati, nemig retten til fri ytring.
- Det denne undersøkelsen viser til er om det skal være innskrenkninger i retten til å komme med uttalt oppfordring til terror. Jeg vil ikke under noen omstendigheter miste den retten jeg har til å oppfordre til terror, selv om det er svært usannsynlig at det blir en problemstilling i overskuelig fremtid.
- For lovgivende makt, politi og påtalemyndighet blir det også et definisjonsspørsmål hva som er terroroppfordring og hva som er en støtte til frihetskamp. Det som i noens øyne vil fortone seg som en frihetskamp kan i andres øyne være en oppfordring til terror, og hvem har da egentlig rett?
- Jeg vil ha den retten til å støtte og oppfordre til hva jeg vil og jeg kommer til å gjøre det om det skulle bli en slik situasjon uavhengig av hva lovverket måtte si om den saken.
- Jeg er av akkurat den samme oppfatningen når det gjelder rasismeparagrafen og forbudet mot nazistiske partier. Slike elementer bekjempes faktisk best med åpenhet og viten om enn med fornektelse og bind for øya.

- Noe annet som kom frem i denne undersøkelsen er at ikke bare vil flertallet av nordmennene innskrenke ytringsfriheten, de vil også at mennesker som er mistenkte for terror skal ha et svakere rettsvern enn andre.
- Justisminister Knut Storberget sier ifølge Aftenposten at han ikke vil utelukke at politiet kan få videre fullmakter i kampen mot internasjonal terror, mens Frank Aarebrot sier ifølge Aftenposten til Dagbladet: "Det er oppsiktsvekkende mange som vil gi politi og påtalemyndighet langt mer vidtrekkende fullmakter for å bekjempe terror enn i dag."
-
Det er en viss fare for at slike utvidede fullmakter kan gå på rettsikkerheten løs for helt vanlige og lovlydige borgere og det er også problematisk for en rettsstat som jo Norge er.
- Jeg mener at innenfor det norske rettssystemet skal ALLE ha de samme rettighetene uavhengig av hva de er mistenkte for. Man er som kjent ikke skyldig før motsatte er bevist og det er kun domstolene som skal avgjøre om noe er bevist eller ikke.

Sykdomstegn i Bushadministrasjonen

- President George Bush begynner å få et alvorlig problem når det gjelder hvordan styre og stell i landet utføres. Det ser ut til at de konservative republikanerne i Bush sin administrasjon og i senatet er en gjeng som tror at ”law and order” kun gjelder for menigmann i USA og at de som sitter på toppen er fritatt.
- Jeg har sakset en liten liste over alvorlige ”blemmer” som har blitt avslørt den siste tiden fra VG:

*Republikanernes majoritetsleder Tom DeLay, er siktet for hvitvasking av penger og triksing med valgkampmidler. I går ble det utstedt arrestordre på ham.

*Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Bill Frist, mistenkt for ulovlig aksjehandel.

*En rekke republikanere er også trukket inn i etterforskningen av den konservative lobbyisten Jack Abramoff, som skal ha tatt imot millioner av dollar fra kasinoindustrien.

*Karl Rove, er viklet inn i en pinlig lekkasje som truer med å koste ham jobben. Rådgiver og strateg Karl Rove har allerede måttet vitne fire ganger for komiteen som etterforsker påstandene om at Rove med vilje og på ulovlig vis lekket identiteten til CIA-agent Valerie Plame til flere journalister. Bushs stabssjef Lewis «Scooter» Libby og visepresident Dick Cheney er også trukket inn i det som skal ha vært et forsøk på å så tvil om Plames ektemann, som hadde ytret kritikk mot grunnlaget for Irak-krigen.

- Disse punktene er alle en meget sterk og alvorlig indikasjon på hvilket syn Bushadministrasjonen og det republikanske partiet har på lover og regler og at det er penga som rår.
- Alt kan kjøpes i USA, også politikere, og personer som går i mot Bush effektivt blir stoppet med lekkasjer etc.
- Nå skal det sies at disse sakene ser ut til å bli etterforsket og at de kommer frem i lyset. Det er meget bra, men det er alikevel et sykdomstegn ved Bush og republikanerne sin måte å styre landet på at slikt faktisk skjer.
- Trolig er det en ukultur som har vokst frem i det republikanske partiet over årtier. Vi alle har vel hørt om Watergateskandalen som kostet Nixon jobben og Iran-Contras saken under Reagens presidentperiode. Begge var republikanske presidenter.
- Nå vil kanskje noen hevde at demokratenes Bill Clintons sexskandale også burde tas med, men det er stor forskjell på å være utro mot kona og de sakene som gjelder Watergate (Richard Nixon) og Iran-Contras (Ronald Reagen).

Kjøp av strandsonen et faktum

- Regjeringens sløsing med våre skattepenger er i dag et faktum. I dag signerte Kongen under på Stortingsporoposisjon 4. Det er kun avstemming i Stortinget som gjenstår, men det er selvsagt plankekjøring.


Strandhandel

- I proposisjon 4 heter det: "En stor del av strandsonen er ikke tilgjengelig for allmennheten. Spesielt er dette en stor utfordring i pressområder langs Oslofjorden og Sørlandet, der offentlig tilgjengelige strandområder er et vesentlig knapphetsgode. Derfor er det viktig at eiendommer som er godt egnet for friluftslivsformål, kjøpes av det offentlige slik at de kan sikres for allmennheten. Eiendommen Schiøttsvei 8 på Bygdøy i Oslo kommune er naboeiendom til det offentlige friområdet på Huk. Eiendommen som består av 2 bruksnummer, er på tilsammen 4,3 daa. Eiendommen har kvaliteter som gjør den godt egnet til friluftluftsformål, og den bør derfor sikres for allmennheten."

-
Jeg stiller meg undrende til at denne tomten egner seg ypperlig som friluftsområde slik den står nå ihvertfall. Vel er det ca 100 meter med tilgang til sjøen der, men det er langt fra 100 meter strand eller gode bade- eller friluftsmuligheter. Snarere tvert i mot. Denne tomten trenger omfattende rehabilitering for å fremstå som et naturlig friluftsområde og det vil koste dyrt.

- Jeg stiller meg også undrende til hva planene er for byggene som står på denne tomten. Det har de ingen faktisk ingen planer for. Det står bare; "eiendommen er bebygd. Det vil senere bli tatt standpunkt til hva bebyggelsen på eiendommen skal brukes til" i Stortingsproposisjonen.

- Jeg mener at regjeringen burde ha en klar plan for hva de skal bruke penger på før de faktisk bruker dem, det er tross alt skattepengene de bruker og de kan ikke bare brukes etter eget forgodbefinnende eller i valgets seiersrus. Denne saken her vitner om at regjeringen kjøper først og tenker etterpå. Det lover ikke godt for fremtiden.

- Jeg er sterkt for at stat og kommune kjøper opp tomter for å sikre allmennheten tilgang til strandsoner rundt om det ganske land, men kjøpet av denne tomten her er et dårlig og unødvendig kjøp.

(bildet er hentet fre Dagbladet)


En total overvåkning av oss nettbrukere?

- Avisen The Inquirer hadde en meget foruroligende artikkel den 18.oktober der de skriver at printeren spionerer på deg for U.S Secret Service.

- De skriver: Reasearchers hired by the Electronic Frontier Foundation (EFF) say they were able to break a code hidden in tiny tracking dots that some colour laser printers secrete in every document they print.
The U.S. Secret Service admits it struck a deal with some laser printer manufacturers to add tracking information to the printed matter. The spooks say it's a means of identifying counterfeiters.

The EEF team analysed the little yellow dots on the output from a range of printers and managed to break the code for Xerox DocuColor printers. "We found that the dots encode the date and time your document was printed, as well as the serial number of the printer," said EFF Staff Technologist Seth David Schoen.

"We believe that other models from other manufacturers include the same personally identifiable information in their tracking dots," he added.

Xerox claimed only the Secret Service had the ability to read the code, while the Secret Service says it only uses the information for criminal counterfeit investigations.

"What other deals have been or are being made to ensure that our technology rats on us?" wonders EFF Senior Staff Attorney Lee Tien

- Jeg er enig i Lee Tien at det er verdt å stille seg spørsmålet om på hvilke andre områder etterretningsorganisasjoner og andre har avtaler med produsenter av både hardware og ikke minst software.

- Med denne saken her i bakhodet så er det verdt å stille seg spørsmålet: Har også Microsoft en slik avtale med f.eks Secret Service, CIA eller FBI eller andre etteretningsorganisasjoner eller etterforskningsbyråer. Ligger det f.eks en slik skjult sporingskode i Windows, Explorer, Outlook eller kanskje ligger det en i MSN-messenger. For ikke å snakke om Google. Har de en slik avtale? Kanskje andre store aktører som Yahoo eller AOL også har en slik avtale? Det er slett ikke utenkelig at de har det og da begynner det å bli litt vel mye overvåkning av oss nettbrukere.

- Vi bruker nettet mer og mer i hverdagen, nær sagt til alt mulig. Bank, kjøp, post, aviser osv osv. Og om det ligger slike skjulte sporingskoder i de programmene vi bruker for å utføre disse tjenestene, ja da nærmer vi oss virkelig George Orwells skrekkscenario i boken 1984.

- I denne konteksten her så blir de irriterende og uønskede Spy- og Adaware programmene for småtterier å regne. Disse byråene har da faktisk mulighet til en total overvåkning av oss og vår nettbruk hvis det jeg beskriver her er riktig.

- Og hvorfor skulle det ikke være det? Xerox har jo inngått en slik avtale, så hvorfor skulle ikke Microsoft, Yahoo, AOL eller andre selskaper også gjøre det?


Litt om tiltredelseserklæringen

- I regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring er det et par punkter jeg vil ta opp. Det første punktet er miljøspørsmål og fornybar energi og det andre er organisasjoners innflytelse på regjeringens politikk.

- I denne erklæringen som Stoltenberg leste opp i Stortinget i dag sier han: "Vefsnavassdraget skal vernes fra kraftutbygging." Det er kanskje bra, den saken kjenner jeg ikke så godt til. Men det blir litt merkelig at en miljøvennelig og ikke minst ren energiforsyning ikke skal bygges her i landet.
- Ihvertfall blir det merkelig når Stoltenberg fire setninger lenger ned i tiltredelseserklæringen sier: "Vi vil satse på nye, fornybare energikilder, og vi skal stille miljøkrav til annen energiproduksjon." Og i neste setning igjen sier: "Vi vil finne løsninger som reduserer utslippene av klimagasser."
-
Det Stoltenberg her sier er at ren og fornybar energi fra Vefsnavassdraget vil vi ikke ha, mens han samtidig vil satse på ren og fornybar energi! Det finner jeg litt merkelig egentlig.
- En utbygging av Vefsnavassdraget vil faktisk kunne redusere utslipp av klimagasser ettersom vi ikke trenger å importere like mye elektrisitet fra forurensende kullkraft.

- Når det gjelder organisasjoners innflytelse på regjeringens politikk så sier Stoltenberg: "Også organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner må engasjere seg i hvordan vi skal utvikle Norge."
- Jeg spør meg selv da hvordan i all verden skal organisasjoner som ikke er under LO's Vallaparaply eller tilhører Transportarbeiderforbundet og Per Østvold få noen innflytelse over arbeidet til Stoltenberg og hans regjering all den til Stoltenberg og Ap er i lomma på Valla, og SV nesten i lomma på Østvold? Østvold sitter som kjent i SV's sentralstyre og Valla i Ap's sentralstyre.
- Det kom jo også ganske klart frem at Stoltenberg og Ap er i lomma på LO da regjeringen tiltrådte på mandag. Da sa Stoltenberg i et intervju til NRK's Siste nytt at: "LO hadde godkjent hans liste med statsråder på søndag." Trenger vel ikke ytterligere kommenterer den siste setningen der

Harald Arnkværn bør fratre sin stilling

- VG melder i dag at styreleder i Vinmonopolet, Harald Arnkværn, vil vurdere sin stilling etter at Datatilsynet har anmeldt Vinmonopolet til Politiet for brudd på personopplysningsloven. Datatilsynet anmeldte Vinmonopolet etter at Arnkværn ga grønt lys til at privatetterforsker Erling Grimstad kunne gå igjennom og lese e-postene til fem ansatte.

- Datatilsynet skriver på sine nettsider: "Anmeldelsen gjelder AS Vinmonopolet v/administrerende direktør Knut Grøholt, selv om han bare i liten grad har vært direkte involvert i de anmeldte handlingene. Privatetterforsker Erling Grimstad og selskapet IBAS har handlet på oppdrag fra AS Vinmonopolet. Vinmonopolets direktør står derfor fortsatt ansvarlig for de forholdene som Datatilsynet nå har meldt til Politiet".

- Arnkværn sier i følge VG til NTB dette: "I den situasjon polet befant seg, mente jeg det var riktig, og det mener jeg fortsatt. Datatilsynet mener hensynet til den individuelle veier tyngre enn virksomhetens forhold i denne saken. Det spørsmålet skal Politiet ta standpunkt til, og jeg vil forholde meg til Politiets senere vurdering."

- Jeg mener at Harald Arnkværn burde ha fratrådt sin stilling for flere måneder siden, allerede da denne saken ble kjent. Selv om Arnkværn mener at Vinmonopolet handlet rett i denne saken så føler jeg meg ganske trygg på at Politiet vil komme til samme konklusjon som Datatilsynet, nemlig at denne e-postovervåkningen av ansatte er ulovlig.

- Det er egentlig helt merkelig at ikke Arnkværn klarer å se sine egne "bommerter" i denne saken og etter min oppfatning så burde Harald Arnkværn ta sin hatt å gå med øyeblikkelig virkning.


Anmeldelsen og brevet til Vinmonopolet med den fullstendige tillsynsrapporten kan leses her (pdf-format)

Likestilling og geografi i regjeringen

Har vi et politisk og demokratisk styringsproblem i Norge når Stoltenberg må vrake de beste kandidatene til fordel for både geografiske hensyn og likestillingshensyn? Ja det mener jeg helt klart at vi har.

For geografi- og likestillingshysteriet i Arbeiderpartiet spesiellt og politikken generelt har nådd så langt at Jens Stoltenberg som vår nye statsminister IKKE har kunnet velge på øverste hylle i Arbeiderpartiet på grunn av disse forholdene. Det spiller ingen rolle om det er menn eller kvinner som sitter i posisjonene så lenge de er kompetente til å utføre den jobben de blir satt til.

Et godt eksempel på det er vrakingen av den rutinerte og erfarne Olav Akselsen til fordel for den urutinerte og uerfarne Anne-Grete Strøm-Erichsen. De er begge fra Hordaland, men Strøm-Erichsen ble altså kvotert inn på grunn av regelen til Arbeiderpartiet om at minst 50 prosent skal være kvinner (og 50 prosent menn???).

Kvalifikasjonene til Olav Akselsen er at han var olje- og energiminister i den forrige regjeringa til Jens Stoltenberg og har etter det ledet næringskomiteen på Stortinget.
AnneGrete Strøm-Erichsens kvalifikasjoner? Hun har vært i Bergen bystyre og byrådsleder og har bursdag samme dag som Åslaug Haga pluss at marinebasem Haakonsvern ligger i Bergen (som om det skulle vær en kvalifikasjon).

Jeg mener det at i et så tungt og ikke minst viktig departement som forsvarsdepartementet er med utenlandsoperasjoner, NATO-relasjoner mm og som Strøm-Erichsen kommer til så burde faktisk kvalifikasjoner gå foran både geografiske hensyn og likestillingshensyn. Det burde de forresten i alle departementene.

I denne saken her så gjør likestillingshensynet det at vi får en svakere forsvarsminister og følgelig svakere regjering en det vi kunne og burde ha hatt.

Det er ikke bare likestillingsspørsmålet som har stilt oss og landet i denne situasjonen, men også geografispørsmålet. For det er klart at Stoltenberg helt sikkert kunne funnet en meget kompetent kvinnelig forsvarsminister ett eller annet sted i landet, men da spiller de geografiske "reglene" inn.

Det er synd og det er en svekkelse for landets styre og stell at det er slik...

Begrense debatter på nettet

- Norsk journalistlags Gunnar Bodal Johansen sier til NRK kulturnytt at: "Vær Varsomplakaten skal vurderes og endres, og komiteen som skal gjøre dette har fremmet et forslag om at redaktørene skal ha ansvar for at innlegg som er hetsende eller krenker privatlivets fred skal tas bort før det legges ut på Nettet. Dette er et betimelig og godt forslag".
-
Videre sier han: "Det medfører et ansvar å publisere noe, ikke bare strafferettslig, men også et moralsk ansvar. Dette er viktig av hensyn til menneskers omdømme, det er viktig av hensyn til kvaliteten på debatten".

-
VG's nettredaktør Torry Pedersen er ikke overraskende uenig med Bodal Johansen. Han sier til NRK: "Det er ingen mangel på pompøsitet blant norske redaktører, og her flyttes på en måte makten nedenfra og oppover i stedet for ovenfra og nedover. Hvis du leser Aftenposten, så er det fem leserinnlegg daglig, og de er enten skrevet av en kommandørkaptein, en biskop emeritus eller en professor, mens det på VGs debattgrupper skrives vektige innlegg av snekkere, rørleggere osv".

-
Det er ikke vanskelig å være enig med Pedersen i denne saken. Jeg mener at ansvaret må ligge hos den enkelte debattant i slike debattsider, uavhengig om det er VG som drifter dem eller om det er private som drifter dem.
- En måte å løse det med anonyme deltakere på er jo lett å få til, med identifikasjon via mobil eller andre måter. I tillegg så er det ikke all verdens problem å spore ip-adressene heller.
- Litt vanskeligere å finne brukeren når det gjelder nettkafeer etc, men likevel mulig å løse på en grei måte.
- Og dessuten når Bodal Johansen sier at det er viktig av hensyn til kvaliteten på debatten så mener jeg at det hverken er Journalistlaget, VG eller andre enn de som faktisk deltar i disse debattene som bør bry seg med kvaliteten. Hvis man mener at kvaliteten er dårlig så er det såre enkelt å la vær å delta.
- Et siste og kanskje viktigste moment er retten til fri ytring. Der mener jeg at det overhodet ikke er en eller annen redaktør som skal sitte å sensurere innlegg i debatter, men domstolene som skal avgjøre om en ytring er i strid med loven eller ikke. Hvis man setter redaktører eller andre til å sensurere innlegg så begrenser det ytringsfriheten på en måte som ikke er rett.

Bush ville gå videre etter Irak

- Den britiske avisa The Independenbt skriver i følge Stavanger Aftenblad at president George Bush ønsket å "gå videre" etter Irak-krigen. I følge et hemmelig regjeringsnotat som avisa har fått tak i sa Bush dette til statsminister Tony Blair over telefon allerede to måneder før invasjonen av Irak.
- Bush skal ha sagt at Nord-Korea, Pakistan og Saudi-Arabia var land som måtte tas hånd om for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

- Jeg finner raskt fren til den artikkelen i The Independent og de skriver: "The US President told Tony Blair, in a secret telephone conversation in January 2003 that he "wanted to go beyond Iraq".
He implied that the military action against Saddam Hussein was only a first step in the battle against WMD proliferation in a series of countries."

- Liberaldemokratenes utenrikspolitiske talsmann Sir Menzies Campbell sier til avisen: "The timing of the conversation was significant ­ since it took place when Britain and the US were still trying to get a second UN resolution to make the legal case for the Iraq war watertight. "If this letter accurately reflects the conversation between the President and the Prime Minister it will cause consternation, particularly in Saudi Arabia. American policy in the Middle East for decades has been based on support for Israel and an alliance with Saudi Arabia," he said. "If this was more than loose talk and represented a genuine policy intention it constitutes a radical change in American foreign policy."-
Hvis det viser seg å være hold i disse beskyldningene som The Independent her fremsetter så er det en svært alvorlig sak for både Bush, USA's troverdighet og for forholdet mellom USA og Saudi Arabia og Pakistan.
- Det beviser vel også ganske tydelig at Bush er og blir en krigshisser av rang. Selv om han nok har ferdrelandets sikkerhet i høysetet og dekker seg bak krigen mot terror, så er det helt feil midler han vil bruke for å sikre hjemlandet mot terrorisme.
- Jeg har skrevet det i innlegg tidligere at Bush er en fare for verdensfreden og en av de største grunnene til nyrekrutering til terrororganisasjoner over hele verden. Bush og USA sin måte å ture frem på mot det de ikke liker og/eller er redd for er med på å ødelegge verdens syn på USA mer enn noe annet...


Forskjellsregjeringen

Jeg ska gå igjennom noen punkter i Soria Moria-erklæringen som omhandler forskjellsbehandling som de rødgrønne vil innføre i dette landet.


Kap. 7

Arbeidsmarked

4 - Innføre en ungdomsgaranti til alle under 25 år som sikrer individuell oppfølging av ungdom og tilbud om arbeid, utdanning eller opplæring.


Dette er forskjellsbehandling mellom eldre og unge arbeidssøkere. Denne loven burde gjelde for enten alle eller ingen for å sikre likebehandling av alle arbeidstakere. Loven er nok god for de under 25, men burde gjelde alle og ikke noen få heldige som ikke har fylt 25 år enda.


Kap. 15

Urfolk og nasjonale minoriteter

1 - At Sametinget skal ha reell innflytelse på utforming av jordbruks-, reindrifts- og fiskeripolitikken, og på forvaltningen av avgjørende ressurser for samisk samfunnsliv.


Dette er en svært så diskriminerende lov som skal gjelde i de nordlige delene av landet vårt, ja faktisk helt fra sørsamene i Røros og nordover. Det er helt åpenbart at dette forslaget er diskriminerende for bønder, fiskere og reineiere i nord som IKKE er av samisk opprinnelse. Skal denne loven gjelde for dem også? Er det geografien som skal avgjøre hvem som skal stå under denne lovgivningen eller er det opprinnelsen?

Personer med nedsatt funkjsjonsevne

25 - Innføre en antidiskrimineringslov for funksjonshemmede som sikrer mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom likestilling og vern mot diskriminering


Jeg er av den oppfatning at en slik antidiskrimineringslov for funksjonshemmede er diskriminerende i seg selv. Jeg mener selvsagt ikke at man ikke skal arbeide for å få flere med funksjonshemminger ut i arbeidslivet og/eller arbeide for at bedrifter tilrettelegger for ansatte som av en eller annen grunn får nedsatt funksjonsevne, men veien å gå er ikke en slik lovgivning som diskriminerer funkjsonsfriske.


Kap. 16

Inkludering og deltakelse

Regjeringen vil arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn, og mot rasisme. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion seksuell orientering eller funksjonsdyktighet.


- Skriver de rødgrønne i sin regjeringserklæring. Men bare noen linjer lenger ned står det å lese dette:

3 - Etablere tilbud om gratis kjernetid i barnehagene for alle 4 og 5-åringer i områder med en høy andel av minoritetsspråklige barn.

5 - utvide ordningen med at kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn blir kalt inn til intervju i statsforvaltningen til å gjelde alle virksomheter som er eid av staten, og utvikle virkemidler for å øke andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i staten og statlig eide virksomheter.

- Altså det de rødgrønne skriver om samme rettigheter, plikter og muligheter etc skal ikke gjelde for områder med få innvandrere. Det skal heller ikke satses like mye på å få etnisk norske i arbeid som innvandrere.
- Selv om de skriver så fint om samme rettigheter etc så gjelder det tydligvis ikke for etnisk norske. Alle innvandrere skal ha de samme vilkårene, men ikke etnisk norske.
- Det er helt greit og høyst nødvendig å jobbe for bedre integrering her i landet, MEN det fører til mer rasisme å f.eks gi barn av innvandrere gratis kjernetid i barnehage, mens etnisk norske ikke får det. For som de skriver videre i erklæringen:

Regjeringen vil føre en aktiv integreringspolitikk overfor alle innvandrere, for å sikre at de raskest mulig kan bidra med sine ressurser i det norske arbeidsliv og samfunnet for øvrig. Regjeringen vil motarbeide et klassedelt samfunn basert på etnisitet og vil føre en aktiv inkluderingspolitikk som sikrer innvandrere og etterkommere av disse like muligheter som andre.

- Jeg vil hevde at det blir en klassedeling om barn av innvandrere skal få gratis barnehage, mens barn av etnisk norske ikke skal få det. Nå står det riktignok at dette skal gjelde steder med høy andel av innvandrere og følgellig også vil gjelde etnisk norske bosatt i slike områder, men det blir likefult en stor forskjellsbehandling av de innenfor et slikt  definert område med de utenfor et slikt område...


Jeg har til slutt lyst til å ta med en liten sak som ikke omhandler forskjellsbehandling av mennesker, men av dyr.

Kap. 4

Landbruk

3 - Prioritere dyrevelferd og bedre kapitaltilgangen i næringen slik at nye krav til dyrevelferd og fornyelse av driftsapparatet kan imøtekommes. Ordninger må utformes på en slik måte at man samtidig ivaretar målet om mangfold og variasjon i bruksstørrelse.

- Den dyrevelferden de skriver om gjelder selvsagt ikke for våre rovdyr. Rovdyrene skal jo kunne se forskjell på husdyr og ikke husdyr så klart. Et lam på beite er til stor velferdshjelp for rovdyret, men det teller ikke. Lammet driter faktisk i om det er en ulv eller et menneske som slakter det...


Min mening

Denne bloggen her skifter nå navn til "Min mening" Årsaken til det er for å samkjøre navnet på denne bloggen med min nye blogg på VGBlogg.

Bloggen VGBlogg kommer ikke til å ta over for denne bloggen, det er heller slik at noe av det jeg poster her også vil bli postet på VGBlogg, men langt fra alt.

Det er denne bloggen som også i fremtiden vil være min faste, så de som leser denne behøver ikke å lese VGBloggen også. Det er de samme postene som kommer der...

Grunner til at jeg kjører det på denne måten er først og fremst for å kanskje generere mer trafikk til denne bloggen og hvis jeg er heldig (men ikke sannsynlig) bli publisert på VGNett!!!

 :o)

Dagens morsomme

Dagens morsomme har jeg elegant stjålet fra Martin Dranges blogg:


--- Forskere ved Helsedepartementet i Canada foreslo, på bakgrunn av analyser som viser innhold av kvinnelige hormoner i øl, at man skulle gjøre et vitenskapelig forsøk for å avdekke hvordan dette i praksis slår ut. Teorien er at øldrikking gjør menn til kvinner. For å teste teorien ga man 100 mann 6 halvlitere med øl, med beskjed om å drikke opp innen 1 time. Man observerte etterpå at 100% av mennene la på seg, snakket ustoppelig uten mening, ble følelsesmessig ustabile, kunne ikke kjøre bil, klarte ikke å tenke rasjonelt, kranglet over ingenting og nektet å unnskylde seg når de tok feil.

Det er ikke planlagt videre testing.---

Doktor død funnet i Spania

- Det er med stor glede at jeg leser Dagbladets artikkel om at nazilegen Aribert Heim (91), også kalt "Doktor død" er funnet i den spanske feriebyen Palafrugell i Costa Brava. Denne legen utførte helt groteske og svært umenneskelige handlinger på fanger i konsentrasjonsleire i Østerriket og Tyskland.
- Dagbladet skriver dette om Aribert Heim: "Aribert Heim ble født i Radkerburg i Østerrike i 1914 og var en tidlig og entusiastisk medlem av SS. Han ble aldri ferdig med medisinstudiene, men likevel ble han ansatt som lege ved konsentrasjonsleirene i Sachsenhausen, Buchenwald og Mauthausenn. Her torturerte han jødiske fanger blant annet ved å gjennomføre operasjoner uten bruk av bedøvelse, og ved å injisere bensin, gift og dødelige stoffer i fangenes kropper for å se hvor mye de tålte før de døde. Tiden det tok, målte han med stoppeklokke".
-
Heim regnes som den aller største sadisten blant nazistene, bare overgått av sjefslegen i Auschwitz, selveste Joseph Mengele.

- TimesOnline briger et viktig spørsmål på banen i denne saken. De skriver: "Even as the net closes around Heim, the case has raised questions. At what point does the world call off the hunt for a handful of evil old men? If he is captured, will the ageing Heim ever stand trial?"
- Det er i mine øyne kanskje snart på tide at verden legger WW2 bak seg og begynner å se fremover. Selv om det er grove uhyrligheter Aribert Heim har utført er han tross alt blitt 91 år gammel og er nok langt fra i stand til å sone for sine uhyrligheter.
- Vi lever i et sivilisert hjørne av verden her i Europa og vi behandler alle våre innbyggere på en nogenlunde sivilisert måte.
- Også slike monstre som Hein har krav på å bli behandlet sivilisert. Derfor antar jeg at det nok vil bli reist sak. mot Heim, men jeg tror også at han ikke vil bli satt inn til soning.
- I denne saken her, og i lingende saker fra WW2 så lang tid etter,  er det faktisk selve saken som er det viktigste og ikke personen. Det er viktigere å få belyst hva han faktisk har utført på andre mennesker enn det er å straffe ham.
- Hvorfor mener jeg det? Jo av den enkle grunn at vi ikke må glemme WW2 og dets uhyrligheter selv om vi samtidig må se fremover og ikke minst er det viktig for de pårørende til de fangene han utførte disse eksperimentene på å få frem sannheten.

- Min konklusjon til slutt må da bli at det er gledelig at Aribert Heim er funnet og at det antakelig blir kjørt sak mot ham. Og det viktigste i den saken må være å få frem sannheten om det han har gjort og han bør ikke fengsles i en alder av 91 år og 60 år etter at han utførte disse eksperimentene.

Seier for miljøet, Djupedal?

Øystein Djupedal mener at den nye regjeringsplatformen er en seier for miljøet. På SV's nettsider skriver han: "Med den nye regjeringsplattformen er 15 års debatt om gasskraftverk avsluttet, og saken har fått sitt miljøpunktum".

Jeg synes det er en aldri så liten overdrivelse som Djupedal kommer med her, for i SV's program for 2005-2009 heter det:

- Løsningen på de miljøproblemene vi står overfor på energiområdet er en tung satsing på energisparing og på miljøvennlig, fornybar energi. Gasskraftverk med CO2-deponering kan vedtas som et supplement til dette dersom disse inngår i en langsiktig og helhetlig strategi for en miljøvennlig energipolitikk som tar sikte på både å redusere det totale energiforbruket, og å gjøre Norge til en nettoeksportør av miljøvennlig energi.

- SV vil arbeide for å trekke tilbake konsesjonene for de tre planlagte gasskraftverkene uten CO2-løsning, og om nødvendig gi tilbud om offentlig støtte til rensing og deponering.
[...]

- Norge bør gjøre seg mindre avhengig av olje og gass. SV vil gå imot petroleumsaktivitet i Barentshavet og rundt Svalbard, og foreslå at Lofoten skal være et petroleumsfritt område

Og nå vi sammenligner det med hva som går frem av regjeringserklæringen fra Soria Moria så ser vi at det er betydelige forskjeller mellom SV's ønsker og den faktiske politikken de kommer til å føre i regjering:

- Staten skal gjennom et statlig selskap delta i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass, sammen med kommersielle aktører. Gjennom dette skal det legges til rette for CO2-fjerning og transport.


- Et statlig selskap får ansvaret for å skape en verdikjede for transport og injeksjon av CO2. Staten skal bidra økonomisk til å realisere dette.


- Konsesjonene som er gitt for gasskraftverk skal stå ved lag. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraftverkene om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig.


- Forskningen på miljøvennlige gasskraftverk økes og innovasjonsselskapet Gassnova tilføres tilstrekkelige midler til dette formålet. Dette selskapet må også få ansvar for å utvikle petrokjemi og industriell utnyttelse av naturgassen.


- Nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-fjerning.


- Systemet for CO2-avgift skal gjennomgås, for å hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlig alternativer.


Konsesjonene til de tre gasskraftverkene blir altså ikke trukket tilbake, slik SV egentlig ønsket. Det ble også åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet, også det mot SV's vilje. Det kan nok hevdes at denne erklæringen fra de rødgrønne er en seier for miljøet, så i så måte har Djupedal helt rett, men den er ikke en seier for SV's politikk. Selvsagt er det klart at i slike forhandlinger må man både gi og ta, men at Djupedal så varmt forsvarer det SV som parti egentlig er helt imot bør gi ham en litt emmen smak i munnen.


Samfunnsstraff for barnemishandling

NRK skriver på sine nettsider at en mann i fra Oslo ble dømt til 60 timers samfunnsstraff for å ha regelrett banket opp sin 7 år gamle sønn, angivelig fordi sønnen sparket ham i leggen.

Det var lagt ned påstand om 90 dagers fengsel i saken men retten tok hensyn til mannens vanskelige familiesituasjon, og viste til at denne sannsynligvis ikke blir bedre dersom han må inn og sone en ubetinget fengselsstraff.

Dette må da være den desidert dårligste begrunnelse for ikke i gi noen en fengselsstraff som noen sinne har kommet fra en norsk rett. For å begrunne det med en vanskelig familiesituasjon så vil det si at de aller fleste som er for retten i Norge burde slippe fengselsstraff.

Og et annet aspekt ved denne begrunnelsen som er litt merkelig er jo nettopp at det er denne "familiesituasjonen" som har ført ham til retten. Og det er dessuten sønnen som er i denne vanskelie familiesituasjonen og ikke mannen. Hvorvidt mannen er i en slik situasjon er hans egen feil og også helt uten betydning for saken.

Jeg håper at denne dommen vil bli anket av aktoratet i Oslo, men er redd den vil bli stående. Desverre.

Fikk ikke ambulanse

Etter å ha lest saken "Syk mann (79) ble nektet ambulanse" i dagens Dagbladet.no, stiller jeg meg selv spørsmålet: Hva slags mennesker er det som betjener dette og de andre AMK-nødnummerene? Jeg får nesten det inntrykket at det er operatøren selv som eier bilen og som selv må reise ut på oppdrag og at det kanskje ikke passer akkurat der og da.

Nødnummeroperatørene SKAL, hvis han/hun er i den minste tvil, sende ut ambulansen. Det er faktisk slik at det er bedre å sende ut en ambulanse en gang for mye enn en gang for lite.

De har under nesten ingen omstendigheter den nødvendige informasjonen til å nekte å sende ut ambulanse til mennesker i nød, alikevel hører og leser vi om slike saker til stadighet. Og standarsvaret fra AMK-sentralen er selvsagt; "vi skal se på rutinene våre". Hvor mange ganger kan det være nødvendig å se på disse rutinene før det blir en bedring da?

Jeg håper at de denne gangen vil gjøre noe mer enn bare å se på rutinene sine og faktisk gjør de endringer som må til for å kvalitetssikre arbeidet de utfører.

Det skal ikke legges under en stol at AMK-sentralene stort sett gjør en god jobb, men det er menneskers liv og helse det er snakk om så vi må få lov til å kreve at slike saker vil vi ikke se igjen.

Langeland vil kneble Statoils rett til fri ytring

Nettavisen skriver i dag at SV-raddisen Hallgeir Langeland langer ut mot Statoil for deres reklamekampanje for oljeleting i Nord-Norge. Ifølge Langeland bruker Statoil millioner av kroner på en reklamekampanje som blander seg direkte inn i regjeringsforhandlingene.

Langeland sier til TV2 nyhetene: "Statoil har overskredet budsjettet på Snøhvit med 19 milliarder kroner. Nå bruker de millioner av kroner på å få opp aktiviteten i Nord-Norge. Det synes jeg er helt uakseptabelt".

Videre mener han at dette bør få konsekvenser når den nye regjeringa er på plass. For som han sier videre: "Det er utilbørlig av ett selskap å oppføre seg slik, spesielt for ett selskap som er eid av det norske folk som avgir stemme ved valg. Andre organisasjoner sitter ikke med millioner på bok som de bruker på å presse slik Statoil nå gjør. Natur og Ungdom har ikke slik kapital, dette er en fremgangsmåte som ikke likner grisen. Dette få konsekvener når den nye regjeringen er på plass".

Nå er jo disse forhandlingene allerede i boks når dette skrives, men dette får meg til å lure på hvilke konsekvenser Langeland mener er det rette for slik "utilbørlig" oppførsel fra et selskap eid av det norske folk. For Langeland har rett og slett ikke tatt inn over seg at det norske folk i all hovedsak er positive til leting etter olje og gass i nordområdene og blant befolkningen i nord så var hele 9 av 10 positive til dette.

Og skrekk og gru, hvilke konsekvenser burde det ikke fått for Tine Meieriers reklame for Norvegia? Tine har jo mye større økonomiske muskler enn Synnøve Finden har. Nei dette minner mer om kommuniststaters kneblig av ytringsfriheten og retten til andre meninger. Mener du ikke det samme som Langeland i dette spørsmålet så skal du ikke få lov til å si din mening.

Tenkt eksempel: Jeg kunne godt tenke meg å reklamere for min blogg på TV2 i beste sendetid, men har ikke råd. Betyr det at jeg skal nekte andre bloggere som har råd til å reklamere for sin blogg i beste sendetid?

Selvsagt skal jeg ikke det. Samme gjelder Statoil. De har lov og rett til å få frem sine synspunker uavhengig om Langeland er enig med Statoil eller ikke.

USA rydder på Wall Street

USA er i ferd med å få bukt med alle finanssvindlene som har herjet Wall Street de siste årene etter Enron-skandalen som kostet tusenvis av amerikanske småsparere deres sparepenger og pensjonsfordeler.

Siste saken ut nå er skandalen i meglerhuset Refco. Amerikanske justismyndigheter arresterte onsdag Phillip Bennett, toppsjefen i Refco, mistenkt for bedrageri i hundremillionerdollarklassen (piuh disse orddelingsreglene).

Nettavisen skriver: "Myndighetene i USA mener Bennett bevisst skjulte gigantlån fra selskapet, og dermed bedrog investorer som kjøpte aksjer for nær 600 millioner dollar da selskapet ble børsnotert i august i år. Det skal ha blitt brukt kompliserte transaksjoner for å skjule lånene".

Amerikanske myndigheter startet en massiv etterforskning etter Enron-saken og har blant annet avdekket svindel i selskaper som WorldCom, Adelphia og Tyco.

Det er meget bra at myndighetene i USA har satt i gang denne prosessen for å fjerne usunne elementer innen finansmiljøene og meglerhusene på Wall Street og jeg både tror og håper at det vil de fortsette med.

USA's barnemishandling del 3

- "Hele livet i fengsel" er en overskrift Aftenposten har på sine nettsider i dag. Den handler om en rapport fra Amnesty International og Human Rights Watch om hvordan USA behandler barn under 18 år som begår alvorlige kriminelle handlinger.

- Minst 2.225 fanger i USA sitter på livstid for forbrytelser begått før de fyller 18 år, utenfor USA er det kun 12 barn som sitter på livstid. Dette er en svært kritikkverdig måte å behandle barn på. Barn helt ned i 10-års alderen sitter på livstid i amerikanske fengsler.

- Aftenposten skriver: "I anbefalingene fra Amnesty og Human Rights Watch heter det at fengsling av mindreårige skal være absolutt siste utvei etter at alle andre muligheter for forvaring eller forbedringsanstalter er prøvd, men i USA er det normen". Det er altså regelen i USA at man fengsler sine barn. Dette har jeg forøvrig kommentert tidligere. Se linker nederst i dette innlegget.

- Samme avis bringer også dette: "USA er i dag ett av ytterst få land som tillater at mindreårige blir dømt til livsvarig fengsel, som etter amerikansk rettspraksis betyr livsvarig. Utenfor USA er det bare 12 fanger som er dømt til livsvarig fengsel for forbrytelser som ble begått mens de ennå var mindreårige." Kun 12 fanger altså, utenfor USA, men hele 2.225 fanger sitter på livstid i USA som begikk den kriminelle handlingen mens de var under 18 år.

- Videre skriver avisen: "FNs barnekonvensjon som skal ivareta barns interesser, er i dag ratifisert av alle land - med unntak av USA og Somalia". Ja er det ikke typisk? USA ratifiserer ikke FN's barnekonvensjon! Det er helt utrolig at det går an av et såkalt "sivilisert" land å ikke ratifisere FN's barnekonvensjon. USA er ikke mye siviliserte ovenfor sine barn ihvertfall.

- Og så lurer amerikanerne på hvorfor europeere og andre får mindre og mindre til overs for dem? Det er ikke det minste rart med en slik behandlig av sine barn. USA bruker rettssystemet sitt til å bedrive organisert barnemishandling.

- Jeg har skrevet om USA's behandling av sine barn tidligere. Både her: USA bedriver organisert barnemishandling  og her: USA's organiserte barnemishandling fortsetter. Og nå kom altså denne rapporten som beviser det jeg har beskrevet tidligere.


EDIT:
Jeg tar med et eksempel på hva som skal til for et barn å få livstid uten mulighet for benådning fra Amnestys pressemelding om rapporten:

"Ett eksempel er 15-årige Peter A.. Han ble dømt til lisvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse etter at han hadde blitt med to av sin eldre brors venner for å begå et ran i en bolig. Peter ventet utenfor i en varebil mens de to andre begikk ranet, der to mennesker ble drept.
– Selv om jeg var på stedet, har jeg aldri drept noen, sier Peter. Like fullt ble han holdt ansvarlig for begge drapene fordi det ble bevist under rettssaken at han hadde stjålet varebilen som ble brukt under ranet".

Bør Osman få sone i Norge?

- Norsk-Irakeren Osman Omar Osman som er dømt til døden for drapet på sin kone Marita Strøm fra Namsos ber norske myndigheter om hjelp til å få sone straffen sin i Norge.

- Lokale myndigheter i Irak har forsikret norsk UD's representant at dommen vil bli omgjort til livsvarig fengsel, noe som er vanlig praksis i Nord-Irak.

Rune Bjåstad i UD sier til NTB/VG at: "Han ønsker å få snakke med barna sine på telefon og ber om hjelp til å få sone fengselsstraffen i Norge". Og videre sier han: "Dommen må være rettskraftig før man kan gjøre noe med spørsmålet om hvor han skal sone".

Jeg mener at Osman bør få sone i Norge hvis irakiske myndigheter tillater det. Mannen er norsk statsborger og har alle de rettigheter vi andre nordmenn har. Norske myndigheter har en plikt til å hjelpe nordmenn i utlandet og Osman er like mye nordmann som oss andre.

Er NOKAS-dommeren nøytral?

- Etter å ha fulgt NOKAS-saken fra tid til annen kom jeg over dette her i Aftenposten i dag. Det er en samtale mellom tiltalte Metkel Betew og sorenskriver/dommer Helge Bjørnestad:


Betew - Han forteller meg at han skal gjøre et stort opplegg der. Han sier også at det er veldig mye penger inne i bildet. Vi har et veldig nært forhold, David og jeg. Han vet også at jeg har et nært forhold til hans kone og betrakter henne som min søster, så han forteller meg at "hvis det går ille for meg, ta vare på familien min".

Sorenskriver - Ja, du står jo der med fire skuddsikre vester. Hvilke tanker gjør du deg om det?

Betew - Når han sier "går ille med meg" så tenkte jeg en lang fengselsstraff.

Sorenskriver - Jeg tenkte enda verre, jeg, siden det var skuddsikre vester.


- Er dette virkelig en holdning som en dommer skal ha i en rettssal? Nei det er det overhodet ikke. Hva sorenskriver Helge Bjørnestad måtte tenke om skuddsikre vester er revnende likegyldig. Det er helt greit at han som sorenskriver/dommer stiller spørsmål til de tiltalte, men hva han tenker om disse skuddsikre vestene er helt uten interesse for både juryen, aktoratet og de tiltalte og dets forsvarere.

- Det at han uttaler seg slik han gjør her kan faktisk være med på å få juryen til å finne Betew skyldig og det er overhodet ikke dommerens oppgave, men aktoratets. Jurymedlemmene hører selvsagt på hva dommeren sier under sakens gang og her legger han seg faktisk opp i og utfører aktoratets jobb.

- En dommer er og skal være nøytral under hele sakens gang, og hva han måtte mene personlig om ting skal han holde for seg selv. Hvis han har et så jævla markeringsbehov får han finne seg en annen jobb. Jeg mener at Bjørnestad her legger seg på en linje som nærmer seg inhabilitet.


EDIT:

Nok en gang utaler Bjørnestad seg på en måte som ikke hører hjemme for en dommer i norsk rett.

Sakset fra VG i dag:

-Hva slags hund hadde du? spurte dommer Helge Bjørnestad.

-En amstaff, svarte Andersen.

-Er det en sånn pitbull-sak? spurte dommeren.

-Ja, svarte Andersen.

-Fysj, var kommentaren fra dommer Bjørnestad.

Hva i all verden vet dommer Bjørnestad om Amstaff ennet enn det han har lest i mediene? Det skulle jeg likt å vite. Bjørnestad setter seg helt klart ut over sin egen rolle som dommer i denne saken. Jeg har personlig vært i kontakt med flere Amstaffhunder og ingen av dem har vært farlige eller aggressive på noen måte.

Organdonasjon

Dagsavisen skriver i dag på sine nettsider om et særdeles viktig og vanskelig tema. Det gjelder organdonasjoner etter dødsfall som trafikkulykker og hjerneslag.

Tall viser at vi er blitt mer skeptiske til å donere organer fra våre kjære avdøde.  Hege Lundin Kuhle i Stiftelsen Organdonasjon sier til ANB at: "Vi har ingen god forklaring på denne situasjonen, men vet at det i alle land vil være variasjoner fra år til år. Vi opererer med små tall, så situasjonen er svært følsom for variasjonene. Når man vet at en donor kan redde inntil 7 menneskeliv, er en nedgang på 5 donasjoner av stor betydning".

Det er synd mener jeg, at så skjer. For når vi vet at en enkelt donor faktisk kan være med på å redde hele syv andre menneskeliv med sine organer så burde det ikke være så vanskelig å velge. Men det er det og det er forståelig at det er en vanskelig avgjørelse.

Lundin Kuhle sier videre: "Befolkningen må ta et standpunkt til organdonasjon og de må fortelle sine nærmeste om sin beslutning, slik at de slipper å ta avgjørelsen på den avdødes vegne. Det er nemlig ofte når man ikke visste hva den avdøde selv ønsket at svaret blir nei".

Og her har vi det viktige som vi alle burde ta stilling til; vil vi at våre organer skal kunne brukes til organdonasjon etter vår død? Uansett hva vi svarer på det spørsmålet så må vi la våre nærmeste få vite svaret slik at de ikke blir stilt ovenfor det vanskelige valget i ettertid.

Jeg har bestemt meg og jeg gjorde det for mange år siden, derfor går jeg alltid med et "donorkort" i lommeboka og alle mine nærmeste vet hva jeg mener, og jeg vil oppfordre alle andre til å gjøre det samme. Det er uhyre viktig for å redde andre menneskers liv.

EDIT:
Info og donorkort finner dere på Stiftelsen Organdonasjon sine hjemmesider.

Forbud mot organisasjoner

- Aftenposten skriver i dag at Storbritannia utvider sin liste over forbudte organisasjoner med 15 nye grupperinger i tillegg til de 25 internasjonale og 14 nord-irske som allerede står på listen. Blant annet står Mulla Krekars Ansar Al-Islam på denne oppdaterte listen.

- I henhold til den britiske anti-terrolovgivningen risikerer personer som er medlem av en forbudt organisasjon inntil ti års fengsel. Den britiske innenriksministeren Charles Clark sier til BBC at: "Den siste tidens hendelser i London og andre steder i verden har vist så alt for tydelig at internasjonal terrorisme fortsatt utgjør en trussel".

- Det har han selvsagt helt rett i, men denne forbudslisten mener jeg er et spark i luften. Den vil overhodet ikke ha noen som helst innvirkning på disse grupperingene eller på rekruteringen til disse. Dette forbudet vil bare gjøre at disse gruppene blir enda mer skjulte og vanskeligere å finne og ha en viss kontroll på. Jeg mener at man best bekjemper slike grupperinger med åpenhet og kunnskap om dem, ikke ved å forby dem.

Ukultur i New Orleanspolitiet

- Amerikansk politi har nok en gang bevist at de er særdeles "slagkraftige" i tjeneste. Denne gangen er det 3 politimenn i tjeneste i New Orleans som klarer det kunststykket å banke opp en 64 år gammel beruset mann for åpent kamera.

- Også kamerateamet fra nyhetsbyrået AP fikk gjennomgå av de heroiske politimennene. Dagbladet skriver: "Så blir politiet oppmerksom på tv-teamet fra AP, og en politimann tar tak i klærne hans og presser ham opp mot en parkert bil. Det kan se ut til at politimannen kjefter med en finger opp mot ansiktet til mannen fra AP. Ifølge produsenten fra AP ble han slått i magen og skjelt ut av politimannen, og forteller at politimannen sa følgende: -Jeg har vært er i seks uker og forsøkt å holde meg i live. Gå hjem!"

- Disse politimennene ble umiddelbart suspendert fra sine stillinger uten lønn, som rett og rimelig er. En rettsak er berammet til 11.januar neste år og jeg forventer at de blir funnet skyldige. Bevisene er jo åpenbare og overveldende.

- Den nye sjefen for New Orleanspolitiet har virkelig fått litt å stri med den siste tiden. Dagbladet skriver videre: "Politikorpset i den flomrammede byen har fått hard medfart siden store deler av politistyrken ikke møtte på jobb under flommen, og fordi flere politimenn skal ha deltatt i tyveriraid mens byen var evakuert. De anklages også for korrupsjon, og politisjef Eddie Compass tok sin hatt og gikk etter at kritikken ble for sterk".

- Og som om ikke det skulle være nok så ble New Orleanspolitiet på fredag anklaget for å ha tatt seg inn hos en bilforhandler og stjålet nesten 200 biler, blant annet 41 nye biler av merket Cadillac mens Katrina raste.

- Det er altså en utbredt ukultur i politiet i New Orleans som havner på bordet til den nye sjefen og det vil nok ikke gå helt smertefritt for seg å rydde opp i denne ukulturen. Til AP sier Marlon Defillo (politikaptein): "Vi er svært bekymret over hva vi så i dag tidlig. Vi vil ta affære umiddelbart" Ja det håper jeg virkelig at du vil gjøre, for det trengs virkelig i dette politikorpset.

WTO fortsetter

Jeg vil gjerne fortsette med å skrive om de pågående WTO-forhandlingene. Jeg har skrevet om dem før, men ser ingen grunn til å la det ligge med det jeg har skrevet. Her kommer en artikkel i Nationen i sin helhet:

---

Nå begynner det å bli alvor i landbruksforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). EU la tirsdag ettermiddag fram et tilbud som vil få store konsekvenser for norsk jordbruk, dersom det blir vedtatt.

EU står nærmere norske interesser enn USA, Brasil, India og andre i WTO-dragkampen. Det skal derfor hardt arbeid til for Norge og de allierte i gruppa G10, hvis en WTO-sluttpakke skal ende særlig bedre enn det EU kommer med.- Smertelig for Norge


EU går inn for å kutte «gul støtte» (det vil si direkte støtte til produktene) med 65 prosent for seg selv og Norges G10-allierte Japan, 55 prosent for USA og 45 prosent for øvrige i-land, inkludert Norge.

EU la også fram forslag om reduksjoner i tillatte tollsatser, noe som også blir svært alvorlig for Norge - som er avhengig av til dels svært høy toll for at bøndene skal få inntekter til å leve med.

- Kuttene EU foreslår, er betydelige for Norge, men vil smerte mindre for EU selv.

Det slår konstituert forskningsdirektør Sjur Spildo Prestegard ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) fast.

Går på målprisene løs


- 45 prosent kutt i «gul» støtte betyr at du må redusere de norske målprisene i størrelsesorden opp mot 35 prosent. Og/eller å redusere omfanget av produksjon, sier han.

Spildo Prestegard minner om at det allerede ligger i kortene at Norge skal fase ut eksportstøtten på ost.

- Det betyr at om lag 10 prosent av den norske melkeproduksjonen må vekk. Det betyr at man samtidig oppfyller noen av kuttene i gul støtte, påpeker han.

En annen mulighet til å tilpasse seg kravet om kutt i gul støtte, er rett og slett å fjerne systemet med målpriser. Da vil gul støtte etter dagens definisjoner bli tilnærmet null.

- Fjerner du systemet med målpris på flere produkter, slik det nå skjer med fjørfekjøtt, blir den gule støtten null. I prinsippet er nesten hele gule støtten forskjellen på norsk målpris og verdensmarkedspris, sier han.

- Men det er usikkerhet om den muligheten vil forbli der i den framtidige avtalen, legger forskningsdirektøren til.

- Lettere for EU


- EU kan lettere tilby dette, fordi omleggingen av deres støtte i denne retningen langt på vei ligger inne i allerede vedtatt politikk. For Norge vil det smerte mer, fordi vi må tilpasse oss i en situasjon der vi ligger høyt i gul støtte i forhold til dagens tillatte nivå, sier Spildo Prestegard.

Den maksimale støtten i «gul boks» for Norge er etter dagens avtale 11,4 milliarder kroner. Nå er vi oppe i nesten 11 milliarder.

- Hva skjer for bonden hvis målprisene forsvinner?

- I utgangspunktet ikke noe dramatisk. Du kan fortsatt tenke deg at det er mulig å holde samme pris som før. Utviklingen i tollsatsene blir avgjørende, forklarer Spildo Prestegard.

Derfor kan Norge bli hardt rammet av forslag til kutt i tollsatser, som også ligger i forslagene fra både EU, USA og andre.

- Tollsatsene vi har lov til å bruke i dag, gir en viss overbeskyttelse. På en del varer kan du kutte tollen med 20-50 prosent uten at det skjer noe. Andre produkter vil få prisen presset ned med bare ti prosents kutt, sier han og konkluderer:

- Forslagene til tollkutt vil presse prisene i Norge ned på mange varer.

Kort sagt vil inntektene til norske bønder gå ned.

---


- Skriver altså Nationen. Det som ser ut til å gå Nationen og de "forskerne" som har uttalt seg hus forbi er det faktum at denne avtalen vil hjelpe bønder i u-landene, dvs bønder i den fattige delen av verden, ut av mange av de problemene disse landene i dag står ovenfor, nemlig markedsadgang.

- Det er helt avgjørende for disse landene at de kan slippe til ved de rike landenes bord for å få solgt sine produkter. Og norske bønder er i mine øyne underordnet i den sammenheng.

- Jeg stiller meg også det spørsmålet: Er det viktigere for oss i Norge å gjøre alt for å ta vare på et hvilket som helst lite småbruk rundt omkring i landet enn å vise solidaritet med de aller fattigste her i verden og gi de tilgang til våre markede?

- Nei det er det selvsagt ikke (selvsagt for meg) for det er viktigere i en global sammenheng å hjelpe de som er dårligere stilt enn oss selv. For som jeg har skrevet tidligere; de fattige kan ikke fortsette å leve av nødhjelp/sosialhjelp fra oss rike i all evighet. De må kunne få leve av det de klarer å produsere, og i så måte er det svært gledelig at WTO-forhandlingene har tatt den retningen de har tatt.

- Så nå er det bare å håpe på at selv Senterpartiet innser at verden er litt større enn småbruket i det indre østland


Overvåkning i samfunnet

- Skiter i om vi blir filmet er en overskrift Dagbladet har på en av sine artikler på nettet i dag. I artikkelen setter Dagbladet søkelyset på hvilket forhold vi nordmenn har til kameraovervåkning på diverse steder i samfunnet.

- Vi får blant annet vite at ni av ti nordmenn synes det er helt greit å bli filmet så lenge det gjør at vi føler oss tryggere og at så mange som fire av ti av oss godttar overvåkning på offentlige toaletter mens tre av ti  er positive til overvåkning av arbeidsplassen.

- Disse tallene sammen med det faktum at det bare blir mer og mer videoovervåkning av oss som befolkning generelt skremmer meg litt. Samfunnet slik vi kjenner det i dag beveger seg med store skritt bort fra et åpent og liberalt samfunn mot et mer lukket "storebror ser deg"-samfunn hvor privatpersoner og/eller myndigheter vil kontrollere hvert skritt vi tar i det offentlige rom.

- Jeg liker det overhodet ikke og jeg tror heller ikke de aller fleste i denne spørreundersøkelsen har tatt det innover seg at slik overvåkning svært enkelt kan brukes/misbrukes av både privatpersoner, firmaer og myndigheter.

- Og et stort paradoks i denne sammenhengen er jo at det rett og slett ikke finnes noen som helst dokumentasjon på at slik overvåkning fører til nedgang i voldssaker eller annen form for kriminalitet. Det fører riktignok til at saker blir lettere oppklart, men det forhindrer dem ikke.

- Dagbladet skriver om to meget gode eksempler på at slik overvåkning faktisk ikke virker. Den ene er voldssaken på Holmliabussen, der en mann ble slått og sparket helseløs for åpent kamera og den andre saken er terrorbombingen i London. Ingen av de to overvåkningsstedene forhindret kriminalitet, men filmingen bidro kun til oppklaring.

- Det er vel og bra at disse sakene ble oppklart på grunn av overvåkningen, men betyr det at vi skal godta kameraer over alt i samfunnet av den grunn? Nei mener jeg, det går ut over individets frihet og innskrenker den friheten på en måte som vil være til hinder for vår livsutfoldelse.

- Jeg sier ikke at all videoovervåkning er av det onde for det er den slettes ikke, men vi bør være forsiktige med å sette ut slike overvåkningskameraer over alt og ikke se på denne overvåkningen som et halleluja-middel mot kriminalitet i samfunnet, for det er den ikke.

Gratulerer ElBaradei

- Jeg sender herved mine varmeste gratulasjoner til IAEA og ElBaradei for å ha mottatt årets fredspris for det arbeidet de gjør for å gjøre verden litt tryggere. Jeg vil samtidig berømme ElBaradei for hans mot til å kritisere den amerikanske administrasjonen.
- Amerikanerne har blant annet avlyttet hans telefon med sikte på å finne noe som kunne brukes mot ham for å hindre at han skulle bli gjenvalgt som leder for en ny periode i IAEA.
- Dagsavisen skriver i dag: "Bush-administrasjonen har gjort sitt ytterste for å bli kvitt ElBaradei. Motsetningene begynte i 2002/2003 og dreide seg om Irak. ElBaradei ledet sammen med Hans Blix teamet med FN-inspektører som lette etter masseødeleggelsesvåpen i Irak. De fant ingen, men USA lot som kjent ikke det stå i veien for en krig. ElBaradeis åpne kritikk gjorde ham til amerikanernes uvenn."
- Videre refererer Dagsavisen fra Washington Post: "Avisen The Washington Post avslørte i desember i fjor at Bush-administrasjonen avlyttet telefonen til ElBaradei, i håp om å finne opplysninger som kunne brukes til å fjerne ham som direktør for IAEA. Anstrengelsene mot ElBaradei viser hvor langt Bush-administrasjonen er villig til å gå for å bytte ut en internasjonal toppdiplomat som har stilt spørsmål ved USAs etterretning om Irak, og som har en forsiktig tilnærming til Iran".
- Dette er et sterkt bevis på at USA under Bush-administrasjonen er i ferd med å bli et farlig land for alle som ikke er enige med dem. De har et syn på verden som sier at "vi har rett og bare vi kan løse problemene verden står ovenfor".
-
Denne holdningen som amerikanerne har må det være lov å sette store spørsmålstegn ved og det gjør ElBaradei, i motsetning til andre av Bush-administrasjonens rævslikkere som f.eks Bondevik, Howard (Australia), Blair (Storbritania) m.fl.
- Det er på høy tid at noen forteller amerikanerne at den måten de farer frem på rundt i verden og forfekter "den eneste sannheten" er med på å skape grobunn for en enda større rekrutering til terrororganisasjoner og følgelig gjør verden til et farligere og mer utrygt sted.


Til alle mine lesere

Jeg vil gjerne at så mange som mulig leser dette blogginlegget fra min søster. Derfor linker jeg til det i et eget innlegg her...

http://dyrevenn.weblogg.no/081005010313_stacy.html#comment


Lorrie Heasley vs Southwest Airlilnes

- Dagbladet bringer i dag en historie som egentlig burde vært morsom, men som i bunn og grunn kun viser hvilken tragisk tilstand USA - the land of the free - befinner seg i.

- Det er selvsagt historien til Lorrie Heasley og hennes reise med Southwest Airlines jeg refererer til. Lorrie bærer en t-skjorte med bilder av Bush og Cheney sammen med diverse ufine ord ombord i flyet, men andre passasjerer klager på denne t-skjorten og dets innhold. Cabinpersonalet gir henne et ultimatum ved en mellomlanding  i Reno, der hun får valget mellom å vrenge t-skjorten eller å forlate flyet.
All honør til Lorrie, hun gjør det eneste rette og forlater flyet. Selvsagt.

-Jeg blir litt oppgitt jeg når jeg leser slike historier fra det "frihetselsklede" landet USA, for som Lorrie selv sier til avisen The Reno Gazette-Journal: "Her forøker vi å frigjøre et annet land, så må jeg forlate et fly - på grunn av en t-skjorte. Det er ikke frihet".

- Jeg lar det bli med hennes egne ord, de trenger ingen ytterligere kommentar fra min side...

WTO og norsk landbruk

- Det er spennende tider norsk landbruk går i møte under de pågående WTO-forhandlingene. Landbruksæringen risikerer å tape milliarder på opptil 50 prosent lavere tollsatser fra mateksporterende u-land.

- Det betyr at norske bønder vil få store utfordringer for å bevare norsk landbruk slik vi kjenner det, siden u-landenes bønder klarer å produsere matvarene til en mye lavere pris enn det norske bønder klarer.

- Dette møter selvsagt sterk motstand hos bondeorganisasjonene og ikke minst Senterpartiet her til lands. For dette kommer til å svi og det noe veldig også.

- Men hvor brutalt det enn måtte gå utover norsk landbruk så mener jeg at det problemet egentlig burde stille i andre rekke. Det handler her ikke om norske bønders rett til å drive et fordyrende landbruk for oss konsumenter, men om å stille oss solidariske med de fattige landene i verden og åpne våre markeder for deres produkter slik at de har en mulighet til å komme seg ut av den fattigdomsknipa de er i.

- Vi, som en rik nasjon, har råd til å la vårt landbruk blø litt for å bedre livene til fattige mennesker i andre land. De kan ikke fortsette å leve av nødhjelp (les. sosialhjelp) og dyre lån fra de rike landene, men trenger å komme seg ut av fattigdom ved å få lov til å selge sine varer i våre butikker.

- Jeg har hele tiden ment at de høye norske tollbarrierene er meget usolidariske med de fattige landene og nå ser det ut til at det endelig kan bli en slutt på disse, selv om det vil koste norske bønder dyrt.

- Men det har Norge råd til...

Flyktningetragedien i de spanske enklavene

- I dag igjen så døde det seks afrikanske flyktninger som gjør alt for å komme inn i den europeiske herligheten. Det var et nytt stormingsforsøk på å komme inn i en av de to spanske enklavene i Marokko, Melilla og Ceuta.

- Disse afrikanerne er desperate etter å skaffe seg og sin familie et bedre liv enn det de klarer å skaffe seg i landene de kommer fra. Det er en enorm menneskelig tragedie som utspiller seg ved disse to spanske enklavene og ikke minst i landene de flykter fra.

- Flyktningene har en drøm og et håp om et bedre liv i Europa som ikke lar seg stanse av to meterhøye piggtrådgjerder og bevæpnede vakter ved grensene.

- De aller fleste av disse fortvilte flyktningene kommer fra landene sør for Sahara og det er ikke vanskelig å forstå hvilken fortvilelse og desperasjon det ligger bak og som driver disse flyktningene til å forsøke med alle midler å komme seg inn i det forlokkende Europa.

- Det burde være en tankevekker for oss som lever her. Det burde inspirere flere av oss til å støtte opp om og hjelpe organisasjoner som jobber for å bedre livet for disse menneskene i de landene de hører hjemme.

- Når nøden og desperasjonen blir så sterk at de er villig til å risikere livet så er det klart at mer må gjøres for å hjelpe dem enn det blir gjort nå.

Korrupsjonsforsøk av de rødgrønne

- De rød-grønne med Senterpartiet i spissen både lokker og truer skogeierne i den mye omtalte Union-saken til å stemme imot nedleggelse av Union papirfabrikk. Måten de går frem på er som følger:
- Nestleder i Senterpartiet, Lars Peder Brekk, lokker med en fristende pakke til skogeierne verdt flere hundre millioner kroner hvis de stemmer imot nedleggelsen av Union, men han truer samtidig med at hvis de stemmer for nedleggelse så kan de bare glemme dette tilbudet. Brekk sier til VG: "Da vil vi i alle fall ikke behandle dette som en pakke. Det er en betingelse at skogeierne utsetter Union-saken".

-
Dette minner litt vel mye om noe som Eva Joly burde gni seg i hendene av, nemlig korrupsjon. Finansmannen Trygve Hegnar kaller dette regelrett smøring og i Tabloid på TV2 i kveld går han langt i å antyde at dette ligner på korrupsjon.
- Min mening er at det ikke bare ligner på korrupsjon, men at det er korrupsjon. For saken er den at hvis skogeierne stemmer slik Senterpartiet og Brekk vil så skal de få flere hundre millioner i en gavepakke, men hvis de i stedet stemmer motsatt av hva Senterpartiet vil så blir det ikke noe av denne gaven.
- Dette er et klassisk skoleeksempel på hvordan korrupsjon foregår i praksis. Man frister med pengegaver for å nå målene man har satt seg.
- Det hadde i og for seg vært helt greit og legitimt hvis skogeierne ville fått den gavepakken uansett hvordan det går med Union-saken. Men når Brekk mer enn antyder at denne gavepakken henger nøye sammen med hvordan skogeierne stemmer under bedriftsforsamlingen, ja da er det helt klart at det dreier seg om korrupsjon, eller forsøk på sådan.
- Jeg er av den oppfatning at Brekk og Senterpartiet (og muligens de to andre regjeringspartnerne) burde bli satt under etterforskning av Økokrim for forsøk på korrupsjon og bestikkelser i forbindelse med denne Union-saken.

- Denne saken har også et annet aspekt, for dette lover ikke godt for hva denne rød-grønne regjeringsalliansen vil foreta seg mot oss lovlydige borgere når det er slike tilstander allerede før de inntar regjeringskontorene og statsrådsstolene.
- Jeg vil ta med denne lille fotnoten til slutt. De rød-grønne startet pengebruken sin med å kjøpe 100 meter strand for 30 millioner kroner av Vaske-Bakke (300.000 kr pr meter). Og nå kommer muligens en pakke til skogeierne på flere hundre millioner kroner. Alt av våre skattepenger.
- Det skal bli spennende å se hvor de har tenkt å sende regningen etter denne sløsinga med dine og mine skattepenger. For de stopper antakelig ikke med dette, desverre.


Kilde: Nettavisen