Nazister & rasister

Fascister med sympatier mot Quisling og nazistene! Dette er rasistisk, nazistisk og stalinistisk, sier Shimon Samuels, direktør for internasjonale forhold ved Simon Wiesenthals europakontor i Paris til Adresseavisa. Det er kraftig kost han kommer med her og dermed avslører han at alle som ikke er for Israels politikk ovenfor palestinerne er både nazister og rasister.

Hvis man gjør det samme som Sør-Trøndelag fylkeskommune har gjort, nemlig å boikotte israelske varer som en protest mot okkupasjonen av palestinsk land og undertrykking av palestinere generelt, ja da er man i Israels øyne både nazist og rasist osv. Den retorikken der fungerer ikke på meg all den tid det er Israel som oppfører seg med nazistiske og rasistiske metoder ovenfor palestinerne...

Piuh...

...endelig hjemme igjen etter julefeiring med slekta.

Tenker jeg starter litt lett jeg med å publisere et dikt til. Gå til diktbloggen min for å se enda et dikt jeg har skrevet. Dette diktet heter "Melankoliens fengsel I"

God Jul

De aller fleste har nok fått med seg at dette er tiden for juleferie. Det samme har Min Mening fått med seg. Derfor tar Min Menig nå julefri, men Min Mening er tilbake i romjula...

Til alle mine lesere og alle andre: GOD JUL...!

Skaff deg noen å arbeide for...

Redningsselskapet og Avinor er to selskaper som har vært i det men kan kalle "storm" i den siste tiden. Både i Redningsselskapet og i Avinor måtte sjefen selv gå av.

Men en påfallende ting er at i begge disse selskapenes styre så sitter det en person som heter Anders Talleraas.

Man kan da selvfølgelig spørre seg om herr Talleraas er bakgrunnen, eller i hvertfall medvirkende til at disse problemene har oppstått i de selskapene han sitter i styret for.

Over halvparten av distriktslederne i Redningsselskapet krever lørdag sentralstyremedlem Anders Talleraas' avgang.

Denne "michellinmannen" burde kanskje se på sin egen rolle i disse selskapene og trekke den åpenbare konklusjonen at han burde trekke seg. Det hadde vært det mest rederlige fra Talleraas sin side...

"Å arbeide for seg selv er det jo ingen glede i. Skaff deg noen å arbeide for" skrev Henrik Ibsen, og det er nettopp det Anders Talleraas har gjort...

Kong George Bush?

This authorization is a vital tool in our war against the terrorists. It is critical to saving American lives. The American people expect me to do everything in my power under our laws and Constitution to protect them and their civil liberties. And that is exactly what I will continue to do, so long as I'm the President of the United States", sier President George Bush i sin ukentlige radiotale.

I følge Dagbladet sier senatoren fra Winsconsin, Russell Feingold, dette om Bush: "Jeg sier det, han er president George Bush, ikke kong George Bush. Dette er ikke det systemet vi kjempet for".

Problemet er nemlig det at Bush bryter loven selv når han tillater overvåkning av mennesker i USA uten å ha en rettslig kjennelse på forhånd. Så når Bush sier "to protect their civil liberties" bryter han også samtidig disse rettighetene. Alt under dekke av "war on terror". Det er et viktig prinsipp i en rettsstat at mennesker ikke skal bli overvåket uten en rettslig kjennelse nettopp for å beskytte sivile borgere mot overgrep fra myndighetenes side.

New York Times skriver: President Bush acknowledged on Saturday that he had ordered the National Security Agency to conduct an electronic eavesdropping program in the United States without first obtaining warrants, and said he would continue the highly classified program because it was "a vital tool in our war against the terrorists."

George Bush er i mine øyne en maktsyk ekstremist som selv mener at han står over loven og at han som president kan gjøre hva han vil. Bush er en fanatiker som mener at hans såkalte krig mot terror rettferdiggjør både ulovlig overvåkning og kriger i Afghanistan og Irak.

President Bush har tre år igjen av sin presidentperiode. Er det noen som tør spå om hvor hans neste "war on terror"-angrep vil skje? Jeg satser 100 kroner på Iran...

Menn amme sine barn...?

"Å betale for ammefri er et viktig skritt som vi er nødt til å ta. Det vil fremme likestillingen fordi det legger ammedebatten død, fordi fedre ikke kan ta permisjon. Vi bør jobbe videre for å bidra til at denne ordningen fører til at alle får rett til det, ikke bare de som nå har det i tariffavtalene sine," sier Gunn Karin Gjul i Arbeiderpartiet til Dagsavisen.

La meg først få si at jeg er for at mødre skal ha betalt ammefri, det er helt på det rene. Men å bruke det som et argument i den pågående likestillingsdebatten blir å bomme litt på målet. Det må da være grenser for hva som skal kunne kalles likestilling, særlig fordi det overhodet ikke kommer på tale å gi menn ammefri med lønn.

Det kommer faktisk ikke på tale å gi menn ammefri i det hele tatt av den enkle grunn at menn ikke ammer (foreløpig). Noen ganger så lurer jeg på om de kvinnelige likestillingsforkjemperne ikke er klar over at det faktisk finnes store fysiologiske forskjeller på menn og kvinner.

Det er bra at Gjul kjemper for å få betalt ammefri for kvinner, men å legge det under likestillingsparaplyen vil ikke hjelpe kvinner til mer likestilling. Snarere tvert i mot, fordi likestillingsbegrepet da blir innført også der hvor det er fysiologisk umulig å ha likestilling. Menn vil aldri bli i stand til å amme sine barn (forhåpentligvis)...


Bra SV

At det er langt mellom liv og lære i politikken visste jeg fra før, men at det er så langt mellom ord og handling som det Sosialistisk Venstreparti legger opp til må da gi en litt flau smak i munnen på selv den mest innbarka SVeren.

SV startet valgkampen med å love dyrt og hellig at alle skolebarn i Norge skulle få varm mat til lunsj. Senere ble dette løftet moderert til å gjelde den gode gamle matpakka. Når det viste seg å bli for vanskelig å få til så skulle i hvert fall skolebarna få frukt om ikke noe annet.

Det skulle man kanskje tro at var et løfte de kunne stå ved, men dengang ei. Det endte opp med at det ble dyrere melk i skolen i stedet. Ca 100 kroner i året per elev skriver Nettavisen.

Bra SV, stå på...

Sitat

"I get the shuffle and then I shuffle the shuffle"

George W. Bush demonstrerer iPod

Sutrete flygerledere

"Jeg orker ikke å danse på Fleslands grav. Dette er starten på en ny epoke. Forandringen har vært merkbar allerede i dag. I morgen skal vi sette oss ned sammen med de andre partene og finne en løsning" sier fagforeningsleder for flygerlederne, Rolf Skrede, til Dagbladet i dag. Disse uttalelsene sier vel det meste om den agendaen flygerlederne har hatt hele tiden, nemlig å bli kvitt Randi Flesland.

Skrede har gang på gang bedyret at det ikke har vært noen aksjon fra flygerlederne på gang, og at de har vært villige til å finne løsninger på problemene. Men Skrede avslører seg selv veldig klart når han sier "I morgen skal vi sette oss ned sammen med de andre partene og finne en løsning". Det beviser at flygerlederne ikke har vært villige til å finne en løsning så lenge Flesland var sjef for Avinor og at alt pjattet Skrede har kommet med om manglende bemanning osv kun har vært et spill for galleriet for å få Flesland vekk fra jobben.

Det er da også ganske påfallende at det nå plutselig ikke er syke flygerledere lenger og at flytrafikken sånn over natta går som normalt.

"Få inn utenlandske flygeledere og legg "tjenesten" ut på anbud. Makan til sutrekopper...kan sammenlignes med en liten unge som skriker til seg godteri...Haha...for en patetisk gjeng..." skriver en i en kommentar på Dagbladet sine sider i dag, og det er ikke vanskelig å være enig. Makan til sutring det har vært fra flygerlederne fordi de ikke får viljen sin skal man lete lenge for å finne i norsk næringsliv og blant offentlig ansatte ellers.

Kan man leve av det...

"Men jeg synes ikke det er et spørsmål om hvorvidt jeg kan leve av det" sier Sosialminister Bjarne Håkon Hansen til Stavanger Aftenblad da han blir spurt om størrelsen på sosialhjelpen er tilstrekkelig.

Det er nettopp det det er, det er et spørsmål om man kan leve av det for mange sosialklienter og jeg synes Bjarne Håkon Hansen burde reflektere litt mer over det spørsmålet.

Det er 135.000 mennesker her i landet som lever av mellom 25 og 40 kroner per dag å kjøpe mat for, og da blir det et spørsmål om man kan leve av det uansett hva Hansen måtte mene.

Nytt dikt

Nytt dikt er publisert i min diktblogg fra den tiden jeg var rusmissbruker.

Lille fugl heter dette.

Kontrollfreaker og forbudskåte politikere

Sosialistisk Venstrepartis idiotiske og meningsløse utspill om å forby vår frihet til å gjøre som vi vil fortsetter med stor iver. Nå vil Stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo gå til det skritt å forby transaksjoner fra norske kredittkort til utenlandske pengespillselskaper.

Hvem faen er det som vil ha et slikt kontrollsamfunn som det SV legger opp til? Hvem er det som vil at SV skal bestemme hva pengene dine skal brukes til? Hvilken virkelighetsfjern verden er det SV lever i som tror at de klarer å stoppe nettspill ved forbud her hjemme?

Det er overføring til disse selskapene SV vil ha forbud i mot, men jeg skal lansere en alternative løsninger her som gjør at forslaget til SV er et slag i løse lufta. Paypal...

Jeg får en følelse av at SVs eneste agenda i politikken er å gjøre livet så surt og vanskelig som mulig for de aller fleste av oss. Vi skal ikke få velge om vi vil være hjemme med barn eller bruke barnehage, vi skal ikke få velge privat eller offentlig skole, vi skal ikke få lov til å bruke pengene våre på det vi vil, forby bordbønn osv osv. Forbud her og forbud der er SVs geniale løsning på alt de ikke liker.

SV snakker hele tiden om solidaritet, men det er ikke mye solidarisk når det kun er de med best råd fra før som får en reell valgfrihet. Resten av oss må ta til takke med det det offentlige er i stand til å gi uansett om det tilbudet er godt nok eller ikke.

Jeg skal la kommentaren "Rune" kom med på Dagbladets sider avslutte dette innlegget: "Dette blir bare for dumt. Jeg vil bruke mine penger til hva jeg vil. Hva med å forby at politikere skal bestemme for mye over folk. Det hadde vært mye bedre. Maktgriske mennesker er jo livsfarlig. La norge bli ett land vi ikke kan bo i er vel deres ønske, så slipper de alle slike problemer."

"Sosial dumping" er solidarisk

Ivar Johansen skriver i LO-aktuelt om sosial dumping: "Dette er å stjele fra fellesskapet. Dette er å undergrave fellesskapsløsninger, som er helt grunnleggende forutsetninger for et velferdssamfunn. Det er viktig at vi organiserer storsamfunnet slik at vi ikke undergraver de seriøse arbeidsgivere – som er i stort flertall - ved å gi konkurransefortrinn til de som driver med sosial dumping eller svart arbeid."

Jeg vil hevde at begrepet "sosial dumping" er et feilskjær. Det er slett ikke å stjele fra fellesskapet som Johansen hevder. Det er mer riktig å si at det er å dele med de fattige landene. Det er nemlig med på å bidra til at mennesker i fattigere land som Polen, Litauen etc. kan få et litt bedre liv. Det er å dele på de godene dette velferdssamfunnet har med disse landene. Det er solidarisk.

Spørsmålet er vel heller om vi også burde åpne for en slik arbeidsinnvandring fra enda fattigere land som MUL-landene etc.

Selv om de altså går på lavere lønninger enn det vi nordmenn gjør og på den måten får et konkurransefortrinn så er det veldig solidarisk med disse fattige arbeiderne fra andre land. Det er med på å øke velferden til familiene til disse arbeiderne i hjemlandet og det er verdiskapende i disse landene ved at det blir mer utenlandske penger i omløp der.

Nå vil noen kanskje si at med like lønninger som nordmenn så hadde det vært enda mer solidarisk. Ja det ville det nok ha vært, men da hadde det ikke vært noen grunn til å ansette utenlandsk arbeidskraft fordi utgiftene til f,eks lønninger da ville blitt de samme.

Det er altså en litt avansert form for u-hjelp dette også, på lik linje med utflagging av bedrifter til de fattige landene som jeg har skrevet om tidligere.


Konsekvenser av skolepolitikken

I ei lita bygd, Svullrya, noen mil utenfor Kongsvinger by ligger det i dag en skole som er foreslått nedlagt av Kongsvinger kommune for at kommunen skal spare penger. Foreldrene i denne lille bygda ønsker å bevare en lokal skole i stedet for å sende ungene med buss flere mil hver vei. Det kan de bare se langt etter nå.

De har i følge Djupedal og kompani nemlig gjort en døddssynd; de vil ta disse ungene ut av den offentlige skolen og starte opp en privat grendeskole i de samme lokalene som den kommunale skolen ligger i.

Dette er altså med på å svekke den offentlige skolen i følge Djupedal. Disse elevenes trivsel og gode miljø er nemlig underordnet når det gjelder skolepolitikken. Den offentlige skolen er det eneste saliggjørende for de rød-grønne, selv om de altså ikke klarer å opprettholde en offentlig lokal grendeskolene.

Det er synd at disse barna blir skadelidende under Djupedal som den øverste sjefen for skolene og at foreldre som vil ta vare på lokalmiljøet og redde de lokale skolene blir avvist med at de ødelegger den offentlige skolen.

Det gjør de ikke, det er heller motsatt, nemlig at det offentlige ikke klarer å gi et skikkelig tilbud i de midre lokalmiljøet og foreldre som vil gi barna det tilbudet kommunen ikke klarer blir nektet.

Konsekvensen av denne politikken er at lokalmiljøene mister skolene sine og barna blir alle plassert i digre enhetsskoler...


Sorry Hjorten

En sak jeg synes var litt morsom var å "avsløre" at Hjorten slipper fengsel. Det vil si, jeg synes den var morsom i går kveld etter et par flasker vin. I dag så ser jeg at det var en særdeles dårlig sak å skrive om og jeg må bare beklage ovenfor Hjorten.

Hjorten er en inspirasjon for mange bloggere, så også for meg og dette innlegget var direkte smakløst (noe flere også med rette har påpekt ovenfor meg) og jeg legger meg langflat for all kritikk. Det innlegget er nå slettet.


Prestisje mer verdt enn menneskeliv i USA

Stanley "Tookie" Wiliams blir ikke benådet av Guvernør Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger sa i følge VG"Etter å ha studert bevisene, søkt i historien, hørt på argumentene og kjempet med de dyptpløyende konsekvensene, har jeg kommet til at en benådning ikke kan forsvares."

Videre står det i samme avis: "Schwarzenegger har tidligere sagt at dette ikke var noen lett sak å avgjøre, men politiske kommentatorer regner med at han vil la henrettelsen gå som planlagt. Ellers kan han framstå som en svekling, hevder de (politiske kommentatorene)."

Så i følge disse politiske kommentatorene så er det slik i USA at sin egen politiske prestisje og sin egen politiske styrke er det som er med på å bestemme over om en person skal kunne bli benådet fra dødsstraffen. Å benåde et menneske fra å bli henrettet kan bli sett på som om man er svak...!

Jeg synes ikke dette vitner om styrke fra Schwarzeneggers side. Dette vitner mer om en svakhet snarere enn styrke så lenge han ikke var tøff nok til å ta en upopulær politisk beslutning. Tøffe Arnold er ikke lenger så tøff!

Men hva betyr så egentlig dette? Jo det betyr i klartekst at politikerne (Schwarzenegger) verdsetter sin egen stilling og ansikt utad mer enn et menneskeliv. De anser seg selv som mer verdt enn et annet menneske.

Slike mennesker sitter altså å styrer landet og delstatene. Det er skremmende...

Værre i Norge enn i u-land

Stavanger Aftenblad har i dag en artikkel om sosialstønad der det kommer frem at stønaden har en minstesats på litt over 80 kroner per dag. Dette gir ca 25 kroner per dag til mat i følge tall som Fattignorge har fått utarbeidet skriver Aftenbladet.

Jeg skal se litt på loven om sosiale tjenester (kilde: Lovdata), hvor det står:

§ 1-1. Lovens formål.
       Formålet med denne loven er

a)å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
b)bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Hvis vi ser på disse to punktene i forhold til hva som blir utbetalt i sosialstønad så står det rimelig klart for meg at disse lave satsene bryter loven om sosiale tjenester. Det er ikke mulig å ha en "aktiv og meningsfylt tilværelse" når man må klare seg på 80 kroner dagen. Det er ikke mulig å leve et "normalt" sosialt liv når man aldri har råd til annet enn det mest nødvendige for å overleve.

Tore Lende i Fattignorge sier til Aftenbladet: "Fremfor alt blir folk syke av å være under det konstante presset av pengemangel. Men de blir jo også syke av å ikke ha råd til næringsrik mat, eller det helsestellet de trenger. Det er ikke uvanlig at fattige dropper nødvendige legebesøk, rett og slett fordi de ikke har råd."

Men er det noen som noengang blir stilt til ansvar for disse lovbruddene? Dessverre er det slik at de norske lovene kun gjelder for innbyggerne og ikke for staten og kommunene kan det se ut til. Det er bare ressurssterke mennesker som kommer igjennom med klager på lovbrudd begått av stat og kommune. Sosialklienter som helt klart har krav på en atskillig høyere stønad enn det vi ser vist i Aftenbladet har ikke mulighet til å kjempe mot "øvrigheta."

Til slutt vil jeg ta med en liten sammenligning for å sette ting litt i perspektiv: Vi hører ofte om at folk i u-land må leve på 2 dollar, ca 13 kroner, per dag til mat. Ganger vi det med 2 så har vi 26 kroner til mat som blir gitt i verdens dyreste land. Det bør få en til å tenke litt. Jeg kjenner ikke prisen på mat i u-landene, men at den er atskillig lavere enn her i Norge er jeg rimelig sikker på. Dette viser at det er værre å være fattig i Norge enn i u-land.

Selger seg bit for bit

Jeg har tidligere skrevet at Kina bruker hud fra henrettede kriminelle til å fremstille kosmetikk i innlegget "Med lik i ansiktet." Nå utvider kineserne resirkuleringen av henrettede med salg av organer til oss i vesten. Man kan få vite når organet skal være klart til å transplanteres opptil to uker på forhånd skriver Adresseavisa.

Avisa skriver: "Internettselskapet transplantsinternational.com skriver at nyrene kommer fra døde personer, og at de fleste har vært fanger. «Det gjør at vi kan vite når nyren vil være klar minst to uker i forveien», heter det på nettstedet."

Kineserne selger seg altså ut bokstavelig talt bit for bit...

Slankekrig i regjeringa?

Helseminister Sylvia Brustad vil slanke Norge og har i følge Aftenposten satt halve regjeringa i sving for å komme opp med en liste med tiltak for å få oss nordmenn til å bli litt lettere. Nå skal ikke jeg sitte her å moralisere over helseministeren ettersom jeg ikke akkurat er noen atlet selv, men jeg vil likevel følge med på helseministerens utvikling det neste året frem til den fedmeplanen skal foreligge. Kanskje ser vi her konturene av ett nytt TV-konsept; slankekrig i regjeringa... Lykke til Sylvia


Paradoks

Det er et ganske stort paradoks at likestillingsminister Karita Bekkemellem får igjennom en lov om minst 40 prosent av hvert kjønn i styrerommene, mens hun også samtidig går inn for at barn skal kunne oppdras av 100 prosent av ett kjønn...!

TV 1000, skitten moral, Mona Høyness og Senaid Kobilca

Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kommentere Høyesterettsdommen om pornolovgivningen mer enn det jeg allerede har gjort i innlegget "Rød ungdom og ytringsfrihet", men når jeg kom over disse uttalelsene i den kristne avisa Dagen tenkte jeg at dette kunne jeg ikke la stå uimotsagt.

Først ut i den avisa er advokat Mona Høiness som sier: "Som advokat i sedelighetssaker er jeg temmelig lei av saker der overgriperen ser på pornofilmer, for eksempel på Tv 1000 og Canal pluss, og overtaler barn til å «leke» det samme. Det er kvalmende at Høyesterett åpner for denne forsøplingen av samfunnet."

Du som advokat Mona Høiness, vet bedre enn som så. Det du egentlig sier her er jo at alle som ser porno blir overgripere og det er så feil som det går an å få blitt. Dessuten hvis vi skal følge din logikk der så burde også all bilkjøring bli forbudt, fordi bilførere dreper over 200 i året i trafikken. Eller for å ta et annet eksempel så burde fengsler forbys fordi de skaper mer kriminalitet ved at de fungerer som forbryterskoler. Jeg har selv sittet inne så jeg vet hvordan det foregår på innsiden.


Videre i samme avis står det: "Utstilling av slike blader i butikker og på offentlige plasser virker veldig destruktivt, særlig på nye generasjoner. Pornotrenden bidrar absolutt ikke til noen bedre fremtid. I stedet er den en alvorlig trussel mot moralsk verdighet hos alle mennesker, ikke bare muslimer," sier Senaid Kobilca, bosnisk imam og nestleder i Islamsk Råd, til Dagen.

Videre sier han: "Porno har å gjøre med skitne tanker, og den gir en veldig uheldig påvirkning på folk. Vi fordømmer alle typer innflytelse som bare vil ødelegge vår moral og våre åndelige verdier. Pornoen bryter ned, og den motvirker bestrebelsene for å gjøre verden til et bedre sted for de nye generasjonene."

Først om den moralske verdigheten. Hva i all verden er det som får Senaid Koblica til å tro at hans moralske verdighet er så jævla mye bedre enn andre mennesker sin moral og verdighet? Bare fordi jeg er motstander av sorte striper i blader og på film har altså Koblica så mye bedre moralsk verdighet enn meg? Glem det Koblica, jeg har akkurat like mye verdighet som deg. Jeg har også en minst like god moral som deg, kanskje bedre også. Fordi jeg ser ikke ned på mennesker som har et annet syn enn meg eller en annen "moralsk verdighet" enn meg. Jeg ser ikke ned på deg for din moral, så ikke se ned på meg for min moral du heller.

Så til de skitne tankene og uheldige påvirkningen som du snakker om Koblica. Det finnes ikke noe sånt som skitne tanker og jeg skjønner ikke helt hva slags "uheldig påvirkning" det er å bli opphisset eller kåt av bilder eller filmer. Og når du Koblica sier at du bestreber deg på å gjøre verden til et bedre sted for fremtidige generasjoner så bør du ta det innover deg at å knulle er fremdeles den mest populære måten å skape disse generasjonene på, uansett hvor "skittent og moralsk nedbrytene" du måtte mene at det er.

I en annen artikkel i samme avis sier Reidar Skaia i Prokla Media dette: "Porno er blant annet med på å formidle et menneskesyn der kvinnen blir et bruks-objekt og et leketøy som mannen skal bruke til sin egen lyst. Det er forferdelig og sørgelig at mennesker skal tjene seg rike på slike spekulative ting."

For det første så lurer jeg veldig på hvordan du vet dette Skaia, har du sett mange pornofilmer kanskje? Jeg har sett ganske mange og jeg kan ikke si at jeg har sett noen der kvinner blir brukt på den måten du beskriver. Og for det andre så klarer jeg ikke helt å se hva som er så spekulativt med å tjene seg rik på porno i forhold til det å tjene seg rik på andre produkter vi har på markedet. Jeg vil tro du mener det er spekulativt å tjene penger på f.eks pornoblader. Vel det er akkurat like spekulativt som det er å tjene penger på de bøkene dere har i deres vareutvalg. Det er ingen annen vesensforskjell enn selve innholdet. Boka "Darwins lære faller" som er i Prokla Medias sortiment er også rimelig spekulativ.

Jødene er ondskapsfulle mordere...?

Riksadvokaten har begjært sakem mot Tore W. Tvedt, lederen for Vigrid gjennopptatt. Tvedt ble i 2003 anmeldt for å ha sagt "Vi ønsker å ta makten i samfunnet, renske ut jødene og sende innvandrerne ut av landet. Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut."

Ærlig talt altså! Jeg har problemer med å se at dette skulle være et lovbrudd. Riktig nok lyver Tvedt så det renner av ham, men det er da ikke ulovlig å lyve. Da hadde politikerne våre ligget tynt an.

Det er klart at disse ytringene kan ses på som rasistiske, men jeg mener at de ikke er så grove at de ikke beskyttes av loven om ytringsfrihet. Selv om noen vil føle seg støtt av disse ytringene så skal det svært mye til for å trå over grensene for retten til fri ytring. Disse ytringene går ikke direkte på enkeltmennesker, de er ingen direkte trussel mot noen og de kan vanskelig sies å være egnet til å frembringe alvorlig frykt hos noen.

kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1176182.ece


PS: Tro ikke alt du leser på Vigrid sine sider. Det meste er ren løgn eller i beste fall en skikkelig forvrengning av sannheten... Hvis noen lurer på hvorfor jeg linket til dem så er det fordi at alle jeg omtaler har rett på å bli hørt og sett, også de jeg er grunnleggende uenig i. Jeg linker som regel til de jeg omtaler og det er ingen grunn til å ikke gjøre det med Vigrid og Tore W. Tvedt heller. Derfor har han også fått mail slik at han kan svare hvis han ønsker det...

USA ute av miljøforhandlingene

Klimakonferansen i Montréal endte med at etternøleren USA er isolert som i klimapolitikken. Konflikten mellom USA og de andre landene toppet seg, da den amerikanske forhandleren natt til fredag marsjerte ut i protest mot at ordet «dialog» ble brukt i en forhandlingstekst. Amerikanerne mener ville være ensbetydende med nye forhandlinger om miljøsamarbeid i et langtidsperspektiv, skriver Dagsavisen i dag.

Det er overhodet ikke overraskende at USA reagerer på denne måten. De er jo under Bushadministrasjonen kjent for "vi forhandler ikke med noen" taktikken. "Vi vet best, uansett og ingen skal være med på å diktere hva USA skal mene om miljø, krig eller terror eller hva det måtte være."

Enten er dere mot oss eller så er dere med oss, er en kjent frase fra den kanten. Dessverre vil USAs barnslige oppførsel føre til at forurensing blir vanskligere å regulere. Men det er ett lyspunkt og det er at de andre landene som forhandler om en klimaavtale fortsetter uten USAs deltakelse.

USA blir satt på sidelinjen slik at resten av verden, de som tar litt ansvar, forsøker å få i stand en avtale seg imellom. Så får vi heller leve med at klimaverstingen USA ikke vil være med på å redusere utslippene sine. Og vi har jo sett hva det fører til av ødeleggende orkaner etc...

Bryllup i hundremeterskogen?

Vår alles kjære Ole Brumm skal visstnok få seg kjæreste sier kilder til Min Mening, Kilden sier at Ole Brumm de siste årene har følt seg ensom og har savnet ei å holde i armene når det er mørkt og trist ute. Men Ole Brumm leter ikke etter en annen bjørn å dele livet med!
.
Ole Brumm

"Jeg vil ikke dele honningen min, så derfor vil jeg ikke ha en bjørn inn hit til hundremeterskogen," skal Brumm ha sagt til det amerikanske produsentkonglomeratet, Disney, som er rettighetshavere til Brumms liv.

"Jeg har solgt sjela og livet mitt til Disney, det får holde. Honningen vil jeg ha for meg selv" sier Brumm på forespørsel fra Min Mening om en kommentar til ryktene som går. "Dessuten nærmer jeg meg 80 år og synes det er på tide at også jeg får meg litt f***e," avslutter han.

Kilden som avslørte disse ryktene for Min Mening sier også at det er planlagt bryllup i Hundremeterskogen, men det vil Brumm hverken bekrefte eller avkrefte, så vi får bare vente å se...

Tekniske feil og problemer...?

7000 flyavganger er kansellert hittil i år skriver Nettavisen. Og de skriver videre at det er primært SAS Braathens avganger som blir kansellert. En del av disse kanselleringene skyldes problemene ved kontrollsentralen på Røyken.

Norwegian beskylder SAS Braathens for såkalte komersielle kanselleringer, dvs kanselleringer fordi der er for få passasjerer, men dette benektes av SAS Braathens.

Så langt alt vel. Men jeg stiller et spørsmålstegn ved forklaringen som SAS Braathens kommer med til Nettavisen om disse kanselleringene. Siw Meisingseth, informasjonssjef i SAS Braathens, sier at de fleste kanselleringene skyldes tekniske feil og problemer.

Hvis det er sånn at det så ofte er så mye tekniske feil og problemer med flyene til SAS Braathens, er det da trygt å fly med dette selskapet? Burde ikke et flyselskap ha en flypark som det ikke var så mye tekniske feil og problemer med? Burde ikke SAS Braathens da bytte ut disse flyene med nye og sikrere fly uten at disse feilene oppstår til stadighet?

Jeg bare spør...!!!

Storbritania bryter ytringsfriheten

Det har vært mye om ytringsfrihet her i bloggen i det siste, men denne saken her fra Storbritania kunne jeg rett og slett ikke la være å kommentere!

Storbritanias regjering tåler veldig dårlig kritikk og har derfor innskrenket retten innbyggerne har til å ytre seg fritt i og rundt Parliament Square. Den britiske jenta Maya Evans (25) leste opp navnene på 97 britiske soldater som har blitt drept under krigen i Irak utenfor Downing Street og ble tiltalt for å ha brutt loven: Section 132 of the Serious Organised Crime and Police Act 2005.

The Independent skriver om denne loven: The law, which came into power in April, makes it illegal to hold an unauthorised protest within 1km of Parliament Square. The Independent skriver også om denne saken i samme artikkel: After her hearing, Ms Evans, a part-time vegan chef from Hastings, described her conviction as an assault on her right to freedom of expression. She said: " I just think it's a shame you can't voice your freedom of speech in this country any more and it is illegal to hold a remembrance ceremony for the dead." Earlier, she had told Bow Street magistrates: "I didn't want to be arrested but, as far as I was concerned, I didn't think I was doing anything wrong standing there on a drizzly Tuesday morning with a colleague reading names of people who had died in a war. I don't think it's a criminal offence and I don't think I should have been arrested for it."

Dette er et alvorlig brudd på retten til å ytre seg fritt og det bør få konsekvenser. Maya Evans bør få støtte slik at hun kan anke denne saken helt opp til menneskerettsdomstolen i Haag om nødvendig. Et brudd på ytringsfriheten er også et brudd på menneskerettighetene og det er alvorlig. At politikerne ikke liker kritikk er en ting, men når de endrer lovene for å unngå denne kritikken begynner det å minne veldig om totalitære regimer.

Independent skriver om bakgrunnen for at denne loven ble innført: It was introduced partly to get rid of a long-term and noisy peace protester, Brian Haw, whose one-man vigil outside the gates of the Palace of Westminster was considered a nuisance. Ser man det.

Nuisance: a person that causes trouble or offence. Ex: mosquitoes are a nuisance
(fra Oxford advanced...)  Og dette holder altså til å bli fratatt retten til fri ytring i det frie(?) og demokratiske Storbritania...

EDIT:
Bare en liten rettelse av meg selv: Menneskerettighetsdomstolen ligger selvsagt ikke i Haag, men Strasbourg...

Rød Ungdom og ytringsfrihet

"Ytringsfrihet er ikke frihet til å undertrykke damer og tjene spenn på andres kropp. Matsson har definitivt misforstått" skriver Rød Ungdom på sine nettsider under vignetten "ukas dust." Det spørs om ikke det er Rød Ungdom som har misforstått hva ytringsfrihet er. Ikke at det kom som noen overraskelse egentlig.

Ytringsfriheten handler om å få uttrykke seg som man vil, selv om andre ikke liker det. Ytringsfriheten handler ikke om å hindre det man er uenig i og ikke liker, det handler om å forsvare denne retten til å ytre seg selv om man ikke liker innholdet.

Å la det være helt klart; sex mellom to eller flere mennesker av samme eller motsatt kjønn etc ER LOV så lenge alt skjer på frivillig basis. Derfor handler ikke denne saken om å undertrykke kvinner. At det skjer undertrykking av kvinner må bekjempes på andre områder enn å hindre retten til fri ytring.

La meg ta et eksempel. Jeg vil ha den retten til å legge ut og distribuere bilder og film av og kona og meg hvis det skulle bli aktuelt, så lenge det skjer frivillig fra oss begge. Men slik loven har vært praktisert frem til nå så har det vært forbudt. Vi ville ha måttet sensurere bildene for å få lov til å legge dem ut på et norskt domene. Hvor er logikken i det?

Jeg vil ikke at sosialister eller kristenmoralister skal bestemme hva jeg skal få lov til å vise av mitt privatliv så lenge det jeg viser ikke er ulovlige handlinger.

Sex mellom voksne mennesker er lov, heldigvis, men hvis noen skulle få noen forhåpninger om at denne bloggen nå blir spekket med bilder av pornografisk karakter må jeg nok skuffe dere..."Jeg utstår ikke det du sier, men skal forsvare til min død din rett til å si det!"

Voltaire (1694-1778)


Utflagging av Freia er positivt

I dag bestemte Kraft General Foods, som eier Freia sjokoladefabrikk, å flytte deler av produksjonen til en fabrikk i Litauen. Dette blir selvsagt møtt med skuffelse fra de ansattes side og jeg venter nå bare på politikernes indignasjon over at det ikke finnes verktøy i kassa for å hindre denne og andre utflagginger til såkalte lavkostland.

Men la oss se litt større på det. En slik utflagging er selvsagt trist for de det rammer, men for det landet denne utflaggingen skjer til er det svært viktig. Det betyr altså at det er en litt avansert form for "nødhjelp" når Kraft General Foods nå besluttet å flytte deler av produksjonen til Litauen. Det skaper jobber og er dermed med på å øke levestandarden i de landene som produksjonen flyttes til.

Nå tror ikke jeg at "nødhjelp" er Krafts intensjon med flyttingen av produksjonen, men det er en positiv bieffekt. Det er også en "nødhjelp" som er atskillig mer effektiv enn å bare pøse rene penger inn i landet.

Man snakker så mye om at det kun er kapitalkreftene som styrer og at kravet om mer lønnsomhet er den viktigste, om ikke eneste, årsaken til utflaggingen. Det er sikkert helt riktig, men vi ser altså at det i tillegg gir en meget positiv bieffekt i de landene det utflagges til. Det må vi ikke glemme i solidaritetens tidsalder...

Bare en guttestrek?

Når politiet får en anmeldelse fra en person og saken skal etterforskes, da skal selvsagt den etterforskningen skje over et bredt spekter. Men når en politietterforsker, i dette tilfelle etterforskningsleder, kommer med en slik uttalelse: "Vi etterforsker ut fra hans forklaring. Men vi tror vel ikke at noen bevisst har forsøkt å drukne ham. Det var nok heller en guttestrek, men som selvfølgelig ikke var ufarlig fordi han kunne ha druknet", er ikke dette da et bevis på at politiet allerede har trukket en konklusjon i saken og ikke etterforsker alle muligheter?

Det er etterforskningsleder Leif Gundersen som sier dette til VG Nett etter at en 15 år gammel somalisk gutt ble forsøkt druknet i svømmehallen. Selv om Gundersen ovenfor VG Nett bedyrer at de ikke har tatt stilling til saken så er det likevel uheldig at politiet trekker slike konklusjoner før saken er etterforsket ferdig, for det er slett ikke sikkert at det bare var en guttestrek.

Den somaliske gutten ble faktisk holdt under vann så lenge at han mistet bevisstheten og ble liggende i koma i 8 dager etterpå. Det er alvorlig, svært alvorlig, og selv om det altså skulle vise seg å være en "guttestrek" så kvalifiserer det uansett til en eller annen form for straffereaksjon.

Ogå Børge the blogger skriver om denne saken fra en litt annen vinkel enn jeg gjør. Les den også.

Gir arbeid selvrespekt?

"Det er viktig at mennesker har arbeid å gå til. Det gir selvrespekt" sa Næringsminister Odd Eriksen fra Stortingets talerstol den 6.desember.

Vel er det nå egentlig sånn at arbeid gir selvrespekt? Er det ikke heller stikk motsatt? Nemlig at man tar selvrespekten fra en som ikke har arbeid ved å si at "arbeid gir selvrespekt?"

Dette at "arbeid gir selvrespekt" er noe våre politikere i alle partier ytrer seg om til stadighet, men alt dette fokuset på "arbeid gir selvrespekt" er da vitterlig med på å bryte ned selvrespekten hos de personene som ikke står i jobb.

Selvrespekt har med verdier i samfunnet vårt å gjøre. Dessverre vil jeg si, fordi verdien av å stå i jobb gjør at selvrespekten til de som ikke har jobb da blir lavere. Man er liksom ikke like mye verdt hvis man ikke har arbeid fordi Næringsministeren og samfunnet for øvrig sier at "arbeid gir selvrespekt."

Det er mulig at intensjonene til politikerne er gode når de sier at "arbeid gir selvrespekt," og det kan hende at de delvis har rett også. Kanskje gir arbeid litt selvrespekt, men for den som står utenfor arbeidsmarkedet og hører til stadighet at "arbeid gir selvrespekt," så gir ikke disse ordene noen gode assosiasjoner...

Endelig USA

US Departement of State's hjemmeside står det i dag:

QUESTION: Madame Secretary, is the United States only obliged to prevent cruel, inhumane, and degrading treatment to its detainees on U.S. territory?
SECRETARY RICE: Mr. President -- to answer this question. As you know, it's been an issue here on my trip. As a matter of U.S. policy, the United States obligations under the CAT (FN's regler mot tortur: Convention Against Torture), which prohibits, of course, cruel and inhumane and degrading treatment, those obligations extend to U.S. personnel wherever they are, whether they are in the United States or outside of the United States.

Dette er fra pressekonferansen i Kiev, Ukraina i går.

Endelig kommer altså USA med et klart svar og klar tale på spørsmålet om tortur og umenneskelig behandling av fanger i amerikansk fangenskap. Det er svært gledelig at USA nå har tatt det standpunktet, selv om det kom litt vel sent for en del mennesker de allerede har utført tortur etc mot.

Disse uttalelsene fra utenriksminister Rice er ett bevis på at det faktisk nytter å si i fra og å protestere mot slike hendelser og det viser at USA også lytter når verden protesterer, i hvertfall av og til.


TONO vil kreve kommunene for penger

Organisasjonen TONO som ivaretar økonomiske og juridiske rettigheter til artister her i landet vil nå kreve kommunene for penger hvis de kommuneansatte hører på radio i arbeidstiden. Det er etter en avtale med Kommunenes Sentralforbund (KS) og TONO at dette skjer.

Jeg har muligens en liten forståelse for dette kravet hvis det gjelder et fellesanlegg som distribuerer musikken rund til alle kontorene i diverse kommunehus/rådhus etc. men hvis man skal begynne å kreve inn penger fordi en ansatt har med seg en liten radio hjemmefra for å høre på på jobben går det litt for langt.

I tillegg er det også viktig å huske at TONO fra før krever penger fra radiostasjonene for at de skal få lov til å spille musikk, så dette blir egentlig en dobbelt innkrevning av det samme produktet. For først skal TONO ha fra radiostasjoene som spiller musikken, deretter krever de penger fra lytterne, i dette tilfellet kommunene.

Jeg synes dette egentlig blir litt merkelig, for det burde da være radiostasjonene som skulle fremsatt slike krav ovenfor kommuner som spiller av på felles anlegg og at TONO da heller kunne kreve mer fra radiostasjonene. Slik fungerer det i hvert fall når det gjelder TV-kanaler og visning på storskjermer i puber etc.

Men TONO vil ikke stoppe der. Også små og store bedrifter vil TONO kontakte for å få i stand avtaler om at bedriftene må betale for at de ansatte skal få lov til å høre på radio i arbeidstiden.

Det er i Nationen jeg fant denne saken


Norge ga atomteknologi til India

Det var ikke bare Israel som nøt godt av den atomteknologien som Norge satt på tidlig på 50-tallet. Også India fikk del i denne teknologien av norske myndigheter.

Det gikk ikke frem av programmet på NRK i går, men Brennpunktredaksjonen skriver på nettsidene sine: "Brev fra Gunnar Randers til sjefen for det indiske atomprogrammet Homi Bhabha. Dette dokumentet viser at Norge så tidlig som i 1953 sendte fulle tegninger av et såkalt "Solvent extraction apparatus" til India. Dette apparatet er selve hjertet i en fabrikk som lager plutonium – som er sprengmateriale i en atombombe. På dette tidspunktet var slik teknologi strengt hemmelig i de landene som kjente den – for å hindre spredning av atomvåpen. Unntaket var Norge. Sannsynligvis har denne teknologien fra Norge satt India i stand til å begynne produksjon og testing av plutonium flere år tidligere enn de ellers ville ha klart."


Selv om Norge ikke solgte tungtvann til India, så fikk altså India detaljerte opplysninger om hvordan man lager plutonium og India har som kjent atomvåpen i dag.

Når det gjelder Israel og salget av tungtvann og utstyr til dem så vil den arabiske liga at IAEA gransker Norges rolle ved salget av tungtvann og utstyr til Israel og det håper jeg IAEA vil gjøre. Amre Moussa i den arabiske liga sier til Brennpunkt: "Det er på tide at Norge tar ansvar for det landet gjorde for 50 år sidan. For følgene av det lever vi med i dag."

Vi kan ikke fortsette å late som om fortiden ikke eksisterer. Det er på tiide å få hodet opp av sanden og la verden få vite hva som faktisk skjedde for 50 år siden. Nettopp det at det er så lenge siden er også en grunn til at det burde belyses nå.

Dette er en svært viktig sak å få frem alle fakta om og det er påfallende hvor tause regjeringen med Stoltenberg og Gahr-Støre i spissen er. UD har til og med hemmeligstemplet brevet som den arabiske liga har sendt til IAEA og Norge, selv om den er offentlig fra IAEAs side i følge Brennpunkt.

Krigen mot terror og fangebehandling

Erik Sagflat skriver et meget godt innlegg i Dagsavisen i dag om terror, USA, tortur og fangebehandling. Jeg skal ikke legge ut hele det innlegget her, men bare hovedkonklusjonen som jeg er fullstendig enig i:

"Kampen mot terror er viktig for oss alle, og den trenger bred internasjonal oppslutning. Men det er ikke nok å være tøff og ordlegge seg tøft. Bruk av tortur gir terroristene en medfølelse de slett ikke har fortjent. Det gir deres sympatisører nye argumenter og flere rekrutter. Kamp mot terror må ikke føres på en måte som skaper mer terror. Dessverre har det vært tilfellet til nå. Det er en stor utfordring å skulle bekjempe terror med demokratisk akseptable metoder og i tråd med internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Men det er de eneste metodene som kan føre fram."


Hele innlegget i Dagsavisen finner dere her

EU-utfordringen

Martin Drange utfordret meg til å skrive litt om hvorfor vi bør bli medlemmer av EU. Den utfordringen kunne jeg ikke bare la ligge, så her er mitt tilsvar.


EU

Vi er med i EØS, det vil si at vi har en svært omfattende handels- og samarbeidsavtale med EU. Vi har f.eks passfrihet, vi kan reise hvor vi vil i EU-landene, vi kan bosette oss hvor vi vil innen EU og vi kan ta oss arbeid hvor vi vil innen EU. Vi kan selge varer og tjenester, vi har Europol etc. Men denne avtalen betyr også at vi må tilpasse oss EUs regelverk, uten at vi har en påvirkningskraft for utformingen av dette regelverket.

De fleste beslutninger som tas i EU angår også oss. For å sikre innflytelse og påvirkning over vår hverdag, må vi være der beslutningene tas. EU har 25 medlemsland som er med på å ta beslutninger som påvirker oss, men som vi ikke kan påvirke i samme grad. Disse landene er Frankrike, Tyskland, Danmark, Finland, Luxemburg, Belgia, Italia, Portugal, Spania, Hellas, Storbritannia, Irland, Nederland, Østerrike, Sverige, Estland, Latvia, Litauen, Polen, den tsjekkiske republikk, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Malta og Kypros.

EØS-avtalen ivaretar mange av våre viktigste økonomiske interesser, men EØS-avtalen gjør oss i praksis til medlem av EU uten stemmerett. Det betyr at vi ikke er med på de demokratiske beslutninger som tas! Norge må bli medlem av EU for å sikre norsk medbestemmelse i beslutninger som vi likevel vil følge.

EU er også soleklart vår største og viktigste handelspartner og en stabil markedsadgang er helt livsviktig for flere, om ikke alle, våre eksportnæringer. EU er overhodet ikke avhenging av det lille norske markedet med 4.5 millioner innbyggere, men for Norge er EUs marked med 455 millioner innbyggere helt avgjørende.

Også følelsesmessig og kulturelt føler jeg meg mer som en europeer enn som en nordmann. Og den utviklingen Europa er i gang med ønsker jeg at Norge skal være en del av. Ikke som en passiv tilskuer, men som en aktiv deltaker.

EU favner over et stort område med enorme variasjoner i klima og ikke minst kulturer, fra det varme middelhavsklimaet til iskalde samiske vinternetter og fra alpene og ned til det danske Himmelbjerget. Men det er noe som mangler i dette europeiske fellesskapet og det er de norske fjordene...

Europa har gjennomgått en ekstrem utvikling siden andre verdenskrig. Både den kalde krigen, murens fall og opprettelsen av kull og stålunionen (EUs forløper) samt EU-utvidelsen til 25 land har vært og er viktige for Europa, så også for Norge og flere land er i gang med forhandlinger om medlemskap deriblant Tyrkia og Romania.

Men vi er ikke med enda dessverre og blir det ikke på en del år heller ser det ut til. Det er synd for jeg skulle virkelig ønske at vi var en fullverdig medlem av den europeiske familien…

EU

Heia Sverige

Gangfelt gir flere ulykker der bilister kjører på fotgjengere. Dette skjer selvsagt i Sverige, hvor ellers...!

Aftenposten skriver: Problemet er at mange bilførere øker farten når de nærmer seg et gangfelt, melder Aftonbladet. Slik markerer bilistene at de ikke har til hensikt å stoppe for fotgjengere som vil krysse gaten

Hva skal man si til dette da, annet enn HEIA SVERIGE!!!

Ligget seg til toppen

Det er bare å gratulere og bøye seg i støvet for denne jenta, VamPus, som ble årets politiske gullblogg i Dagbladets kåring.Selv om det har vært spekulasjoner og rykter om manipulert avstemming hos Hjorten og at VamPus selv innrømmer "å ha ligget seg til toppen," (hmm, stemte jeg uten at jeg visste om den muligheten #¤*%) så er det min mening at årets politiske gullblogg havnet hos rett blogg.

I hvert fall så lenge man ikke kunne stemme på min.

VamPus: Gratulerer...

På tide...

Det er hyggelig å se at norske medier nå endelig har skrevet om USA's bruk av tortur slik jeg skrev om den 19.november under innlegget "USA bruker tortur systematisk"

Både VG, Nettavisen og Aftenposten skriver om denne saken i dag, ca. 2 uker etter at jeg skrev om den. Det er fint det at de kommer etter, for saken er for viktig til å bli oversett...

Kjønnskvotering

Hvorfor kjører staten nå frem ovenfor bedrifter for å sikre at det skal være minst 40 prosent kvinner i alle styrer, mens man overhodet ikke tar tak i at det er nesten bare kvinner som jobber innen eldreomsorg?

Hvorfor skal det være minst 40 prosent kvinner i styrer, mens man ikke vil lovfeste at det skal være minst 40 prosent menn på et sykehjem eller barnehager.

Eller hvorfor blir det da ikke lovfestet at det skal være minst 40 prosent kvinnelige snekkere, bilmekanikere eller oljearbeidere eller septikktømmere? Hvorfor er det bare til styrejobber dette skal pålegges?

Er kanskje ikke snekkeryrket, bilmekanikeryrket, oljearbeideryrket eller septikktømmeryrket fint nok til at kvinner vil kvoteres inn i disse jobbene? Kanskje kvinner ikke vil ha disse jobbene og derfor heller ikke vil kvoteres inn der. Kanskje det bare er styrerrommene som er fine nok til at kvinner vil kvoteres inn.

Kvoter dem inn i alle såkalte mannsdominerte yrker og ikke bare i styrerommene. Altså, skal det være lov om minst 40 prosent i styrerommet må det også gjelde de som er ansatt på gulvet hvis det skal være noen reell likestilling.


Bønder er fjøsnisser

Norges bondelags leder, Bjarne Undheim, ser på seg selv og alle norske bønder som fjøsnisser. Undheim tolker dette julekortet som Kirkens Nødhjelp har laget slik: "Dette er en norsk bonde som kjører på mens afrikanske bønder løper for livet. Det er en billedbruk som provoserer så det holder" Det er avisa Vårt Land som skriver dette på sine nettsider.Terje Wanvik i KN sier til VL at: "Dette handler ikke om norske bønder. Det er Bondelaget som har tolket seg selv inn i nissen, fra vår side er den et symbol på hele det norske folk og den norske regjering. Når kortet i tillegg er stilet til utenriksminister Gahr Støre, er det nesten så jeg tror de misforstår med vilje."

Jeg er ikke sikker på om Bondelaget tolker dette bildet feil med vilje. Jeg tror de ærlig og oppriktig ser på seg selv som fjøsnisser, for det er da det de er eller?

Litt lenger ned i artikkelen hos VL så fjerner Undheim all tvil om nettopp dette spørsmålet, for han sier: "Den kjøper jeg rett og slett ikke. Når en norsk nisse er tegnet på et landbruksredskap, er det liten tvil om at dette er en gårdbruker."

Akkurat ja Undheim. Ettersom jeg har vokst opp i ei lita jordbruksbygd har jeg lenge hatt en mistanke om at bønder er noe for seg selv og nå bekrefter Undheim denne mistanken: Bønder er fjøsnisser...


Sven O den andre

Nå er det vel overstått og vi (les nasjonen) kan glede oss over nok et medlem av kongefamilien. Krompen og "eks-utagerendefesting-prinsessa" fikk en sønn.

På TV-nyhetene og nettavisene spekuleres det i hvilket navn denne prinsen skal få. VG-nett skilter sogar med en avstemming om han bør hete Olav eller ikke.

Men det blir nok ikke Olav nei. Jeg har nemlig en kilde som står krompeparet nær og denne kilden sier at prinsen skal hete Sven O den andre.

Så det så...

Sultestreik og ekspropriasjon

I dag har bonden Harry Moe som sultestreiker for å protestere mot at kommunen skal ekspropriere ca 4 dekar av tomten til veibygging, sultestreiket i 39 dager. Ørstaordfører Hans Olav Myklebust vet ikke hva han skal gjøre og har innkalt til ekstraordinært krisemøte i kommunestyret.

Jeg har full forståelse for Moes protest mot denne ekspropriasjonen, men jeg håper også at kommunen ikke gir etter for denne typer aksjon. For det betyr da at i praksis er det bare å starte en sultestreik for å få det som man vil. Bare man sulter lenge nok så får man viljen sin altså. Det er ikke riktig at det skal være slik.

Jeg mener at Moe nå har fått vist sitt standpunkt, det har skapt debatt og det engasjerer mange og det er bra. Vi trnger en debatt om ekspropriasjonsretten og den ser det ut til at vi får nå (forhåpentligvis.)

Jeg vil derfor oppfordre Moe til å avslutte sultestreiken. På nyhetene i går sa Moe at han ikke kunne leve videre med at kommunen eksproprierer deler at tomten hans. Vel, da er ikke mannen riktig vel bevart mener jeg. Hvis litt jord er mer verdt enn livet selv da har man et problem...

Jeg vil også oppfordre kommunen til å la mannen sulte. Det vil sannsyneligvis skape fler problemer enn det løser å innfri Moes krav. Som skrevet tidligere trenger vi en debatt om retten til å ekspropriere privateid land, men den debatten kan ikke starte med at en mann får viljen sin på grunn av en sultestreik.


R.I.P. Fjordman

Fjordman skriver i sin blogg at han vil legge ned bloggen en eller annen dag i løpet av desember. Det er, for å være helt ærlig, litt synd at han gjør det. Selv om vi står milevis fra hverandre med våre synspunkter har det vært interessant å lese det han skriver.

Fjordman skriver: And yes, I will shut down during December, that decision is final. It's only a matter of which date. I keep getting emails from people who want me to keep on blogging. I appreciate that, but I won't change my mind.

Tips til den amerikanske ambassaden

Den amerikanske ambassaden forsøker å legge press på bystyret i Oslo for å relokalisere ambassaden til et sikrere område, både for å sikre ambassadeansatte og naboer til ambassaden mot mulige terroranslag.

Ambassaden skriver i et leserbrev til Aftenposten og Dagsavisen: "Dersom bystyret i Oslo avslår anmodningen om å omregulere Husebytomten, er vi innstilt på at den amerikanske regjeringens midler øremerket relokalisering av ambassaden i Oslo i stedet vil bli brukt til å bygge en ny ambassade et annet sted i verden. Kort sagt betyr dette at ambassaden ikke kan forplikte seg med hensyn til søk etter alternative tomter og i enda mindre grad innen en satt frist."

Til Nettavisen sier de: "I diskusjonene vi har hatt på alle nivåer fra bystyret til regjeringsnivå har vi forklart hva alternativene er: Enten å flytte til en sikker sone ved Huseby, eller å bli på Drammensveien i mange år framover. Dersom vi blir tvunget til å bli på Drammensveien, må vi revurdere sikringstiltakene. I så fall forventer vi at norske myndigheter på alle nivåer samarbeider med oss for å sikre amerikanske og norske ansatte ved ambassaden, og innbyggerne i nabolaget."

Jeg vil herved gi et tips til sikker ambassadetomt for den amerikanske ambassaden. Flytt til Bjørnøya. Det er nok Norges sikreste sted å plassere en ambassade og da slipper dere å bekymre dere for terror og for at naboer skal bli rammet.

Dette tipset er helt gratis...

Norsk oljeselskap under lupen i Irak

Det norske oljeboringsselskapet DNO startet tidligere denne uken med en svært kontroversiell oljeleting i den kurdiske delen av Irak skriver L.A Times. Den omstridte avtalen ble inngått med lokale kurdiske myndigheter uten at den Irakiske regjering fikk vite om det før boringen startet nå på tirsdag.

L.A Times skriver: A controversial oil exploration deal between Iraq's autonomy-minded Kurds and a Norwegian company got underway this week without the approval of the central government here, raising a potentially explosive issue at a time of heightened ethnic and sectarian tensions.

The Kurdistan Democratic Party, which controls a portion of the semiautonomous Kurdish enclave in northern Iraq, last year quietly signed a deal with Norway's DNO to drill for oil near the border city of Zakho. Iraqi and company officials describe the agreement as the first involving new exploration in Iraq since the U.S.-led invasion in 2003.

Drilling began after a ceremony Tuesday, during which Nechirvan Barzani, prime minister of the Kurdish northern region, vowed "there is no way Kurdistan would accept that the central government will control our resources," according to news agency reports.

In Baghdad, political leaders on Wednesday reacted to the deal with astonishment. "We need to figure out if this is allowed in the constitution," said Adnan Ali Kadhimi, an advisor to Prime Minister Ibrahim Jafari. "Nobody has mentioned it. It has not come up among the government ministers' council. It has not been on their agenda."


Denne omstridte avtalen mellom DNO og lokale kurdiske myndigheter strider også etter all sansynlighet mot den irakiske grunnloven. L.A Times skriver videre: Iraq's draft constitution, approved in an Oct. 15 national referendum, stipulates that "the federal government with the producing regional and governorate governments shall together formulate" energy policy. However, it also makes ambiguous reference to providing compensation for "damaged regions that were unjustly deprived by the former regime."

Helge Eide i DNO forsvarer avtalen med disse ordene til avisa: ...he believed Iraq's new constitution gave the Kurdish north jurisdiction over certain drilling and oil exploration activities.

Det hadde kanskje vært en fordel om DNO og Eide ikke bare "trodde" at grunnloven ga rom for slike avtaler, men faktisk sjekket det med sentrale myndigheter først.

Til Aftenposten sier Eide dette: Grunnloven åpner for nettopp denne typen aktivitet som vi arbeider med. Det står veldig klart at alle avtaler som kurdere har inngått helt tilbake til 1992 skal være gyldige. Vår avtale er fra juni 2004. Det forholder vi oss til

Det skal bli spennende å følge med på utviklingen i denne saken her i tiden fremover...

Alternativ burka


Bildet er fra fotograf og moteskaper Hussein Chalayans høstkolleksjon 1998. (Dagbladet)


Med dette lille bidraget vil jeg gjerne "krydre" debatten om bruk av religiøst plagg i skolene. Dette må da være en god alternativ hijab burkqa i skolene, eller?

Nytt dikt publisert

Nytt dikt er publisert i diktbloggen min. "Tanker i stjernelys" heter dette diktet!

Er det greit å banke kona?

"saø" skrev en kommentar til meg under innlegget mitt om endring av lovens paragraf § 54D som ble skrevet etter at Frelsesarmeen degraderte en homofil offiser.

"saø" skriver: "Mener du virkelig at en frivillig orginisasjon, ikke skal ha lov til å ha sine egne retningslinjer på hvordan de mener at bibelen skal tolkes? Hvem er det som skal bestemme hva disse organisasjonen skal ha lov til å tro på? Dette er jo diktatur på sitt verste. Hvis du er homofil, så velger du vel å melde deg inn i en frivillig orginisasjon som deler ditt syn på homofile, du melder deg da ikke inn i en orginisasjon, som klart sier ifra om hvordan de ser på praktiserende homofili. Hvis du er uenig med dem om dette spørsmålet, så kan du ikke forlange at orginisasjonen skal tilpasse seg dine meninger?"

Jeg har lyst til å dvele litt ved de argumentene som kommer frem her for de er ganske vanlige men ikke desto midre lite gjennomtenkte. For en slik argumentasjon for at diskriminering skal være lov innen religiøse samfunn/sekter/menigheter holder rett og slett ikke mål.

Hvis det skal være slik at bibelske eller andre religiøse tekster skal ligge til grunn for retningslinjene innen disse menighetene så må også den samme regelen gjelde for alle fortolkninger av det bibelske ord, andre religioner og andre typer menigheter som Islam, Jehovas Vitner eller hvilken som helst trosretning.

Og når nå en imam for ikke lenge siden gikk ut å sa at det er greit å banke kona ble det skikkelig rabalder, men de må da få lov til det i følge denne argumentasjonen som "saø" her kommer med. For det er da religionsfrihet må vite!

Nå vet vi alle at det å utføre vold ikke er lov her i landet, uansett menighet eller ikke, heldigvis. Og det burde også gjelde diskriminering uansett hvor i samfunnet denne diskrimineringen finner sted og hva som ligger til grunn for den.

Samfunnet er ikke tjent med å ha menigheter og sekter som kan følge andre lover og regler enn det resten av oss må følge. Det er selvsagt helt greit at disse trossamfunnene har egne retningslinjer, men disse retningslinjene må være underlagt norsk lov. Per i dag har dessverre trossamfunnene lov til å diskriminere enkeltgrupper, men Sylvia Brustad har signalisert at den loven skal endres. Det håper jeg hun står ved og at vil skje om ikke lenge.