Tallene fra Bare og familidep.

Jeg lovet å komme med tallene om hva barnehager og kontantstøtte koster staten hvert år per barn under tre år. Nå har jeg fått dem fra Barne- og familidepartementet (det heter det frem til 1.1.2006) og de er som følger:

Ett barn under 3 år full tid i barnehage koster staten 71 135 kroner per år.
Ett barn med full kontantstøtte i ett år koster staten 39 636 kroner.

Tallene er fra St.prp.1. og tilleggsproposjon 2006.

Demokrati og åpenhet

"Vi må kreve av journalister har en arbeidsmetode som er ordentlig og redelig. Dette handler om demokrati, åpenhet og våre arbeidsvilkår," sa LO-leder Gerd-Liv Valla under LO Stats kartellkonferanse på Gol i dag.

Det er jeg helt enig med henne i, men jeg forventer da også det samme fra Gerd-Liv Valla selv i sin omgang med Jens Stoltenberg og Ap's sentralstyre slik at besluttninger som tas blir tatt i full åpenhet.

For det handler også om demokrati og åpenhet...

Flere totalitære grep...

Nok en gang kommer det frem opplysninger om at amerikanerne forsøker å styre etter totalitære prinsipper. Denne gangen er det Los Angeles Times som bringer historien om at amerikanske militære planter informasjon som skal "glorifisere" amerikansk militært nærvær i Irak. Dette er et alvorlig angrep på retten til en fri, uavhengig og kritisk presse og kommer i tillegg til alle de andre totalitære grepene USA bruker som f.eks tortur, fengsling på ubestemt tid uten lov og dom etc.

L.A Times skriver: As part of an information offensive in Iraq, the U.S. military is secretly paying Iraqi newspapers to publish stories written by American troops in an effort to burnish the image of the U.S. mission in Iraq. The articles, written by U.S. military "information operations" troops, are translated into Arabic and placed in Baghdad newspapers with the help of a defense contractor, according to U.S. military officials and documents obtained by the Los Angeles Times...][...Though the articles are basically factual, they present only one side of events and omit information that might reflect poorly on the U.S. or Iraqi governments, officials said. Records and interviews indicate that the U.S. has paid Iraqi newspapers to run dozens of such articles, with headlines such as "Iraqis Insist on Living Despite Terrorism," since the effort began this year.

Det hjelper nok fint lite med "gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør"-prinsippet i forsøket på å demokratisere Irak og innføre ytringsfrihet og fri presse i landet. L.A Times skriver videre: The military's effort to disseminate propaganda in the Iraqi media is taking place even as U.S. officials are pledging to promote democratic principles, political transparency and freedom of speech in a country emerging from decades of dictatorship and corruption.

En Pentagonansatt sier til avisen: "Here we are trying to create the principles of democracy in Iraq. Every speech we give in that country is about democracy. And we're breaking all the first principles of democracy when we're doing it." Så enkelt kan det altså sies.

Det er ikke alltid at målet helliggjør midlene og i hvert fall ikke når man forsøker å innføre demokrati og demokratiske prinsipper og rettigheter ved bruk av udemokratiske metoder. Det virker snarere mot sin hensikt og vil være med på å undergrave et gryende demokrati.

USA styrer etter totalitære prinsipper

USAs utenriksminister, Condoleezza Rice, sier til avisa USA Today: "We have never fought a war like this before where..." Condoleezza Rice, dette var ingen krig før dere selv bestemte dere for å invadere to land under dekke av "War on terror" i Afghanistan og det overbevisende argumentet "Weapons of mass destruction" i Irak.

Hele denne "krigen" deres går ut på å ta en mann, Osama bin-Laden, og å knekke nettverket al-Qaida. Vel Condoleezza Rice, dere har tapt. Al-Qaida rekruterer selvmordsbombere som aldri før, Osama bin-Laden leker gjemsel med dere og dere kaster milliarder på milliarder av dollar rett i dass på grunn av denne krigføringen.

Bin-Laden oppnår helt klart sitt mål med sine terrorhandlinger mot USA. Han uttalte i en video for noen år siden (før 9/11) at målet hans var å ramme USA økonomisk og det må jo kunne sies at hittil har strategien hans fungert helt etter planen. (kilde for uttalelsene er National Geographics program om opptakten til 9/11)

Videre sier hun: "...you can't allow somebody to commit the crime before you detain them, because if they commit the crime, thousands of innocent people die." Alvorlig talt altså! Hva om de IKKE har tenkt å begå en kriminell handlig da? Er det bare å sette mennesker i forvaring fordi USA tror de hadde tenkt å begå en kriminell handling?

Og når Rice snakker om tusener av uskyldige sivile som kan rammes; det nærmer seg snart 40.000 uskyldige sivile drepte i Irak og hvor mange det er i Afghanistan vet jeg ikke, men det er sikkert ikke få det heller, alt under dekke av "War on terror." Men kanskje sivile irakere og afghanistanere ikke er like mye verdt som sivile amerikanere. I hvert fall ser det ut til at Rice har glemt alle disse.

USA ser på seg selv som en rettsstat, men styrer etter totalitære prinsipper alle andre steder enn på amerikansk jord. De påstår at de forsøker å innføre demokrati i Irak og Afghanistan, men de bruker totalitære metoder for å oppnå sine mål.

"Amerikanernes genialitet består i å aldri gjøre enkle bommerter, bare kompliserte bommerter som får oss til å lure på om det er noe ved dem som vi overser." Gudmund Hernes


Lenins enke

Etter en liten ide jeg fikk når jeg var innom bloggen til Martin Drange så skal jeg legge ut et lite sitat fra min rikholdige sitatsamling som et lite stikk til alle marxsister og kommunister der ute:

"Hvis Lenins enke ikke oppfører seg skikkelig, vil vi oppnevne en annen kvinne til å være Lenins enke." Josef Stalin


Heia marxsismen og Audun Lysebakken

Hvem f*** stemte på kommunistene under dette valget? Jeg har alltid sett på SV som et normalt oppegående parti som bare var hobbykommunister men nå viser uttalelsene til Audun Lysbakken at de plasserer seg minst like langt til venstre i norsk politikk som det RV er.

Her følger noen av uttalelsene Lysbakken kom med til VG:

"Jeg er revolusjonær i den forstand at jeg mener vi trenger et mer demokratisk samfunn enn kapitalismen. Mitt personlige grunnsyn er at jeg er sosialist og marxist. Jeg mener at kapitalismen som system står ansvarlig for fryktelige overgrep på menneskene i verden gjennom den ulikheten og fattigdommen den skaper, og den driver oss mot økologisk katastrofe"

Som den uttalte marxisten du er Lysbakken så vil jeg gjerne få opplyse deg om at marxismen ikke akkurat har vist seg å være helt plettfrie når det gjelder overgrep mot mennesker og miljø. Skal vi se, husker jeg noe i farta da? Ja selvsagt: Invasjonen i Afghanistan, Tsjekkoslovakia, Ungarn er et godt eksempel. Det samme er alle de fine sommerleirene de kalte GULAG. Miljøet da? Ja da har vi selvsagt uttørringen av verdens nest største innsjø, eller det som var verdens nest største, Aralsjøen. Eh, også har vi Tsjernobyl og byen Nikel!

"Nøkkelen er å gjøre noe med den eiendomsretten som noen få mennesker i dag har til penger, verdier og teknologi. Makten er samlet hos en liten norsk og global overklasse som sitter på enorm makt. Røkke, Stray Spetalen og de andre må få mindre makt, og så må mer makt underlegges demokratisk kontroll. Sånn kan vi få et samfunn som er i stand til å løse de utfordringene vi står overfor, som er avgjørende for menneskehetens overlevelse"

Så Lysbakken vil da selvsagt også ta fra alle folk hus og hjem og sparepenger. Ingen skal eie noe her gitt. Staten vet selvsagt best og gir deg det du trenger. Samme systemet benytter de seg av i Nord Korea og på Cuba og det ser jo ut til å fungere knirkefritt.

"Jeg mener at det langsiktige målet er et samfunn som ikke har behov for en børs der arbeidsplasser spekuleres vekk. Hvis eiendomsretten står i veien for demokratiet, er det demokratiet som skal gå foran. Det betyr at vi skal ha demokrati på mange områder hvor demokratiet ikke gjelder i dag"

Samme som ovenstående. Ta fra folk hus og hjem og fordel det likt til alle. Det gjelder ikke bare de rikeste selvsagt for det må jo være likt for alle, så om du har sparepenger så bruk dem opp fort, før Lysbakken slår kloa i dem...

"Er det en ting som historien har lært oss på venstresiden, så er det at å sitte med ferdige samfunnsmodeller og kart for hvordan noen få på toppen skal bygge et nytt samfunn, det er forferdelig farlig. Ikke særlig realistisk heller"

Kanskje det eneste "vettuge" han kommer med er nok denne siste her, selv om jeg antakelig tolker det litt annerledes enn Lysebakken selv. Selv ikke i det marxsistiske grunnsynet som Lysbakken har er det umulig å styre et land godt uten at det "sitter noen på toppen."

Les også hva Liberaleren skriver om denne saken

Nok en republikansk skandale

Republikanerne i USA er nok en gang rammet av en skandale. Det er kongressmannen Randy Cunningham som denne gang har sagt seg skyldig i skatteundragelser og korrupsjon.

Nettavisen skriver: "Cunningham (63) sa seg mandag skyldig i både korrupsjon og skatteunndragelser. Bakgrunnen er at Cunningham i november 2003 solgte sitt private hus i San Diego i California for 1,675 millioner dollar, eller 11 millioner kroner. Det spesielle var at kjøperen av huset var Mitchell Wade, som leder selskapet MZM. Dette er et selskap som har fått store kontrakter fra det amerikanske forsvaret. Den tidligere jagerpiloten Cunningham sitter i den kongresskomiteen som arbeider med bevilgninger til forsvaret. Saken blir ikke bedre av at Wade solgte huset videre under et år senere uten å ha bodd der, med et tap på 700.000 dollar, eller nær 5 millioner kroner. Dette skjedde mens boligmarkedet i San Diego var i en boom."

Det er ett eller annet som er litt råttent i det republikanske partiet og de har litt av en jobb å gjøre med å renske ut disse råtne elementene før valget om ett år. Jeg tror ikke de klarer det, for den siste tidens avsløringer om korrupsjon, lekkasjer til pressen, innsidehandel og bestikkelser ser ut til å være en vel innarbeidet regel i det republikanske partiet. Det er nok bare å vente på neste skandale fra den kanten.

For oss som er litt mer liberale enn republikanerne er så er dette selvsagt gode nyheter, men for USA som nasjon er det mer skadelig. Jeg både håper og tror at Demokratene vil vinne neste høsts valg i USA, jeg tror USA er tjent med en litt mer liberal politikk enn det vi har vært vitne til de siste årene under George Bush.

Andre saker som rir republikanerne i disse dager har jeg sakset fra Nettavisen:

1. Den tidligere majoritetslederen i kongressens underhus, representantenes hus, Tom DeLay, har allerede en rettslig prosess gående mot seg på grunn av angivelig uryddig omgang med pengestøtte.

2. En tidligere ansatt hos DeLay, Michael Scanlon, har innrømmet bestikkelser til politikere.


3. Bill Frist, som er majoritetsleder i overhuset, senatet, undersøkes samtidig for mulig innsidehandel med aksjer.


4. I tillegg granskes den nærmeste kretsen rundt Bush stadig for å ha lekket informasjon om CIA-agenten Valerie Plame

Det eneste positive man kan si om alle disse sakene er at de faktisk blir avslørt og at de skyldige som oftest blir straffet. Det vitner i hvert fall om at pressen, politi og rettsvesenet fremdeles fungerer på en nogenlunde tilfredsstillende måte...


Svar fra finansdepartementet om miljøavgift

Finansdepartementet svarer meg på innlegget om "Norske avgifter 1"


Knut Stian Olsen
Miljøavgiften på drikkevareemballasje skal prise kostnadene ved at emballasjen havner som søppel i naturen. Drikke som en til nå har antatt at primært drikkes i hjemmet og som dermed havner i husholdningsavfallet, for eksempel melk og juice, er derfor unntatt fra avgiften. Det synes å ha skjedd en endring i forbruksmønsteret som innebærer at en større andel melk og juice mv. drikkes utenfor hjemmet enn tidligere. Siden dette øker sannsynligheten for at emballasjen havner som søppel i naturen, er det ikke grunnlag for å opprettholde avgiftsunntaket for disse drikkevarene. Det er derfor foreslått at at fritaket fra miljøavgiften på drikkevareemballasje for juice og melk mv. fjernes.
Miljøavgiften reduseres etter fastsatt returandel når drikkevareemballasjen inngår i et godkjent retursystem. Ved en returandel på 95 pst. faller miljøavgiften bort. Graderingen etter returandel stimulerer bransjen til å utvikle retursystemer som sikrer en høy innsamlingsgrad. Returandelen for drikkekartonger er fra 1. juni 2005 fastsatt til 65 pst. En returandel på 65 pst. vil gi en miljøavgift for drikkekartonger på om lag 40 øre pr. enhet i 2006. Dersom melk og juice mv. tas med i avgiftsgrunnlaget, er det rimelig å anta at dette motiverer bransjen til å bedre retursystemene slik at returandelen for drikkekartonger øker. Det vil i så fall innebære en ytterligere reduksjon av miljøavgiften.
Mvh
Anders Lande
Informasjonsenheten
Finansdepartementet
Telefon ** ** ** ** 
Mob: ** ** ** ** 
http://odin.dep.no/fin


Franske politikere angriper ytringsfriheten

Det franske regjeringspartiet UMP ber justisministeren i landet om å gripe inn ovenfor franske rap-grupper. Dagbladet skriver om saken i dag, men jeg vil referere til hva den danske avisa Politiken skriver.

Det står blant annet at: "De franske rapgrupper bærer en væsentlig del af skylden for den bølge af optøjer og ødelæggelser, som i de seneste uger er skyllet ind over de franske forstæder. Det mener i hvert fald 200 højrefløjsmedlemmer af den franske nationalforsamling og det franske senat. De anklager rapperne for at have »opildnet til had og vold« og har derfor anmodet den franske justitsminister, Pascal Clement, om at gå ind i sagen, så de skyldige kan blive straffet."

Dette er en total ansvarsfraskrivelse fra disse politikerne på høyrefløyen og et sterkt angrep på ytringsfriheten i Frankrike. Om noen "skyldige" skulle blitt straffet så må det være politikerne som skulle vært på tiltalebenken og ikke rap-musikerne.

Det er ene og alene en totalt feilslått integrerings- og sosialpolitikk som ligger til grunn for disse opptøyene vi har vært vitne til i høst og å angripe rap-musikere for deres samfunnskritiske tekster er et slag i luften. Tekstene gjenspeiler ofte et problem i samfunnet og de franske politikerne burde kanskje heller lytte litt til dem i stedet for å angripe dem.

Franske politikere burde heller bruke energien sin på å bedre levekårene og mulighetene for disse ungdommene. Å angripe musikernes rett til fri ytring blir det samme som å stikke hodet i sanden og det er også et totalitært grep vi kjenner fra diktaturstater. Å stikke hodet i sanden har franske politikere gjort alt for lenge allerede og derfor resulterte det i disse opptøyene.

EDIT:

Politikenjournalist Aske Munck kom med denne kommentaren til meg per mail:

Kære Knut,

Tak for mailen. Du har fuldstændig ret, og havde min artikel haft form af en kommentar eller klumme, ville min argumentation have været den samme som din.


Det er forkasteligt, at regeringen ikke én gang retter den anklagende pegefinger mod sig selv.


Mange parisiske hilsner


AskeAske MUNCK

Correspondant permanent, diplômé en sciences politiques


POLITIKEN

- publié depuis 1884

14, rue Domat - F-75005 Paris

+33 (0) 1 43263469


Politiken a un lectorat quotidien de plus de 500.000. La ligne édtiorial est de centre-gauche


Norske avgifter 1

Jeg vil nå fremover se litt nærmere på hvilke avgifter vi har og hva målet med dem er og jeg begynner med den nye avgiften som er foreslått på drikkekartonger.

Når regjeringen foreslår å innføre den såkalte kartongavgiften (0.40 kr per kartong juice/melk/youghurt etc) så kan man spørre seg hva meningen med denne avgiften egentlig er og hva disse inntektene er ment å gå til.

Vi har en god returkartongordning her i landet. Husholdningene er stort sett flinke til å levere inn drikkekartonger dit de skal, likevel får vi altså denne økningen på 40 øre per kartong vi kjøper. Er det virkelig nødvendig å innføre en slik avgift på drikkekartonger? Er det sosialt, som denne regjeringa var så opptatt av i valgkampen?

Hvis hensikten med denne avgiften er å spare miljøet (miljøavgift), er da målet til regjeringen at vi som forbrukere skal drikke mindre melk og juice og heller gå over til drikke som det er pant på? Er ikke det elendig helsepolitikk da?

Jeg tror også at mange rett og slett vil slutte å kildesortere drikkekartonger nettopp av den grunn at regjeringen har innført miljøavgift på disse kartongene. Er det god miljøpolitikk?

Jeg vil i hvert fall oppfordre folk til å protestere på denne avgiften. Først og fremst fordi vi er flinke til å sortere drikkekartionger her i landet og dermed sparar miljøet. Dernest mot at dette er nok en avgift som rammer svært usosialt fordi det er de med dårligst råd som vil merke denne avgiften sterkest. Det er ikke snakk om mange kronene i året, men det vil merkes hos de aller fattigste, dessverre!!!

CIA-operasjoner

Som den kritiker jeg er kan jeg rett og slett ikke la være å legge ut denne linken til CIA sine grusomheter funnet hos den eminente loRdx...

Det står blant annet om "Operation MOCKINGBIRD," "Grisebukta," "Watergate," "Iran/Contras" og mye, mye mer!

Subsidier i landbruket

Jeg ba for en tid tilbake Landbruks- og matdepartementet om tallene for hvor mye staten subsidierer landbruket. Og hvor mange gårdsbruk det er her i landet som mottar subsidier. Tallene er som følger:

 

* Subsidier totalt: 10.768,000,000

* Antall jordbruksforetak: 53.000

 

Disse to tallene gir oss den nette sum av ca 203.000 kroner i subsidier i gjennomsnitt per gårdsbruk. Man får kanskje et noe riktigere bilde hvis vi ser på antall årsverk i stedet for antall bruk.

 

* Årsverk 67.000

 

Det gir oss litt over 160.000 kroner i støtte per årsverk i gjennomsnitt. Med disse tallene i bakhodet så er det en ting jeg ikke får helt til å stemme for i følge Norges Bondelag så tjente bøndene i gjennomsnittsnitt 171.300 kroner i året i 2004. Altså uten subsidier så ville bøndene hatt en inntekt på noe over 10.000 kroner i året…? Og enda verre blir det hvis vi tar med skjermingsstøtten på ca 10 milliarder kroner.

Er det rart at bøndene er livredde for WTO?


Men er vi egentlig tjent med å ha et landbruk der gjennomsnittsinntekten uten subsidier ligger på rundt 10.000 kroner? Burde ikke landbrukets egne organisasjoner ta det innover seg at bøndene er en gruppe ”sosialklienter” som har en stønad langt over det en vanlig sosialklient bare kan drømme om?

Her er tallene jeg fikk fra LMD. Dere kan gjerne tolke dem annerledes enn det jeg gjør og jeg tar gjerne i mot innspill fra dere
 1. Beløpet for hvor mye staten subsidierer landbruket er avhengig av vilken definisjon man ønsker å bruke på subsidiebegrepet. Videre må man også ha en klar oppfatning av hva som er landbruket. Det enkleste svaret er å angi hvor mye som bevilges over jordbruksavtalen (kapittel 1150 på statsbudsjettet) som for 2005 er beregnet til 10 768 mill. kroner (10,8 mrd. kroner). En vesentlig del av dette er direkte tilskudd, men det omfatter også f.eks. BU-milder (bygdeutvikling), tilskudd til RÅK og matkorn som er en nedskriving av råvarekostander for næringsmiddelindustri. I tillegg er det også en rekke andre bevilgninger på landbruksdepartementets budsjett til landbruksforvaltning, skogtiltak, mattilsyn, reindriftsforvaltning etc.  Det kan anbefales å studere St.prp. nr. 1 (2005-2006) fra LMD. http://odin.dep.no/lmd/norsk/dok/statsbudsjett/ . Ut over dette tas det også ofte med som subsidier det som kalles skjermingsstøtte. I OECD  sine PSE-beregninger, basert på laveste verdensmarkedspriser, er skjermingsstøtten beregnet til i størrelsesorden 10 mrd kroner. Dette er en måte å beregne verdien av tollvernet, og er altså ikke noe mål på hva disse matvarene kunne vært omsatt for i Norge.
 2. Spørsmålet om antall gårdsbruk i Norge trenger også en definisjon. Antall landbrukseiendommer er regnet til ca. 180.000. På svært mange av disse er jorda leid bort til andre, de er rene skogeiendommer eller er ikke i vanlig produksjon. I forhold til retten på å motta produksjonstilskudd snakker vi defor heller om landbruksforetak som er registrert i Brønnøysund, og driver vanlig jordbruk med en omsetningsgverdi på mer enn 30.000 kroner pr. år. Med en slik avgrensning er antallet jordbruksforetak ca. 53.000 i 2005. Antall årsverk i jordbuket er totalt beregnet til ca. 67.000. I tillegg til dette kommer altså alle som driver bare skog og det som kalles tilleggsnæringer (leiekjøring, turisme med mere). Det er helt avhengig av formålet hva men her ønsker å bruke.

Legg ned kullgruvene på Svalbard

NRK skriver i dag at Store Norske Spitsbergen Kullkompani antagelig vil starte opp igjen driften etter gruvebrannen den 1.februar neste år.

Store Norske er svært viktig for Svalbard, men er den så viktig at vi, som liker å se på oss selv som miljønasjon, er tjent med å drive med denne forurensende kulldriften? Er miljøet tjent med det? Burde ikke vi sendt et signal til resten av verden at forurensende kull vil ikke vi som nasjon være med på å utvinne?

Jeg synes det er litt underlig at utvinning av kull på Svalbard er totalt fraværende i miljødebatten her i landet. Vi er flinke til å kritisere kineserne for deres kulllutvinning og også amerikanernes kullgruver blir nevnt i miljødebatter, men Svalbards kullgruver er det ingen som nevner.

Kull tilhører fortidens energikilde og kull er ekstremt forurensende. Vi ville gått foran med et godt eksempel om vi stengte gruvene på Svalbard. Ikke er staten avhengig av inntektene fra denne gruvedriften på noen som helst måte heller.

Det eneste som kan sies om kulldriften i positiv retning er at den sysselsetter mange mennesker på Svalbard, men det er en liten pris å betale ved å stenge disse gruvene med tanke på hvilke signaler det sender ut i verden og på hvilke miljøbesparelser vi får ved å stenge disse gruvene.


EDIT:

Rett etter publiseringen av dette innlegget fikk jeg en mail fra Odin om en tale som Miljøvernminister Helen Bjørnøy holdt på BI tidligere i dag.

Der sier hun blant mye annet dette: "Vi har forurenset atmosfæren med klimagasser. Vi har tært på grunnvannsreserver og lagt press på skoger og naturlandskap. Vi har forurenset havområder og latt arter spre seg til regioner der de ikke hører hjemme. Dette viser at ”jorda trenger hjelp”. Vi må produsere på en mer miljøeffektiv måte og endre vårt miljøbelastende forbruksmønster. Vi må sikre en bærekraftig forvaltning av naturressursene og det biologiske mangfoldet. Vi må redusere utslipp av klimagasser og stanse spredingen av miljøgifter til jord, luft og vann. Vi må sikre velferd for en økende befolkning med mindre bruk av ressurser, mindre utslipp av klimagasser og færre miljø- og helseskadelige kjemikalier."

I tillegg sier hun mye fint om miljøvern og samfunns- og miljøbevisste bedrifter i Norge og hvilket miljøansvar private bedrifter har. Men Store Norske blir skuffende nok ikke nevnt. Ikke at det kom som noen overraskelse.

Jeg synes at staten som satser så mye på CO2-rensing av gasskraftverk også burde ta på seg det ansvaret for miljøforurensing som Store Norske står for. Store Norske er statseid og det er dermed ikke noe problem å legge den ned, det står bare på miljøpolitisk vilje.

Hele Bjørnøys tale finner dere her

Enda et dikt

Nok et dikt er publisert i min diktblogg. Denne gangen er det et dikt som heter "Fortidens skygger"

Stopp overvåkningssamfunnet

Per Aage Pleym Christensen har ett innlegg i Liberaleren i dag der han kommer med en liten oppfordring til oss alle. Han skriver blant annet: "Hvorfor skal lovlydige borgere miste rettigheter, frihet og private rom - fordi myndighetene skal ha flest og mest vidtrekkende virkemidler i kampen mot terrorister og kriminelle? Sjelden har jeg håpet mer på at nei-partiene SV og Sp skal bidra til at Norge legger ned veto mot et EU-påfunn som smugles inn i norsk lovverk via EØS-avtalen. Hvis Aftenposten skildrer EU-direktivet korrekt er det i strid med tradisjonell rettsstatstankegang, og med personvernet. Kommunistene og nazistene gjennomførte George Orwells mareritt om en gjennomregulert hverdag der myndighetene vet alt om deg og ser alt du foretar deg. Nå er Orwells "1984"-samfunn iferd med å bli virkelighet også i demokratiske samfunn. Er det ingen som skal si "stopp" snart?" Helt til slutt i innlegget sitt skriver han: "Den som ofrer frihet for trygghet, fortjener ingen av delene!"

Sjelden har jeg vel vært mer enig med Pleym Christensen enn det jeg er nå. Det er på tide å si stopp til det overvåkningssamfunnet vi er i ferd med å bli. Alt vi sier, skriver og gjør blir snart overvåket og lagret ett eller annet sted og kan hentes frem.

Det er en farlig utvikling vi er vitne til i samfunnet vårt. Et argument jeg har hørt tidligere for denne overvåkningen er "det er jo bare å følge loven det da, så er det ikke noe problem." Men det argumentet holder ikke vann. Tenk hva en kan hente inn av informasjon hvis man er en utro/korrupt tjener. Informasjon om f.eks bedriftshemmeligheter, om bedriftsstrategier, om politiske motstandere, om naboen etc etc. Det er nesten ingen grenser for hva som kan finnes av sensitiv informasjon man ikke vil skal komme ut selv om man ikke har gjort noe ulovlig.

Det er også naivt å tro at slik informasjon ikke vil kommet ut og på gale hender hvis det åpnes for slik overvåkning av e-post, sms, mms osv.

Jeg mener at denne overvåkningen er illegitim så lenge det gjelder overvåkning av oss alle og ikke bare av mistenkte kriminelle. Jeg vil ikke at min e-post skal kunne leses av andre enn den e-posten er sendt til, selv om det ikke er noe kriminelt i den e-posten.

Mange vil sikkert huske med gru tilbake til den tiden da det var sentralbord man måtte innom for å ringe ut. Personen på sentralbordet kunne i de tider lytte på det du snakket med andre om. Vil vi ha det sånn igjen? Jeg vil ikke ha det sånn. Derfor går oppfordringen fra Pleym Christensen videre: Er det ingen som skal si stopp snart?


Snart 1000 mennesker henrettet

CNN har I dag en interessant artikkel om dødsstraff i USA. Det er nemlig et jubileum nært forestående. Neste uke vil sannsynligvis henrettelse nr. 1000 siden 1977 finne sted. Ikke ett jubileum å feire altså, ei heller skryte av og være stolte av. Ett lite paradoks er nok at dette jubileet kommer like etter den tradisjonelle Thanksgiving-feiringen i USA der President Bush benådet et par kalkuner.

CNN skriver: “Let’s do it” With those last words, convicted killer Gary Gilmore ushered in the modern era of capital punishment in the United States, an age of busy death chambers that will likely see its 1,000th execution in the coming days. After a 10-year moratorium, Gilmore in 1977 became the first person executed following a 1976 U.S. Supreme Court decision that validated state laws to reform the capital punishment system. Since then, 997 prisoners have been executed, and next week, the 998th, 999th and 1,000th are scheduled to die…] […In the last 28 years, the U.S. has executed on average one person every 10 days.

En hentrettelse hver 10 dag er mye, svært mye. Jeg er motstander av dødsstraff på prinsipielt grunnlag, så for meg er 1 dødsstraff 1 for mye. Særlig med tanke på at det faktisk er umulig å omgjøre en dom hvis man er uskyldig dømt.

Og for å se litt nærmere på uskyldig dødsdømte i USA. I en annen artikkel skriver CNN om Ruben Cantu-saken: Ruben Cantu was 17 in 1984 when he was charged with capital murder in the fatal shooting of a man during an attempted robbery in San Antonio. The victim was shot nine times with a rifle before the gunman unloaded more rounds into the only eyewitness. The eyewitness, Juan Moreno, told the Chronicle that it wasn't Cantu who shot him. Moreno said he identified Cantu as the killer during his 1985 trial because he felt pressured and was afraid of authorities.

Altså uskyldig henrettet av myndighetene. Det må være ett stort tankekors at man faktisk har sendt en uskyldig mann i ”stolen.”

Men selv om det snart passerer 1000 henrettede og ikke alle var skyldige, så er det en bevegelse i riktig retning med tanke på dødsdommer i USA. Antall dødsdommer er på vei ned. Det er nå 50 prosent færre dødsdommer enn det var i 1990 og henrettelser har falt med 40 prosent skriver CNN.

Også antall innbyggere som er for dødsstraff i USA faller skriver CNN. Selv om det nå er 64 prosent som fortsatt er for dødsstraff har det tallet falt dramatisk siden 1994 da det var hele 80 prosent som var for.

Jeg håper denne utviklingen fortsetter slik at vi vil se et USA som på sikt avskaffer dødsstraff helt. Det vil nok dessverre ta lang tid, men med de tallene vi nå ser går i hvert fall i riktig retning, foreløpig.

De rike fattigere, de fattige rikere???

Etter å ha fulgt litt med på budsjettdebatten i Stortinget i dag er det en ting som jeg merket meg og som er litt underlig, men ikke overraskende. Det er den totale mangelen på direkte svar, den unnvikende retorikken, som de fleste representantene sto for fra Stortingets talerstol.

Det er utrolig frustrerende å se at ikke ett eneste spørsmål som blir stilt fre nevnte talerstol får et utførlig og oppklarende svar. Hele denne "viktige" budsjettdebatten i Stortinget blir dermed en farse, et gedigent spill for galleriet, uten egentlig å ha noen som helst form for verdi. Ikke det at det kom overraskende på meg at der er slik, men det burde ikke være sånn.

Denne debatten får ingen verdi fordi vi som velgere ikke får høre hva det enkelte partis representanter egentlig mener, bare en masse svada for å unngå å besvare spørsmålene før den fastsatte replikksvartiden er omme.

Jeg ble også rimelig lei av å til stadighet fikk høre om den sosiale profilen og skatten til de 100 rikeste. Hva skatten til de 100 rikeste har å gjøre med problemet med fattige mennesker her i landet er for meg uforståelig.

Det er bare ren og skjær missunnelse, jantelov på sitt beste. Du skal ikke stikke deg ut fra mengden her i landet, du skal ikke tjene penger, skape verdier og arbeidsplasser. Det er visst usosialt det.

Og så bruker dem argumentet at hadde de 100 rikeste bare skattet mer så ville alle fattige har i landet hatt det så mye bedre. Pisspreik.

Hvem skaper verdier og arbeidsplasser her i landet? Jo det er nettopp de 100 rikeste + en hel skog av private småbedrifter.

Men altså, for å snakke litt om de 100 rikeste og deres skatt. Jeg vet ikke hvor mange mennesker disse 100 rikeste sysselsetter her i landet, men at det er mange tusen er hevet over enhver tvil. Og det er jo sånn at alle disse som er ansatt i bedrifter eid av de 100 rikeste også skatter til felleskassa.

For å ta Røkke som et eksempel så er det ikke slik at Røkke selv er den eneste i hele Aker-konsernet som skatter til felleskassa, det gjør alle de som Aker sysselsetter. Fra vaskehjelpa og opp til sjefen sjøl. Og vi må ikke glemme all den verdien som tilføres samfunnet gjennom sysselsettingen i Aker.

Dermed blir den reelle inntekten til staten fra Røkkes konsern svært høy, mye høyere enn det Røkke selv skatter.

Derfor blir rødgrønne mantraet "sosial profil" og "mer til fordeling" veldig urettferdig. Røkke og hans selskap bidrar da såvisst til statskassa og til fordelig og til sosial profil gjennom den verdien det er for samfunnet å ha folk i arbeid, mer enn nok til at staten har råd til å hjelpe fattige.

Jeg har skrevet det før og kan gjerne gjenta det her: Det er ingen motsetning mellom rike og fattige, det er ikke sånn at de fattige blir rikere hvis de rike blir fattigere slik de rødgrønne synes å mene, snarere tvert i mot.

20000 besøk

Det er med glede jeg kan presentere en ny milepel i denne bloggens 6 måneder korte historie. Det passerte nemlig 20.000 besøkende nå i morgentimene i dag. (Nei jeg har ikke klikket meg inn selv for å øke besøkstallet.)

Det er kun et lite skår i gleden og det er at jeg tapte nominering i Gullbloggen i går. Men når det er sagt så er det liten tvil om at jeg tapte mot utrolig gode skribenter som f.eks. VamPus og Drusilla (misunnelig, misunnelig).

Også en annen blogg jeg leser fast er nominert til årets Gullblogg og det er Hjorten. Alle tre er på min topp 10-liste og jeg ønsker dem lykke til i avstemmingen.

Trond Giske og kulturvennene hans

- Den rødgrønne regjeringens merkverdige og lite gjennomtenkte (eller er de det?) utspill stopper ikke med utdanningsminister Øystein Djupedals mindre famøse ordvalg de siste ukene. Også kulturminister Trond Giske ønsker å markere seg på den fronten.

(Foto: Scanpix)

- Giske var på Norsk kulturråds årskonferanse på BI i går, og da kom han i følge NRK med denne setningen: "Jeg er forbauset over hvor lite rikinger leverer tilbake til samfunnet, så jeg vil appellere til de rikes «dødsangst». Det må bli sånn at de ikke er i det gode selskap hvis de ikke gir mer til kulturen."

- For det første: Kanskje alle disse "kulturvennene" til Giske begynner å få dårlig råd nå? Kanskje de ikke klarer å leve av den "kulturen" disse fine vennene hans produserer?
- Og for det andre: Hvordan ser Giske for seg at disse rikingene skal utestenges? Kanskje de skal nektes å komme på de rasende festlige "kjendispartyene" som Giske er et mer enn fast innslag på? Å for et nederlag det måtte være.

Giske stoppet ikke med det. Han sa også, med henvisning til Reitanfamilien og andre rikinger: "Vil du være den som fikk smørprisen ned ti øre, eller en som gjorde Norge til et bedre land å leve i? Dette er et dannelsesoppdrag."

- For å si det sånn kjære Trond Giske, så betyr smørprisen mye mer for fattige mennesker her i landet enn det disse fine kulturvennene dine klarer å gulpe opp.
- Norge blir et bedre land å bo i den dagen alle har råd til å spise en skikkelig middag hver dag. Slik er det ikke i dag! Og sett i det perspektivet så kan du, Trond Giske, ta det dannelsesoppdraget ditt å stappe det opp ett sted der sola aldri skinner.


Sunt bondevett???

"Man må minst være professor for å forstå alle reglene", sier en av Vestfold-bøndene som ble tatt i skattemyndighetenes aksjon mot svart arbeid tidligere i høst (Nationen)

Er det ikke noe som heter "sunt bondevett" da? Kanskje dette "bondevettet" ikke er så sunt alikevel!!!

En litt morsom uttalelse denne bonden også kommer med til Nationen om skattemyndighetenes uanmeldte besøk er dette: "Jeg vil jo gjerne rettledes og gjøre ting riktig, mens følelsen var at de som kom, bare var ute etter å finne noe galt."

Vel, kjære bonde med "sunt bondevett," det er nettopp derfor skattemyndighetene kommer. De kommer for å avdekke om noe er galt eller ikke.

Hvis du trengte hjelp og/eller veiledning så er det vel litt sent å be om det når kontrollen først har startet. Det blir det samme som om en bilfører i litt for stor hastighet sier til UP at han kjørte så fort for å komme fort frem til skiltet som sier hvor fort han har lov til å kjøre...

Maks 30 kilometer i timen

Transportøkonomisk Institutt (TØI) foreslår å setten ned fartsgrensene over hele landet. Der det i dag er 90 soner foreslår TØI å sette ned til 80, og tilsvarende fra 80 til 70 der det i dag er 80 sone. Alt dette for å halvere antall trafikkdrepte og skadede.

Hvorfor stoppe der sier jeg. Hvorfor ikke sette grensene til maks 30 kilometer i timen over hele landet. Da vil antall trafikkdrepte og skadete bli tilnærmet lik null og da er politikernes nullvisjon innfridd. Store penger er det å spare på et slikt tiltak også. Vi vil ikke trenge nye veier, midtdelere etc etc. Store kostnader spares også inn på helsesektoren.

Nei, jeg tror ikke det er veien å gå for å hindre trafikkskade og død. Den mest hensiktsmessige veien å gå er å bygge veier som faktisk er sikrere. Når vi også tar en titt på en begrunnelse fra TØI på hvorfor de vil sette ned grensene er det at folk kjjører jo for fort allikevel. Den reelle gjennomsnitsfarten vil bare gå ned fra 79,3 km/t til 76,8 km/t ved å senke grensene fra 80 til 70 kilometer i timen i følge Rune Elvik ved TØI.

Jan Johansen i NAF sier til Aftenposten: "Å senke fartsgrensene er ikke et godt tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Det er det eneste tiltaket myndighetene har som ikke belaster budsjettene. De bør i stedet øke veibevilgningene."

Det er ikke vanskelig å være enig med Johansen. Politikerne passer på skattepengene våre som om det skulle være deres egen private formue de bestyrer. De er livredde for å bruke disse pengene og setter dermed inn tiltak som ikke berører budsjettet og som kun kan begrunnes i budsjettbalanse.


Her er lista fra TØI slik den ble presentert i Aftenposten i dag:

 • En fartsgrense på 70 kilometer i timen der grensen i dag er 80 km/t.
 • En fartsgrense på 80 kilometer i timen der grensen i dag er 90 km/t.
 • Et system i bilen som overvåker at fartsgrensen ikke brytes, og enten gir beskjed eller hindrer sjåføren i bryte fartsgrensen.
 • Et system som varsler når bilbeltene ikke brukes, altså såkalte bilbeltepåminnere.
 • Aktive hovedlys som "ser" rundt svinger og tilpasser lysstyrken etter forholdene.
 • Elektronisk stabilitetskontroll i bilene.
 • Bedre beskyttelse mot nakkeskader

TV2-nyhetene er preget av show og sirkus

Dawy Wathne kaller et lønnstilleg på 16000 kroner for et knusende nederlag. I følge Nettavisen sier han dette etter at lønnsforhandlingene var i land: "Hele resultatet er et knusende nederlag." Videre sier Wathne: "Tilbudet ble akseptert for å unngå en arbeidskonflikt. TV 2-ledelsen leker med dette med TV 2-kulturen. Hvis de torpederer TV 2-kulturen, er det de som taper."

Etter disse uttalelsene fra Davy Wathne så er det i hvertfall en ting som står ganske klart for meg og det er at den TV2 kulturen Wathne snakker om rett og slett er en grådighetskultur som ikke hører noe sted hjemme. Journalistene i TV2 er de som har den nest høyeste lønna av alle journalistene i Norge, kun slått av journalistene i Dagens Næringsliv, allikevel så syter de over 16000 kroner i årlig tillegg.

Klubbleder Jarle Mindor Marøy sier til Nettavisen: "Enkelte i organisasjonen har tre funksjoner, vi er som et kinderegg, og vi gjør enormt mye. Derfor hadde vi fortjent tillegget." Jeg kan vanskelig se at TV2-journalistene gjør en jobb som tilsier at de skulle ha så mye bedre betalt enn sine kolleger i NRK all den tid NRK har en atskillig høyere kvalitet på sine nyhetssendinger enn det TV2 har.

TV2-nyhetene er preget av show og sirkus.

Sosialistene velger for oss

Næringsminister Odd Eriksen (Ap) sier til Dagbladet i dag: "Barnehager er god næringspolitikk. Man får større yrkesdeltakelse, og det fører til at kvinner føder flere barn." Ja, tenkte jeg det ikke. Barn i barnehage, mor/far i jobb uansett om de vil eller ikke høres det ut som i mine ører. Samlebåndsprinsippet.

Videre sier han: "Det vil gå utover vekstkraften til den norske økonomien hvis foreldre skal være hjemme inntil barnet blir to år." Hva med trivselen og harmonien i familien da, betyr ikke den noen verdens ting for sosialister?

Styrer disse sosialistene politikken slik at de setter den norske økonomien i fare om jeg som pappa velger å være hjemme med barnet mitt i 2 år? Hva om jeg velger å være hjemme enda lenger?

Denne påstanden er faktisk ikke sann, fordi det koster staten mye mer om jeg velger å sende mitt barn i barnehage enn om jeg velger å være hjemme med det.

Og så kommer han med det som jeg reagerer mest på. Han sier nemlig: "Det er det som er genialt med det nordiske velferdssamfunnet. Man trenger ikke å velge mellom familie og jobb. Det går faktisk an å kombinere." Ja det er nettopp det som er problemet med denne sosialistregjeringa. Vi skal ikke få velge selv hvordan vi vil innrette våre liv. Vi skal ikke få velge om vi vil være hjemme med barna våre, vi skal ikke få velge mer tid til familie. Neida, vi skal tvinges til å sende barna i barnehage, for barnehager er god næringspolitikk.

"Man trenger ikke å velge..." sier altså Eriksen. Nei det stemmer det Eriksen, for dere sosialister velger for oss. Man KAN IKKE VELGE med den politikken som sosialistene i regjeringa legger opp til, for barn i barnehage er god næringspolitikk.

Hvor det er blitt av Senterpartiet i denne saken om barn og barnehage er litt av et mysterium...

Ny blogg

Jeg har åpnet en ny blogg hvor jeg vil publisere dikt jeg skrev i min tid som narkoman. Alle diktene mine er skrevet i ruset tilstand.

Det er nå litt over 2 år siden sist gang jeg brukte narkotika og det er på tide å dele noen av tankene til en narkoman med resten av verden. For å få en "flying start" så begynner jeg med 3 dikt. Flere vil følge med ujevne mellomrom.

:o)

Bloggen finner dere som er interessert her: Mine dikt


Arnt-Kjells VG-blogg

Her følger et lite utdrag jeg fant hos bloggeren Arnt-Kjells VG-blogg

---

Fyfaen, så mye usaklig oppgulp av noen  meninger folk klarer å komme med her!

Sitter på rævva si døgnet rundt å brer om seg med innlegg i hytt og gevær!

Later som dem er allvitende og nekter og godta andres korreksjoner!

Er det for mye å be om at dere heller tar på dere skoene, og ser dere om etter en jobb eller en skoleplass?


Hvis det var en ting jeg lærte da jeg var ung, var at oppfører du deg dårlig og spiller vrang så blir det ikke no godteri på lørdagen, og ukepenger kunne du bare glemme! Men her går VG ut å snur opp ned på flere hundre års lærdom om god og riktig oppdragelse!

Sitte foran dataen hele døgnet å ergre seg over at man ikke har jobb, kjæreste eller no liv!

Når skal dere begynne å ta ansvar for deres egne liv?

---

Burde vel egentlig bare forbigå dette i stillhet, men hans synspunkter er av en slik art at jeg tror det er svært viktig for oss bloggere uten et liv, jobb eller noe som helst håp for fremtiden å se at "jo kanskje det er bloggingen som gjør at livet mitt er noe dritt."

Jeg har nå fått et helt annet perspektiv på det å blogge, og en enda større glede av det. For det gleder meg faktisk at det finnes personer der ute som leser blogger og blir så provosert av dem at de begynner å blogge selv, selv om det er ren kritikk av andre bloggere.

Så Arnt-Kjell, du inspirerer meg til å fortsette dette "meningsløse" livet der jeg "Later som jeg er allvitende og nekter og godta andres korreksjoner."

Uvanlig kjøring og hvitt fosfor

En amerikansk soldat skjøt og drepte minst tre uskyldige personer i går, inkludert et barn. Jeg skal ikke kritisere soldatens handlinger her, for de amerikanske soldatene lever under et svært høyt press.

Men det jeg vil nevne her er de uttalelsene som amerikanske offiserer litt høyere opp i systemet kommer med. De er det verdt å se litt nærmere på. For i følge VG så sier major Steve Warren: "En amerikansk soldat som beskyttet kjøretøy på vei til den amerikanske basen i Baquba åpnet ild mot en bil han mente kjørte uvanlig."

Kjørte uvanlig??? Er det vanlig praksis i den anerikanske hæren å trene opp soldater til å skyte på biler som kjører uvanlig? En litt merkelig uttalelse synes jeg for hva er da uvanlig kjøring? Er det kanskje vinglete kjøring, eller å kjøre litt fortere eller saktere enn vanlig, er det å være flere i bilen uvanlig? Dette synes jeg amerikanerne burde enten opplyse om eller la være å bruke som unnskyldning i det hele tatt.

Men Warren gir seg ikke med dette, han sier videre: "Dette er en beklagelig, tragisk hendelse som ikke ville skjedd dersom tilhengerne til Abu Musab al-Zarqawi ikke hadde brukt bilbomber." Denne uttalelsen kunne Steve Warren ha spart seg for. Akkurat som om al-.Zarqawis bruk av bilbomber rettferdiggjør drap på uskyldige sivile som tilfeldigvis kjører bil på en litt uvanlig måte.

Mener Warren at al-Zarqawi heller burde bruke de samme "konvensjonelle" våpnene som amerikanerne selv bruker, hvitt fosfor for eksempel, i sin krig mot de amerikanske styrkene?

En amerikansk soldat som tjenestegjorde i Falluja sa i en dokumentar for litt tid tilbake til den italienske TV-kanalen RAI: "Fosfor brenner levende skapninger. Faktum er at det smelter vekk alt kjøtt ned til beinet. Jeg så de brennende kroppene til barn og kvinner. Fosfor eksploderer og danner en sky. Alle innen en omkrets på 150 meter rundt bomben dør." Jepp, dette er amerikansk dobbeltmoral på sitt beste. De kritiserer bruk av bilbomber mot sivile mens de selv bruker jagerfly og hvitt fosfor mot den samme sivilbefolkningen. Dokumentaren ligger i følge VG ute på RAIs nettsider.

God bless America!!!

CNN med nye avsløringer om amerikansk tortur

- CNN bringer i dag nye avsløringer om USA’s “torturprogram.” Det er eks-utenriksminister Colin Powells stabssjef, Larry Wilkerson, som kommer med avsløringene om at visepresident Dick Cheney var ”arkitekten” bak disse torturmetodene i USA-kontrollerte fangeleire og fengsler.

- CNN skriver: Retired U.S. Army Col. Larry Wilkerson, who served as former Secretary of State Colin Powell's chief of staff, told CNN that the practice of torture may be continuing in U.S.-run facilities. "There's no question in my mind that we did. There's no question in my mind that we may be still doing it," Wilkerson said on CNN's "Late Edition."

- Videre skriver CNN: "There's no question in my mind where the philosophical guidance and the flexibility in order to do so originated -- in the vice president of the United States' office," he said. "His implementer in this case was [Defense Secretary] Donald Rumsfeld and the Defense Department."
- At another point in the interview, Wilkerson said "the vice president had to cover this in order for it to happen and in order for Secretary Rumsfeld to feel as though he had freedom of action."
- Traveling in Latin America earlier this month, President Bush defended U.S. treatment of prisoners, saying flatly, "
We do not torture."

- Neivel George Bush. Hele verden vet at dere gjør nettopp det og nå avslører også tidligere stabssjef i det amerikanske Utenriksdepartementet nettopp det hele verden egentlig visste fra før. Setningen ”We do not torture” som Bush kom med virker noe hul og minner litt om tidligere president Bill Clinton da han uttalte ”I did not have sex with that woman”
- Amnesty International offentliggjorde den 7-11-2005 en rapport som beviser at amerikanerne faktisk har torturert fanger  de har mistenkt for terrorisme i de såkalte "hemmelige fengslene" altså den samme dagen som Bush uttalte "We do not torture."

- CNN: Cheney has lobbied against a measure in Congress that would outlaw "cruel, inhuman and degrading treatment" of prisoners, calling for an exception for the CIA in cases that involve a detainee who may have knowledge of an imminent attack.
- The amendment was included in a $491 billion Pentagon spending bill that declared 2006 to be "a period of significant transition" for Iraq.
- Proposed by Sen. John McCain, an Arizona Republican who was tortured as a prisoner of war in North Vietnam, the amendment was approved in the Senate last month by a 90-9 vote. It was not included in the House version of the bill.
- The White House has said that Bush would likely veto the bill if McCain's language is included, calling the amendment "unnecessary and duplicative."


- Det vil nok dessverre ikke overraske meg det minste om Bush legger ned veto mot denne lovgivningen. Bare det faktum at USA bedriver tortur viser at denne loven slett ikke er "unnecessary and duplicative" som det Hvite hus hevder. Den er tvert i mot svært nødvendig.

- Men Wilkerson medgår at han ikke har klare beviser for at USA torturerer fanger. Wilkerson sier til CNN: "I can only assume that, when the vice president of the United States lobbies the Congress on behalf of cruel and unusual punishment and the need to be able to do that in order to get information out of potential terrorists... that it's still going on."

Wilkerson har utvilsomt et poeng. For hvorfor ellers skulle visepresident Cheney stå så hardt på ovenfor kongressen om å tillate bruk av "cruel and unusual punishment" hvis de allikevel ikke bruker slike metoder eller har til hensikt å gjøre det?

Svar fra NLM

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har svart meg per mail på innlegget mitt om "Foreslått endring av lovens § 54 D." 

---

Det er helt greit. Men vil understreke at for oss så handler ikke dette
først og fremst om homofili, men om retten til fungere som et
trossamfunn. Det vil si at politikk ikke blir satt over tro. Altså en
prinsippsak som favner mye videre enn enkeltspørsmål. Og da blir
eksempelet til Ottosen ang. AP helt legitimt.
Forøvrig er det trist å lese at du velger å bruke ord som "trangsynte"
og "fordømmende" om annerledes tenkende. Det legger ikke akkurat noe
godt grunnlag for en saklig debatt. Fordømmelse driver vi ikke med.

Ha en god dag!

mvh

Helge Mathisen
Informasjonskonsulent, NLM

---

For NLM handler det altså om å fungere som trossamfunn, mens for de homofile handler det faktisk om å fungere som og bli respektert sin likeverdige mennesker.

NLM setter seg selv og sine prinsipper høyere enn mennesket selv, derfor mener jeg at de (sammen med mange andre trossamfunn) er trangsynte og fordømmende...

Det går på rettssikkerheten løs

Politidirektoratet har i samarbeid med Vegdirektoratet utarbeidet en rapport om utplassering av flere fotobokser, rundt 300 til i tillegg til de 330 vi har i fra før. Det er helt greit, men det står noe annet også i den rapporten som gjør meg litt urolig.

I følge Aftenposten så står det nemlig i rapporten: "Vi vil påpeke at det i en rekke land er innført eller foreslått å fotografere kjøretøy bakfra eller bare registreringsnummeret forfra ... Dette vil gi oss vesentlig rimeligere utstyr, siden vi ikke trenger bilde av en gjenkjennelig fører. Det vil dessuten gi oss mulighet for også å kontrollere kjørefarten til motorsykler der fartsnivået kan være ekstremt. Problemet i forhold til personvern vil også kunne forenkles betraktelig."

Det som denne rapporten her beskriver om å kun fotografere registreringsnummeret (forfra eller bakfra) gjør meg svært betenkt på vegne at rettssikkerheten. For det betyr at man kan stille eieren av kjøretøyet til ansvar UAVHENGIG av hvem som har kjørt og om eieren i det hele tatt har vært med.

Man risikerer altså å bli bøtelagt eller miste førerkortet og i verste fall fengslet hvis farten har vært høy nok for noe en annen sjåfør har gjort hvis man går inn for disse endringene. Så for å spare penger ved å kjøpe inn rimeligere og dårligere utstyr så ønsker Politidirektoratet og Vegdirektoratet å sette rettssikkerheten i fare.

Det er ikke akseptabelt i en rettsstat. En del av rettssikkerhetsprinsippet er nemlig slik at det er bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt, og det prinsippet blir det vanskelig å ivareta med disse foreslåtte endringene.

EDIT:

Som et lite tillegg er en av grunnene til at de skal sette opp flere fotobokser denne i følge VG: "Bøteinntektene skal opp med 50 millioner kroner bare i 2006."

Når inntekter til staten er årsaken setter jeg et stort spørsmålstegn ved hensikten med disse boksene. Man kan spørre seg om hensikten er trafikksikkerhet eller statens lommebok!


Dele opp Telenor?

TV2-Nettavisen skriver i dag at Telenor i årevis har tatt for høy pris på sin nettleie til konkurerende bredbåndsleverandører slik at prisene til oss forbrukere har vært unødig høye. Post og Teletilsynet krever at Telenor kutter sine priser med opptil 40 prosent på utleie av sine nett til konkurenter.

Denne overprisen som Telenor her har tatt har tilført forbrukerne en ekstraregning på rundt 1 milliard kroner de siste årene. I en kommentar sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) til TV2-Nettavisen at: "Det er mange spørsmål og Telenors rolle vil være ett av de spørsmålene som vi må ta stilling til."

Vel, jeg skal herved hjelpe til og lanserer et forslag for ministeren, slik at hun slipper å tenke på det selv. "Hvorfor ikke skille ut bakkenettet Telenor har i et eget selskap, slik som det ble gjort med elektrisitetsnettet i sin tid, slik at alle bredbåndstilbydere konkurrerer på like vilkår?"

Det er ikke vanskelig å få det til, det står bare på politisk vilje til å gjennomføre det og med en flertallsregjering så burde det kunne gå greit. Det blir mest rettferdig og det vil ikke være bukken som passer havresekken.

Telenor har også tidligere fått pålegg om å senke prisene uten å gjøre det, så en naturlig konsekvens vil være å frata Telenor den nesten monopoltilværelsen de har på bredbåndsnettet i dag slik at det blir en reell og rettferdig konkurranse.

Om det nye selskapet i neste omgang bør være statlig eller privat er et annet spørsmål, men noe i den samme banen som Statnett er kanskje en løsning. Det er ihvertfall ikke en god løsning slik det er nå.

Norges Bondelags rapport om WTO

For noen dager siden bestilte jeg rapporten "Bøndene, milliardærene og verdenshandelen - Norske medier og WTO-debatten" som Norges Bondelag har utarbeidet. I går kom den i posten.

Jeg hadde håpet å kunne fått litt mer informasjon om hva Bondelaget egentlig mener om WTO og hvilke løsninger de ser for seg at skal kune komme de fattige landene til gode. Jeg må si jeg ble svært skuffet.

Rapporten som er på 47 sider har dette innholdet:

* 4 sider om kritikk av norsk medias rolle i debatten
* 5 sider som kalles "mytene om mat, u-land og forbrukere"
* 3 sider om hvordan styrke landbruket i sør
* 8 sider om annet (forside, innledning etc)
* og hele 27 sider handler om utviklingen og kritikk av denne i Brasil

Selv i de 3 små sidene som handler om å styrke landbruket i sør kommer ikke Norges Bondelag opp med noen verdens ting om hvilke løsninger de ser for seg i spørsmålet om fattige bønder.

Hele rapporten er en eneste stor kritikk av Brasils utvikling og norske medier. Det eneste som kommer ut av denne rapporten fra Bondelaget er sure oppgulp og småfurting.

Så inntil Bondelaget faktisk kommer med forslag til løsninger på problemene så er det vanskelig å ta dem seriøst.

(Rapporten kan bestilles via Norges Bondelags nettsider)

Foreslått endring av lovens § 54 D

Likestillings- og diskrimineringsminister Karita Bekkemellem ønsker å endre loven som gir trossamfunn rett til å forskjellsbehandle og diskriminere mennesker ved ansettelser. Saken har aktualisert seg de siste dagene med den svært triste degraderingen av en offiser i Frelsesarmeen.

Dette forslaget har selvsagt ikke gått helt upåaktet hen i de kristne menighetene og organisasjonene i det ganske land. For eksempel så sier Espen Ottosen, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) til den kristne avisa Vårt Land at: "Jeg tror de fleste kristne organisasjoner vil bryte en slik lov. Tradisjonelt er kristne blant de mest lovlydige borgere i landet, men vi kan nå stå overfor en historisk situasjon der kristne må lyde Gud mer enn mennesker. Dette handler ikke om hvorvidt man er for eller imot homofili, men om anledningen kristne organisasjoner har til å kreve av sine medarbeidere at de eksempelvis er forpliktet på De ti bud"

For meg er det helt uforståelig at noen er så utrolig trangsynte og fordømmende ovenfor mennesker som lever ut sin kjærlighet. Kjærligheten står jo vanligvis sentralt i det kristne budskap, men skal altså ikke gjelde for alle. Loven om at trossamfunn skal få lov til å diskriminere andre mennesker burde aldri ha eksistert.

Videre hevder Ottosen i følge Vårt Land at det er absurd å tenke seg at disse bestemmelsene om rett til å diskriminere og forskjellsbehandle skulle falle bort. Han sier: "I så fall kan heller ikke Arbeiderpartiet spørre etter politisk tilhørighet når de skal ansette medarbeidere i partiet."

Det utspillet var å virkelig bomme på målet. Arbeiderpartiet kan spørre om partipolitisk tilhørighet like mye som de kristne menighetene kan spørre og kreve at man er kristen. Men den store forskjellen slik loven er nå er at Arbeiderpartiet ikke har lov til å diskriminere eller forskjellsbehandle sine ansatte og/eller medlemmer på grunn av f.eks sexuell legning, det har nemlig de kristne menighetene og organisasjonene lov til.

Derfor håper jeg virkelig at dette forslaget fra Bekkemellem om å oppheve dette fritaket får flertall både i regjeringen og ikke minst på Stortinget.


Slik lyder arbeidsmiljøvoven §54D i dag: (Lovdata)

"Arbeidsgiveren kan ved ansettelse innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål eller om de er medlemmer av lønnstakerorganisasjoner dersom slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter eller dersom det inngår i formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet å fremme bestemte politiske, religiøse eller kulturelle syn og stillingen er av betydning for gjennomføringen av formålet. Tilsvarende skal gjelde opplysninger om søkerens eventuelle homofile legning eller homofile samlivsform. I tilfelle slike opplysninger vil bli krevd, må dette angis i utlysingen av stillingen."

USA bruker tortur systematisk

I følge den amerikanske TV-kanalen ABC bruker CIA torturlignende metoder for å tvinge frem opplysninger og/eller tilståelser fra fanger mistenkt for terrorisme. Det er fanger som sitter i hemmelige fengsler i Afghanistan og Øst-Europa hvor denne torturen foregår. Opplysningene kommer fra tidligere og nåværende CIA-agenter som røper dette til TV-kanalen. Disse opplysningene som kommer frem under disse ”avhørene” er av heller tvilsom verdi.

Agentene sier til ABC: “Harsh interrogation techniques authorized by top officials of the CIA have led to questionable confessions and the death of a detainee since the techniques were first authorized in mid-March 2002, ABC News has been told by former and current intelligence officers and supervisors.”

Human Rights Watch reagerer spesielt på metoden kalt Water Boarding (se liste nederst). John Sifton I HRW sier: "The person believes they are being killed, and as such, it really amounts to a mock execution, which is illegal under international law," mens tidligere CIA-offiser Bob Bear sier: “It is bad interrogation. I mean you can get anyone to confess to anything if the torture's bad enough."

Disse opplysningene er dessverre ikke overraskende. Vi har jo alle sett hva som skjedde i det irakiske fengselet Abu-Graib, og vi har hørt historier fra Guantanamo om bruk av torturlignende metoder.

Amerikanerne nekter da også FN-personell å møte Guantanamofangene uten at det er en fangevokter til stedet. BBC skriver: ”The UN has formally rejected a US invitation to visit the Guantanamo prison camp, saying it cannot accept the restrictions imposed by Washington”

FN’s spesialutsendig om tortur, Manfred Nowak, sier til BBC: "If you want to hear from a detainee or know from a detainee whether he or she has been subjected to torture or ill treatment then you must be allowed to speak to this person in private, in front of prison guards they would never tell you the truth because of being afraid of reprisal”

Nå er det snart på tide at verden sier I fra til USA at slik tolkning av menneskerettighetene som USA her bedriver ikke er en akseptabel måte handle på. USA’s mål med ”krigen mot terror” er jo nettopp å forsøke å innføre demokrati og menneskerettigheter i bl.a Afghanistan og Irak, og da kan de ikke selv gå foran med et så dårlig eksempel som det de nå gjør.

USA som en forkjemper for menneskerettigheter kan ikke systematisk bryte dem under dekke av krigen mot terror.

Her er listen:

1. The Attention Grab: The interrogator forcefully grabs the shirt front of the prisoner and shakes him.

2. Attention Slap: An open-handed slap aimed at causing pain and triggering fear.

3. The Belly Slap: A hard open-handed slap to the stomach. The aim is to cause pain, but not internal injury. Doctors consulted advised against using a punch, which could cause lasting internal damage.

4. Long Time Standing: This technique is described as among the most effective. Prisoners are forced to stand, handcuffed and with their feet shackled to an eye bolt in the floor for more than 40 hours. Exhaustion and sleep deprivation are effective in yielding confessions.

5. The Cold Cell: The prisoner is left to stand naked in a cell kept near 50 degrees. Throughout the time in the cell the prisoner is doused with cold water.

6. Water Boarding: The prisoner is bound to an inclined board, feet raised and head slightly below the feet. Cellophane is wrapped over the prisoner's face and water is poured over him. Unavoidably, the gag reflex kicks in and a terrifying fear of drowning leads to almost instant pleas to bring the treatment to a halt.

Utfordring til Rød Ungdom

Rød Ungdom skriver på sine nettsider: "Forskjellen på Rød Ungdom og RV og alle de andre partiene er at vi ikke går med på si ja til å forverre livet til folk flest for å oppnå mer personlig makt. Så hvis du heter Kjell Inge, Kjell Magne eller styrer ditt eget firma, så får du oftest nei hos oss."

Så hvis det er noen Rød Ungdom der ute som kan svare meg på følgende blir jeg fornøyd.

1. Hva har Rød Ungdom som målsetting når det gjelder alle de private selskapene i Norge? Det gjelder alt fra enkeltmannsforetaket med en ansatt og opp til de virkelig store selskapene som har tusener av ansatte. De skriver bl.a: "Galskapen fortsetter fordi vårt samfunn er et klassesamfunn. Det er et klassesamfunn fordi de viktigste ressursene – fabrikker, selskaper, banker, naturressurser – er eid og kontrollert av en liten gruppe mennesker; eierklassen. Disse ressursene blir ikke brukt til fellesskapets beste, men for å gjøre de rike rikere."

2. Hvordan tenker Rød Ungdom seg at man skal skape nye arbeidsplasser når det ikke lenger skal finnes noen som helst form for privat initiativ?

3. Hvor tror Rød Ungdom at inntekter til staten skal komme fra når det ikke lenger finnes private aktører?


Her er noen tall fra SSB: "Det var i alt 455 392 bedrifter i Norge per 1. oktober 2005. De fleste bedriftene finnes innen forretningsmessig tjenesteyting, utleievirksomhet og eiendomsdrift (22 prosent), varehandel (15 prosent) samt jordbruk og skogbruk (14 prosent)."

"Norsk næringsliv består av vel 300 000 aktive føretak i privat sektor, 99,5 prosent av føretaka har under 100 tilsette"

Utfordringen til Rød Ungdom går da ut på å gi meg en skikkelig forklaring på hvordan de har tenkt å løse disse "problemene" med det private næringslivet.


En måned med tabber

Det er ikke få saker den rødgrønne regjeringa har rukket å drite seg ut på og kranglet om innad og ikke minst demonstrere mot i løpet av den første måneden de har sittet ved makten, men underholdningsverdien er upåklagelig da:


 • Ta for eksempel statsbudsjettet. En av de første til å uttale seg i negativ retning var Senterpartiets Per Olaf Lundteigen som sitter i finanskomiteen på Stortinget. Ikke lenge etterpå ville nestlederen i samme parti, Lars Peder Brekk, ha omkamp om budsjettet.

 • Og så har vi den nå så berømte lønnsøkningen til representanter og statsråder da. Heller ikke her var det enighet om hva man ville. Arbeiderpartiet stemte for lønnskommisjonens forslag mens SV og Sp stemte imot.

 • Heller ikke miljøvernminister Helen Bjørnøy har hatt en særlig god start for å si det mildt. Først kom saken om vern av Hattebergvassdraget der Bjørnøy unnskyldte seg med at hun ikke hadde nok tid til å endre på vedtaket om utbygging, noe som bestrides av jus-professor Eyvind Smith. SV’s miljøpolitiske talskvinne på Stortinget, Heidi Sørensen, støttet ikke Bjørnøy, men kalte det hele en arbeidsulykke.

 • Omtrent samtidig begynte striden om Vestre Vollene på Hardangervidda å rulle. Hardangerviddas ”indrefilet” skulle selges men Bjørnøy ville ikke by på den eiendommen. Men sterke protester fra både SV og Ap førte til at hun likevel ville legge inn et bud. Ikke bare var budet latterlig lavt, 25 millioner mens det ble solgt for 111 millioner, men det var også alt for sent. Som en liten fotnote kan jeg legge til at regjeringen kjøpte 100 meter med stein og betong for litt over 30 millioner.

 • Øystein Djupedal har også, for å si det mildt, tråkket skikkelig i salaten med sitt utspill om at barnehagene er bedre oppdragere for barna enn det foreldrene selv er. Dette har jeg skrevet utførlig om tidligere så det trenger vel ingen nærmere presentasjon.

 • Og i dag går nå Inger Enger (skolepolitisk talskvinne, Sp) ut og kritiserer Djupedal fordi han vil forby bordbønn i norske offentlige skoler. Uklokt kaller hun det.

 • Men den hittil mest underholdene saken er nok den at SV utenfor Stortinget protesterer mot SV inne på Stortinget og i regjering. Det gjelder vedtaket om å sende flere F16-fly til Afghanistan. Sjefsrabulisten selv Hallgeir Langeland var en av de fremmøtte. Sponheim karakteriserte saken omtrent på denne måten: Statsminister Jens Stoltenberg har fått det flertallet han ba om før valget, men flertallet befinner seg både i salen og på plenen utenfor Stortinget

Vi kan altså vente oss og ikke minst glede oss over mange artige hendelser fra vår ”stabile” flertallsregjering som Stoltenberg proklamerte da valget var vunnet. Kanskje burde de tre partilederne ha gjort en grundigere jobb på Soria-Moria for å ha avklart mye av disse problemene på forhånd, men for oss politisk interesserte tilskuere er det god underholdning fra bokstavelig talt høyeste nivå.


Jobbet som lyttepost i Nord-Korea

Charles Robert Jenkins som deserterte fra den amerikanske hæren til Nord-Korea i 1965 fikk en viktig jobb av det Nord-Koreanske militæret. Hans oppdrag gikk ut på å være lyttepost, noe som klart fremgår av de to parabolskålene han har fått montert på hver side av hodet.
Jenkins som var sersjant i det amerikanske forsvaret sier i en uttalelse at disse "parabolene" har vært til uvurderlig hjelp nå som han begynner å bli gammel og den normale hørselen svekkes.

Svenskene oppretter DØDSLEIRE

Jeg anbefaler norske myndigheter å stenge alle grenseovergangene mellom Norge og Søta bror med umiddelbar virkning.

Søta bror er visst ikke så søt alikevel. Søta bror skal bli til en DØDSLEIR. Det er kristenfundamentalistavisa DAGEN som kommer med denne grufulle avsløringen av vårt kjære broderforlk.

DAGEN skriver nemlig: "I årevis har vi visst at Sverige er et liberalt land, men det ville være ganske forferdelig at verden skulle se på landet som en DØDSLEIR (min uthevning for å gjøre det mer dramatisk). Men det er virkelig det Sverige kommer til å bli nå, kommenterer Jim Hughes, nestleder for abortmotstanderne i International Right to Life Federation."

Det første som slo meg når jeg leste sannheten om Søta bror var hvordan i all verden skal jeg få handlet inn til jul nå? Ikke snakk om at jeg tør å reise inn i en slik DØDSLEIR bare for litt billigere juleribbe...

Men så leste jeg artikkelen en gang til og da oppdaget jeg til min store glede at disse DØDSLEIRENE ikke skulle opprettes før 1.juli neste år. Heldigvis, for da er det trygt å reise å handle hos broderfolket enda en stund.

Dermed avblåser jeg med en gang oppfordringen om å stenge grensene til etter påske 2006, så jeg får med meg skjærtorsdagshandelen på systembolaget neste år også.


Barnehage eller kontantstøtte

- Christian W. Beck ved pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo sier til den kristne avisa Dagen dette: Når 60 prosent av norske ett- til toåringer er mer enn 41 timer i uken i barnehagen, har vi fått en utvikling som bør få politikerne til å ta affære.
- Videre sier han Nesten uavhengig av politisk farge har politikerne de siste ti årene tolket sitt samfunnsansvar som betydningen av å bygge ut barnehager. Men nå har det passert en smertegrense. Derfor bør det være politikernes oppgave å dempe presset ved å advare mot for mye barnehager, og ved å fremme tiltak som gjør det mulig for foreldrene å være mer hjemme
- Dette er nok et svært kontroversielt standpunkt blant mange, men likefullt bør det tas på alvor det han sier. 41 timer i uka i barnehage er mye, svært mye, og det går utover den tida barna skulle/burde ha hatt med sine foreldre.
- Ofte er nok også foreldrene slitne når de kommer hjem fra jobb og da orker de ikke å gi den omsorg og oppmerksomhet som barnet virkelig trenger fra sine foreldre.
- For barnet blir det kanskje sånn at det er barnehagen som har rollen som ”forelder” mens hjemmet er et sted man kun sover.
- Det er betenkelig hvis det utvikler seg i en slik retning, men dagens samfunn der man verdsetter karriere foran alt annet så er dette den retning det vil gå i.

- Beck sier også: Jeg tror ikke at alle ville hatt barnehage hvis de kunne velge. Fleksibilitet er nøkkelordet her. Foreldrene ønsker mulighet til å sjonglere med litt barnehage og litt hjemme, etter som det passer i år. Denne valgfriheten boikottes av den rødgrønne regjeringen som underminerer kontantstøtten og satser bare på barnehagene
- Det tror jeg nok han har mye rett i. Jeg tror foreldre stort sett ønsker så mye tid med barna sine som mulig og ville også ha tilbrakt mer tid med barna hvis det var aksept for det i samfunnet. Slik er det dessverre ikke i dag.
- Midt oppe i likestillingens tidsalder har vi glemt barna og barnas behov for kontakt med sine foreldre. Det betyr ikke at jeg er motstander av likestilling. Jeg er tilhenger av likestilling og jeg mener at begge foreldrene burde være like mye hjemme med barna og ha like rettigheter og plikter.

- Den svenske feministen Nina Björk sier i et intervju med Klassekampen: Det har vært en selvfølgelighet blant feminister å kjempe for heltidsarbeid for alle og barnehageplass til alle barn. Men jeg vil stille spørsmål ved om dette er den rette veien. Bør kvinner streve etter å leve menns liv? Blir barna taperne når kvinner prøver eller tvinges til å leve som menn? Menns liv har jo vært mer forlokkende, mer makt, mer penger. Men kanskje det er på tide å skifte innretning
- Nei, kvinner burde ikke strebe etter å leve menns liv eller vice versa, men samfunnet burde legge det til rette for at kvinner kan komme ut i arbeid og at menn kan være mer hjemme med barna. Slik fungerer det ikke i dag dessverre.
- I det samme intervjuet sier hun: Jeg er ingen talsperson for at foreldreskapet skal være frivillig for menn og obligatorisk for kvinner. Jeg vil at vi skal leve andre liv, der vi hopper av konsumhysteriet og heller innser at det viktigste vi kan gjøre er å gi nye, små mennesker tid, tid og tid.
- Dette betyr altså at vi, samfunnet, bør innrette oss mer etter barna og på barnas premisser. Barnehagen ble i sin tid oppfunnet på foreldrenes premisser og det er tid for å endre på disse premissene.
- Det betyr ikke at jeg er motstander av barnehage, langt derifra, men vi må flytte fokus noe. Bondevik I regjeringa gjorde en innsats på det området med å innføre kontantstøtten i 1998.
- En innvending mot kontantstøtten er at den ikke virket helt etter hensikten ved at mange foreldre har valgt å bruke den på praktikant eller dagmamma og ikke var hjemme med barna slik det var ment.
- Løsningen er såre enkel; minst en av foreldrene MÅ være hjemme med barnet for å ha krav på kontantstøtten. Gjerne en 50/50 deling på far og mors hjemmetid i kontantstøtteperioden.
- Men for at denne ordningen skal virke så må også kontantstøtten økes betraktelig slik at foreldrene faktisk kan ta seg råd til å være hjemme med barna og ikke reduseres, slik regjeringen og Djupedal nå gjør.

- I Dagsavisen har Vibeke A Soløy, hovedfagsstudent i idehistorie og mor, noen synspunkter på kontantstøtten som jeg deler. Jeg siterer: Djupedals utspill om barnehagenes fortreffelighet kommer i kjølvannet av en nystartet debatt om kontantstøtten. Fagfolk er bekymret. Ett- og toåringer med særlige behov for å være i barnehage holdes hjemme fordi foreldrene heller vil motta kontantstøtte enn å få store utgifter til barnehage.
- Dette problemet løses ikke best ved å fjerne kontantstøtten. Barne- og familiepolitikken for det store flertall, kan ikke baseres på de spesielle behovene til noen få grupper. Løsningen er selvfølgelig at barn med særlige behov må få særskilte tilbud.
- Barn med stort behov for barnehageplass blir i dag prioritert i barnehagekøen. Dette er åpenbart ikke nok. Tidligere fikk disse utsatte barna tilbud om plass til sterkt redusert pris. Det er på tide å gjeninnføre denne ordningen for ett- og toåringene, slik at disse foreldrene ikke blir økonomisk motiverte til prioriteringer som ikke er i tråd med disse barnas pedagogiske behov.
- Jeg er enig. Å frata alle kontantstøtte for å at noen få barn ikke får det tilbudet de trenger er å løse problemene på feil måte. Målrettede tiltak mot de barna som virkelig trenger et pedagogisk tilbud er en mye bedre løsning enn å kutte alle over en kam.
- Videre angriper hun Djupedal med disse ordene: At Djupedal er mot kontantstøtten er synd, men at statsråden prøver å vinne politiske poeng på romantiske forestillinger og gale antakelser om at barn som ikke er i barnehage lever isolerte liv, det er virkelig ille.
- Romantiske forestillinger om en fjern fortid hvor landsbyen dekket barnas behov gir ikke statsråden grunnlag for å synse fritt om barns oppvekstvilkår. Vi må kunne kreve at en statsråd baserer seg på kunnskap og forholder seg til hvordan virkeligheten faktisk er. Her har Djupedal åpenbart noe å strekke seg mot.

- Djupedal sa på Holmgang i går at: ”Kontantstøtten skal videreføres og så vidt meg bekjent er det ingen i regjeringa som har sagt at kontantstøtten skal være på det samme nivået”
- Det Djupedal her sier betyr at regjeringa i praksis godt kan redusere kontantstøtten til 1 krone per måned og likevel ha belegg for det han sier. Jeg mener at det er helt feil vei å gå.
- Kontantstøtteordningen burde utvides og omarbeides slik at den virker etter hensikten, nemlig at foreldrene skal få være hjemme og gi mer tid til barna. Per i dag så koster det staten mye mer å subsidiere en plass i barnehage enn det det koster å subsidiere (gi kontantstøtte) til et barn.
- Og enda større vil forskjellen bli når maksprisen settes til 2250 per måned fra nyttår og 1750 per måned fra 2007. Jeg har bedt om å få disse tallene fra departementet og vil komme tilbake til det når jeg har fått svar.

- Det er ingen motsetning mellom barnehage og kontantstøtte. Vi har både råd og muligheter til begge deler og hvis vi først og fremst tenker på barna så viderefører og utvikler både barnehagen og kontantstøtten. Min mening er at vi skal ha barnehageplass til alle som ønsker det og vi skal ha kontantstøtte som virker etter hensikten til de som vil ha det og så skal vi ha effektive og målrettede tiltak mot de barna som trenger det.

- Avslutningsvis vil jeg si at siste ord nok ikke er sagt i denne debatten, verken fra meg eller andre. Det er i hvert fall det positive med denne saken.

VamPus som konge???

VamPus foreslår (ehemm) ydmykt seg selv som president eller konge i en kommentar til Amerikanske Tilstanders innlegg om monarkiet.

Jeg må nok si at det er en besnærende tanke å få VamPus som statsoverhode her i landet.

PS: Ikke la dere lure av dette bildet der hun poserer i den rosa kjolen og med DET uskyldige smilet, sannheten er nok mye værre enn som så. Sjekk fakta om denne blodtørstige bloggosaurusen

ICANN har fortsatt kontroll

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) og FN har i Tunisia ingått en avtale om at ICANN fortsatt skal ha "kontrollen og styringen" over internett. BBC skriver i dag: "The Tunis deal leaves the day-to-day management of the net in the hands of the California-based Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann), which answers to the US government. Icann will keep its current responsibilities for overseeing domain names and addressing systems, such as country domain suffixes, and managing how net browsers and e-mail programs direct traffic."

Dette har falt tungt for brysten i land som Kina og Iran som ønsker nasjonal kontroll med internett og hva som publiseres der. BBC skriver: "Disagreements over control of the internet had threatened to overshadow the summit, with countries such as China and Iran pushing for an international body under UN auspices to oversee the net. The US had stood firm against this, arguing that it would stifle technological advance and increase censorship of the internet by undemocratic regimes."

Jeg selv har gått fra å mene at det burde ligge under FN til å mene at den løsningen med ICANN fortsatt er den beste. Grunnen til det er selvsagt den sensuren som nasjoner som ikke respekterer ytringsfriheten vil kunne innføre langt bedre enn de har mulighet til i dag.

Man kan kanskje hevde at FN er en demokratisk organinsasjon, det er riktig, men det er land som ikke har demokrati og ytringsfrihet som har vetorett i FN, nemlig Kina og Kina kan være villige til å bruke den vetoretten til å innføre restriksjoner på den ytringsfriheten som jo er et av internetts største varemerke.

Internett ville da gå fra å være brukerstyrt til å være styrt av FN. Norge og EU gikk inn for et FN-styrt internett sammen med bl.a Kina og Iran. EU's hovedbegrunnelse for sitt standpunkt var for å hindre spredning av pornografi på nettet, mens Kina og Iran ønsker å begrense ytringsfriheten og tilgang til menneskerettighetene. Det sier de selvsagt ikke offentlig, men at det er det som er årsaken er helt åpenbar for alle.

Gisle Hannemyr, universitetslektor og IT-forsker ved UiO sier til Aftenposten dette: "EU er blant annet opptatt av å stenge for pornografi, mens Kina ønsker å sperre for opplysninger knyttet til menneskerettigheter. Musikkbransjen er opprørt over at ICANN ikke stenger for fildeling. Men ICANN har vært opptatt av kun å styre navn og nummer på nettet. Sensur og sperring er overlatt til andre."

Dette er blant annet en av grunnene til at jeg fortsatt har tillit til amerikansk styre og kontroll med internett. De har gjort jobben på en utmerket måte hittil og jeg har tiltro til at det vil fortsette slik også i fremtiden.


EDIT:

VG la ut en artikkel med intervju av Gisle Hannemyr mens jeg skrev dette innlegget, jeg vil ta med deler av det også, fordi jeg mener det er viktig det han sier.

- Saudi-Arabia og Kina klarer å sensuerer Internett allerede nå, men det koster dem tid og mye penger. Hvis de får større innflytelse så kan de mangedoble effektiviteten av sensur i sine egne land, sier Hannemyr.

- Kritikerne sier: Selv om USA ikke har misbrukt ICANN så kunne de finne på å gjøre det. Det er korrekt, og det gir grunn til bekymring. Men så langt har dette ikke skjedd. ICANN forholdt seg til mandatet sitt, og har kun sørget for at ting har fungert tekninsk, sier Hannemyr.

- Jeg forstår at det kan reises innvendinger mot at et globalt nett styres av en stiftelse i USA med kontrakt med det amerikanske handelsdepartementet. På sikt tror jeg på en utvikling der styringen av Internett er overlatt til et eller annet multinasjonalt organ - men dette kan ikke skje hals over hode.

Frelsesarmeen svarer meg

Frelsesarmeen har gitt meg svar per mail på innlegget mitt "Frelsesarmeen sparker homofile." Jeg velger å publisere det svaret her.

---

Hei!

Dette er en vanskelig og trist sak for alle involverte parter. Takk for
tipset om bloggen.

Det er en del forkjellige påstander i mediene i dag, så jeg legger her ved
hva Frelsesarmeen faktisk mener og har sagt om dette:

Frelsesarmeen kommenterer ikke personalsaker i media. Derfor har vi ikke
kunnet si så mye selv i dag. Generelt kan vi si at vi ikke tillater
offiserer å leve i homofilt parforhold. At man må gå fra en uniformert til
en sivil stilling hvis man velger å leve i et homofilt parforhold, er ikke
resultat av en ny praksis. Vi står for det samme som vi har gjort hele
tiden, og dette har vært kjent i mange år. Av våre rundt 2000 ansatte i
Norge er 200 offiserer. Vi vil presisere at personer ikke får sparken eller
omplasseres på grunn av homofil legning, slik en kan få inntrykk av gjennom
dagens mediedekning.

Frelsesarmeens retningslinjer er internasjonale. Vi har forståelse for at
våre retningslinjer kan virke gammeldagse i dagens Norge, og disse er
omdiskuterte også internt hos oss. Vi vet ikke hva som skjer fremover, men
her er vi nå og vi lever med flere syn. Frelsesarmeen er imidlertid en
internasjonal bevegelse og til tross for dette kulturelle mangfoldet
forholder vi oss til en enhetlig teologi og etikk.

Frelsesarmeen er åpen for alle. At vi ikke aksepterer at offiserer lever i
homofilt parforhold påvirker ikke hvordan vi jobber ellers. En bestemt
samlivsform er ikke et krav for våre 1 800 øvrige ansatte, våre 14 000
sivile medlemmer eller alle brukerne av våre hjelpetilbud. Frelsesarmeen er
åpen for alle og tilbyr ”suppe, såpe og frelse” til alle som ønsker det.

- - - -
Med vennlig hilsen
Geir Smith-Solevåg
Frelsesarmeens seksjon for kommunikasjon
Frelsesarmeens Hovedkvarter for Norge, Island og Færøyene
geir.smith-solevaag@frelsesarmeen.no

Man bygger ikke hundehus hvis man ikke har hund

Forsvarsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, går i mot sjøforsvarets anbefalinger og trumfer igjennom byggingen av en ny tørrdokk til sjøforsvaret til en pris av 314.000.000 kroner.

Sjøforsvaret mener at byggingen av denne tørrdokken ved Haakonsværn i Bergen er en helt unødvendig investering fordi det finnes nok kapasitet ved flere sivile verft i Norge. En anonym kilde i forsvarsledelsen sier til Bergens Tidene at: "Fagmilitært er tørrdokken ikke ønskelig, fordi den innebærer store uødvendige investeringer. Andre sivile verft har kapasitet til å ta vedlikeholdet på fregattene."

Strøm-Erichsen sier i følge Aftenposten: "Bygging av ny dokk har vært forutsatt fra Aps og Sps side siden forsvarsforliket i 2002. Vi investerer 20 milliarder i nye fregatter. Disse fem alene vil oppta 50 prosent av en dokks kapasitet på årsbasis."

Når forsvarsministeren velger å se bort fra forsvarets innvendinger og ønsker om byggingen av denne tørrdokken ved Haakonsværn er det meget betenkelig. Det er tydelig at ønskene til de lokale kreftene i Bergen som har kjempet for denne tørrdokken går foran forsvarets ønsker og behov
 
Å bygge noe det ikke er behov for eller ønsker om er rett og slett helt urimelig. Man bygger ikke et hundehus hvis man ikke har en hund som trenger hundehuset.

Frelsesarmeen sparker homofile

Frelsesarmeens behandling av åpne homofile offiserer er en trist sak. Dagsavisen skriver i dag om en 43 år gammel mann som har vært offiser i Frelsesarmeen i 22 år som nå ble fratatt uniformen og degradert til en kontorjobb ved hovedkvarteret, noe som i praksis betyr sparken som offiser. Dette skjer etter at Frelsesarmeen fikk en ny ledertroika i august måned.

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen har i prinsippet aldri godtatt homofile offiserer, men det har i praksis vært sett gjennom fingrene med dette. Men den nye ledertroikaen har strammet inn på denne praksisen. Frelsesarmeen burde heller ha gått den andre veien og godtatt homofile i stedet for å ta ett stort skritt tilbake ved å stramme inn på ordningen med å se gjennom fingrene med den sexuelle legningen til soldater og offiserer.

Dette er ikke den enesta saken som Dagsavisen kjenner til. Også en kvinnelig lesbisk soldat ble fratatt rangen etter at hun flyttet sammen med sin kjæreste.

Major Jan Peder Fosen, kommunikasjonsansvarlig i Frelsesarmeen sier til Dagsavisen:
- Jeg vil ikke kommentere personalsaker

-  Men er det slik at det å være homofil kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet til personer i Frelsesarmeen?

- Det kan jeg ikke svare på, fordi det blir fortsatt denne personalsaken.

- Så du kan ikke svare på om homofili kan medføre en degradering for ansatte i Frelsesarmeen?

- Nei, det kan jeg ikke svare på, på grunn av det jeg har sagt tidligere.
-  Men jeg spør deg ikke om denne konkrete saken. Jeg spør deg på generelt grunnlag om homofili anses som et forhold som har noe å si for de ansattes stilling hos dere?

- Jeg tolker det slik at det betyr denne saken.

- Vi kjenner også til en sak der en kvinnelig soldat mistet soldatstatusen sin etter at hun inngikk partnerskap. Kan du si noe om det?

- Det kan jeg ikke kommentere fordi jeg ikke kjenner til det.

- Har dere i Frelsesarmeen mange slike omplasseringssaker fra soldat til sivil ansatt?

- Nei, det tror jeg ikke. Men det har jeg ikke oversikt over.

Det er svært trist at en organisasjon som er så høyt respektert (også av meg) og som gjør så mye bra arbeide for utrolig mange mennesker behandler sine egne ansatte soldater og offiserer på denne uverdige måten.

Ekstra trist blir det når vi vet hva slags personlige trageider det kan føre til når man behandler mennesker så dårlig som det Frelsesarmeen gjør her. Dagsavisen har en artikkel om dårlige ledere og der sier Grace Beathe Mathisen i Arbeidslivstelefonen at: "Dårlige ledere fører til psykiske problemer, mer sykefravær og i de verste tilfellene til tanker om selvmord hos ansatte."

Det er helt klart at slik behandling som disse homofile soldatene har fått av lederne i Frelsesarmeen kan føre til slike tragiske konsekvenser. Jeg sier ikke at det vil gjøre det i disse to sakene, men det kan skje. Det er dårlig lederskap og fører til mer fordommer og stigmatisering og diskriminering av enkeltgrupper.

Det er også høyst sannsynlig at mange homofile i armeens rekker fremdeles lever med å skjule sin legning og det er trist at disse menneskene nå risikerer å bli degradert hvis de står frem. Det fører til at mange ikke tør å stå frem med sin legning og må fortsette å leve på en løgn, med de problemer det vil medføre for den enkelte.


Utfordring fra Morbus Norvegicus

Jeg ble (sammen med flere andre) utfordret av Morten Magelsen, Morbus Norvegicus til å skrive om grensene for ytringsfriheten.

Dette var utfordringen:  "I svensk høyesterett pågår for tiden en ankesak der pastor Åke Green står tiltalt for "hets mot folkegruppe" (homofile) se
http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051109/ARTIKLER/51109012/1036
og
http://www.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051109/ARTIKLER/51109013/1036

Jeg synes denne saken er svært interessant, både i seg selv, og i særdeleshet med de prinsipielle spørsmål den reiser, om grensene for ytringsfriheten.

Her hjemme førte saken om nynazisten Terje Sjølie til debatt om det samme for noen år siden (http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article717740.ece).
Spørsmålene jeg vil utfordre dere på er derfor: Bør ytringer som Greens og Sjølies være straffbare? Hvor bør grensene for ytringsfriheten gå?"


Her er svaret mitt: "Terje Sjøli og Åke Green kom med ytringer som helt klart kan virke støtende på mange mennesker fordi de rammer så mange og er så generaliserende. Sjøli angrep innvandrere og jøder og han støttet nazismen, mens Green angrep homofile for deres legning.

Alikevel så mener jeg helt klart NEI på spørsmålet om slike ytringer som Sjøli og Green her kommer med bør forbys og være straffbare. Jeg mener at ytringsfriheten skal og bør gå svært langt i å beskytten nettopp retten til fri ytring. Også ytringer vi ikke liker eller som kan virke støtende på hele eller deler av befolkningen/befolkningsgrupper.

Så er da er spørsmålet altså hvor disse grensene for ytringsfrihet bør gå. Det er vanskelig å se, men jeg mener at de bør gå ved regelrett personsjikane og altså ikke der de retter seg mot hele grupper av mennesker. De bør gå der enkeltpersoner blir utsatt for grove og usanne beskyldninger om det ene eller andre.

Jeg kan vanskelig se at hele befolkningsgrupper, det være seg innvandrere, homofile, samer eller hvem det måtte være, har noe spesielt behov for en særlig beskyttelse i loven om ytringsfrihet. Det må være lov å mene hva man vil og si hva man vil og så får vi ”normale” menneskene heller bekjempe ytringer vi ikke liker ved å slå dem i debatter, med fakta etc. Å tie dem ihjel og skyve dem under teppet samt straffe de som kommer med disse ytringene er ikke veien å gå for å bekjempe slike ytringer."

Stoltenbergs budsjettkommentar

- Jeg skal med dette innlegget se litt på to av punktene som Statsminister Jens Stoltenberg har skrevet i en kommentar til dette årets statsbudsjett. Hele kommentaren til Stoltenberg kan leses på hjemmesiden til Arbeiderpartiet


VELFERD OG SKATTELETTE

- Stoltenberg skriver: "Arbeiderpartiet lovte å gi Norge en ny politisk kurs. Våre viktigste løfter i valgkampen var økt satsing på arbeid og velferd framfor store skattelettelser til de som har mest. Nå innfrir vi disse løftene".

- Dette er nok en sannhet med visse modifikasjoner. For de som får mest i skattelette er jo de som tjener en million eller mer i året. Stoltenberg selv får en skattelette på over 20.000 kroner i året av sin inntekt. Når han da skriver at de ikke vil prioritere skattelette til de som tjener mest så er det rett og slett ikke sant.

- Når Stoltenberg snakker om velferd så gjelder ikke dette privat velferd, men offentlig velferd. Dvs at det offentlige velferdstilbudet skal styrkes på bekostning av privat velferd.
- Å skape sitt eget skal bli mindre lønnsomt med Stoltenberg som statsminister, for hvis du etter år med hard jobbing endelig kan ta ut utbytte fra firmaet ditt så skal staten flå deg for det.
- Det er de færreste som ligger på nivået til Rimi-Hagen og Røkke, de aller fleste næringsdrivende driver småbedrifter med noen få ansatte. Det er disse som kommer til å merke dette best.
- Å være ansatt og vanlig lønnsmottaker gir skattelette (greit nok) mens de private som skaper disse arbeidsplassene skal flås.


VALGFRIHET

- Videre skriver han: "Valgfrihet handler om å ha mulighet til å velge. Når det ikke finnes noe tilbud å velge imellom, finnes det heller ikke valgfrihet. Felles velferdsordninger er en forutsetning for enkeltmenneskers valgfrihet. Derfor vil denne regjeringen at alle småbarnsforeldre skal ha mulighet til å få en barnehageplass for sine barn, dersom de ønsker det".

- Felles velferdsgoder kan vanskelig forsvare Stoltenbergs snakk om valgfrihet. Det er helt åpenbart at så lenge man bare kan velge barnehage blant de felles velferdsgodene så er det ingen reell valgfrihet.
- Stoltenberg vil på sikt fjerne en valgfrihet for småbarnsforeldre ved å kutte ut kontantstøtten, men reell valgfrihet er at man faktisk har muligheter til å velge forskjellig. Reell valgfrihet har man ikke ved å kun ha barnehage på lista over hvilke valg man har mulighet til å ta.
- Felles velferdsordninger gir ikke valgfrihet så lenge man ikke kan velge noe annet. Det er dette Stoltenberg ikke forstår betydningen av.

Musehull

Det er litt av en gladnyhet jeg har for alle som er veldig glad i mus og ikke minst musehull. Eller kanskje jeg skulle si en gladnyhet for alle barn og voksne som vil utforske et musehull og oppdage hvordan det ser ut fra innsiden.

Nei jeg snakker ikke om en guide i å bruke speculum og annet interessant utstyr i de vanlige ”musehullene” som er å finne hos det ”svake” kjønn. Hvis noen trodde det må jeg nok skuffe dere stort.

Nei det handler om åpningen av verdens største musehull i Prøysenhuset på Ringsaker. Det er et nytt opplevelsessenter på 300 kvadratmeter, kalt Musehullet, som åpnet nå på lørdag hvor man skal presentere Alf Prøysens verker på en helt ny måte.

I dette musehullet finner man blant annet en to meter høy støvel med hull og et stort blåbærsyltetøyglass med hoppeballer for barn. Musehullet er også utstyrt med en kjempestor musefelle.

Med andre ord et ypperlig sted for alle, store og små barn, som er glad i Prøysen og hans verden.


Salmonellahysteriet

En populær, men liten skapning som mediene skriver om for tiden er den fryktede salmonellabakterien. Den snek seg inn i landet her uten å ha søkt om asyl med hjelp fra et polsk slakteri som solgte infisert kjøtt til Scandia Foods AS i Larvik.

Salmonellaen snek seg derfra og ut i de norske butikkhyllene til Rema, butikker i Norgesgruppen og ICA-butikker i nord fra bl.a Nordfjord Kjøtt og Fatland Gruppen som hadde kvernet dette kjøttet til det ugjenkjennelige. Og skrekk og gru, minst fire nordmenn har blitt syke av denne fryktelige bakterien.

Men er nå denne bakterien egentlig en så alvorlig trussel mot oss menneskers helse som mediene skal ha det til? Selvsagt er den ikke det. Den burde ikke skremme normalt oppegående mennesker til å slute å spise denne kjøttdeigen. Det har blitt et forferdelig salmonellahysteri, eller skal jeg si salmonellaose som den egentlig heter.

Det som slår meg når jeg hører om mennesker som har blitt syke av salmonella er det at de rett og slett ikke kan lage mat. Tilberedt på den rette måten (f.eks skikkelig steking) så dreper man alle salmonellabakteriene og vips så er kjøttet helt fritt for salmonella.

Hos Lommelegen står det om salmonella: "Baterien får du i deg dersom du spiser infisert mat som ikke er tilberedt skikkelig eller drikker vann som inneholder salmonella. Ofte finnes bakterien i egg og fjærfe (kylling o.l), som ikke er stekt eller kokt ordentlig. Bakterien kan finnes i andre matvarer også. Det er sjelden at en smittet person kan smitte en andre, men det kan forekomme. Man må få i seg ganske mye av den infiserte maten før man blir syk."

Det er også helt utrolig og uforståelig at det blåses noe enormt opp i mediene at fire eller fem mennesker har blitt syke av salmonella her i landet, for i følge samme nettsted (altså Lommelegen) så fikk hele 1500, ettusenfemhundre, mennesker påvist salmonellainfeksjon her i landet i 2004.

De eneste som profitterer på en slik mediejippo/hysteri er norske bønder og lederen for en av bondeorganisasjonene var da også raskt ute med å kreve at dette elementet måtte tas opp som en del av WTO-forhandlingene. Vel, med 1500 smittede på hjemmebane så kanskje disse "møkkete" bønda burde rydde opp i eget hus først. "Godt norsk" er kanskje ikke så godt norsk alikevel.

Jeg har slik "farlig" kjøttdeig i fryseren her hjemme og jeg kommer ikke til å levere den tilbake til butikken. Jeg skal lage en skikkelig god gryterett som jeg skal servere kona og meg (guttungen spiser fremdeles barnemat) og vi blir garantert ikke syke, for jeg kan lage mat...

Djupedal provoserer meg

Fy f*** Jeg må si jeg ble skikkelig provosert når jeg i dag leste hva den godeste barnehageministeren Øystein Djupedal (SV) uttaler til Dagsavisen i dag.

Han syn på foreldre som sine egne barns barneoppdragere er helt forkastelig og skremmende for en minister med ansvar for nettopp barn.

Djupedal sier til Dagsavisen: "Om hele familien min var hjemme på fulltid, kunne vi ikke gitt det tilbudet barnehagene gir", og videre uttaler han: "Altså, jeg mener rett og slett at det er et forfeila syn på barneoppdragelse å tro at foreldrene er de beste til å oppdra barn".

Vel Øystein Djupedal, at DU og din familie er så jævla dårlig til å oppdra dine tre barn borger ikke for at alle andre foreldre i dette landet er like dårlige som deg. De aller fleste foreldre er flinke til å oppdra sine barn og gjør det som er til beste for barna. Det viser at Djupedal har null tillit til de foreldrene som faktisk velger å være hjemme med barna sine.

Det betyr ikke at barn ikke kan ha godt av å være i barnehage, men at barnehagen er så mye bedre enn foreldrene selv til å oppdra barna er feil. Barnehagen er ment å være til hjelp for foreldre som ikke har tid til å være hjemme med barna på grunn av jobb osv. Barnehagen skal IKKE erstatte foreldrenes rolle som barneoppdragere, det er et helt forfeilet syn.

Djupedals syn er svært skuffende og provoserende på meg som hjemmeværende familiefar, men desverre er det ikke overraskende det synet han har på meg og alle andre som velger å være hjemme med barna.


EDIT:

Djupedal modererer sine uttalelser noe på SV's nettsider i dag. Det er gledelig at han går tilbake på utsagnet om at "det er et forfeila syn at foreldrene er bedre enn barnehagene til å oppdra barna." Rett skal være rett, derfor publiserer jeg denne "demantien" her:

"I forbindelse med et intervju i Dagsavisen før helgen, som handlet om mitt syn på barnehager og den fremtidige barnehagepolitikken, ble et sitat tolket til at jeg mente barnehagene er bedre til å oppdra barna enn foreldrene. Dette mener jeg selvsagt ikke. Foreldre har selvfølgelig hovedansvaret for oppdragelsen av barna sine.
Når det er sagt så mener jeg barnehagene er en fantastisk innretning for barn, og det er bra for barn å gå i barnehagen før de begynner på skolen. Barnehagene kan tilby mye som familien ikke kan, blant annet omgang med andre barn. I tillegg vil de i større grad få bygd ut sitt ordforråd og sine sosial egenskaper.

Det var absolutt ikke min intensjon å nedvurdere foreldrenes betydning ovenfor barna, og sette foreldre og barnehager opp mot hverandre. Foreldrenes nærvær og engasjement ovenfor for barna sine er noe av det viktigste for et barns oppdragelse. Dette gjelder om de er 3 år eller 15 år."


Fellesskap, fordeling og sosial profil

Vår nye hverdag begynner nå, med økte skatter og avgifter og med et "fellesskap" som vet best for deg. Mer til dette fellesskapet til fordeling og mindre i skatte- og avgiftslettelser er gjennomgangsretorikken fra denne regjeringen og det kommer tydelig frem i forslaget til statsbudsjettet for 2006 som Kristin Halvorsen la frem i dag.

En ting som ihvertfall er helt klart med dette budsjettet er at det blir trangere kår for de fattige her i landet. Økningen i matmomsen fra 11 til 13 prosent som de rødgrønne sterkt kritiserte Bondevikregjeringen for å ville innføre, den beholdes også med denne regjeringa. Denne økningen rammer først og fremst de som allerede har minst og som faktisk sliter med å få endene til å møtes hver eneste dag.

De ekstra inntektene fra denne økte momsen går så rett inn i det saliggjørende fellesskapet. Stoltenbergs øyne tindrer som bare et barn  sine øyne kan på julaften hver gang ordene sosial profil, fellesskap og fordeligsprofil blir nevnt. Med andre ord; staten tar og staten gir, men på veien forsvinner mye i byråkratiet.

Men hva betyr det for deg om meg? Det betyr at det er fellesskapet, eller staten om du vil, som skal styre mer av dine penger til fordeling. Ved å øke skatter og avgifter til 2004 nivå så tar man ikke bare fra de rikeste, som Robin Hood, og gir til de fattigste. Man tar litt mer fra alle bare for å fordele litt mer til alle.

Selv om en med en inntekt på 150.000 vil få ca 1200 kroner i mindre skatt (VG's skattekalkulator) så forsvinner mye av de pengene i den økte matmomsen som kommer. I tillegg kommer en nedgang for småbarnsfamilier på 4248 kroner i året av redusert kontantstøtte.

Dette betyr at for meg og min familie så kommer det en BETYDELIG nedgang i reell inntekt. Vi regner oss selv som blant de fattige (vi lever av ca 150.000 i året) og med denne sosiale profilen på statsbudsjettet så ser det ikke ut til at det er noen snarlig bedring for oss heller.

Karitas likestillingsbegreper er absurde

Likestillingsminister Karita Bekkemellem reagerer på at det i høst kom ut to leksikon, et gutte- og et jenteleksikon som Kunnskapsforlaget ga ut.

Bekkemellem sier i følge Nettavisen: "Konseptet er godt, men innholdet er veldig feil. I det norske samfunn har vi ambisjoner om å oppdra jenter og gutter på lik måte. Barna våre skal ha like verdinormer. Derfor blir det helt feil når et leksikon forteller at det er store forskjeller på gutter og jenter".

Jeg lurer på hvilken virkelighetsfjern verden vår likestillingsminister lever i. Det både ER og SKAL være store forskjeller på gutter og jenter. Det er slik vi er født, det er genetisk at det skal være forskjeller. Bekkemellems ønske om at vi skal leve i en fantasiverden der alle er like er så urealistisk at det grenser til det latterlige.

Selvsagt skal både gutter og jenter ha like muligheter til utdanning og karriere osv her i landet, det er et bra mål å sette seg og å jobbe mot. Men at vi skal ha et samfunn etter Bekkemellems begreper om likestilling blir helt absurd.

Jeg tolker hennes uttalelser slik at hun mener at vi bør leve i en sexualhomogen masse hvor de naturlige ulikhetene mellom kjønnene skal utviskes, koste hva det koste vil. Hun beklager også ovenfor Nettavisen at det faktisk er forskjeller på kjønnene og at disse leksikonene reflekterer den virkeligheten.

Ja virkeligheten er hard Karita! Hva slags leksikon skulle det ha vært om det IKKE hadde reflektert virkeligheten da?

Jeg må si jeg er svært glad for at det faktisk er forskjeller på kjønnene. Sjekking på byen kunne f.eks ha blitt litt av en risikosport (uansett kjønn og legning) om vi hadde vært så like som Bekkemellem ønsker. Og for ikke å glemme giftermål der det ikke har vært snakk om sex før ekteskapet. Det kunne blitt svært så spennende på bryllupsnatta.

Jeg vil avslutningsvis gi likestillingministeren et annet område hun burde ta tak i når det gjelder likestilling blant det skrevne ord... Alle blader i bladhyllene skal ha et likestilt innhold. Blader som FHM, Vi menn, Kamille, Hjemmet etc skal forbys i sin nåværende form og bli pålagt å ha et likestilt innhold. Det hadde vært noe i likestillingsånden det...


Gjennomtenkt kommentar

Dette er antakelig det mest intelligente og vel funderte kommentaren jeg har fått hittil i denne bloggen. Jeg er mektig imponert og det endret mitt synspunk med umiddelbar virkning. Kommentaren kom i dag under innlegget New Orleans

---

PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---

Alle de 5 siste gjennomtenkte kommentarene under New Orleans er skrevet av den samme personen med ip-adresse 85.164.239.124

Lønna til de folkevalgte

I uken som gikk har det versert en sak i mediene jeg har fulg sånn passe nøye selv om jeg har vært på ferie. Det gjelder saken om lønnen til statsministeren, statsrådene og stortingsrepresentantene.

Jeg finner hele debatten som har rast noe underlig. Det står helt klart for meg at det er den klassiske og typiske norske misunnelsen og jamteloven som preger og dominerer denne saken her. At noen tjener mer enn den gjennomsnittlige Ola Nordmann er tydligvis en klam hemsko for mange.

Jeg synes ikke at lønna til statsministeren og hans mannskap er spesielt høy. Ei heller stortingsrepresentantenes lønn er spesielt høy synes jeg.

At en statsminister tjener rundt millionen i året i sin jobb er slett ingen høy lønn, den er heller litt i laveste laget etter min mening. Man må ta det i betraktning at statsministeren og statsrådene ikke bare er på jobb fra ni til fire, men er på jobb eller tilgjengelig så å si 24 timer i døgnet.

At de nå får en lønnsøkning på rundt 4,5 prosent er ikke mer enn det de burde ha hatt, snarere motsatt. De burde hatt mer for å komme opp på et anstendig nivå i forhold til arbeidsmengde og arbeidsansvar. Det burde selvsagt alle i de såkalte lavtlønnsyrkene også ha hatt, men det er ingen motsetning her.


Bloggfri

Fra og med nå tar jeg litt over en ukes ferie fra blogging, imens kan dere jo lese i arkivet hvis dere gidder

:o)